broschyr

poly.se

broschyr

-UTRUSTA

K A P S L A T F A L L S K Y D D S B L O C

Revolutionerande kapseldesign

som till och med klarar tuffa

miljöer med suverän säkerhet

och tillförlitlighet

• S k y d d s k a p s l a d e r e t u r f j ä d r a r - o c h

b r o m s k o m p o n e n t e r g e r s t ö r r e

t i l l f ö r l i t l i g h e t , s ä k e r h e t o c h l ä n g r e

l i v s l ä n g d

• L i v l i n a n m a t a s u t o c h i n a u t o m a t i s k t ,

s å a t t a n v ä n d a r e n k a n r ö r a s i g f r i t t p å

a r b e t s p l a t s e n

• D e n s j ä l v j u s t e r a n d e s k i v b r o m s e n

s t o p p a r f a l l e f t e r n å g r a c e n t i m e t e r o c h

b e g r ä n s a r k r a f t e r n a t i l l 6 0 0 d a N f ö r

b ä t t r e s ä k e r h e t

• H ö l j e i r o s t f r i t t o c h a l u m i n i u m g o d s

s o m ä r t å l i g t m o t s l a g o c h s t ö t a r s a m t

k o r r o s i o n s t å l i g t

• S j ä l v l å s a n d e v r i d k a r b i n m e d

f a l l i n d i k e r i n g g e r s n a b b a i n k o p p l i n g a r

o c h m ö j l i g h e t t i l l v i s u e l l i n s p e k t i o n

• 0 , 6 m l i v l i n a i r e s e r v s o m d ä m p n i n g

n ä r h e l a l i v l i n a n ä r

u t d r a g e n

• R o s t f r i h u v u d a x e l m e d k a p s l a d e

k u l l a g e r g e r s ä k e r o c h s m i d i g

h a n t e r i n g

• S o m t i l l v a l f i n n s b ä r g n i n g s m o d e l l e r

f ö r n ö d h i s s n i n g / - f i r n i n g

• i - S a f e , v å r t s m a r t a s ä k e r h e t s s y s t e m

f i n n s p å a l l a e n h e t e r f ö r a t t h å l l a r e d a

p å i n s p e k t i o n e r , i n v e n t a r i e r s a m t i n f o

• U p p f y l l e r i n t e r n a t i o n e l l a s t a n d a r d e r

i n k l u s i v e O S H A , A N S I , C S A o c h C E


Suveränt skydd DBI-SALA:s fallskyddsblock (SRL)

är branschens tekniskt mest avancerade fallskyddsenhet.

Våra fallskyddsblock ger suverän rörlighet och

säkerhet med automatiskt fallskydd. Livlinan matas

ut och in, så att användaren kan röra sig fritt utan

begränsning inom arbetsintervallet på arbetsplatsen.

Vid fall slår det accelerationskänsliga bromssystemet

till automatiskt och stoppar fallet samt minska

fallrycket för användaren till säker nivå om 600 daN

eller lägre.

Världens enda kapseldesign DBI-SALA:s

kapseldesign är arbetstestat och har gett säkert

skydd på några av världens tuffaste arbetsplatser i

mer än ett decennium. Konstruktionen bygger på ett

revolutionerande patenterat koncept där alla

dynamiska komponenter som returfjäder och

bromssystem är isolerade (skyddskapslade) mot

yttre påverkan (t.ex. fett, fukt, smuts etc.). Det gör

att du alltid kan lita på att fallskyddsblocket

fungerar perfekt, utan att bry dig om vad som

händer i kapslingen eller hur smutsigt eller

fuktigt det är runtomkring. Enheten ger jämnt indrag

av livlinan, rätt fallskyddssträcka och mindre krafter

som ger bättre arbetsskydd, produktivitet och säkerhet.

Dessutom ger den kapslade designen lägre

totalkostnader för dig som ägare genom längre

underhållsintervall produktlivslängd.

Funktioner på bärgningsmodellerna

• Inbyggd nödvinsch för att hissa och fira personal

• Överlastningsskyddad vinsch samt drev, axlar

och kapslade kullager av härdad stållegering

• Ingreppsvev med primärbroms som förhindrar

rörelse när du släpper handtaget

• Enheten ger fortsatt fallskydd även i

bärgningsläge som heltäckande skydd

• När du använt enheten, kan du använda den igen

efter inspektion så att den klarar kraven på

arbetsplatsen

K A P S L A T F A L L S K Y D D S B L O C

< bärgningsmodell

i bil

standard- >

model

Kapslade fallskyddsblock:

Fästkarbin säljs separat

KD2PS15: 15 m kapslat fallskyddsblock, 5 mm galv. stålvajer, vridkarbin

KD2PS15SS: 15 m rostfri stålvajer

KD2PS15/R: 15 m med bärgningsvinsch

KD2PS15RSS: 15 m, bärgningsvinsch & rostfri stålvajer

KD2PS25: 25 m kapslat fallskyddsblock, 5 mm galv. stålvajer, vridkarbin

KD2PS25SS: 25 m rostfri stålvajer

KD2PS25RSS: 25 m, bärgningsvinsch & rostfri stålvajer

KD2PS39: 39 m kapslat fallskyddsblock, 5 mm galv. stålvajer, vridkarbin

KD2PS39SS: 39 m rostfri stålvajer

KD2PS39RSS: 39 m, bärgningsvinsch & rostfri stålvajer

Tekniska data:

Klassad kapacitet: 34 till 141 kg (75 lbs. to 310 lbs), modell 3403400 34 till 189 kg (75 lbs to 420 lbs) Livlinelängd: 15 m (50

ft.), 25,5 m (85 ft.), 39 m (130 ft.) eller 52,5 m (175 ft.) Mått: 15 m (50 ft.) = 34 x 18 x 16 cm (13.5”x7.9”x6.4”), 25,5 m (85 ft.)

= 40 x 25 x 17 cm (18.7”x11.7”x10.9”), 39 m (130 ft.) = 47 x 29 x 18 cm (18.7”x11.7”x7.2”) eller 52,5 m (175 ft.) = 47 x 29 x 27

cm (18.7”x11.7”x10.9”) Vikt: 15 m (50 ft.) = 13 kg (29 lbs.), 25,5 m (85 ft.) = 20 kg ( 44 lbs.), 39 m (130 ft.) = 27 kg (60 lbs.)

eller 52,5 m (175 ft.) = 45 kg (100 lbs.) Grundkonstruktion: Gängfästen för skruvmontering Kapselmaterial: 2-delat aluminiumgodshus

med rostfritt hölje Livlinematerial: 5 mm(3/16 in.) galvad eller rostfri stålvajer Karbin: Självlåsande vridkarbin i

förzinkad stållegering eller rostfritt, 22 kN (5000 lbs.) dragstyrka Standarder: Uppfyller kraven i OSHA 1926.502, OSHA 1910.66,

ANSI Z359.1, ANSI A10.32 -- CSA Z259.2.2 typ II -- CE EN 360 (även för horisontalanvändning), CE EN 1496 clB

Capital Safety

USA: +1 800 328 61 46 • Kanada : +1 800 387 74 84 • Asien : +65 6558 7758 • Australien: +1 800 245 002 • Nya Zeeland: +1 800 212 505

Europa, mellanöstern & Afrika: +33 (0)4 97 10 00 10 • Nordeuropa: +44 (0) 1928 571324

www.capitalsafety.com • information@capitalsafety.com Ref. A01SEALBLOCTDSW Ind. 0

©2007, Capital Safety

More magazines by this user
Similar magazines