Views
5 years ago

Antibiotika och djur i EU (pdf) - SVA

Antibiotika och djur i EU (pdf) - SVA

Antibiotika och djur i EU (pdf) -

2013-06-10 Antibiotika och djur inom EU Antibiotika botar bakteriesjukdomar och är livräddande läkemedel för människor och djur. Bakterier kan bli motståndskraftiga, resistenta, mot antibiotika och då fungerar inte läkemedlet. Problemen med antibiotikaresistenta bakterier ökar snabbt runt om i världen. Antibiotikaresistens kan smitta mellan människor, mellan djur och mellan djur och människor. Utvecklingen påverkas av hur och hur mycket antibiotika som används, men också av smittskydd och hygien. Dessa faktorer påverkas i sin tur av allt från kunskap och attityder till system för djurhållning. Användningen varierar mycket Antibiotika i rent tillväxtökande syfte förbjöds i Sverige 1986 och inom EU 2006. I många andra länder är sådan användning fortfarande tillåten. ENHET FÖR DJURHÄLSA OCH ANTIBIOTIKAFRÅGOR besök. Ulls väg 2B post. 751 89 Uppsala telefon. 018-67 40 00 fax. 018-30 91 62 e-post. sva@sva.se webb. www.sva.se Källa: Second ESVAC report, EMA 2012. Statistiken över antibiotikaförsäljning för djur inom EU och EEA visar stora skillnader mellan länder (figuren ovan). Sverige, Norge och Island redovisar de lägsta siffrorna. Skillnaderna i antibiotikaanvändning förklaras till viss del av faktorer som djurpopulationernas sammansättning, vilken typ av antibiotika som framförallt används men också av sjuklighet. Skillnader i hur och vad Det är också stora skillnader mellan länder vad gäller hur antibiotika används. Medicinering av hela djurgrupper är mycket vanligt i många länder. I de 19 länderna som ingick i övervakningen 2010 var totalt cirka 90 procent av all antibiotika för djur läkemedel för medicinering av djurgrupper i foder eller vatten. I Sverige är motsvarande siffra under 15 procent.

OM ANTIBIOTIKARESISTENS OCH SVENSKA DJUR 2007 - SVA
SVA-vet nr 1, 2007, pdf - Snowfall
Riktlinjer för antibiotikaanvändning till häst (pdf) - SVA
Ã¥rsredovisning 2012 - SVA
Riskbedömning av smittsamma sjukdomar hos vilt (pdf) - SVA
Friska Djur. Trygga människor. Om arbetet på SVA (pdf)
ÅRSREDOVISNING 2007 - SVA
SVENSK ZOONOSRAPPORT 2007 - SVA
pdf Verksamhetsinriktning 2011-2015 - Djurens Rätt
På gång inom EU - pdf - Sveriges Kommuner och Landsting
ANTIBIOTIKA OCH DJUR I SVERIGE 2011 - SVA
Informationsblad övervakning (pdf) - SVA
Informationsblad begrepp (pdf) - SVA
Råd i Nöthälsonytt (pdf) - SVA
Boken Lantbrukets djur i en föränderlig miljö SLU, SVA (pdf)
Rapporten i sin helhet (pdf) - SVA
Ladda ned som pdf (3 MB) - SVA
riktlinjer för användning av antibiotika till produktionsdjur
Världens väntan på antibiotika - Timbro
Enterit hos kalv (pdf) - SVA
Transport av döda djur till SVA
Alla har ansvar för att vi ska ha fungerande antibiotika i ... - Snowfall
Kompletterande vildsvinsrapport (pdf) - SVA
Slutrapport vildsvinsfällor (pdf) - SVA