Ost17264.pdf

rarapdf.ub.umu.se

Ost17264.pdf

m m $

Hess inrätt**ing, byggnad. »körset, reparation,

stämning, i*röf**i**g oeh afsi/*ti*tg;

Jetnte bgggnatls- och

rej*ar«tions-förslag »it. m.

EN HANDBOK

fur alla orgelvunner, isynnerhet fur Byggnadsuppsyuingsmäm,

Kyrkoherdar, Seminarii-Lärare, Organister,

Cantorer, Skollärare, musikstuderande

och Orgbyggare.

Af

Professor i Musik vid storhertigliga

Seminariet i Weimar.

Med 3:ne Plancher.

O feer sättning af f. A.. JO.

• • .

> '«

More magazines by this user
Similar magazines