HISTORISK VANDRING I FINSPÅNG

visitostergotland.se

HISTORISK VANDRING I FINSPÅNG

Välkommen till Historisk Vandring i Finspång!

Information och IVV stämplar finns vid Turistbyrån på Arena Grosvad, lämplig startpunkt för

vandringen är Klippetorpsgården, där en rymlig parkering finns, samt möjlighet till en ”fika”!

1.

Klippetorpsgården är byggd under 1700talets

senare hälft. Auroras ek stod utmed

Norrköpings vägen med inskriptionen: ”Auroras

Ek. Efterkommande freda detta träd tills det faller

för tiden 1792”

2.

Lugnet är en födelsedagspresent av dåvarande

brukspatronen Gustaf af Wetterstedt till sin hustru

Charlotte Aurora 1820.

3.

Järntemplet är gjort i Finspång under

konstgjutnings- epoken 1827 – 18882 av Erik

Gustav Göthe. 1907 flyttades templet till nuvarande

plats.

4.

Slottskapellet ligger i slottets flygel. Familjen

DeGeer lät inreda kapellet. Altartavlan är gjord av

Pehr Hörberg.

5.

Bruksgatan är uppförd under 1700 – 1800 som

bostäder åt tjänstemän och arbetare på bruket.

Värdshuset byggdes 1815 och var både värdshus

och tingshus fram till 1880. Man kan se gallren till

”Tjuva-källar’n”.

6.

Förvaltningshuset invigdes 1971. En modern

byggnad för sin tid. Det mest iögonfallande

är sessionssalen med sitt spetsiga tak. En stor

ombyggnad har skett 2008.

7.

Klockstaplen är byggd 1599. Det finns två klockor i

klockstapeln, den lilla är från 1599 och storklockan

är från 1671, den varnade för brand och olycka

Kontrollfrågor.

1. Vilket årtal står på Finspångs Kägelbanans tak? (nr 9 )

2. Vilken bensinstation ligger mittemot Klippetorpsgården? (nr 1 )

8.

Hällestadsbron stod färdig den 8 sept. 1776.

Den ritades av Mattias Uhr och kostade 3500

daler kopparmynt.

9.

Kägelbanan. Finspångs Kägelbanebolag

bildades i mitten av 1800-talet. Detta är en av

landets få be-varade kägelbanor, den används

för seriespel på sommaren. I centrum finns en

modern kägelhall.

10.

Bruksmuseet uppfördes 1755, den speglar

järnbrukstiden 1827 – 1860. Här finns en stor

samling konstgjutna föremål av konstgjutaren

Carl Mertens.

11.

Finspångs Slott började byggas 1668 och

stod färdigt 1685. Louis DeGeer byggde ett av

landets intressantaste och största barockslott.

”Nöjet att pryda ett kärt fosterland har varit

orsaken till denna byggnad”, står det skrivet på

en stentavla.

12.

Orangeriet ritades av Lars von Röök. Det

uppfördes 1832, på baksidan finns rester av

väggmålningar gjorda av Pehr Berggren (1792-

1848) föreställande Aurora, morgonrodnandets

gudinna.

13.

Auroras Tempel ligger på höjden i den Engelska

Parken. Ett minnesmärke av den legendariska

slottsfrun Aurora Taube (1753 – 1806).

Medaljongerna föreställer Aurora och hennes

döttrar.

14.

Kungatavlorna är uppsatta till minne av

kungliga besök: Gustaf VI Adolfs besök 1936,

1953. Prins Bertil 1948. Kronprins Carl Johan

och sedermera Oscar I 1812. Kung Karl XV 1851,

samt Gustav V 1907.

HISTORISK VANDRING

I FINSPÅNG


!"#$%&'()*

!"#$%&'(&

)*%%&'(&

+!,-.

/$)#%0&

!!!!!!!!!!!!!!!

"""""""""""""""""""""""""""""

######################

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#$

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

#%

$

&&&&&&&&

'''''''''''''''

((((((((((((((((((((((

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

## #!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#!

#! #"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

#"

)))))))))))))))

***************

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

+ÿ,-./01.2/ÿ34556.

More magazines by this user
Similar magazines