Våren 2004 - Kvistofta församling

kvistoftaforsamling.smrt.se

Våren 2004 - Kvistofta församling

Våren 2004

o o

Svenska kyrkan i Kvistofta Gantofta Vallåkra Rydebäck Glumslöv Bårslöv Fjärestad

Kvistofta * Rydebäck * Glumslöv * Bårslöv * Fjärestad *

SVENSKA KYRKAN

KKVISTOFTA PASTORAT


Bl(å)tt en dag

ett ögonblick i sänder, vilken tröst vad än som kommer

på”. Många människor ger uttryck för att just den här

psalmen talar till djupet av våra hjärtan. Att ta en dag i

sänder och att lita på Gud. Att en dag, bl(å)tt en dag,

stiga åt sidan och kasta sig i famnen på tanken, bara den

här dagen stiger jag åt sidan, jag lämnar stressen, jag

lämnar alla måsten och ägnar mig åt att tänka över vad

som är viktigt i mitt liv. Bara en endaste dag, en endaste

stund av eftertanke. Blått!

I det här numret av Kyrkbladet är temat färgen blå. Under

det kommande året har vi kyrkans olika färger som

teman. Framåt sommaren kommer Kyrkbladet att bli

grönt, mot hösten blir det svart, framåt jul blir det rött

och slutligen nästa vår blir det vitt. En del av oss unnar

sig färganalys, för att få veta i vilken färg ens utseende

och personlighet kommer till sin rätt på utsidan. Tanken

med kyrkans olika färger i kyrkorummet är att de skall

hjälpa oss fördjupa reflektionen över insidan, vad det

är att vara människa och tro på Gud. Med tema blå,

reflekterar Gisela Pernrup över livets blå stunder och

fastans betydelse. Carina Lindgren lyfter tanken på att

mission kan vara att ge en annan människa ett hopp och

en framtidstro. Heidi Sydmark ställer frågan om bönen

är blå och färgens betydelse för det andliga livet.

I dessa dagar funderar nog en hel del människor över

vad ett andligt liv kan få för konsekvenser. Själv kan

jag känna mig väldigt skakad över det som har hänt i

Knutby. Kan ett andligt liv och en tro leda till att

människor dödas? Uppenbarligen är det så. Händelserna

i Knutby sporrar mig att än mer arbeta för en sund andlig

och mänsklig miljö i Kvistofta pastorat. Själv tror jag

mycket på det ständiga samtalet och att man vågar tänka

tankar tillsammans. Det är inte alltid man tänker

likadant. Man kanske inte ens ska tänka likadant.

Förutsättningen för en fördjupad tro är att var och en

får ta ansvar och växa i sitt liv. Ingen annan människa

kan ta beslut åt någon annan om hur man ska leva sitt

liv och vad man skall tro. Det måste var och en få

Kyrkbladet Nr 1 2004

Utges av

Kvistofta Pastorat

Upplaga 5800

www.kvistoftapastorat.se

Adress

Box 14, 257 21 Rydebäck

Tel 042-37 33 00

Fax 042-37 33 22

info@kvistoftapastorat.se

2

Nästa nummer av Kyrkbladet

Ansvarig utgivare

vecka 22, 2004,

Anna Eklund

Redaktör

Peter Ögren 042-37 33 12

peter.ogren@kvistoftapastorat.se Tryck & repro: Elvins Grafiska AB

Kyrkbladet Kvistofta Pastorat

utrymme att besluta själv. Men vi kan tänka tillsammans

och inspirera varandra till kreativitet. Paulus säger;

”Där Guds Ande är, där är frihet”. (2 Kor. 3:17)

I våra församlingar, så här års, arbetar anställda och

förtroendevalda med Verksamhetsberättelserna för det

föregående året. Vi sammanställer de verksamheter vi

erbjudit i vårt församlingsliv och tänker igenom det som

varit bra och det som varit mindre bra. Vad kan vi göra

för att utvecklas, så att människor i vår bygd upplever

att kyrkan är en tillgång? Frågor som handlar om att

förbättra församlingslivet bearbetas under fastan då den

blåa färgen skall inspirera oss till eftertänksamhet. Dela

gärna med dig av dina tankar! Har du haft någon god

upplevelse av kyrkan under det gångna året? Har du

blivit besviken på något? Vad kan vi förbättra i vårt

pastorat? Vi vill erbjuda en plats, en miljö och ett

vilorum för själen, där tro kan få växa och mogna. Var

och en utifrån sina förutsättningar och tankar.

Men vi behöver din hjälp!

”Hjälp mig Herre, att vad helst mig händer, taga ur din

trogna Fadershand,

blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det

goda land”. Sv. psalm 249

Vår hälsningar

Anna Eklund


Att möta livets BLÅ stunder

Strax efter Lucia stod säsongens första fastlagsbullar och

meddelade sin närvaro i en tvåpack i kyldisken. Hur hamnade

de där? Förflyttade till en tidpunkt två månader före fettisdagen

som från början traditionellt var den enda dag man åt dessa

bakverk? Vi ser att traditioner förändras. Faktum är, att det

enda man kan vara säker på när det gäller traditioner, är att de

aldrig varit så oföränderliga som man ibland kan tro. En stark

nutida tradition tycks t ex vara att berätta hur tidiga

fastlagsbullarna har blivit - det görs i nästan varenda tidning...

Blå måndag

Fastlagens tid är de tre dagarna Fastlagssöndag, Blå måndag och

Fettisdag. De har i vår kultur varit - och är på många håll i världen

- tre stora festdagar. Det är dessa dagar man firar karneval, d v s

tar avsked från köttet inför den kommande fasteperiodens

måttfullhet med mat och dryck. I vår kyrka firas fastlagssöndagen

på många håll som om den skulle inleda fastan. Ofta sjunger vi

redan på Fastlagssöndagen fastepsalmer och vi börjar redan då

använda fastans stramare gudstjänstordning. Det är lite synd,

eftersom fastans allvar egentligen tar sin början på Askonsdagen.

Kanske skulle vi må bra av att få ta vara på den blåa måndagen

och den vita tisdagen (som fettisdagen också kallas eftersom man

skulle äta vitt mjöl och mjölk, alltså fastlagsbullar!) mitt i

februarirugget.

Blå stunder i livet

Även om vi i vår lutherska tradition inte betonar fastan som en

period där vi ändrar våra mat- och dryckesvanor, är det ändå en

period av eftertanke. I urkyrkan var fastan den tid på året då

blivande församlingsmedlemmar fick förbereda sig inför dopet

som skedde på påsknatten. Den förberedande undervisningen

handlade mycket om att öva sig i att inse vad det innebär att leva

som kristen. Tron gör inte att vi slipper undan livets svårigheter

och ondskefulla sidor. Att lita på Gud handlar om att ställa sig

till det godas förfogande i kampen mellan ont och gott. Därför är

de tre första fastesöndagarnas innehåll även för oss präglade av

hur vi med Gud vid vår sida möter prövningar, om hur vi kan få

kämpa med vår tro och om kampen mot ondskan.

Fastans första del handlar om vår väg genom livet. Den vill rusta

oss för att leva genom också livets blå stunder, tiderna där

meningslösheten, likgiltigheten eller svårigheterna vill försöka

få oss att ge upp hoppet om att det finns en mening med vår

existens.

40 dagars väg

Mot fastans slut, i passionstiden, betonas hur vi följer Jesus på

vägen upp mot Jerusalem. Till synes är det dödens väg, men den

visar sig efter lidandet istället leda till uppståndelse. Att fastan är

fyrtio dagar lång har flera förklaringar. Fyrtio år vandrade Israels

folk i öknen när de flytt från Egypten innan de nådde sitt mål och

kom fram till det heliga landet. ( 2 Mosebok och framåt ) Det var

till minne av deras långa vandring som Jesus och hans lärjungar

firade påsk. När Jesus själv precis hade döpts av Johannes

Döparen i Jordan, begav han sig ut i öknen i fyrtio dygn för att

fasta. Där sattes han på prov av djävulen men stod emot och

visade på så sätt vem han var. (Matt 4:1-11)

3

Kyrkbladet Kvistofta Pastorat

Fastans färg är blå

I kyrkorummet är textilierna violetta eller blåa under fastetiden.

Färgen symboliserar förberedelse, bot och självprövning. Fastan

är en allvarets tid under året. I orden bot och självprövning ligger

att vi under den här perioden försöker teckna en realistisk bild

av oss själva, på gott och ont.

Fastan är perioden då vi frågar efter det sanna, värdiga och goda

livet och därför är det också tiden där man får prata om det som

är svårt med att leva som människa. Glädjen och festen har sin

tid, men eftertanken och omvärderingen har också sin tid.

Att läka själens blåmärken

Fastan är inte självplågeri utan något av en andlig vårstädning.

Det är en tid att få ta hand om själens blåmärken och ge dem ro

att läka. Kanske kan det på så sätt också få bli en tid där vi

samlar kraft för att ta itu med sådant i våra relationer till varandra

som inte är bra?

I profeten Jesajas bok står:

”Är det en sådan fasta jag vill se: en dag då man späker sig,

hänger med huvudet som ett strå, ligger i säck och aska? Kallar

du det fasta, en dag som behagar Herren?

Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga

bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla

ok.

Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum,

ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! Då

bryter gryningsljuset fram för dig och dina sår ska genast läkas.”

Fastan behöver inte betyda att man avstår från mat. Det kan

också vara något annat som har förmågan att ta upp så mycket

plats i livet att själen inte hinner med. Kanske är årets fasteperiod

en tid att avstå från arbetstid? från tv-tittande? från försöken att

alltid få rätt och sista ordet i diskussionen till förmån för att

lyssna på någon annan? från datorspelande? Någonstans går det

att få mer utrymme för bön och eftertanke.

Samtidigt är fastan Lutherhjälpens stora insamlingsperiod, där

vi kan bli människor som delar bröd med den som inget bröd

har, ger hemlösa husrum och nakna kläder.

Fastan är till för oss - för att vi själva ska söka oss närmare Gud.

Kanske är det också därför man enligt gammal tradition inte

fastar på söndagarna - varje söndag är en liten påskdag som vill

påminna oss om himlens glädje!

Text:

Gisela Pernrup


Att vara missionär är också att ge någon en framtidstro

Etiopien 2002. Det är i mitten på december och bara några

dagar kvar till julafton. Luften är tunn och det är en blandning

av avgaser, brandrök och eukalyptus. Solen lyser och det är

cirka 27 grader varmt. Men det är ingen påfrestande värme

för vi befinner oss på över 23000 meters höjd. Den tunna luften

gör värmen behaglig. Vi kommer åkande i en fyrhjulsdriven

jeep - ett måste på de dåliga vägarna som har blivit gropiga

under de stora vattenmängdernas framfart vid regnperioderna.

Vägmaterialet är fullständigt bortsköljt och det enda som

återstår är mer eller mindre stora gropar.

Vi är på väg till Missionsstationen Entotto i Addis Abeba. Entotto

har fått sitt namn efter berget som ligger alldeles i närheten av

missionsstationen. Entotto byggdes 1926 i vad

som då var norra utkanten av Addis Abeba. Sedan

dess har Addis Abeba växt enormt pga de ständigt

återkommande svältkatastroferna då människor

blivit tvungna att söka sig till storstäderna för att

få tag på mat. Numera bor det säkert 100.000

människor norr om Entotto. Nu svänger vi in

alldeles till höger om kyrkan som är av rött tegel

och skiljer sig från den omgivande bebyggelsen.

Vi möts av en skällande hund som hoppar fram

på tre ben, men det är som om detta landet med

dess många kontraster och oväntade möten har

slutat att förvåna oss.

De första svenska missionärerna som kom till

Etiopien kom i slutet på 1800-talet. Vi besöker

Margaretha som har varit missionär här sedan

1960-talet. Entotto bedriver också ett litet

gästhem för missionärer och andra som kommer

på besök. Just nu finns det sex missionärer i olika

projekt i Etiopien, tre av dessa bor på stationen.

4

Kvinnorna i tvillingprojektet arbetar bland annat med kryddproduktion - här pågår sortering och rensning. Foto: Carina Lindgren

Kyrkbladet Kvistofta Pastorat

Genom ett jordbruksprojekt hjälper de till med att bygga

mikrokraftverk i form av vindmöllor ute på landsbygden så att

man kan mala sin säd. Ett annat viktigt projekt strävar efter att

sprida kunskap och information om aids. Eva Nordfjell som

jobbar med aidsrådgivning i Etiopien skriver följande i en rapport

på frågan vad en missionär gör idag: ”Nutidens missionär är

medvandrare och närvaromissionär, där en av våra främsta

uppgifter är att leva tillsammans med en inhemsk kyrka och dela

denna kyrkans vardag, glädjeämnen och svårigheter”.

Att vara missionär är också att ge någon en framtidstro, att visa

och våga se att vi är systrar och bröder och att det finns en djup

samhörighet mellan oss även om vi inte tillhör samma kyrka,

samfund eller kommer från samma land. På frågan om

Awal på åkern med oxarna. Foto: Ewa Röllgårdh/IKON


Hasena med ammande barn i knät Foto: Ewa Röllgårdh/IKON

missionärerna och hjälparbetarna har någon betydelse i ett land

som Etiopien är svaret enkelt. Hjälpen utifrån betyder ibland

skillnaden mellan liv och död för landets invånare. För att de

olika projekten ska bli till nytta för landet krävs ett samspel

mellan befolkningen i landet och missionärerna. Därför är

samarbetet med Mekane Yesus Church väldigt viktigt.

Livet för de missionärsfamiljer som finns i Etiopien har delvis

förändrats. Tidigare fanns det en svensk skola där missionärernas

barn studerade i Addis Abeba, men numera tar familjerna oftast

själv med sig lärare till platsen där man bor ute på landsbygden.

Detta gör att barnen slipper åka bort och bo på internat för att

5

Kyrkbladet Kvistofta Pastorat

studera. Nu behöver missionärsbarnen bara åka iväg till den

Skandinaviska skolan i Addis Abeba några gånger per termin.

Att få träffa familjen är något Margaretha ser fram emot när vi

träffar henne. Julen närmar sig och hennes barn som nu är vuxna

är på väg ner till henne för att fira jul. Missionsstationen har en

gång i tiden byggt upp och startat skolan som nu ligger på Entottos

område. Numera har den tagits över och drivs i etiopisk regi.

När vi lämnar området slutar skolan precis och ut strömmar

ungdomar och barn i gult och blått. De ser ut som svenska flaggan

i sina blå byxor eller kjolar, gula skjortor och blå västar. Det

myllrar som alltid av människor ute på vägarna och nu är myllret

gult och blått. Det känns gott i hjärtat att se alla dessa barn som

får en möjlighet att gå i skolan och lära sig läsa, en investering i

Etiopiens framtid.

Ett annat av de projekt vi besöker är The Ethiopian Gemeni Trust

eller Tvillingprojektet. Att få tvillingar i ett land som Etiopien

kan betyda katastrof för familjen, dels ekonomiskt och dels för

kvinnorna som bär sina barn på ryggen när de arbetar, vilket blir

omöjligt med tvillingar. Tvillingprojektet startades av en engelsk

barnläkare då hon såg att dödligheten för tvillingar även för

etiopiska förhållanden var väldigt hög. Projektet finansieras av

donationer, egen tillverkning och försäljning av olika produkter.

En liten del har kommit från staten men vi får veta att man precis

fått anslagen rejält nerskurna. Etiopien är ju ett fattigt land där

pengarna skall räcka till mycket och till många. För att projektet

skall överleva är man beroende av utländska investerare. Man

kan tex. stödja projektet genom att bli fadder och få följa en familj

och deras barn under två år.

Det sjuder av aktivitet när vi besöker projektet. Det är mammor

och barn överallt. Vi visas in i en container som är kontor och

bjuds på gott sött te. Till Gemini får bara de allra fattigaste

familjerna med tvillingar komma. Kvinnorna kan här få

mödravård och preventivrådgivning. Efter förlossningen kan de

barn som lider av undernäring komma och få mat fyra gånger

om dagen. Bor man utanför Addis Abeba betalar projektet för

busstransporten och kvinnorna kan få hämta ut sin ranson av

barnmat. När barnen blir lite större kan kvinnorna arbeta på

Tvillingprojektet med korgflätning, kryddproduktion eller

smycketillverkning. Varorna säljs sedan till besökarna och i vissa

fall exporteras de. När det är dags för barnen att börja skolan kan

man ansöka om att få hjälp med skolavgiften och tyg till

skoluniformen. Etiopien är ett kämpande land, och jag bär för

alltid detta underbara land, där kontraster och ytterligheter möts,

med mig i mitt hjärta.

Carina Lindgren

Etiopien - landet med sol 13 månader om året

Kvistofta församlingsgård onsdagen den 30 mars kl 18.00

Carina Lindgren berättar och visar bilder från Etiopien.

Vi kommer att tas med på en resa i tid och rum,

där legender blandas med nutidsskildringar.

Du kommer även att få ta del av en liten utställning med etiopiska föremål.

Servering av kaffe, te med smörgås.


6

Kyrkbladet Kvistofta Pastorat

Vårkrysset

Sänd in ditt svar till ”VÅRKRYSSET” - Kvistofta pastorat, Box 14, 257 21 Rydebäck

Namn: ___________________________________________

Adress: ______________________________ Postadress: _______________________

OBS! Vi vill ha ditt svar före den 1/5. Priser delas ut till de tre först dragna rätta kryssen.


Andlig Spis

våren 2004

varannan måndag kl 14.00

Kyrkans café

Vi träffas på temat ”Sången i våra hjärtan”.

Varje gång med ett nytt ämne

och Taizéinspirerad avslutning

8 mars

Livets årstider

22 mars

Naturens under

5 april

Smärtan behöver ord

19 april

Du som vill att jag skall finnas

3 maj - utflykt

Välkomna!

Ett samarbete mellan

Rydebäcks kyrka och Träffpunkt Rydebäck

Vinnare ”Vinterkrysset”

En vinnare med rätt svar

Bengt Johansson, Glumslöv

7

Kyrkbladet Kvistofta Pastorat

Må väl till kropp och själ!

Våren 2004

25 mars - kl 14.00

”Påsken i min konst”

Ingmar Thalin, präst och konstnär

Kvistofta kyrka och församlingsgård

29 april- kl 14.00

“Visor i vårens tid”

Kristina Backe

Servering av soppa

Bårslövs församlingsgård

Kaffe och lotteri varje gång!

Pris 40:-

VÄLKOMNA!

Brita Emanuelsson & Per-Olof Andersson

Information tfn 042-37 33 00

Göingeresa med besök på Ivön

Måndag 24 maj

Ciceron: Owe Bernenfelt

Avresa:

Bårslöv, 8.30, Rydebäck, 8.45, Glumslöv, 9.00

Förmiddagskaffe i Tureholmskyrkan, Sösdala

Besök hos snickare Carlsson i Vinslöv

Lunch på Ivögården, Ivön

Rundvandring i Vanås slottspark

Besök i Gumlösa kyrka

Kaffe med underhållning på Café 21 i Tyringe

Hemresa över Söderåsen

Pris 350:- anmälan tfn 042-37 33 00

Du Du som som går går i i 8:an!

8:an!

Det Det är är inte inte för för sent

sent

att att anmäla anmäla sig sig till

till

konfirmation

konfirmation

De första veckorna på sommarlovet,

kommer vi under tre veckor ha en grupp

som läser tillsammans. Vi träffas i första

hand på förmiddagar och den sista veckan

åker vi på läger.

Ring Per-Olof Andersson tfn 042-373305,

per-olof.andersson@kvistoftapastorat.se

Terése Blidö 042-373315

terese.blido@kvistoftapastorat.se


Musik

Blå, blå vindar och vatten....

Havet + stranden + kören = Konsert!

Jovisst blir det äntligen en strandkonsert igen. Det har nu

gått några år sedan Kvistofta-Glumslövs kyrkokör senast

hade en konsert på stranden men nu är det dags igen, och

det klockan 17.00 på självaste 6 juni, Sveriges nationaldag.

Självklart blir det mängder av “blåa toner” och musik

som handlar om vatten, men även traditionell svensk

musik måste ju sjungas denna nationaldag. Gästartister

blir även denna gång gruppen Vocal Six från Malmö. 6

skönsjungande killar som garanterat får det att svänga.

Glumslövs flickkör medverkar också. Alltså: Ta med

picknickkorgen, filten, familjen, grannen, hunden och

svärmor och njut av en härlig stund vid havet och den

underbara Rydebäcksstranden.

Konsert på Rydebäcksstranden förra gången det begav sig.

Faktaruta

Blå toner = Benämning inom främst jazz- och bluesgenren för

svävande intonation (oklar tonhöjd) på skalans 3 och 7 ton.

Gör att det blir en spänning mellan dur- och molltonarter som

kan uppfattas som en blandning av “skön avslappning och

oväntad spänning”

The Crucifixion

I Bårslövs kyrka på palmsöndagen, 4 april kl. 18.00 uppförs för

femte gången den engelske 1800-talstonsättaren John Stainers

passionsdrama The Crucifixion - ”Korsfästelsen” - för två

solister, körgrupp och orgel.

Långfredagen

På långfredagen, 9 april, möts vi som vanligt ”Inför korset” kl.

21, denna gången i Fjärestads kyrka. En liten vokalgrupp

medverkar i denna meditativa gudstjänst, bl a med ett

framförande av Johannesevangeliets passionsberättelse på

gregoriansk ton.

Från duk och tilja

Melodier från film och musikal från förra seklets första hälft.

Radarparet Rodgers & Hammerstein, Jules Sylvain, George

Gershwin, Edvard Persson… Bårslövs församlingsgård

torsdagen 22 april kl 19. Kyrkokören står för arrangemanget.

Kafferservering och lotterier. Swing it, magistern!

8

Kyrkbladet Kvistofta Pastorat

Lars-Erik Larsson

FÖRKLÄDD GUD

Fjärestad kyrka 7 mars kl 17.00

Synes en ljusglans sprida sig

kring vår plågobädd

då sitter vid vår sida en gud förklädd.

Så slutar ett av dom mest kända och uppskattade verken

för kör, solister och orkester, Lars-Erik Larssons

Förklädd Gud med text av Hjalmar Gullberg. Larsson,

född i Åkarp och död 1986 i Helsingborg, skrev verket

1940 och det bär en klar prägel av 2:a världskrigets

utbrott och fasor. “Ej för de starka i världen men de svaga.

Ej för krigare men bönder”.

Det är första gången som verket framförs i vårt pastorat.

Till konserten tas det inträde på 120 kronor.

Biljetter kan beställas via 042-373307

eller e-post “christian@kvistoftapastorat.se”

Konsert

Söndagen 9 maj kl 18 gästas Fjärestads kyrka av elever från

Sundsgårdens musiklinje. En skön blandning av klassisk musik

och mjuk, ”opluggad” jazz i det lilla formatet...

Pianotrio

Söndagen 16 maj kl 18.30 blir det konsert i Bårslövs

församlingsgård. Mats Persson, violin, Karin Jernstedt, cello och

Håkan Falk, piano spelar Ludvig van Beethovens pianotrio i Gdur

op 1:2 och Robert Schumanns F-durtrio op 80. Lite prat

kring verken och tonsättarna blir det också. Och lite

förfriskningar i pausen.

Vårkonsert i Bårslövs kyrka

Söndagen 30 maj bjuder kyrkokören och barnkören med solister

och instrumentalister på traditionsenlig vårkonsert. Konserten

börjar kl 17 och efteråt serveras kaffe i församlingsgården.


Är bönen blå?

BLÅTT är utan tvekan min andliga färg. Den lugnar mitt

sinne och påverkar mig i positiv riktning. Det är ingen

tillfällighet att mitt tjänsterum är inrett helt i blått, från gardiner

och mattor till skrivbordsstol och fåtöljer. I samtalshörnan kan

människor som vill, få slå sig ner en stund och omslutas av de

blå nyanserna. Någon riktar kanske blicken på det blåa

radbandet, som hänger över ett gotländskt träkors. En annan

låter kanske handen greppa om det lilla krucifixet, om

fingrarna blir nervösa under samtalets gång.

I kyrkan har vi våra ”liturgiska färger”; vitt, grönt, rött, svart

och violett eller blå. I vårt pastorat möter vi den blå färgen på

olika sätt. På altaret framträder färgerna på blommor och

kalkkläden särskilt tydligt. I fastan sätter vi blåa eller violetta

nejlikor i altarvaserna. Violens färg skapas av blandningen mellan

blått och rött, en symbol för andlighet i förening med

uppoffringens blod. Jungfru Marias ödmjukhet har symboliserats

med just en viol. Den trefärgade styvmorsviolen har fått stå

förälder till nutidens många penséer. Just denna blomma möter

oss på våren, vid ingången till våra kyrkor och på kyrkogårdens

gravar. Enligt en gammal sägen, hade violen ursprungligen en

fantastisk doft, som fick människor att vallfärda ut i sädesfälten

för att plocka den. Blomman bad då Gud om att få offra sin

doft, och istället låta färgerna ära honom; den gyllene färgen åt

Fadern, den vita åt Sonen och den blåa åt den heliga Anden.

Är kanske bönen blå? Stämmer den blå färgen oss på ett särskilt

sätt till andakt och tillbedjan? Den blå färgen hos violen ärar

den heliga Anden, kraften som manar oss till bön och lovsång.

9

Kyrkbladet Kvistofta Pastorat

Ande, du som livet ger, fall nu över mig. Smält mig, fyll mig,

tänd mig, sänd mig. Ande, du som livet ger, fall nu över mig”.

Dessa ord kommer att inleda årets Världsböndag, den första

fredagen i mars. I år är det Panamas kristna kvinnor som utformat

gudstjänstordningen. Världsböndagen firas i mer än 170 länder

runtom på vår jord. Böner bedes och sånger sjunges på över 1000

olika språk. I Sverige har vi varit med i 73 år och vi samlas på

över 500 platser. Här i Kvistofta pastorat firar vi Världsböndagen,

för 12e året i rad, fredagen 5 mars kl. 18.30 i Bårslövs

församlingsgård.

Jag tror att regnbågens alla färger kan locka oss till bön och

lovsång. Men kanske är bönen blå? Panamas flagga är blå, röd

och vit. Blått står för lojalitet och ärlighet, rött för lag och auktoritet

och vitt för vänskapen dem emellan. Jag tror att varje människa,

i djupet av sitt inre, bär på en längtan och en förhoppning om att

kunna leva ett rätt och gott liv. Ibland räcker vår egen styrka

eller vilja inte till. Vi misslyckas och vi blir besvikna, vi behöver

ny kraft att komma vidare. Att be, är att öppna sitt hjärta för

Gud, i sanning och tillit. ”... Anden stöder oss i vår svaghet. Vi

vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för

oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad

Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga som Gud vill.”

(Rom. 8:26-27)

Välkommen att i Andens kraft och enhet be och lovsjunga Gud

i våra kyrkor! Om Du vill ha hjälp med att be, eller önskar tid för

enskilt samtal eller bikt, kan Du alltid kontakta en präst eller

diakon.

Text: Heidi Sydmark

Beatleskväll

med

Ungdomskören

Rydebäcks församlinghem

Torsdag 15 april kl. 19.00

En musikalisk upplevelse

av välkända Beatleslåtar.


Glumslövs kyrka

Februari

Sön 29/2 11.00 Gudstjänst med små & stora

18.00 Musikafton

Mars

Sön 7/3 09.30 Gudstjänst, Stämbandet

Sön 14/3 11.00 Högmässa

Tis 16/3 08.00 Morgonmässa

Sön 21/3 09.30 Gudstjänst

Sön 28/3 11.00 Gudstjänst, Kyrkokören

April

Sön 4/4 11.00 Mässa med små & stora, Flickkören,

Palmsöndagen

Tis 6/4 18.30 Passionsandakt

Tors 8/4 18.00 Skärtorsdagsmässa

Fre 9/4 12.00 Gudstjänst vid 6:e timmen,

Långfredagsvandring till Rydebäck

Sön 11/4 09.30 Gudstjänst, Kyrkokören, Påskdagen

Bårslövs kyrka

Februari

Sön 29/2 11.00 Gudstjänst

Mars

Sön 7/3 09.30 Gudstjänst

Ons 10/3 09.00 Vardagsgudstjänst

Sön 14/3 11.00 Gudstjänst

Sön 21/3 11.00 Högmässa

Sön 28/3 18.00 Mariagudstjänst, Kyrkokören

Ons 31/3 19.00 Kvällsmässa

April

Sön 4/4 11.00 Familjegudstjänst, Barnkör,

Kyrkans barntimmar, Palmsöndagen

18.00 John Steiner, The Crucifixion

Mån 5/4 18.30 Passionsandakt

Tors 8/4 18.00 Skärtorsdagsmässa

Fre 9/4 18.00 Jesu begravning, Långfredag

Sön 11/4 08.00 Påskotta, Kyrkokören, Påskdagen

Mån 12/4 13.30 Emmausvandring (från affären)

14.00 Familjemässa, Barnkör, Annandag påsk

Fjärestads kyrka

Februari

Sön 29/2 09.30 Gudstjänst, 09.30-11.00 Söndagsskola

Mars

Sön 7/3 17.00 Förklädd Gud, Kyrkokören, 120:- förköp

Sön 14/3 09.30 Högmässa, 09.30-11.00 Söndagsskola

Sön 21/3 09.30 Gudstjänst

Sön 28/3 09.30 Familjemässa, Barnkör, SSK medverkar

April

Sön 4/4 09.30 Högmässa, Palmsöndagen

Tors 8/4 19.30 Skärtorsdagsmässa

Fre 9/4 21.00 Inför korset, Vokalgrupp Långfredag

Sön 11/4 10.00 Gudstjänst, Kyrkokören,

09.30-11.00 Söndagsskola, Påskdagen

10

Kyrkbladet Kvistofta Pastorat

Mån 12/4 11.00 Gudstjänst, Annandag påsk

Sön 18/4 11.00 Högmässa, Rydebäcks Gospelkör

Sön 25/4 09.30 Gudstjänst

Maj

Sön 2/5 11.00 Gudstjänst

Tis 4/5 10.00 Vardagsgudstjänst med små och stora

Sön 9/5 09.30 Gudstjänst

Tis 11/5 18.30 Veckomässa

Sön 16/5 09.30 Gudstjänst

Tors 20/5 09.30 Ottegudstjänst, Kristi himmelsfärdsdag

Sön 23/5 11.00 Högmässa

Sön 30/5 09.30 Gudstjänst, Solosång, Pingstdagen

Juni

Sön 6/6 11.00 Högmässa

Sön 18/4 09.30 Högmässa

Sön 25/4 11.00 Gudstjänst

Ons 28/4 19.00 Kvällsmässa

Maj

Sön 2/5 11.00 Gudstjänst

Tis 4/5 08.00 Morgonmässa

Sön 9/5 11.00 Högmässa

Sön 16/5 09.30 Gudstjänst

Ons 19/5 09.00 Vardagsgudstjänst

Tors 20/5 09.30 Ottegudstjänst i minneslunden,

Kristi himmelsfärdsdag

Sön 23/5 17.00 Vårkonsert med körerna

Ons 26/5 19.00 Kvällsmässa

Sön 30/5 11.00 Gudstjänst, Pingstdagen

Mån 31/5 11.00 Gudstjänst, Annandag pingst

Juni

Sön 6/6 09.30 Gudstjänst

Sön 18/4 11.00 Gudstjänst

Sön 25/4 09.30 Högmässa, 09.30-11.00 Söndagsskola

Maj

Sön 2/5 09.30 Gudstjänst

Sön 9/5 09.30 Gudstjänst, 09.30-11.00 Söndagsskola

18.00 Konsert m. Sundsgårdens Musiklinje

Sön 16/5 11.00 Högmässa

Sön 23/5 09.30 Gudstjänst, 09.30-11.00 Söndagsskola

Sön 30/5 09.30 Gudstjänst, Pingstdagen

Juni

Sön 6/6 11.00 Högmässa


Kvistofta kyrka

Februari

Sön 29/2 09.30 Gudstjänst

Mars

Ons 3/3 12.00 Middagsbön

Sön 7/3 11.00 Gudstjänst, Stämbandet

Ons 10/3 12.00 Middagsbön

Sön 14/3 09.30 Gudstjänst

Ons 17/3 12.00 Middagsbön

Sön 21/3 11.00 Högmässa

Ons 24/3 12.00 Middagsbön

Sön 28/3 09.30 Gudstjänst, Kyrkokören

Ons 31/3 12.00 Middagsbön

April

Sön 4/4 09.30 Gudstjänst, Palmsöndagen

Ons 7/4 12.00 Middagsbön, 18.30 Passionsandakt

Tors 8/4 19.30 Skärtorsdagsmässa

Fre 9/4 09.00 Gudstjänst vid 3:e timmen,

Långfredagsvandring till Glumslöv

Sön 11/4 11.00 Gudstjänst, Kyrkokören, Påskdagen

Ons 14/4 12.00 Middagsbön

Rydebäcks kyrka

Mars

Tors 4/3 08.00 Morgonmässa

Sön 7/3 17.00 Rydebäcksmässa

Tors 11/3 08.00 Morgonbön

20.00 Stilla mässa

Tors 18/3 08.00 Morgonbön

Sön 21/3 17.00 Rydebäcksmässa, Konfirmander,

Ungdomskören

Tors 25/3 08.00 Morgonbön

20.00 Stilla mässa

Sön 28/3 17.00 Gudstjänst m. små och stora,

Sångkompaniet

April

Tors 1/4 08.00 Morgonmässa

Sön 4/4 17.00 Rydebäcksmässa, Palmsöndagen

Tors 8/4 08.00 Morgonbön

Fre 9/4 15.00 Gudstjänst vid 9:e timmen, korsvandring

Långfredag

Lör 10/4 23.30 Påsknattsmässa, Påskafton

Tors 15/4 08.00 Morgonbön

11

Mer information om gudstjänsterna finns att läsa i prediokoturerna i lokalpressen varje fredag.

Bredablick

Onsdag 17/3 14.30 Gudstjänst

Onsdag 7/4 14.30 Nattvardsgudstjänst

Onsdag 19/5 14.30 Gudstjänst

Onsdag 2/6 14.30 Gudstjänst

Kyrkbladet Kvistofta Pastorat

Sön 18/4 09.30 Gudstjänst, Rydebäcks Gospelkör

Ons 21/4 12.00 Middagsbön

Sön 25/4 11.00 Gudstjänst med små & stora, Snäckorna,

Sångbubblorna, Lilla Vilda teatern

Ons 28/4 12.00 Middagsbön

Maj

Sön 2/5 09.30 Gudstjänst

Ons 5/5 12.00 Middagsbön

Sön 9/5 11.00 Högmässa

Ons 12/5 12.00 Middagsbön

Sön 16/5 11.00 Gudstjänst

Ons 19/5 12.00 Middagsbön

Tors 20/5 08.00 Ottegudstjänst, Kristi himmelsfärdsdag

Ons 26/5 12.00 Middagsbön

Sön 30/5 11.00 Högmässa, Solosång, Pingstdagen

Mån 31/5 09.30 Gudstjänst, Annandag pingst

Juni

Sön 6/6 09.30 Gudstjänst

Sön 18/4 17.00 Rydebäcksmässa med teater

Tors 22/4 08.00 Morgonbön

20.00 Stilla mässa

Tors 29/4 08.00 Morgonbön

Maj

Sön 2/5 17.00 Rydebäcksmässa

Tors 6/5 08.00 Morgonmässa

20.00 Stilla mässa

Tors 13/5 08.00 Morgonbön

Sön 16/5 14.00 Gudstjänst med små och stora,

Snäckorna

Tors 27/5 08.00 Morgonbön

Sön 30/5 17.00 Rydebäcksmässa, Pingstdagen

Mån 31/5 19.00 Vårkonsert med Rydebäcks Gospelkör

Annandag pingst

Juni

Tors 3/6 08.00 Morgonmässa

20.00 Stilla mässa

Sön 6/6 17.00 Strandkonsert med Kyrkokören

Borgvalla

Onsdag 3/3 15.00 Sånggudstjänst

Onsdag 7/4 15.00 Nattvardsgudstjänst

Onsdag 5/5 15.00 Gudstjänst

Onsdag 2/6 15.00 Gudstjänst


RYDEBÄCK

Stress och livskvalitet?

Onsdag 31 mars kl. 18.30 i Rydebäcks kyrka.

Vi fortsätter våra föredragskvällar med ledtrådar för livet.

Birgitta Gustavi, beteendevetare, talar om utmattning, krav, och

stress. Hon vill ge kunskap, men också utifrån verkligheten ge

konkret hjälp att leva. Välkomna till en viktig kväll.

Beatleskväll i Rydebäcks församlinghem

Torsdag 15 april kl. 19.00

Ungdomskören bjuder på en musikalisk upplevelse av välkända

Beatleslåtar.

Älskar Jesus mer eller mindre?

Rydebäcks kyrka den 18 april kl 17.00

Spännande och utmanande gudstjänst på temat ”Människors

och Guds kärlek” med ”Teaterkontoret” (Sundsgårdens

Folkhögskola). Vi kommer tillsammans för att fira mässa med

drama, texter, sånger – allt för att kunna få en hjälp vandra

vidare som kristna.

KLUBB…XP

Klubb XP vänder sig till dig som är mellan 15 och 18 år och

som är en smula nyfiken på det där med Gud och kristen tro.

Vi träffas på tisdagkvällar kl 18-20.30 i Rydebäcks

församlingshem. Du hittar vårens program på församlingens

hemsida. Du kan också ringa till församlingspedagog

Terése Blidö, så får du veta mer!

www.kvistoftapastorat.se/klubbxp

Terése Blidö, 042 - 37 33 15,

terese.blido@kvistoftapastorat.se

Vem är Jesus?

Undrar du över vad kristen tro handlar om och om Jesus är den

som det berättas om i Bibeln?

Kom med i en Alpha-grupp och lyssna, prata, diskutera, fundera,

läs, fika, umgås runt frågan om kristen tro. Vi träffas varannan

torsdag under 9 veckor.

Vill du veta mer om vad en kurs går ut på eller vet direkt att du

vill vara med, hör av dig till Per-Olof Andersson, 042-37 33 05

(präst), Rebecka Olsson tfn 042-37 33 09 (diakon)

Stilla mässa

Varannan torsdag kl. 20.00 firar vi mässa i stillhet i

Rydebäckskyrkan. Med enkla sånger, bröd och vin, bibeltexter

och sånger upplever vi det personliga, förunderliga och unika

mötet med Gud.

Glumslöv har 2 165 invånare.

573 i åldern 0-19 år. 1243 i åldern 20-64 år. 349 över 64 år.

Bårslöv har 2.937 invånare.

947 under 19 år, 1.754 mellan 20-64 år, 236 över 64 år.

Fjärestad har 386 invånare.

105 under 19 år, 228 mellan 20-64 år, 53 över 64 år.

12

Bibelsamtal

Varför skrev de på det sättet? Vad menas här? Har detta som skrevs

för 2000 år sedan någon betydelse för mig?

De texter som vi läser i Bibeln vill berätta om Gud för oss vanliga

människor år 2004.

Tillsammans utforskar och samtalar vi över viktiga teman.

Vill du veta mer om vad denna termin innehåller –

ring Per-Olof Andersson tfn 042-37 33 05.

Vi träffas varannan torsdag kl. 19.00-21.00 i Rydebäcks kyrka.

KVISTOFTA

Minimusikalen ”Önskemaskinen”

Kvistofta kyrka söndag 25 april kl. 11.00

Sångbubblorna och Snäckorna framför minimusikalen

”Önskemaskinen”

”Möte med lutheraner i Litauen!”

En föredragskväll i Kvistofta församlingsgård tisdag 9 mars

kl.18.00. Gunnel Arbin-Sjöberg berättar om när Kvistofta

församling besökte en evangelisk-luthersk församling i Litauen

1997. Servering av kaffe, te med smörgås.

Etiopien - landet med sol 13 månader om året

Kvistofta församlingsgård onsdag 30 mars kl. 18.00

Carina Lindgren berättar och visar bilder från Etiopien.

Vi kommer att tas med på en resa i tid och rum,

där legender blandas med nutidsskildringar.

Du kommer även att få ta del av en liten utställning med

etiopiska föremål.

Servering av kaffe, te med smörgås.

Ottekaffe

På Kristi himmelsfärdsdag 20 maj bjuder Kvistofta syförening

på ottekaffe efter gudstjänsten kl 8.00.

Syföreningen firade 75-årsjubileum i november 2003

Kyrkbladet Kvistofta Pastorat

Rydebäck har 4.445 invånare.

1.247 under 19 år, 2.914 mellan 20-64 år, 284 över 64 år.

Gantofta har 1.411 invånare.

429 under 19 år, 816 mellan 20-64 år, 166 över 64 år.

Kvistofta, Vallåkra har 1.452 invånare.

385 under 19 år, 834 mellan 20-64 år, 233 över 64 år.


FJÄRESTAD

Fjärestads kyrkliga syförening möts en torsdag i månaden i

hemmen kl. 19.00-22.00. Vill du vara med?

Ring, Ewy, 042-22 84 90, Heidi, 042-22 80 65

För första gången - familjemässa i Fjärestads kyrka på Marie

bebådelsedag 28 mars kl. 9.30. Barnkör och söndagsskolan

medverkar.

BÅRSLÖV

Världsböndagen

Fredagen 5 mars kl. 18.30 firar vi Världsböndagen för 12e året i

rad, i Bårslövs församlingsgård. Årets tema är: ” I tro formar

kvinnor framtiden”. Programmet är utformat av Panamas kristna

kvinnor. Måltid serveras till självkostnadspris.

Mariamässa

Söndagen 28 mars kl. 18.00 i Bårslövs kyrka firar vi Mariamässa

med Bårslövs kyrkokör. I gudstjänsten mottages en ny kormatta,

med motivet ”Bladmosaik”. Kormattan är en gåva från Bårslövs

kyrkliga syförening och Syföreningen Onsdagsgruppen, samt

från medel hämtade ur Ida Bengtssons minnesfond för kyrkans

prydande.Vi vill framföra vårt varma tack till våra syföreningar

för denna efterlängtade gåva! Efter gudstjänsten serveras

kyrkkaffe i Bårslövs församlingsgård.

Påskfrukost

Påskdagen 11 april blir det påskfrukost i församlingsgården efter

påskottan kl 8.00. Nybakat bröd, ägg och sill.

Mannekänguppvisning

Måndagen 26 april kl. 19.00 i Bårslövs församlingsgård, inbjuder

Syföreningen Onsdagsgruppen till Mannekänguppvisning med

vårens och sommarens kläder. Behållningen går till Bårslövs

kyrkas och församlingsgårds prydande.

Beställ biljetter hos: Inger Lidén, 042-22 87 90 eller Marianne

Pålsson, 042-22 82 47

Café Fritt Fram i Bårslöv

Öppet varje fredag kl. 9.00-12.00 i hyresgästernas lokal på

Frilandsvägen 8, Kaffe och fralla 10:-.

Välkommen in! Lär känna människorna där du bor!

Heidi Sydmark, präst, Cecilia N Plith, diakon,Frivilliggruppen

Kyrkans Unga i Bårslöv

träffas sista onsdagen i månaden, efter mässan kl. 19.00 fram

till kl. 21.00 (25/2 Askonsdagsmässa, 31/3 Mässa, 28/4 Mässa,

26/5 Mässa) Vi samlas kring något aktuellt ämne, fikar och

samtalar. Ibland åker vi in till Helsingborg, för att gå på teater,

bio eller något studiebesök.

Ålder: 15 - 18 år. Ledare: Heidi Sydmark, präst, 042 - 22 80 65,

Håkan Falk, kantor, 042 -22 71 36

13

GLUMSLÖV

Kyrkbladet Kvistofta Pastorat

Bårslövs kyrkliga syförening

möts sista onsdagen i månaden i Bårslövs församlingsgård

kl. 14.00- 16.30, 25/2, 31/3, 28/4, 26/5

Vill Du vara med?

Ring Gunnel Kristiansson, 042-22 74 68 eller Heidi Sydmark,

042-22 80 65

Syföreningen Onsdagsgruppen

Möts 1:a onsdagen i månaden kl. 19.00 i Bårslövs

församlingsgård. Vill Du vara med?

Ring Inger, Tel. 042-22 87 90, eller Marianne, 042-22 82 47

Vårlunch

Tisdagen 25 maj inbjuder Bårslövs församling till VÅRLUNCH

för Dig som fyllt 65 år eller mera, tillsammans med respektive.

Vi börjar i kyrkan kl. 12.00 med middagsbön och sedan äter vi

lunch och dricker eftermiddagskaffe i Bårslövs församlingsgård.

Vi avrundar c:a kl. 16.00. Anmälan senast tis 18 maj

till Gunnel Kristiansson, 042-22 74 68 eller Lennart Pålsson,

042-22 82 47. Ange om du har särskilda kostbehov eller behöver

skjuts. Varmt välkommen!

Du ska inte tro att du är något…du ska veta det!

Föräldrakväll den 24 mars kl 18.30-21.00 särskilt för dig som

har barn i åldern 6-10 år. Gunnar Törnqvist pratar om hur vi

kan uppmuntra barns etiska och empatiska utveckling. En

spännande kväll med både teori och praktiska tips i

församlingshemmet.

Gudstjänst med kyrklunch

Söndagen den 28 mars. Kyrkokören medverkar i gudstjänsten

kl 11.00, därefter serveras soppa och våfflor i

församlingshemmet. Välkommen att dela gemenskapen!

Seniorkören Stämbandet

Är du intresserad av att sjunga med? Kontakta körledare Åsa

Arvidsson tel 042-240737.

Övning varje måndag kl 10-11.30 i Glumslövs församlingshem.

Famnen full utav solsken

Stämbandets vårcafé den 3 maj kl 14.00. Välkommen till

församlingshemmet och en eftermiddag i sångens tecken.

Kaffeservering.

Inbjudan till vårlunch

Glumslövs kyrkliga arbetsförening inbjuder alla i Glumslövs

församling som under 2004 fyller 80 år eller mera, att själv eller

tillsammans med respektive, avnjuta en vårlunch i Glumslövs

församlingshem torsdagen den 13 maj kl 13.00. God mat och

underhållning utlovas.

Personlig inbjudan till födelsedagskalaset kommer senare i vår.

Barnkör för åk 4-7

Startar i Glumslövs församlingshem i augusti under ledning av

Ingrid Forsman. Mera information kommer i Sommarnumret

av KyrkBladet.


Barn, ungdom & familj

KYRKANS ÖPPNA FÖRSKOLA I RYDEBÄCK

Ansvarig: Maria E. Forssman Tel 042-37 33 13

Öppettider:

Måndag 09.00 - 13.00

Torsdag 13.00 - 16.30

Fredag 09.00 - 13.00

Barn och vuxna vistas här tillsammans. Vi leker, pysslar,

sjunger och fikar tillsammans. Man kan komma och gå när

man vill. Men vill du fika så gör vi det ca 10.00 på

förmiddagen och 14.30 på eftermiddagen.

Rydebäcks dagmammor är välkomna till Öppna förskolan

tisd. och torsd. 09.00 - 11.30.

Öppna mammaeftermiddagar

Söndag 28 mars kl 13.00-17.00

Söndag 18 april kl 13.00-17.00

Söndag 16 maj kl 13.00-17.00

Då kan du komma och gå när du vill (utan barn). Vi syr bl.a.

Kalikåfigurer till självkostnadspris. Du får gärna ta med dig

eget ”pyssel” om du hellre vill det.

Hjärt och Lungräddningskurs 0-8 år (300:-) och Kattis &

Roffe - hemsäkerhet (gratis) har vi i samarbete med

Civilförsvaret. Anmäl dig till Maria

BARNVERKSAMHETEN I GLUMSLÖV

Ansvariga: Lena Nilsson & Kerstin Månsson, Tel 0418-704 04

Kyrkans öppna verksamhet

Här är barn och vuxna tillsammans.

Vi leker, pysslar, sjunger m.m.

Onsdag 13.30-16.00

Kyrkans Miniorer 6-10 år

Måndag 13.30-16.00, Torsdag 13.30-16.00

En nybörjar- och en fortsättningsgrupp i babysång

startar i vecka 10. Kontakta Kerstin Månsson eller Lena Nilsson

på 0418-704 04 om du är intresserad!

Linus, Natalie, Simone, Mikko, Patrik och Betty tycker det är kul att

spika på barntimmarna i Glumslöv

14

Kyrkbladet Kvistofta Pastorat

KYRKANS ÖPPNA FÖRSKOLA I VALLÅKRA

Ansvarig: Mia Olsson, Tel 042-39 82 25

Öppna förskolan tisd 9.00-12.00, tors. 9.00-12.00

Här kan du pyssla, leka, fika och sjunga med andra barn och

föräldrar. Välkommen till idrottsplatsen.

FJÄRESTADS SÖNDAGSSKOLA

I Fjärestads gamla skola, varannan söndag kl. 9.30-11.00.

Ålder: 4-7 år

15 feb

29 feb

14 mars

28 mars Familjemässa i Fjärestad kyrka. Barnkör.

11 april + en stund i Påskdagens gudstjänst kl.10.00

25 april

9 maj

23 maj + en stund i gudstjänsten. Terminsavslutning.

Ledare:

Kerstin Månsson Birgitta S Persson

Te. 042- 781 81 tel. 042- 22 18 89

Söndagsskolan i Fjärestad samlade framför flanellografen.

BARNVERKSAMHETEN I BÅRSLÖV

Ansvariga:

Monica Bertle-Hansson Tel 042-22 83 15, 042-22 74 68

Ulla Svensson Tel 042- 22 71 74, 042-22 74 68

Barntimmar - Måndag & Onsdag 9.00-11.30

Öppen barnverksamhet

Måndagar 13.30-16.00

Tisdagar 9.00-11.30

Öppen verksamhet för skolbarn

Tisdag & Torsdag 13.00-16.30

Babysånggrupp

Tisdagar 09.30 i Bårslövs Församlingsgård.

Medtag filt eller täcke till din bebis att ligga på.

Vi sjunger i c:a en halvtimme. Pris: 100:-/termin

Ledare: Heidi Sydmark - tel 22 80 65.

(Personal finns som tar hand om äldre syskon)


Adress & telefon

PASTORSEXPEDITIONEN

Öppet måndag - fredag 10 -12

Besöksadress: Frösögatan 1

Postadress: Box 14, 257 21 Rydebäck

Tel: 042-37 33 00. Fax: 042-37 33 22

e-post:info@kvistoftapastorat.se

Hemsida: www.kvistoftapastorat.se

Jourhavande präst - 0703-43 44 93

PRÄSTER

Kyrkoherde

Anna Eklund

Tel: 042-37 33 10

anna.eklund@kvistoftapastorat.se

Komminister

Heidi Sydmark - Bårslöv/Fjärestad

Tel: 042-22 80 65; 0739-33 00 44

heidi.sydmark@kvistoftapastorat.se

Komminister

Gisela Pernrup, Glumslöv

Tel: 042-37 33 06

gisela.pernrup@kvistoftapastorat.se

Komminister

Per-Olof Andersson - Rydebäck

Tel: 042-37 33 05, 0708-37 33 50

per-olof.andersson@kvistoftapastorat.se

Pastorsadjunkt

Carina Lindgren - Kvistofta

Tel: 042-37 33 16

carina.lindgren@kvistoftapastorat.se

Församlingspedagog

Terése Blidö

Tel:042-37 33 15

terese.blido@kvistoftapastorat.se

DIAKONER

Diakon Rebecka Olsson

Tel: 042-37 33 09 - mån, tis 8.30-9.30

rebecka.olsson@kvistoftapastorat.se

Diakon Cecilia Nelson Plith

Tel: 042-37 33 09 - mån 10.00-11.00

cecilia.nelson-plith@kvistoftapastorat.se

MUSIKER

Organist

Christian Schultze Tel: 042-37 33 07

christian.schultze@kvistoftapastorat.se

Kantor

Ingrid Forsman Tel: 042-37 33 08

ingrid.forsman@kvistoftapastorat.se

Kantor Håkan Falk

Tel: 042-22 71 36, 0703-34 14 94

hakan.falk@kvistoftapastorat.se

BARN OCH FAMILJ

Rydebäck:

Maria E. Forssman

Tel: 042-37 33 13

maria.e.forssman@kvistoftapastorat.se

Pia Larsson

Tel: 042-37 33 14

pia.larsson@kvistoftapastorat.se

Glumslöv:

Kerstin Månsson

Lena Nilsson

Tel: 0418-704 04

15

Bårslöv:

Monica Bertle-Hansson

Ulla Svensson

Tel: 042-22 74 68

Vallåkra - Öppen förskola:

Mia Olsson

Tel: 042-39 82 25

Kyrkofullmäktige

ordf. Bertil Sonesson,

Tel: 042-991 08

Kyrkonämnd

ordf. Lars-Bertil Svensson,

Tel: 042-22 26 34

lars-bertil.svensson@revikonsult.se

Kyrkoråd

Kvistofta församling

ordf. Gwen Persson,

Tel: 042-39 82 63

Glumslövs församling

ordf. Hans-Olof Franzén,

Tel: 0418-730 51

Bårslövs församling

ordf. Lennart Pålsson,

Tel: 042-22 82 47

Fjärestad församling

ordf. Harry Andersson,

Tel: 042-22 80 37

Kyrkbladet Kvistofta Pastorat

VAKTMÄSTARE

Förman för kyrkor och kyrkogårdar

Ivar Persson,

Tel: 042-996 10, 0706-71 42 87

Rydebäcks kyrka

Christer Karlsson (vik) Tel: 042-37 33 11

Kvistofta kyrka

Björn Svensson, Dan Norberg

Elly Berggren, Tel: 042- 993 33

Glumslöv kyrka

Ivar Persson

Tel: 0418-733 75, 0706-71 42 87

Bårslöv kyrka

Olle Larsson, Tel: 042-22 95 86

Fjärestad kyrka

Susan Öhrstedt, Tel: 042-995 79

FÖRSAMLINGSHEM

Bokning 10.00-12.00 tel 042-37 33 00

VAKTMÄSTARE

Rydebäcks församlingshem

Christer Karlsson (vik)

Tel: 042-37 33 11

Kvistofta församlingsgård

Eva Lindskog

Tel: 042- 993 33, 22 80 61 (hem)

Glumslövs församlingshem

Eva Lindskog (vik)

Tel: 0418-704 04

Bårslövs församlingsgård

Gunnel Kristiansson

Tel: 042-22 74 68, 32 12 62 (hem)

ADMINISTRATION

Kanslist

Pia Lindqvist (vik) Tel: 042-37 33 00

pia.lindqvist@kvistoftapastorat.se

Förvaltningschef

Margareta Löfgren Tel: 042-37 33 03

margareta.lofgren@kvistoftapastorat.se

Ekonomiassistent

Mariann Bermhagen Tel: 042-37 33 04

mariann.bermhagen@kvistoftapastorat.se

INFORMATION

Informatör/Redaktör Peter Ögren

Tel: 042-37 33 12, 0704-96 47 96

peter.ogren@kvistoftapastorat.se


Palmsöndagen 4 april

Kvistofta kyrka - 09.30 Gudstjänst

Rydebäcks kyrka - 17.00 Rydebäcksmässa

Glumslövs kyrka - 11.00 Mässa med små och stora, Flickkören

Bårslövs kyrka - 11.00 Familjegudstjänst, Barnkör, Kyrkans barntimmar

Fjärestads kyrka - 09.30 Högmässa

Måndag 5 april

Bårslövs kyrka - 18.30 Passionsandakt

Tisdag 6 april

Glumslövs kyrka - 18.30 Passionsandakt

Onsdag 7 april

Kvistofta kyrka - 12.00 Middagsbön med lunch, 18.30 Passionsandakt

Skärtorsdag 8 april

Kvistofta kyrka - 19.30 Skärtorsdagsmässa

Rydebäcks kyrka - 08.00 Morgonbön

Glumslövs kyrka - 18.00 Skärtorsdagsmässa

Bårslövs kyrka - 18.00 Skärtorsdagsmässa

Fjärestads kyrka - 19.30 Skärtorsdagsmässa

Långfredag 9 april

Kvistofta kyrka - 09.00 Gudstjänst vid 3:e timmen - långfredagsvandring till Glumslöv

Glumslövs kyrka - 12.00 Gudstjänst vid 6:e timmen - långfredagsvandring till Rydebäck

Rydebäcks kyrka - 15.00 Gudstjänst vid 9:e timmen, korsvandring

Bårslövs kyrka - 18.00 Jesu begravning

Fjärestads kyrka - 21.00 Inför korset

Påskafton 10 april

Rydebäcks kyrka - 23.30 Påsknattsmässa

Påskdagen 11 april

Kvistofta kyrka - 11.00 Gudstjänst

Glumslövs kyrka - 09.30 Gudstjänst

Bårslövs kyrka - 08.00 Påskotta

Fjärestads kyrka - 10.00 Gudstjänst

Annandag påsk 12 april

Glumslövs kyrka - 11.00 Gudstjänst

Bårslövs kyrka - 13.30 Emmausvandring (från affären), 14.00 Familjemässa

Kristi himmelsfärdsdag - 20 maj

Kvistofta kyrka - 08.00 Ottegudstjänst

Glumslövs kyrka - 09.30 Ottegudstjänst

Bårslövs kyrka - 09.30 Ottegudstjänst i minneslunden

Pingstdagen - 30 maj

Kvistofta kyrka - 11.00 Högmässa

Rydebäcks kyrka - 17.00 Rydebäcksmässa

Glumslövs kyrka - 09.30 Gudstjänst

Bårslövs kyrka - 11.00 Gudstjänst

Fjärestads kyrka - 09.30 Gudstjänst

Annandag pingst - 31 maj

Kvistofta kyrka - 09.30 Gudstjänst

Rydebäcks kyrka - 19.00 Vårkonsert med Rydebäcks Gospelkör

Bårslövs kyrka - 11.00 Gudstjänst

More magazines by this user
Similar magazines