Views
1 year ago

Massaved

Massaved

Massaved Område: Örebro län exkl Karlskoga och Degerfors kommuner Köpprislista: J333-T2 Period: 2013-05-02 och tills vidare Barr: 230 kr/m 3 fub Gran: 245 kr/m 3 fub Löv: björk 270 kr/m 3 fub asp 225 kr/m 3 fub björk och asp levereras osorterat vrak ingen ersättning Kom ihåg: Kontraktera först, avverka sedan! Pristillägg: Till skogsägare och leverantörer med större leveranser utgår ett kvantitetstillägg vars storlek och villkor respektive köpansvarig hos oss kan lämna närmare besked om. Prisavdrag: För virkesleverans till bilväg som vid vidaretransport kräver särkoppling av lastbil och släp sker ett vägklassavdrag med 10 kr/m 3 fub motsvarande den fördyrande kostnaden. Mindre bilvägsleveranser än 10 m 3 fub medför kvantitetsavdrag på 400 kr per sortiment, leveranstillfälle och avlägg. Vrak: Innehåller traven kol, sot, plast, sten eller metallföremål eller bedöms mer än 10% av bruttovolymen utgöra vrak så vägras mätning av traven. I övrigt tillåts vrak enligt leveransvillkor på nästa sida. Forskningsbidrag: Från ovanstående grundpriser dras ett forskningsbidrag till SkogForsk. Bidraget inbetalas av köparen för alla leverantörer utom för de av SkogForsks intressenter som själva svarar för inbetalning. Bidragets storlek är 60 öre/m3fub. BillerudKorsnäs Gävle/Frövi AB 801 81 Gävle 026-15 10 00 www.billerudkorsnas.se/skog

Prislista sågtimmer, limträstock och massaved - Martinsons

martinsons.se

förslag till nytt avtal mellan Karlskoga och Degerfors kommuner.pdf

karlskoga.se

Eukalypter – inte bara massaved och halstabletter - IFM

people.ifm.liu.se

Nya produkter från skogen Sågtimmer, massaved, brännved ... - IVA

iva.se

Svar - Medborgarförslag rörande burägg - Karlskoga kommun

karlskoga.se

Framtida prioriteringar för Karlskoga och Degerfors kommuner ...

karlskoga.se

Verksamhetsberättelse 2011 - Karlskoga kommun

karlskoga.se

Ärende 11 Regional folkhälokonferens 2013.pdf - Karlskoga kommun

karlskoga.se

Uppdaterad lista över aktuella utomregionala samarbeten.pdf

regionorebro.se