Doberaner Münster

muenster.doberan.de

Doberaner Münster

i en kalk och överlämnar denna till de troende. På sidovingarna skildras

scener ur den Helige Martins liv.

3 grAvvårDen över hertig JOhAnn AlBrecht ii von Mecklenburg

(†1920) och dennes maka Elisabeth von Sachsen-Weimar-Eisenach (†1908)

utfördes ca. år 1910 av byggnadsrådet Winter från Braunschweig. Den

består av en sockel av gråblå, norsk labrador, övertäckt av ett ciborium

av bl.a. marmor från Verona, utrustad med en värdefull glasmosaik.

Johann Albrecht var som president för det tyska Kolonialbolaget ofta

på resa. Han tog bysantinska byggnadsverk i Ravenna och dess omgivning

till sin förebild. Dessutom är gravvården präglad av inflytanden

från den wilhelminsk-tyska byggnadskonsten.

I kapellet bibehölls efter 1976, i motsats till den övriga kyrkan,

den nygotiska färgversionen av Gotthilf Ludwig Möckel 1896-98.

Furstebilderna i kapellet visar drottning sophie av Danmark och prinsessa

av Mecklenburg (†1631), maka till den danske kungen Friedrich II,

samt hertig Karl i von Mecklenburg (†1610).

4 MeMOriAlstAtyn över MAgnus ii hertig Av MecKlenBurg

(†1503) gäller som den mest fulländade formen av ett epitaf. I höger

hand bär han en dolk och runt huvudet en dödsbinda. Magnus var en

mycket energisk landsherre, han genomförde en omfattande landreform

som var präglad av en vidsynt och solid ekonomi- och finanspolitik.

Två statyer som liknar varann befinner sig framför Pribislavkapellet

(10).

5 grAvtuMBAn för hertig AlBrecht iii vOn MecKlenBurg Och

Kung Av sverige (†1412, bild), bisatt i oktogonen (6) och dennes

första maka Richardis von Schwerin (†1377), begravda i Stockholm, hör

till de viktiga exemplen på sengotisk gravkonst. Albrecht valdes med

hjälp av den svenska adeln till kung över Sverige; han led emellertid

ett nederlag mot den danska drottningen Margarete den första under

krigshändelserna efter hans 25-åriga regentskap år 1389. Därefter

inskränktes Albrechts makt till Mecklenburg. Lejon och hund bland de

plastiska bilderna symboliserar styrka och trohet. Anmärkningsvärd är

den vackra gotiska draperingen i Richardis dräkt.

En ytterligare utsmyckning av kapellet är furstebilderna av hertig ulrich

iii von güstrow (†1603) – målade år 1587 av holländaren Cornelius

Crommeny - och hertiginnan Anna von Pommern (†1626); medeltida

gravplattor för riddar Matthias von Axekow och hans maka Ghese,

Johann och Werner von Axekow, Matthias och Clawes von Axekow,

en barock kyrkbänkssida och predellan till ett altare, antagligen till

Mühlenaltar (2) från ca.1410.

4

More magazines by this user
Similar magazines