Doberaner Münster

muenster.doberan.de

Doberaner Münster

I kapellet är talrika utsmyckningsföremål beaktansvärda. I ostväggen uppvisar

ett fönster som delvis stammar från medeltiden figurativa bilder av

Maria med Jesusbarnet, Gudfader och evangelisten Johannes (figurativ

framställning från femtonhundratalet). Framför detta befinner det sig ett

sengotiskt krucifix (ca. 1480) från Lübeck vilket antagligen ursprungligen

har stått på korsgångens inre gård samt två biskåp (trettonhundratalet).

Framför altaret ligger gravplattan över den första lutheranska biskopen

och administratorn Magnus III, (†1550), en vän till Philipp Melanchton

samt gravplattan för hertiginnan ursula, moder till Magnus III. Infogad i

den norra väggen är renässansskrift epitafet över Magnus III på latin och

tyska med det hertigliga vapnet, till vänster där bredvid tre minnestavlor

över de här begravda furstliga personerna samt därunder stenplattor

från medeltiden med heraldiska vapendjur (trettonhundratalet) som

kännetecken för furstliga gravar (båda restaurerade 2005/06).

Under orgelläktaren hänger

bilden av storhertig friedrich

franz i von Mecklenburg, grundaren

av det första tyska havsbadet

i Heiligendamm år 1793,

därunder en vackert utformad

gravplatta över hertiginnan

Anna von Mecklenburg

(†1464), dotter till Heinrich IV

och syster till Magnus II.

Marmorsarkofagen upprättades

för prinsessan feodora

von reuß (†1918), gemål till

hertig Adolf Friedrich von

Mecklenburg, norr därom

vapenfönstret från år 1852

(demonterat 1976, restaurerat

och monterat på denna

plats 2005). I golvet har man

– antagligen felaktigt – satt

in en minnesplatta för furst

Pribislav (†1179), över hertig

heinrich i von Mecklenburgs

(†1302) grav.

I den stora tvärbågen till orgelläktaren har värdefulla väggmålningar

med vinrankor och en bild av Smärtornas man från fjortonhundratalet

bibehållits.

Vid pelaren till korrundgången står gravstatyerna över hertig Balthasar

(†1507) och hertig erich (†1508) från övergångstiden från gotik till renässans,

de utgör en fulländad form av ett epitaf.

Kakelmålningen i färg vid den centrala pelaren i tvärhuset (bild, en

liknande pelare befinner sig i det södra tvärhuset) gjordes redan på

trettonhundratalet efter orientaliska förebilder. Den centrala pelaren,

tvärbågarna i det fyrkantiga hörnet, tvärbalkarna under takvalven och

strävpelare stabiliserar denna kyrkobyggnad som har upprättats på en

fuktig byggnadsgrund.

11 BülOWKAPellet har uppkallats efter familjen von Bülow som

under trettonhundratalet under ett trekvarts århundrade levererade

biskoparna i Schwerin. Rummets målning stammar från år 1873, då fattades

till största delen de medeltida freskerna. De visar bl.a. biskoparna,

ytterligare familjemedlemmar samt vid ostväggen den Korsfäste med

Johannes och Maria och de båda helgonen Thomas av Canterbury och

riddar Olav.

7

More magazines by this user
Similar magazines