Gruppträningsguide - Korpen

korpen.se

Gruppträningsguide - Korpen

KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE / ATT STARTA UPP GRUPPTRÄNING 4

2Att starta upp

gruppträning ning

Ta er tid att fundera över följande frågeställningar

innan ni startar upp gruppträning pträning i er förening

• Varför vill ni starta upp gruppträning i er förening? Det är inget

självändamål att bedriva gruppträning, syftet och drivkraften

behöver vara stark för att ni ska lyckas. Lägg ner tid på den här

frågeställningen, det är här ni hämtar kraft under jobbiga stunder.

• Vilken är er målgrupp? Vem ska ni satsa på? Kvinnor eller män,

unga eller gamla, rika eller fattiga, tjocka eller smala, privatpersoner

eller företag? Att vara till för alla är en härlig tanke men den är också

omöjlig. För att få en populär gruppträningsverksamhet och lyckad

marknadsföring måste ni veta vilka ni ska vända er mot.

• Vilken profi l vill ni ha på er gruppträningsverksamhet?

• Vilket utbud ska ni fokusera på? Denna frågeställning hör givetvis

ihop med målgruppen samt de resurser föreningen har, gällande

både bå ekonomi och ledare.

• Hur kan ni optimalt hantera inkomstkällorna (fl er medlemmar,

högre värde per medlem och längre tid som medlem)?

• Hur kan ni optimalt op hantera kostnadsområdena (kostnad för att

rekrytera medlemmar, medl drift av verksamheten)?

• Hur mycket skall ska ni ta betalt? Tänk på att prisfi losofi n anger

”vem du vill va

vara”.

Similar magazines