Innehåll - Event Temples

eventtemples.com

Innehåll - Event Temples

verklighet, och återskapar oss på nytt på resan utefter tidens bana till och från

evigheten.

Den Agnostiska Vägen.

De som gör det känslomässiga själv-bemästrandet till sin väg måste följa, behandla och

förändra sitt uppförande, allteftersom resan framskrider. Det här handlar inte om

omedelbar belöning, den här resan är verkligen fokuserad på att knyta an till ens högre

ledning (mottaglighet och lyssnande) och på att uttrycka denna visdom inom det fält

där du lever, rör dig och vistas (sända ut och uttrycka).

Låt mig vara klar när det gäller begreppen följa – behandla – förändra:

• Att följa betyder att individen själv följer upp och håller koll på framstegen vad

gäller de sex hjärtdygderna och lägger märke till ”ups and downs” och följer hur

det egna bemästrandet växer allteftersom tiden går.

• Behandla betyder att samtidigt som individen följer sina framsteg också ser när

han stöter på hinder eller irriterande problem och kommer ur balans, och sedan

behandlar dessa situationer likt en läkare behandlar ett sår eller en sjukdom.

Behandlingen innebär i det här fallet inte en belöning utan snarare en lösning

eller en medicin mot ett problem eller ett känslomässigt snedsteg.

• Förändra är resultatet av att följa och behandla längs resans gång och se hur du

förändras till en själv-vitaliserad och kraftfull, andligt vibrerande person.

Böcker och självhjälps-program som beskriver vad man bör tro, göra, tänka och känna

finns i överflöd i världen, och de är förmedlade från sinnen och hjärtan hos några av

våra största tänkare och andliga varelser. Vi behöver inte mer information om hur man

skall uppföra sig eller hur man skall tro. Vi behöver helt enkelt mer disciplin i våra känsloliv

och verktyg och tekniker för att uppnå detta. Med andra ord, ett praktiskt ramverk.

Energihjärtat – kvantum-motsvarigheten till det fysiska hjärtat – är portalen för själens

medvetande i skärningspunkten med Den Formskapande Kraften (Se App. C, not 2). Det

är placerat vid hjärtchakrat och förmedlar vetandet från själen eller det högre andliga till

individen.

Page 7 © 2007 EventTemples.com

More magazines by this user
Similar magazines