12.09.2013 Views

Ladda ner hela tidningen - 100 procent Östersund

Ladda ner hela tidningen - 100 procent Östersund

Ladda ner hela tidningen - 100 procent Östersund

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Mer ur

innehållet

MIN FAVORITPLATS

Lennart Köpsén

SIDAN 2

Fastighetsaffärer .......................................... sid 20-21

Mat med Birgitta Höglund ......................... sid 22-23

Nr 10 Årgång 7

22 oktoberr - 26 november 2011

SUND & SAVA

Vassaste satiren

SIDORNA 26-27

Svinnovember (Peter Swedenmark) ..............sid 24

Cityprofilen (Tommy Höijd) ........................ sid 28-29

Har du varit med om en

olycka?

Vi hjälper dig med invaliditetsintyg

www.lakarhuset.com

Tidsbokning på tel.063-51 61 00

BILGLAS

Vi byter eller lagar

063-100 200

Åre Östersund

MUSIKGUIDEN

Morgan Hall

SIDORNA 18-19

Familjen Politik – inga

vanliga Svenssons

TEMA BRUNFLO – SIDORNA 8-17

Film med Edvin Ek ..............................................sid 46

Kalendrar .................................................sid 47-48-49

Foto: Tsu Nimh/ sxc.hu


2


Ett bra ställe att

rensa hjärnan på

ANDERSÖN ÄR ETT bra ställe att vara på. Min hustru

och jag åker ofta hit tillsammans och vi har en

favoritstig längs strandkanten där vi brukar gå, med

fantastisk utsikt och natur. Visst fi nns det fantastiska

platser överallt, men den här räcker väldigt långt.

Andersön är ett bra ställe att rensa hjärnan på.

När jag var liten hade mina föräldrar båt och vi

åkte ofta hit. Inte just hit där vi står just nu, men

det fi nns vikar lite överallt dit vi åkte. Bland annat

fanns det en som min pappa kallade Olleviken, efter

en person han kände till.

Men här går gångvägen så fi nt nära vattnet. Väder

eller årstid spelar ingen roll, det blir bara annorlunda.

JAG MÅLAR INTE OFTA här ute. Faktiskt inte i Jämtland

alls. Mest av praktiska skäl. Jag jobbar med

akvareller i stora format och det kräver mycket

vatten, bra väder – och rätt känsla.

Här hemma är jag arkitekt och jag måste komma

bort för att komma in i måleriet. Det är inte bara att

gå ut och måla.

Därför var jag några dagar i Frankrike i september.

Det mesta hamnade i papperskorgen. Att få till

en bild kan vara en vånda, man måste hålla på några

dagar, misslyckas och misslyckas. Men kommer

man förbi det, då är det en härlig känsla.

JU MER MAN MÅLAR desto noggrannare blir man att

välja motiv. Jag är i huvudsak landskapsmålare,

men det räcker inte att bara välja ett vackert land-

Chefredaktör och ansv. utgivare:

GUNNEL EDVARDSSON

Tel redaktionen: 063 – 13 42 42

Tel annonser: 063 – 13 49 49

Adress: Samuel Permans gata 28 A

831 42 Östersund

www.100procentostersund.se

FÖREBILD:

I måleriet och

som person

konstnären

Arne Isacsson.

Han höll

sig levande

hela livet.

ÄLSKAR:

Min hustru,

barn och

barnbarn.

AVSKYR:

Jag har haft

turen att gå

igenom livet

utan bitterhet.

Jag känner

ingen avsky.

FÖRSTÅR

INTE:

Det mesta.

Bland annat

världsordningen,

att

vissa är

fattiga och

andra vältrar

sig i rikedom.

Upplaga: 43 000 (32 500 till

hushåll, 8 000 i ställ och 2 500

till företag). Distribution: SDR

och posten. Utgivningsområde:

Samtliga hushåll och företag

i Östersund – och Ås. Tryck:

Tryck i Norrbotten AB.

Nästa tidning:

Delas ut den 26 november och

är aktuell till den 17 december.

Boka din annons:

Senast 18 november

TRYCKSAK. Nr 34 10 33

MIN FAVORITPLATS I ÖSTERSUND

skap. Det ska fi nnas en rytm eller spänning – och ljus,

det är man beroende av. Sedan ska man försöka få

ned det på papperet så att det inte dör, så att känslan

fi nns där.

Jag strävar också efter att målningarna ska ha en

mångtydighet och kunna upplevas på olika sätt beroende

på när betraktaren ser dem. Även om målningarna

ser abstrakta ut härrör de ur en naturupplevelse.

Jag har svårt att måla helt abstrakt.

PÅ UTSTÄLLNINGEN KOMMER jag att visa några ”husbilder”,

men husen ser inte ut som vanliga hus. Jag

har mitt huskunnande med mig, men när jag målar

blir det snett och vint och handlar mer om att jag vill

åstadkommma en känsla, som man kan tolka, med

hjälp av klanger, rytm, komposition och fi n ljusföring.

När man gör hus på riktigt är det helt andra krav.

Då står man som arkitekt och det är ett stort lagarbete.

När man målar får man göra allt från början till slut.

Skulptör är nog den konstnärliga gren som ligger

närmast arkitekt. Arkitekten skapar rum och skulptören

aktiverar dem.

Att få arbeta med rummet är också en av orsakerna

till att jag ställer ut. Ett galleri har vita tomma väggar.

När man har hängt verken skapas en helt annan

känsla.

MÅLERIET OCH MITT JOBB berikar varandra. Det är

roligt att måla, men om jag skulle få chansen att börja

om i mitt yrkesliv skulle jag ändå välja att bli arkitekt.

Tidningen är

samhällsinformation

och får

därför delas ut

även till dem som

angett att de inte

vill ha reklam. Vill

du absolut inte

ha tidningen, sätt

upp en lapp på

din brevlåda. Tidningen

är politiskt

obunden.

NAMN: Lennart Köpsén

GÖR: Arkitekt, numera på

deltid.

ÅLDER: 67 år.

AKTUELL: Ställer ut akvareller

på Galleri S mellan

den 22 oktober och 9

november.

CHEFREDAKTÖR SÄLJARE/VD SÄLJARE

Gunnel

Edvardsson

063 – 13 42 42

070 – 24 24 615

gunnel@100procentostersund.se

Henrik

Sekander

063 – 13 49 49

070 - 562 56 78

henrik@100procentostersund.se

Vilka fantastiska

år vi varit med om

DET FÖRSTA NUMRET av 100 procent Östersund

kom ut för bra precis sex år sedan

och bestod av 12 sidor. Den rutinerade

tidningsmannen Christer Sjöström, som

vi engagerat som styrelseledamot, tyckte

tidningen hade hittat en personlig och

bra ton. Men...hmmm...du borde försöka

gå upp till 16 sidor, sade han.

Den här tidningen är på 52 sidor och

har många fl er medarbetare. Jag känner

mig stolt och glad varje gång jag först av

alla får läsa det krönikörer och frilansande

journalister skrivit. Det är också

roligt att kunna ge unga skribenter

möjlighet att få publicera sina artiklar

för första gången. I det här numret fi nns

ett antal artiklar med vinjetten ”Nyfi ken

på”, som elever vid Wargentinsskolan

gjort.

I SEPTEMBER FICK vi vara med och slåss

om att bli årets David mot Goliatpristagare.

Över hundra företag över

hela Sverige ville ha titeln, vi var färre

som blev nominerade och fyra av oss

kom till fi nalen vid företagarmässan

i Stockholm. Vi vann inte, men kände

oss otroligt hedrade över att ha kommit

så långt.

MEN DET ÄR egentligen inte priser och

födelsedagar som är det viktiga, utan

vardagen. Vi försöker ha roligt på

jobbet och hur skulle det kunna vara

annat med alla dessa intressanta människor

vi får träffa – och vars berättelser

jag får ta del av. Det är den största

belöningen!

SVART

VITT

Gunnel Edvardsson

chefredaktör

Plats för dem som

tycker att det mesta är

uppåt väggarna.

Roger

Söderberg

070 - 562 51 15

063 – 13 49 49

roger@100procentostersund.se

Denna tidning delas ut till alla hushåll i kommunen 22-23 oktober

Har du inte fått tidningen i din brevlåda?

Mejla din adress till utdelning@100procentostersund.se så kan vi följa upp.


ANNONS Detta är en annons för Folkpartiet Liberalerna i Östersund

ANNONS

Idé-Café med Folkpartiet

Lördag 12 november kl 13 -15 startar vi på Törners övre våningen.

På vårt Idé-Café är tanken att man minst en gång per månad fram till valet

2014 ska kunna träffa våra folkpartipolitiker i Östersund, diskutera och hjälpa

till att forma vår framtida politik för kommunen. Förutom oss själva bjuder vi

också på kaffe och kaka.

Arenan

Nu står det klart att arenan för ett mycket begränsat antal sporter kommer att kosta

Östersunds skattebetalare 30 miljoner kronor (!) per år i 33 år!

Vi anser det är en orimlig prioritering som den rödgröna majoriteten gör samtidigt

som skatteintäkterna sjunker, vård och omsorg av äldre och handikappade går med

stora budgetunderskott, man drar ned på gatubelysning och snöröjning, vill lägga ned

Thomée och små och trivsamma skolor o s v.

Vår motion om folkomröstning och alternativ lösning borde samla fullmäktige till

omprövning i arenafrågan den 3 november!

Biologisk mångfald

Folkpartiet i Östersund driver frågan om biologisk mångfald, bland annat vandringsvägar för fi sk vid nybyggen

och ombyggen av kraftverk. Vi vill föra in tydliga och specifi ka miljökrav i ägardirektiven till Jämtkraft.

Det är naturligtvis glädjande att Jämtkraft skänker 2 mkr till en miljöfond för arbete med just dessa frågor.

Men vi folkpartister vill mer, kraftbolagen ge gen en n sk ska sk ska

a ha hög hhög

höga öga a kr krav kr krav

av på ppå

på å si sig si sig

g nä när nä när

r de det de det

t gä gäll gä gäll gäller ller er bio bbio

biologisk iolo logi gisk sk mån mmån

mångfald ångf gfal ald d

och återställandet av vår vackra natur.

Tillsammans kan vi förändra Östersund!

Folkpartiet Östersund • 063 - 51 59 20 • ost oostersund@folkpartiet.se ster st stersu er e su nd nd@f nd nd@f d @f @fol @f ol olkp ol olkp l kp kpar kp kpar ar arti ar arti tiet.se ti et ett se • www.folkpartiet.se

www www.folkpartiet.se

folkpartiet se

Arenan

kommer att

kosta 30

miljoner per

år i 33 år!

Diplomerad

Coachutbildning

www.coachstjarnan.se 070-261 40 54 Besök våra infoträffar!

3

Ackrediterad av ICF med möjlighet

till internationell certifiering

Kursstart Östersund 6 feb 2012

Avloppsproblem?


4

Nytt utvecklingsråd. När Birka firade 110-årsdag presenterades också ett råd som ska bidra till utvecklingen av skolan. Fr. v Johan Tegnhed, chef för Arbetsförmedlingen,

Kristina Persson, tidigare landshövding och numera ordförande för Global utmaning, Börje Olsson, entreprenör, och Yvonne von Friedrichs, forskare Mittuniversitetet.

Dessutom kommer Magnar Dalen, Åsa Brandelius och Henrik Zipsane att ingå i rådet. Längst till höger Sanna Palomaa, rektor på Birka.

– Birka måste

våga bli vassare Det

– Birka är en oas i

utbildnings-Sverige,

men alla förstår inte det.

Ni måste bli modigare

och tydligare visa att

ni är ett alternativ till

den vanliga skolan, där

många har det jobbigt.

BÖRJE OLSSON, välkänd

entreprenör och en av

medlemmarna i Birkas

Påverkad av

folkbildare

NÄR KONUNGENS befallningshavare

skulle

beskriva all som hänt i

Jämtland åren 1901 - 1905

så skrivs det att ”Det

mest framträdande draget

är den livliga verksamheten

för folkbildningens

höjande”.

En av dem som bidrog

till detta var Robert

Mörner, som var förste

rektorn på Birka folkhögskola.

När skolan fi rade

110 år i mitten av oktober

var hans barnbarnsbarn

inbjuden och han presenterade

sig med orden:

– Hej. Jag heter Erik

Fichtelius och är folkbildare.

Jag har sett mig

nyinrättade utvecklingsråd,

vågade själv sticka

ut hakan när gruppen

presenterades vid skolans

110-årsfi rande den 15

oktober.

Han ifrågasatte

dessutom huvudmannaskapet.

I dag är det

landstinget, men från

och med 1 januari 2012

tas det över av Region-

som det under hela mitt

yrkesliv.

HAN HAR TYDLIGA barndomsminnen

från

somrarna på Birka, bland

annat när släkten samlades

framför brasan och

lyssnade på dagens Eko

varje dag.

– Och sedan blev jag

chef där.

förbundet i Jämtlands

län. Men sprängkraften i

det utspelet mildrades av

rektorn Sanna Palomaa

med orden:

– Eller också får vi

utbilda regionförbundet,

det kan också vara en

väg.

KRISTINA PERSSON, också

hon medlem i utveck-

Folkbildare. Robert Mörner, grundare av Birka folkhögskola,

gammelmorfar till Erik Fichtelius.

Han har jobbat med

public service i 42 år,

förutom på Ekot även

som inrikesreporter och

kommentator på Aktuellt.

Sedan två år tillbaka

är han vd för Utbildningsradion,

som har en klar

folkbildningsambition.

– När jag åkte hit satt

en ung kille och kollade

sin Iphone på planet. Det

lingsrådet, menar att

vi alla hänger samman

globalt och hoppas att

folkhögskolan ska bidra

till att rusta människor

som medborgare och få

fl er att bli engagerade i

samhällsfrågor.

– Kanske måste människor

framöver, i högre

grad än i dag, hitta sina

egna vägar, sade hon.

visade sig att han satt

och kollade en intervju

med Percy Barnevik. Den

ingår i en serie vi producerat,

”En bok en författare”.

Då blir man glad.

HAN BERÄTTADE OCKSÅ

att han lyckats få loss 32

miljoner kr för att kunna

sprida all den kunskap

som fi nns bland de 10 000

programmen i utbildningsradions

arkiv.

OCH HAN LYCKADES även

med konststycket att visa

att Birka har traditioner

längre tillbaka än 110 år.

Ett gammalt släktdokument

visar nämligen att

gammelmorfar, Robert

Mörner, härstammar

från Karl den Store, som

föddes år 742.

Gunnel Edvardsson

1901

– hur var det då?

är lätt att säga 1901, men hur såg samhället

ut då? Här är lite fakta från Statistiska Centralbyrån

som kan hjälpa till att skapa en bild

av länet och Östersund för 110 år sedan.

Länet bestod av 60 kommuner och hade 112 761

invånare. Östersunds stad hade 7 005 invånare.

Det var en varm vår, sommar och höst, medeltemperaturen

i juli låg i Östersund på 19 grader.

Det fanns inga stenlagda gator i Östersund.

De allra flesta i länet försörjde sig på jordbruk. Det

fanns 2 160 arbetare.

En dräng i länet (som fick kost hos husbonden) tjänade

mer än i övriga landet. Årslönen låg mellan 241

och 327 kr. Medellön för drängar i Sverige var 227 kr.

En piga i länet tjänade mellan 98 och 129 kr. Medellönen

för pigor i Sverige var 115 kr per år.

En häst kostade i medeltal 509 kr.

Det fanns 15 267 hästar, 60 466 kor och ungnöt,

58 618 getter, 29 213 får i länet.

Det fanns 24 mejerier i länet.

Lantmannaföreningar bildades.

Partiell missväxt i Frostviken. Understöd fraktades dit.

Länslasarettet var under uppbyggnad. Det skulle ge

plats för 100 patienter.

Länet hade 66 praktiserande barnmorskor.

Det fanns 13 apotek.

Drygt 70 personer dog i en difteriepidem och 9 fall

av barnförlamning konstaterades.

3 989 personer prenumerade på en daglig tidning.

Då fanns 13 bryggerier, 32 kvarnar 6 boktryckerier

och 7 tegelbruk i Jämtland.

I länet fanns 590 handlare. I Östersund 78 manliga

och 43 kvinnliga handlare.

3 807 personer var understödstagare. 3 556 fanns

på landsbygden och 241 i Östersund. I länet fanns

15 fattighus för 85 personer, 8 fattiggårdar för 335

personer, 22 mindre fattiggårdare för 117 personer

och 1 barnhem för 30 barn.

Cirka 15 ång- eller motorbåtar trafikerade Storsjön.


Byter jag affär

50%

100 PROCENT

KRÖNIKA

tar trendguden

Christina Åhrén

helt plötsligt över

på en valfri krukväxt

(blommande (blom eller grön) om du

tar med

dig annonsen till butiken

de fl esta har

nog vid det här

laget insett att

svenskar är

det mest trendkänsliga

folket i hela världen. Vi

vill gärna se oss som

”landet lagom”,

men när det

gäller att haka

på trender

fi nns det inget

medelmåttigt

med oss. Det är

så illa att om

svenskarna

hakar vi på

ännu en trend

så försvinner

vi från kartan

rörande normala folkslag.

Det här har ju självklart

företagen upptäckt

och därför provar många

företag sina nya varor på

oss för att se om det kan

fi nnas en marknad för

dem.

Då kan jag tacka min

lyckliga stjärna för att jag

är same. Som ett led i att

leva det riktiga samelivet

följer jag ingen trend som

inte uppfanns för 200 år

sedan.

ETT EXEMPEL på det är

mitt sätt att planera maten

i vår familj. Vi äter

nästan bara det vi själv

producerat och jag handlar

bara en gång i veckan

och då efter en strikt

lista. Vi har matschema

uppsatt på väggen, så vi

vet vilken middag som

bjuds varje dag, och den

är planerad efter vad

som fi nns i frysen eller

jordkällaren.

Det här traditionella

tänket fungerar utmärkt

och sparar min familj stora

summor pengar varje

år. Det enda som krävs

är att jag skriver min

lista och att jag går till

samma affär varje vecka.

Storleken på affären

spelar mindre roll, men

det måste vara samma

affär. För bryter jag mot

det och väljer en annan

affär blir

jag plötsligt

Plötsligt ter det

sig fullt normalt

att jag bara

måste ha yoghurt

med svamp-

och hallonsmak

den mest

svenska av

alla svenskar.

Plötsligt

tar trendguden

över

mig och jag

hinner med

mer trendspaning

inom matvärlden

på en timme än

en normal svensk hinner

med på ett helt år. Det är

oavsett vilken trendkänslig

människa jag jämför

mig med.

PLÖTSLIGT ter det sig

fullt normalt att jag bara

måste ha den där nya

yoghurten med svamp-

och hallonsmak.

Vid nästa hylla tycker

jag att det är givet att familjen

ska hinna klämma

in en tapaskväll med ett

20-tal nya röror, oavsett

prislapp. För att bara vid

nästa hylla drabbas av en

nationalistisk vurm och

dra ut på korståg för det

svenska matbruket. Hur

gör man det bättre än

med den här burken med

dillkött? Den måste ju

bara min man få i matlådan

den här veckan eller

innan den går ut år 2058.

Hur kan jag ha trott att

jag skulle kunna överleva

utan den och alla dess

tillsatser?

LIKA NATURLIGT ter det

sig att mannens beställda

ostkrokar byts ut mot

En effektivare och mer

lönsam avfallshantering!

Ditt lokala återvinningsföretag

063-57 60 60 kontakt@lundstams.se

FORSKARE & AKTIVIST

Christina Åhrén är ordförande

för det sydsamiska

kulturcentret Gaaltije i

Östersund. Hon är forskare

och doktorerade 2008 vid

Institutionen för Kultur och

medievetenskaper vid Umeå

Universitet och beskriver sig

själv som samisk aktivist.

Sitter med i sametinget för

Samelandspartiet.

ett par chipspåsar med

alldeles nya och underbara

smaker som bacon

och räkor. Innan jag är

framme vid kassan får

barnen också nya vantar

som varken lovar skydd

mot väta, kyla eller vind.

SUMMAN av min sväng

till affären blir alltid

densamma. Nästan hela

månadens matbudget.

Mannen surar ihop

fullständigt eftersom han

inte alls tycker att bacon

och räkchips matchar

hans sportlördag och till

och med hunden vägrar

äta det där köttet ur burk.

Det enda som visade

sig hålla vad de lovade

var faktiskt vantarna.

De gick sönder redan

innan jag kom hem och

var därmed garanterat

både blöta och kalla. Det

vill jag säga var ett ärligt

företag och det skall jag

minnas ända tills jag

nästa gång byter affär.

Till dess skall jag

återgå till att leka den

perfekta husfrun med

matplanering och allt.


KLIPP UT

OCH TA MED!


Öppet:

må-fr 10-18

lördag 10-15

söndag stängt

gäller tom 6 november

Dessutom har vi

allt du behöver inför

gravsmyckningen.

Välkommen till oss!

Prästgatan 2 (vid sjukhuset) Östersund 063 - 51 81 13

Ge blod ge liv

Ring oss på 063-15 41 35

Storsjötappen

Labratoriemedicin

Östersunds sjukhus

TASSEBORG

Lillänge Handelsplats

KATT & HUND

Tegelplan, Tegelbruksvägen 8, Östersund

063- 18 30 50 • Chaufförsvägen 27 A, 831 48 Östersund Tel 063-13 05 10

10 KG VALFRI SORT

299:-

( REK. ORD.PRIS: 499 KR )

• Urinstensförebyggande

• Iams höga kötthalt

ger din katt det taurin

den behöver. Helt naturligt.

• Räcker ca 180 dagar till en

katt som väger 4 kg

PROVA–PÅ–ERBJUDANDE!

Valfri 10 kg Iams torrmat till din katt för endast:

5

Din katt behöver inte

jaga råtta,

men precis som de rovdjur hon härstammar från,

bör hon erbjudas mat värdig en riktig jägare.

299 kr(

Rek. ord.pris

499 kr

E-post: .....................................................................................................................................

Namn: ........................................................................................................

Vald sort: ................................................................... Använder idag: ....................................................................

Max ett erbjudande per hushåll. Giltig tom 12/11-11 eller så långt lagret räcker. Gäller på Djurmagazinet samt Tasseborg, Östersund. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för

eventuella tryckfel. © Severa Pet Foods AB, 08-630 73 00, info@severa.se, www.severa.se eller www.eukanuba.se När jag lämnar min e-postadress godkänner jag samtidigt att Severa Pet Foods

skickar mig information och erbjudanden via e-post. Jag kan när som helst avregistrera mig från maillistan.

(

350040 120491

7


6

Gör show

med unga

och lokala

talanger

Jonglören Bobbo, eller Robin

Jäderfeldt som han egentligen

heter, har närt en dröm under

några år.

– Jag har velat arrangera en

större show med många lokala

artister.

Den 26 november blir drömmen

verkliget. På Storsjöteatern.

SHOWEN HETER ”En smak av Jämtland” och

blir en blandning av ung komik, dans, musik

– och jonglering förstås.

– Jag ville ha med poesi också, men hann

tyvärr inte ordna det, säger Robin.

Han berättar om sina två bärande tankar

bakom showen.

– Jag vill bjuda Östersund på något som är

helgalet, mysigt och trevligt. Och så vill jag

lyfta fram lokala unga talanger. Jag vet själv

hur svårt det kan vara. Man brinner för det

man gör, men det kan vara svårt att få visa

upp det.

Vilka kommer att uppträda?

– Rooftop Riots, bröderna Oskar och Felix

Franzén, som spelar musik på gamla Gameboyspel.

Sedan kommer rapparna Görda och

Prinsen, Dancehall ställer upp med 3-4 akter,

Magnus Schönberg, Martina och Madeleine,

Moa Jaarnek, Johanna Ternwall och så en

tjej med artistnamnet Cocco sjunger och

spelar. Det är riktigt bra.

Och du själv?

– Jag ska också vara med. Förhoppningsvis

lever jag upp till de andras standard,

Dessutom ska jag vara konferencier och

testa lite nya publiklekar som jag inte vågat

förut.

Riktar sig showen mest till ungdomar?

– Ja, mest. Men det är helt klart en show

för hela familjen.

Har du lyckats med det du tänkt dig nu?

– Nja. Jag gjorde en tidsplan, men hamnade

efter. Jag försökte få tag på sponsorer

och sprang runt i stan och presenterade

projektet, men alla sade nej. Många sade att

de var intresserade, men att de hade slut på

pengar. Andra att det inte låg inom deras

ramar, att det hade varit annat om det hade

varit idrott. Många har också sagt att de

skulle återkomma, men gjorde aldrig det.

Men vi har i alla fall fått en sponsor som

lovat bjuda artisterna på lunch. Det är tack

vare ett bidrag från länskulturen på 5 000 kr

som showen blivit möjlig. Det räcker till lokalhyran

och så hoppas jag att inträdet ska

betala de tekniska kostnaderna. Alla artister

ställer upp gratis – så den här gången kommer

det att bli av.

Gunnel Edvardsson


8

tema

B

R

U

N

F

L

O NAMN:

Att hela fyrbarnsfamiljen Svensson i Brunflo är politiskt aktiv inom centerpartiet är faktiskt en överdrift. Men Marianne

Larm Svensson har länge varit aktiv landstingspolitiker. Numera är också Bosse och dottern Linnéa Svensson aktiva

kommunpolitiker.

Marianne och Bosse träffades i centerns ungdomsförbund, men när Bosse blev journalist på Östersundsposten lämnade

han politiken. På ÖP jobbade han i olika perioder som redaktionschef och ledarskribent.

Linnéa har vuxit upp med politiska diskussioner runt köksbordet och blev själv politiskt aktiv när hon gick i nian. Det var

Al Gores film “En obekväm sanning”, som väckte intresset. Inför valet 2006 gick hon runt bland valstugorna för att kolla

hur partierna ställde sig - och kom hem som medlem i centerns ungdomsförbund.

– Det var frågor om frihet, miljö och företagande som avgjorde. Jag tycker att människor ska ha rätt att själva skapa

sina liv, att det behövs fler företag inom den offentliga sektorn och att integriteten på nätet är viktig., säger hon

EN FAMILJ MED

GRÖNT HJÄRTA

Hur viktig är politiken i ert dagliga

liv?

BOSSE: Ganska viktig, på en fl ytande

skala. Man glider ut och in i resonemang

om vad som händer. Men vi har

alltid pratat mycket om värderingar

och sådant som är viktigt.

MARIANNE: Jag har haft med mig det hemifrån,

att det är viktigt med engagemang.

Det kunde handla om allt från

väglysen till ”Vi fl ytt int”-kampanj. Så

för mig har det alltid varit naturligt.

Politik har också varit min heltidssysselsättning

under förra mandatperioden

och fyllt upp min tid. Det betyder

också att vi har ett umgänge och vänner

i den sfären.

BOSSE: Men när jag jobbade som

chefredaktör var det nödvändigt att

hålla bort en del. Det var saker vi

inte kunde prata om eftersom jag var

journalist. I dag är det enklare och jag

kunde engagera mig politiskt igen. Däremot

skulle jag inte tidigare ha trott

att det var just Linnéa som skulle ha

valt politiken. Men nu kan jag faktiskt

se att det var en naturlig sak för henne

att ta politiken i bruk. Nu har Linnéa

och jag mycket gemensamt eftersom vi

agerar på samma politiska arena.

Hur kommer det sig att du blivit

politiskt aktiv igen?

BOSSE: Att Sverigedemokraterna gick

framåt. Det måste fi nnas folk som hävdar

sig mot dem. Jag tycker det är fel

att hålla käften, man måste säga emot.

Det måste fi nnas folk som hävdar

människovärdet.

Centerpartiet backade med ungefär

4 procent i Jämtlands län (även i

Östersund) förra valet. Är det väljarna

eller politiken det är fel på?

LINNÉA: Varken eller. Jag tycker vi

driver en bra politik, men vi har svårt

att få ut den. Vi är dåliga på att synas

mellan valen.

BOSSE: Det är aldrig väljarnas fel.

Egentligen borde det vara lätt att

presentera ett alternativ till majoritetens

förvaltande politik i Östersund,

men vi har inte lyckats och det är inte

bra. Där måste vi vara självkritiska.

Vi borde vara tydligare och presentera

bättre alternativ.

MARIANNE: Vi blev också straffade av

rikstrenden. Alla småpartier tog stryk

lokalt.

Moderaterna har blivit allt mer

dominerande inom det borgerliga

blocket. Vilka frågor är avgörande

för att ni inte är moderater?

BOSSE: Därför att de nya moderaterna

har samma värdegrund som de gamla

moderaterna, fast i ny förpackning.

Ansvar och

budget i balans

är ingen vision

När det gäller miljö, tillväxt, regioner

och sociala frågor står de långt från

mig.

LINNÉA: Jag tycker ungefär samma sak.

Jag ser inte Muf som liberala och jag

tycker också att de är lite fega. Jag

tycker att vi i Cuf är modiga och står

upp för vad vi tror på och jag ser ingen

sådan kultur i Muf.

MARIANNE. Jag tycker att det är ett

parti utan ideologi. Ingen vet vart de

är på väg, utan det är makten som är

det viktiga, att bli stora. Ansvar och

budget i balans är ingen vision. Jag

har högre krav på en beskrivning av

framtiden.

Nu har C bytt partiledare. Annie

Lööf har sagt att hon har Margaret

Thatcher som politisk förebild. Hon

var för dödsstraff, tyckte att kvinnans

plats var i hemmet och stöttade

apartheidregimer. Det känns

väl inte så modernt?

BOSSE: Det är ju bra om man inte hittar

annat att klaga på än att hon uppgett

Thatcher som förebild. I själva verket

angav hon ett antal kvinnor, bland

annat Gudrun Schyman. Det ingår

också att man kritiserar Thatcher rent

slentrianmässigt. Palme besökte Fidel

Castro, men man ifrågasätter inte

honom som demokrat.

MARIANNE: Jag tror att Thatcher blivit

demoniserad för att hon var kvinna

också. Hade hon varit man hade man

inte gått så hårt åt henne,

BOSSE: Hon gjorde em del vansinniga

grejer, Falklandskriget till exempel.

Men Obama har fått fredspriset och

krigar för fullt. Sedan får man inte

glömma att Annie Lööf är 28 år och

har sin bild av Thatcher genom andra,

inte den egna upplevelsen.

De flesta människor ser ju politiker

som makthavare. Ser ni på er själva

på det sättet?

LINNÉA: Nej.

BOSSE: Nej, som ledamot i en opposition

har man inte mycket makt.

MARIANNE: Jag hade en post som oppositionsledare

i landstinget, en strategisk

post där man kunde påverka

mer än vad jag kan nu. Men jag har

sett det mer som en fråga om ansvar

än om makt. Det gav en möjlighet att

åstadkomma saker och påverka i en

riktning man utlovat att man ville.

Det gick med myrsteg och ofta i slutna

rum, men efteråt kunde man känna

sig nöjd med sig själv.

Om ni hade makten, vad är det första

ni skulle ta itu med i Östersund?

LINNÉA: Biogasfrågan. Jag skulle se till

att utvecklingen skedde i Östersund

och inte i Sundsvall.

MARIANNE: Jag ser frågan i ett landstingsperspektiv.

Där skulle jag se till

att det blev fl er entreprenörer inom

äldreomsorg, hemtjänst, hälso- och

sjukvård. Det är unikt att det inte

fi nns en privat hälsocentral i Östersund,

vilket handlar om en obefi ntlig

politisk ambition. Majoriteten har

gjort ett regelverk så att även offentligt

drivna hälsocentraler har det jättetufft.

En förändring skulle ge företag

möjlighet till fl er ben för att kunna

kombinera Rut-avdrag med hemtjänst.

Det skulle ge människor fl er alternativ

att välja mellan.

BOSSE: Jag skulle skapa en ny tillväxtstrategi.

Den vi har i dag är sämre än

någon vill medge. Vi står stilla och

utvecklas inte. Det sker ingen infl yttning

utifrån, bara omfl yttning. Om

vi inte kan få mer nyföretagande och

hitta områden vi kan bli bra på så

kommer det att bli jätteproblem. Det

vet alla, men ingen tar tag i frågan.

Hur ser ert drömsamhälle ut?

LINNÉA: Det skulle vara enkelt att bo

överallt. Det skulle skapas lokalsamhällen

där det råder stor valfrihet för

individerna och där alla hade stort

infl ytande över sin egen vardag. Man

skulle satsa på förnyelsebar energi och

energisnåla hus.

MARIANNE: Ett samhälle där människor

får växa, förverkliga sina drömmar

och leva miljörätt.

BOSSE: När människor kan leva fritt,

tryggt, hållbart och klimatsmart.

Och hur stämmer Brunflo in på det?

BOSSE: Mycket bra. Vi har valt att

leva på landsbygden med närhet till

staden. Husgrunden kom samma dag

som LINNÉA föddes. Vi odlar lagom

mycket, köper närproducerat kött

och jagar. Enda nackdelen är att vi är

beroende av bil.

MARIANNE: Man klarar sig bra på det

som fi nns i Brunfl o.

Bosse: Ja, där har funnits allt som

behövdes när barnen växte upp och

genom föreningar äger vi och driver

mycket tillsammans.

LINNÉA: Det är ett fi nt lokalsamhälle.

Gunnel Edvardsson

NAMN: Marianne

Larm Svensson

ÅLDER: 48 år

GÖR TILL VAR-

DAGS: Politiker i

Jämtlands läns

landsting och

Region Jämtland

på deltid.

POLITISKA UPP-

DRAG: Landstingsstyrelse,landstingsfullmäktige

och regionstyrelse.

POLITISK FÖREBILD:

Karin Söder

HÖGSTA POLITISKA

ÖNSKAN JUST NU:

Att vårdvalsreformen

får genomslag

även i länet.

Fler entreprenörer

i vården gör alla

till vinnare.

HJÄRTEFRÅGA: Ge

äldre vip-status i

vården

ROLIGASTE PO-

LITISKA MINNE:

Centerpartiets

riksstämma i Åre

och valet av Annie

Lööf som partiordförande.

Ett

kritiskt läge som

jag tror vänds till

framgång. Fantastiskt

roligt att vara

med på nära håll.

Linnéa

Svensson

ÅLDER: 20 år

GÖR TILL VARDAGS:

Innesäljare på

Svenska Dagbladet.

POLITISKA UPP-

DRAG: Ledamot

kommunfullmäktige,

miljö- och

samhällsnämnden

och ungdomsrådet.

POLITISK FÖREBILD:

Hanna Wagenius,

förbundsordförande

Cuf. Hon har

alltid stått för vad

hon tycker och

kämpat sig fram

inom politiken.

HÖGSTA POLITISKA

ÖNSKAN JUST NU:

Att förnyelsebar

energi fortsätter

att byggas ut så

pass att kärnkraften

kan avvecklas.

HJÄRTEFRÅGA:

Miljö- och frihetsfrågor.

ROLIGASTE POLITIS-

KA MINNE: Veckan

då jag fick vara

korrespondent på

klimattoppmötet.

Hela veckan var

rolig, lärdomsrik

och spännande.


NAMN: Bosse

Svensson

ÅLDER: 51 år

GÖR TILL VARDAGS:

vd på Mktmedia

AB (Gemensamt

utvecklingsbolag för

mediekoncernerna

Stampen, Mittmedia,

där LT och ÖP ingår,

Eskilstuna-Kuriren,

och Nya Lidköpings

Tidning)

POLITISKA UPPDRAG:

Fullmäktigeledamot,

ledamot i kultur- och

fritidsnämnden och

regionens näringslivsberedning.

POLITISK FÖREBILD:

Ingen, men beundrar

Jens Stoltenberg

mycket just nu

HÖGSTA POLITISKA

ÖNSKAN JUST NU: Att

Sverigedemokraterna

tappar allt stöd

och inflytande.

HJÄRTEFRÅGA: Integration

och invandringsfrågor.Sverigedemokraterna

behöver debatt och

motbilder.

ROLIGASTE POLITISKA

MINNE: När jag jobbade

åt Folkkampanjen

mot kärnkraft

(utom valdagen).

9

kontor

lediga i Gustahuset

Ring 070-5956720

Vill du med enkla medel fräscha upp ett

rum eller en husfasad och få ett helt nytt

utseende, utan att det kostar för mycket?

MÅLA

OM?

Vi utför alla sorters

måleriarbeten,

både in- och utvändigt.

Du som kund står i fokus och vi kombinerar

god service med kvalitativa produkter och

professionellt utförda arbeten.

063 - 210 42

Balsta 135 · 834 97 Brunflo

Mobil: 070-585 11 02 · Fax: 063-227 62

brunflo.maleri@telia.com

www.brunflomaleri.se

Slappna

av!

Låt oss

leverera

betongen.

Vi i tillverkar även vatten- och avlopps-

brunnar, L-stöd, T-stöd, väggar och

trädgårdssten med mera...

Halva

priset på

arbetet med

ROT-avdrag!

Inom Inom kort kort öppnar öppnar vi vi Gusta Gusta

Betongindustri Betongindustri i i Brunfl Brunfl o! o!

Hållborgsån, 105 Pilgrimstad • www.pilgrimstad-cementvaru.se

Tel: 0693-310 49 • E-post: pilgrimstad-cementvaru@telia.com

Foto: SXC.HU


10

tema

B

R

U

N

F

L

O

Den gamla debatten tog fart igen.

”Stoppa E 14 Förbifart Brunfl o” heter Facebookgruppen

som vill stoppa planerna på en ny väg

utanför samhället.

Vi kollade läget och vad några Brunfl obor tycker.

I mitten av oktober

har ungefär 400

personer gått med

i Facebookgruppen

”Stoppa E 14

Förbifart Brunflo”.

Den gamla

stridsfrågan fick

fart igen efter ett

framtidsmöte om

översiktsplanen

den 13 september.

Men hur aktuell

är frågan egentligen?

IDÉN OM EN förbifart är

gammal. För tio år sedan

gjorde vägverket en

utredning, som handlade

om sträckan Pilgrimstad

– Ope. I skissen gjordes

ett 400 meter brett stråk

där vägen kunde ligga.

Redan då hade många

synpunkter på förbifarten

och när jag går

runt och knackar dörr i

Brunfl o visar det sig att

ärren efter den debatten

fortfarande fi nns kvar.

Vissa av dem som bor

längs den hårt trafi kerade

vägen är glada åt idéerna

om en förbifart, men det

kan vara svårt att uttala

ett stöd för dem högt,

eftersom den allmänna

LASSE HOLMGREN, Brunflobo

som jobbar på Shellmacken.

– Jag är inte så insatt i frågan,

men den spontana reaktionen

är att en förbifart är meningslös

och inte skulle gynna Brunfl o

över huvud taget. Jag tror att

samhället kommer att tappa

Grovskiss. En idé till en förbifart som diskuterades på möte i Brunflo i september. Sedan tog den gamla debatten

fart igen. Skiss: Östersunds kommun

opinonen mot är så hård.

Man riskerar att bli sedd

som svikare.

De fl esta pekar på att

en förbifart skulle utarma

samhället Brunfl o.

STRÄCKAN Pilgrimstad

– Ope försvann från

planeringen efter ett riksdagsbeslut,

grundat på en

nationell bedömning.

– Efter det prioriterades

förbifart Brunfl o före

sträckan Pilgrimstad

Brunfl o. Bland annat för

att förbifarten berör både

E 45 och E 14, eftersom

företag om vägen dras utanför.

Dessutom verkar folk som bor

där inte gilla idén, eftersom en

förbifart påverkar markerna.

Den blir ju som en stor motorväg.

Jag tycker vägen är bra som

den är. Trafi ken är inte störande,

vi lever ju på den.

man har konstaterat att

det är högre trafi kintensitet

på sträckan Fåker

– Brunfl o än mellan

Pilgrimstad och Brunfl o.

En stor del handlar om

arbetspendling, säger

Mats Olsson, som jobbar

med samordning och planering

vid Trafi kverket.

DET ÄR ALLTSÅ Trafi kverket

som ska göra utredningen,

som av naturliga

skäl blir grov. Men det är

kommunen som bestämmer

– och då måste först

en översiktsplan tas

fram. Den måste vara

klar innan en detaljplan

kan göras. Förs därefter

kan det bli tal om en

arbetsplan. När det gäller

förbifarten räknar de

inblandade med att en

arbetsplan kan tas fram

först 2016-2017.

MEN DET FINNS alltså

inget färdigt beslut och

vägen dit är lång.

– Det är en intressant

planeringsfråga,

där det inte fi nns några

färdiga svar, utan det

fi nns många vinklar. Det

ANNICA WYRÉN, Grytanbo

med vägen 10 m från bostaden.

– Jag har bott här i 1,5 år och

har ett barn som nu 3,5 år. I

början var jag jättestörd av trafi

kljuden, men man vänjer sig

faktiskt. Nu kan jag tycka det är

rofullt att sitta och titta på bi-

handlar om stora beslut

och stora pengar. Kommunen

måste ta till sig

att många engagerar sig

i frågan, den aspekten

måste tas upp i översiktsarbetet.

Det handlar om

att skåda framåt, vad

som kan vara rätt beslut

för framtiden. Det fi nns

inget säkert beslut och

förhoppningsvis kommer

alla att få komma till tals,

säger Krister Fryklund,

planarkitekt vid Östersunds

kommun.

Gunnel Edvardsson

larna som far förbi. Förbifarten

har man pratat om i evigheter,

men det händer aldrig något.

Det spelar egentligen bara roll

för näringslivet och dem som

får vägen närmare. Men de vänjer

sig väl också. Själv fl yttar

jag till Torvalla.


”För mig vore det

idealiskt med en

förbifart – men

inte för samhället”

BJÖRN KJELLBERG, ägare till Antik- &

Begagnat. (Som ligger vid korsningen

där E 14 och väg 45 möts.)

– När vårt nybygge här stod klart 1990

byggde vi ingångar på båda sidor utifall

att vägen skulle dras ovanför rondellen.

Den här frågan har man pratat om

Kampanj!

Vi erbjuder

1.000:-/st för

dina gamla

fönster

Monterat och klart!

i 30 år, i slutändan blir det nog inget.

Jag tycker också det är synd om dem

som har gårdar på ovansidan. De som

bor där har jordbruk och det är ju

många gånger ett livsverk. I närtid vore

det idealiskt för mig om vägen drogs

ovanför, men inte för samhället och näringsidkarna

där. Det jag har funderat

på är om man inte skulle kunna nyttja

den befi ntliga vägen i stället och fl ytta

den närmare järnvägen. Det måste

vara billigare. Det skulle bli en kortare

sträcka, vilket vore bättre ur miljösynpunkt

också. Men egentligen bryr

jag mig inte om hur de gör med vägen,

eftersom den inte kommer att påverka

mig. Jag kommer bara att fortsätta

jobba här tills någon köper fastigheten.

Då avvecklar jag och tar det lugnt.

NYA FÖNSTER NU!

Monterat och klart!

Byt fönster med

Wisy Fönster!

Vi erbjuder 1.000:-/st för dina gamla fönster

om du bokar ditt fönsterbyte hos oss senast

den 30 november. Vi hjälper dig hela vägen från

mätning och rådgivning till montering och

slutbesiktning. Alltid till ett fast pris och alltid

med 10 års garanti på fönster och montering.

Beställ dina fönster NU så har du dem

på plats innan vintern.

Ring Curt Forslund på

063 - 77 87 70

curt.forslund@ft.wisy.se

Boka ett gratis hembesök på wisy.se

eller ring 0200-580 530 så berättar vi mer!

Funderar

du på att

renovera

eller bygga

om ditt hem?

Kontakta mig fö för

kostnadsfri off ert.

Självklart kan du

utnyttja rotavdraget.

Ett besök

som lönar sig

Över 200 kvm fiske

TVÅ

HANTVERK

– ETT T PPRIS!

Vi har laddat upp

med allt inför vinterfisket!

Blänken, spön, borrar, mm.

Välkommen!

Öppet mån-fre 9-18, lör 9-14 • Tel: 063-229 55

11

Skogsmaskinsservice

i Brunfl o

Snabb och kompetent service nära dig.

Vi är en auktoriserad John Deere-skogsmaskinsverkstad med

service, reparationer och reservdelar. Dessutom har vi egen slangtillverkning

och är ackrediterade för mobila kylanläggningar och

brandbesiktningar.

Läs mer om vad vi erbjuder på vår hemsida

www.brunfl oskogsmaskinsservice.se

Grävarvägen 4, Brunflo

www.trabygg.se

Kolla in vår nya

hemsida med bilder på

våra lister och paneler!

Inomhuspanel med

klyvsida i tre bredder.

110:- / m2

Pellets 8 mm i lager

(Storsäck).

2:- kr / kg

Småsäck 16 kg

/ st

38:- kr / st

för virke och pellets

Lockne 063 - 75 20 65. Mån-fre 7-16

Nya öppettider

i okt och nov!

mån-fre 12-18

lördag 9-14


12

tema

B

R

U

N

F

L

O

Tumlad tvätt. Sten Jennervall har fått bra snurr

på hotelltvättverksamheten.

Tvätten viks. Maria matar in handukarna i en

speciell frottévikningsmaskin.

Mangling. Emma står i ena änden av mangeln

och nyper fast lakan.

FRÅN TURISTANLÄGGNINGAR OCH hotell hämtas

smutstvätten i stora lass till Storsjö tvätt

i Brunfl o. Efter att Charlie har sorterat den

och plockat bort alla kvarglömda strumpor,

örhängen och cigarettändare, rullar Gunnar

bort tvättvagnarna till transportbandet och

väger upp 50 kilo i varje fack. Med en knapptryckning

talar han om för datorn om det är

lakan eller frotté, örngott eller påslakan som

han just har lastat. Sedan går tvättandet på

löpande band.

Var femte minut matas en ny omgång in i

tvättröret som består av fem olika trummor

med olika funktioner: Förtvätt, huvudtvätt,

sköljningar och urpressning. Datorn vet vilket

tvättslag som kommer härnäst och anpassar

programmet. Tvätten går från trumma till

trumma, och ny tvätt matas ständigt in i röret

som slukar hela 800 kilo tvätt i timmen. Om

du skulle tvätta 800 kilo lakan i din vanliga

hushållstvättmaskin skulle du behöva köra

ungefär 133 omgångar. Med ett normalprogram

för vittvätt skulle det effektiva tvättiden

bli runt 11 dygn. Tvättröret är ett monster!

– TVÄTTRÖRET KÖPTE jag för snart ett år

sedan. Tidigare hade vi vanliga tvättmaskiner

som tog 35-80 kilo vardera. Att plocka

ur all våt tvätt för hand och sedan lyfta in

den i torktumlarna var ett mycket tungt och

slitsamt arbete, så det här är en stor lättnad

Vägning. Gunnar väger upp sorterad tvätt på transportbandet.

Här klaras 11 dygns

tvättjobb på en timme

Här tvättas 5 000 kilo tvätt om dagen, här manglas tio lakan per minut. Men nej – här står inga rödblommiga

tvätterskor och svettas i sina förkläden. Nu är det high tech som gäller.

Hiss upp. Den våta tvätten åker hiss upp

till torktumlaren.

för personalen, säger Sten Jennervall, ägare

av Storsjö Tvätt.

Från tvättröret åker den urpressade

tvätten hiss upp till torktumlarna. Torktumlarna

”vet” vilken tvätt som kommer och kör

automatiskt rätt program. Frottén tumlas

torr, medan lakanen, som ska manglas våta,

bara skakas ut en kort stund. Från tumlarna

tippas tvätten ner i rena vagnar.

Tidigare manglades och veks lakanen för

hand, men med den nya mangellinjen går

det nästan av sig själv. May och Emma står

i varsin ände av mangeln och nyper fast

lakanshörnen i klämmor. Med en hastighet

av tio lakan i minuten tuggar mangeln själv

i sig lakanen, viker dem till prydliga paket

och staplar dem i högar om tio i andra änden

av maskinen. Även frottéhanddukarna viks

maskinellt. Den rena tvätten lastas sedan i

vagnar och körs ut till kunderna med lastbil

enligt beställning.

STEN JENNERVALL BÖRJADE sin industritvättbana

med att tvätta arbetskläder och entrémattor

redan på 70-talet. I takt med tidens

utveckling blev det färre lortiga arbetsoveraller

att tvätta, men desto fl er turistlakan. Sten

smög igång hotelltvättverksamheten 2003,

och sedan 2007 har den närmast exploderat.

Med de nya maskinerna har energiåtgången

minskat med 20 procent eftersom

varmt sköljvatten i tvättröret kan återanvändas

fl era gånger. Också vattenåtgången

har minskat från 16 till knappt 6 liter vatten

per kilo tvättgods. Nu återstår bara att byta

oljepannan mot något bättre för att verksamheten

ska kunna miljömärkas.

Sedan Sten manglade sig in i lakansbranschen

har han femdubblat sin omsättning

och ökat antalet anställda från 1,5 till 12-13

stycken.

– Det har gått väldigt bra. I år blev vi ett

av åtta gasellföretag (snabbväxande företag)

i Jämtland. Maskinerna har kapacitet för

mer, och jag ska anställa mer personal så

att vi kan köra kvällsskift under högsäsong,

säger Sten.

Mi Edvinsson


SVhuset

i Brunfl o

är ... skapande verksamhet

och mötesplats i SV

Garaget, en butik med alster av

ortens hantverkare i Hantverksboden

och studiecirklar i bland annat

hantverk, språk och datakunskap.

Till SV-huset kommer även kamratcirklar

med sina egna idéer och

inriktning, som vi stöttar på olika

sätt. Här i kommunen fi nns

SV i Brunfl o, Lit och

Östersund.

Kamratcirkel

En kamratcirkel är

en form av studiecirkel där r

du och dina kompisar träffas fas

tillsammans för att lära er något

ihop, det kan vara matlagning, ning, hantverk,

språk, böcker, planering ring av en

resa, ja kort sagt allt möjligt! gt! Att jobba

tillsammans är roligare, och studiecirkeln

är en bra form för detta!

Hos oss kan du få stöd och hjälp i

din kamratcirkel med exempelvis

material, lokal, expertbesök, administration

(kopiering mm) eller support

och nya idéer om ni kör fast.

Ta gärna kontakt med oss

om du vill veta mera!

Foto: Mi Edvinsson

Här fi nns vi

Brunfl o

063-22908

Lit 0642-10420

Östersund 063-102950

www.sv.se/ostersund

LIT

ÖÖSTERSUND

BRUNFLO

15 % på alla tyger!

Gäller till och med 15 november

StickCafé

• 27 oktober

• 1 december

50 kronor per tillfälle

Workshop Systuga

19-20 november.

Begränsat antal platser

www.ateljesystugan.se

Måndag 12-17.30,

Tis-fre 10-17.30, Lörd 10-13

Besök Brunflobadet

på höstlovet!

På höstlovet har vi utökade öppettider så passa på att komma hit

med familjen för att bada, leka och utmana varandra!

Öppettider (31 oktober - 6 november)

Mån-tis 10.00 - 20.00

Ons 10.00 - 16.00

Tors 10.00 - 20.00

Fre 10.00 - 16.00

Sön 11.00 - 17.00

Välkomna!

www.ostersund.se/brunflobadet

REA

Garn

• Mohairgarn garn

25 kr/nystan ystan

• MK Eco Ull Multi

28 kr/nystan (ord 56)

Vi har nya garner i

butiken. Bland annat

Svarta Fårets TV-garn!

Centrumvägen 18

Tel: 063-224 10

Funderar ni på ett researrangemang

så tveka inte att kontakta oss.

BRUNFLO BRUNFLO BUSS

www.brunfl obuss.com

063-227 57

13


14

tema

B

R

U

N

F

L

O

”Det är teknik,

spelsinne,

fart och fl äkt”

I Brunflo står idrotterna

för en stor

del av aktivitetsutbudet

för ungdomar.

Innebandy är

en av dem.

– Det har betytt

jättemycket att ha

nära till träningen,

säger Malin Lindmark

som i dag

spelar i damernas

A-lag.

DET RÅDER koncentrerad

tystnad bland innebandyspelarna

i Brunfl os

sporthall. Bara enstaka

stånkanden letar sig upp

från golvet och blandar

sig med tränarens peppande

tillrop. Det är torsdagsträning

för damernas

A-lag som i dag värmer

upp med en rejäl omgång

styrkeövningar innan det

är dags att greppa klubborna.

Innebandyn i Brunfl o

är inte lika stor idag som

den var för tio år sedan.

Särskilt bland tjejerna

är det tunt med lag, men

damernas tränare Jonas

Emsjö är full av tillförsikt

och hyllar särskilt sektionens

ordförande Janne

Forsberg som en verklig

drivkraft för innebandyn.

– I fjol gjorde vi en aktiv

insats tillsammans med

Sisu, då vi var ute på

skolorna i Brunfl o med

omnejd och lät klasser upp

till mellanstadiet prova att

spela innebandy. Det resulterade

i 20 nya spelare

och ett nytt ungdomslag

för pojkar. Nu har vi gjort

en drive bland högstadiefl

ickor och fått till ett helt

nytt lag för fl ickor 15. Det

är vi jätteglada för, säger

Jonas.

18-ÅRIGA MALIN LINDMARK,

har spelat innebandy i

tio år. Föräldrar brukar i

regel följa med sina barn

på träning, men för Malin

var det tvärt om. Båda

föräldrarna spelade innebandy,

och Malin fi ck

hänga med på träningar

och matcher. Som åttaåring

började hon spela i ett

av Brunfl os fl icklag. Idag

spelar hon i damernas

A-lag.

– Innebandy är så kul

för att ja… det är teknik,

det är snabbt, man måste

ha spelsinne och det är

fart och fl äkt. Jag gillar

det, säger Malin.

Jonas Emsjö har ett

långt förfl utet inom innebandy.

Sedan två år tillbaka

tränar han damerna

i Brunfl o och siktar på att

så småningom föra laget

upp till division 1. Malin

tycker att det känns som

om laget har utvecklats.

– Jonas lärde oss ett helt

nytt spelsätt, så i början

var det lite svårt. Men

nu tycker jag att det går

ganska bra för oss, säger

Malin.

INNEBANDYN I BRUNFLO

är en sektion i Brunfl o

Fotbollsklubb. I Brunfl o

fi nns också fl era andra

idrotter och föreningar

som bedriver ungdomsverksamhet.

Jonas tror

att detta betyder mycket

för Brunfl os ungdomar.

Med fysisk aktivitet håller

ungdomarna sig friska

och i form, och de regelbundna

träningarna fyller

dessutom en social funktion.

Att träffa jämnåriga,

skratta och ha roligt är

minst lika viktigt.

– För mig har innebandyn

har betytt väldigt

mycket. Att spela i lag har

lärt mig mycket om mig

själv, och här har jag mina

vänner. Det blir en stor gemenskap

när man vinner

och förlorar tillsammans.

Att träningen har funnits

på hemmaplan har nog

också haft sin betydelse

för att jag fortsatt genom

åren. Det hade varit jobbigt

att till exempel åka

till Östersund varje träning,

säger Malin.

– Vi fortsätter att värva

nya medlemmar, vi kommer

att växa. Innebandy

är en rolig och billig sport

som bara kräver gympakläder

och en enkel klubba,

och alla är välkomna

hit, säger Jonas.

Mi Edvinsson


Trött hösthår?

Hösttrender och färger - gör om

dig! Jag hjälper dig med bred kun-

skap och Hårologi. (Till ett härligt

och roligt hår att umgås med) d)

Salongen för hela familjen.

Välkomna! lkomna!

frisör

Nyheter som kommer:

Yoga och zumba danspass!

· Ansiktsbehandlingar

· Fotvård

· Massage

· Ortobionomi

smartare

enklare

bättre

SOL VED FLIS PELLETS

-Vi har ett brett sortiment av värmelösningar

.

Nya öppettider öppettider Mån, Mån, Mån, , on ons, fre 9- 9-18.

Tis 8-16, 8-16, torsdag torsdag kvällsöppet kvällsöpp kvällsöppet kvällsöppet 14-20! 14-2 14-2

Drop in i mån av tid tid. i

Nya

solrör!

063-220 88 - www.hoscarina.se

Centrumvägen 18, Brunfl o

· Reiki-healing

· Solarium

· Träning

· Zonterapi

063-229 063 229 88 - Må Mån-tors t 14-20, FFre

13-18

Centrumvägen 18, Brunfl o

Svenskt Baserat Bränsle AB

Telefon 063-77 88 11, 070-296 74 00

Vamsta 215, 834 98 Brunflo -www.svensktbransle.se

Din Stil

- Frisörsalongen mitt i Brunflo -

Den 24/11 firar vi 5 års jubileum på salongen

med en mingelkväll med olika erbjudanden & lotterier!

Kommer att bjudas på dryck & tilltugg! Start 16.00. Välkommen!

Lizette

Flemström

BRUNFLO HOCKEY

Hemmamatcher säsongen 2011-2012 011-2012 -2012

23/10 16:00 BIK-Nälden K-Nälden Nälden

28/10 19:30 30 BIK-Ånge

8/11 19:30 :30 BIK-Strömsund

11/11 19:00 BIK-Team Jamt

22/11 19:00 19:00 BIK-Bräcke

BIK-Bräcke

9/12 19:00 BIK-Sveg

16/12 19:30 BIK-Strömsund

15/1 14:00 BIK-Ånge BIK-Ånge

27/1 19:00 BIK-Nälden

BIK-Nä

Tvåkronan med GRATIS GRAT GRA inträde.

Olika företag betalar be 2:- per åskådare.

Var med och o fyll hallen.

Det kommer ko k att delas ut korv m. bröd

till t alla barn det blir även Ponnyridning

och godisregn m.m.

RUN RUN

Onsdagar kl. 17:00 har Brunflo Hockey

skridskoskola. Ingen föranmälan behövs.

Ta med skridskor, hjälm m. galler och halsskydd

BIK bjuder alla barn på saft och bulle efteråt.

GRATIS

mottagning

av skrobtilar!

Ring för info!

Firar

5 år!

Jennifer

Morén

Centrumvägen 18 • Brunflo 063-205 10

ÖPPETTIDER: MÅN, TIS, TORS 9-18, ONS 9-19, FRE 9-16

Behövs andra tider kan det säkert också ordnas!

CK CK

Mariebys Träd och

Tomtservice erbjuder

en lång rad tjänster

för att ge dig en

enklare vardag. Vår

specialitet är avancerad

nedtagning

av träd, beskärning

och trädvård. Med

vår tomtservice så

erbjuder vi dig hjälp

året runt oavsett om

det gäller att skotta

gården på vintern

eller hjälpa till med

trädgårdslandet.

Tillsammans med

vår långa erfarenhet

så strävar vi alltid

efter en hög kvalité,

miljökrav, säkerhet

och ett stort engagemang.

PÅ SPANING

EFTER JESUS

Gudstjänstvandring utomhus med mässa i kyrkan.

TISDAG 25 OKTOBER 18:00

I OCH KRING BRUNFLO KYRKA

Följ med på en annorlunda gudstjänst där

vi tillsammans letar efter Jesus. Vi avslutar

vandringen med att fira mässa (nattvard).

Vandrare i alla åldrar är välkomna! Vi kommer

delvis att vara utomhus så klä er efter väder!

Medverkar gör personal och frivilliga i

Brunflo församling.

INFO: CHRISTINA MÄKELÄ 063-140 323

Vi fixar allt

på din tomt

hela året!

Specialitet:

Trädfällning

Tel: 063-362 26

Mobil: 070-511 666

66 57

info@tradotomt.com ccom

www.tradotomt.com ccom

15

BRANDSKYDDSFÖRENINGENS

UTBILDNING • HETA ARBETEN

Plats: Brunflo ishall

Fredag 28 oktober kl 8-15 ca

Instruktör: Brandmästare Johan Lundman

Anmälan: frihamn@telia.com

Vid anmälan uppge namn, telefonnr samt utbildningsort.

Info.tel 070-367 84 44

Pris: 1400:- exkl moms.

I priset ingår kurslitteratur,

certifikat, fika och lunch.

Innehar F-skattebevis

Brunflo

med omnejd


16

tema

B

R

U

N

F

L

O

DET STÅR FULLT med

parkerade bilar och

husvagnar utspridda

över den stora gräsmattan

tillhörande Vitgården

när vi anländer. Kvällssolen

speglas i biltaken och

strax till vänster betar

kossorna i hagen. Det

är en varm och upplivad

atmosfär som möter oss.

I högtalarna spelas dansmusik

och från bilarna

hörs spridda tutningar

som uppvärmning.

I ett av lottförsäljningsbåsen

står Gun Bengtsson

iförd vinterjacka och

mössa.

Hon berättar att hon

jobbat på bilbingon varje

måndag och fredag sedan

90-talet.

– Det roligaste är när

man får dela ut vinster,

såklart! ler hon.

Att veta vad man ska

köpa är en utmaning,

inser vi strax. Hur många

block ska man ha? Vill

vi spela pausrövare och

väntebingo?

– HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

till kvällens bilbingo här

på Vitgården, nu sätter vi

igång!, hörs en kvinnlig

röst från högtalarna.

Plötsligt byts den

upprymda och livade

stämningen ut mot en

koncentrerad spänning.

Barnsligt god mat!

Det firar vi varje lördag & söndag i november.Brunflogrillen


Förhoppningar,

siffror och färgglada

pennor

– Elva… Kom igen, säg elva!

Det handlar om förhoppningar, färgglada

pennor, rader och just den där

siffran och tutet när man har fått bingo.

Det märks att bilbingo engagerar –

och passar både gammal och ung.

Veteraner. Pelle Tärneblad och Henning Hemmingsson är vana bingospelare. De

spelar 3-4 gånger varje vecka, och alltid tillsammans. Foto: Nike Lindstedt

Vi märker snart vilka

som varit här många

gånger förut, speciallampor

och skivor att ha

blocken på syns i vissa

bilar. Detta är på allra

största allvar.

BINGO HAR SPELATS sedan

i början av 60-talet, men

det var inte förrän 1969

MED

EN ROLIG

LEKSAK!


Nyfiken på:

Bilbingo

Av elever på Wargentinsskolan.(Samhällsvetenskap,

media, text)

bilbingon satte igång,

berättar P-G Nilsson,

som är ansvarig för hela

evenemanget.

Besökarantalet brukar

ligga på runt 1 000

personer per kväll, men

bingointresset har ökat

rejält under åren, antagligen

tack vare kontaktvinsterna.

Den här kvällen får vinnarna

dela på sammanlagt

67 000 kronor. 14 000

kronor är den högsta

vinsten.

I PAUSEN rör sig de allra

fl esta in mot Vitgårdens

huvudbyggnad. Här kan

den som föredrar bord

och stol före bilen spela

bingo. Men man kan också

köpa fi ka, värma sig

eller prata med bekanta.

Det surras glatt samtidigt

som borden fylls med

kaffekoppar och tunnbrödsstutar.

– ÄR DU journalist? Passa

på att prata med herrarna

där borta, råder en kvinna

Fun-Box

19:–

Ord. 35:–


Trogen. Bland pennor, block och glada medarbetare

står Gun Bengtsson, varje måndag och fredag.

mig. Hon syftar på Henning

Hemmingsson, 90 år,

och Pelle ”Mr Furuparken”

Tärneblad, 96 år. De

spelar bingo tillsammans

4-5 gånger i veckan.

– Det fi nns inga jobb för

unga, och för oss gamla

fi nns det ännu färre, så

något måste man hitta på,

Salong Bodil

Jag firar 30 år i Brunflo

med specialpris på klippning!

300 kronor 7-11 november. .

Alla kunder får dessutom en present från Wella!

skrattar Henning.

– 87...åtta sjua. 6, en

sexa… Återigen ekar

siffrorna i en lugn, trygg

takt över gården.

Solen har gått ner och

vi åker hemåt med 1 000

kronor mer i fi ckan.

Salong Bodil ✃ Polerarvägen 29, Brunflo 063-21771

Nike Lindstedt

Med mer än 30 år i branschen

vet vi hur man utför arbeten av

högsta möjliga kvalité.

• Vattenborrning

• Energiborrning

(bergvärme)

• Grusfi lterbrunnar

• Horisontalborrning

• Entreprenadborrningar

• Pumpmonteringar

• Vägghåltagning

• Borrhålstryckning

Vi fi nns i

Brunfl o med

omnejd

Sliparvägen 6 · 830 21 Tandsbyn · www.jamtborr.se

Mobil 070-654 20 39 · Telefon 063-75 43 14

Hotelltvätt

Entrémattor

Arbetskläder

Lämna hos ett

auktoriserat tvätteri!

Pionjärvägen 1 BRUNFLO Tel. 063-10 67 50

www.storsjotvatt.se

BRUNFLO

En smak av

Thailand

Maträtter från 60:-

Öppettider

mån-fre 11-19

lör-sön 12-19


Alla

dagar 8-21

nowamedia.se

Brunflo &

Vemdalen n

17


www.ernstedt.se


18

NOVEMBER NOVEMBER

– – och och jazzen jazzen går går

som som en en röd röd tråd tråd

november månad

och återigen

har vi ett

smörgåsbord

uppdukat för olika musikaliska

smaker. Bara att

hugga in! Fullblodsproffs

och nervösa nybörjare om

vartannat, missa inte att

kolla upp alla lokala och

talangfulla unga musiker

som framför allt Sensus

ger chansen att spela.

Måste tipsa om Musik &

skit också. Det är en liten

skivbutik på Torgbrinken

som drivs av supertrevliga

Olle och Petra. Där

fi nns både vinyl och cd,

nytt och begagnat. De har

öppet onsdagkvällar och

söndageftermiddagar.

Ett mycket välkommet

inslag i stadsbilden, man

hoppas på mer sånt – små

och originella butiker.

HAR SÅLLAT LITE bland de

musikaliska evenemangen

och här är ett gäng

konserter som jag anser

att man inte ska missa

kommande månad.

4 NOVEMBER. Rivstart

på Corazon med en av

landets mest omskrivna

och omtalade artister

och författare i dagsläget,

Mattias Alkberg. Karln

kan inte öppna munnen

utan att det kommer ut

nåt tänkvärt.

Ge honom en egen

timma i veckan på Sveriges

radio, eller ännu

hellre på tv, och lägg ner

den där snustorra rip

offen på Jools Holland

som Niklas Strömstedt är

värd för. Mattias besitter

ett stort musikintresse

och kunskap och skulle

förmodligen ställa frågor

som är intressanta och

roliga. Inte för att jag vet

5

BÄSTA

LÅTARNA

JUST NU:

100 PROCENT

MUSIK

Morgan Hall

Lyssnare med brett och brinnande

intresse för alla former

av musik, soundtracket till

våra liv. (Och som jobbar ideellt

med bl.a. Club Corazon).

om Alkberg själv skulle

tycka att det vore en bra

idé, men drömma kan

man ju...

Hur som helst, rykande

aktuell är han med skivan/boken

”Anarkist”.

Det är tredje gången han

spelar på en Corazonkväll,

men nu var det

ett bra tag sen så det är

minst sagt ett efterlängtat

återbesök.

Ni som sett honom tidigare

vet att det är inget

annat än total inlevelse

som gäller för den här

mannen. Studioscenen på

Storsjöteatern är platsen.

4 NOVEMBER. Innan man

beger sig ner mot Stortorget

kan man samma

kväll ta chansen att kolla

vad En smak av popkollo

åstadkommit under

veckan. De har nämligen

sin avslutningskonsert kl

19 på Tingshuset.

Popkollo kan väl

1. NICK LOWE - MARIE PRO-

VOST: Den brittiska pubrockens

kanske skönaste profil

kommer hit på vinterfestivalen

nästa år, jag har redan börjat

peppa.

enkelt beskrivas som en

4-dagars workshop för

tjejer mellan 13 och 19 år

som vill lära sig att spela

instrument, skriva låtar

och spela i band.

Räkna med charmiga

och fräna spelningar med

tjejer, varav några säkert

är redo att ta plats i stadens

musikliv på allvar

inom några år.

Duon Systraskap (Sabina

Wärme och Amanda

Lindgren) kommer

också att stå på scen och

bjuda på elektronisk och

spännande musik som

genremässigt ligger nära

namn som Lykke Li och

Knife.

10 NOVEMBER. Klubb

Sam och Jazz i Jemtland

har under hösten slagit

sig ihop och samarbetat

vid ett par arrangemang.

Den här kvällen är det

dags igen på GIII/Movitz.

Den unga sextetten

Neighbourhood fi nns på

plats för att bjuda på pulserande

och energisk jazz

med infl uenser från Herbie

Hancock, äldre funk

och modern neo-soul.

17 NOVEMBER. Sensus

fortsätter med sina fi na

livekvällar i Storsjöteaterns

foajé en torsdag

varje månad. Jazz är

temat för kvällen och på

scenen står Arg/Glad från

Birkaskolan och Magnus

Vikberg trio, där förutom

Magnus även Lars Ericsson

och Roy Okutani

ingår.

19 NOVEMBER. Om

förra månaden hade

tonvikten på blues så

är det defi nitivt jazzen

som går som en röd tråd

arrangemangsmässigt

2. SYSTRASKAP- DON’T DARE

TO TOUCH ME NOW: Elektrisk

och eklektisk duo från Östersund

som kanske hämtat inspiration

från bl.a Knife och Jenny

Wilson. Jäkligt bra musik.

Mattias Alkberg

Foto: Erik Viklund

under november. Den

här kvällen är det dags

för Jazz i Jemtland på

Movitz igen och då bjuder

man upp till dans. Jennie

Löbel & Swing kids står

på scenen. Deras material

rör sig inom storbandsmusikens

cirklar och det

här gänget kallas för ett

”litet” storband. Det kommer

det bjudas på musik

som passar för både lindy

hop och foxtrot.

På med kostym och

klänning och res tillbaks

3. MATTIAS ALKBERG - LYS

UPP MIG SOM EN STJÄRNA:

Bäst,helt enkelt!

Foto: Stephen Freiheit

Hanne Boel Oddjob

till tiden då det spelades

musik från bl.a Ella

Fitzgeralds och Billie

Holidays repertoar på

danserna.

19 NOVEMBER. Om man

gillar tyngre musik så

bör man nog skänka

en eller två tacksamma

tankar till arrangörerna i

Eastbay Event. Nu är det

dags igen för en helkväll

i hårdrockens tecken på

Gamla Teatern i deras

regi. Hardcore Super-

4. GIRLS - VOMIT: Drömsk

pop, från tredje och bästa

plattan så här långt.

Foto: Sanna Lindberg

stars, Avatar och Ammotrack

fi nns på plats.

Ammotrack är hittills

mest kända för att

deras fotografi er tagits

av Bingo Rimér, musikaliskt

levererar de hård

rock’n’roll med starka

melodier.

Avatar har mest

märkts utomlands, där de

gjort turnéer med större

och tyngre band som t.e.x

Obituary och Stone Sour.

De debuterade redan för

sju år sedan faktiskt, men

5. FLAMIN GROOVIES - TEENA-

GE HEAD: Från ett av 70-talets

bästa rock’n’roll-band.

Här låter det som en mix av

Alice Cooper och Stones.


nu har de bytt sound lite

grann och låter mer rock

än metal.

Kungarna på scen

denna kväll och de mest

rutinerade är ju såklart

Hardcore Superstars.

Åtta plattor och massor

med hits har de i bagaget

och får väl sägas vara

landets mest framgångsrika

Sleazeband.

25 NOVEMBER. För fjärde

gången är det dags för

Östersund Jazz Rhythm

Fest, med fem starka

namn, på Storsjöteatern

den här gången.

Mezzoforte från Island

var riktigt i ropet i mitten

av 80-talet. Deras

instrumentala, funkiga

jazz rönte stora framgångar

och har fortfarande

ordentlig kultstatus.

Hanne Boel, en av

Danmarks allra största

kvinnliga sångerskor,

fi nns också på plats. I

början av karriären var

hon mer rocksångerska

med förkärlek för soul,

men under karriärens

lopp har jazzen tagit mer

och mer plats. Nu samarbetar

hon med ett band

innehållandes pianisten

Jacob Karlzon, som bl.a

belönats med det franska

Django d’Or-priset och

som utsågs som Sveriges

främsta jazzmusiker så

sent som i fjol.

Piano och sång hittar

vi även hos Steve

Dobrogosz & Anna

Christoffersson som kan

vara publikdragare efter

tre hyllade och poulära

gemensamma plattor.

Mest spännande tycker

jag att det ska bli att få

se Oddjob, en svensk

supergrupp med bl.a

Goran Kajfes på trumpet.

De bjuder på musik med

ett skönt 60-talsgroove i

botten.

Jennie Löbel & Swing kids. Foto: Joakim Strömholm

På med fi nkläderna och

res tillbaka till tiden med

Fitzgerald och Holiday

I foajén delar Jump 4

Joy med sig av sitt New

Orleans-infl uerade sväng

inte mindre än tre gånger

under kvällen och blir

på så sätt lite av navet

under festen. Jag tycker

det här är det starkaste

startfältet vi sett på Jazz

Rhythm Fest hittills.

25 NOVEMBER. Hårdrockarna

i Corroded

har gått från klarhet till

klarhet och i fjol gick

deras skiva in som 6:a

på svenska topplistan

och de blev utnämnda

till Årets Nykomling på

radiokanalen Bandit.

Trots att fl era av

medlemmarna kommer

från trakterna kring

Östersund och Ånge var

det ett tag sen de var här

och spelade. Koncentrationen

har såklart legat

på att erövra omvärlden.

Om du gillar lättsmält

hårdrock går du till

Plaza, man vet aldrig när

chansen dyker upp nästa

gång.

Till sist vill jag tipsa

om de små, mysiga spelningarna

på Tingshusets

café på onsdagkvällar i

Sensus regi. Gratis inträde

och spelning vid 18.30.

När ni ändå är på plats

så kan ni passa på att

köpa lite skivor av våra

lokala band som fi nns till

salu där. Spelschemat

som går under namnet

Thank God it’s onsdag

ser ut som följer:

2 NOV: Systraskap

9 NOV: Simon & Amanda

16 NOV: Sanna & Erika

23 NOV: Comén & Vikberg

30 NOV: Du o Annabell

SÅ STYR STEGEN från

regn och blåst in på några

av arrangemangen.

Vi ses i vimlet !

Helena

Hedenström

med Vilda

Vi utför allt

i branschen.

In- och utvändigt.

063 - 210 42

Mobil: 070-585 11 02 · Fax: 063-227 62

brunflo.maleri@telia.com

www.brunflomaleri.se

Snart i

din postlåda!

19

Trygghet och trivsel för dig

och din bästa vän!

Välkommen till en fullutrustad

klinik med röntgen,

operationer, provtagning

och drop in-vaccination.

Vi erbjuder allt du

och din hund eller

katt kan behöva.

Välj din husveterinär

som

följer dig och ditt

djur i framtiden!

063-13 15 00, www.ejra.se

Armégränd 1, Stadsdel Norr

Mån-fre 8-17

dag!

Fredag 30 september

Torsdag 27 oktober

Exuviance konsulent Sandra finns på plats

mellan 12-18 för att ge dig tips och råd.

PASSA PÅ att komma in under dagen och boka tid för din nästa

ansiktsbehandling så bjuder vi på en frans och brynfärgning.

Erbjudande denna dag!

Alla Exuviance produkter

15% rabatt

Storgatan 39, Östersund. 063-51 55 00. www.wellnesskliniken.se


20

Koll på huspriserna

– Här är de fastigheter som bytte ägare i september

Under september månad 2011 bytte bostadshus för sammanlagt 71 298 000 kr ägare i Östersunds kommun.

Det dyraste huset under perioden ligger i Norderåsen och kostade 5 000 000 kr. Två hus i kommunen såldes för ca

4 000 000. Kolla själv vilka hus som bytt ägare i kommunen under månaden. Dessutom kan du kolla skillnaden mellan utrop

och slutgiltigt pris i de fall det varit budgivning.

Långänge 110

Pris: 850 000 kr

Utrop: 1 300 000 kr

Skillnad: -450 000 kr ( (-35 35 %) %)

Pris/ m2: 7 083 kr

Huset: Villa, 6 r.o.k, 120 m2

Tomten: 1 894 m2

Överlåtelsedag: 1 september 2011

Mäklare: Fastighetsbyrån

Säljare: Ellen Gunvor Bergström

Köpare: Mikael Bergström och Hanna

Caroline Heldorsson

Bäckvägen 14

BRUNFLO

Pris: 1 350 000 kr

Utrop: 1 350 000 kr

Skillnad: -

STÖRST

PRISFALL

KR

Pris/ m2: 15 000 kr

Taxeringsvärde: 637 000 kr

Huset: Villa, 5 r.o.k, 90 m2

Tomten: 899 m2

Överlåtelsedag: 1 september 2011

Mäklare: Storsjömäklarna

Säljare: Anna Kristina Priyatin Andersson

och Bengt Fredrik Stighall

Köpare: Lars Jonas Lindqvist och Astrid

Sofi a Kling

Rotvägen 9

TORVALLA

Pris: 2 125 000 kr

Utrop: 1 900 000 kr

Skillnad: +225 000 kr (+12 %)

Pris/ m2: 14 655 kr

Taxeringsvärde: 1 222 000 kr

Huset: Villa, 6 r.o.k, 145 m2

Tomten: 725 m2

Överlåtelsedag: 1 september 2011

Mäklare: Fastighetsbyrån

Säljare: Eva Maria Rindestig Sandström

och Richard Sandström

Köpare: Karin Linnea Grönvik och

Jonas Arne Krister Nilsson

Munkfl ohögen 140

Pris: 550 000 kr

Utrop: 625 000 kr

Skillnad: -75 000 kr (-12 %)

Pris/ m2: 6 250 kr

Huset: Gård, 5 r.o.k, 100 m2

Tomten: 20 004 m2

Överlåtelsedag: 1 september 2011

Mäklare: Mäklarhuset

ÖPPET: mån 10–19, tis–fre 10–18, lör 10–15

Säljare: Susann Theresia Granlöf

Köpare: Hans-Erik Johan Johansson

Fridgårdsgatan 4B

BLOMÄNGEN

Pris: 1 850 000 kr

Utrop: 1 850 000 kr

Skillnad: -

Pris/ m2: 17 961 kr

Taxeringsvärde: 1 228 000 kr

Huset: Radhus, 4 r.o.k, 103 m2

Tomten: 370 m2

Överlåtelsedag: 1 september 2011

Mäklare: Fastighetsbyrån

Säljare: Sture Persson

Köpare: Mattias Wiklund och Gunhild

Kristina Strömberg

Myrstigen 6

SÖDER

Pris: 2 800 000 kr

Utrop: 2 200 000 kr

Skillnad: +600 000 kr (+27%)

Pris/ m2: 19 643 kr

Taxeringsvärde: 1 515 000 kr

Huset: Villa, 8 r.o.k, 112 m2

Tomten: 990 m2

Överlåtelsedag: 1 september 2011

Mäklare: Fastighetsbyrån

Säljare: Joakim och Magdalena Tjäder

Köpare: Jens Patrik Ljungkvist och

Camilla Kristina Orrebo

Lövlunda 118

Pris: 2 075 000 kr

Utrop: 1 900 000 kr

SUPERIOR

STÖRST

PRISÖKNING

KR

DYRAST

KR

Skillnad: +175 000 kr (+9%)

Pris/ m2: 16 964 kr

Taxeringsvärde: 836 000 kr

Huset: Villa, 4 r.o.k, 112 m2

Tomten: 3 057 m2

Överlåtelsedag: 1 september 2011

Mäklare: Fastighetsbyrån

Säljare: Åsa Henrietta Marie Eklund

och Per Nikolaus Nilsson Eklund

Köpare: Jan och Margareta Hemmingsson

Mo 223

Pris: 1 550 000 kr

Utrop: 1 550 000 kr

Skillnad: -

Pris/ m2: 13 248 kr

Huset: Villa, 5 r.o.k, 117 m2

Foto: Pär Åhlén

HANDLA KVALITET DÄR DET ÄR SOM BILLIGAST

ZERO

NYHET

Hörnsoffa med öppet avslut,

välj på höger eller vänster mått 252x197 cm.

OBS! 35 kg kallskum i sitsarna.

6.990:-

ELIZA

NYHET

Skinngrupp som är fällbar på alla platser.

3 sitssoffa och 2 fåtöljer, perfekt för tv-kvällen.

NU: 16.998:-

Ord.pris 19.994:-

Möbelhuset för hela familjen

Kontinentalsäng med 5 zonad pocket. inkl latex

bäddmadrass och golvsockel 180x200 cm.

NYHET

8.998:- Ord.pris 14.998:-

BROSSLARVÄGEN 26 TORVALLA, ÖSTERSUND

TEL. 063-818 00 • www.bonusmobler.se


Tomten: 1 918 m2

Överlåtelsedag: 1 september 2011

Mäklare: Länsförsäkringar Fast.förm

Säljare: Lena Marie Borg och Peter

Helmer Borg

Köpare: Elin Maria Linnéa Bergstrand

och Jan Anders Malmgren

Bronshängevägen 6

ODENSALA

Pris: 2 588 000 kr

Utrop: 2 600 000 kr

Skillnad: -12 000 kr (-0,5%)

Pris/ m2: 21 748 kr

Huset: Villa, 6 r.o.k, 119 m2

Tomten: 951 m2

Överlåtelsedag: 1 september 2011

Mäklare: Länsförsäkringar Fast.förm

Säljare: Umran Akdag

Köpare: Barbro Margareta Jönsson

och Hans Leo Joachim Jönsson

Karlslundsvägen 7

KARLSLUND

Pris: 3 500 000 kr

Pris/ m2: 19 444 kr

Huset: Villa, 6 r.o.k, 180 m2

Tomten: 914 m2

Överlåtelsedag: 1 september 2011

Säljare: Åsa Sofi a och Mats Erik Holgén

Köpare: Line Agnete Samuelsson

och Börje Daniel Samuelsson

Mo 225

Pris: 570 000 kr

Utrop: 350 000 kr

Skillnad: +220 000 kr (+63%)

Pris/ m2: 14 615 kr

Taxeringsvärde: 272 000 kr

Huset: Fritidshus, 2 r.o.k, 39 m2

Tomten: 3 407 m2

Överlåtelsedag: 2 september 2011

Mäklare: Länsförsäkringar Fast.förm.

Säljare: John Anders Bjurström

Köpare: Karl Ivar Andersson och Anna-

Karin Eriksson

Författarvägen 8

TANDSBYN

Pris: 750 000 kr

Utrop: 750 000 kr

Skillnad: -

Pris/ m2: 7 075 kr

Taxeringsvärde: 402 000 kr

Huset: Villa, 4 r.o.k, 39 m2

Tomten: 2 160 m2

Överlåtelsedag: 4 september 2011

Mäklare: Mäklarhuset

Säljare: Eva Anna Elisabeth Berg och

Joakim John Per-Egil Nilsson

Köpare: Josefi n Annika Eleonora

Rönnebring

Lits-Backen

Pris: 130 000 kr

Utrop: 140 000 kr

Skillnad: -10 000 kr (-7 %)

Pris/ m2: 3 250 kr

Taxeringsvärde: 216 000 kr

Huset: Fritidshus, 2 r.o.k, 40 m2

Tomten: 1 464 m2

Överlåtelsedag: 6 september 2011

Mäklare: Länsförsäkringar Fast.förm

Säljare: Per Jonas Celander

Köpare: Helén Ingalill Häggman

Nyby 150, LIT

Pris: 310 000 kr

Utrop: 350 000 kr

Skillnad: -40 000 kr (-11 %)

Huset: Gård, 3 r.o.k, 90 m2

Tomten: 29 981 m2

Överlåtelsedag: 8 september 2011

Mäklare: Svensk Fastighetsförmedling

Säljare: Kvarnmon AB

Köpare: Simon Karl Robert Bergdahl

och Isabell Evelina Kristina Vestring

Nilsson

Fjäl 430

Pris: 1 370 000 kr

Huset: Villa, 69 m2

Taxeringsvärde: 360 000 kr

Tomten: 7 920 m2

Överlåtelsedag: 9 september 2011

Säljare: Björn David Israelsson och

Mikaela Gunvor Israelsson

Köpare: Åsa Birgitta Jufvas och Pierre

Göran Wedick Samuelsson

Frösövägen 37B

FRÖSÖN

Pris: 1 950 000 kr

Utrop: 1 550 000 kr

Skillnad: +375 000 kr (+ 24 %)

Taxeringsvärde: 1 575 000 kr

Huset: Radhus, 4 r.o.k, 100 m2

Tomten: 120 m2

Överlåtelsedag: 9 september 2011

Mäklare: Länsförsäkringar Fast.förm

Säljare: Anna-Lisa Lindberg

Köpare: Erik Hemming Jonas Gabrielsson

och Karin Britta Skog

Voltvägen 1

BLOMÄNGEN

Pris: 2 250 000 kr

Utrop: 2 200 000 kr

Skillnad: +50 000 kr (+ 2 %)

Pris/ m2: 21 845 kr

Taxeringsvärde: 1 253 000 kr

Huset: Villa, 4 r.o.k, 103 m2

Tomten: 791 m2

Överlåtelsedag: 9 september 2011

Mäklare: Svensk Fastighetsförmedling

Säljare: Margareta Ingegerd Berglin

och Sune Eklund

Köpare: Sara Maria Katarina Elgstrand

och Ulf Olof Elgstrand

Fjälkvarn 215, LIT

Pris: 480 000 kr

Utrop: 495 000 kr

Skillnad: -15 000 kr (-3 %)

Pris/ m2: 6 154 kr

Huset: Fritidshus, 5 r.o.k, 78 m2

Tomten: 1 424 m2

Överlåtelsedag: 14 september 2011

Mäklare: Mäklarhuset

Säljare: Inga Jessica Hillmo

Köpare: Tryggve Louie Bergström

Olle-Jänsvägen 46, FÅKER

Pris: 860 000 kr

Taxeringsvärde: 494 000 kr

Pris/ m2: 7 167 kr

Huset: Villa, 120 m2

Tomten: 1 470 m2

Överlåtelsedag: 15 september 2011

Säljare: Leif och Maria Jakobsson

Köpare: Marielle Elin Sofi e Valtersson

och Thomas Olov Elmin

Hyggesvägen 33

ÖSTERSUND

Pris: 1 750 000 kr

Utrop: 1 750 000 kr

Skillnad: (Prissänkt 50 000 kr)

Pris/ m2: 16 667 kr

Huset: Kedjehus, 4 r.o.k, 105 m2

Tomten: 653 m2

Överlåtelsedag: 15 september 2011

Mäklare: Länsförsäkringar Fast.förm

Säljare: Evy Mattsson & Bo Lennark Klang

Köpare: Birgitta Elisabet Björk och Per

Leif Olsson

Borrvägen 7

ODENSALA

Pris: 1 975 000 kr

Utrop: 1 975 000 kr

Skillnad: (Prissänkt 225 000 kr)

Pris/ m2: 12 421 kr

Taxeringsvärde: 1 369 000 kr

Huset: Kedjehus, 8 r.o.k, 159 m2

Tomten: 468 m2

Överlåtelsedag: 15 september 2011

Mäklare: Länsförsäkringar Fast.förm

Säljare: Tomas och Anita Scott

Köpare: Inger Susanne Olsson och

Sven Thomas William Låsgårdh

Frösövägen 31, FRÖSÖN

Pris: 4 075 000 kr

Pris/ m2: 11 447 kr

Taxeringsvärde: 2 798 000 kr

Huset: Villa, 10 r.o.k, 356 m2

Tomten: 2 716 m2

Överlåtelsedag: 15 september 2011

Säljare: Ing-Marie och Krister Hjalmars

Köpare: Per Håkan Wiklund och

Elisabeth Pernilla Karina Björkroth

Du sorterar i kärlen

och vi hämtar.

Allt.

Ditt lokala återvinningsföretag

063-57 60 60 kontakt@lundstams.se

Drommenvägen 29

TORVALLA

Pris: 2 250 000 kr

Utrop: 1 950 000 kr

Skillnad: +250 000 kr (+ 13 %)

Pris/ m2: 17 600 kr

Huset: Villa, 6 r.o.k, 125 m2

Tomten: 950 m2

Överlåtelsedag: 15 september 2011

Mäklare: Länsförsäkringar Fast.förm

Säljare: Sven Tommy Owén och Ingrid

Margareta Owén

Köpare: Malin Erika Danielsson Pålsson

och Hans Stefan Pålsson

Sjövändan 74

ODENSALA

Pris: 4 000 000 kr

Utrop: 3 900 000 kr

Skillnad: +100 000 kr (+ 3 %)

Pris/ m2: 25 000 kr

Huset: Villa, 5 r.o.k, 160 m2

Tomten: 1 284 m2

Överlåtelsedag: 15 september 2011

Mäklare: Länsförsäkringar Fast.förm

Säljare: Lars Torbjörn Fransson

Köpare: Lars Elias Lindström och

Karina Linnéa Fröjd

Åsmundgården 110

Pris: 1 725 000 kr

Utrop: 1 250 000 kr

Skillnad: +475 000 kr (+ 38 %)

Pris/ m2: 15 682 kr

Huset: Villa, 3 r.o.k, 110 m2

Tomten: 2 000 m2

Överlåtelsedag: 15 september 2011

Mäklare: Länsförsäkringar Fast.förm

Säljare: Ingrid och Klas Wigur

Köpare: Sigrid Elisabet Nordqvist och

Eva Jessica Rachel Milkewitz

Norderåsen 120

Pris: 5 000 000 kr

Huset: Gård, 150 m2

Tomten: 2 000 m2

DYRAST

KR

Överlåtelsedag: 16 september 2011

Säljare: Gunilla Andersson och Siri

Marie Anderssons dödsbo

Köpare: Anna Margareta Magnusson,

Bertil Sören Magnusson, Per Jonas

Bertil Magnusson och Anna Linn Åberg

Gjutarvägen 7

TANDSBYN

Pris: 610 000 kr

VI BYGGER DITT... VI BYTER DINA... VI GLASAR IN DIN...

UTERUM FÖNSTER

BALKONG

Utrop: 630 000 kr (prissänkt 50 000 kr)

Skillnad: -20 000 kr (-3 %)

Pris/ m2: 4 388 kr

Huset: Villa, 6 r.o.k, 139 m2

Tomten: 1 025 m2

Överlåtelsedag: 23 september 2011

Mäklare: Allberg Fastighetsförmedling

Säljare: Lars Robert Tony Sparrman

och Signe Erika Sparrman

Köpare: Sven Tommy Wallin och Anna

Monera Wallin

Sandviken 207

ANNERSIA

Pris: 3 800 000 kr

Utrop: 3 950 000 kr

(prissänkt 250 000 kr)

Skillnad: -150 000 kr (-4 %)

Pris/ m2: 23 313 kr

Huset: Villa, 5 r.o.k, 163 m2

Tomten: 2 964 m2

Överlåtelsedag: 23 september 2011

Mäklare: Svensk Fastighetsförmedling

Säljare: Eco Design Sweden AB

Köpare: Håkan Jan Paul Hedberg och

Anneli Kristina Hedberg

Sjömovägen 23

ÖSTERSUND

Pris: 825 000 kr

Pris/ m2: 23 571 kr

Huset: Villa, 35 m2

Tomten: 1 633 m2

Överlåtelsedag: 29 september 2011

Säljare: Judith Marion Österström och

Sten Göran Johannesson

Köpare: Anna-Karin Waldemarsson

och Björn Olof Nilsson

Spovvägen 9

LILLSJÖN

Pris: 1 500 000 kr

Pris/ m2: 13 514 kr

Huset: Kedjehus, 111 m2

Tomten: 256 m2

Överlåtelsedag: 29 september 2011

Säljare: Eva Britt och Bert Åke Eivergård

Köpare: Eva Therese Eivergård och Nils

Daniel Nilsson

Blomstervägen 6, FRÖSÖN

Pris: 2 560 000 kr

Utrop: 2 400 000 kr

Skillnad: +160 000 kr (+7 %)

Pris/ m2: 22 069 kr

Taxeringsvärde: 1 485 000 kr

Spara dina

pengar i vinter!

Vi säljer marknadens bästa

luft/värmepump!

10 års garanti på kompressorn.

Den ger värme till -30°C.

Vi har ett stort sortiment av

luft/värmepumpar till oslagbara

priser. Kom in till oss på

Samuel Permans gata 2

eller ring 063-12 35 30

Samuel Permans gata 2

831 30 Östersund

063-12 35 30

info.norr@independia.se

Alltid en bra affär hos

21

Huset: Villa, 7 r.o.k, 116 m2

Tomten: 802 m2

Överlåtelsedag: 30 september 2011

Mäklare: Fastighetsbyrån

Säljare: Lars Svedbergs dödsbo

Köpare: Åsa Kristina Westling och Kent

Ronnie Lindqvist

Bergsvägen 12

BRUNFLO

Pris: 850 000 kr

Utrop: 900 000 kr

Skillnad: -50 000 kr (-6 %)

Taxeringsvärde: 657 000 kr

Pris/ m2: 9 659 kr

Huset: Villa, 4 r.o.k, 88 m2

Tomten: 1 591 m2

Överlåtelsedag: 30 september 2011

Mäklare: Allberg Fastighetsförmedling

Säljare: Elsa Eleonora Karlssons

dödsbo

Köpare: Karl Joakim Vikén och Fanny

Kristina Thuresson

Kyrkvägen 2, LIT

Pris: 695 000 kr

Utrop: 695 000 kr

Skillnad: -

Taxeringsvärde: 399 000 kr

Pris/ m2: 8 167 kr

Huset: Villa, 4 r.o.k, 85 m2

Tomten: 1 839 m2

Överlåtelsedag: 30 september 2011

Säljare: Anna Elisabeth Eriksson

Köpare: Lars Krister Wallinder

Frimans väg 22

FRÖSÖN

Pris: 3 050 000 kr

Utrop: 3 150 000 kr

Skillnad: -100 000 kr (-3 %)

Taxeringsvärde: 1 272 000 kr

Pris/ m2: 31 443 kr

Huset: Villa, 5 r.o.k, 97 m2

Tomten: 1 148 m2

Överlåtelsedag: 30 september 2011

Mäklare: Storsjömäklarna

Säljare: Bengt Öquist

Köpare: Stig Egon Vilhelm Alsing och

Margit Elisabeth Lind

Ännu fl er

fastighetsaffärer

på nästa sida. VÄND

Arkitektritat

efter ditt

önskemål

Vi har för

din trygghet

Välkommen att kontakta

Östersundskontoret

Rådhusgatan 36 B

063-13 02 77

www.brahus.se

FÖNSTER Bangårdsg. 30, Ösd • www.rydsglas.se


22

Fastighetsaffärerseptember.

Fortsättning

från förra

uppslaget.

Fugelsta 231

MARIEBY

Pris: 2 800 000 kr

Huset: Gård

Överlåtelsedag: 19 sept. 2011

Säljare: Lena Erika Margareta

Versterlund och Thord Roland

Vesterlund

Köpare: Anna Monica Isaksson och

Lars Åke Isaksson

Sjömovägen 20

Pris: 550 000 kr

Utrop: 550 000 kr

Skillnad: (Prissänkt 200 000 kr)

Pris/ m2: 15 714 kr

Huset: Fritidshus, 35 m2

Tomten: 1 826 m2

Överlåtelsedag: 12 sept. 2011

Mäklare: Länsförs. fast.förm.

Säljare: Hans Wilhelm Bergander

Köpare: Robin Per Joel Grenholm

Karl Johans väg 91

BRUNFLO

Pris: 1 800 000 kr

Utrop: 1 800 000 kr

Skillnad: -

Pris/ m2: 13 043 kr

Huset: Villa, 6 r.o.k, 138 m2

Tomten: 12 281 m2

Överlåtelsedag: 30 september

2011

Mäklare: Fastighetsbyrån

Säljare: Hans Tor-Björn Eriksson

Köpare: Anna-Carin Alander och

Lars Henrik Berglund

Vikars väg 17

VALLA, FRÖSÖN

Pris: 1 750 000 kr

Utrop: 1 850 000 kr

Skillnad: - 100 000 kr (-5 %)

Pris/ m2: 12 590 kr

Taxeringsvärde: 1 505 000 kr

Huset: Kedjehus, 5 r.o.k, 139 m2

Tomten: 629 m2

Överlåtelsedag: 30 sept. 2011

Mäklare: Fastighetsbyrån

Säljare: Anna Monica Isaksson och

Lars Åke Isaksson

Köpare: Mats-Olof Larsson och

Carina Elisabeth Öquist

Imnäs 205

Pris: 1 825 000 kr

Utrop: 1 525 000 kr

Skillnad: + 300 000 kr

(+ 20 %)

Pris/ m2: 14 038 kr

Taxeringsvärde: 757 000 kr

Huset: Villa, 6 r.o.k, 130 m2

Tomten: 5 912 m2

Överlåtelsedag: 30 sept. 2011

Mäklare: Länsförs. fast.förm.

Säljare: Ingrid Amundsson Lundin

Köpare: Malin Anna-Lena Frilén

och Nils Patrik Frilén

Gott och lättlagat

av viltkött

Hösten innebär jakt för många jämtar. En gammal tradition som verkligen hållit sig kvar i vårt landskap.

I den här krönikan bjuder jag på några enkla vardagsrecept på vilt.

JAG BRUKAR FÅ lite

älgkött av min jagande

svåger, ett väldigt välkommet

inslag i min mat.

Min pappa jagade älg, så

det har varit favoritköttet

ända sen jag var liten.

Renen med dess karakteristiska

smak är något

jag också uppskattar

mycket. Vi har många

duktiga samer som startat

förädling av renkött

runtom i länet. De kan

verkligen det gamla

traditionsrika mathantverket

väl, så det är lätt

att få tag på de närproducerade

läckerheterna. De

fl esta matbutiker i stan

har både ren och älg i

sortimentet.

Det är väldigt roligt att

Jämtland får så mycket

uppmärksamhet på det

gastronomiska planet

just nu. På det här viset

kanske fl er kan börja

leva på det naturen erbjuder.

100 PROCENT

NATURLIGT

GOD MAT

Birgitta Höglund

Jag gör allt jag kan

för att sprida vårt fi na

mathantverk genom min

blogg, så att ännu fl er ska

kunna få ta del av skogarnas

delikatesser.

FÖR MÅNGA ÄR viltkött

lika med festmat, men

jag njuter gärna av det i

vardagen också. Först ut

är en lättlagad gratäng på

älgfärs. Jag äter mat med

mindre mängd kolhydrater

sen snart 3 år, därför

ingår aldrig mjöl i mina

såser. Resultatet blir

väldigt saftigt och gott,

samtidigt som det går

betydligt fortare att laga

till, än till exempel en

lasagne.

Viltpytt med heminlagda

rödbetor är en

rätt där du kan använda

våra fi na, lokalodlade

rotsaker. De inlagda

rödbetorna kommer från

en av mina kokböcker

från 50-talet, de smakar

så mycket bättre än dem

från matfabrikerna. Gör

gärna en stor sats, de håller

sig fräscha och fi na

hela vintern.

Avslutningsvis blir

det en liten äppeldessert.

Våra svenska äpplen är

en fi n delikatess att njuta

av på hösten.

Älgfärsgratäng (4 port)

400 gr älgfärs

50 gr smör

2 rivna morötter

1 röd paprika

1 grön paprika

1 gul lök

2 vitlöksklyftor

1½ dl rödvin

2 msk tomatpuré

1 tsk Worcestersauce

1 tsk paprikapulver

Havssalt och nymald

vitpeppar

Ostsås

3 dl grädde

3 ekologiska äggulor

3 dl riven ost

Havssalt och nymald

vitpeppar

Riven muskot

Foto: Birgitta Höglund

Skär grönsakerna i

små tärningar. Bryn

köttfärsen i smöret tills

det fått lite färg. Blanda

ner grönsaker och tomatpuré,

låt allt fräsa med en

stund.

Rör ner rivna morötter

och kryddor. Häll på

rödvin och Worcester, låt

koka upp och sen puttra i

30 minuter.

Riv osten, jag tog hälften

av varje av gräddost

och Västerbottensost.

Blanda ägg och grädde,

krydda ordentligt. Rör

ner den rivna osten.

Häll köttfärssåsen i en

smord form och täck med

ostsåsen. Grädda i 175° i

40 minuter.

Viltpytt (2 port)

100 gr rökt renbog

2 dl tärnad morot

2 dl tärnad palster-


Mumsig äppelrätt. Äpplen med mandel och lingon.

nacka

1 gul lök

3 msk smör

Havssalt och nymald

vitpeppar

Hacka löken fi nt och

skär köttet i lika stora

tärningar som rotfrukterna.

Bryn smöret lätt.

Stek först rotsakstärningarna

några minuter.

Rör ner löken och låt

fräsa en stund.

Tillsätt rensteken,

krydda och låt allt bli

varmt.

Servera med kokta eller

stekta ägg, rödbetor och

kryddsmör med Västerbottensost.

Hacka persilja

över för smak, vitaminer

och färg.

Inlagda rödbetor

1 kg jämnstora rödbetor

2 dl ättikssprit 12%

3 dl vatten

1½ dl socker

10 hela nejlikor

5 vitpepparkorn

1 liten bit pepparrot

Borsta rödbetorna väl

och koka dem halvmjuka

i lätt saltat vatten. Spola

dem i kallt vatten. Skär

av bladfäste, rotspets och

gnugga av skalen.

Blanda ingredienserna,

utom pepparrot, till lagen

och koka upp. Lägg ner

rödbetorna och koka i

15 minuter. Häll upp på

väl rengjorda burkar – se

Inlagda rödbetor. Recept från 50-talet.

till så att lagen täcker.

Skär pepparroten i små

tärningar och lägg ner

bland rödbetorna.

Skruva på locket direkt.

Förvara i kyl.

Ugnsstekta äpplen

med mandel & lingon

(2 port)

1 svenskt äpple

½ dl lingon

1 dl fl agad mandel

Några tunna skivor

smör

½ tsk kanel

½ tsk fl ytande honung

Skala och klyfta äpplena

tunt.

Smörj en liten ugnsfast

form och lägg äppelklyftorna

tätt. Strö över

lingon och kanel.

Skiva smör tunt med

osthyveln och lägg över

äpplena, täck med fl agad

mandel.

Ringla lite honung

över.

Grädda i 200° i 15

minuter.

Låt svalna och servera

med vispad grädde och

lite lingon.

UNDVIK BRAND

GÅ BRANDSKYDDSUTBILDNING!

25 okt - Strömsund Heta arbeten 9 nov - Östersund

25 nov - Östersund Heta arbeten Anläggningsskötare automatiska brandlarm

Anmälan på: www.brandskyddsforeningen.se/jamtland

För personlig kontakt ring 070-686 30 84 eller 070-690 51 63

nowamedia.se

ÖPPETTIDER

Mån-Fre 11.00-20.00

Lör-Sön 12.00-20.00


Mån-Fre 11.00-14.00 79:-

Tel: 063-13 00 99

www.thaitakeawaycity.se

Rådgör med oss!

ed vår

kunskap

och er valfrihet

behöver en

begravning

inte vara dyr.

Ulla Jan-Ove

Brunflovägen 5, (vid Stora kyrkan) 831 36 ÖSTERSUND

Tel/jour: 063-10 21 81

Bostad: Hovermo 0643-401 99 • 070-648 21 81

www.ellebrinksbegravningsbyra.se

Auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund

23

HYRESHUS

KÖPES

5-50 lägenheter

I första hand bostäder.

Östersund med

omnejd är av intresse.

Äger fastigheter sedan

tidigare och önskar

utöka. Bra betalt!

Funderar du på att

sälja? Hör av dig så tar

vi en diskussion.

Anders & Henrik

anders@mertid.nu

070 - 516 81 44


24

November, månadernas Cryptosporidium. Svinmånaden, som saknar alla försonande drag. En

månad som skapats av makulatur från de andra månaderna.

På en hundutställning kom de på

rad, vältrimmade superdogs,

och den slipsförsedde domaren

hasade runt och ur hans mun

kom bara superlativ. Så kom en hund i för

dagen högt hull, med tovig päls och lömsk

blick från fårgråtsögonen.

– Och hundens namn? frågade domarens

bisittare och tog sig en slurk bittervatten

ur sin buckliga plunta.

– Detta är November, sa ägaren, det är en

pigg krabat som sällan vaknat på fel sida.

Hunden fi ck de historiskt sett lägsta

poängen, vilket bidrog till att ägaren och

hans November blev eremiter utanför

Långsbro.

PÅ EN FIRMA i Michigan, USA, var en forskningsassistent

bitter. Han skulle aldrig få

Nobelpris och ingen skulle komma på tanken

att uppkalla en helgdag efter honom.

Men kan man inte vara bäst så kan man

vara sämst.

Forskningsassistenten fi ck i uppdrag att

ta fram ett nytt rakvatten. Vätskan luktade

surströmming, fotsvett och död råtta. Han

kallade rakvattnet November. Det enda

som ökade på fi rman efter det var antalet

samtal till Kundkontakt. Romanser tvärdog,

anställningar avslutades och äktenskap

havererade. Bolaget gick i konkurs

och forskningsassistenten var lite stolt

över att lilla han lyckats fälla en gigant,

med en enda stinkbomb.

ÖVERALLT PÅ JORDEN fi nns människor som

älskar november månad. Fårade män i

tyghatt som svär över vårsolen, pustar i

sommarvärmen och förbannar höstens

färger. Kvinnor i huckle som köper Triss

varje fredag men som aldrig hamnar i tevesoffan

och som tror sig veta att det bara är

soffvärdparets grannar som vinner.

Många som kan betecknas som missanpassade

i den postindustriella servicedemokratins

desinfi cerade plastmiljöer

lever upp när novemberdiset kommer, när

kylan äter sig genom skor och kläder, när

det aldrig riktigt dagas och när den våta

skymningen snabbt lägger sin fi lt över allt.

Och de likasinnade, de som älskar november

men inget annat just, söker sig fram

till varandra i dimmiga gränder och fi nner

vägen till den nergångna klubblokalen i en

rå källare där mest avloppsrören talar.

Ett år värmdes Norrlands-Pölsa direkt i

plåtburken över en gaslåga och deltagarna

slevade i sig med plastskedar och bjöd ättikstarka

rödbetor runt. En naken glödlampa

på 25 watt kunde inte alls besegra

mörkret i den källarskrubb där Novembers

Vänner möttes, men dunklet var en del av

programmet.

– Fy fan för majsolen, skrek en man och

fi ck bifall.

– Satans sommarbad, ropade en yngling

med tatueringen KAFKA VAR SÅ JÄVLA

YTLIG.

– Hata högsommaren, ropade en kvinna i

musfärgad dräkt.

Man krokade varandras armar, sjöng

Vår bästa tid är nu och tittade på svartvita

bilder (645 st) från bulgariska soptippar.

– Synd bara att prinsen bland månader

bara är trettio dagar, sa ordförande, som

också var ordförande i Revyhatareföreningen.

– Men de trettio dagarna gör att man

står ut med de andra, sa en ung jurist som

suttit ting i Östersund och spelat tjing i

Malaysia.

Det är helt enkelt så att vissa älskar

novembers gråhet, dysterhet, väta, dimma

och melankoli, precis som andra älskar

värme, sol, utebad, klarhet och glädje.

NOVEMBERS VÄNNER har ett handlings- och

aktionsprogram, med bland annat

följande punkter:

Skattefrihet i november

samt halverad moms.

Straffskatt på solresor

och mysaftnar på herrgårdar.

Gråfärgade kläder

samt pölsa skall statssubventioneras.

Ett så kallat RÖT-avdrag

skall införas, där

alla som anser sig haft

röta ska få göra avdrag

på ett halvt basbelopp,

utan kvitton.

NÄR DECEMBER KOMMER

som en riddare i vitt och

jagar undan de gråa trollen

sjunker Novembers

Vänner in i den gamla

vanliga apatin. Det roligaste

som händer i deras

liv är Ica-reklamen med

Stig och hans gäng. De

släpar sig fram genom

februari och maj och

september och alla

andra månader. Allt

ska ske i november

månad. När gråtäcket

läggs ut över stan,

då är det högtid och

fest. Och ju dystrare

och gråare

månaden blir,

desto större är

glädjen hos

Novembers

Vänner.

Vem vet,

din granne

är kanske med och äter halvljummen pölsa

i någon sliten källarlokal där man med

näsan kan förnimma att katter varit på

besök?

Peter Swedenmark


Vi önskar er en

födelsedag med

100 procent Östersund firar sex år med

BILLIG JUBILEUMSBAKELSE

Vi gjort en egen jubileumsbakelse där vi låter dig som läsare

fira vår födelsedag med oss. Du köper den för halva priset!

Går givetvis bra både att köpa med hem eller fika på plats på Törners!

Varför inte tillsammans med en kopp av deras goda kaffe?

Fantastiskt

god bakelse på

hallonmousse med

mustig chokladmousse

på klassisk

sockerkaksbotten!

BRA

TRYCK!

Vi är mycket glada att ha vunnit SM i fyrfärgstryck

vara årets dagstidningstryckeri 2008, 2009 och 2010

Nominerade för priset även 2011!

www.tryckinorr.se

Robertsviksg. 5, 971 83 Luleå. Tel. 0920-26 30 80

under

15:-

(ord pris 35 :-)

En nystart!

Grattis till sexårsdagen och till förtroendet att låta oss

på SDR dela ut 100 procent Östersund!

Nu har Peter Eriksson och Patrik Joelsson tagit över och

driver Östersundskontoret.

Vi satsar ännu hårdare på en bra distribution och en

ännu bättre relation till er företagare och föreningar

som vill ha något utdelat. Tveka inte att kontakta oss!

Klipp ur och ta med dig kupongen till Törners för att kunna köpa

100 procent Östersunds jubileumsbakelse för fantastiska

15:-

Priset gäller både om du fikar på plats eller om du köper för att ta

med dig hem!

Denna kupong gäller på Törners Storgatan för köp av 100 procent

Östersunds jubileumsbakelse tom 6 november.

______________________________________________

Namn


Svensk

Direktreklam i

Östersund

Odenskogsvägen 27-29

Telefon: 063-18 18 80

E-post: sdr225@sdr.se

Födelsedags-

TÄVLING!

Mejla in din bild när du eller dina

vänner äter vår bakelse till

bakelse@100procentostersund.se

Den bästa bilden belönas med en

middag för två

(värde upp till 600 kr)

Vi förbehåller oss rätten att

publicera inskickade bilder.

25

Ständig korsordsleverantör!

I sex år har KorsordsKungen gjort de

fantastiskt omtyckta superlokala korsorden

i 100 procent Östersund.

Vi gör korsord för tidningar,

företag och på webben!

Den absolut vanligaste och mest populära

typen av kryss för företags-, kund-,

förenings- och personaltidningar.

Hör av dig till oss om du också vill

ha ett eget korsord med kvalitet!

KORSORDSKUNGEN

TELEFON:

031-44 95 88, 0706-64 20 61

info@korsordskungen.com

www.korsordskungen.com


26

§1

SUND

& SAVA

SATIR

Nya

djärva

idéer

från

Framtidsutskottet

Protokoll fört vid

möte med Framtidsutskottet,

Rådhuset den 20

oktober 2011.

(S) erinrade om

att maten endast

är ett av de ben på vilket

kommunens framtid

hänger (protokollchefen:

han menar nog vilar).

Det gäller nu för kommitterade

att kläcka idéer

om ytterligare räntabla

verksamheter.

§2

Z (C) föreslog att

vilda men ofarliga

djur ska födas upp i

parkerna och ett turister

sedan kan forslas runt i

bussar och bese djuren.

Ledamoten från Folkpartiet

Liberalerna menade

att man i så fall ska

folkomrösta om vilka djur

som ska fi nnas. Med tanke

på kommunledningen ser

gärna FP-L att man har

sengångare.

Ordf. (S) sade att förslaget

visar att FP-L numera

befolkas av tjurskallar

men kommunsekreteraren

bröt här in mycket

kraftfullt och manade de

folkvalda att inte uppträda

som gökungar.

§3

Cello (MP) ansåg

att musiken kan

vara ett av de framtida

fundament som gör att

Ostersund blir ett känt

märke även i Salzburg

och Manila med förstäder.

Tyvärr var ju tonsättaren

WPB bosatt lite avsides

men man kanske kan

importera någon stor ton-

sättares CV och placera

personen i fråga i ett

från turistiska utgångspunkter

bra gångavstånd?

(Emaljskylt högst

fem minuters promenad

från centrum: Här föddes

tonsättaren Valdemar

von Strauss.)

§4

Kommitterade var

helt ense om att

det var dags för fi ka på

Wedemarks och överlät

åt kommunsekreteraren

att:

Hitta 6-8 fi na slogans

för kommunen som

lockade turister och

entreprenörer.

Kolla så att beteckningen

(exempelvis Det

ljuva livets stamort på

jorden) inte redan var

upptagen.

Registrera namnet

(exempelvis Sveriges

gnathuvudstad) hos

Patentverket.

Fixa XL-räkmackor

till nästa möte.

Östersund, dag som

ovan

kommunsekreterare

”Tänk att

möta hyenor,

buffl ar

eller anakondor


stan”

Kommunsekreteraren

är helt

ovan att åläggas

så många uppgifter.

Var ska

han börja?

JAG BETAR AV listan

bakifrån och ber generaldirektör

Pia Sava

att ta sig an de lite mer

administrativa uppgifterna,

tänker han.

Sava tar visserligen

en skyhög timpenning

men hon säger att hon

är värd varenda öre.

Jag ringer henne innan

jag börjar leta efter

den bästa räkfi skaren i

Bohuslän. Räkmackorna

måste bli något utöver

det vanliga.

Pia Sava befi nner sig

på en mycket liten och

intim turistkonferens

i Franska Polynesien

tillsammans med sin

”man”, som också

råkar vara hennes assistent.

Ett icke namngivet

landsting står för

fi olerna. Hon tar på sig

uppdraget och lovar att

återkomma med förslag

när det runt tilltagna

förskottet satts in på

hennes privata konto.

Dagen därpå kl 13.00

sätts pengarna in. Pia

ringer upp en timme senare.

Förslaget är klart:

FÖRST MÅSTE VI rensa

upp stan. Vi kan inte ha

massa bofasta inne i det

mest attraktiva områdena.

Färjemansleden,

Rådhusgatan och Gränsgatan

utgör en naturlig

och historiskt försvarbar

gräns för ”locals”.

De ska ut och bort. De

som sätter sig på tvären

tvångsförlyttas till Gällö.

En mathuvudstad är

en mathuvudstad och

ska respekteras som en

sådan.

De vackra husen

innanför gränserna görs

om till hotell och de

fula byggs också om till

hotell.

ATT FÖDA UPP vilda men

ofarliga djur i parkerna

är lika trist som att fi ka

med framtidskomittén.

Ekonomiskt försvarbart


men trist. Trist. Trist.

Trist. Tråkigt.

Jag föreslår istället

farliga men hyfsat tama

djur. Tänk att möta bufflar

på Åhléns, anakondor

på Clas Ohlson, en

alligator på Ica, hyenor

på McDonalds eller en

isbjörn på Kebab City.

Det kallar jag äventyrssemester.

Skickar med plan B för

fega politiker :

TULLPARKEN: Tryffelsvin

TORLANDSPARKEN: Mård-

djuret Common Palm

Civet för produktion av

Kopi Luwak. Även kallat

bajskaffe på svenska.

(Världens exklusivaste,

dricks av bl.a Oprah

Winfrey).

KYRKPARKEN: Gäss för gåsleverpastejframställning

MINNESGÄRDE: Japanska

korasen Wagyu, världens

dyraste kött

BADHUSPARKEN:

Ostronodling

ÖSTERÄNGSPARKEN:

Sniglar (l’escargot)

ODENPARKEN: Höglands-

duvor och (snart stekta)

sparvar

BJÖRKBACKAPARKEN:

Vaktlar

TORGBRINKEN: Hummer

odlas i den lilla bäcken

LILLSJÖN: Stör för rysk

kaviar och Pekingankor

Pia Sava

Master in konsekvensanalys

pia.sava@hotmail.com

– nu även på Facebook

Marknadskoordinator inriktning Turism

Soprumsmakeover

– fräscht, effektivt

och tydligt.

Ditt lokala återvinningsföretag

063-57 60 60 kontakt@lundstams.se

Löneadministratör

Nyföretagare

Grafi sk formgivare

Redovisningsassistent

ÖSTERSUNDS BEGRAVNINGSBYRÅ

KROKOMS BEGRAVNINGSBYRÅ

ÖSTERSUND

Kyrkgatan 29

(hörnet Färjemansgatan)

831 31 Östersund

063-51 00 58, 063-51 94 75

info@ostersundsbegravningsbyra.se

KROKOM

Aspåsvägen 16

835 32 Krokom

0640-622 52

CAD-konstruktör

Jour dygnet runt – 063-51 00 58

www.ostersundsbegravningsbyra.se

FÖLLINGE

0645-105 52

U T V E C K L I N G

KUNSKAP

UTBILDNING

Redovisningskonsult

IT-samordnare

Butikssäljare

Hotellreceptionist

Redovisningsekonom Konferensvärd

Kostinformatör

Webbprogrammerare

Personlig assistent

HACKÅS

063-77 05 30

Ekonomiassistent

Undersköterska

Butiksledare

Turistinformatör

VÄLKOMMEN

Anna-Lena

TILL MIROI!

Handel och försäljning

Jenny

Iréne

ClarenceMårten

HAMMERDAL

070-275 63 48

27

MiROi har störst utbud av yrkesinriktade utbildningar i Sverige! Vad vill du bli?

www.miroi.se I 076-762 49 76 (Linnea)

076-7624975 (Lasse) I 073-051 67 52 (ka)

076-1461904 (Annica)

www.miroi.se

Programmerare


28

100 % CITY

”För mig finns det

inga typiska dagar”

Tommy Höijd är bluesfestivalens ansikte

utåt. Men han är också känd företagarprofil

– och spelar munspel.

November är ju inte precis

någon muntermånad.

Späder inte blues på

svårmodet i stället för

att pigga upp oss?

– Det är enkelt att svara

på. Nej. Vi behöver bluesen.

Om man fokuserar

på svårmodigheten så

kom inte bluesen till för

att folk ville må dåligt,

utan som ett sätt att få

ur sig det som var dåligt.

Ungefär som när man går

till bästa kompisen och

svär och får ur sig allt och

sedan mår bättre. Inom

musikformen ryms ett

brett spektrum, det fi nns

mängder av glad blues

också. I mörka hösttider

är blues precis det vi

behöver.

Vad gör man som bluesgeneral?

– Allt. Det fi nns en organisation,

men om man

ska hålla ihop det får

man vara beredd att göra

både stort och smått. Det

kan handla om allt från

att skriva kontrakt med

artisterna, bära instru-

ment och göra budget till

att lösa frågan om det går

att vara med på festivalen

om man är rullstolsburen.

Du är musiker själv

också?

– Nej, jag vill inte kalla

mig det. Jag är intresserad

och har alltid spelat,

men jag är inte tillräckligt

duktig för att kalla

mig musiker. Jag har

spelat i ett storband och

ett soulband, Soul Stroke,

men båda är nedlagda.

Nu spelar jag lite munspel,

det får räcka. Vi har

en munspelskvartett, där

jag spelar basmunspel.

Men det är mest på kul.

Och brödfödan får du

från Kornboden och

Vetebyrån?

– Det stämmer. Jag har

varit egen företagare

i drygt 15 år. Jag jobbade

med Kornboden

(ett bemanningsföretag)

i tio år och de senaste

fem åren har jag jobbat

i mitt företag Vetebyrån

som konsult gentemot

andra företag. Jag jobbar

inte längre operativt

i Kornboden, där jag

fortfarande är ägare, men

sitter med i styrelsen.

Hur ser en vanlig dag ut

för dig?

– Det beror på. Förra

veckan var jag i Laholm

och jobbade tillsammans

med en kollega med en

grupp chefer i fyra dagar.

Kom tillbaks till Östersund

på fredagen och på

lördagen höll jag ledarutbildning

för idrottsledare

i Ottsjö. Utbildningarna

kräver förberedelser och

ger en del administrativt

efterarbete. Så för mig

fi nns det egentligen inga

typiska dagar.

Du är också styrelseordförande

i reklambyrån

Syre. Då antar jag att

du är en sådan som inte

kokar kaffe när det är

reklam på tv?

– Ja och nej. Jag kan bli

ohyggligt trött på reklam,


CITY-

PROFILEN

man blir överöst och påprackad

och det irriterar

mig när brevlådan är

överfull. Jag blir också

irriterad på reklamförsäljare

som ringer. Men

kopplat till Syre så är

jag intresserad av själva

begreppet och hur man

kan göra bra reklam.

Jag blir intresserad när

jag ser eller hör något

nytt. Det fi nns många exempel

på bra reklam och

det är många duktiga

och kreativa människor

i branschen. Därför är

det kul att få vara med

där. Jag gillar när det

skapas saker och har lätt

att bli fångad i sådana

situationer.

Den 26 oktober är du

med och presenterar

årets bluesfestivalartister

på Svenssons kafé.

Vilka är dina favoriter?

– När man har ynnesten

att få vara med bland det

där gänget går det inte

att säga att den eller den

är favorit, eftersom vi

själva får välja vilka vi

tycker är bra och som vi

vill ha hit. Några av dem

som kommer är kända

och tydliga bluesprofi ler;

Louise Hoffsten, Nisse

Hellberg och Mats Ronander.

Men jag är helt

övertygad om att de som

lyssnar på Jonatan Stenson

på fredagen kommer

att gå därifrån med ett

Foto: Gunnel Edvardsson

NAMN: Tommy Höijd ÅLDER: 62 år

AKTUELL: Vd för bluesfestivalen, som numera

drivs i bolagsform. Den äger rum den 28 och 29

oktober på Storsjöteatern.

GILLAR MED CITY: Att det finns något här som

jag inte hittat på annat håll. Det är intimt och mysigt

med gågatan, affärerna, fiken och småkrogarna.

SAKNAR I CITY: Inget jag kommer på.

leende på läpparna. Han

är inte så känd själv, men

har spelat med musiker

som Roffe Wikström och

Mikael Rickfors, och han

kommer att bjuda på en

härlig musikupplevelse.

Om du fick välja fritt,

med obegränsad budget,

vem skulle du då

ringa upp?

– Eric Clapton, tveklöst.

Han är grym, en ikon

inom blues och rock. Jag

har sagt lite skämtsamt

att jag ska hålla på med

festivalen tills vi får hit

honom, men jag kommer

nog att sluta innan dess.

Gunnel Edvardsson

Outlet

DVDfi

lmer ord.pris

Lösgodis i

världsklass!

6,99/hg vid köp av 1 kg

Ord.pris 8,99/hg

SPECSAVERS INTRODUCERAR

TIGER OF SWEDEN.

2 FÖR 1 MÄRKESBÅGAR

FRÅN

ÖSTERSUND: Mittpunkten, 063-122090

www.specsavers.se

19 :- /st

60:-/st

Storgatan 33 Östersund | Mån-Tor 11-22 Fre-Lör 11-23 Sön 12-22 | hemmakvall.se

1595:-

TIGER OF SWEDEN 1795:-

INKL ENKELSLIPADE STANDARDGLAS FRÅN PENTAX

PREMIÄR I BUTIK:

29

29

2 för 1 gäller samma recept, när du köper bågar från 795 kr/märkesbågar från 1595 kr inklusive enkelslipade standardglas från PENTAX eller med progressiva standardglas från

1000 kr extra. Vid val av andra glas eller ytbehandlingar tillkommer kostnad för båda glasögonen, enligt ordinarie prislista. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

©2011 Specsavers Optical Group. All rights reserved.


30

100 % CITY

Vinnare. Emelie Borglund och Maria Ericsson sålde ihop till en New Yorkresa.

VANN RESA

TILL NEW YORK

DEN 10 NOVEMBER blir säljaren Emelie Borglund och butikschefen

Maria Ericsson bjudna på en veckolång resa till New York. De jobbar

båda på klädbutiken Flash och vann resan för att de lyckats öka

försäljningen mycket mer än det uppsatta målet det senaste året.

– Vi hade våra funderingar hur det skulle gå efter parasitutbrottet

förra året. De fl esta norrmän försvann och många av våra

kunder också. Men vi jobbade hårt och lyckades ta oss ur svackan,

säger de.

Exakt vad de kommer att få vara med om under New Yorkresan

vet de inte. Det är hemligt.

– Men det kommer garanterat att bli något som har med modevärlden

att göra, tror de.

MIDDAGAR

FÖRETAGSFESTER

SOM

SÄLLSKAP

AFTERWORK

STORA SOM

Restaurang R & &BBar

Öppettider:

Tis–tors 16-22

Fre-lör 15–02

SMÅ

Bra pris på mat & dryck

Biblioteksgatan 5 (två gator rakt nedanför Biostaden)

Östersund · 063-106464

www.cuprumostersund.se

Foto: Gunnel Edvardsson

Saknar vilorum

ÖPPNA ETT FAMILJERUM/VILORUM. Och arbeta fram fl er idéer för att

öka tillgängligheten för föräldralediga i city. De idéerna har förts

fram i ett medborgarförslag till kommunen.

I slutet av september togs de upp av kommunens utvecklingsutskott,

som överlämnade dem till projektgruppen för centrumutveckling

för att den ska behandla förslagen.

Bok om bank blir dans

I VÅRAS DEBUTERADE Torbjörn Ohlsson som författare med boken

”Makt eller girighet – spelet i bankvärlden”. Den har nu blivit underlag

till en dansföreställning.

– Jag har plockat ut en del lämpliga avsnitt och Wendla Karlsson

kommer att bearbeta dem och göra en föreställning av boken med

sina dansare, säger Torbjörn.

Exakt datum är ännu inte bestämt, men platsen blir Storsjöteatern.

Välkomna till oss

på Stortorget 4

(Vid Hobbyboden)

Tfn: 063-12 16 66 Må-fr 9.30-18.00 Lö 9.30-16.00

TÄVLING: 5 VINNER BRUNCH PÅ CLARION!

Clarion ägs av en norrman. Vem äger Clarion Hotel Grand i Östersund?

1 Bjørn Dæhlie X Petter Northug 2 Petter Stordalen

Bland rätt svar dras fem vinnare som får en brunch på Clarion Hotel Grand i Östersund.

Smsa 100procent brunch följt av ditt svar och namn till 72 672. Vi drar en till två vinnare i veckan tom 20 november. Smset kostar 5 kr + ev operatörsavgifter.


VI ÄR HELLRE BÄ

AMD Fusion E-350-processor

4GB DDR3 RAM

320GB hårddisk

HP 635 (med 4GB RAM)

15,6” familjedator i smart och snygg design utrustad med bl.a. tvåkärnig

processor, 4GB DDR3 RAM & HDMI-utgång för att ansluta till platt-TV:n där

hemma. (Rek. pris: 3.990:-)

2.990:- Artikel

Intel ® Core i7 2630QM-processor

2GB nVIDIA ® -grafikminne

640GB hårddisk

ASUS K53SV-SX129V 15,6”

Riktigt kraftfull bärbar 15,6” dator från ASUS med fyrkärnig Intel ®

Core-processor samt ett nVIDIA ® GT 540M-grafikkort med 2GB

VRAM.

6.990:-

Artikel nr: K53SV-SX129V

MAX 1

per kund

nr: LH413EA#UUW+2GB

Intel ® Core i5 2410M-processor

nVIDIA ® GTX 560, 2GB VRAM

500GB hårddisk

AMD Fusion E-350-processor

512MB AMD-grafikminne

4GB DDR3 RAM

Samsung RV515-S01 15,6”

En dator med samma prestanda, pålitlighet och stilrena linjer borde kosta

betydligt mer. Samsung RV515 är utrustad med Dual-Core processor, 4GB RAM

samt 512MB separat grafikkortsminne från AMD. (Rek. pris: 3.990:-)

3.499:- Artikel

Redo för

Battlefield 3?

ASUS G53SX-SZ016V 15,6”

Riktigt vass 15,6” speldator utrustad med bl.a. 2:a generationen Intel ®

Core i5-processor samt kraftfullt GTX560 grafikkort från nVIDIA ® .

(Rek. pris: 9.990:-)

8.499:-

Artikel nr: G53SX-SZ016V

AMD Athlon II X3 450-processor

4GB DDR3 minne

1TB hårddisk

MAX 1

per kund

nr: NP-RV515-S01SE

Alina Jämtlandsdatorn

Snabb och prisvärd allround-dator för hela familjen. Utrustad med

bl.a. trekärnig processor samt 4GB DDR3 RAM.

4.995:-

ALINA PÅ PLATSEN

Behöver du hjälp med din dator där hemma?

Timkostnad mot privat:

Ord. pris: 695:-

Just nu: 450:-

“Besiktning” av din dator:

Just nu: 695:-

Klar För Start på platsen:

Ord. pris: 1.295:-

Just nu: 795:-

Artikel nr: JAMTLAND

Besök o


ST ÄN STÖRST!

AMD Athlon II X3 450-processor

nVIDIA ® GTX550-grafikkort

Ljuddämpat chassi

Gamer God G d Ares A - Speldator S

Utrustad med bl.a. trekärnig processor, nVIDIA ® GTX550 Ti-grafikkort med 1GB

VRAM samt SSD-hårdddisk som ger en riktigt snabb känsla i datorn. Levereras

med 3 års garanti, inskicksservice och support.

6.995:- Artikel

LED-bakbelysning

HDMI-anslutning

ASUS G53SX-SZ016V 15,6”

24” Full HD-skärm med LED-bakbelysning och snabb responstid.

Levereras med 3 års garanti.

1.690:-

ARES

Artikel nr: 9H.L68LB.QBE

Batman:

Arkham City

på köpet!

Värde: 399:-

nr: ARES-Q113

Otroligt hårddiskutrymme

till ti till otroligt otrol otroligt g ppirs!

pirs!

Intel ® Core i5 2500K-processor

nVIDIA ® GTX560-grafikkort

8GB DDR3 RAM

Seagate 2TB Extern hårddisk

Extern 3,5” hårddisk med otroligt lagringsutrymme på 2TB. Utmärkt

för dig som vill säkerhetskopiera lite större filer. (Rek. pris: 999:-)

699:-

Gamer God G d Hades d - Speldator

Var väl förberedd inför årets fetaste digitala krig - Battlefield 3. Känn kraften från

Hades och ta dina fiender till dödsriket. Utrustad med bl.a. nVIDIA ® GTX560

Ti-grafikkort samt Intel ® Core i5 2500k-processor.

10.995:- Artikel

MAX 1

per kund

Artikel nr: ST320005EXD101-RK

HADES

Sätt USB-minnet på din

nyckelring!

Batman:

Arkham City

på köpet!

Värde: 399:-

nr: HADES-Q113

Freecom 8GB USB-minne

Litet diskret USB-minne med 8GB lagringsutrymme. Lagra bilder,

viktiga skoldokument och filer! (Rek. pris: 159:-)

59:- Artikel

ALINA BUSINESS-DEALS

Just nu har vi olika heta erbjudanden för ditt företag!

Timkostnad mot företag:

exkl. moms

Just nu: 495:-

ss på www.alina.se

Kostnadsfritt besök för en

IT-Miljöanalys av ditt företag.

Tecka nytt serviceavtal och

få 3 månader helt gratis!

nr: 34547

Max 1 annonsvara per kund. Alla priser är inkl. moms om inget annat anges. Vi reserverar oss för pris- och produktförändringar samt tryckfel. Erbjudanden gäller t.o.m. 2011-11-12 eller så långt lagret räcker.

Östersund

Storgatan 40

E-mail ostersund@alina.se

Telefon 063 - 13 00 06

Öppettider

Vardagar 10 – 19

Lördagar 10 – 16

Söndagar 12 – 16


34

100 % CITY

Nöjd. Ive Hörnfeldt är nöjd med kvällens surströmmingsfest på Seniorernas

hus. I spegeln syns de glada gästerna.

Innanför dörrarna på

Seniorernas hus på

Prästgatan hörs tonerna

av dragspel och lokalen

är fylld av ett sorl av

förväntan.

– Det enda som saknas

nu är den där doften,

säger Ive Hörnfeldt.

OCH TILL SLUT kommer

den. Doften. Eller stanken,

det beror på vem

man frågar.

– Lukten av surströmming

är underbar när

man själv får äta. Men att

gå förbi en balkong där

någon äter surströmming

luktar inte gott, säger

besökaren Carin Svärd.

DEN ÅRLIGA surströmmingsfesten

på Seniorernas

hus är en uppskattad

tradition. Agneta

Anderzon från vård- och

omsorgsnämnden arbetar

med sociala aktiviteter

för äldre och fi nns hon

med på festen på Prästgatan

58 den här kvällen.

– Man märker att folk

klär upp sig i dag, nu är

det fest. Det här är starten

på höstprogrammet,

säger hon.

I SENIORERNAS HUS fi nns

aktiviteter varje vecka,

alltifrån sittande gymnastik

till underhållning och

föreläsningar. Då fi nns

tid att umgås, fi ka och

Nyfiken på:

Seniorer

Av elever på Wargentinsskolan.(Samhällsvetenskap,

media, text)

att vara aktiva tillsammans.

Alla är välkomna

på dessa träffar. Andra

liknande mötesplatser

för äldre inom projektet

fi nns i Brunfl o, Torvalla

och Lit.

PAUL NESSÍN ÄR en av

frivilligarbetarna som

får verksamheten att gå

runt.

– Det är bra för de äldre

som orkar att få komma

ut. Vi gör det här för att

förgylla vardagen för

Allsång. Glada besökare som sjunger med i kvällens allsång och

dessutom hänger med på rörelserna under en sång.

Tradition, fest och gemenskap

Låna av

dig själv

100 år av utlåning.

Tryggt, säkert och diskret.

Du får kontanter direkt i handen; det tar sällan mer än ett

par minuter att låna. Detta blir en affär mellan dig och oss.

– Vi har tystnadsplikt, precis som vilken bank som helst!

Färjemansg. 19 i Östersund, Tfn 063-51 06 06

www.pantbankenostersund.se

FILM ÄR BÄST PÅ BIO

www.biostadenosd.se

Biblioteksgatan 14 & Prästgatan 56

människor, säger han

med ett leende.

HAN ÄR INTE ensam om

att le under surströmmingsfesten.

Glada

människor är det gott

om. Ljudet av bestick

mot porslin och skålande

glas varvas med skratt

och prat. Den salta fi sken

avnjuts tillsammans med

tunnbröd, potatis, tomat,

lök och gräddfi l. För den

som inte uppskattar den

norrländska delikatessen

bjuds det även på sill. På

borden står snaps, öl och

vatten.

KVÄLLEN TILL ÄRA står

bandet Bertil Blahds för

underhållningen och leder

allsång som besökarna

stämmer in i. Texten

på ”Flickorna från Småland”

har skrivits om till

”Surströmmingsvisan”

och ”Idas Sommarvisa”

förvandlas till ”Idas

äldrevisa”. Nickande

huvuden och stampande

fötter håller takten i de

svängiga tonerna från

herrarna i matchande

scenklädsel.

IVE HÖRNFELDT ÄR styrelseordförande

i föreningen

Seniorernas hus. Hon

är nöjd med kvällen och

tackar festens 60 besökare.

Fullsatt blev det till

och med i år, konstaterar

hon glatt.

När de sista applåderna

klappats, rullatorerna

börjat rullas ut och när

doften av surströmming

är näst intill omärkbar

går jag hemåt med ett

leende på läpparna,

nynnandes på ”Surströmmingsvisan”.

OMBYGGNADSREA!

Lagerrensning för

att få mer plats!

Alla CD nedsatta

med 50 kr

Nedsatta priser

gäller 22-29/10

FYNDLaDOR

50 % RABATT!

Vi bygger om butiken för

att förbereda för ny entré!

0

15 %

Matilda Boström

rabatt på utvalda modeller av:

Elgitarrer · Elbasar · Westerngitarrer


899 899:-

FÖRR 1299:-

Arbetar ideellt. Paul

Nessín och Inger Persson

arbetar ideellt för

Seniorernas hus.”Vi gör

det här för att förgylla

vardagen för människor”,

konstaterar Paul.

Foto: Matilda Boström

Välkomna

in i vår butik fylld med matglädje, goda ostar,

charkuterier, choklad och delikatesser.

Någon som ska uppvaktas?

Vi gör välsmakande delikatesskorgar.

För våra menyer och julkorgar besök

www.grandensdeli.se

Thoméegr. 9 • 063-18 02 12 • Mån–fre 10–18, lör 10–15

Erbjudandena gäller under perioden 20-30 oktober

mod. 426,skinn • dam

699 699:-

599:- 599

FÖRR 799:-

mod. 525, skinn • herr

www.eurosko.com

FÖRR 1299:-

mod. 540/541, skinn • dam/herr

mod. 57 • dam

FÖRR 799:-

FÖRR 899:-

FÖRR 899:-

:-

:-

mod. 285, skinn • herr

mod. 171 • dam

mod. 64 • dam mod. 53 • dam

mod. 172 • dam

:-

Våra bästa

hösterbjudanden!

SYGLÄDJE!

Stort sortiment av

användarvänliga och

roliga symaskiner

från Brother.

Alltid 5 års garanti.

Priser från 3 195 :-

bilden: NV-10A, 3195:-

VASSA KNIVAR

Stans största utbud av

kockknivar - till webbpris!

NU! Global G-9211

Knivset,

2 250:- (rek 2 995:-)

bilden: Sapphire 875Q, 12.595

Nya symaskiner

fr 1495:-

Har DU råd

att inte

annonsera?

FÖRR 899:-

FÖRR 899:-

FÖRR 999:-

• vattentät

• vindtät

• andas

:-

:-

:-

mod. 517, skinn • dam

Prästgatan 37 • Vard: 10–18:00 Helg: 10–16:00

SY OCH

BRODERA

Vi har maskinen för

alla behov. Husqvarna

Viking från 1 780:-

www.clasalenius.se

w

e

Nästa tidning 27 nov.

Boka annons senast 18 nov.

063 - 13 49 49

Frotté med

namnbrodyr

fr. 74:-

Garntorget I GIII:s torg I 063 - 10 11 60

KAMPANJPRIS PÅ

GARNER!

Raggi 45 :- (ord pris 59 :-)

Lovikka 45 :- (ord pris 62 :-)

Lady 10 :- (ord pris 20 :-)

Välkommen!

Du som behöver tandimplantat och vill ha det bästa,

vänd Dig till oss!

Vi har 25 års erfarenhet och arbetar med de världsledande

systemen från NobelBiocare, Astra och Straumann.

Vi tar emot implantatpatienter på remiss

eller så ringer Du själv.

35

35

Tandläkare Bertil Elowson Besöksadress:

Tandsköterska/kontaktperson Barbro Bergvall Storsjötandläkarna

070-508 08 01

Prästgatan 38

E-post: info@teamelowson.com

831 31 Östersund

Foto: Marie Birkl

Priserna gäller tom 31 okt


36

100 % CITY

Det kan vara rätt skönt att

ladda batterierna också

det är okej att det är lugnare

ibland, jag tycker

verkligen det! Många beklagar

sig över att hösten

för med sig mörker och kyla och

att det helt plötsligt inte händer någonting.

Ibland är det lite ”hybris”

över att det hela tiden ska hända

saker. Det kan vara rätt skönt att

ladda batterierna nån gång.

Eller som Alfons Åbergs farmor

säger till Alfons och hans pappa när

julen är över och de sitter mätta

med öppnade julklappar och tycker

att allt är tråkigt:

”Om man inte har tråkigt nån

gång så vet man ju inte när det är

roligt”.

VAD GÄLLER Östersunds city så är

det aldrig tråkigt. Det bara händer

fl er eller färre saker.

Efter en fullspäckad sommar och

början på hösten så fortsätter vi

med att ladda för mer shopping och

en kommande jul. I fjol var vi med

i ett samarbetsprojekt med Åre och

Svedavia där man skulle utveckla

063 - 13 12 20

Storgatan 43, Östersund

var: 9-18, lör: 10-14

ostersund@bigtravel.se

Boka sommaren 2012

Direktflyg från

Östersund

Vi har redan nu lagt upp våra favorithotell för

sommaren 2012. Så boka din resa redan idag!!

TUNISIEN

SAGOLANDET SOM LOCKAR

FLER OCH FLER SVENSKAR

En smak av Thailand

på hemmaplan får du

på restaurang Lilla

Siam, här möter ni en

mordern asiatisk stil i

avslappnad atmosfär.

Välkomna

Prästgatan 54 A

063 - 51 20 30

www.lillasiam.com

där solen skiner!

Mån-tors 11-22

Fredag 11-22

Lördag 12-22

Söndag 16-20

TURKIET

SOLEN OCH MATENS

LAND

turismen under juletid i Åre och

Östersund. Vi inventerade då alla

de evenemang som fanns under

december i Östersund och insåg att

det händer hur mycket som helst

under denna månad – och det är

inget undantag i år.

Vi har påbörjat arbetet med julskyltningen

(som i fjol var en succé)

och med den som startskott så har

vi en härlig julshopping att se fram

emot.

Det enda som oroar mig just nu

är att jag tappat bort numret till

tomten. Men på det ena eller andra

sättet så ska jag få tag på honom och

se till att han kommer till julskyltningen.

NÄR VI PRECIS har klarat av julen

så intar SM-veckan och Vinterfestivalen

Östersunds city (slutet av

januari och början på februari)

med storm. Vinterparken öppnar

och sedan är karusellen i full gång

igen.

Därför kan det vara bra med några

lugna perioder då vi i lugn och

0% ränta

Delbetala din resa

räntefritt i upp till

12 månader

(gäller alla resor

även charter)

Direktfl yg med Thai Airways

Arlanda till Bangkok fr. 5 990:-

Vi erbjuder även fl ygbiljetter i

Premium Economy Class

till kampanjpris fr. 10 795:-

(ord. pris fr. 16 500:-)

Just nu!

Barnrabatt

upp till

16 år!

Vad ingår i Premium Economy Class?

Boka senast den

Bekvämare säten som man kan fälla tillbaks,

15 dec extra 2011 benutrymme, hos din egen tv-skärm,

närmsta bättre BIG meny Travel och butik! 30 kg bagagevikt.

Boka senast den 15 dec

Resperiod: t.o.m. 15 dec, 31 dec - 31 mar

Vi har fotbollspaket till

Premier League

Serie A, La Liga &

Bundesliga m fl !

ro kan spatsera på våra gator, ta en

fi ka eller besöka en av våra butiker

som med sitt skyltfönster lyser upp

tillvaron i höstmörkret.

MEN OM MAN fortfarande är rastlös

så kan man ju alltid besöka

Östersunds Bluesfestival som

numera fi nns inne i Östersunds

centrum, vilket vi är jätteglada

för.

Jag tycker förresten inte att

man behöver vara rastlös för att

göra ett besök.

Man kan bara fortsätta att

njuta av att det händer saker i Östersund,

även om inte varje månad

är likadan.

Rickard Hallström, cityledare

rickard@cityostersund.se

Nyårskryssning i Caribien

Njut av champagne och fi ra in det nya året

ombord på lyxiga Celebrity Constellation!

Avgångsdatum: 30 dec 2011.

15 dagar inkl. fl yg & helpension ombord

fr. 28 995:- eller räntefritt fr. 2 462:-*/mån

H allströms

ÖRNA

Italiensk afton

Varmt välkommen på en inspirationskväll med tema

italiensk mat, vin och fotboll. Presentation av resor

till de italienska vindistrikten och inspirerande mingel.

En lättare antipastotallrik serveras.

BIG Travel arrangerar kvällen i samarbete med

Italienska statens turistbyrå, Go Slow Travel och Steve

Perryman.

Plats: Clarion Hotel Grand

Tid: 23 nov 19:00

Anmälan till ostersund@bigtravel.se

Kostnad 100:- betalas på plats.

*Vi vill att våra kunder ska kunna resa precis när och hur de vill. Därför har vi tagit fram BIG Travel kortet där du kan delbetala din resa räntefritt i upp till 12 månader, köpavgift på 295:- tillkommer per köp.

ÖPPETTIDER

för 100 procent

östersunds annonsörer

I CITY

Alina

Systems

Må-fr ...........10-19

Lördag .........10-16

Söndag ........12-16

Big travel

Må-fr .............9-18

Lördag .........10-14

Garntorget

Må-fr ..........10-18

Lördag .........10-15

Biostad 1-6

Må-to 17.30-21.30

Fredag ...15-21.30

L-s 12-16, 17-21.30

Pantbanken

Må-fr ..........11-16

Clas Alenius

Må-fr ..........10-18

Lördag .........10-16

Eurosko

Må-fr ..........10-18

Lördag .........10-16

DNA

Må-fr ..........10-18

Lördag .........10-16

Hamm & Nilsson

Må-fr ..........10-18

Lördag .........10-15

O’learys

Må-to .........17-23

Fredag .........16-00

Lördag .........12-00

Söndag ........14-21

Grändens

delikatesser

Må-fr ..........10-18

Lördag .........10-15

Hemmakväll

Må-to .........11-22

Fr-lö ............11-23

Söndag ........12-22

Specsavers

Må-fr ..........10-19

Lördag .........10-16

Söndag ........12-16

Lekplaneten

Må-fr .......9.30-18

Lördag ......9.30-16

välkomna till oss i city!


Farten, vinden

och

adrenalinet

som far

genom hela

kroppen.

Känslan av

att svepa

fram nerför

backen.

Människor

som träffas

och delar ett

intresse. Det

är livet för

många longboardåkare.

”Det svåraste är

att hålla balansen

när det går fort”

ALLT JAG BEHÖVDE var

en bräda och en lång

snirklig backe. Jag skulle

testa på den populära och

omtalade longboarden.

Det var kallt, men dagens

värme från solskenet

dröjde sig kvar på eftermiddagen.

Det fanns inte

ett spår av regn från gårdagen

på den grå asfalten

och några av trädens löv

var fortfarande gröna.

Egentligen hade jag

velat göra det här en

ljummen sommarkväll

med en rosa sol som går

ned bakom horisonten.

Tyvärr lite sent påtänkt

och ett bättre väder än

vad som var blir det nog

inte i Östersund så här på

höstkanten.

– Den snabba farten och

att färdas nerför backen i

50 km i timmen, det är en

av de härligaste känslorna

som fi nns. Just därför

älskar jag att åka longboard

och det har blivit

en hobby, säger Lovisa

Löfvenberg, min syster

och guide för kvällen.

LOVISA ÄR 15 ÅR och bor

på Frösön. Hon köpte sin

longboard för cirka två

är sedan efter att hon sett

ett inspirerande program

på tv. Dessutom var det

många av hennes vänner

som också åkte.

– Jag har tur som bor på

ett så pass bra ställe. Frö-

Nyfiken på:

Longboard

Av elever på Wargentinsskolan.(Samhällsvetenskap,

media, text)

sön är perfekt i och med

att det är som ett stort

berg med många backar

och vägar som funkar för

att åka longboard på.

NÄR MAN SER en longboard

förs tankarna

ganska snabbt till en

skateboard, men de skiljer

sig faktiskt en hel del.

Jämfört med en skateboard

så är en longboard

mycket längre, bredare

och mer stabil, vilket ger

en mer fl ytande rörelse.

Många beskriver det som

att de får en ”surf-känsla”.

Dock är den inte så

lämplig att tricksa med.

En longboard passar

bättre till att åka nedför

backar eller helt enkelt

transportera sig med.

Det är kanske just därför

brädan har blivit så pass

populär över hela världen.

Att åka longboard behöver

inte bara vara en sport

eller hobby, man kan

också använda den som

ett alternativ till cykeln.

Foto: Matilda Löfvenberg

DET SVÅRASTE ÄR att

hålla balansen när det

går fort, det är då det

blir farligt också, man

kan ramla och skada sig.

Därför är det ett bra knep

att börja i småbackar –

och använda hjälm till en

början.

För att få in den rätta

knixen kan man söka på

till exempel youtube för

olika inlärningsvideos.

Annars är nyckeln till

framgång att öva öva öva.

DET GJORDES MÅNGA

tappra försök att stå kvar

på brädan innan det gick

för snabbt och jag blev

tvungen att hoppa av

fl era gånger.

Men innan kvällen var

slut hade vi tagit oss ned

för backen. Trots några

skrapsår här och där.

SÅ OM DU gillar adrenalinkickar,

spänning och

har en god balans borde

du defi nitivt testa på att

åka longboard.

Som nybörjare kan

det vara både svajigt

och ovant, det gäller att

inte vara rädd för att

misslyckas. Du kommer

nog tappa balansen

både första andra och

tredje gången. Men var

bara lugn, ingenting är

omöjligt.

Mathilda Löfvenberg

VÄLKOMMEN TILL VÅR VERKLIGHET

Du som nyligen gjort värnplikten och vill ha en

militär karriär i kombination med ditt familjeliv,

civila arbete och andra intressen. Föranmäl ditt

intresse för tidvis tjänstgöring i Försvarsmakten.

Vi kallar detta för GSS/T. Utbildningen påbörjas

under 2012. GSS/T - ett nytt sätt att göra skillnad.

Gå in på försvarsmakten.se/jobba

och fyll i din intresseanmälan!

37

Öppettider

hösten 2011

Torsdag-Söndag kl 11-17

Café & Mat

Allt tillagat med fi ness

& kärlek av de bästa

ekologiska råvarorna

av vår kock Felicia!

För konferens eller

studiebesök

under andra tider,

kontakta oss.

Tel: 0647-66 52 12

WWW.KRETSLOPPSHUSET.COM

ett nytt

sätt att

göra skillnad


j

ÄNTLIGEN DAGS FÖR

ulbo

Julbordet

står dukat

NJUT AV HEMLAGAT

JULBORD

I FJÄLLEN

Bokningsbart 15/11-15/12.

Företag och grupper, ring för

andra datum. Välkommen!

ENDAST FÖRBOKNING

0645-420 35 alt. 070-640 03 37

MER INFO: www.akersjon.com

lunchrestaurang

catering - festlokal

Från

Klassisk jultallrik

till Stort julbord.

Catering eller i vår restaurang.

KLASSISK JULTALLRIK

Senapssill, löksill, ägghalva, gravad lax, bakad pastej, salami, korv,

julskinka, kalvsylta, rödbetssallad, senap, äppelmos, saltgurka,

hovmästarsås, brieost, tunnbröd, smör, kokt potatis. 135 kr

SMÅVARMT

Janssons frestelse, prinskorv, köttbullar,

revbensspjäll med honung- & ingefärsglaze.

Klassisk jultallrik inkl. småvarmt 170 kr

Tillägg om ris à la malta önskas: 20 kr

Allt stilfullt upplagt på tallrikar med delade fack.

Priser ovan gäller för avhämtning. Levereras kallt.

Pris om du äter i restaurangen:

Klassisk jultallrik: 150 kr.

Jultallrik inkl småvarmt: 190 kr.

Tillägg ris à la malta: 25 kr.

Dags D

aatt

boka! bbbbbbbo okkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kontakta oss på 063-51 65 04, 070-654 65 74

eller ell info@carlslundskrog.se

www.carlslundskrog.se

ENDAST ENDAST FÖRBOKNING

FÖRBOKNING

Premiär 26 november

Välkommen till Jamtli och Restaurang Hovs magnifika julbord i en anrik

miljö. Boka det LILLA eller det STORA! Det STORA Julbordet serveras i

vår fantastiska Gillesal. Där finns också ”godisrummet” fyllt med traditionella

godsaker, ostar, desserter och kakor att njuta av.

Pris från 325:-/525:- Barnpris från 90:-/200:-

Välkommen till

Wikners

i Persåsen

Konferens? Julbord?

Kanske ny inredning,

eller en julklapp?

Hör av dig så gör vi

något lite extra

av dina önskemål!

Ring för ett förslag

som passar just dig.

0643-44 55 50

persasen.se

info@persasen.se


2011 ÅRS

d!

Julfest?

Vi erbjuder catering av:

• Julgröt med stut

• Jultallrik

• Traditionellt julbord

• Jämtländskt julbord

... eller annat efter eget önskemål!

Hör av er till

Stefan på

tel 070-535 04 25

stefan@mynta.info

eller se www.mynta.info

Välkomna till

Julen med Lime

LIMES JULTALLRIK

Inlagd sill - Senapssill - Gravad lax med hovmästarsås, Ägghalvor med

räkor - Griljerad julskinka med senap, Kalvsylta - Rödbetssallad med

äpple - tunnbröd & smör, Småvarma på buffé: Köttbullar - Prinskorvpotatis,

Janssons frestelse - Revbensspjäll

Pris 115 kr, med det småvarma 155 kr

LIMES JULBORD

Limes inlagda julsill - Senapssill - Pepparrotssill - Gravad lax med dill,

Kallrökt lax med citron - Ägghalvor med räkor - Griljerad julskinka, Rökt

renstek - Bakad leverpastej-kalvsylta - Limes hemlagade köttbullar,

Honungsglaserade revbensspjäll - Prinskorv - Rödkål - Janssons

frestelse, Dillkokt potatis - Rödbetssallad med äpple & purjolök - senap,

- Hovmästarsås - Inlagd smörgåsgurka - Inlagda rödbetor, Grönkål -

Edamerost - tunnbröd & smör - Pepparkakor - Ris a´la malta-julgodis

Pris 320 kr (minimum 20 personer)

Vi fi xar givetvis hela julfesten hos oss på Lime eller som catering

Julcatering

för alla tillfällen

Julfrukost

Jultallrik

Julbord

Julfest

Vi har allt ni behöver

för en lyckad julfest.

Läs mer på www.foodcatering.se

Tfn 063-12 68 60

JULEN PÅ GAMLA TEATERN

25–26 NOVEMBER BE

& 1, 2, 3 DECEMBER

Julbord med

Ständut Blakk

& deras deras årli årliga julkonsert

För bokning b och

information ring:

063-51 16 00 alt. mail: admin@gamlateatern.se

*Korad två gånger till årets kvinnliga komiker vid Standupgalan med

motiveringen ”Med sin timing och obetalbara kroppsspråk i hundraprocentig

symbios är hon ett komiskt geni som aldrig slutar tar att utve

utvecklas”.

8, 9, 10, 16 & 17

DECEMBER

Julbord med stand up-komikern

Ann Westin*

samt julunderhållning med

& Kjell Andersson n

Band AHO

Gamla Teatern

www.gamlateatern.se • bokning@gamlateatern.se


40

MOTOR-

BLOCKET

Nyheter, tester och reportage

Gå inte på pumpen. 46 000 gånger per år slår

dom till – vi talar om bensintjuvarna. Att smita

från macken utan att pröjsa för soppan har länge

varit en vanlig företeelse. Den svenska slutnotan

hamnar på omkring 27 miljoner om året och då ska

man ha i ”tanken” att siffran var nästan dubbelt

upp för fem år sedan. Orsaken till att smitningarna

minskat beror dels på att antalet obemannade

stationer ökat samt att mackarna med personal höjt

säkerheten. Trots det stora svinnet på bensin polisanmäls

bara omkring 60 procent av brotten och

den genomsnittliga notan för bensinstölder är 585

spänn. Så det gäller för mackägarna att se till att de

inte går på pumpen.

11 dyrgripar beslagtagna. Frankrikes

poliskår har beslagtagit inte mindre än elva supersportbilar.

Bland dyrgriparna hittas Aston Martin

One-77, Bugatti Veyron, Ferrari Enzo, Maserati

MC12, Porsche Carrera GT, Rolls-Royce Phantom

Coupé och fl er därtill. Gendarmeriet fyllde fl era

trailers med världens ovanligaste supersportbilar

då de ingår i en utredning om penningtvätt.

Ekvatorialguinea är ett av de rikaste länderna i

Afrika, men trots detta blir de rika bara rikare och

de fattiga bara fattigare. Presidentsonen, Teodorin

Obiang som bor i Paris, kan ses som Prins John

i Robin Hood – han anklagas nämligen för att ha

tagit biståndspengar ämnade åt de fattiga och köpt

supersportbilar till sig själv!

Att köpa kombi är

populärt i vårt avlånga

land. Men det

duger förstås inte

med vilken dussinvara

som helst – det

ska vara en gedigen

statusbil med stil och

sportigt utseende.

Stort bagage är

däremot inte alltid en

nödvändighet.

Det är som svar på

dessa krav nya Audi

A6 Avant har skapats

– dessutom har

tysken genomgått en

lyckad bantningskur!

ALUMINIUM har fängslat

Audi i ett par decennier

nu. ”Multimaterial Space

Frame” är ett helt nytt,

lätt sätt att bygga bilar på

och det hemliga receptet

går ut på en blandning av

stål och aluminium vars

resultat märks tydligt

när vågen plockas fram.

Nya A6 Avant har bantat

rejält och väger exem-

pelvis bara sextiofem kilo

mer än sedanversionen.

VÅRA ÖGON FOKUSERAR

på testbilens stora grill,

skarpa skuldror och de

karakteristiska strålkastarna

som innehåller

ett helt nystan med 24

lysdioder. Audi A6 Avant

känns exklusiv, vilket

också bevisas när vi äntrar

kupén. Inredningen

är elegant med dekorinlägg

i borstad aluminium

eller så kan du välja ur en

hel skog av olika träslag.

Framsätena är i vanlig

ordning lite tyskt hårda,

medan tre personer

färdas utan problem i

baksätet.

Prolinepaketet är

standard vilket bland annat

innebär farthållare,

regnsensor, multifunk-

Tekniska data för Audi A6 Avant 2,0 TDI

Motor: 4-cyl dieselmotor

med dubbla överliggande

kamaxlar och fyra ventiler

per cylinder..

Maxeffekt: 177 hk vid 4

200 varv/minut.

Max vridmoment: 380 Nm

mellan 1 750- 2 500 varv/

minut.

PLUS: MINUS:

Låg ljudnivå och hög

detaljkvalitet

Fantastiska köregenskaper

Lika fantastisk

komfort

Lastförmågan

Kraftöverföring: Motorn

fram, framhjulsdrift. 6-växlad

manuell låda.

Fjädring: Skruvfjädring och

krängningshämmare runt

om. Fram: Fjäderben med

undre och övre triangellänk.

Bak: Multilänkaxel.

Dags för generösare

garantier?

Det finns inget

miljöalternativ

tionsratt,klimatanläggning och däcktrycksövervakning.

Är det inte nog

så fi nns en lika lång som

dyr tillvalslista, vilken

berör allt ifrån automatisk

fi ckparkering till

internetuppkoppling.

Längst bak hittar vi bagaget

som normalt tar 565

liter eller med nedfällda

ryggstöd 1 680 liter. Det

är bra siffror men absolut

inte bäst. Form har gått

före funktion, vilket inte

är en slump.

VI LÅTER DEN förväntade

storsäljaren, dieselfyran

A6 Avant 2,0 TDI, bekänna

färg på Gotland.

Den sexväxlade lådan

känns exakt i sina slag,

0-100 km/h fi xas på respektabla

9,0 sekunder och

tittar vi på färddatorn

Styrning: Kuggstång med

elmekanisk servo. Vändcirkel

11,9 meter.

Bromsar: Skivbromsar fram

och bak. ABS. ESP.

Mått/vikt (cm/kg): Axelavstånd

291, längd 493,

bredd 187, höjd 146.

Foto: Staffan Swedenborg

Lättviktare väger tungt

kan vi notera halvlitern

diesel per mil. Det är

inte illa med tanke på att

effekten är 177 hästar och

vridet 380 newtonmeter

– men så börjar grundpriset

också på 354 000.

Föredrar du hellre dieselsexa

under huven? Då

erbjuds två alternativ på

204 respektive 245 hästkrafter.

Dessutom kan

nykomlingen även beställas

med bensinsexor på

204 respektive 300 hästar.

Däremot existerar inte

något fyrcylindrigt

alternativ med 95 oktan i

tanken. Samtliga maskiner

har start/stopp-teknik,

men det räcker inte

för att någon modell ska

klara miljöbilsgränsen.

MED SIN LÄNGD på nästan

fem meter känns A6

Avant som en ”strandad

val” mitt i Visby – alltså

stor och småklumpig.

Men på den folktomma

vägen mot Fårösund upplever

vi det rakt motsatta

och vips blir kombin en

lätthanterlig milslukare

med tunga säljargument!

Johannes Gardelöf

Tjänstevikt 1 715. Bränsletank

65 liter.

Prestanda: Toppfart 222

km/h. Acceleration 0-100

km/h 9,0 sek.

Förbrukning/miljö: 5,0 liter

per 100 km under blandad

körning. CO2: 132 g/km.

Pris: 354 000 kr


Håller ångan uppe

VÄRLDENS ÄLDSTA fungerande

bil är en De Dion

Bouton och kommer

inom kort att gå under

klubban. Trots sina 127

år på nacken har det ångdrivna

fordonet enbart

haft fyra ägare och nu

Liten och låg – men priset är högt. Vad är tolv gånger dyrare än

originalet, prydd med diamanter och byggd i kolfi ber? Svaret är en modellbil av

Lamborghini Aventador i skala 1:8. Den lilla dyrgripen ska ses som en hyllning till

italienarnas supersportbil och tog över 500 timmar att färdigställa.

Enligt skaparen Robert Gulpen har miniatyren kostat i runda slängar 19 miljoner

att bygga och ”minilambon” kommer att auktioneras ut i december.

Bilen är en exakt kopia av originalet och förutom guld, kolfi ber, ädelstenar och

platina ingår även skottsäkert glas. Utropspriset är hisnande 32 miljoner kr.

Ingen bra ”stämning”. I USA

är man stolt över sitt land och över

att vara amerikan, då måste det svida

ordentligt att bli stämd för att inte vara

just amerikan.

Det är Ford och Chrysler som hamnat

ordentligt i blåsväder och stäms nu av

”Made in the USA Foundation” för att

inte vara tillräckligt amerikanska.

Ford marknadsför nya Fusion som

har du chansen att bli

nummer fem. Totalt byggdes

det tjugo exemplar,

men idag fi nns enbart

sex kvar varav detta är

den enda fungerande. De

Dion Bouton deltog 1887 i

världens första biltävling

och hamnade överst på

prispallen, vilket kanske

inte var så konstigt med

tanke på att bilen var

den enda deltagaren!

Fordonet toppar nästan

60 km/h har plats för fyra

och styrs via en spak.

en amerikanare, trots att den byggs i

Mexiko.

Samtidigt vilseleder Chrysler 300

sina kunder i en reklamkampanj med

följande slogan: ”Imported from Detroit”.

Bilen sätts ihop i Kanada samt

byggs i Mexiko.

Organisationens grundare Joel

Joseph säger: ”Senast jag kollade så låg

inte Detroit i Kanada”.

Bilen går under klubban

i början av oktober och är

du sugen gäller det att hålla

”ångan” uppe – budgivningen

startar nämligen

på 13 miljoner kr.

”Se upp Volvo V70,

här är Hyundai i40 Kombi”

Erik Wedberg, Expressen

41

Lyxsvit. En övernattning på 51 Buckingham Gate

Hotell i London skulle kanske inte sitta helt fel. Sviten

på 170 kvadratmeter har formgivits av Jaguars designboss

Ian Callum. Väggarna är bland annat präglade

av läder. Dessutom fi nner man en äkta Jaguar E-Type

från 60-talet i ett av rummen. Förutom den sedvanliga

frukosten ingår även en privatchaufför som transporterar

dig vart du vill i fl aggskeppet Jaguar XJ. Sviten

kostar, håll i er nu, runt 55 000 kr per natt.

”En tjänstebil av

märket Hyundai? Varför inte?”

- Marianne Sterner, Vi Bilägare

”Jag kan tänka mig Hyundai

i40 kombi i stället för Volvo V70”

- Erik Söderholm, Auto Motor & Sport

- den nya stora miljöbilsklassade

kombin som utklassar konkurreterna

Kom in och provkör!

RÄTT PARTNER FÖR DIG!

Försäljning • Service • Reservdelar

Kör du en Partner eller använder hemredskap

från Honda, Stiga, Jonsered... ja allt med

Briggs & Stratton, Tecumseh eller Hondamotorer

- då vet du vart du ska vända dig när

det gäller reservdelar och service.

www.bilcity.se

BILCITY - maskincentralen

Chaufförsvägen 28 ÖStersund

063-12 75 20, fax 063-10 75 48

Brosslarvägen 21, Övre Torvalla, 831 72 Östersund

063-81010 www.sportmotor.se


42

NAMN........................................................................................................

Adress......................................................................................................

Postadress..............................................................................................

Förra kryssets lösning

KRYSSA RÄTT & BILDGÅTAN

Ni vann!

Lös krysset – vinn biobiljetter!

Garvsyra hade som vanligt premiären förlagd till

Orrviken. Vi var där den 7 oktober och fick bland annat

vara med om musiknumret på bilden. Det är temat för

månadens korsord.

Första t.o.m tredje pris: Om du löser krysset rätt har

du chans att vinna två biobiljetter till valfri föreställning

på Biostaden i Östersund.

Massor med rätta

lösningar har kommit in

till oss. Det är kul! Bland

alla har vi dragit tre vinnare

som får två biobiljetter

vardera.

Grattis!

Agda Skogh

Tand 110

Tandsbyn

Jan Wall

Bringåsen 150

Östersund

Maj Hagnestad

Lötbacken 106

Brunflo

Ser du vad det är? Skicka in svaret och du tävlar

om två biobiljetter. Skicka in till: Bildgåtan, 100

procent Östersund, Samuel Permans Gata. 28

A, 831 42 Östersund. Senast 18 november.

ELLER: SMS:a ”100procent bild” följt av ditt svar

och namn till 72 672. (exempel: 100procent bild

Stortorget anna andersson). SMS:et kostar 5 kr +

ev operatörsavgift.

Skicka brev till: Kryssa rätt, 100 procent Östersund,

Samuel Permans gata 28 A, 831 42 Östersund. Vi vill

ha den rätta lösningen senast den 18 november.

ELLER: SMS:a ”100procent kryss” följt av de markerade

orden samt ditt namn till 72 672. (exempel:

100procent kryss hej på dig anna andersson) SMS:et

kostar 5 kr + ev operatörsavgift.

Bildgåtan Vinnare bildgåtan

Tack för alla svar.

Den här gåtan var tydligen inte så svår.

Många såg att det var utsiktstornet vid

Stocke Titt på Frösön.

Det visste också månadens vinnare:

SIGVARD KARLSSON

Sjövägen 50

BRUNFLO

Grattis! Vi skickar hem två biobiljetter.


Måste man sitta

med benen i kors?

Det är första

lektionstillfället

för en grupp

seniorer och vi

har ställt fram stolar till

alla deltagarna. ”Måste

vi inte sitta med benen i

kors?!” undrar en av dem.

Det är en fråga jag ofta

får, vilket inte är konstigt

eftersom yoga ofta illustreras

just med någon

som sitter på golvet med

benen i kors.

Är den bilden helt fel?

Både ja och nej.

NÄR YOGA UTFORMADES i

Indien för fl era tusen år

sedan så användes inte

stolar i vardagslivet. Än i

dag har fl ertalet familjer

i Indien inte köksbord

och stolar utan äter sittande

på golvet i en ring.

Att sitta på golvet med

benen i kors var, och är

fortfarande, en vardagsställning

i Indien, som de

fl esta är bekväma med

hela livet.

Så när de olika yogaställningarnautveckla-

UPPLAGA:

43 000

100 PROCENT

YOGA

Karina Freij

OM KARINA:

Har själv utövat yoga i sjutton

år. Yogalärare på heltid

sedan åtta år.

des var det helt naturligt

att de sittande ställningarna

gjordes på golvet

eller marken.

I YOGA SITTER man inte

hur som helst med benen

i kors utan man använder

olika fot- och benpositioner

för att få en så stabil

ställning som möjligt, där

man kan sitta under lång

tid och ha ryggen rak. De

sittande ställningarna

används framförallt för

andningsövningar och

meditation och då är det

Goldwell söker

HÅRMODELLER

sökes till frisyrvisning

Killar och tjejer för klipp och färg till

visning på Hotell Gamla Teatern

söndag 30 oktober.

Modelluttagning lördag 29 oktober

kl 15.00 på Hotell Gamla Teatern.

Du får lunch och fika under dagen plus

hårvårdsprodukter till ett värde av 550kr.

Ålder över 18 år och du bör vara tillgänglig

hela dagen söndag 30 okt.

Välkommen!

Ove Kicki

Ritva

OM YOGA:

Ordet är sanskrit och betyder

förening av kropp, tanke

och själ.

viktigt att att man bekvämt

kan hålla ryggen

så rak som möjligt. Kan

vi sitta bekvämt länge

är det lättare att kunna

fokusera på något i en

meditation. Kan vi hålla

ryggen rak så blir andetaget

betydligt längre och

mer fullständigt.

FÖR ALLA SOM av olika

anledningar kanske inte

är så bekväma med att

sitta på golvet behöver vi

hitta alternativa ställningar.

För vissa kanske

det räcker att sitta på en

stadig kudde, andra kan

behålla ryggen betydligt

rakare om de sitter på en

stol.

Det viktiga är att vi

inte envisas vid en viss

form, utan provar att hitta

en ställning där vi kan

behålla så mycket som

möjligt av funktionen. På

det sättet kan vi alla få ut

så mycket som möjligt av

vårt yogautövande.

SAMMA SAK GÄLLER alla

andra övningar i yoga,

såväl de fysiska ställningarna

som andningsövningarna

och meditationerna.

De har alla en

klassisk form, en form

som har utvecklats för att

ge en viss effekt, en viss

funktion.

Samma form passar

inte alla människor så

övningarna har alltid,

även traditionellt, anpassats

för att varje människa

ska kunna få den

effekt den behöver av sitt

utövande.

Nya krafter i skogen

andreas.engstrom@norskeskog.se

0640-68 30 94 www.norskeskog.se


Du får hjälp med begravning, gravsten, familjejuridik och

försäkringar.

Vi gör hembesök om du vill och har jour dygnet runt.

Varmt välkommen!

Rådhusgatan 29, Östersund

Tel. 063-55 63 70

www.fonus.se

DET BÄSTA

Mer ur

innehållet

MIN FAVORITPLATS

Lennart Köpsén

Fastighetsaffärer .......................................... sid 20-21

Mat med Birgitta Höglund ......................... sid 22-23

SIDAN 2

Svinnovember (Peter Swedenmark) ..............sid 24

Cityprofilen (Tommy Höijd) ........................ sid 28-29

Nr 10 Årgång 7

22 oktoberr - 26 november 2011

SUND & SAVA

Vassaste satiren

SIDORNA 26-27

Film med Edvin Ek ..............................................sid 46

Kalendrar .................................................sid 47-48-49

BILGLAS

Vi byter eller lagar

063-100 200

Familjen Politik – inga

vanliga Svenssons

Har du varit med om en

olycka?

Vi hjälper dig med invaliditetsintyg

www.lakarhuset.com

Tidsbokning på tel.063-51 61 00

TEMA BRUNFLO – SIDORNA 8-17

ALTERNATIVET

Åre Östersund

MUSIKGUIDEN

Morgan Hall

SIDORNA 18-19

Utgivningsplan 2011

Nummer Utgivning Boka/mtrl

Nr 11 26 nov 18 nov

Nr 12 17 dec 9 dec

Nr 1 2012 28 jan 2012 (prel).

Prispressare, lokalägd, högst upplaga,

fl est hushåll och fl est ställ.

Henrik Sekander

070-562 56 78

henrik@100procentostersund.se

Du får ett rejält

genomslag

med en enda

annons i månaden.

Ring Henrik

eller Roger

så berättar vi

gärna mera om

tidningen och

hur vi kan hjälpa

dig att synas.

063 - 13 49 49

Foto: Tsu Nimh/ sxc.hu

43

ÄNTLIGEN

JUL!

26 november kommer julhandelns

hetaste tidning med extra

fokus på city!

Julhandelspriser:

Kvartssida: 5 500 + moms (ord 6 800)

Halvsida: 10 000 + moms (ord 13 600)

Helsida: 19 900 + moms (ord 27 200)

Låt ALLA ta del av dina erbjudanden.

Vår upplaga är störst i länet – 43 000 ex.

Boka senast 18 november.

Roger Söderberg

070-562 51 15

roger@100procentostersund.se


44

Från Lundell till Hauge

ALLT ÄR I RÖRELSE.

Av Ulf Lundell.

W&W

ytterligare ett

år har gått. Ulf

Lundells alter

ego, Joar Cirroan,

alias Red, ondgör sig

precis som tidigare över

tillvarons alla jävligheter

i sin självpåtagna Golgatavandring.

Min absoluta

känsla är att Lundell

använder sig av dessa

litanior som ett slags

självmedicinering.

Jag har följt Lundell

sedan debuten och kan

bara konstatera att detta

långt ifrån är den vassaste

eggen som författaren

åstadkommit.

Jag blir alltmer

kluven inför

hans böcker

och förmodligen

saknar

hans lektör

modet att be

honom att

strukturera upp

inlämnade texter.

Å andra sidan, kan

jag inte låta bli att imponeras

över hans orubbligt

hedervärda rättspatos.

Här har vi en författare

som aldrig någonsin kommer

att, likt en Schulman,

försöka ”pudla” sin image

genom att kärleksfullt

berätta om sin farsa, eller

rätt osmakligt kanonisera

Tranströmer. Lundell,

för övrigt allt mer lik Hemingway,

är och förblir

hänsynslöst trogen alla

sina alter egon. Kanske

avslutar han sitt skrivande

med att någon Florian,

Cosmo, Jack eller Red

ändar sitt liv avlossandes

ett gevär i munnen, men

då inte i Ketchum, Idaho,

utan sannolikt i Åre.

SVÄRSONEN under 20 år,

fi lmkritikern Mårten

Blomkvist, lyckas här

teckna ett sällsynt lyckat

porträtt av den varmt

generöse och samtidigt

hänsynslöst manipulative

fi lmressigören Bo Widerberg.

Widerberg som,

redan innan debutfi lmen

Barnvagnen, lyckades

starta en debatt om den

svenska fi lmens kvalitet.

HÖGGRADIGT JÄVLA

EXCENTRISK.

En biografi över Bo

Widerberg. Av Mårten

Blomkvist.

Norstedts

Han menade att ingen

svensk fi lm i modern tid,

kunde mäta sig med de

bästa utländska i samma

genre. Widerberg hade

naturligtvis en poäng i

detta, men skaffade sig redan

innan sin första fi lm

fi ender, som senare inte

blev färre till antalet. Att

kalla Bergman för ”den

svenska fi lmens dalahäst

i världen” var inte bara

kaxigt, utan även strategiskt

ogenomtänkt.

Efter en detaljrik

skildring av Widerbergs

uppväxtförhållanden –

trygga förstående

föräldrar –

”Det är

långt ifrån den

vassaste eggen

som Lundell

åstadkommit”

GUSTAVS GRABB.

Av Leif GW Persson.

Bonnier förlag

får vi följa

fi lmarens

skapelser,

från Barnvagnen

1963, till

hans sista

fi lm, Lust

och Fägring

stor. Allt sedan den

första stora kritikersuccén,

Kvartert Korpen,

kantades alla hans fi lmer

av kaos, ändringar i sista

stund och inte minst ett

hänsynslöst utnyttjande

av mänskliga resurser,

såväl skådespelarnas,

som fi lmmedarbetarnas.

Widerberg krävde

fullkomlig lojalitet och

Blomkvist lyckas på ett

enastående sätt levandegöra

en hel del såväl

tragiska och inte minst

komiska situationer.

Tommy Berggren som

skickligare än någon annan

positionerade Widerbergs

tidiga fi lmskapelser

blev ofta tilltalad ”tolvan”.

Widerberg påstod

att han någonstans läst,

att gränsen för mänsklig

överlevnad gick vid tolv,

i IQ.

Att det var den alltid så

välformulerade Leif GW

Persson som sammanfattade

sina upplevelser

med Widerberg med att

personen var ”Höggradigt

jävla excentrisk” är

knappast förvånande.

Likaså att Widerberg älskade

det kända Nietzsche-

DET STORA SJÄLV-

PORTRÄTTET.

Om Olav H. Hauge.

Av Carl-Göran

Ekerwald.

Carlsson förlag

citatet, ”Du behöver kaos

i din hjärna för att föda en

dansande stjärna”.

Mårten Blomkvists,

Widerbergbiografi , är en

fullträff.

GUSTAVS GRABB, är en

brutal uppriktig och

välskriven bok om GW:s

uppväxtförhållanden,

som i allt kan beskrivas

som en klassresa. Han

växte upp i en traditionell

arbetarklassmiljö,

pappan grovarbetare,

mamman trappstäderska.

Medans mamman beskrivs

som hypokondrisk

och manipulativ, står

Gustav för värmen.

Mammans bitterhet

över tillvaron får

henne att kontrollera

GW genom att läsa hans

dagböcker och behålla en

nyckel till skrinet som

hon gav till honom för

att kunna låsa in sina

hemligheter.

Pappan däremot,

tryggheten, tar ledigt

från underjordsarbetet i

tunnelbanebyggandet och

följer honom till doktorn

när halsmandlarna skall

väck.

När pappan drabbas av

en allvarlig arbetsplatsolycka

och nästan får sätta

livet till rämnar grabbens

tillvaro. Hans berättelse

om pappan är en av bokens

höjdpunkter.

Gustav vill att pojken

”ska bli något”. När vi

samtidigt läser om hur en

skolfröken säger sig inte

tåla lukten av arbetarbarn

föds självfallet en

revanschism som säkert

bidragit till att Leif GW, i

dag är både professor, tvpersonlighet

och bästsäljande

författare.

Det är en sällsynt stark

berättelse författaren levererar.

Framgångarna,

Geijer-affären, som fi ck

honom att fundera över

självmord, ångesten som

arvedel, revanschismen

och öppenheten om sin

alkoholism och matmissbruk

är inget annat än

stor prosa.

OM HUVUDPERSONERNA

i de anmälda böckerna

har haft klassresan som

drivkraft, så gäller detta

inte vare sig för Olav H.

Hauge, eller författaren

Carl-Göran Ekerwald. Här

handlar det om att växa

inifrån och att utifrån

såväl praktiska som teoretiska

erfarenheter försöka

att hantera ett mysterium.

Av de trettiotalet böcker

jag läst av Ekerwald, så

trivs jag bäst när jag läser

hans serie, Liv och tänkesätt,

där han porträtterar

Horatius, Voltaire, Celine

med fl era. Berättelsen om

Olav H Hauge, äppelodlaren

vid Hardangerfjorden,

blir en naturlig fortsättning

på temat tänkesätt.

Den för mig okände norske

poeten Hauge, 1908-

1994, var likt Celine en

enstöring och levde sitt liv

i ett självvalt utanförskap

och blev under senare

delen av sitt liv översatt

till en rad andra språk.

Enstöringen Hauge talar

inte med andra läsare,

han för en inre dialog med

sig själv, en slags dagbok

som år 2000 blev utgiven

i fem band, närmare 4 000

sidor. Hauge, storläsaren,

var kontroversiell och

hyllade exempelvis Ezra

Pound. Likadant är det

med Celine, en av 1900-talets

stora författare, som

oriktigt reducerats till

antisemit.

Han utnämner även

Emersons essä, On selfreliance,

som det viktigaste

i världslitteraturen, ”Det

är endast som non-konformist

du är människa”.

Non-konformist är ett

ord vi behöver fundera

över och vårda ömt.

Ekerwald avslutar

med att ”Hauge kan utan

tvekan betrakta sig som

Norges främste lyriker.

Att han inte erhöll Nobelpriset

är Akademins

underlåtenhetssynd”.

100 PROCENT

LITTERATUR

Lars Bolin

Gallerist i Östersund som hyser

stor kärlek till det skrivna ordet.

100 PROCENT

LAG & RÄTT

Veronica

Mattsson

OM VERONICA: Jurist på LRF-konsult i Östersund

med familjerätt som specialområde. Intresset grundar

sig på att det handlar om juridiska frågor som berör alla

människor i olika skeden i livet. Har du en fråga som

du vill ha svar på? Längst ner får du veta hur du kan

komma i kontakt med henne.

Hur gör vi en

bodelning?

frÅga: Jag och min tidigare man skilde

oss 2008. Jag och barnen flyttade till ett eget

boende, men av olika anledningar gjorde vi

ingen bodelning. Min före detta man har bott

kvar i huset och vi har bolån som vi ansvarar

för med hälften vardera, men det är han som

betalat hela lånet sedan separationen.

Nu har min före detta man träffat en ny kvinna

och hon kommer att flytta in i huset. Både

jag och min före detta man, känner därför att

vi måste ta tag i detta med bodelning.

Hur går vi tillväga?

svar: När makar skiljer sig ska egendomen

fördelas genom bodelning. För makar fi nns

det ingen tidsgräns för hur länge man kan vänta

med att begära bodelning, den kan alltid göras.

För sambor däremot, måste bodelning begäras

inom ett år från separationen. Därefter är rätten

till bodelning förlorad.

Själva bodelningen görs med utgångspunkt

från den egendom som ni hade då ansökan om

skilsmässa lämnats in. Detta innebär att ni

endast bodelar sådant ni ägde vid tidpunkten för

skilsmässan. Egendom som införskaffats efter

skilsmässan, tillhör den som köpt saken.

BETRÄFFANDE HUSET, ägde ni det innan skilsmässan

och huset ska därför ingå i bodelningen.

Värdet på huset och annan egendom som ska bodelas,

ska dock beräknas i anslutning till bodelningsdagen.

Det innebär att bodelningen bygger

på värdet idag och inte vad huset var värderat

till 2008. Har din före detta man renoverat huset

eller liknande, kan han kräva jämkning i bodelningen

och få tillgodogöra sig att huset har ökat

i värde på grund av hans åtgärder på huset.

När det gäller lånet, ska också det lösas. Bäst

är om den som övertar huset, även övertar

lånet. Att din före detta man har betalat på hela

lånet, är inget som han kan tillgodogöra sig i

bodelningen. Han har betalat på hela lånet, men

har tack vare det, getts möjlighet att bo kvar

på fastigheten. Du har haft ett eget boende och

hyra eller lån för det.

DET BÄSTA ÄR om du och din före detta make kan

komma överens om hur ni ska bodela och till

vilka värden. Om ni inte kan komma överens

kan någon av er ansöka om att tingsrätten utser

en bodelningsförrättare. En sådan ansökan gör

ni hos tingsrätten. Bodelninsgförrättaren har

sedan till uppgift att göra en bodelning mellan

er, oavsett om ni är överens eller ej.

Fråga om juridik!

Har du någon fråga om lag och rätt som du skulle vilja

ställa till Veronica?

Mejla: veronica.mattsson@konsult.lrf.se

Eller skriv till: ”Juridikfråga”, 100 procent Östersund.

Samuel Permans gata 28 A, 831 42 Östersund


Höst- och hästkraft

Det finns ett EU-direktiv som säger att måttenheten hästkraft inte får användas i Sverige

efter 2010. Hästkrafterna ska ersättas med kilowatt i stället. Men det gamla måttet är lika

MÅNADENS

NATURBILD

45

Gunnar Wallmark

seglivat som människors kärlek till hästar. När man ser en lugnt betande häst i ett vackert

jämtländskt höstlandskap är det faktiskt svindlande att tänka att den långt tillbaka är släkt

både med tapiren och noshörningen.

VÄNTAR DU FORTRARANDE

PÅ ATT KOMMA IGÅNG?

De som började hos oss för ett år sedan har idag kommit en

bra bit på väg i sin livsstilsförändring. De har gett sig själv

hälsa, ork och glädjen att få känna en förbättrad livskvalitet.

Vi vill även ge dig möjligheten att göra ett bra vägval och

därför ger vi dig tre erbjudanden och hoppas att ett av dem

passar just dig. Varmt välkommen i gänget!

Erbjudande 1: Prova på vår träning fram till nyår för 399-499 kr!

Erbjudande 2: Bli viktminskningskund (brons eller silver)

från januari 2012 och träna fritt resten av 2011!

Erbjudande 3: Starta i vår viktminskningsgrupp i november

och få en månadsrabatt på 100 kr!

Dessa erbjudanden gäller nya eller före detta kunder och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Läs mer på www.itrim.se/ostersund och kontakta oss så berättar vi hur det fungerar!

Att gå ner i vikt är en sak – att stanna där är en helt annan. Forskning visar att du har

störst chans att lyckas om du börjar med en snabb, men kontrollerad, viktminskning –

och sedan ändrar dina vanor. Därför är vårt viktminskningskoncept uppbyggt precis så.

Itrim är en svensk motions- och viktminskningskedja som inte släpper dig ur sikte förrän

du består av det antal kilon du mår bäst av.

Vår metod är vetenskapligt bevisad och består av en sund kombination av mat, motion

och motivation i form av personligt stöd och grupputbildning. Våra kunder går i snitt ner

10,8 kg på tio veckor, på samma tid minskar de dessutom midjemåttet med 11,8 cm. Ett

resultat som sedan håller i sig efter ett helt år. Det gör vårt program världsledande inom

varaktig viktminskning.

-20,5 kg

-22 kg

-44 kg

-13 kg

-44,3 kg

Itrim Östersund • Fyrvallavägen 1, 83143 Östersund

063-103060 • www.itrim.se • ostersund@itrim.se


46

Pasta och patriarkat

Italien har gått från att

ge upphov till stjärnor

som Leonardo Da Vinci

och Antonio Vivaldi till

att ha blivit ett förlegat

land med en ledare som

betalar för att gå i säng

med minderåriga flickor.

Vid närmare betraktelse

kan man finna spår

av denna nedgång redan

i landets filmhistoria.

vad är ett land

utan framtid?

Historia. Detta

är vad Italien känns

som just nu. Efter andra

världskriget var axelmakterna

tvungna att

utvecklas efter allt ont

de orsakat under krigets

dagar.

Japan har blivit ett

fredligt och demokratiskt

land, Tyskland

har, i alla fall efter

Berlinmurens fall, tagit

avstånd från sitt grymma

förflutna och gått

vidare. Även Spanien,

ett land med mindre

charmig historia, har

de senaste åren brutit

sig fri från sina problem

och tagit ett steg framåt

i rätt riktning. Kvar

står Italien, ett land

vars skönhet och vackra

språk skymmer dess

tragiska nutid.

NI KANSKE UNDRAR vad

jag talar om. Landet som

frambringat renässanskonsten

och operan kan

väl inte vara så efter?

Men trots Italiens

prestationer genom

tiderna, kan man inte

frångå från det faktum

att landet numera styrs

av en ledare med medeltida

könsvärderingar

och rutten politik.

DETTA ITALIEN VISAS

tydligt i Erik Gandinis

dokumentärfilm ”Videocracy”

från 2009. Här demonstreras

hur illa läget

Varför är det bara

IVT som ger 10 års

försäkring när du

köper värmepump?

Ring oss,

så får du veta allt

om arbetet för att

göra IVT:s kunder till

Sveriges tryggaste.

Välkommen!

Independia Norr

Samuel Permans gata 2

Östersund

063-12 35 30

Silvio Berlusconi. Ur dokumentärfilmen Videocracy av Erik Gandini.

faktiskt är i Italien. Den

som framför allt gestaltas

i filmen är Silvio

Berlusconi, Italiens

premiärminister.

I dokumentären framgår

hur han ett flertal

gånger haft affärer

med unga flickor, och

faktiskt köpt sex. Det

sjukaste är ändå att hans

advokater lyckats att få

det olagligt att i Italien

publicera fotografier

som visar Berlusconi

i sällskap med unga

damer.

BERLUSCONIS ABSURDA

styre reflekteras också i

massmedierna.

De stora kanalerna har

exempelvis ofta med

kvinnor som strippar i

underhållningsprogram

på bästa sändningstid.

Lägg därtill faktumet

att 80 procent av landets

befolkning har tv som

främsta informations-

Våga Måla

– prova på-dagar

29 oktober kl 11-15

30 oktober kl 11-15

12 november kl 11-15

13 november kl 11-15

Anmälan till

gunvor@ateljeskaparkraft.se

eller 070 - 680 11 71

• Reconnective Healing

(även på distans)

• The Reconnection

• Oneness blessing

/ Deeksha

• Bildterapi med

visualisering och

samtal

Ateljé Skaparkraft

Gunvor Karlstrand

Rådhusg. 89 a, Ösd I Tel 070-680 11 71

E-post: gunvor@ateljeskaparkraft.se

www.ateljeskaparkraft.se

källa, och du kan förstå

vilka signaler som

sänds ut till medborgarna.

DET VORE LÄTT att skylla

allt på Berlusconi, men

man får inte glömma att

folket har röstat fram

honom som ledare. Hur

kommer det sig att ett

land med ett av världens

rikaste kulturarv

kan välja att låta sig

styras av en manschauvinistisk

partyprisse?

Svaret fi nns i något jag

just nämnde; nämligen

kulturarvet.

Trots att jag hittills

framställt Italien som

helvetet på jorden är

landet än i dag känt för

all den konst, musik,

och självklart den film,

som kommit därifrån.

En fi lm som ofta

beskrivs som den bästa

någonsin, är italiensk.

Jag pratar om Vittorio

De Sicas ”Cykeltjuven”

från 1948.

VARFÖR är ”Cykeltjuven”

en kandidat till

världens bästa film?

Först och främst för att

den är den en extremt

humanistisk film.

Historien tar plats i

efterkrigstidens Rom,

där en arbetslös famil-

jefader med nöd och

näppe lyckas skaffa sig

ett jobb som en affischerare.

När hans cykel,

som är en förutsättning

för arbetet, blir stulen,

söker han förtvivlat

efter stöldgodset tillsammans

med sin son.

Till slut blir han själv

en cykeltjuv. Filmen är

i en klass för sig, och

skildrar mänsklig dekadens

med äkta känsla.

”CYKELTJUVEN” var

en del av den så kalllade

neorealismen, en

italiensk filmvåg som

utgick ifrån den lilla

människan och som

samtidigt speglade hela

samhällsskicket. Därigenom

lyckades Italien

göra otroligt starka

berättelser med enkla

medel.

De andra två stora

filmskaparna i denna

strömning var Roberto

Rosselinni och Luchino

Visconti. Tillsammans

gjorde dessa tre banbrytande

konstnärer filmhistoria,

som inspirerat

både socialrealistisk

film och den franska

nya vågen.

EFTER NEOREALISMEN,

som var en rätt kortvarig

filmrörelse, började

filmkonsten dock dala

för Italien. Med undantag

för 60-talets stora

italienska regissörer

Federico Fellini och Michelangelo

Antonioni,

har Italien hamnat i något

av en stillastående

position. Även om det

gjorts ett par guldklimpar

från 70-talet och

framåt, är jag extremt

kritisk till vad jag kalllar

för den italienska

stereotypen.

MED DENNA STEREOTYP

menar jag de klichéer

som för jämnan dyker

upp i italienska filmer:

Det gruppmasturberande

pojkgänget.

Den hysteriska mamman.

Kurviga fl ickor på

cyklar.

Den agande fadern,

som man ändå ska sympatisera

med, han slåss

ju av kärlek.

En kåt gammelfarfar.

MÅNGA VILL FÖRNEKA det,

då Italien är ett så fint

filmland, men jag tänker

inte hålla inne med

vad jag tycker; detta

stinker!

Det känns som att Italien

vill leva i ett evigt

50-tal, och nostalgiskt se

tillbaka på en tid av lust

och njutning istället för

att konfrontera nuet.

Inte att undra på att de

har den föråldrade kvinnosyn

de har, om de

aldrig vågar se framåt.

Tänk bara på skillnaden

mellan Tysklands

ledare Angela Merkel,

en kvinna som har en

viktig position i EU och

Italiens Silvio Berlusconi,

en man som festar

med tonårstjejer…

NÄR MAN SER PÅ filmhistorien,

är det även där

lätt att märka skillnaden.

I Tyskland skildrar

man sin historia för att

gå framåt; som i ”De

andras liv”.

I Italien gör man det

för att gå bakåt. Exempelvis:

”Fula, skitiga,

elaka” som visserligen

är rolig, men tillbakablickande.

ROM BYGGDES INTE på en

dag, det kan inte heller

ett nytt Italien göra. Tid

är dock ingen bristvara.

Jag tror därför att det

är dags för Italien att

rikta blicken framåt och

tackla sitt samtida samhälle.

Annars kan de

inte få någon framtid.

Och vad var ett land

utan framtid?

Just det: Historia.

100 PROCENT

FILM

Edvin Ek

Edvin Ek är 16 år och går

första året på gymnasiet.

Han är svag för japanska

tv-spel, filmklassiker och

experimentiell rockmusik.

Han vill uppmuntra människor

att öppna upp sig för filmens

värld, därför skriver han här.

Älskar du också bra ljud?

Butiken för dig

som tycker musik

och film är det

bästa du vet.

Jag J har ett brett sortiment med många skandinaviska

fab fabrikat som hävdar sig mycket bra på världsmarknaden.

Kom in och lyssna på hur verkligt bra ljud låter.

Välkomna!

Norra Gröngatan 7 Östersund I 063 - 13 30 88 I www.jamtljud.se


Nu - 8 januari 2012

ALLT OM PARADISET. Vad

betyder symbolerna för

dig? Vilken del av lustgården

passar dig bäst? Vad

tror du på och hur ser ditt

paradis ut? Jamtli.

Nu - 31 december

BÅTARNA. Utställning med

en av Sveriges mest kända

naivister, Primus Mortimer

Peterson. Den Jämtlandsfödde

konstnären (1895-

1975) var sjöman innan

han blev patient på Frösö

sjukhus. Hans kärlek till

båtar och att vara till sjöss

syns i många av hans verk.

Måleri, skulptur och film.

Primusrummet, Kyrkgatan

12.

Nu - 13 nov.

À PROPOS PARADISET.

Utställning med anknytning

till Jamtlis utställning

om Paradiset. Med Grupp

Älva. Jamtli

Måleri Grafik Foto

Performance Design

Teckning Akvarell

Utställningar

22 oktober – 26 november

Nu - 13 nov.

FRI ENERGI. Om fria energier

genom paradis och utopier.

Utställning av Jimmy Dahlberg.

Jamtli, entréhallen

22 oktober - 6 nov.

STIPENDIATUTSTÄLLNING. 2010

fick Christina Langert Härkestipendiet.

Nu visar hon

sina verk. Rum/mur heter

utställningen, som består

av skulptur och teckning.

“Jag vill öppna upp stängda

utrymmen och undersöka

hålrummet”, skriver hon i en

presentation. Ahlbergshallen

22 oktober - 6 nov.

Blandat. Anna Cronheden

visar verk gjorda i blandade

tekniker. Härke Konstcentrum

22 oktober - 9 nov.

MÅLERI. Gert Amanius visar

verk i olja och akryl. Och

grafik. Lars Bolin Gallery

22 oktober - 9 nov.

AKVARELL. Lennart Köpsén

visar akvarellmåleri. Galleri

S

22 oktober - 12 nov.

MÅLERI. Men det blir också

en del grafik när Kåre Henriksson

ställer ut. Galleri

Remi

22 oktober - 12 nov.

FOTO. Bilder från Storsjöbygden.

Storsjöbygdens

fotoklubb. Campus, biblioteket

22 oktober - 12 nov.

KERAMIK. Steven Jones, Karlstad

ställer ut. Drejeriet

Musik i Svenska kyrkan!

Gudstjänster och musik i Svenska kyrkan i Östersund 30/10–4/12

För mer information - se predikoturerna i ÖP & LT, eller vår hemsida www.svenskakyrkan.se/ostersund

30 okt 19 e tref

Stora kyrkan

11.00 Högmässa

Pluskören medverkar

Gamla kyrkan

11.00 Bluesmässa

Musikmedverkan av Johan

Eliasson med vänner

19.00 Kvällsmässa

Odensalakyrkan

15.00 Söndagsgudstjänst

5 nov Alla helgons dag

Stora kyrkan

11.00 Högmässa

Medverkan av Motettkören

Hoppets kapell

13.00 Minnesgudstjänst,

därefter orgelmusik

”Requiem” t. o. m 15.00

6 nov Sönd e Alla helgons dag

Stora kyrkan

16:00 Minnesgudstjänst.

Medverkan av Oratoriekören.

Musik av jubilaren

Franz Liszt 1811 - 1886.

Bl a. den stora ”Missa

Choralis samt Ave Verum

Corpus och Salve Regina.

Orgel - Mirella Sarp

Dirigent - Nicklas Strandberg

Gamla kyrkan

19.00 Kvällsmässa

Lugnvikskyrkan

11.00 Gudstjänst med

ljuständning

Marielundskyrkan

15.00 Söndagsmässa

13 nov Sönd f Domsöndagen

Stora kyrkan

11.00 Högmässa

Gamla kyrkan

19.00 Kvällsmässa

Odensalakyrkan

15.00 Söndagsmässa

20 nov Domsöndagen

Stora kyrkan

11.00 Söndagsmässa med

mottagande av nya medarbetare.

Motettkören medverkar

Gamla kyrkan

19.00 Kvällsmässa

Lugnvikskyrkan

11.00 Söndagsmässa

Marielundskyrkan

15.00 Söndagsmässa

27 nov 1 söndagen i advent

Stora kyrkan

11.00 Söndagsgudstjänst

Vokalensemblen medverkar

Gamla kyrkan

19.00 Kvällsmässa

Odensalakyrkan

15.00 Söndagsgudstjänst

Odensalakören medverkar.

4 dec 2 sönd i advent

Stora kyrkan

11.00 Högmässa

Motettkören medverkar

Gamla kyrkan

19.00 Kvällsmässa

Lugnvikskyrkan

11.00 Söndagsmässa

Marielundskyrkan

15.00 Söndagsmässa

Vardagsgudstjänster

& mässor

Stora kyrkan

18.30 30/11 Gudstjänst för

små och stora. Stora kyrkans

unga röster.

Marielundskyrkan

18.30 27/10, 10/10, 24/10

Mässa. Efter mässan följer

samtalsgruppen ”Ett hjärta

större än världen”

Sjukhuskyrkan

8.30 Varje vardag

Morgonbön

15.00 Varje onsdag Mässa

Lunchkonserter

Gamla kyrkan

12.00 varje fredag

30 oktober - 26 febr.

DATASPELSHISTORIA. Spela

roll. Utställning om den

svenska dataspelshistorien,

från det första spelet till det

senaste. Pröva själv, möt

spelkulturen och alla åsikter

kring den. Jamtli

12 november - 27 nov.

MÅLERI. Annelie Kent visar

måleri. Härke Konstcentrum

12 november - 27 nov.

MÅLERI. Jan Albert Carlsson.

Lars Bolin Gallery

12 november - 27 nov.

MÅLERI. Daniel Jensen, som

även visar skulptur och

teckning. Ahlbergshallen

12 november - 30 nov.

MÅLERI. Carl-Olof Tronje.

Galleri S

15 november - 27 nov.

FOTO. Bilder från Storsjöbygden.

Storsjöbygdens fotoklubb.

Länsbiblioteket

20 november - 8 jan.

FOTO. Centralpalatset anno

1904. Hur såg det ut när

det var nytt och vad händer

med det? Fotoutställning

sammanställd av Gamla

Östersund. Jamtli entré

Musikgudstjänster

och konserter

25/10 kl 19:00

Marielundskyrkan

Kryssning med

Teaterbåten

Musikcafé med sång av

Östersunds Vokalensemble ,

Svante Tängmark och Marie

Tängmark. Flygel – Gunilla

Hansson.

26/10 kl 19:00

Odensalakyrkan

Höst, vemod, hopp och

längtan

Musikcafé med Odensalakören

och hemlig gäst. Tårtbuff é

och lotteri.

5/11 ca 14.00-15.00

Hoppets kapell

Requiem

Orgelmusik av bland annat

jubilaren Franz Liszt.

5/11 kl 16:00

Stora kyrkan

I himmelen

Konsert med kören Oktava.

Musik från bl.a. h-mollmässa

- J S Bach, Requiem - W A

Mozart. Dirigent – Henry

Åkerlund Piano – Maria

Sjöstedt Björs

6/11 kl 16:00

Stora kyrkan

Missa Choralis

Minnesgudstjänst med

medverkan av Oratoriekören.

Orgel – Mirella Sarp, dirigent

– Nicklas Strandberg.

www.svenskakyrkan.se/ostersund

47

NÄSTA TIDNING:

Har du en utställning som pågår mellan 26 november och 17

december som du vill ha med i kalendern?

Skriv: VAD det är, VEM eller VILKA som är med, lite om

innehållet och VAR det är.

MEJLA allra senast söndag 19 november:

kalender@100procentostersund.se

13-20 november

Årets tema: ”Över gränser”

Kyrkornas

Globala Vecka

Kick-offgudstjänst ”Vägen ut i det okända”

Ekumenisk temagudstjänst med nattvard Musik ur

musikalen Kristina från Duvemåla. Sång av Angelika

Lindahl och Camilla Karlsson. Duvemålakören under

ledning av Camilla Karlsson. Autentiska livsberättelser.

Fika.

Söndagen 13 november 18:00 i Pingstkyrkan

Vill du sjunga i den tillfälliga Duvemålakören?

Kom och öva före gudstjänsten! 15:00 i Pingstkyrkan

“En pilgrimsvandring genom centrum”

Utifrån vår tids utmaningar vandrar vi genom

Östersunds centrum och genom centrum i våra liv.

Måndagen 14 november, start 17:00 vid

Stortorget.Vandringen tar ca 1,5 h och avslutas

i Gamla kyrkan.

För hela veckans program se

www.svenskakyrkan.se/ostersund

Arrangörer: Östersunds Kristna

Samarbetskommitté i samarbete med SENSUS.

16/11 kl.19:00

Lugnvikskyrkan

Love, Love, Love

Soulsisters och Starshine

sjunger om kärlek i dur och

moll. Medverkan av musiker

och körer under ledning av

Marie Tängmark.

17/11 kl.19:00

Odensalakyrkan

En kväll över gränser

Kom och sjung med i

psalmer och sånger från hela

världen under kyrkornas

globala vecka! En värmande

soppa med bröd serveras. Fairtrade

- försäljning.

26/11 kl. 16:00

Gamla kyrkan

Adventskonsert

Konsert med manskören

Sångarbröderna.

Höstförsäljning i

Församlingsgården

Lördag 29 oktober kl 11.00

-13.30 har Kvinnor för

Mission sin traditionella

höstförsäljning till stöd för

”Hela världen” - Svenska

kyrkans internationella arbete.

Hembakat bröd, handarbeten

och u-landsvaror. Kaff eservering

och lotterier.

Gåvor emottages tacksamt 28

oktober 11-13 i Församlingsgården.

ÖSTERSUND

Globala veckan

13- 20 november

Årets tema:

”Över Gränser”

Svenska kyrkan i Östersund

arrangerar nedanstående

aktiviteter.

Läs hela veckans program på

vår hemsida www.svenskakyrkan.se/ostersund

Måndagen 14 november

”En pilgrimsvandring

genom centrum” – utifrån

vår tids utmaningar vandrar vi

genom Östersunds centrum

och genom centrum i våra liv.

Start 17:00 på Stortorget

Vandringen tar ca 1,5 h och

avslutas i Gamla kyrkan.

Tisdagen 15 November

”Från Japan till Sverige”

Lars-Åke Wikström berättar

om sina erfarenheter som

missionärsbarn i Japan. Andakt

& lunchservering.

12:00 i Marielundskyrkan

”En kväll för världen” Sånger

och inslag från hela världen.

Enkel måltid, kaff e och kaka.

Försäljning av fairtradevaror.

18:00 i Odensalakyrkan

Arrangörer: Östersunds Kristna

Samarbetskommitté

i samarbete med

SENSUS


48

KALENDER

21 oktober - 26 november

Musik – från klassiskt till

hårdaste hårdrock

Föreläsningar Stå upp

Poesi Teater Show Dans

NÄSTA TIDNING: Har du ett evenemang mellan

26 november och 17 december som du vill ha med?

Skriv: VAD det är, VILKA som är med, VAR det är och

VILKEN TID det börjar. MEJLA allra senast 20 november.

kalender@100procentostersund.se

Fredag 21 oktober

LUNCHKONSERT. Trio Poseidon.

Gamla kyrkan. 12.00

DANSFÖRESTÄLLNING. Schakt

och Feeding Monsters. Två

verk i Norrdans regi. Storsjöteatern.

19.00

REVY. Nybryggt. Med

Garvsyra. Ordenshuset,

Brunflo. 19.00

OPERAMUSIKAL. Elisa och

fantasin. Svarta Lådan,

OSD. 19.30

CLUB CORAZON. Birgit Bidder

och Patrik Backlund.

Storjöteatern. 20-02

Lördag 22 oktober

JÄMTENS MARKNAD. Lokalt

producerad mat. Stortorget.

10 - 16

SKIDMÄSSA. Leverantörer på

plats. Berners. 10 - 16

BILBINGO. Föreningshuset.

Häggenås. 13.30

OPERAMUSIKAL. Elisa och fantasin.

Svarta lådan. 18.00

Söndag 23 oktober

SKIDMÄSSA. Även bytesmarknad.

Berners. 10 - 15

BARNTEATER. Förlåtförlåtförlåtförlåt.

Storsjöteatern. 14.00

Måndag 24 oktober

TRAV. Lunchtrav. Östersundstravet.

12.20

KONSERT. Film- och musikalhits.

Barnkören Starshine

och Soulsisters. Lugnvikskyrkan.

18.30

Tisdag 25 oktober

ORGELSOPPA. Musik och soppa.

Stora kyrkan. 12.00

MUSIKCAFÉ. Med Östersunds

Vokalensemble. Marielundskyrkan.

19.00

TEATER. Ormstunga. Sång,

dans och berättelser enligt

nordisk sagotradition. Storsjöteatern.

19.00

TANGO. Dansa dig varm.

Gamla Tingshuset. 20.00

Onsdag 26 oktober

KONSTWORKSHOP. Konst för

tjejer 12-25 år. Skräcktema.

Gamla Tingshuset. 17-21

DANSWORKSHOP. Afrokubansk

rumba och kubansk

salsa. Med Nicole Fouché.

Yogashala. 17.30

MUSIKCAFÉ. Med Odensalakören

och hemlig gäst.

Odensalakyrkan. 19.00

TEATER. Ormstunga. Storsjöteatern.

19.00

OPERAMUSIKAL. Elisa och

fantasin. Svarta lådan,

OSD. 19.00

BLUESKAFÉ. Tommy Höijd och

Kjell Svensson presenterar

årets bluesfestivalartister

på cd. Svenssons Café.

19.00

Torsdag 27 oktober

KULTURSOPPA. It takes three

to tango. Från Vivaldi till

argentinsk tango. Storsjöteatern.

12.00

FÖRELÄSNING. Den samiske

nåjden – vandrare i två

världar. Med Hans Mebius.

Jamtli. 13.00

DANSWORKSHOP. Afrokubansk

rumba och kubansk

salsa. Med Nicole Fouché.

Yogashala. 16.00

FÖRELÄSNING. Att leva med

cancer. Med Susanna

Rosenqvist, Sophiahemmet.

Gamla teatern. 18.30

KONSERT. A song for Nina.

Andreas Gidlund Quartet

och Jennifer Brown. Movitz

(GIII/Plaza). 19.30

Fredag 28 oktober

LUNCHKONSERT. It takes three

to tango. Med Anders

Jakobsson, Åsa Sundstedt

och Jan-Anders Ernlund.

Gamla kyrkan. 12.00

ROCK- & BLUESFEST. Varpen

band och Sky High med

Claes Yngström. Captain

Cook. 18.00

FARS. Småstadsliv live.

Gamla teatern. 19.30

BLUESFESTIVAL. Louise

Hoffsten, Jonatan Stenson

med storband, Suzanne

Michelle och Anders

Kronlund. Storsjöteatern.

20.00

Lördag 29 oktober

JÄMTENS MARKNAD. Lokalt

producerad mat. Stortorget.

10-15

BYTESMARKNAD. Vinterutrustning.

Vallaskolan. 10-15

BILBINGO. Med lotterier och

fika. Föreningshuset. Häggenås.

13.30

SPÖKSPANING. Klä gärna ut

dig och ta med en ficklampa.

Godis till barnen. Stenbrottet.

Marieby. 18.00

ROCK- & BLUESFEST. Med

Varpen band och Sky High

med Claes Yngström. Captain

Cook. 18.00

KONSERT. Musik i höstkväll.

Med Jard Samuelsson. Lits

kyrka. 18.00

BLUESFESTIVAL. Med Nisse

Hellberg (bilden), Mats

Ronander, Bill Öhrström,

Micke Mojo Nilsson och

Bedroom Bazookas, Bottleneck

Slim, Turkey Twisters,

Jolly Jumper och Big Moe.

Storsjöteatern. 21.00

DANS. Kvällens band: Zlips.

OSD. 21.00

Söndag 30 oktober

BYTESMARKNAD. Vinterutrustning.

Vallaskolan. 10-15

BLUESMÄSSA. Blues & spirituals

avslutar bluesfestivalen.

Bottleneck John, Fredrik

Eriksson och Mattias Nordqvist.

Gamla kyrkan. 11.00

KLUBB 3. Spela, dansa eller

bara häng. 18.00 Dansworkshop.

19.00 Dans och jam.

Oscars.

DANSFÖRESTÄLLNING. Maria

de Buenos Aires – en

tangopassion i två akter.

Storsjöteatern. 21.00

Måndag 31 oktober

HÖSTLOVSKUL. Jamtli.

FILMFESTIVAL. Frossa i filmer.

Storsjöteatern. 10-13

LOUISE

HOFFSTEN

PÅ STORSJÖTEATERN

FREDAG 28 OKTOBER

ÖSTERSUNDS BLUESFESTIVAL 28–29 OKTOBER:

LOUISE HOFFSTEN | MATS RONANDER

NISSE HELLBERG | MICKE MOJO

BILL ÖHRSTRÖM | SUZANNE MICHELLE

JONATAN STENSSON | TURKEY TWISTERS

JOLLY JUMPER & BIG MOE | BOTTLENECK JOHN

FACEBOOK.COM/BLUESFESTIVALEN

WWW.OSTERSUNDSBLUESFESTIVAL.SE

BILJETTER: CITYSHOP OCH www.syre.se

KULTURKICK. Screentryck,

ståltrådsskulptur, foto, skate

i Badhusparken & skatefilm

på Bio Regina. (8-25 år)

Gamla Tingshuset. 12-16

Tisdag 1 november

HÖSTLOVSKUL. Jamtli.

FILMFESTIVAL. Frossa i filmer.

Storsjöteatern. 15-21

ORGELSOPPA. Musik och

soppa. Stora kyrkan.

12.00

KULTURKICK. Screentryck,

keramik, foto, BMX & BMXfilm

på Bio Regina (8-25 år)

Gamla Tingshuset. 12-16

FÖRELÄSNING. Operation

Ripa. Gösta Olsson om

händelser vid norska gränsen

vid andra världskrigets

slutskede. Jamtlis arkiv.

18.30

ORGELSOPPA. Musik & lunch.

Stora kyrkan. 12.00

TANGO. Dansa dig varm.

Gamla Tingshuset. 20.00

Onsdag 2 november

HÖSTLOVSKUL. Jamtli.

FILMFESTIVAL. Frossa i filmer.

Storsjöteatern. 10-21

KULTURKICK. Streetdance,

foto, dancehall, olika

sportaktiviteter. (8-25 år)

Gamla Tingshuset. 12-16

WORKSHOP. Konst för tjejer

12-25 år. Grafik. Gamla

Tingshuset. 17-21

Torsdag 3 november

FILMFESTIVAL. Frossa i filmer.

Storsjöteatern. 10-21

KULTURKICK. Streetdance,

keramik, dancehall, tvåltillverkning.

(8-25 år) Gamla

Tingshuset. 12-16

DUBBELKVARTEN. Erika Wall,

sociolog och forskare vid

Miun, om hur ungdomar förhåller

sig till risker i trafiken.

F 229, Campus. 12.15

KONSERT. The Mersey Beatles.

Med orginalinstrument

och en trummis som använder

trummorna som Ringo.

OSD (Folkets hus). 19.30


Fredag 4 november

FILMFESTIVAL. Frossa i filmer.

Storsjöteatern. 10-21

KULTURKICK. Tvåltillverkning,

keramik, öppen replokal,

inspelningsteknik. (8-25 år)

Gamla Tingshuset. 12-16

LUNCHKONSERT. The Cold

Cold Hearts. Suzsanne

Michelle, Anders Kronlund,

Peter Roos, Fredrik Mårtensson,

Mattias Olofsson

och Pedro Blom. Gamla

kyrkan. 12.00

TRAV. Lunchtrav. Östersundstravet.

12.20

KONSERT. P4 Jämtland Live.

Med bandet Imitation. Storsjöteatern.

15.00

KONSERT. ”En smak av

popkollo” och Systraskap

(Sabina Wärme och

Amanda Lindgren) Gamla

Tingshuset. 19.00

KONSERT. Club Corazon.

Mattias Alkberg. Storsjöteatern.

20.00

DANSBANDSWEEKEND. Med

bl.a Lasse Stefanz. OSD.

21.00

DANS. Voyage spelar. Furparken.

21.00

Lördag 5 november

FILMFESTIVAL. Frossa i filmer.

Storsjöteatern. 10-18

KONSERT. I himmelen. Kören

Oktava. Bl.a. uruppförande

av körstycke av Johan Ederfors.

Stora kyrkan. 16.00

NOSTALGIKVÄLL. Partyakuten

med Niklas Frisk, dans och

förfest. Marité. 19.00

DANSBANDSWEEKEND. Med

Turkey Twisters. OSD.

21.00

Söndag 6 november

MÄSSA. Missa Choralis.

Musik av Franz Liszt med

Oratoriekören. Stora kyrkan.

16.00

Måndag 7 november

FÖRELÄSNING. Paolo Roberto

om attityder, svenskhet och

boxning. OSD. 18.30


TEATER. Mysteriet Myrna Vep

– en rysarkomedi i två akter.

Storsjöteatern. 19.00

Tisdag 8 november

ORGELSOPPA. Musik & soppa.

Stora kyrkan. 12.00

FÖRELÄSNING. Den goda viljan.

Catarina Lundström om

kvinnliga missionärer i Tunisien

och västra Jämtland.

Landsarkivet. 18.30

Onsdag 9 november

WORKSHOP. Konst för tjejer

12-25 år. Teckning & animation

med Anna Erlandsson.

Gamla Tingshuset. 17-21

Torsdag 10 november

FÖRELÄSNING. Om nykterhetsrörelsen

i Jämtland. Med

Karin Tegenborg Falkdalen.

Jamtlis entré. 13.00

GULDGALAN. Med fokus på

framtiden. OSD. 18.00

KONSERT. Cantilenakören.

Stora kyrkan. 18.00

KONSERT. Jazzkonsert med

Neighbourhood. Movitz

(GIII/Plaza). 19.30

Fredag 11 november

LUNCHKONSERT. Med Wolverine

Jazz Band. Gamla

kyrkan. 12.00

JAMTLINATT. Magisk natt på

muséet. Jamtli 17-21

Foto: Sören Vilks

Den Girige. Johan Rabeaus

Lördag 12 november

TEATER. Den girige. Storsjöteatern.

19.00

DANS. Drifters spelar. OSD

(Folkets hus). 21.00

Presenterar

Revyn

Söndag 13 november

BARNTEATER. Smultron & sång.

Storsjöteatern 14.00

TEATER. Den girige. Storsjöteatern.

19.00

Måndag 14 november

PILGRIMSVANDRING. Vandring i

Östersunds centrum. Stortorget.

17.00

FÖRELÄSNING. Glöm inte minnet

– du minns mer än du

tror. Med Nisse Simonsson.

OSD 18.30

Tisdag 15 november

ORGELSOPPA. Musik & soppa.

Stora kyrkan. 12.00

FÖRELÄSNING. Från Japan till

Sverige. Lars-Åke Wikström

om sina erfarenheter som

missionärsbarn i Japan. Marielundskyrkan.

12.00

FÖRELÄSNING. Gula stjärnor

och byxinspektörer. Laura

Brander berättar utifrån sin

doktorsavhandling. Jamtlis

Arkiv. 18.30

TANGO. Dansa dig varm.

Gamla Tingshuset. 20.00

Onsdag 16 november

WORKSHOP. Konst för tjejer

12-25 år. Teckning & animation

med Anna Erlandsson.

Gamla Tingshuset. 17-21

MUSIK/DRAMA. Över alla

gränser. Frösö gospel och

Frösö ungdomskör. Hornsbergskyrkan.

18.00

FÖRELÄSNING. Att beskriva

färger för en blind – om den

gustavianska tiden. Christopher

O´Regan. Gamla

teatern. 19.00

KONSERT. Körerna Soulsisters

och Starshine med musiker

om kärlek i dur och moll.

Lugnvikskyrkan. 19.00

OPERA. Wozzeck. Norrlandsoperans

tolkning av

en klassiker av Alban Berg.

Storsjöteatern. 19.00

JULBORDSSHOW. Jultallrik och

show med Abba-tributebandet

1974. OSD. 19.30

’’Nybryggt’’

” ”

Tajming,

mimik, kroppsspråk,

allt

sitter där det

ska... Musikaliskt

är de

superproffsiga

Länstidningen

Östersund 30/11 kl. 19:00

Köp biljett på Cityshop 063-16 16 16 eller ATG-ombud eller Ticnet

28/10 Rossön 073-0250474 & 070-6855300

29/10 Hammerdal 0644-21015, 10020, 20022 & 070-3259803

30/11 Östersund Cityshop 063-161616, ATG-ombud & Ticnet

1/12 Ramsele Grillettan, 0623-10401

2/12 Ånge 0695-15090

3/12 Föllinge 0640-16960

Många fantastiska

sketcher.

De komiska poängerna

i sången kommer

som ett kulregn, och

publiken bokstavligen

vrider sig av skratt.

Östersunds-Posten

28/12 Hammarstrand Cityshop 063-161616, ATG-ombud & Ticnet

För info om spelningar utanför länet gå in på

www.garvsyra.se

Torsdag 17 november

MUSIKCAFÉ. Gränslös glädje.

Med Arne Nilssons trio.

Häggenås förs.hem 12.00

FÖRELÄSNING. Myter och

historier om Storsjöodjuret.

Jamtlis entré. 13.00

KONSERT. Jazzkväll med

Birkabandet Arg/Glad och

Magnus Vikberg trio. Storsjöteaterns

foajé.

FÖRELÄSNING. Med Eva Bodfält.

OSD. 18.30

Fredag 18 november

LUNCHKONSERT. Björnfeber.

Anna Brandt, Astrid

Åslin och Henric Hallberg.

Gamla kyrkan. 12.00

SAMTAL. Att komma som

flykting till Sverige. Ungdomar

berättar. Sång & musik.

Betelkyrkan. 19.00

Lördag 19 november

SAMTAL. Om ekologi och

teologi. Samtalsledare: Bo

Andersson, miljövetare,

och Helen Lugner, präst.

Hornsbergskyrkan. 9-12

KONSERT. Hardcore Superstar.

Gamla teatern.

KONSERT. Jennie Löbel &

Swing Kings. Movitz (GIII/

Plaza). 19.30

DANS. Martinez spelar. OSD

(Folkets hus). 21.00

Söndag 20 november

LOPPIS. Chans att fynda.

OSD. 10-14

MUSIKMÄSSA. Wachet Auf.

Östersunds Motettkör m.fl.

Stora kyrkan. 11.00

KYRKOKONSERT. Gruppen

Kvanne med Nanna Borchert,

Angelika Lindahl, Helen

Lugner och Åsa Okutani.

Hornsbergskyrkan. 18.00

Tisdag 22 november

ORGELSOPPA. Musik & soppa.

Stora kyrkan. 12.00

FÖRELÄSNING. Om kooperativa

kvinnogillen. Med

Karin Tegenborg Falkdalen.

Landsarkivet. 18.30

tavelloppis

27 okt - 5 nov

dagligen kl 12 - 16

Teckningar, olja,

lapptäcken, ramat

och oramat

Nedsatta priser!

Kontant betalning.

Välkomna!

Rödingv. 12 · Frösön

Tel 073-800 31 88 · Kristina

VILL DU

OCKSÅ SYNAS?

063-13 49 49

FÖRELÄSNING. Carpe Diem.

Nistu Stêrk om hur du

själv kan bidra till en bättre

tillvaro. Storsjöteatern.

19.00

Onsdag 23 november

WORKSHOP. Konst för tjejer

12-25 år. Skrotskulptur.

Gamla Tingshuset.

17-21

Torsdag 24 november

KULTURSOPPA. Mats Höjer

och Sölve Olofsson spelar

Allan. Storsjöteatern.

12.00

FÖRELÄSNING. Att tjäna både

Gud och Mammon. Mats

Göransson, landsarkivet.

Jamtlis entré. 13.00

FÖRELÄSNING. Om cancer.

Med Nef Nilbert. Sjukhusets

aula. 15.00

Fredag 25 november

SPEKTAKELDAGAR. För kreativa

näringar. Clarion.

LUNCHKONSERT. Camilla

Karlsson, Angelika Lindahl

och Stefan B Nilsson.

Gamla kyrkan. 12.00

TRAV. Lunchtrav. Östersundstravet.

12.20

MUSIKBUFFÉ. Hildegun med

artister. OSD. 16.00

KONSERT. Jazz Rhytm

Fest 11. Mezzoforte, Hanne

Boel, Oddjob, Steve

Dobrogosz, Anna Christoffersson

och Jump4joy.

Storsjöteatern.

DANS. Zlips spelar. Furuparken.

21.00

49

VINN 2

BILJETTER

till Garvsyras föreställning

SMS-TÄVLING

Nämn en av årets sketcher!

SMS:a 100procent garv följt av ditt svar till 72 672

Tävlingen avslutas söndag 6 nov kl 23.59.

SMS:et kostar 5 kr + ev operatörsavgift.

KULTURKICK PÅ HÖSTLOVET

I GAMLA TINGSHUSET

MÅNDAG 31 OKT

Screentryck, Ståltrådsskulptur, Foto,

Skate i Badhusparken & skatefilm på Bio Regina

TISDAG 1 NOV

Screentryck, Keramik, Foto, BMX & BMX-film på Bio Regina

ONSDAG 2 NOV

Streetdance, Foto, Dancehall, olika sportaktiviteter på bakgården.

TORSDAG 3 NOV

Streetdance, Keramik, Dancehall,Tvål & SPA-tillverkning.

FREDAG 4 NOV

Tvål & SPA-tillverkning, Keramik, Öppen replokal 13 - 15

Inspelningsteknik live 19 Konsert med Systraskap i Tingssalen

Kolla in på: www.tingshuset.net & Facebook/Gamla Tingshuset

063-10 79 76, Samuel Permansgata 13, Östersund

CLARION

LOVES

A nice meal

SHOPPINGBRUNCH I ÖSTERSUND

Barlunch vardagar från 11.30

After work fredagar från 15.00

Brunch lördagar 11.30-15.00

(premiär 29 okt)

Gratis workshops och aktiviteter för alla

mellan 8-25 år kl. 12-16 varje dag!


50

ALLT

(ÄR) MÖJ-

LIGT

I november kan vi

fi ra far, kladdkakan

och fi losofi ns dag

1 november: Internationella

vegandagen

4 november: Lutfi skens dag

5 november: Alla helgons dag

6 november: Internationella

dagen för att förhindra exploatering av

miljön i krig och väpnade konfl ikter

7 november: Kladdkakans dag

10 november: Mårtensafton

11 november: Chokladens dag.

Nordiska klimatdagen

12 november: Arkivens dag

13 november: Fars dag

14 november: Internationella

diabetesdagen. Ostkakans dag

16 november: Internationella

dagen för tolerans. Trafi koffrens dag

17 november: Filosofi dagen.

Internationella prematurdagen

18 november: Adoptionernas dag.

Europeiska antibiotikadagen

Dömd att

skämmas

”They sentenced me to

twenty years of boredom

for trying to change the

system from within.

I´m coming now, I´m

coming to reward them.

First we take Manhattan,

then we take Berlin.”

Jag blev inte dömd till

tjugo års boredom, jag

fick trettio år av skam

för att jag gick fram till

Leonard Cohen på Park

Avenue hotell i Göteborg

en morgon på 80-talet.

Det var tidigt dagen efter

konserten, han satt vid

ett bord i frukostrummet

och var Leonard Cohen.

Och jag idiot gick fram

och sa hur bra han var

och hur älskad i Sverige.

Men han blev bara

irriterad.

Jag skämdes 80-talet

ut, 90-talet och 2000

fram till i dag, den 4 oktober

2011.

19 november: Världsdagen mot

barnmisshandel. Internationella

toalettdagen

20 november: Barnkonventionsdagen.

Världsdagen till minne av

trafi koffer

21 november: Världshejardagen.

Världsdagen för TV. Musikfri dag

25 november: Internationella

dagen för bekämpning av våld mot

kvinnor

26 november: En köpfri dag

27 november: Brandvarnardagen.

Kattens dag

29 november: Internationella

solidaritetsdagen med det palestinska

folket.

30 november: Guldsmedens dag.

Kåldolmens dag

(Källa: Temadagar.se)

100 PROCENT

CITAT

av Bodil Malmsten

www.fi nistere.se

Det är på Manhattan det

slår mig hur fel jag har i att

skämmas.

Leonard Cohen hade

kunnat äta frukost på

rummet om han inte ville

riskera någon skulle komma

och säga hur bra han är

och älskad i Sverige.

Trettio års skam i onödan,

idiotiskt, det är aldrig

de som behöver skämmas

som skäms.

Bankirerna på Wall

Street till exempel.

Som J.P.Morgan Chase

som nyss donerade 4.6

miljoner dollar till New

yorkpolisen... en privat bank

som köper beskydd av en

offentlig polismakt.

Den 4 oktober

Stor och ljudlig vinterälskare. Orgeln i Stora kyrkan har 3 500 pipor. Den minsta, som ger den högsta

tonen, är bara en enda cm. Den största är 11 meter lång, byggd i trä och vinklad för att få plats. Kantorn Nicklas

Strandberg tillbringar 3 dagar i månaden med att stämma orgeln, som låter bäst vintertid.”På sommaren är den

febrig och sjuk, eftersom den inte gillar fukt. Men nu börjar den vibrera av energi”, säger han. Foto: Henrik Sekander

Pristutdelning i Stockholm. 100 procent Östersunds Henrik Sekander

och Gunnel Edvardsson, Pär Skinnargård, Nykvist Skogs, vinnaren

Petra Abrahamsson på Arbrå Ångbageri, Jakob Alsaidaly på Satvision Scandinavia

och Driva egets chefredaktör Anders Andersson. Foto: Fredrik Hofgaard

Vi vann inte, men

är lika glada ändå

100 PROCENT ÖSTERSUND och

tre andra företag tog sig till

riksfi nal i David mot Goliattävlingen.

Vinnaren korades

av tidningen Driva egets chefredaktör

Anders Andersson

vid företagsmässan i Älvsjö

den 6 oktober. Årets David

mot Goliat-statyett vanns av

Arbrå ångbageri i Ljusdal,

som tillverkar pepparkakor

och kämpar mot andra kakjättar.

Övriga fi nalister var

Nykvists Skogs och Satvision

Scandinavia.

Rättelse. Det blev ett fel i intervjun med Peter Lucas Erixon i förra numret av tidningen. Ulriksfors

grundare heter Ulrik HOLM och inget annat. Fors i ortsnamnet Ulriksfors hämtades från den fors

som löper förbi orten


RÄTT

Din branschguide

Allt från A till Ö

Ekonomi

REDOVISNING

Löpande bokföring

Lönehantering

Deklarationer

Bokslut

Vill du också förenkla din vardag?

Kontakta Avans

www.avans.se • 063-57 50 60

Fönster/dörrar

Nya fönster

monterat

och klart

063-77 87 70

www.wisy.se

Markarbeten

Vänd er till oss när är det et gä ggäller: lle ll r:

• Stensättningar

• Markarbeten

• Husgrunder

• Dräneringar

• Husbyggnationer r

• Takrenoveringar

• Renoveringar

• Jordankare

Skyltar

Städ

allt inom

hus och

mark

www.bragator.se 063-129045

Vi kan

hålla

ditt hem

eller kontor

rent. Ring oss!

063-51 34 22

Ateljé

Elinstallationer

0640-107 20

0640-105 65

Alla typer av

Elinstallationer.

Välkommen att anlita oss.

Golfresor

Bilverkstäder Bygg

Feng shui Flytt

Coachning > > > > >

Frisörer

Logopeder

Mindfulness Målerier Pantbanker Reklam Restauranger

Studieförbund > > > > > > > > > > > > > > .

Keramik, Målning, Språk,

Musik, Vävning är några av

våra kurser.

Läs mer på www.jh.abf.se

och anmäl dig idag!

ABF JH

Rådhusg. 37

063-57 00 00

Stöd

Tryckerier >

Tel 063 I 16 03 30

info@daustryckeri.se

www.daustryckeri.se

w.d

> > > . Trädgård

Vi gör dina

tr trycksaker!

Golf på 25 fantastiska

banor runt Costa Blanca!

L-G Bäckström tar

hand om er på plats!

Golf · Konferenser · Träning

LÄS MER PÅ

www.vamosviajes.se

Cenitha Kernell

www.livfullt.se

070-270 13 62

ÖAF

“Mindfulness -

medveten närvaro”

Mindfulness för par

8-veckorskurser

Föreläsningar

Enskild vägledning

LivFullt

Östersunds

anhörig- och

föräldramottagning

Har någon nära det svårt?

Blir din vardag bekymmersam?

Vi erbjuder en behandling där

du sätts i fokus. Vi hjälper dig.

Ensam eller i grupp.

Susanne Anderö Åsa

Wännström Tjelldén

www.anhorigostersund.se

073 - 840 11 65

FÖR EN GRÖNARE

MILJÖ!

Nu klimatkompenserar

jag alla mina trycksaker!

Läs mer på

www.priotryck.se

TELEFON 063-10 20 10

VOLVO-service

0642-10047

www.ernqvist.se

Föreläsningar Kurser

Konsulta oner

Eija Koivisto 070-2577238

www.livefengshui.se

Husdjursbegravn.

Vi hjälper dig med allt kring ditt husdjurs

begravning enligt dina önskemål.

Vi har egen kremeringsanläggning.

Praktisk hjälp med värdighet

Eva Borg, Grytan 415, 834 98

BRUNFLO, 070 333 25 15

eva.borg@husdjursbegravning.se

www.husdjursbegravning.se

www.brunflomaleri.se

Brunfo Måleri utför kvalitativa

jobb till ett skäligt pris.

Tel: 063-21042

Fax: 063-22762

Mob: 070-5851102

E-post: brunflo.maleri@telia.com

Balsta 135, 834 97 Brunflo.

Se även vår annons i tidningen!

Höstens kurser

finns nu på

www.medborgarskolan.se

DATA - FOTO - SPRÅK - MUSIK

HANTVERK - MÅLERI

SJÖLIV och en hel del mer...

Prästg.64 tfn 063-510060

vi kan

Renovering

Nybyggnation

Tillbyggnad

Tak

Hushållstjänster

Tandhygienister Telefoni

Vi hjälper dig med allt

på tomten hela året

Specialitet: Trädfällning

Tel: 063-362 26

Bengt Mob: 070-511 66 57

info@tradotomt.com

www.tradotomt.com


även möbelmagasinering

ochFlyttstädning

Fönsterputsning

Barnpassning

Sopsortering

Städning

Ge någon du tycker om

ett presentkort på hjälp

hemma!

070-685 86 01

ps. Vi städar också på företag!

Låna av dig själv!

Inga kreditbedömningar

Betalningsanmärkningar

spelar ingen roll

Snabbt, enkelt och säkert

Färjemansgatan 19 • 063-510606

www.pantbankenostersund.se

En mötesplats

för alla!

MRC, det ledande

företaget i Jämtland inom

mobil kommunikation.

Öppet Må-Fr 7.30 - 17.00

Tel: 063 - 57 48 00

Adress: Hagvägen 3

www.mrc.se

Vuxenutbildning

Yrkesinriktad

gymnasial

vuxenutbildning

på distans

Ring oss på

063-19 93 71

eller titta in på

Rådhusgatan 72

www.nti.se

Målar- eller

skrivarcirklar

Historia eller Data

Sömnad eller

Drogsnack

063-126600

ostersund@nbv.se

www.nbv.se/ostersund

föreläsningar coachning zonterapi

lena raaby | info@baralena.se

www.baralena.se | 070–355 04 45

• Flytt

• Magasinering

• Tunga lyft

• Flyttstädning

Jämtlands Stadsbudskontor AB

Tysjövägen 8 (Lugnvik)

831 52 Östersund

www.ztadsbudet.se

063 - 51 70 15

Kök

Personliga kök för alla stilar.

Vi designar och

säljer Storsjökök.

063-130861

www.kok1.se

Ställverksvägen 1, 831 52 Östersund

Gör som många andra roliga kunder

av trevlig karaktär, anlita oss för

produktion och design av era

hemsidor och reklamprodukter!

Några referenser...

Robert Gustafsson, Rolandz,

Carola Häggkvist, Peter Jöback,

Kikki Danielsson, Östersunds Revyn,

2Entertain, Warner Music m.fl.

www.nowamedia.se
Länstrafikens bussar fraktar

gods. Vill du veta mer om

tider, priser, linjer och

avgångar, ring gärna:

Östersund

063-13 18 30

www.bussgods.se

Återanvändning

Lunchbuffé

Vardagar 10-14

Catering

Festlokal

063 - 51 65 04

www.carlslundskrog.se

UPPTÄCK DINA

MÖJLIGHETER

studieframjandet.se/jamtland

Transport > > > > .

· Butik

· Snickeri

· Måleri

Voltv 26 · 063-107956

www.z-rondellen.se

Må-on 12-18. Ti, to, fre 12-16

Sista lördagen varje månad 10-14

Röstträning och

feldenkraislektioner

Tel 070 - 52 54 227

www.rostochtal.se

Odlarvägen 8 • Östersund

Ögonlaser

Salong

Emelle

Dam- och herrfrisering

och barberare på Frösön

Klippning från

200 kr

063 – 10 42 40

Må-fr 10-18 (Även andra tider vid bokning)

Frösövägen 19

Den trygga och

enkla vägen till

ett liv utan glasögon

och linser!


Yogaskolan

Anm&info 063-10 30 75

www.yogaskolan.se

UPPLAGA:

43 000

Vad

vill

Du?

Jämtlands Vux! i samarbete med Lärcentrum www.jgy.se/vux 0693-161 60

Till sist: Varför är du sen i dag?

härom dagen

när jag kom till

skolan hade mina

klasskompisar redan gått

in i föreläsningssalen

och av ljuden som kom

genom dörren att döma

hade lektionen börjat.

Så tyst jag kunde smög

jag in och försökte göra

mig osynlig. Det misslyckades.

Vår lärarinna

spände ögonen i mig och

röt:

”Hur kommer det sig

att det alltid är någon

som kommer för sent

varje dag? Johan! Varför

är du sen idag?”

JAG SÅG MIG OMKRING i

rummet och hoppades att

någon skulle säga något.

Det gjorde ingen, så jag

ställde en motfråga till

lärarinnan:

”Vill du verkligen veta

det?”

Ortobionomi i Östersund

Gör massage ont?

Ortobionomi är mjukt mot dig och din

kropp. Du blir avslappnad och lär dig hur

du går, sitter och står på ett bra sätt.

... eller kom hit bara

för att det är så skönt.

Just nu: 450 kr per behandling!

Pengarna

tillbaka om

du inte blir

helt nöjd!

0730 - 51 26 50 I annci@mertid.nu I Regementsg 26 B

Ranas Salong

Klippning 280:- Färgning 390:-

Pensionär 250:- Slingor 390:-

Student 200:- Toning 290:-

Barn 200:-

Permanent & klippning 690:-

Ögonbrynsplockning med tråd 150:-

Plockning av ansiktshår med tråd 150:-

Bara tidsbeställning 063-12 27 79

Öppet Mån, tis, tors, fre 10–16

Onsdag stängt

Tegelbruksvägen 11

(samma ingång som Ljungen, vid Blå center)

Larm- & signaltekniker

Grund sv-eng-ma-so

Grund omvårdnad

Undersköterska

Tornkranförare

Elevassistent

YrkesSärvux

”Ja, berätta. Varför

lyckas du inte komma i

tid?”

Jag hängde min jacka

på stolen, satte mig ned

och höll upp mina händer

så hon kunde se hur torrt

och sprucket skinnet var.

Sedan förklarade jag:

”Varje år när frosten

kommer blir jag torr om

händerna. Därför köper

jag alltid en tub helosan

för att lindra obehaget. I

går kunde jag för mitt liv

inte hitta helosantuben,

hur jag än letade. Det var

sent på kvällen och affären

hade stängt. Alltså

fi ck jag gå till sängs med

kliande händer, vilket

gjorde att jag sov dåligt.

I morse var jag trött och

seg, men tog mig upp i tid

och åt frukost. Just när

jag skulle gå till skolan

började min sambo

gå runt, runt i oroliga

STORSJÖN

Vill du tjäna

extrapengar?

Bli ledare i

Korpen Storsjön.

Just nu söker vi

ledare till vår

vattenträning.

Korpen står för

din utbildning.

Hör av dig på

tel 063-13 84 00,

eller skicka din

ansökan till

storsjon@korpen.se

Frisör

Elektriker

Truckförare

Servicetekniker

Mobilkranförare

Nätverkstekniker

Fastighetsskötare

cirklar. Hon såg på mig

med sina rädda ögon men

ville inte svara på mina

frågor. Plötsligt blev hon

stillastående och stirrade

på mig. Hon skälvde till

i hela kroppen innan ett

ljud hördes som när man

drar en kork ur en fl aska.

Sedan kom en söndertuggad

helosantubskork

fl ygande ur henne, och

därefter en sötsliskigt

doftande kaskad av

avföring. Nu stod hon

så dåligt placerad att

det regnade en ljusbrun

massa över min obäddade

säng där en viktig del

av kurslitteraturen låg

på lakanet. Men sambon

hängde inte riktigt med

vad som hände, så hon

ville ta reda på det genom

att ta en närmare titt i

området under svansen.

Men hur hon än sprang i

en cirkel fi ck hon ingen

NÄSTA TIDNING KOMMER UT DEN 26 NOVEMBER

TIPS? RING REDAKTIONEN 063-13 42 42

ANNONS? BOKA SENAST 18 NOV. 063-13 49 49

VILL DU HA DE VANLIGASTE ANNONSSTORLEKARNA I ETT

SMS? SMSA 100PROCENT ANNONS TILL 72 672

bättre synvinkel trots

att det fortsatte spruta.

Hon såg ut lite grand

som en fyrverkeripjäs,

med skillnaden att det

inte var glödande loppor

som sprutade. Så när det

hela hade lugnat ned sig

fi ck jag krypa runt på

alla fyra och torka upp.

Lukten var så fruktansvärd

så jag kräktes, och

sambon som inte hade

fått någon frukost tog

tillfället i akt och...”

”Tack!”, sa min lärarinna

och lyfte händerna.

”Det var bra så.”

LEKTIONEN FORTSATTE och

vi lärde oss alla något

den dagen. Som man

frågar får man svar, och

helosantuber ska hållas

utom räckhåll för nyfi kna

hundar.

Själva lektionen minns

jag inte så mycket av.

När ett liv blir till minnen

Berith Regina

Henrik

100 PROCENT

KRÖNIKA

Johan Hemmingsson

KRÖNIKANS

SOUNDTRACK:

”Upp med hakan” av Alter

Egon.

Märkesoutlet

Nya kollektioner inne!

Massor av härliga barnkläder

Fodrade regnställ (Name it) Nu: 100:- (ord.399:-)

Barnbodys 56-80 cl. Nu: 30:- (ord. 50-100:-)

Strumpbyxor&Leggings(Pieces) Nu: 20:- (ord. 59-79:-)

Jack & Jones Jeans Nu: 250:- (ord.799-1299:-)

KANON- KANON-

PRISER! PRISER!

ÖPPET: Nu på Onsdag 26-tom. Sön 30 Oktober KL: 11-18

Genvägen 1, Fryshuset www.fashionoutlet.se

Vi hjälper dig att skapa en

personlig begravning.

Hembesök - Jour dygnet runt - Familjejuridik

BRUNKULLANS

Begravningsbyrå

Kyrkgatan 37, Östersund, tel. 063-13 13 75

Centrumvägen 18, Brunflo, tel. 063-209 19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!