Lundmarkska skolan

orebrotown.com

Lundmarkska skolan

Lundmarkska skolan

Skolmuseet i Hardemo


Lundmarksaka skolan i Hardemo byggdes till skolhus och lärarbostad 1808

och är ett av Sveriges äldsta skolhus på landsbygden. Skolan fick ett klassrum

och en hall, resten av nedervåningen och hela övervåningen blev lärarbostad.

1842 beslöt riksdagen att alla barn skulle gå i skolan. Lundmarkska skolan var

då 34 år gammal.

Skolmuseet

1970 inreddes nedervåningen till ett skolmuseum för att visa hur en skola och

en lärarbostad kan ha sett ut för 75-100 år sedan. De föremål som finns i museet

är nästan uteslutande hämtade från andra skolor i Kumla kommun.

Anders Lundmark

I Mossby, ca 5 km sydväst om Hardemo kyrka, föddes den 8 mars 1724 en pojke

som fick namnet Anders och eftersom hans far hette Nils fick han efternamnet

Nilsson.

Pappan var en fattig soldat och fattiga barn fick på den tiden sällan gå i skolan.

Men Anders hade tur. Grannfamiljen hade det bättre ställt och hade anställt en

privatlärare åt sina barn och, kanske för att Anders var duktig och flitig, fick han

vara med på lektionerna. Läraren, Daniel Lundmark, hade studerat vid universitet

och blev sedan präst och så småningom kyrkoherde i Uppland.

Anders flyttade tidigt hemifrån och började arbeta. Som vuxen flyttade han till

Stockholm där han bland annat arbetade som möbelhandlare. Han klarade sig

mycket bra och tjänade så mycket pengar att han till och med kunde låna ut till

andra. När han senare avled hittade man 107 skuldsedlar och många av dem

som lånat pengar av Anders hörde till några av Sveriges förnämsta familjer.

När det gick bra för Anders tänkte han ofta på sin gamla lärare och för att hedra

honom tog han själv samma efternamn och kallade sig Anders Lundmark. Anders

var ogift och barnlös och när han blev gammal skrev han sitt testamente.

Där stod bland annat att 3 000 riksdaler skulle gå till hans gamla hembygd Hardemo

för att man där skulle bygga ett skolhus och anställa en lärare. Anders

Lundmark tänkte särskilt på de fattiga familjernas barn.

I testamentet stod även att läraren skulle vara präst, någon lärarutbildning fanns

inte i Sverige på den tiden.


Johan Erik Hörstadius

Den första ”skolprästen” hette Johan Erik Hörstadius. Han var född i Hardemo

men namnet kommer av Hörsta som ligger i nordvästra delen av Kumla kommun.

Han var en duktig man, men kanske inte bara så som Anders Lundmark hade

tänkt sig. Ganska snart började han arrendera gårdar i och omkring Hardemo

för att odla potatis och av potatisen brände han sedan brännvin.

Efter fem år slutade han som lärare och började istället köpa gårdar runt om i

hela Mellansverige. Sin största affär gjorde han 1855 då han köpte Tyresö slott

för 160 000 riksdaler. När han sedan avled 1859 var hans gårdar taxerade till

över en miljon, men det verkliga värdet var över fyra miljoner riksdaler.

Skolmuseets senare öden

Vid 1800-talets slut byggdes nya skolor i Hardemo och 1903 stod nuvarande

Hardemo skola färdig.

Lundmarkska skolan kom att användas som bland annat sammanträdeslokal för

socknen och församlingen och till konfirmationsundervisning. Under 1950- och

60-talen hade Hardemo skola sin träslöjdssal här. Övervåningen var kantorsbostad

fram till 1949 och därefter privatbostad.


Kumla kommun, Kumla turistinformation

Besöksadress: Torget 1, 692 80 Kumla

Tel: 019-58 81 06 I E-post: turistinfo@kumla.se

www.orebrotown.com/kumla I www.kumla.se

More magazines by this user
Similar magazines