Lundmarkska skolan

orebrotown.com

Lundmarkska skolan

Johan Erik Hörstadius

Den första ”skolprästen” hette Johan Erik Hörstadius. Han var född i Hardemo

men namnet kommer av Hörsta som ligger i nordvästra delen av Kumla kommun.

Han var en duktig man, men kanske inte bara så som Anders Lundmark hade

tänkt sig. Ganska snart började han arrendera gårdar i och omkring Hardemo

för att odla potatis och av potatisen brände han sedan brännvin.

Efter fem år slutade han som lärare och började istället köpa gårdar runt om i

hela Mellansverige. Sin största affär gjorde han 1855 då han köpte Tyresö slott

för 160 000 riksdaler. När han sedan avled 1859 var hans gårdar taxerade till

över en miljon, men det verkliga värdet var över fyra miljoner riksdaler.

Skolmuseets senare öden

Vid 1800-talets slut byggdes nya skolor i Hardemo och 1903 stod nuvarande

Hardemo skola färdig.

Lundmarkska skolan kom att användas som bland annat sammanträdeslokal för

socknen och församlingen och till konfirmationsundervisning. Under 1950- och

60-talen hade Hardemo skola sin träslöjdssal här. Övervåningen var kantorsbostad

fram till 1949 och därefter privatbostad.

More magazines by this user
Similar magazines