Klimat bildspel - Xplorator

xplorator.se

Klimat bildspel - Xplorator

Om klimatet och framtiden

Jan Sjökvist

www.xplorator

www. xplorator.se .se


Definitioner

Global uppvärmning

/växthuseffekt

Ökning i medeltemperatur sedan

1900-talets början

Klimatförändring

Ändringar i vädermönster – inte

nödvändigtvis varmare

1 ppm

= 0,000 1 %

(300 ppm = 0,03%)

(C) Xplorator.se 2


1. Vad har hänt?

2. Är det sant?

3. Hur blir det?

4. Vad kan vi göra?

(C) Xplorator.se 3


Det blir varmare..

DN 18/2 2007

Varmaste januarimånaden hittills på jorden

(C) Xplorator.se 4


Konsekvenser

Glaciärer smälter

Glaciären, i Alaska var 70 m tjock

(C) Xplorator.se 5


Gigjokull,Thorsmork, Island

Här var det is..

..för 100 år sedan

(C) Xplorator.se 6


Man visste inte..

I läroböcker i meterologi stod det tidigare att orkaner inte finns söder

om ekvatorn i Atlanten.

Men vad hände?

(C) Xplorator.se 7


Först kom Catarina..

Flera orkaner har sedan

drabbat Brasilisen kust

Det kommer flera..

(C) Xplorator.se 8


1. Vad har hänt?

2. Är det sant?

3. Hur blir det?

4. Vad kan vi göra?

(C) Xplorator.se 9


Vad orsakar

temperaturökingen

?

Kritikerna:

”atmosfären är så stor

att vi inte kan ha någon

inverkan på den”

Ronald Reagan:

”växthuseffekten

orsakas av döda

växtdelar”

380

370

360

350

340

330

320

Global medeltemperatur

Koldioxidhalt

310 1960 1970 1980 1990 2000

(C) Xplorator.se 10


Vem påverkar koldioxidhalten?

Mätningar i Antarktis is avslöjar CO2 sedan 650 000

år, genom analys av inneslutna luftbubblor.

-650 000 år

www.svt.se

Skridskoklubb protesterar mot istider

380 ppM

(C) Xplorator.se 11

nu


Istider orsakas

av...?

..beror även av variationer i

solens utstrålning

Banvariation

cirkel ellips,

110 000 år

Jupiter, Saturnus

Jordaxelns lutning

22,5 – 24,5 grd,

40 000 år

Jordaxeln vinglar

precession,

25 800 år

Solen, månen

(C) Xplorator.se 12


Istider

Överlagrade variationer

medför nya istider

varje 100 000 år.

- 4 grader temperaturändring

medför en ny istid

(C) Xplorator.se 13


Tillfälliga

klimatvariatio

ner

Vulkanutbrott

Pinatubo 1991,

Krakatau 1883

(C) Xplorator.se 14


Tillfälliga

klimatvariatio

ner

Kometer och asteroider

Tunguska, Sibirien 1908

(C) Xplorator.se 15


Mänsklig påverkan

Förbränning av fossila

bränslen

kol, olja, naturgas, torv

Aerosoler

Rök, sot, aska, spray

Landexploatering

Konstbevattning, jordbruk,

För 40 år sedan var Aralsjön

avskogning

världens fjärde största

innanhav.

(C) Xplorator.se 16


Utsläpp...CO2..

(C) Xplorator.se 17


Konsekvenser

Det blir varmare..

De 10 varmaste åren sedan 1700-talet har inträffat de

senaste 14 åren.

Tundran smälter

Träd på tundrans permafrost faller åt alla håll. Bostäder

på permafrosten rasar.

Vattenbalans förändras

Kilimanjaro: Torka → bränder → regnskog försvinner →

störd vattenbalans.

Livsvillkor förändras

Nairobi och Harare låg tidigare ovanför moskitogränsen.

(C) Xplorator.se 18


Biosfären

Kilimanjaro: Torka bränder regnskog försvinner störd

→ → →

vattenbalans

Nairobi och Harare låg tidigare ovanför moskitogränsen.

(C) Xplorator.se 19


Arktis nu och 1979

Om 50 år kan sommarisen vara

borta.

Nordpolen kan vara isfri till

2100.

(C) Xplorator.se 20


1. Vad har hänt?

2. Är det sant?

3. Hur blir det?

4. Vad kan vi göra?

(C) Xplorator.se 21


Jorden är laddad..

med

uppvärmning,

även om vi

stänger av

nu

+1°, +2°, +3°

?

(C) Xplorator.se 22


Framtiden (IPCC)

Flera scenarier visar högre temperaturer

(C) Xplorator.se 23


Fler konsekvenser

Torka

Skogsbränder ökar dramatiskt , särskilt i USA .

Fler åskväder ökar riskerna ytterligare.

Migration, folkomflyttning, på grund av vattenbrist.

Katastrofer

Nederbörd, jordskred, orkaner, tyfoner

Havsytan..

Havsytan stiger med 2,5 – 4 mm/år.

Förstärkande effekt

På en generation har jordens befolkning ökat från 2 till 6,5

miljarder.

Lokala..

Trädgränsen, nederbörd, stormar..

Granen kommer inte att trivas i Sverige.

(C) Xplorator.se 24


Havsytan

Vad händer om isen på Grönland smälter?

(flood.firetree.net)

Grönlandsisen smälter först

om 1000-tals år.

Nu höjs havsytan 2,5 – 4

mm/år.

(C) Xplorator.se 25


Två scenarier (IPCC)

Tillväxtfaktorer:

A2: Marknadsinriktad ekonomi

Hög befolkningstillväxt

hög energianvändning, låg inkomst

höga utsläpp

B2: Miljöinriktad ekonomi

Begränsad befolkningstillväxt

ganska hög energianvändning

låg inkomst, mindre utsläpp än A2

(C) Xplorator.se 26


Är vi på rätt väg i Sverige?

Användningen av fossila

bränslen minskar.

Men transportsektorn

hänger inte med.

Användning av fossila bränslen

i förhållande till totalt använd energi

(Energimyndigheten)

(C) Xplorator.se 27


Förnybart i världen?

Produktion

Ca 17% totalt

förnybart,

inkl vattenkraft

(C) Xplorator.se 28


Framtiden globalt (2100)

Även vid konstant koldioxidhalt (380 ppm) ökar temperaturen

0,5 grader på grund av havens tröghet.

Ökningen av växthusgaser är 3,3% / år,

mot 1,3% på 90-talet

Det blir blötare norrut, och torrare i tropikerna.

(C) Xplorator.se 29


Framtiden (2100), temperaturskillnad

Ökning av

temperaturen

fördelas inte jämt

(C) Xplorator.se 30


I Sverige ..

Ökad risk för översvämningar

Ökad nederbörd i hela landet

Mest ökar nederbörden i norra och västra Sverige. I

fjälltrakterna kan nederbörden öka med upp till 25 %.

Vattenbrist och torka i södra Sverige

Ökad sommartorka i södra Sverige. Samtidigt väntas

antalet skyfall bli fler och öka i intensitet även i södra

Sverige.

Temperaturzoner flyttar norrut

Växtperiodens längd beräknas öka med mellan en och

två månader i hela landet utom längst i söder där

ökningen kan bli upp till tre månader.

(C) Xplorator.se 31


Förändringar i Småland

Månadstemperaturer

ändras olika

Nederbörden ökar ca 10%

Risk för torka, översvämningar.

Kurvan visar löpande 10-årsmedelvärde för

A2 (lila) och B2 (turkos).

(C) Xplorator.se 32


Minskar utsläppen tillräckligt?

Koldioxiden måste

strypas fortare.

Transportsektorn ökar

Bostäder/service minskar

1980 82Mton CO2

(Sverige)

(C) Xplorator.se 33


Tipping points

Albedo (reflexionsförmåga)

Arktis blir mörkare

Mörkare shelf

(C) Xplorator.se 34


Tipping points

Permafrost

Om permafrosten smälter kan stora mängder växthusgaser

frigöras. På mycket kort tid kan CO2 halten fördubblas.

Golfströmmen

Istiden i Europa kom på så kort tid som 10 år. Redan innan hade

isen över Nordamerika smält och bildat ett enormt innanhav.

Detta rann plötsligt ut i Atlanten, och sötvattnet stoppade

golfströmmen. Temperaturändringar i haven kan orsaka samma

sak. Vi vet inte hur känsligt systemet är.

El niño

Väderfenomen i södra Stilla havet, skulle kunna torka ut

Amazonas.

(C) Xplorator.se 35


1. Vad har hänt?

2. Är det sant?

3. Hur blir det?

4. Vad kan vi göra?

(C) Xplorator.se 36


EUs klimatmål

Ska vi klara EU:s mål att begränsa

temperaturökningen till två grader år 2100, får

koncentrationen av CO2 inte överstiger 450 ppm.

Det förutsätter att..

koldioxidutsläppen minskar med 50 %

fram till 2050 jämfört med år 2000

Vad kostar det?

Tid. Standard 2100 försenas till april 2102!

2

(C) Xplorator.se 37


Vad gör EU-kommisionen?

20/20/20 -målet (dec 2008)

Senast 2020 ska

utsläppen av växthusgaser minska med 20 %,

andelen förnybara energikällor uppgå till 20 %

den totala energiförbrukningen sjunka med 20 %

(C) Xplorator.se 38


Vad kan vi göra?

Använda förnybar energi

Biobränslen, vindkraft,

solceller/paneler,

geotermisk energi

Spara energi

Energieffektiva transporter,

ny teknik, eco-hus

kortare transporter

Binda koldioxiden

Forskning pågår..

(C) Xplorator.se 39


Vad kan du göra ?

Bil

Etanol? Biogas bättre!

Hybridbilar?

Bränslecell

Batteri

Uppvärmning

Pellets, fjärrvärme

Bergvärme, luftvärme

Spara energi

Beteende

Spara energi!

Åka kollektivt

Undvik flygresor

Handla förnuftigt

(C) Xplorator.se 40


Klimatlöften sparar CO2!

Under ett års tid lovar jag att.. (kg sparat CO2 i genomsnitt)

1. Gå cykla eller åka kollektivt i stället för att ta bilen till skolan eller jobbet (233)

2. Återvinna mina aluminiumburkar (34)

3. Ta korta duschar - 5 minuter - eller dela på ett bad (185)

4 a. Byta ut tre glödlampor mot energisparlampor (150) 4

4 b. Byta ut 6 glödlampor mot energisparlampor (300)

5 a. Inte lämna några apparater på stand-by (35)

5 b. Sätt 4 transformatorer i en grendosa med avstängningsknapp (35)

6 a. Sänka inomhustemperaturen med 1 grad, och ta på tröja om det känns kallt. (300)

6 b. Införa nattsänkning av temperaturen (440)

7. Ta ut mobilladdaren ut uttaget när den inte används (7)

8 a. Tvätta allt i 40 grader (51)

8 b. Tvätta bara med helt fylld tvättmaskin (45)

9. Lufttorka tvätten, helt utomhus (280)

10. Skriva avtal med "grön" elleverantör (eller be mina föräldrar) (350)

11. Installera vattenbesparande munstycke i duschen (230)

12. Stänga av kranen när jag borstar tänderna (3)

13. Bär hem varor i tygkasse (8)

14. Använda vattenkokare när jag kan

15. Låt varm mat kallna innan jag sätter in den i kylen (6)

16. Koka exakt den vattenmängd jag behöver till kaffe eller té (45)

17. Köp inte vatten på flaska (20??????)

18. Skriv inte ut brev eller dokument om det inte är absolut nödvändigt (8)

19. Köp en miljöbil inom ett år (660)

20. Kör smart (kör på höga växlar (inte över 2500 varv/min), se långt framåt för att undvika att behöva använda bromsen,

håll jämn hastighet, stäng av motorn vid korta stopp (200)

21. Ersätt minst en 100-mils bilresa med tåg (190)

22. Skippa en längre flygresa vartannat år (2000) (totalt 4000/2år)

23. Åk kollektivt till jobbet i stället för bil (240) (medelavstånd 5 km)

(C) Xplorator.se 41


Slutsatser

Världen

EU begränsar CO2. Men Kina och Indien?

Områden med problem → fler problem

Omfattande migration

Djurarter slås ut

Alla måste göra något

Sverige

Längre somrar

Blötare vintrar

Skogen växer fortare, med nya träd

(C) Xplorator.se 42

Similar magazines