Trovärdigt nr 16/2011 - Svenska kyrkan i Växjö

svenskakyrkanivaxjo.se

Trovärdigt nr 16/2011 - Svenska kyrkan i Växjö

TROvärdigt

Ett informationsblad från Svenska kyrkan i Växjö

TACK!

• Den flyktiga tacksamheten

• Förundran

nr 16/11

Innehåller predikoturer

för 6/10- 21/10


Förundran!

Det är en av de allra sista

sommardagarna.

Jag sitter på en balkong och ser ut

över ett fantastiskt landskap.

Rakt framför mig ser jag solen

som går ner.

Och ner mot höger skymtar

jag Helgasjöns vatten bakom

träd som om bara några veckor

kommer att skifta i regnbågens

alla färger.

Jag hör skratt från lekande

barn och ljud som bara naturen

kan åstadkomma. Jag anar att

någonstans i vår värld ler ett

barn för första gången mot sina

föräldrar.

Det är en sådan där fantastisk

kväll, så oerhört vacker.

Jag fylls av en tacksamhet över

skapelsen och livet.

Det finns också ögonblick och

tider då det känns svårt att vara

tacksam.

Det kan nästan kännas som ett

övermänskligt krav. Hur ska en

människa kunna tacka när livet

slås sönder, när livet gett henne

sår som känns omöjliga att helt

läka.

Jag tror på en Gud som är helig och varm,

som ger kampglöd och identitet.

En helande Gud som gör trasigt till helt,

som stärker till medvetenhet.

Jag tror på en Gud som gråter med mig,

när jag gråter så allting är gråt.

En tröstande Gud som kan trösta lik den

som väntar tills gråten gått åt.

Jag tror på en Gud som bor inom mig

och som bor i allt utanför.

En skrattande Gud som vill skratta med mig,

som lever med mig när jag dör.”

(Svps 766)

Tacksamhet är inget vi kan tvinga

fram, det är lika hopplöst som

att tvinga fram kärlek. Äkta

tacksamhet och äkta kärlek

kommer när den vill. Däremot

tror jag, att vi kan göra plats för

tacksamhet i våra liv, lära oss att

se och förundras.

Men det finns mycket som står i

vägen.

*När stressen tar över mitt liv och

jag sammanbitet och med nedböjt

huvud jagar från det ena till det

andra.

*När ouppklarade konflikter gör

mig arg på allt och alla.

*När jag tvivlar på min egen

förmåga och allt jag kan känna är

otillräcklighet.

Allt detta gör att jag förlorar

förmågan att stanna upp,

lyfta blicken och förundras.

Förundras över solen som går

ner bakom träden, glädjas över

busschauffören som stannade när

jag kom springande till bussen,

glädjas över barnet som strålande

berättade vad dom fått för mat

på dagis. Jag kanske fortfarande

behöver ta tag i min stress och

konflikten som ligger där och

bara växer men stråken av glädje,

tacksamhet och färger finns där.

För mig vilar tacksamheten

ytterst i ängelns ord till

kvinnorna vid Jesu grav:

”Han är inte här, han är

uppstånden!”

Mitt i det som är mitt liv och

precis så som mitt liv ser ut finns

Någon.

Någon som vill dela mitt liv här

och nu, dela mitt mörker och dela

mitt ljus. Dela ALLT.

Carina Samuelsson, komminister

i Växjö domkyrkoförsamling

Tyck till och kommentera:

carina.samuelsson@svenskakyrkan.se


Den flyktiga tacksamheten

Tacksägelsedagen

står för dörren. Det

är en dag som sätter

tacksamheten i fokus

och som kanske väcker

en del funderingar. Hur

förhåller vi oss i vårt

välfärdssamhälle till

tacksamhet idag?

Tini Berg McIlroy är

legitimerad psykoterapeut och

har arbetat i 10 år på kyrkans

familjerådgivning i Växjö. Jag

träffar henne för ett samtal

om tacksamhet, men enligt

henne börjar jag i fel ände. Vi

kan inte tvinga oss att känna

tacksamhet, eftersom känslan

måste få växa fram inifrån för

att vara äkta och vi bör därför

inte heller känna skuld när vi

inte förmår vara tacksamma.

Den fråga vi istället bör ställa

oss är: Hur närvarande är vi i

livet?

”Vanans makt är väldigt stor

och om vi stressar på genom

livet och hela tiden tänker på

morgondagen, så kommer vi

att missa nuet där livet är.”

Det Tini menar är att vi

behöver stanna upp och

bli medvetna om allt som

finns omkring oss och alla

sinnesintryck som präglar vår

vardag, men som vi ofta tar för

givna.

Livet är fullt av små underverk

för den som har ögonen öppna:

Solljuset som silar ner genom

ett grenverk. Mättnadskänslan

efter en god måltid. En spontan

kram.

Ett snabbt leende. Smaken av

en solmogen jordgubbe. Ljudet

av regndroppar som slår mot

fönstret när man ska sova…

Närvaro handlar också om

att vara sanna mot oss själva

och visa erkänsla åt våra inre

upplevelser. Detta gäller både

de ljusa och de mörka sidorna

av oss själva, för hur kan vitt

existera utan relationen till

svart? Tini drar ett exempel

som säkert många av oss

känner igen.

”När Alfons Åberg klagar

över att han har tråkigt undrar

hans farmor hur han ska kunna

veta när han har roligt, om han

ibland inte också har tråkigt.”

Vi behöver hela vårt register av

känslor. Tacksamhet hör därför

ihop med att också erkänna

missunnsamhet, avundsjuka,

otacksamhet, habegär mm. Det

ena möjliggör det andra och

de känslor som är varandras

motsatser står inte alls så

långt ifrån varandra som vi

ofta tror. Motpolerna inom

människan skapar en dynamik

och kreativitet, en rörelse och

därmed energi till utveckling.

Tini menar, att vi egentligen

inte är dåliga på tacksamhet,

även om vi kanske upplever

det så när det ibland behövs

en tragedi i vår närhet för att

vi ska se oss omkring och

upptäcka vad vi har. Det vi

behöver träna är däremot vår

förmåga att vara närvarande

och dela närvaron med

varandra - då når vi lättare

upplevelsen av hela livets

färgpalett av känslor, däribland

tacksamhet.

Många beskriver tacksamhet

som förknippad med

upplevelser av värme

och känslor av berörelse,

förnöjsamhet och ödmjukhet.

Det är underbara och flyktiga

förnimmelser som får oss

att må bra och bli bättre

medmänniskor. Tacksamheten

gör att vi blir öppnare och mer

givmilda som individer, både

mot oss själva och mot andra i

våra liv.

Tini Berg McIlroy,

familjerådgivningen,

Svenska kyrkan i Växjö

Text och foto: Johanna Andersson


Detta händer i våra kyrkor 6/10 - 21/10

Tacksägelsedagen: Lovsång och Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet : Rik inför Gud

Domkyrko-

församlingen,

Furuby och

Hemmesjö med

Tegnaby

Växjö domkyrka

vardagar

12.00 Middagsbön

vid ljusträdet

Torsdag 6/10

12.00 Lunchmusik

T Niklasson

Fredag 7/10

18.00 Mässa

L Adolfsson, T Niklasson

Lördag 8/10

09.00 Morgonbön

Växjö stifts diakonidag. Biskop

Jan-Olof Johansson

13.30 Dopgudstjänst

L Adolfsson, Y Steen Ohlander

Söndag 9/10

11.00 Högmässa

L Adolfsson, C Åstrand,

G Haglund, Y Steen Ohlander.

Ceciliakören

17.00 ”Sånger för livet”

Se annons

Måndag 10/10

19.00 Mässa ”För att du

finns…”

”Jag borde vara tacksam…eller”

C Samuelsson, M Magnussson

Selinder, S Abrahamsson,

Y Steen Ohlander. Fabian och

Hanna Wåhlin.

Tisdag 11/10

18.00 Meditation

A B Weiborn

Onsdag 12/10

08.00 Mässa

L Adolfsson, G Haglund,

T Niklasson

Torsdag 13/10

12.00 Lunchmusik

T Niklasson

Fredag 14/10

10.00 Mässa

Biskop Jan-Olof Johansson

21.30 Nattmusik

med domkyrkans musiker.

Växjö stifts kyrkomusikmöte

Lördag 15/10

13.00 Körkonsert

med kyrkomusikernas kör.

Dir Cecilia Rydinger-Alin.

Växjö stifts kyrkomusikmöte

18.00 Konsert

med Kammarkören Sankt

Sigfrid. Y Steen Ohlander.

Växjö stifts kyrkosångsförb.

Söndag 16/10

11.00 Högmässa

med medverkan av stiftskören.

T Petersson,

M Magnusson, T Niklasson mfl

17.00

Kyrkosångskonsert

Körsångare från stiftet och

instrumentalister, framför

bl a ”Förklädd Gud”. Växjö

stifts kyrkosångsförbund

Tisdag 18/10

18.00 Meditation med

mässa

M Magnusson Selinder

Onsdag 19/10

08.00 Mässa

M Magnusson Selinder,

I Wandt, T Niklasson

Torsdag 20/10

12.00 Lunchmusik

T Niklasson

Fredag 21/10

18.00 Mässa

A Borgström, T Niklasson

Växjö konserthus

Söndag 9/10

17.00 ”Sånger för livet”

Allsångskonsert, se annons.

Församlingshemmet

Nygatan 6

Torsdag 6/10, 13/10

och 20/10

12.00 Öppen sopplunch

Tisdag 18/10

18.00 Växjö

församlingskår

”Prästminnen” med R Grügiel

Världsbutiken Karibu

Onsdag-fredag kl 11-17,

lördag kl 10-14

Östregård

Torsdag 13/10

15.00 Andakt

L Adolfsson, K Sörbris

Måndag 17/10

15.00 Sångstund

G Haglund, S Abrahamsson

Mekan

Tisdag 18/10

14.00 Andakt

M Magnusson Selinder,

K Sörbris

Åbovägen

Tisdag 11/10

14.15 Andakt

M Hedqvist, U Hallenbrant

Högstorps kyrka

Söndag 9/10

10.00 Familjegudstjänst

Se annons

Söndag 16/10

10.00 Högmässa

C Åstrand, U Hallenbrant.

Enkelt kyrkkaffe

Birka

Onsdag 12/10

14.30 Gudstjänst

M Hedqvist, U Hallenbrant

Onsdag 19/10

14.30 Gudstjänst

M Hedqvist, U Hallenbrant

Sjukhuskyrkan

Centrallasarettet

Måndag 10/10

09.00 Mässa

C Karlsson

Måndag 17/10

09.00 Mässa

A Elfström

Sjukhuskyrkan

Sigfridsområdet

Torsdag 6/10

18.00 Andakt

Andaktsrummet. K Adolfsson,

L Andersson

Söndag 9/10

14.30 Mässa

Kyrkan. A Elfström,

L Andersson

Torsdag 13/10

18.00 Andakt

Andaktsrummet. A Elfström,

L Andersson

Tisdag 18/10

18.00 Sångstund

Rehab. Ulriksbergskyrkan

Torsdag 20/10

18.00 Andakt

Andaktsrummet. P Sörbris,

L Andersson

Furuby kyrka

Torsdag 6/10

19.00 Gemensam

församlingsafton

i Billa församlingshem

För personlig service ring vår växel tel 0470- 70 48 00 eller din församlings expedition:


Lördag 8/10

18.00 Gemensam

gudstjänst

i Hemmesjö kyrka

Lördag 15/10

18.00 Gemensam

konsert

i Hemmesjö kyrka

Söndag 9/10

14.30 Skördegudstjänst

A Borgström, C Wiberg,

Josefine Holmberg sång.

Auktion

Söndag 16/10

17.00 Högmässa

T Petersson, M Carlsson

Lördag 22/10

18.30 Musikkväll för

Världens barn

Insamling till Världens barn.

Med bl a domkyrkans barn-

och ungdomskörer Prima Vox

och Ceciliakören. A Borgström

Ca 19.30 Café

i församlingshemmet med

O´Hugos Tales and Tunes,

irländsk musik

Furuby

församlingshem

Lördag 22/10

Ca 19.30 Café

O´Hugos Tales and Tunes,

irländsk musik, se även Furuby

kyrka kl 18.30

Hemmesjö kyrka

Lördag 8/10

18.00 Mässa i Taizéton

Högstorpskören och Furuby/

Hemmesjö kyrkokör.

A Borgström, C Nordmark,

U Hallenbrant, C Wiberg

Söndag 9/10

14.30 Gemensam

gudstjänst

i Furuby kyrka

Lördag 15/10

18.00 Konsert

med Kronobergarnas

Musikkår. Andakt

Söndag 16/10

17.00 Gemensam

gudstjänst

i Furuby kyrka

Hemmesjö

församlingshem

Billa

Torsdag 6/10

19.00 Ӏnglar finns

dom?”

Församlingsafton

L Adolfsson, U Ekberg,

C Wiberg. Kaffeservering

Torsdag 13/10

09.00 - 12.00 En

förmiddag

i höstens tecken för barn

och föräldrar. Kom, skapa,

sjung och ät soppa. Anm

senast 7/10 till Carina 076-

2122150, carina.nordmark@

svenskakyrkan.se, Sirpa 070-

2367985, sirpa.abrahamsson@

svenskakyrkan.se

Torsdag 20/10

18.30 Föräldrakväll

En kväll för dig som är

småbarnsförälder. Vi

samtalar, byter barnkläder

och leksaker, äter en god bit

mat tillsammans. Anm senast

17/10 till Carina, se 13/10.

Skogslyckans

församling med

Västrabo

Skogslyckans

kyrka

Torsdag 6/10

17.30 Taizémässa

En enkel, meditativ mässa

D Bjärnhall, R Svensäter

Lördag 8/10

08.00-ca 13.00

Pilgrimsvandring

i Växjös närhet, samåk fr

Skogsl, egen matsäck. Anm

senast 4/10 på 704882 eller

dag.bjarnhall@svenskakyrkan.se

15.00 Dopgudstjänst

D Bjärnhall, Å. Johnsson

17.00 Musikgudstjänst

Skogslyckans

kyrka

Musikgudstjänst

med

barnorgelkonsert

Lördag 8/10

kl. 17.00

D Bjärnhall

Å Johnsson

A Dahl

Söndag 9/10

10.00 Högmässa

Stig Ferm, trumpet.

D Bjärnhall, K Johansson,

Å Johnsson. Gudstjänstgr 6.

Sopplunch, lotterier, auktion

Onsdag 12/10

08.00 Morgonmässa

”Inför Dig”

H Polback, Å Johnsson

Torsdag 13/10

17.30 Taizémässa

En enkel, meditativ mässa.

L Björksell, Å Johnsson

Lördag 15/10

15.00 Dopgudstjänst

L Björksell

Söndag 16/10

10.00 Gudstjänst

Regina Jönsson, flöjt.

L Björksell, Å Johnsson.

Gudstjänstgrupp 7. Kyrkkaffe

19.00 ”I Guds tystnad

får jag vara”

En gudstjänst utan krav.

D Bjärnhall, M Carlsson

Torsdag 20/10

17.30 Taizémässa

L Björksell, R Svensäter

Skogslyckans

församlingshem

Tisdag 18/10

12.00 Tisdagslunch

Sång, musik och lyrik

Torsdag 20/10

16.00 Café Andrum

Välkommen till en stunds fika

och gemenskap

Västrabokyrkan

Söndag 9/10

10.00 Gudstjänst

B Fellinger, R Svensäter.

Västrabokören, Söndagsskola,

Bibelklubb. Ta med skördegåvor,

säljs till förmån för EFS

Mission. Kyrkkaffe grupp 3

Torsdag 13/10

14.00 Torsdagsträff

”Bara den som vandrar…”

En vandring till Santiago de

Compostela med Barbro

Fellinger. Andakt, servering

Lördag 15/10

19.00 Café Västrabo –

musik och fika

Kerstin Oderhem, distriktsföreståndare

för EFS i

Sydöstsverige talar ”Om livet”

Söndag 16/10

10.00 Temamässa

”Delandets glädje”- Kerstin

Oderhem . A Hillergren,

D Bjärnhall, H Näverbrant,

M Carlsson. Barngudstjänst

med H Löfgren och H Polback.

Kyrkkaffe (grupp 4) med

samtal om församlingens

bönegrupp

Onsdag 19/10

08.00 Morgonmässa

E Peterson, R Svensäter

Hovslund

Onsdag 12/10

15.00 Gudstjänst

A Hillergren, R Svensäter

Onsdag 19/10

15.00 Mässa

E Peterson, R Svensäter

Borgmästaren

Torsdag 6/10

14.30 Mässa

Torsdag 20/10

14.30 Gudstjänst

A Hillergren, R Svensäter

Norrelid

Fredag 7/10

15.00 Gudstjänst

D Bjärnhall, Å Johnsson

Domkyrkoförsamlingen 0470- 70 48 24 Skogslyckans församling 0470- 70 48 80


Teleborg, Tävelsås,

Vederslöv-

Dänningelanda och

Kalvsviks

församlingar

Teleborgs kyrka

Torsdag 6/10

18.30 Lovsångsmässa

Lördag 8/10

15.00 Dopgudstjänst

A Hansson, L F Johansson

Söndag 9/10

17.00 Söndagsmässa

Söndagsskola. Å Roxberg,

A Hansson, P Alrikson. Inter-

nationella gruppen har för-

säljning av hembakat, sylt etc.

Onsdag 12/10

08.00 Morgonmässa

12.00-13.00 Sopplunch

Torsdag 13/10

18.30 Lovsångsmässa

Fredag 14/10

15.00 Sjung med mig

deluxe

S M Porle, A Svensson,

E Söderström

Söndag 16/10

17.00 Söndagsmässa

Avtackning av diakon Annaliz

Hyltegård. Söndagsskola,

Gloriakören. S M Porle,

Å Roxberg, E Söderström

Tisdag 18/10

09.30 Barngudstjänst

S M Porle, A Svensson och

L F Johansson

14.30 Nattvardsgudstjänst

på Bågen

S M Porle, E Söderström

Onsdag 19/10

08.00 Morgonmässa

12.00-13.00 Sopplunch

Torsdag 20/10

14.00 Höstcafé

18.30 Lovsångsmässa

Kalvsviks kyrka

Söndag 9/10

Kalvsviks kyrka 160 år

10.00 Högmässa

Kyrkokören, barnkören WOW,

söndagsskola - Annesophie

Färdigh och Kvanki.

M Widholm, A Ärenskog,

L F Johansson. Smörgåstårta,

korv o bröd till barn. Anmälan

Söndag 16/10

12.00 Högmässa

Å Roxberg, L F Johansson

Tävelsås kyrka

Lördag 8/10

13.00 Dopgudstjänst

A Hansson, L F Johansson

Söndag 9/10

10.00

Söndagsgudstjänst

Centerkvinnorna smyckar

kyrkan med skördealster.

L Aldén, M Carlsson. Kyrkkaffe

Söndag 16/10

10.00 Högmässa

Gloriakören framför musicalen

”Brödundret” av Per Harling.

S M Porle, E Söderström

Vederslövs kyrka

Söndag 9/10

12.00 Högmässa

A Hansson, M Carlsson

Tisdag 11/10

14.45 Kura skymning

Söndag 16/10

10.00

Söndagsgudstjänst

H Sydmark, L F Johansson

Växjö Maria

församling med

Johanneskyrkan

Mariakyrkan

Torsdag 6/10

Torsdag i Maria

12.05 Middagsbön

12.15 Sopplunch

13.00 Höstdekorationer inför

Tacksägelsedagen

Lördag 8/10

12.00 Dopgudstjänst

P Hansson, E Åkerlund

Söndag 9/10

10.00 Högmässa

P Hansson, B Odéhn,

E Stoltz Niklasson,

Mariakvartetten

Tisdag 11/10

18.00 Veckomässa

C Cummings, E Stoltz Niklasson

Torsdag 13/10

Torsdag i Maria

12.05 Middagsbön

12.15 Sopplunch

Söndag 16/10

10.00 Högmässa

Å Ingvert, E Stoltz Niklasson

Tisdag 18/10

18.00 Veckomässa

U Zwaard, E Stoltz Niklasson

Onsdag 19/10

08.00 Morgonmässa

U Zwaard, S Marklund,

E Stoltz Niklasson

Torsdag 20/10

Torsdag i Maria

12.05 Middagsbön

12.15 Sopplunch

13.00 Bibel ”Att lyssna i Tro”

samtal inför söndagen

Johanneskyrkan

Torsdag 6/10

14.00 Små & Stora

gudstjänst

C Cummings, E Tunström,

E Åkerlund

Lördag 8/10

12.30 Gudstjänst

med Ungerska församlingen

Söndag 9/10

17.00 Ionainspirerad

mässa

C Cummings, E Tunström,

E Åkerlund. Se annons

20.00 Meditation

Tisdag 11/10

14.00 Små & Stora

gudstjänst

C Cummings, E Tunström,

E Åkerlund

18.30 Workshop

U Zwaard, E Åkerlund

Onsdag 12/10

08.00 Veckomässa

C Cummings, B Odéhn,

E Åkerlund

Torsdag 13/10

14.00 Små & Stora

gudstjänst

C Cummings, E Tunström,

E Åkerlund

Lördag 15/10

13.30 Dopgudstjänst

Å Ingvert, M Carlsson

Söndag 16/10

17.00 Ionainspirerad

mässa

U Zwaard, E Åkerlund

20.00 Meditation

Måndag 17/10

19.00 Heliga Danser

A-C Wigermo

Tisdag 18/10

14.00 Små & Stora

gudstjänst

C Cummings, E Tunström,

E Åkerlund

Torsdag 20/10

14.00 Små & Stora

gudstjänst

C Cummings, E Tunström,

E Åkerlund

Teleborgs församlingar 0470- 70 48 57 Växjö Maria församling 0470- 70 48 70


Evelid

Tisdag 11/10

15.15 Gudstjänst

L G Selinder, E Åkerlund

Hagalund

Tisdag 18/10

15.15 Gudstjänst

B Odéhn, E Åkerlund

S:t Sigfrids kapell

Vardagar

08.15 Morgonbön

Torsdag 6/10

19.00 Mässa

C Samuelsson, M Nilsson

Torsdag 13/10

19.00 Mässa

M P Wåhlin

Torsdag 20/10

19.00 Mässa

M P Wåhlin, M Nilsson

Öjaby, Bergunda,

Ör-Ormesberga,

Öja, Aneboda-Asa-

Bergs församlingar

Öjaby kyrka

Söndag 9/10

09.30 Gudstjänst

med Små och Stora. Barn-,

Mellan- och Ungdoms-

kören. Centerkvinnorna

smyckar kyrkan. Kaffe.

R Grügiel, E Johnsson Rydman

Onsdag 12/10

08.00 Mässa

I Gunnarsson Blom

Lördag 15/10

14.00 Dopgudstjänst

H Gustafsson, A Boström

Söndag 16/10

11.00 Söndagsmässa

med dop

H Gustafsson, A Fritzson

Onsdag 19/10

08.00 Veckomässa

H Gustafsson

Öjaby

församlingshem

Torsdag 6/10

12.00

Torsdagsgemenskap

Vi inleder med kort program

12.15-13.00 serveras soppa o

bröd, kaffe med kaka 40 kr

Lördag 15/10

(Obs ändrat datum)

09.00-11.00

Kvinnofrukost

”Häxdoktorer och dansande

barn”. Diakon Maria Polback

tar oss med på en resa ibland

Kiviafolket i Kenya. Anmälan

Torsdag 20/10

12.00

Torsdagsgemenskap

Vi inleder med kort program

12.15-13.00 serveras soppa o

bröd, kaffe med kaka 40 kr

Bergunda kyrka

Söndag 9/10

16.00 Mässa

med Små och Stora.

Församlingsdag, Bergundakören.

Kvällsmat, present till

nyinflyttade. I Gunnarsson

Blom, B Lindberg, K Severin

Söndag 16/10

09.30

Söndagsgudstjänst

A Ärenskog, K Severin

Tisdag 18/10

19.00 Träffpunkt

se annons

Öja

församlingshem

Söndag 9/10

11.00 Mässa

med små och stora. Öjakören,

barngrupperna. Utdelning av

Bibel för barn, välkomnande

av nyinflyttade. 10.30

sångstund m Tina. Soppa

20:-, auktion på skänkta

skördealster, ta med och

skänk! Jens Linder, B Lindberg,

K Severin

Söndag 16/10

18.00 Taizémässa

Konfirmanderna medverkar.

I Gunnarsson Blom,

B Lindberg, K Severin.

Torsdag 6/10

19.00 Träffpunkt Öja

”Upptäcktsresan” – Bibeln

runt på en timme. Sång och

klurigheter med Tina Glimsjö.

Torsdag 13/10

19.00 Träffpunkt Öja

Kyrkorådet sammanträder

Torsdag 20/10

19.00 Träffpunkt Öja

Leva livet stegvis – pilgrimens

sju nyckelord. Samtal om

Frihet, Enkelhet och Tystnad.

B Lindberg

Solgården

Måndag 10/10

14.00 Tradition och liv

B Lindberg

Torsdag 13/10

14.30 Mässa på Ekebo

I Gunnarsson Blom,

B Lindberg, K Severin

Ör kyrka

Söndag16/10

09.30

Söndagsgudstjänst

H Gustafsson, A Fritzson

Ormesberga kyrka

Söndag 9/10

11.00 Högmässa

R Grügiel, A Fritzson.

Församlingsdag, kyrkokören.

Lunch i sockenstugan. Auktion

på skänkta alster. Anm lunch

senast 6/10, 0470 – 704940

Sockenstugan

Ormesberga

Onsdag 12/10

19.00 Resecirkelupptakt

”Reformationen då - och nu…”

Lite teologi, kulturhistoria,

mat och dryck + Tysklandsresa

våren 2012. Datum i höst:

onsd 26/10 och onsd 9/11.

Ledare: H Gustafsson

Lammhult kyrka

Lördag 8/10

14.00 Dopgudstjänst

A Stacke, A Fritzson

Söndag 9/10

10.00 Familjegudstjänst

barnkören, G-klaven.Auktion,

servering. A Stacke, A Boström

Söndag 16/10

10.00 Gudstjänst

Anders Fall, A Boström

Onsdag 19/10

08.00 Morgonbön

Asa kyrka

Söndag 16/10

12.00 Gudstjänst

Anders Fall, A Boström

Aneboda kyrka

Lördag 8/10

15.00 Dopgudstjänst

A Stacke, A Fritzson

Söndag 23/10

11.00 Högmässa

se annons

Berg sockenstuga

Lördag 8/10

18.00 Mässa i helgsmål

A Stacke, A Fritzson

Lammengatan

Onsdag 19/10

14.30 Gudstjänst

A Stacke, A Fritzson. Koralkören

Öjabys församlingar 0470- 70 49 40 Mer info: www.svenskakyrkanivaxjo.se


Avsändare

Box 307, 351 05 Växjö

Distribueras som samhällsinformation till alla hushåll inom Växjö kyrkliga samfällighet.

Högstorps kyrka

Familjegudstjänst

Söndag 9/10

kl 10.00

Miniton, Voice och Pluskören

Skaparverkstan

Diakonigruppen

M Hedqvist, K Sörbris,

M Corshammar, U Hallenbrant

Försäljning av skördealster

Aneboda kyrka

Gemensam

Högmässa

23/10 kl. 11.00 (Obs tiden)

för församlingarna i Öjaby pastorat

Medverkande:

Pastoratets präster, musiker och

diakon. Vuxenkörerna från samtliga

församlingar.

Olle Larsson, lektor talar om

kristnandet av bygden.

Lunch på Anegården, 50 kronor

Anmälan till lunch senast 18/10

på 0470/70 49 90

Samåkning:

Samling vid Öjaby församlingshem,

Örs kyrka och Öja kyrka kl 10.15

Tipspromenad c:a 2 km

Växjö Konserthus

Söndag 9/10 kl 17.00

”Sånger för livet”

Allsångskonsert till

förmån för de svältande

på Afrikas horn

Konferencier: Leif Adolfsson

Allemanskören, Husbandet,

I Nordström, I Hedberg,

Y Tuvesson Rosenqvist,

L Andersson, Y Steen Ohlander

150kr MediaMax-pris: 125 kr

Förköp via Biljettcentrum

0470/41600

TÄVELSÅS KYRKA

Högmässa

Söndag 9/10 11.00

Gloriakören framför

musikalen

”Brödundret”

av Per Harling

S M Porle, E Söderström

Trovärdigt är ett informationsblad från Svenska kyrkan i Växjö.

Nr 16/2011 för perioden 6/10-21/10 Nästa nummer utkommer 20/10 2011

Kontakta oss vid utebliven tidning:

0470- 70 48 00 eller e-post: vaxjo.samfallighet@svenskakyrkan.se

Ansvarig utgivare: Åke Roxberg: ake.roxberg@svenskakyrkan.se

Chefredaktör: Johanna Andersson johanna.andersson@svenskakyrkan.se

Redaktion: Johanna Andersson, Åke Roxberg, Liselotte Lindstrand, Eva Peterson och Ewa Juteström Karlsson

Distribution: Posten. Tryck: Löwex Trycksaker AB. Upplaga 35 500. Foto: Johanna Andersson och Kyrkcd

www.svenskakyrkanivaxjo.se

Johanneskyrkan

Söndag 9/10 17.00

”Ionainspirerad mässa”

Skördeauktion på skänkta varor

Lotterier och fika

Internationella gruppen medverkar

Auktionsutropare: Paul Hansson

Behållningen går till svältkatastrofen i Afrika

Träffpunkt

Bergunda kyrka

Tisdag 18/10 kl 19.00

Ida Gunnarsson Blom

med gäst:

Biskop Jan-Olof Johansson

Samtal om livet, Gud,

kyrkan och Växjö Stift

Ställ egna frågor

Var med och sjung några av

Jan-Olofs favoritpsalmer

Fika och gemenskap

Välkommen till en spännande kväll

More magazines by this user
Similar magazines