OLLE SKöRDAR ENERGI I SKOGEN - Swecon

swecon.se

OLLE SKöRDAR ENERGI I SKOGEN - Swecon

Snart är det dags…

Den 5 november har för oss på Swecon blivit ett

datum med samma laddning som 24 december

har för mina barn. Då är det nämligen premiär för

vårt nya affärssystem, en premiär som vi faktiskt

förberett i över två år.

Det kanske låter som en intern angelägen-

het, men det är i högsta grad ni – våra kunder –

som i första hand ska märka av förbättringarna.

I korthet betyder det nya affärssystemet att

vi på Swecon kan jobba mer effektivt. I ett och

samma datasystem kan vi sköta bland annat

verkstad, reservdels- och maskinhantering, eko-

nomi och kundregister. Enkelt uttryckt kan man

säga att det blir mer ordning och reda.

Det betyder också att (ursäkta den slitna

klyschan) kunden verkligen kommer i fokus. Tack

vare att vi på Swecon jobbar smartare, så får vi

mer tid att ge er den service ni behöver.

Ytterligare en fördel med det nya affärssys-

temet och ett gemensamt arbetssätt är att vi

enklare kan flytta personal temporärt till anlägg-

ningar som har tillfälliga arbetstoppar.

Det finns dock ett litet krux. Att byta affärs-

system är en komplicerad historia. Vi har förbe-

rett oss i över två år, vi har gått kurser och utbil-

dats och vi har testkört systemet flera gånger i

jakt på buggar.

Den 5 november ska allt vara klart, men

risken finns ändå att det kan bli lite inkörnings-

problem i början. En sak är säker: vi ska göra allt

för att eventuella inkörningsproblem ska märkas

så lite som möjligt – och att ni istället ska upp-

täcka att vi på Swecon har blivit en ännu bättre

samarbetspartner.

Jimmy Jonsson

Marknadsföring, servicemarknad

Elservo: ett nytt

behov för Henrik

I tre års tid har Henrik Wilhelmsson provkört Volvos elservo för

hjullastare. Testperioden är slut – men Henrik är ”beroende”.

– Jag kan inte sluta med elservo, nu när jag provat på det.

En sensommardag i Vändle bergtäkt utanför Väs-

terås. Här jobbar Henrik, delägare i familjeföreta-

get Bygg- och Industrimaskiner AB med utlastning

för Swerocks räkning. Hans L180E, med en skopa

på fem kubikmeter, fyller lastbil efter lastbil med

grus och fyllnadsmaterial.

För den ovane betraktaren ser det inte så spe-

ciellt ut, men inne i hytten upplever Henrik stora

skillnader mot förr. Orsaken är den elservo som

Henrik testat i tre år för Volvos räkning.

– Man måste nog köra själv för att kunna för-

stå. Skoprörelserna är mycket mjukare i slutet av

varje cykel, det gör att maskinen nästan inte alls

kränger och gungar. Det gör att arbetsmiljön i hyt-

ten är mycket bättre.

Ställbar från hytten

Elservon har en annan stor fördel. Henrik kan stäl-

la elservon inifrån hytten för olika behov, till exem-

pel den exakta höjden för lastning av lastbil. Då

bromsar skoprörelsen automatiskt in på rätt höjd

och skopan kan tömmas.

– Det gör jobbet effektivare och enklare, säger

Henrik.

Han har testkört elservon i 7 000 timmar på

uppdrag av Volvo. Undan för undan har detaljer

rättats till för att få en optimalt fungerande elservo.

Och Volvo har lyckats bättre än konkurrenterna,

tycker han.

– Jag har provat andra fabrikat med elservo,

men de är mycket kantigare. Det är mer av och på,

med mindre känsla och mjukhet •

Lätt och smidigt med elservo

Volvo har testat och utvärderat den nya elservon noggrant för att kunna lansera den till hjullastarna

i F-serien. Ola Mossberg på Volvo Construction Equipment har varit med i utvecklingen och är

mycket nöjd med resultatet.

– Den är följsam och reagerar snabbt och exakt.

Elservo kommer som tillval i hjullastarna i F-serien från L110F och uppåt. Den största, L350F, har elservo som

standard. I projektet med elservo har Ola Mossberg jobbat nära testförarna och samlat in de åsikter som dykt upp.

– Det gäller att göra avvägningar, eftersom maskinerna går i så olika arbeten. Elservon ska fungera

i alla applikationer.

Ola Mossberg ser många fördelar med elservo.

+ Den kräver mindre spakrörelser.

+ Lyftautomatiken, både lyfthöjd, skopvinkel och skopans markläge, går att ställa inifrån hytten med en

enkel knapptryckning.

+ Elservo tar mindre plats än hydraulservo och ger bättre utrymme i hytten.

+ Elservon sitter i stolen och följer dess rörelser, vilket gör den lättare och mer bekväm att köra.

+ Ny spakdesign ger ökad komfort.

– Alla som inte provat, bör göra det! Vi är riktigt nöjda med slutresultatet, säger Ola Mossberg.

More magazines by this user
Similar magazines