Medlemsbrev nr 4/2007 - SAK

konstforeningen.se

Medlemsbrev nr 4/2007 - SAK

Kära medlemmar!

Nu har jag suttit på denna stol sedan februari i år och jag har

sett 2007 års årsböcker och 2007 års lotteri komma och gå.

Grattis ni drygt 2 000 som vunnit, och bättre lycka nästa år

önskar jag er som dragit en nit!

Under denna höst har jag i hög fart bilat hundratalet mil runt

om i Sverige och föreläst och träffat medlemmar och med dem

diskuterat SAK:s mål och medel. I Linköping hade jag t ex

nöjet att dela en ostbit och dricka ett glas vin med den lokala

konstföreningens 79 medlemmar, i Fiskebäckskil, i SAK:s eget

arrangemang, träffades 28 medlemmar som var mer än nöjda

med utfallet av vår gemensamma konst- och gourmethelg. Det

jag mött under denna höst är en kärlek till konsten och en

påfallande trohet till Sveriges Allmänna Konstförening. Det jag

också mött är ett stort antal analytiska och idérika medlemmar

som hjälpt mig att formulera ett handlingsprogram för SAK om

hur vi bäst i framtiden skall fortsätta att stödja och upplysa om

svenskt konstliv.

Som en del i denna nya strategi fungerar detta 16-sidiga medlemsblad

med ett urval av konst som jag hoppas skall förgylla

ert liv och fungera som ett alternativ till ytlighet och hasta

under 2008. Det som skiljer år 2008 från tidigare år är framförallt

en vilja från min sida att köpa färre men mycket bättre vinster

och tryffera dessa med tre unika SAK-editioner av

Charlotte Gyllenhammar, Jens Fänge och Linn Fernström. Det

ag är ute efter är nu högsta kvalitet och bättre upplysning i allt

SAK företar sig. Dessutom har jag försökt att öka tempot i för

2

eningen genom alla de föreläsningar och visningar som erbjudits

och som också under 2008 kommer att ge glans åt vårt

medlemsår.

Till slut, denna mörka höst som snart vänder sitt ansikte in i

solig vår, vill jag åter rikta ett varmt tack Barbro Osher och

hennes stiftelse Pro Suecia Foundation som framsynt nog,

redan nu, stödjer 2009 års SAK-bok med 75 000 dollar. För mig

är Barbro Osher ett unikt föredöme och jag hoppas i framtiden

att hennes opretentiösa kulturomsorg smittar av sig också på

andra bidragsgivare.

Notera att årsboken finns att hämta på galleriet redan 29

november i år, allt för att möjliggöra att årsboken skall kunna

fungera som en julgåva. Och, kära medlemmar, betala medlemsavgiften

i december så kommer årsboken hem i brevlådan

i januari 2008!

På återhörande!

Mårten Castenfors, verksamhetschef SAK

More magazines by this user
Similar magazines