Tidigare artiklar på startsidan – www - S-info

data.s.info.se

Tidigare artiklar på startsidan – www - S-info

ARKIVET | Tidigare artiklar startsidan oktober 2004 maj 2007

Juni-september 2006:

"Det är starka och duktiga män som ligger före oss kvinnor"

Gunnel Söderberg (m), som är högst

placerade kvinna moderaternas riksdags-

lista i Dalarna. Hon står 5:e plats...

Och inte ser det bättre ut i Falun...

www.s-info.se/gahnshag

Januari-april 2006:

"Företagandet ökar kraftigt i Sverige. Inte tjugo år har nyföretagandet varit så högt. I World Economic Forums

årliga rankning över de mest konkurrenskraftiga ekonomierna placerar sig Sverige tredje plats bland 117 länder"

Tomas Östros och Pär Nuder

i Sydsvenska Dagbladet, 15 januari

Läs hela artikeln

Mars-april 2007:

"Med den bakåtsträvande politik som vi har måste vi vara väldigt trevliga"

SR:s Public Service immiterar (kd):s Göran Hägglund apro förslaget om vårdnadsbidrag, som bl a

jämställdhetsministern kritiserat. Satir som är mer slående än verkligheten!

Maj-juni 2007: 1:A MAJ | Bra samtal och demonstration i Falun

Årets förstamajfirande i Falun blev bra. Ungeför lika

många i tåget som tidigare år, vilket betyder cirka 300

personer. Det blev trångt inne i Folkets Hus där fler anslöt

till paneldiskussionen. Den präglades av vår roll som

oppositionsparti och att vi tillsammans med alla i Falun

och Sverige måste avslöja den brutala politik som de

borgerliga för. Jag betonade bl a att t o m den lokala

borgerligheten tycker att regeringens arbets- och

utbildningspolitik är för magstarkt för dem; de anslår 1

mkr extra till vuxenutbildning, 5,5 mkr till plusjobb. Det

kostar , även för borgerliga kommunledningar, att ha

en brutal regering.., Friskolor tränger ut de kommunala

både viljan till hämningslös expansion och skolor med

märkliga inriktningar. Ett nytt skatteutjämningssystem

kommer gynna storstäderna bekostnad av Falun. Jag

avlutade med en uppmaning: Håll koll den lokala

borgerligheten. Varför vill de släppa in storföretag i vår

äldreomsorg? samt några kloka ord som jag hörde TV häromkvällen:

I en norsk talkshow intervjuade man några barn om hur de ville förändra världen, och en sade: Världen är som en väg

där vi i den rika världen är topparna och de fattiga groparna. Vi måste jämna till vägen så att groparna blir mindre.

Väldigt klokt. Samma tanke gäller både i världen och här hemma. Livet för de flesta människorna blir inte bättre om

groparna blir djupare, som de borgerliga försöker göra dem. I panelen delton förutom undertecknad (fr vänster)

Ingalill Persson, Thomas Bodström, Roza Güclü och Lena Johnsson.

April-juni 2007: NY I KOMMUNLEDNING | Roza ersättare under min

föräldraledighet!

Roza Güclü, 24 år, blir den som ersätter mig som oppositionsråd när jag är föräldraledig under stora delar av april och

maj. Läs pressmeddelande


Mars-maj 2007: KONGRESSEXTRA | Mona fick en bra start!

Så som processen utvecklade sig, så var Mona det bästa valet vi kan göra kongressen den 17-18 mars. Hon var ung

och relativt oprövad när hon var aktuell förra gången. Idag är hon, nyss fyllda 50, både garvad och rutinerad som

politiker. Hennes schabbel då gjorde att hon inte var rätt person att leda partiet. Idag är hon lika ordningssam som alla

andra förtroendevalda, troligen mer ärlig i det hon säger om privata saker och politiska frågor än många andra. Hon

har lyckats behålla den öppenhet, det enkla språk och den vassa retorik som gjorde henne känd redan för ett

decennium sedan. Det ska bli väldigt intressant att se hur Reinfeldt kan hantera Mona. Nu är det inte längre han som

är den fräschaste...

Läs mina kommentarer till Monas "installationstal" min blogg!

DD rapporterade om mitt inlägg kongressen

Dessa ombud från Dalarna var extrakongressen

...och de inlägg som vi gjorde.

Läs mer om Kongressen

Mars-april 2007: EU | Läs Der Spiegels intervju med Margot Wallström ( engelska)

februari-april 2007: NYTT FRÅN KS | Läs kommentarer från kommunstyrelsen 30 januari

Augusti 2006-april 2007: INFRASTRUKTUR | Nu löser vi Salaproppen!

Som kommunstyrelseordföranden i Falun och Borlänge har jag och Peter

Hultqvist den senaste året arbetat hårt för att få till stånd en byggstart

av förbifart Sala under 2006. Enda sättet att få en garanterad

byggstart är att vi som kommuner går in och lånar ut en del av pengarna

till byggkostnaden. Den 25 augusti togs första spadtaget utanför Sala.

2008 har vi en snabbare och mycket mer trafiksäker väg för de i

genomsnitt 600 falubor som passerar varje dygn.

Läs vår gemensamma insändare om Salaförbifarten

Läs också min fråga till Falupartiets Maria Wilje

...och i Faluns landsbygd sätter vi ned

foten när det gäller viktiga vägsträckor!

Läs vårt "vägmanifest" som också innehåller redovisning vad som gjorts (inför valet)

Vi står fortfarande fast vid att det ska byggas cykelväg till Grycksbo (efter valet)

November 2006-mars 2007: BORGARPOLITIK | När rött blev blått började också

utvecklingen gå åt fel håll

Fler och fler lediga jobb raporteras. Det är bra. Det här förutsåg vi socialdemokrater redan för ett år sedan. De

"stimulansåtgärder" som borgerliga regeringen nu sätter in hjälper inte till att skapa nya jobb. Tvärtom. Det regeringen

gör är att man kyler med en arbetamarknad som minst av allt behöver det. Färre i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

kommer att göra det svårare för dessa personer att komma ut arbetsmarknadsmarknaden. Dessutom gör det att

kommunernas utbetalning av socialbidrag ökar med mellan 10 och 20 procent.

Med borgerlig politik ökar alltså bidragsberoendet och otryggheten.

Läs också min artikel om hur regeringens politik drabbar Falun


Februari-mars 2007: SKADAD TROVÄRDIGHET | Carl Bildt:s affärsengagemang

i vår tids största folkmord kan komma att stå Sverige dyrt

Medan delstater i USA lagstiftar om att bojkotta finansiella investeringar i krisens Sudan vägrar Sveriges

utrikesminister Carl Bildt att svara frågor om sina egna privata förmögenhet kopplade till Lundin Petroleum som

äger och utnyttjar oljefält i södra Sudan. Ledaren i Expressen 31/1 skriver: ” Hans affärsengagemang i vår tids

största folkmord kan komma att stå Sverige dyrt.” - "Amerika borde bojkotta Bildt."

Läs de socialdemokratiska frågorna av Veronica Palm, Morgan Johansson, Peter Hultqvist och Bosse Ringholm till Carl

Bildt under interpellationsdebatten i Riksdagen den 30 januari. Hela protokollet finns att läsa riksdagens

hemsida >> (artikeln är hämtad från s-info centralt)

En personlig reflektion är att samtidigt som Bildt har haft ett engagemang i Sudans oljefält som gjort honom mer

förmögen är vår förre utrikesminister Jan Eliasson anlitad av FN för att försöka bringa fred och ordning i området. Jag

vill inte ta orden "ont mot gott" i min mun, men en paradox är det verkligen.

Februari-mars 2007: NY PARTILEDARE | Mona är den bästa!

Så som processen utvecklade sig, så är Mona det bästa valet vi kan göra kongressen den 17-18 mars. Hon var ung

och relativt oprövad när hon var aktuell förra gången. Idag är hon, snart 50 år, både garvad och rutinerad som

politiker. Hennes schabbel då gjorde att hon inte var rätt person att leda partiet. Idag är hon lika ordningssam som alla

andra förtroendevalda, troligen mer ärlig i det hon säger om privata saker och politiska frågor än många andra. Hon

har lyckats behålla den öppenhet, det enkla språk och den vassa retorik som gjorde henne känd redan för ett

decennium sedan. Det ska bli väldigt intressant att se hur Reinfeldt kan hantera Mona. Nu är det inte längre han som

är den fräschaste...

PS. Jag funderar om Nuder, Bodström eller någon av killarna hade blivit valda; hade då kritiken och ifrågasättnadet

varit lika stort? Nej, jag tror inte det. Däremot hade nog både Ulrica, Carin och Margot få gå igenom samma eklut. Vad

säger det här? Jo, som vanligt är det tjejerna som de flesta är krtiska mot och som många försöker hitta fel och brister

. DS.

Dessa ombud från Dalarna ska välja partiledare extrakongressen

Oktober 2006-februari 2007: EKONOMI | Kommunen går 60-70 miljoner plus

2006!

Falu Kommuns delårsbokslut per den sista augusti blev +70 miljoner. Fullt så bra trodde vi inte att slutresultatet skulle

bli. Efter att "böckerna" stängde i början av januari har det visat sig att 2006 års resultat mycket väl kan komma att

hamna mellan 60 och 70 miljoner. Då ingår engångsintäkter med kanske 25-30 miljoner, men det är ändå ett

enormt starkt resultat. Det är väl förspänt för den nya borgerliga majoriteten...

Läs även mitt interpellationssvar om Faluns ekonomi

Juni 2006-januari 2007: LÖNER | Vi har satt lägstalön 15.700 i kommunen

Majoriteten i kommunens förhandlingsdelegation (s+c) har beslutat att lägsta lön för kommunens anställda 2006 ska

vara 15.700 kronor. Förra året införde vi i samarbete med Kommunal en lägstalön 15.000. Nu går vi vidare.

Moderaterna i Falun har opponerat sig och tyckt att det är fel att de förtroendevalda går ut och slår fast en minimilön.

Läs vårt svar till moderaterna om lägstalöner

December 2006-januari 2007: VÄRNA A-KASSAN | Alla förlorar ändringarna i

A-kassan!

Den borgerliga regeringen har lagt ett förslag som både försämrar för de som arbetar och är arbetslösa. Avgifterna till

A-kassan höjs med 2-400 kronor. De svagaste, de arbetslösa och sjukskrivna, är de stora förlorarna. När

ersättningarna sänks får de svårt att få vardagsekonomin att gå ihop. De får dessutom ingen nytta av det "jobbavdrag"

(sänkt skatt för de som arbetar) som regeringen hela tiden hänvisar till. Vi måste nu hjälpas åt för att lindra

effekterna av försämringarna i A-kassan!


November 2006-januari 2007: BUDGET 2007 | Kommentarer efter KF:s beslut

om budget

Även om det var relativt små skillnader mellan den nya majoritetens budget och vi, den nya oppositionens, budget så

fanns en del skillnader. Oppositionen fick bl a igenom att Film i Dalarna och Kvinnojouren ska få årlig uppräkning

sina anslag. Till viss del gick de borgerliga oss till mötes när det gäller att inrätta ett fast bidrag till den nya

mansjouren och mansnätverket. Hälften av vårt föreslagna bidrag, 25.000 kr, ska majoriteten anslå via

Brottsförebyggande rådet.

När det gäller var betalningsansvaret för de fristående skolorna ska ligga fick vi igenom en återremiss som innebär att

förslaget ska ses över ännu en gång. Enligt oss är det viktigt att det görs en åtskillnad av betalningsansvaret mellan

skolnämnd och kommunstyrelse.

De borgerliga gick inte med att höja anslaget för omvårdnadsnämnden med 12 miljoner 2008 och ytterligare 8

miljoner 2009. Detta är beklagligt, men vi får anledning att återkomma i denna fråga.

En allmän reflektion är att den nya majoriteten verkar ha större problem med den nya regeringen än med alla övriga

omvärldsförändringar. Under behandlingen av flera nämnder och kommunstyrelsen konstaterade den nya majoriteten

att den nya regeringens förslag ställer till problem när det gäller arbetsmarknad, socialbidrag, byggande mm. Mikael

Rosén (m) skylade över detta genom att säga att regeringen kanske inte får igenom alla förslag. En märklig

förhoppning. Den lokala borgerliga politiken och rikspolitiken verkar inte vara riktigt överens...

Vårt alternativa budgetförslag kan Du läsa här.

November 2006-januari 2007: NYA TAG! | Tack för den här perioden! - från

och med nu övergår jag och (s) till opposition

Från och med 10 november agerar jag utifrån oppositionsrådsrollen i Falun. Jag och vi lovar aktiv och konstruktiv

oppositionspolitik. Det har gått bra för Falun de senaste åren och vi kommer att granska den nya majoriteten och

ibland medverka så att den positiva trenden fortsätter.

Läs mer om resultatet 2006 i Falun:

http://www.val.se/val/val2006/slutlig/K/kommun/20/80/roster.html

November 2006: FRISKOLOR | Kristna friskolan Mosaik överklagas

Bland de sista besluten som jag tog som kommunstyrelseordförande var att överklaga Skolverkets beslut att ge

friskolan Mosaik tillstånd att starta. Den kommunala skolan får nämligen svårt att kunna förutse antalet elever i

kommande elevkullar. Därmed uppkommer svårigheter att planera den kommunala skolverksamhetens ekonomiska

resurser inför kommande läsår.

Friskolan Mosaiks utbildning utgår från en religiös värdegrund som inte överensstämmer med den offentliga skolans.

Det finns därmed en risk att elever vid friskolan Mosaik inte ges samma möjlighet till omvärldsbevakning som i den

kommunala skolan, samt att elever med annan trosuppfattning eller värdegrund i praktiken inte ges samma

möjligheter att gå i denna friskola. Sveriges nya regering har också annonserat att man avser att se över

tillståndsgivningen för nya religiösa friskolor.

September-november 2006: VAL 2006 | Det blir opposition i Falun för (s)

Valet i Falu Kommun innebar att den sittande majoriteten, s+c+mp, ökade med två mandat till 34 (av 61). Samtidigt

har de traditionella borgerliga partierna också ett majoritetsövertag, även om det är med minsta möjliga marginal 31-

30. Centern har vacklat betänkligt, men har också varit under stark press där frågan är hur mycket de själva kan välja.

Det blir nu ett borgerligt fempartisamarbete där vi inriktar oss en konstruktiv och aktiv oppositionspolitik.

Läs min och mp:s Inger Olenius betraktelse (17 oktober) över centerns troliga ställningstagande

Läs mer om resultatet 2006 i Falun:

http://www.val.se/val/val2006/slutlig/K/kommun/20/80/roster.html

Se också hur det gick i Faluns

kommunval 2002


September-oktober 2006: VAL 2006 | 1450 personkryss - man tackar!

Jag är glad att vi höll våra 23 mandat i kommunfullmäktige. Vad som dessutom känns hedrande är de många kryssen.

Faktiskt flest av alla kommunlistorna i Dalarna. Jag ska förvalta förtroendet bästa sätt, det lovar jag!

September-november 2006:

UNG I FALUN | Unga

kandidater med

en politik för unga!

Läs hela vårt "ungdomsmanifest" här!

Några av våra kandidater, bakre rad fr vänster: Yvonne Nygårds,

Andreas Göräng med dotter, Christina Knutsson, Markus

Ragnegård och P-O Lindsten. Fram: Roza Güclü, Michaela

Johnsson, Malin Andersson, Johan Eklund och Sofia Knöös.

Är jämställdhet viktigt i politiken? Vi sossar har inte bara många unga våra listor. Vi har också principen att det

ska finnas lika många kvinnor som män. Moderaterna i Falun har 75% män sin lista och så här ser det ut i (m)toppen

Augusti-november 2006:ÄLDRE I FALUN | Nu har vi presenterat vårt förslag

till framtida äldreomsorg i Falun!

Läs hela vårt "äldremanifest" här!

Vi har också gjort en kartläggning av lokaler och bostäder för äldre med våra förslag inom detta område som vi

presenterar i en särskild rapport (idag eftermiddagen).

September-november 2006: SKOLAN | Så här ser framtidens skola ut i Falun

och Dalarna!

Läs vår skolrapport här ("Från förskola till högskola")

Augusti-november 2006: BÄTTRE STADSMILJÖ | Trotzgatan bra exempel

vackrare och säkrare centrum

Bildtext: Trotzgatan idag 2006 och 1956. Gatan har återfått bredden från 1950-talet, men idag med busshållplatser,

mer grönska och gång- och cykelbanor. Gatans utformning har givit en lugnare trafikrytm och säkrare trafikmiljö för de

oskyddade trafikanterna. Över 30 träd har nyplanterats.

Trotzgatan är ett exempel en större politisk vilja att förändra Falun till en säkrare och trevligare kommun. Den visar

också att det går att både prioritera miljö, folkhälsa och centrumutveckling. Den borgerliga oppositionen röstade emot

ombyggnaden av. På samma sätt har vi tagit steget och byggt ut kollektivtrafiken och bidragit till att cykelvägsprojekt

kommit igång både i Falu tätort och längs Leksandvägen och Hedemoravägen.

Falun ska fortsätta att ha miljöarbete i Sverigetopp och hävda sig som en kommun med en av de allra bästa

stadskärnorna och ett ständigt bättre näringslivsklimat. Så som det varit de senaste åren. Hållbarhet, trivsamma

miljöer och ekonomisk utveckling går hand i hand. Det visar våra satsningar i Falun.


September-november 2006: MILJÖ & HÄLSA | Viktiga steg mot hållbarhet

tagna under de senaste åren i Falun

Majoriteten där Socialdemokraterna ingår har jobbat hårt för att skapa bättre miljö, folk- och arbetshälsa samt

tillgänglighet i Falun. När vi tillträdde såg det inte så bra ut; rekordhöga sjukskrivningar och Jämo:s hot om vite för

dåligt jämställdhetsarbete. Idag ser det annorlunda ut.

Läs (s)-(c)-(mp)-majoritetens artikel

Augusti 2006: ÄLDRE | De sämst ställda ska få det bättre när tillväxten

ökar

Det går bra för Sverige. Det märks för allt fler, men ännu inte för alla. Vi vill använda resurserna till att underlätta för

dem som har de största behoven. Vi socialdemokrater sätter billigare hyra för de sämst ställda pensionärerna före

skattesänkningar för de rika. Både förtidspensionärer och ålderspensionärer ska få höjda bostadstillägg. Det blir en

höjning av ersättningen från 93 till 95 procent av hyran. Taket höjs till 5 000 kronor för alla.

- Att kunna säga: "Du står inte ensam!", är ohyggligt viktigt för ett välfärdssamhälle, sa statsminister Göran Persson i

söndags.

Vi socialdemokrater satsar hellre de sämst ställda pensionärerna än subventioner till välbeställda som vill ha

städhjälp.

Augusti 2006: KRIGET | Eliasson i Falun: Nu är det klart med

givarkonferens för Libanon

Utrikesminsiter Jan Eliasson hade goda nyheter med sig då han gästade Falun 14 augusti. Han hade fått klartecken

från inblandade parter att det blir en internationell konferens som ska hjälpa till i återuppbyggnaden av Libanon. Under

dagen i Falun deltog också ministern i torgmöte och besök Dellner Couplers.

Augusti 2006: EM-GULD!! | Hyllning av Kallurs hemma i Falun

Vid EM i Göteborg tog Sanna Kallur EM-guld 100 meter häck. Systern Jenny slutade

sjua. Vi Falubor är jättestolta över våra fantastiska tjejer. Tänk att två av åtta i EMfinalen

var Falubor - inte illa! Tisdagen 15 augusti hyllades de i en proppfull Geislerska

parken i Falun.

Juli-augusti 2006: VÄGVISNING | Skyltarna till Carl

Larssongården är äntligen plats!

Ibland tar det lång tid att åstadkomma resultat i frågor som kan verka

som små detaljer. Skyltningen till Carl Larsson-gården från Falun är en

sådan. Vi som bor i bygden vet hur man kommer dit. Men för

utomstående besökare och därmed också för CL-gården kan det vara

helt avgörande. S-föreningen i Sundborn, jag själv, turistbolaget och

CL-gården har kämpat länge för att Vägverket skulle få till en bättre

skyltning. Därför var det en glädjens dag när Vägverket efter enträget

”tjat” en vacker dag i slutet av juni fick upp nya skyltar längs riksväg

80. Jag är en lättad, då jag försökte hjälpa CL-gården. Under våren var

jag beredd att ge upp, då vägverkets kvarnar malde väldigt långsamt...

Juli-augusti

2006: SOMMAR I FALUN | "Falun Street" ny festival i år!


Juli 2006: VAL 2006 | Almedalsveckan - åsikts- och opinionshändelse

av jätteformat

Falun har under många år varit en kommun och en stad där det händer väldigt

mycket, särskilt sommaren. Många evenemang har kulturen som bärande innehåll.

Utbudet

måste hela tiden förändras för att locka och falla nya generationer och

grupper i smaken. Därför är det väldigt roligt och välkommet att vi i år fått en helt

ny

festival i Falun. Festivalen skulle kunna sammanfattas i några ord:

gatuliv, glädje, improvisation, tillgänglighet, berättande, teater, musik i en mångfald

för olika åldrar. Samverkan mellan olika människor och organisationer

skapar också

spännande möten och nya idéer som förhoppningsvis gör att kommunens kulturliv blir

ännu mer levande!

Falun

Street Performance

fick överlag mycket beröm och positiv kritik. Många

uppskattade

det blandade

utbudet och att det mesta var gratis. Vi hoppas att

festivalen återkommer 2007!

1968

höll Olof Palme sitt första sommartal från ett lastbilsflak

i Almedalen.

Idag, snart 40 år senare, är det ett

jättearrangemang. Jag fanns plats söndag till torsdag, och

personligen tycker jag att det blivit för stort och

utstuderat. Mer lobbyister än turister är det bara en vecka om

året i Visby - gudskelov...

April-juni

2006: CITYFÖRNYELSE | Stora ombyggnationer i sta´n

Just

nu genomförs stora förändringar i Falu Centrum. På gamla "EPA" har fasaderna

återställts

i ursprungligt skick. Nu går den stora ombyggnaden av galleriorna

Holmen och Jungfrun. Flera nya butiker ska in i den nya gemansamma gallerian,

som ska sammanbindas av en restaurang för 100 personer. Bland de nya

etableringarna märks Stadium.

April-maj

2006: NY I S-LEDNINGEN | Barbro Ödlund

"vickar" när Jonny är barnledig

Under tre perioder i maj-juni, sammanlagt 7 veckor kommer

undertecknad att vara barnledig. I första hand är det här

förstås

något jag gör för min familj. Samtidigt vore det väl sjutton om jag, som känt stor sympati för de som

argumenterat för en mer delad föräldraförsäkring, inte skulle göra detta. Alla ska kunna ta ut föräldraledighet oavsett

vad man har för arbete eller uppdrag.

Som

tillförordnat kommunalråd kommer

Barbro Ödlund, 54 år att fungera. Barbro som sitter i kommunstyrelsen och är

vice

ordförande i det allmänna utskottet har tidigare varit ordförande för Socialdemokraterna i Falun samt lokal SKTF-

ordförande. Hon arbetar idag Falu Kommuns stadsbyggnadskontor som handikappkonsulent.

Januari-februari

2006: FALUN VÄXER | Befolkningen ökade med 280 invånare

2005

Den 14 februari

presenterades befolkningssiffrorna för 2005. För Faluns del blev befolkningsökningen år 2005 +280

personer - nytt befolkningsrekord!

Läs mer om utvecklingen i Falun 2005 i min debattartikel.


November 2005-februari 2006: TILLVÄXT | Nu tar vi nästa steg i Faluns

utveckling som tillväxtkommun!

Sedan nedläggningen av Dalregementet har ett mycket aktivt utvecklingsarbete bedrivits i Falun. Sedan 2001 har

mycket hänt i Falun. Befolkningen har ökat med drygt 700 invånare. Dalregementets militära verksamhet med 350

anställda ersatts av 110 företag och organisationer med sammanlagt 500 anställda och lika många studenter. Centrum

har fått fler butiker och kaféer. Återöppnandet av Grycksbobanan, byggandet av ny väg Falun-Ornäs samt

bredbandsutbyggnaden är viktiga infrastruktursatsningar som genomförts. Bostadsbyggandet har tagit fart de senaste

åren. Nu tar vi nästa steg med ett ännu tydligare program som tar sikte mot 2009. Men också med mer långsiktiga mål

som att bli Europas kulturhuvudstad 2014.

Läs mer om tillväxtprogrammet eller programmet i sin helhet

Oktober 2005-April 2006: MOT VALSEGER! | Kongressen gav oss avstamp in i

valrörelsen!

Socialdemokraterna genomförde sin partikongress 29 oktober-3 november i Malmö. Kongressen gav oss ett viktigt

avstamp till valrörelsen. Kongressen var positiv även om den förmedlades som en i förhand uppgjord

tillställning eller att partiet är i sönderfall, när partistyrelsen åker däng. Hur vi än gör så blir det inte bra... Läs mer

tankar om kongressen min blogg.

Sverige är världens tredje mest konkurrenskraftiga land

Sverige är, precis som förra året, världens tredje konkurrenskraftigaste land. I en ranking av 117 länder kommer

Finland etta före USA, Sverige, Danmark, Taiwan och Singapore. "Framgångarna för Norden beror stabila

makroekonomiska miljöer, öppna och effektiva offentliga institutioner och en samsyn hur skattemedlen ska

användas." refererar Sveriges kommuner och landsting. Ett högt skattetryck behöver alltså inte innebära svagare

konkurrenskraft världsmarknaden. Det viktiga är att pengarna används till utbildningssystemet, sociala skyddsnät

och till att förbättra arbetskraften. Starka sidor för Sverige är teknisk utveckling, forskning och innovationskraft.

Vad har vi åstadkommit hittills lokalt i Falun?

Under kongressen presenterades lokala exempel framsteg under mandatperioden. I Falun går just nu arbetet

med att summera mandatperioden. Här kommer några exempel från Kommunstyrelsens område:

• Kommunal folkhälsoplanerare anställd 2003, och lokala folkhälsomål och nya miljömål har tagits fram.

• Ett integrationsråd har startats och förslag till en integrationsplan antas inom kort.

• Ökade ambitionen i det brottsförebyggande arbetet genom säkerhetscertifiering av butiker, aktiviteter

för fler vuxna i centrum kvällstid samt trygghetsvandringar i olika stadsdelar.

• Bygget av ny fyrfältsväg Falun-Ornäs börjades oktober 2003 och avslutas 2006. Kommit till stånd

genom kommunal verkan och genom att kommunen lånat ut pengar till en del av byggkostnaden

• Bredbandsutbyggnad genomförd i hela kommunen. 99% av hushållen får bredband.

• Nytt kårhus öppnas i centrum hösten 2006.

• Ny campingplats Främby Udde med aktivitetscentrum.

• Lösning för Tidstrandsfabriken i Sågmyra ny ägare, upprustning och nya hyresgäster.

• Nytt lokalt tillväxtprogram antaget i stor enighet, där den vision som Socialdemokraterna gick till val

har arbetats in, och blivit ledord.

• Energiinvesteringar i solceller samt åtgärdsprogram för att minska energiåtgången i kommunens lokaler.

• Startat projektet ”Ett Falun tillgängligt för alla” med målet att alla publika lokaler och allmänna platser

ska vara fysiskt tillgängliga för alla kommuninvånare i Falun år 2010. Rådhuset och stadshuset

handikappanpassade 2005.

• Dramatisk förbättring av jämställdhetsarbetet i kommunen. Vid majoritetsskiftet hotades kommunen

av vite för bristfällig jämställdhetsplan. Idag gör andra kommuner studiebesök här.

Januari-november 2005: HALVTIDSUTVÄRDERING | Vad har Sossarna gjort i

Falun under första halvan av mandatperioden?

Färre sjukskrivna, bättre jämställdhetsarbete, flera ungdomssatningar och igångsättandet av efterlängtade

infrastrukturprojekt. Ja, det har hänt en hel del under de två första åren med s, c, mp-styre i Falun. Inom

äldreomsorgen som just nu utmålas som dålig, har också mycket positivt inträffat. Läs mer om allt som hänt i vår

"utvärdering 2004"

September-oktober 2005: FRISKA ARBETSPLATSER | Sossarna, LO & ABF i

Dalarna drar igång projektet Hälsolyftet


Målet med Hälsolyftet är att arbetarrörelsens organisationer skall vara drivande i kampen för det goda arbetet och mot

de höga sjuktalen.

Nu går arbetet vidare. Lokala aktionsgrupper börjar så smått komma i gång i kommunerna. Hälsolyftet ska bilda

opinion för en bred hälsopolitik och ett mänskligare arbetsliv. Projektet går fram till och med 2008. Hälsolyftet ska

även förmå att:

• Stimulera till individuell reflektion om hälsofrågor.

• Formulera konkreta handlingsplaner för hur vi ska öka hälsan i våra

boendemiljöer.

• Genomföra en kartläggning av arbetslivet.

• Erbjuda stöd och mötesplatser för långtidssjukskrivna, via de lokala

fackförbunden.

• Starta samtal om hälsofrågor med det lokala näringslivet, och andra

fackliga organisationer.

• Samla och presentera goda exempel: Förändringar som lett till ökad

hälsa, arbetsplatser och i andra miljöer.

September 2005: KYRKOVALET | Östra S-föreningen försöker öka intresset

för kyrkan

Söndag 4 september genomförde Falu Östra S-förening aktiviteter för att få fler

falubor intresserade av kyrkovalet den 18 september. Först programmet stod

deltagande i högmässan i Stora Kopparberg kyrka.

Efter gudstjänsten berättade historikern Örjan Hamrin om Stora Kopparbergs

kyrkas historia.

Dagen avslutades i närbelägna Ångbryggeriet där det bjöds kaffe, samtidigt som

kyrkopolitikerna Lars Rydje och Assar Burman berättade om det stundande

kyrkovalet.

September 2005: VÅRDEN | OECD berömmer svensk sjukvård

De rika ländernas samarbetsorganisation OECD:s senaste granskning av den svenska ekonomin innehåller ett särskilt

kapitel om den svenska hälso- och sjukvården. Där konstateras att svensk hälso- och sjukvård fått dålig publicitet

under senare år, men att svenskarna i en internationell jämförelse har all anledning att vara nöjda med sitt hälso- och

sjukvårdssystem. Den svenska hälso- och sjukvården är av hög kvalitet, och är relativt väl finansierad.

Sjukvårdssystemet är också ett av de mest innovativa och flexibla i hela OECD. En bidragande faktor till det är den

höga graden av decentralisering.

Kanske dags att vi som svenskar får lite distans till hur saker är. Särskilt gäller det här borgerliga politiker, som

metodiskt i landsting och i rikspolitiken försöker smutskasta svensk sjukvård.

Juni-september 2005: FRITID | Ridanläggningen i Främby säljs till Falu

Ridklubb och rustas upp.

Kommunfullmäktige beslutade 12 maj att ridanläggningen i Främby ska säljas till Falu Ridklubb. Endast

Moderaterna och SPI var emot förslaget. Det här innebär att anläggningen blir kvar och kan utvecklas platsen, dit

det är lätt att ta sig med cykel och buss. Det är också en viktig satsning för att stärka "tjejidrotten" i Falun. Om inte

arbetena hade kommit igång i sommar hade stallet tvingas stänga och 40-talet hästar flytta.

Januari-september 2005: UNG | Nytt allaktivitetshus för ungdomar!

Under 2005 kommer det nya ungdomscentrumet i Centrum att ta form. Det är viktigt att Du som är ung är med och

verkar hur huset ska användas. Ungdomscentrumet kommer att inrymmas i gamla Komvux Mormorsgatan. Läs

det senaste om UC :

http://www.falun.se/www/vad/aktuellt.nsf/doc/598DB35A17E9934DC1256FBD00545E91?OpenDocument&Expand=3

Augusti 2005: VÄRLDSPOLITIK | Så urbota dumt av Moderata

studentförbundet

Jens Eriksson, ordförande för "fria" moderata studentförbundet, har kritiserat kungen i Dala-Demokraten för hans oro

för klimatverkan. Han tycker att kungen får mycket kritik annars, men nu när han sagt något som passar oss

socialdemokrater - då tiger vi.


Det var vid Tällberg Forum som kungen pläderade för att alla jordens länder måste arbeta i riktning mot målen i

Kyotoprotokollen för att inte låglänta områden och öriken ska översvämmas. Eriksson säger att "det är öppet mål för

landets republikaner" och att socialdemokraterna "institutionaliserat hyckleriet" genom att inte reagera.

Det som gör mig mest upprörd är att Eriksson de facto tar parti för de länder som vägrar att underteckna

Kyotoöverenskommelsen. Eriksson får det att låta som att USA tillsammans med 10-talet andra stater är de som gör

rätt bedömning av klimatfrågan, och att de andra 190 staterna som undertecknat Kyotoprotokollet skulle ha fel.

Man frestas att fråga Jens Eriksson: Om vi antar att kungen skulle tala för barnens rätt, och att det är viktigt att vi

arbetar för att uppfylla målen i barnkonventionen. Skulle det också vara att "bete sig som en god socialdemokrat"? Det

är ju nämligen ett likartat förhållande där. Ungmoderaternas mönsterland USA är tillsammans med Somalia det enda

landet i världen som vägrat underteckna barnkonventionen.

Jag är varken hängiven monarkist eller USA-hatare. Jag tycker också att man kan få vara lite "ung och dum". Men

DUM-DUM är till och med för mycket för en ung moderatordförande...

Augusti 2005: HÖSTPROPP | Budgetarbetet måste ge förutsättningar för

nya jobb

Pär Nuder presenterar förutsättningarna för budgetarbetet idag (onsdag 17/8). Troligen upprepar han inte Göran

Perssons utspel om att utgiftstaket kan komma att spräckas. Istället kommer han att säga att det finns utrymme för

satsningar i syfte att sänka arbetslösheten inom ramen för utgiftstaket. Det är viktigt att vi både hittar effektiva

metoder för att skapa jobb. samtidigt som vi vågar tänka nytt!

Juni 2005: EU | Nej i Frankrike och Holland - vad händer nu?

Konstitutionen fick inte stöd i de två länderna. Starka majoriteter röstade emot. I kommentarer säger Göran Persson

att vår beslutsprocess går vidare som planerat. Frågan är om det är någon idé att gå vidare med ett förslag som nu får

anses som dött, och som fått utstå mycket kritik i Sverige. Kritiken har i första hand gällt att vi inte folkomröstar om

fördraget, men ändå... Hur som helst får vi nu förbereda oss för ett långt och besvärligt omtag för att få fram en ny

konstitution. Det var inte lätt tidigare och lär inte bli det nu heller. Jag tycker att det är synd att det har gått så här.

Jag tillhörde dem som trodde positiva förändringar med en ny konstitution och att vi inte skulle folkomrösta om

den.

Juni 2005: FALUNS BUDGET | Moderaternas budgetarbete gått i stå?

Den 16 maj presenterade majoriteten siffrorna i den budget som sedan har kompletterats med textresonemang. Vid

presentationen deltog förvaltningarna samt berörda politiker från både majoritet och opposition. Vi valde att delge vårt

budgetförslag så tidigt för att förvaltningarna skulle ha möjlighet att reagera, men framförallt för att oppositionen

skulle kunna lägga ett budgetförslag innan kommunstyrelsen. Idén med det här var att vi skulle få tid att analysera

oppositionens förslag för att kanske plocka upp eventuella bra förslag. Moderaterna har nu tagit en månad sig utan

att kunna leverera ett förslag. Tur att de inte styr i Falun...

Maj-juni 2005: FÖRNYELSEBAR ENERGI | Faluns kraftvärmeverk byggs ut

Styrelsen för Falu Energi & Vatten AB har beslutat att bygga ytterligare ett kraftvärmeverk, bredvid det befintliga

Västermalmsverket. Det nya kraftvärmeverket kommer att ha en värmeeffekt 30 MW och en eleffekt 10 MW.

Bränslet kommer att bestå av GROT, flis, bark och sn. Byggstart är i maj och hela projektet beräknas vara färdigt i

januari 2007. Kostnad för projektet är ca 320 Mkr.

Jag ser detta som en mycket viktig och intressant investering för att kunna fortsätta utbyggnaden av fjärrvärmen och

öka elproduktionen i Falun. Fjärrvärmeproduktionen blir i det närmaste helt oberoende av fossilt bränsle, olja och

gasol, vilket får en positiv inverkan ekonomin för fjärrvärmen och ger ytterligare förbättringar av miljön i Falun.

April-maj 2005: KULTUR SOM TILLVÄXTFAKTOR | Falu Kommun och

Landstinget hjälps åt att lyfta länskulturen

Med projekt "Kulturfyr Dalarna" vill Landstinget och Falun se om man kan samverka mer omkring

länskulturinstitutionerna kommunens kolturutbud och andra verksamheter för att stärka både Dalarnas och Faluns

kulturliv. Det kan handla om samordning av program och lokaler. Det kan handla om förvaltningssamverkan och

eventuellt en gemensam nämnd. Hjärtat i Kulturfyren är området kring Faluån och Folkets Hus som utvecklas till ett

kulturhus. Se bildspelet om Kulturfyr Dalarna här (stor fil!)


Mars-april 2005: TRAFIK | Insatser för ökad bärighet länsväg 293

måste kombineras med ökad säkerhet

Vägverket avser att rusta upp länsväg 293 så att den klarar mer tung trafik. 60 miljoner ska satsas detta, dock utan

att en enda krona går till att förbättra trafiksäkerheten. Vägen är trång med många fastigheter nära vägen. Många

oskyddade trafikanter rör sig längs vägen, bl a skolbarn. Kommunstyrelsen har uttalat att om inte säkerhetshöjande

åtgärder, bl a cykelväg längs hela vägen, utförs så kan kommunen komma att föreslå ett förbud mot tung trafik.

Februari-mars 2005: AKTUELLA FULLMÄKTIGEBESLUT | Flera långbänkar

avgjorda - nu kan vi gå vidare

Vid kommunfullmäktige 10 februari togs beslut i ett par frågor som debatterats mycket senaste året.

Falun Folkmusik Festival: Kommunen sluter nu ett treårigt avtal med FFF AB om ett festivalupplägg som inkluderar

två privata företag; Rådhuskällaren AB och Grands Matsalar AB. Större näringslivsmedverkan har efterfrågats och det

får vi nu. Likaså bedömer jag att det blir en minst lika bra festival, trots att kommunen sänker ersättningen från 1,8

miljoner kr till 800.000 kr.

Nytt kårhus i Falu centrum: Ärendet är slutligt avgjort, då en motion från Falupartiet om att stoppa

kårhusprojektet nu avslagits. Många ser projektet som ett lyxprojekt för att studenter ska få festa. Jag ser det som

klassisk socialdemokratisk utbildningspolitik där vi lokal nivå ger möjlighet för de "nya" högskolorna att utvecklas

vidare genom en bra infrastruktur vid sidan om själva utbildningen. Läs också debattartikeln som Stödgruppen för

Studenter skrivit till försvar för ett nytt kårhus.

Februari 2005: FÖRSVARSOMSTÄLLNING | Konsekvenserna av

omlokaliseringar kan bli allvarliga för Falun

Jag har med stigande förvåning blivit allt mer varse om vad omställningsarbete i samband med försvarsnedläggningar

innebär. En liten historik:

· 1985-1995 förlorar Falun 1.700 statliga arbetstillfällen. Många statliga myndigheter och affärsdrivande verk

rationaliserar eller koncentrerar sina verksamheter. I nästan samtliga fall blir Falun förlorare till förmån för andra

residensstäder eller regioncentra i Mellansverige. Det 1970-talet utlokaliserade Domänverket avvecklas också till

stor del och återstående delar återflyttas till Stockholm.

· 1996 är Dalregementet nedläggningshotat, men räddas kvar. Omställningsarbetet riktat mot drabbade orter innebär

att Skogsvårdsstyrelsens regionkontor i Falun flyttas till Söderhamn. 25 arbetstillfällen försvinner från Falun.

· 2000 beslutas att Dalregementet ska läggas ned. Löften om 150 nya statliga jobb gavs. Hittills har 55 nya jobb

lokaliserats eller nyskapats. Falun är den ort i förra omställningen (2000-2001) som kompenserats sämst när man

mäter förhållandet utlovade jobb kontra resultat.

· Nu, 2005 tas nästa steg i omställningen av försvaret. Falun har ännu inte fått några fler ersättningsjobb. Istället

hotas arbetstillfällen inom AMS och Försäkringskassan i Falun. Falun förde långtgående diskussioner om att få

Folkhälsoinstitutet lokaliserat vid förra omställningen. Diskussioner fördes också om Statens Kulturråd, Sveriges

Geologiska Undersökningar och Arbetslivsinstitutet. Den dåvarande borgerliga majoriteten i Falun hade varken förmåga

eller ”regeringens öra” att slutligt landa något av förslagen.

Dalarnas län har de senaste 10 åren förlorat nästan 15.000 invånare. Falun har klarat att i stort sett bibehålla sin

befolkning, men regionen har drabbats hårt. Falun ingår i Mittdalarna, som är Dalarnas centralregion. I regionen ingår

Falun, Borlänge, Ludvika, Säter och Gagnef. 1994 hade regionen 154.000 invånare. Idag har den siffran sjunkit till

148.000 invånare. Trots att Högskolan Dalarna ökat från 4.000 till 10.000 studenter under senaste decenniet och att

trafikverken i Borlänge ökat i omfattning har varken Falun eller Borlänge klarat att öka sin befolkning.

Januari-februari 2005: MILJÖ & RESANDE | Tätare och bättre busstrafik i Falu

stad från 7 januari

Den 7 januari är inte bara första vardagen efter alla långhelgerna det är också premiärdagen för stjärntrafiken, den

nya stadsbusstrafiken i Falun. Nästan åtta av tio falubor får bättre bussresor tack vare det nya linjenätet. De nya

huvudlinjerna, den blå 701 och den gröna 702, binder ihop Faluns större stadsdelar. Vid högtrafik stannar

huvudlinjerna varje kvart vid den nya gemensamma centrumhållplatsen Falugatan och Östra Hamngatan. Där kan

resenärerna byta till övriga stadsbussar, Mjuka Linjen eller landsbygdslinjer.

Det kommer att gå smidigare och snabbare att åka buss i Falun tack vare att linjerna tar en genare väg. Den nya

trafiken har dragits så att tre av fyra falubor har maximalt 600 meter till någon av huvudlinjerna. Falu centrum ligger i

en gryta och avgaserna stannar gärna kvar kalla vinterdagar. Väljer fler att åka tillsammans bussen minskar också

utsläppen och miljön förbättras.

Stadsbussarna i Falun - nu ännu bättre! 15-minuters trafik från och med den 7 januari 2005. Mer

information finns under: http://www.falun.se/www/falun/gkt/paraply.nsf/


December 2004-januari 2005: PRIVATISERINGAR | Sjukvård med vinstintresse

verkar folkhälsan - negativt!

Med hänvisning till ett antal remissyttranden med mer eller mindre ömsinta kärleksförklaringar till behovet av

konkurrens och valfrihet pläderar en med kaxighet nysminkad nyliberal borgerlighet för utförsäljning av våra

skattefinansierade sjukhus till vinstdrivna företag. Sjukhusens ägarformer sägs inte ha någon betydelse. Hur

stämmer detta med verkligheten?

Jo, som en verkligt sakkunnig området Folkhälsoinstitutet i sitt av media i stort förtigna remissyttrande över den s

k ”Stopplagen” skriver: ”Sjukhusens ägarformer har stor betydelse för folkhälsan. Påståenden som görs i debatten om

att privat vinstintresse skulle leda till en mer innovativ vård saknar grund. De studier som gjorts talar i stället för att

de icke vinstgivande sjukhusen har en högre vårdkvalitet. Detta talar starkt för att landstinget bör svara för

huvuddelen av sjukhusvården.”

En studie av mer än 350.000 patienter i USA visar att vård vid privata vinstdrivna sjukhus i genomsnitt kostar mer än

vård vid privata icke-vinstdrivna sjukhus. Dessutom är den vinstdrivna vården i genomsnitt sämre mätt i dödligheten

hos jämförbara patientkategorier. (P J Devereaux m fl i Canadian Medical Association Journal, June 2004, resp. May

2002 (båda studierna kan laddas ner från www.cmaj.ca).

December 2004: VERKSAMHETEN 2005 | Förstärkt budget och ny

organisation ska ge stabila förutsättningar!

Vid kommunfullmäktige 25 november slogs budget 2005 fast definitift. Skolan ges 5 miljoner extra jämfört med

vårbudgeten och socialtjänsten 8 miljoner extra. Läs mer om Faluns ekonomi och budgeten i min debattartikel.

Vid årets sista fullmäktige, den 18 december, beslutas också om en ny organisation. Den nya organisationen innebär

att det blir en nämnd mindre - Kultur, Gatu/park och Fritid slås samman till två nämnder. Den ena innehåller "gamla"

Kultur och fritidsgårdarna. Resterande del av Fritid läggs samman med Gatu/park i en nämnd som får tyngdpunkt

förvaltning av anläggningar. Kommunstyrelsens sju förvaltningar slås också samman till en förvaltning. Inom

förvaltningen sker också förändringar, bl a läggs kommunfastigheter och fastighetsdrift/skötsel samman. Du kan

jämföra nuvarnande och nya organisationen här.

November-december 2004: LUGNET | Ny innebandyhall och infrastruktur för

47 miljoner

Den 6 oktober togs första spadtaget för en 3000 kvadratmeter stor innebandyhall Lugnet. Hallen byggs av IBF Falun

och kommunen lämnar borgen för 20 miljoner. Ett välkommet tillskott för Lugnet och för de 1.800 aktiva och två

elitlag som sporten har i Falun. Läs mer om IBF Falun www.ibffalun.com och om projektet

www.byggpartner.se.

Utöver innebandyhallen så förtjänar det att nämnas att projektet "infrastruktur Lugnet" beviljats 2,5 miljoner från

Region Dalarna och 9 miljoner från EU mål 2. Projektet kommer att ge säkrare trafik med bl a ny infart, ombyggd

utemiljö och en bergbana. Läs mer i min debattartikel HÄR.

Viss kritik kommer förstås mot satsningarna Lugnet. Lärarförbundet står i en insändare att utvecklingen av

Lugnet skall bekostas av neddragningar inom skolan. Jag och skolstyrelsens ordförande Ragnar Kroona svarar

detta.

November 2004: STAD I FÖRÄNDRING | Fisktorget rustas upp 2005

Fisktorget ska bli en attraktiv mötesplats och en välkomnande entré till stadsbiblioteket, och som ger bättre

förutsättningar för en ökad kommersiell service. Utformningen ska ge möjlighet till ett flexibelt nyttjande av torget, och

göra det attraktivt hela året, inte bara sommartid. Torget ska bli trivsamt och erbjuda möjligheter både till sociala

aktiviteter och estetiska upplevelser. Förslaget visas stadsbiblioteket t o m lördagen den 27 november. Dessutom

presenteras det vid ett informationsmöte tisdagen den 16 november, kl 19.00 i stadsbiblioteket.


Oktober 2004:

FALUN VÄXER | Nya lägenheter

byggs i Britsarvet!

KopparStaden startar nu byggandet av nya lägenheter i

kvarteret Gullvivan, Britsarvet, som ligger strax intill

Söderbaumska skolan. Gatuadress blir Trädgårdsgränd. Där

uppförs under det kommande året 7 hus med sammanlagt

62 lägenheter. Det blir 2 större hus med 4 våningar. Mer om

nybyggnation av

bostäder kan Du läsa i det insändare som undertecknad

skrivit tillsammans med ordförandena i Kopparstaden och

Byggnadsnämnden.

More magazines by this user
Similar magazines