Views
5 years ago

Installera Platinum Internet Security 2005 - Panda Software

Installera Platinum Internet Security 2005 - Panda Software

Användarhandbok till

Användarhandbok till Platinum Internet Security 2005 Den programvara som beskrivs i den här handboken levereras under ett licensavtal och får endast användas under förutsättning att användaren accepterar avtalsvillkoren. Om ditt företag har förvärvat denna programvara och du inte har en LICENS FÖR FÖRETAGSANVÄNDARE, kontakta Panda Software för att utöka användningen av denna programvara till att omfatta fler än en dator. Copyrightmeddelande © 2005 Panda Software. Med ensamrätt. Ingen del av dokumentationen eller programmen i detta paket får kopieras, återges eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt för något som helst ändamål utan uttryckligt skriftligt medgivande från Panda Software. Varumärken Panda Software är ett registrerat varumärke som tillhör Panda Software. Övriga produktnamn som omnämns i denna handbok kan vara registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Övriga produktnamn som omnämns i denna handbok kan vara registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. D. L. BI 1934 04 © 2005 Panda Software. Med ensamrätt. Tryckt i EU. År 2005 CIP04 F0704 IS9MA-S 4 Platinum Internet Security 2005 Användarhandbok

Innehåll Innehåll I Information, förfrågningar och tjänster på Panda Softwares webbplats..................................... 9 Kapitel 1 Installera Platinum Internet Security 2005................................................................................ 11 Vilka är installationskraven? ................................................................................................................. 11 Systemkrav för att installera Platinum Internet Security 2005.......................................................................11 Systemkrav för att installera brandväggsskyddet.........................................................................................11 Observera följande innan du installerar Platinum Internet Security 2005.................................................. 12 Hur installerar jag Platinum Internet Security 2005 på datorn? ....................................................................12 Vanliga frågor om installationsprocessen............................................................................................... 16 Kapitel 2 Egenskaper i Platinum Internet Security 2005........................................................................... 21 Nya funktioner i Platinum Internet Security 2005 - TruPrevent Technologies - skydd mot okända hot .............. 21 Funktioner i Platinum Internet Security 2005......................................................................................... 22 Hur öppnar jag Platinum Internet Security 2005-fönstret? ...................................................................... 23 Via Start-knappen.....................................................................................................................................23 Via fältet Snabbstart .................................................................................................................................23 Via ikonen för Platinum Internet Security 2005 ...........................................................................................23 Information om status för Platinum Internet Security 2005..................................................................... 24 Analys och skydd ............................................................................................................................... 24 Karantän............................................................................................................................................. 26 Tjänster och onlineregistrering ............................................................................................................. 26 Brandväggen i Platinum Internet Security 2005 .................................................................................... 27 Vad är en brandvägg?...............................................................................................................................27 Vad används en brandvägg till? .................................................................................................................27 Brandväggsinställningar.............................................................................................................................27 Brandväggsfunktioner i Platinum Internet Security 2005 .............................................................................27 Vanliga frågor om funktionerna i Platinum Internet Security 2005 ........................................................... 28 Kapitel 3 Analyser och automatiskt skydd ................................................................................................. 33 Vilka typer av analyser kan jag utföra?.................................................................................................. 33 Uttömmande analyser ........................................................................................................................ 34 Schemalagda analyser ........................................................................................................................ 36 Automatiskt skydd............................................................................................................................... 37 Hur startar jag en analys?.................................................................................................................... 38 Rapport - analyser, permanent skydd och brandvägg ............................................................................. 39 Nätverksaktivitet - brandvägg .............................................................................................................. 40 Hur redigerar jag en uttömmande eller schemalagd analys? ................................................................... 41 Hur skapar jag en ny schemalagd analys? ............................................................................................. 42 Hur tar jag bort en schemalagd analys? ............................................................................................... 42 Vanliga frågor om analyser ................................................................................................................. 43 5

Norton Internet Security Användarhandbok
Installera Apache MySQL PHP och Java - Kilted Viking
Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta ... - Eset