Trovärdigt nr 4/2012 - Svenska kyrkan i Växjö

svenskakyrkanivaxjo.se

Trovärdigt nr 4/2012 - Svenska kyrkan i Växjö

TROvärdigt Ett informationsblad från Svenska kyrkan i Växjö

Fastan

• För att inte fastna

• Engagerad för livet!

nr 4/12

Detta händer...

8/3- 23/3


FASTAN – FÖR ATT INTE FASTNA! Engagerad

Så kan man väl se på den tid av kyrkoåret som vi är inne i nu?

Att frivilligt avstå – både som en övning och ”på riktigt” – för

att slippa fastna i ökande konsumtion eller jagandet efter ständigt

nya upplevelser? Att ha fastetid i kyrkan innan påsk kunde annars

verka som ett dystert påhitt, så här i semlornas och det tilltagande

vårljusets tid ...

En tid av fasta kan vara värdefull, när den skapar kontrast till den

kommande festen. Och att avstå från något tycks ha ett värde i

sig: som en övning i självbehärskning och i ödmjukhet – och vi

erbjuds en tid för koncentration, konfliktlösning och givmildhet.

Fastar man, gör man det inte för att vara mer ”religiös” än andra.

Snarare för att bli mer medmänniska - för andra.

Kyrkans årliga fastekampanj påminner oss om att vi delar denna

jord tillsammans, och att det därför också borde vara självklart

att dela dess resurser. Och att dela med oss av våra. Detta gör vi

ju redan via skattsedeln, men de flesta av oss har nog möjlighet

att göra mer. Med t.ex. autogiro kan det enkelt fungera hela året

(innan man ens har sett pengarna), och jag tror det är bra att

medvetet göra en sådan marginell standardsänkning för andras

behov. För att inte fastna.

I den afrikanska by som var mitt livssammanhang under ett antal

år, såg jag ständigt hur människor praktiserade detta att avstå för

andra. Och i kyrkan kunde det pålysas ”Idag tar vi upp kollekt

till de fattiga. Vi som har kläder på kroppen och mat för dagen,

kan dela med oss till dem som ingenting har!” Och strax ringlade

en lång kö fram mot altaret. Dessa enkelt klädda kristna som bar

fram av det lilla de hade: några majskolvar, en skål med ris, några

ägg, en solkig sedel …

Inte fastna. Frigöra resurser. Och fastan blir en del av så mycket

mer, när jag läser hos profeten Jesaja 58: 6-8

”Detta är den fasta jag vill se, säger Herren: att du lossar

orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta,

krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa

stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina

egna ryggen! Då bryter gryningsljuset fram för dig …”

Carl Wibert Holmén,

pensionerad kyrkoherde i Skogslyckan

för livet!

Helén Bredmar har

alltid varit nyfiken på

främmande kulturer och

det har i stor utsträckning

kommit att prägla hennes

liv. Att arbeta som

lärare i Tanzania, vara

med i Västrabokyrkans

missionsgrupp och hjälpa

till som flyktinglots, är

bara några exempel på

hennes engagemang.

Helén föddes i Missionskapellet

i Markaryd där hennes far var

predikant. Hon har i hela sitt

liv haft en stark anknytning

till kyrkan och ett intresse för

missionsarbete. Det var också

genom kyrkan som hon kom i

kontakt med den värld som fanns

bortom horisonten. Som barn

åkte hon på läger och dit brukade

missionärer komma. De visade

diabilder och berättade om livet

på exotiska platser och det gjorde

stort intryck på ett barn med lika

delar nyfikenhet och fantasi.

”Mamma hade en väninna som

arbetade som barnmorska i

Etiopien. Hon skrev regelbundet

och mamma brukade läsa breven

för oss. Det gav också inblickar

i en spännande värld och jag bar

med mig de minnesbilderna in i

vuxenlivet.”

När Helén blev äldre utbildade

hon sig på lärarseminariet i

Kalmar och där träffade hon

Bertil, som hon tidigare hade

lärt känna på läger. Han läste

till byggnadsingenjör. Det som

började som en liten flirt och

gemensamma intressen och

drömmar växte snart till något

stabilt och de gifte sig 1970.


Glimtar av vardagen på Tanzanias landsbygd en het dag.

”Vi kände båda ett starkt

engagemang för missionsarbete

och när Bertil en dag hittade en

annons där en folkskolelärare

söktes till Tanzania, så ringde

han upp och frågade om de inte

behövde en byggare också.”

Det resulterade i ett kontrakt

på två år, men allt som allt

kom de att tillbringa ungefär

nio år i Tanzania. I perioder

var de hemma i Sverige och

vidareutbildade sig, men sedan

åkte de iväg ytterligare några

år till det land de kommit att

älska. Ibland bodde de enkelt

och med begränsad tillgång

till elektricitet, andra perioder

bodde de inne i städer - alltid

med många projekt på gång.

”Här fick vi vårt första barn

Daniel. Han visade sig ha en

cp-skada, något som tog tid

för oss att inse och acceptera.

När vi kom hem till Sverige

var vi rädda för att åka tillbaka

till Tanzania igen med tanke

på Daniel. Acceptansen för

handikapp var lägre där och vi

skulle inte ha tillgång till samma

hjälpmedel och bekvämligheter.

Men till slut bestämde vi oss

för att aldrig göra Daniel till en

ursäkt. Vi åkte igen och det har

vi aldrig ångrat.”

Det visade sig att Tanzania var

bra för Daniel. Det lugna tempot

gjorde att han mådde mycket

bättre. Men Daniel var bra för

Tanzania också.

Han spräckte hål på många

fördomar i omgivningen, genom

att bara vara den han är och gå i

skolan precis som andra barn.

”Daniel kunde aldrig se skillnad

på människor utifrån bakgrund

eller klasstillhörighet. Det som

betydde något för honom var om

han fick kontakt med dem eller

inte.”

Med tiden återvände de till

Sverige och familjen utökades

även med Rebecka, Miriam

och Johannes. Idag bor Helén

sedan många år i Växjö och

arbetar som lärare på Sankt

Sigfrids folkhögskola. Hennes

man Bertil, dog för snart ett år

sedan efter en tids sjukdom och

livet förändrades oåterkalleligt.

Barnen och många vänner i

Västrabokyrkan är ett stort stöd

och livet fortsätter trots allt. För

Helén är det viktigt att fortsätta

på Bertils och hennes inslagna

väg och hon engagerar sig på

hemmaplan i både kyrkan och

skolan.

Folkhögskolan har starka

kopplingar till Tanzania och

vänskoleprojekt, dit hon ibland

åker på kortare resor med elever

och återser gamla vänner.

Folkhögskolans och vänskolan

Nzegas gemensamma projekt

har bland annat resulterat i att

100 000 träd har planterats och

att vattensystem har förbättrats,

bland annat för att träden inte

ska torka.

Helén Bredmar, har fortfarande

kontakt med vännerna i Tanzania.

”Mycket har förändrats i

Tanzania på de här åren, men

biståndet och samarbetet

med den Lutherska kyrkan i

Tanzania är fortfarande viktigt.

Arbetet ger oss nya insikter och

lärdomar om hur vi påverkar

varandra och livsglädjen som

möter oss där kan ge oss ny

inspiration i vårt vardagsarbete

här hemma.”

Helén vill inte lägga någon

värdering i om, hur eller när

man vill hjälpa till. Att engagera

sig så som hon själv gör är en

livsstil. Det ger mycket, men

det tar också energi och tid.

Men att bli månadsgivare eller

sporadiskt ställa upp och göra

något på hemmaplan är lika

viktigt det. Allt gör skillnad, det

vet i alla fall Helén.

”Det är helt fantastiskt att se

andras glädje och utveckling,

stoltheten när man lär sig något

nytt. Jag har lärt känna så

många underbara människor.

Det ger glädje tillbaka och man

blir ödmjuk inför livet och hur

olika människors livsvillkor ser

ut. Det ger också hopp, eftersom

det lilla vi gör här hemma

faktiskt gör skillnad.”

Text: Johanna Andersson

Foto: Fredrik Bergman och

Johanna Andersson


Detta händer i våra kyrkor 8/3 - 23/3

Tredje söndagen i fastan: Kampen mot ondskan och Midfastosöndagen: Livets bröd

Växjö domkyrko-

församling,

Furuby och

Hemmesjö med

Tegnaby

församlingar

Växjö domkyrka

Alla vardagar

12.00 Middagsbön

vid ljusträdet

(torsdagar i samband med

lunchmusiken)

Torsdag 8/3

12.00 Lunchmusik

Thomas Niklasson

Fredag 9/3

18.00 Mässa

Thomas Petersson

Söndag 11/3

11.00 Högmässa

Thomas Petersson

Li Gustafsson, ny

familjerådgivare hälsas

välkommen. Kyrkkaffe

Måndag 12/3

19.00 Mässa

”För att du finns…”

Marita Magnusson Selinder

Fika efter mässan

Tema: Kamp

Tisdag 13/3

18.00 Meditation

Anders B Weiborn

Onsdag 14/3

08.00 Mässa

Thomas Petersson

Torsdag 15/3

12.00 Lunchmusik

Thomas Niklasson

Fredag 16/3

18.00 Mässa

Biskop Jan-Olof Johansson

Lördag 17/3

18.00 Inklusiva mässan

Söndag 18/3

11.00 Familjemässa

med bibelutdelning

Carina Samuelsson. Barnkören

Prima Visa. LIV-gruppen

säljer hembakat bröd efter

gudstjänsten, till förmån

för svenska kyrkans

internationella arbete

17.00 ”Ave Maria, den

gudomligt mänskliga”

Mariakonsert med

Allemanskören. Se annons

Tisdag 20/3

18.00 Meditation

med mässa

Marita Magnusson Selinder

Onsdag 21/3

08.00 Mässa

Lars Gunnar Selinder

Torsdag 22/3

12.00 Lunchmusik

Thomas Niklasson

Fredag 23/3

18.00 Mässa

Povel Sörbris

Församlingshemmet

Nygatan 6

Torsdag 8/3

12.00 Öppen sopplunch

Torsdag 15/3

12.00 Öppen sopplunch

Torsdag 22/3

12.00 Öppen sopplunch

Lördag 10/3

09.30-13.00

IM:s loppmarknad

Kaffeservering

Tisdag 13/3

18.00 Församlingskåren

Maria i tro och tradition,

kyrkoherde Johan Thelin

Världsbutiken Karibu

Onsdag-fredag kl 11-17,

lördag kl 10-14

Östregård

Torsdag 15/3

15.00 Andakt

Katrin Sörbris

Måndag 19/3

15.00 Sångstund

Sirpa Abrahamsson

Mekan

Tisdag 20/3

14.00 Andakt

Marita Magnusson Selinder

Högstorps kyrka

Torsdag 8/3

19.00 Inklusiva mässan

med samtal

Enkelt fika

Söndag 11/3

10.00 Högstorpsmässa

Marita Magnusson Selinder

Torsdag 15/3

19.00 Inklusiva mässan

med samtal

Enkelt fika

Söndag 18/3

10.00 Högstorpsmässa

Magnus Hedqvist

Torsdag 22/3

19.00 Inklusiva mässan

med samtal

Enkelt fika

Birka

Onsdag 14/3

14.30 Mässa

Magnus Hedqvist

Onsdag 21/3

14.30 Gudstjänst

Katrin Sörbris

Sjukhuskyrkan

Centrallasarettet

Måndag 12/3

09.00 Mässa

Povel Sörbris

Måndag 19/3

09.00 Mässa

Povel Sörbris

För personlig service ring vår växel tel 0470- 70 48 00 eller din församlings expedition:


Sjukhuskyrkan

Sigfridsområdet

Torsdag 8/3

18.00 Andakt

Andaktsrummet, Povel Sörbris

Torsdag 15/3

18.00 Andakt

Andaktsrummet, Povel Sörbris

Söndag 18/3

14.30 Mässa

Kyrkan, Povel Sörbris

Tisdag 20/3

18.00 Sångstund

Rehab. Ulriksbergskyrkan

Torsdag 22/3

18.00 Andakt

Andaktsrummet.

Anders Elfström

Furuby kyrka

Söndag 11/3

10.00 Gemensam

gudstjänst

i Hemmesjö

Söndag 18/3

10.00 Mässa

Anna Borgström.

Brödförsäljning

Furuby

församlingshem

Söndag 25/3

15.00-17.00 Café

med våfflor

underhållning. Behållningen

går till fasteinsamlingen

Kom och bidra till

fasteinsamlingen

Våfflor

och underhållning!

Hemmesjö kyrka

Söndag 11/3

10.00 Gudstjänst för

små & stora

med lunch. Kör. Lars Gunnar

Selinder. Anmälan till lunchen

senast 8/3 0470-704800

eller carina.nordmark@

svenskakyrkan.se

Söndag 18/3

12.00 Gudstjänst

Anna Borgström

Skogslyckans

församling med

Västrabo

Skogslyckans

kyrka

Torsdag 8/3

17.30 Taizémäsa

En enkel, meditativ mässa från

klostret Taizé i Frankrike.

Lars Björksell

Lördag 10/3

17.00 Musikgudstjänst

Med bandet Prästen & Resten,

Lars Björksell

Söndag 11/3

10.00 Högmässa

Gudstjänstgrupp 4,

kyrkkaffe. Dag Bjärnhall. Efter

gudstjänsten stormöte om

musiken i våra gudstjänster.

Onsdag 14/3

08.00 Morgonmässa

”Inför Dig”

Lars Björksell

Torsdag 15/3

17.30 Taizémässa

En enkel, meditativ mässa från

klostret Taizé i Frankrike.

Lars Björksell

Söndag 18/3

10.00 Temamässa om

nattvarden

Gudstjänstgrupp 5, kyrkkaffe.

Lars Björksell

19.00 ”I Guds tystnad

får jag vara”

En gudstjänst i stillhet, utan

krav. Lars Björksell

Torsdag 22/3

17.30 Taizémäsa

En enkel, meditativ mässa från

klostret Taizé i Frankrike.

Dag Bjärnhall

Skogslyckans

församlingshem

Tisdag 20/3

12.00 Tisdagslunch

Västrabokyrkan

Torsdag 8/3

14.00 Torsdagsträff

Dragspelsmusikanten Sivert

Eklund. Anders Hillergren

Söndag 11/3

10.00 Musikgudstjänst

med Solistkvartetten

Anders Hillergren

Söndagsskola, bibelklubb och

kyrkkaffe

Söndag 18/3

10.00 Högmässa

Henrik Polback. Söndagsskola,

bibelklubb och kyrkkaffe

Hovslund

Onsdag 14/3

15.00 Gudstjänst

Eva Peterson

Onsdag 21/3

15.00 Mässa

Eva Peterson

Borgmästaren

Torsdag 15/3

14.30 Gudstjänst

Anders Hillergren

Torsdag 22/3

14.30 Psalmstund

Rebecka Svensäter

Norrelid

Fredag 9/3

15.00 Sånggudstjänst

Dag Bjärnhall

Fredag 16/3

15.00 Mässa

Eva Peterson

Teleborg, Tävelsås,

Vederslöv-

Dänningelanda och

Kalvsviks

församlingar

Teleborgs kyrka

Torsdag 8/3

14.00 Vintercafé inställt

18.30 Mässan inställd

Lördag 10/3

17.00 Ton & tanke

Fröjdeljud

TON & TANKE

Teleborgs kyrka

Fröjdeljud

-Psalmer-

Cecilia Alrikson - Sång

Niclas Höglind - Gitarr

Mattias Welin - Kontrabas

Åke Roxberg - präst

Välkomna!

Domkyrkoförsamlingen 0470- 70 48 24 Skogslyckans församling 0470- 70 48 80


Söndag 11/3

17.00 Söndagsmässa

Söndagsskola. Åke Roxberg.

Efter gudstjänsten indisk

afton

Onsdag 14/3

08.00 Morgonmässa

12.00-13.00 Sopplunch

Torsdag15/3

18.30 Lovsångsmässa

Fredag 16/3

15.00 Sjung med mig

deluxe

Sofia M Porle

Söndag 18/3

15.00 Konsert

med Kulturskolans

kammarorkester

17.00 Söndagsmässa

Söndagsskola, brödförsäljning.

Anna Hansson

Tisdag 20/3

14.30 Gudstjänst på

Bågen

Sofia M Porle

Onsdag 21/3

08.00 Morgonmässa

Torsdag 23/3

14.00 Vintercafé

18.30 Lovsångsmässa

Kalvsviks kyrka

Söndag 11/3

17.00 Högmässa

Barbro Fellinger. Kollekt till

RIA. Kyrkkaffe med RIAsemlor

Söndag 18/3

17.00 Familjegudstjänst

med musikal

Kören Yippie och Wow,

Sofia M Porle

Tisdag 20/3

19.00 Passionsandakt

i församlingshemmet

Anna Hansson

Tävelsås kyrka

Söndag 11/3

12.00

Söndagsgudstjänst

Barbro Fellinger

Söndag 18/3

10.00 Högmässa

Sofia M Porle

Vederslövs kyrka

Söndag 11/3

10.00 Högmässa

Kyrkkaffe. Åke Roxberg

Tisdag 13/3

14.45 Kura skymning

Söndag 18/3

10.00 Temagudstjänst

”Livets bröd”

Kyrkkaffe. Anna Hansson

Växjö Maria

församling med

Johanneskyrkan

Mariakyrkan

Torsdag 8/3

Torsdag i Maria

11.00 Begravning då och nu

12.05 Middagsbön

12.15 Sopplunch

Lördag 10/3

10.00 Serbisk ortodox

gudstjänst

Söndag 11/3

10.00 Högmässa

”I välsignan och fröjd” –

folkmusikmässa.

Ulrika Zwaard, se annons

Tisdag 13/3

10.00 Tidningsklubben

Tidning och kaffe finns

18.00 Mässa i fastetid

Frälsarkransen - Öken pärlan

Åsa Ingvert

Torsdag 15/3

Torsdag i Maria

12.05 Middagsbön

12.15 Sopplunch

Söndag 18/3

10.00 Högmässa

Brödförsäljing till förmån för

Sv. Kyrkans internationella

arbete. Åsa Ingvert

Tisdag 20/3

10.00 Tidningsklubben

Tidning och kaffe finns.

18.00 Mässa i fastetid

Frälsarkransen - Jag pärlan

Ulrika Zwaard

Onsdag 21/3

08.00 Morgonmässa

Ulrika Zwaard

Torsdag 22/3

Torsdag i Maria

11.00 Om påsken,

från död till liv

12.05 Middagsbön

12.15 Sopplunch

Johanneskyrkan

Torsdag 8/3

14.00 Små & Stora med

gudstjänst 14.30

Carina Cummings

Lördag 10/3

Retreat

Söndag 11/3

14.30 Sångstund

15.00 Små & Stora

gudstjänst

Carina Cummings

Tisdag 13/3

14.00 Små & Stora med

gudstjänst 14.30

Tankegång, fika.

Carina Cummings

Onsdag 14/3

08.00 Morgonmässa

Åsa Ingvert

Torsdag 15/3

14.00 Små & Stora med

gudstjänst 14.30

Carina Cummings

Söndag 18/3

17.00 Taizémässa

Paul Hansson

Måndag 19/3

19.00 Heliga danser

Tisdag 20/3

14.00 Små & Stora med

gudstjänst 14.30

Tankegång, fika.

Carina Cummings

Torsdag 22/3

14.00 Små & Stora med

gudstjänst 14.30

Åsa Ingvert

Evelid

Tisdag 13/3

15.15 Gudstjänst

Paul Hansson

Hagalund

Tisdag 20/3

15.15 Gudstjänst

Ulrika Zwaard

Teleborgs församlingar 0470- 70 48 57 Växjö Maria församling 0470- 70 48 70


Dalbo

Fredag 23/3

14.00 Gudstjänst

Ulrika Zwaard

S:t Sigfrids Kapell

Vardagar

08.15 Morgonbön

Torsdag 8/3

19.00 Mässa

Magnus P Wåhlin

Torsdag 15/3

19.00 Mässa

Carina Samuelsson

Torsdag 22/3

19.00 Mässa

Magnus P Wåhlin

Öjaby, Bergunda,

Öj-Ormesberga,

Öja, Aneboda-Asa_

Berg församlingar

Öjaby kyrka

Söndag 11/3

11.00 Söndagsmässa

Musiker från kulturskolan,

Richard Grügiel

Onsdag 14/3

08.00 Veckomässa

Ida Gunnarsson Blom

Söndag 18/3

09.30 Gudstjänst med

Små och Stora

Barnkören, Mellankören och

Ungdomskören,

Richard Grügiel

Onsdag 21/3

08.00 Veckomässa

Annika Stacke

Torsdag 22/3

18.00

Passionsgudstjänst

Richard Grügiel

Öjaby

församlingshem

Torsdag 15/3

12.00

Torsdagsgemenskap

Vi inleder med kort program

12.15-13.00 serveras soppa o

bröd, kaffe med kaka 40 kr

Bergunda kyrka

Söndag 11/3

17.00

Söndagsgudstjänst

Harald Gustafsson

Söndag 18/3

17.00 Temamässa

”Vi reser ett tecken”

Bergundakören, Tina Löfbom,

blockflöjter. Ida Gunnarsson

Blom

Öja

församlingshem

Söndag 11/3

10.00

Söndagsgudstjänst

Harald Gustafsson

Söndag 18/3

10.00 Temamässa

”Vi reser ett tecken”

Öjakören, Tina Löfbom,

blockflöjter. Ida Gunnarsson

Blom. Sopplunch 40:-

Brödauktion. Anmälan till

lunchen senast 15/3 på

tel 070-546 76 43 eller

margareta.i.ericsson@

svenskakyrkan.se

18.00 Temagudstjänst

med konfirmanderna

Bertil Lindberg

Solgården

Torsdag 15/3

14.30 Mässa på

Solgården

Ekebo. Ida Gunnarsson Blom

Måndag 19/3

14.00 Tradition och liv

Bertil Lindberg

Ör kyrka

Söndag 11/3

09.30 Söndagsmässa

Richard Grügiel

Ormesberga kyrka

Söndag 18/3

11.00 Söndagsgudstjänst

Richard Grügiel

Sockenstugan

Ormesberga

Onsdag 21/3

19.00 Församlingsafton

Olle Larsson, författare,

krönikör och lektor på

Katedralskolan talar om

”Reformationen, svenskarna

och det svenska kynnet…”

Kaffeservering. Välkomna.

Se annons

Lammhult kyrka

Söndag 11/3

10.00 Söndagsmässa

Annika Stacke

Asa kyrka

Söndag 11/3

12.00 Högmässa

Annika Stacke

Lammengatan

Torsdag 8/3

14.30 Gudstjänst

Annika Stacke och koralkören

Torsdag 22/3

14.30 Gudstjänst

koralkören. Richard Grügiel

Svenska kyrkans internationella arbete

Svenska kyrkans internationella arbete är det som

tidigare gick under beteckningen Lutherhjälpen

och Svenska kyrkans Mission. Det innefattar allt

från utbildning av präster, kamp för mänskliga

rättigheter och insatser mot fördomar om hiv och

aids till landsbygdsutveckling, ekonomisk rättvisa

och katastrofarbete.

Svenska kyrkan är också medlem i ACT, en

världsvid organisation för kyrkor. ACT bildades

i januari 2010 och är med över 100 kyrkor

och arbete i 125 länder, en av världens största

biståndsallianser. Syftet är att tillsamamns arbeta

med katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete

och därigenom få större kraft.

Öjabys församlingar 0470- 70 49 40 Mer info: www.svenskakyrkanivaxjo.se/


Avsändare

Box 307, 351 05 Växjö

Distribueras som samhällsinformation till alla hushåll inom Växjö kyrkliga samfällighet.

Församlingsafton

i Ormesberga Sockenstuga

Onsdag 21/3 kl 19.00

Olle Larsson berättar om ”Reformationen,

svenskarna och det svenska kynnet”

Kaffeservering

Välkomna!

”Vi reser ett

tecken”

Temamässa söndag 18/3 kl 10.00

i Öja församlingshem

Öjakören

Tina Löfbom blockflöjter

Ida Gunnarsson Blom

Bertil Lindberg och Karin Severin

Sopplunch 40 kr & Brödauktion

Anm. till lunchen senast 15/3 - se ”det händer”

Ave Maria

- du gudomligt mänskliga -

Konsert

Söndag 18/3 kl 17.00

i Växjö domkyrka

Allemanskören

Linda Andersson dirigerar

Marie Carlsson ackompanjerar

Eva Posch och Gunnar Carlberg reciterar

Folkmusikmässa

”I välsignan och fröjd”

Mariakyrkan

Söndag 11/3 kl 10.00

Skogslyckans kör

Västrabokören

Solister och spelmanslag

under ledning

av Åsa Johnsson

Präst Ulrika Zwaard

Musik i Maria

Musik för harpa och orgel

Lördag 24/3 kl 17.00

Gloria Joyce Burt, harpa

Elisabet Stoltz Niklasson, orgel

I samarbete med Sensus

Vill du va´ med mig?

Jag vill va´ med dig!

Söndag 18/3 kl 17.00

Musikal

Yippie, Wow

Johan Karlsson

Linda F Johansson

Annie Svensson

Sofia M Porle

Kalvsviks kyrka

Trovärdigt är ett informationsblad från Svenska kyrkan i Växjö.

Nr 4/2012 för perioden 8/3-23/3 Nästa nummer utkommer 22/3 2012

Kontakta oss vid utebliven tidning:

0470- 70 48 00 eller e-post: vaxjo.samfallighet@svenskakyrkan.se

Ansvarig utgivare: Åke Roxberg: ake.roxberg@svenskakyrkan.se

Chefredaktör: Johanna Andersson: johanna.andersson@svenskakyrkan.se

Redaktion: Johanna Andersson, Åke Roxberg, Liselotte Lindstrand, Eva Peterson och Ewa Juteström Karlsson

Layout: Johanna Andersson och Ewa Juteström Karlsson

Distribution: Posten. Tryck: Löwex Trycksaker AB. Upplaga 35 500.

www.svenskakyrkanivaxjo.se

Musikgudstjänst med

bandet Prästen & Resten

Lördag 10/3 kl 17.00

i Skogslyckans kyrka

Lars Björksell,

Åsa Johnsson

Temamässa om nattvarden

Söndag 18/3

kl 10.00

i Skogslyckans

kyrka

Lars Björksell

Marie Carlsson

Familjemässa med

bibelutdelning

Söndag 18/3 kl 11.00

i Växjö domkyrka

Barnkören Prima Visa

Marita Magnusson Selinder,

Carina Samuelsson, Sirpa Abrahamsson,

Linda Andersson

Liv-gruppen säljer hembakat bröd efter

gudstjänsten till förmån för svenska

kyrkans internationella arbete

More magazines by this user
Similar magazines