föreläsningsmaterialet - Krica

krica.se

föreläsningsmaterialet - Krica

Vad ska vi prata om i dag?

• Anknytningsteorin: vad är egentligen

anknytning?

• Trygg anknytning som skyddsfaktor vid

stress. Desorganiserad anknytning som

sårbarhetsfaktor.

• Anknytning och mentalisering.

• Vadå mentalisering?

• Mentaliseringsbaserade

behandlingsmetoder.

2010-04-27 Per Wallroth & Tor Wennerberg 2