Givandet ökar – när vi får styra vart pengarna ska gå - Dagen

bilder.dagen.se

Givandet ökar – när vi får styra vart pengarna ska gå - Dagen

Helg

Foto: ChristoFFer hjalmarsson

Helgquiz 17

Helgkrönikan 20

Stort korsord 22

Staten satsar på

nya kyrkbyggen

■ Tio miljoner kronor i stöd till kyrkbyggen

och renoveringar är avsatta i statsbudgeten.

I r presenterades satsningen

av samfundsminister Stefan Attefall (KD),

mitt i en halvfärdig ortodox kyrka. 45

12

lag gör upp i elitserien

i ishockey som

startade i r. och ett

av dem har sökt hjälp

hos Gud. sista siDan

Fortsatt oro

efter film om

Muhammed

■ En mystisk Muhammedfilm

har utlöst våldsamma

protester i Mellanöstern.

8

Insikt 1819

De dansar på

kyrkbänkar

■ Brittiska stjärnkoreografen

Shobana Jeyasingh

har gjort dansverket

”TooMortal” särskilt

för kyrkorummet.

Familj 25

Damellas

grundare

fyller 80

Ledare 2

Från västvärlden kan vi

aldrig tolerera våld som

svar på konstnärliga uttryck.

Daniel Grahn, publisher

Puttefeber

i Vetlanda

musikern

får en egen

bakelse

1415

Hedlund en

slagfärdig korstågsgeneral

1617

Fredag

14 september

2012

Årng 68

nr 141

Pris 14 kr

Kom tillbaka, Herre,

rädda mitt liv, hjälp

mig i din godhet, ty

ingen åkallar dig bland de

döda.

Psaltaren 6:56

Givandet ökar

när vi får styra vart pengarna ska

Göran Skyttes

första krönika

efter stroken 2

Dagen.se

Dokument: allt fler organisationer slåss om givarnas pengar 1013

Foto: Paul jeFFrey, sCanPiX

POSTTIDNING A


2

opinion

ledare

Opinionsredaktör: Elisabeth Sandlund 08-619 24 73, elisabeth.sandlund@dagen.se

Debattredaktör: Hasse Boström 08-619 24 41, hasse.bostrom@dagen.se

Hela världen delar

obamas huvudvärk

troligen är det bara kyrkan som kan bryta barriären av hat

Just nu cirkulerar en märklig

video på Internet som sägs bevisa

att president Barack Obama

är muslim. Fragmentiserade meningar

är ihopklippta, lösryckta

ord staplade på varandra. Fullständigt

nonsens, men ändå ett

effektivt vapen i valkampanjen

där osäkra väljare skräms bort

från mannen med ett muslimskt

mellannamn, Hussein.

USA:s ledare, oavsett parti,

balanserar på slak lina. Å ena sidan

förväntas presidenten ha en

tydlig kristen tro, å andra sidan

leder han en sekulär stat med en

växande grupp muslimer, i dag

2,6 miljoner.

Efter 11 september var dåvarande

presidenten, George W Bush,

nära att snubbla då han skulle

demonisera landets islamistiske

fiende och samtidigt skydda sina

muslimska landsmän.

Det har tt elva år sedan 11:e

septemberattacken. Natten till

onsdag blev ännu en påminnelse

då fyra amerikaner dödades i

ett attentat i Libyen. Ett av offren

var USA:s ambassadör, Chris

Stevens, och därmed hamnade

ärendet i Ovala rummet.

Bakgrunden är problematisk

eftersom attentatet sägs bero på

en ny islamkritisk film där man

hånar profeten Muhammed och

kallar islam för cancer. En parallell

till Jyllandspostens Muhammedteckningarna

och Lars Vilks

rondellhund.

En 13 minuter lång filmtrailer

har textats på arabiska. På

internet har den blivit en bomb,

utan någon som helst stubin.

Lika explosionsartat som den

arabiska våren får nu aggressionen

kraft.

Från västvärlden kan vi aldrig

tolerera våld som svar på konstnärliga

uttryck. Demokrati med

yttrandefrihet och religionsfrihet

måste försvaras, religionskritik

måste tillåtas, om så även

vår egen Frälsare, Jesus, hånas.

Högljudda protester ja, men

aldrig våld.

Samtidigt är det inte enkelt när

människor blir så provocerade

att känslorna tar över. Och här

blir Barack Obamas huvudvärk

hela världens. Vi har höga demokratiska

ideal, men måste de

till varje pris praktiseras fullt ut

när riskerna är så stora? Vems

är ansvaret för den döde ambassadören?

Finns det andra sätt att kritisera

muslimska företeelser utan

att håna det som muslimer håller

heligt? Måste Koranen brännas,

bara för att religionsfrihet

ska demonstreras? Måste konstnärer

måla rondellhundar? Svaret

är självklart: Nej!

Attentatet i Libyen är ytterligare

en påminnelse om världsfredens

bräcklighet. I många

länder växer de religiösa spänningarna,

de kristna i Mellanöstern

har det svårt. Går

känslorna över styr drabbas de

ytterligare.

Kristna kyrkan får inte tveka

att stå upp för alla de människor

Gud älskar, oavsett religion. Visa

på Jesus som världens frälsare,

genom respekt och kärlek. Då

förtjänas också möjligheten till

ett öppet, ärligt och kritiskt meningsutbyte.

Kanske, troligen, är det bara

den kristna kyrkan som kommer

kunna bryta den barriär av hat

som finns mellan stora delar av

muslim- och västvärlden.

DaniEl GraHn

Obunden på

kristen grund

frustration. Demonstranter i Jemen slår sönder en dörr till den amerikanska ambassaden som en reaktion på den islamkritiska

filmen ”The Innocence of Muslims”. Tidigare i veckan dödades fyra amerikaner i ett liknande attentat i Libyen. FOtO: Hani MOHaMMeD

I korthet

utrikesministern som filmstjärna?

■ Om svenska hyrfilmsabonnenter fick bestämma

skulle nästa politiker till rakning i form av en dokumentärfilm

vara Carl Bildt. Utrikesministern sopar

banan med konkurrenterna i en enkät som företaget

Lovefilm gjort bland sina svenska kunder och får en

fjärdedel av rösterna, att jämföra med Fredrik Reinfeldts

5,5 och Stefan Löfvens 4 procent.

Och visst vore en film om Bildt spännande

om den lyckades skildra såväl

hans otvetydiga in- och utrikespolitiska

framngar som konsekvenserna av sådant

som hans ekonomiska engagemang i

Lundin Oil och Vostok Nafta.

EliSaBEtH SanDlunD

dagen Fredag 14 september 2012

Stroke gav

nytt liv

Det är nu fyra och en halv månader sedan min

hjärna under tio timmar drabbades av tre olika

blodproppar, varav den sista var så allvarlig att man

inte kunde hantera den på universitetssjukhuset i

Malmö utan tvingades transportera mig i ilfart till

Lund för eventuell operation.

Jag förstod då att min situation var mycket far-

Jag tror på

Gud, jag

tror att Gud hör

bön, att Gud

kan förvandla

då kan jag efter

denna stroke

inte fortsätta

leva som förr

Gästkrönika

Göran Skytte,

journalist, författare

och filmare

lig, och jag förstår nu

att min rehabilitering

varit ovanligt snabb och

omfattande. Men jag är

varken död eller halvdöd

snarare mer levande

än många nger

tidigare.

Jag satt i rullstol,

förlamad i vänster sida.

Jag kunde inte skriva,

inte tala, inte läsa,

knappt höra. Tänkte ”så

här kommer jag att ha

det resten av mitt liv”.

Trodde att mitt liv som kristen författare och mötestalare

var slut.

Men Detta MissMoD varade bara ett kort ögonblick.

Inget blev som jag i detta dystra ögonblick

trodde det skulle bli. Jag trodde det skulle bli mörker,

men det blev ljus. Jag trodde det skulle bli rädsla

och oro, i stället blev det frid och stillhet.

I dag konditionspromenerar jag cirka två timmar

per dag, och är på gym en timme nästan varje dag.

Jag har på mycket kort tid skrivit manus till en ny

bok, som utkommer i januari. Boken handlar delvis

om hur denna stroke gav mig ett nytt liv med Gud.

Jag har de senaste veckorna talat på två stora möten

i Finland, samt varit bibelföreläsare vid tre retreatdagar

på S:t Davidsrden utanför Rättvik.

Hade någon sagt detta under de dagar då jag satt

med maten i håret och kateter i snoppen hade jag

trott han/hon var galen.

Det soM startaDe med en stroke blev ett av mitt

livs djupaste andliga upplevelser. Detta fyller mig

med tacksamhet och livsglädje. När stroken kom

avböjde jag nästan alla åtaganden under resten av

året. Enligt plan börjar jag nu åter skriva i några

tidningar. Jag talar på en handfull möten i slutet av

denna månad. Men i övrigt är det fortsatt återhämtning

som gäller.

Denna ng tar jag detta med stort allvar. Jag tror

på Gud, jag tror att Gud hör bön, att Gud kan förvandla

då kan jag efter denna stroke inte fortsätta

leva som förr. Det vore att ignorera Guds hjälpande

hand.

Från och med nyår kommer jag om Gud vill

det att börja resa omkring och tala på möten igen.

Möten om Guds verk, om vad Gud gör i våra liv, om

det ständiga erbjudandet om förändring och förvandling.

Men det kommer att ske i lite lugnare takt

än tidigare. Jag VET att Gud vill det.

För två veckor sedan skrev jag om min stroke i

Svenska Dagbladet. Därefter kom flera hundra mejl

från läsare. Många av dessa brev avslutades med en

bön: ”Gud vare med dig”. Det känns fint att bo i ett

land där många trots allt fortfarande finner det naturligt

att avsluta ett brev, eller ett samtal, på detta

sätt.

Gud vare med dig! Gud vare med er!


dagen Fredag 14 september 2012 3

Redigering: Helena Waern

göran

Hägglund,

partiledare för

Kristdemokraterna.

emma

Henriksson,

familjepolitisk

talesperson

och gruppledare

för

Kristdemokraterna.

Det finns De som undrar varför

vi kristdemokrater envisas med

att tala om familjen. En och annan

påpekar också att man borde

fokusera på frågor som betyder

mer för tillväxten.

Men vi talar om familjen just

för att den gynnar tillväxten.

Inte en tillväxt som kan mätas i

kronor och ören, utan en som är

ovärderlig. Det handlar om barnen.

Det handlar om att ge nästa

generation en framtid. Familjen

är helt avgörande för barns och

ungas uppväxtvillkor.

Att kunna ge sina barn en ekonomisk

trygghet eftersträvar alla

föräldrar. Att tvingas vända på

slantarna och inte kunna bygga

upp en stor ekonomisk buffert

för sina barn kan upplevas stressande.

Och visst är pengar viktigt

men inget är lika viktigt för

barn som tid. De första åren är

anknytningen mellan barn och

föräldrar särskilt viktig. Därför

är det angeläget att föräldrar ges

möjlighet att ner i arbetstid,

vara föräldralediga på heltid och

välja den barnomsorgsform som

passar dem bäst.

Att få ihop livspusslet som

småbarnsförälder är allt annat

än enkelt. I avhandlingen ”Stu-

dier i tidsmässig välfärd”, som

lades fram vid Göteborgs universitet

tidigare i år, presenterar

sociologen Jörgen Larsson sin

forskning om hur svenskarna

använder sin tid. I en intervju

i Svenska Dagbladet säger han:

”Många föräldrar upplever hög

tidspress och känner sig konstant

jagade. Dessutom har de

låg tidsnöjdhet, vilket innebär

att de är missnöjda med hur de

disponerar sin tid. Många tycker

att de har för lite tid med barnen

…”.

Det är just tiD för familjen

som står i fokus när vi kristdemokrater

från och med i morgon

och fram till slutet av oktober

kampanjar med vår nya familjepolitik.

Kristdemokratisk politik

är rotad i grundläggande värderingar.

Kristen etik och moral

kommer alltid att vara vår utngspunkt.

Vi satsar på famil-

jen därför att vi vill bygga på en

stadig grund.

fAmiljer ser olikA ut och har

olika behov. Kristdemokratisk

familjepolitik syftar till att stödja

familjerna, ge möjligheter till

att få mer tid för barnen och till

att öka familjernas makt över

den egna tiden. Följande förslag

kommer vi att arbeta stenhårt

med framöver:

◆ Antalet föräldrapenningdagar

ska utökas med 30 stycken, och

30 dagar ska även kunna sparas

och användas under hela barndomen

◆ Föräldrar ska ha rätt till

tjänstledighet på heltid till barnets

treårsdag

◆ Alla dagar ska fritt kunna

överlåtas mellan föräldrarna

de så kallade pappa- och mammamånaderna

ska avskaffas

◆ Grundnivån i föräldraförsäkringen

ska höjas från 180 till 250

kronor per dag

◆ En generell graviditetspeng

införs under den sista månaden i

graviditeten

◆ Den barnomsorgspeng som i

dag finns för dem som tar hand

om egna och andras barn i hemmet

ska även kunna ges för enbart

omsorg om egna barn

debatt opinion

fokusgrupp. För tre år sedan inledde KD:s partiledare Göran Hägglund en så kallad köksbordsturné, där han besökte familjer i hela landet. Här hos familjen Gottfridsson i Sätila. Nu har partiet samlat

sig till en familjepolitisk kampanj. Foto: AdAm Ihse, scAnpIx

Nu sätter vi fokus på familjen

Debatt

Vår politik möjliggör för varje familj att fritt välja vad som

är bäst för dem, skriver kristdemokraterna. i morgon startar partiet

en kampanj för de familjepolitiska förslag man beslutade om i våras.

Pengar är

viktigt,

men inget är

lika viktigt för

barn som tid.

◆ Föräldraförsäkringen ska

kunna tänjas så att den som önskar

kan få lägre föräldrapenning

under längre tid

politiken skA inte styra enskilda

familjers vardagsliv. Föräldrar

ska själva bestämma hur

de väljer att dela upp föräldraförsäkringen

eller vilken typ av

barnomsorg de vill ha för sina

barn. Barn och ungdomar behöver

närvarande och engagerade

föräldrar, som har både tid och

ekonomiska möjligheter att ge

dem hjälp, trygghet och kärlek.

Kristdemokratisk familjepolitik

tar hänsyn till den mångfald av

önskemål, åsikter och livssituationer

som dagens familjer har.

Vi pressar inte in alla familjer i

samma form. Vår politik möjliggör

för varje familj att fritt välja

vad som är bäst för dem.

även om mångA säger att familjen

är viktig märks det alltför

sällan i debatten eller för den

delen i andra partiers politiska

program. Det kan tyckas underligt

då familjen för de allra flesta

är den viktigaste gemenskapen.

Lyssna bara på sommarpratarna

i P1:s ”Sommar”. Är det något

den brokiga skaran av talare har

gemensamt är det att de talar

om sin familj och sin barndom.

Vi kristdemokrater slutar inte

att tala om familjen. Att arbeta

för familjen är vår skyldighet

inte minst för våra barns skull.

Åsikt

Läs fler åsikter

från läsarna

på sidan 20

Vill du

debattera?

◆ debattartiklar

och insändare

skickas till:

debatt@dagen.se

dagen debatt,

105 36 stockholm

Glöm inte att uppge

namn, adress och

telefon.

◆ För icke

beställda manus

ansvaras ej. Redaktionen

förbehåller

sig rätten att korta

texten.


4

nyheter Nyhetschef:

Rickard Alvarsson och David Wingren

08-619 24 24, nyhetschefen@dagen.se

HUDDINGE. Stefan Attefall hinner

knappt stiga ur den svarta

Volvon innan han omsvärmas

av tillresta församlingsmedlemmar.

Han blir på direkten

intervjuad av den syrianska tvstationen

Soroyo Sat, och under

hela ministerbesöket finns

deras mikrofon under nosen på

ministern.

Ni har ju kommit långt, säger

Stefan Attefall när han synar

kyrkbygget från utsidan.

Han är lika svartklädd och

gråskäggig som prästen, fader

Jakob, som leende slår följe med

ministern in i kyrkan. Det guidas

runt och förklaras. Förutom

en bra kyrkolokal är det viktigt

DAGEN fredag 14 september 2012

Staten ger pengar till

Samfundsminister Stefan Attefall presenterade regeringens nya satsning i en halvfärdig

HUDDINGE. Nu kan din församling få

statligt stöd för att bygga nytt eller renovera.

I r presenterade regeringen

satsningen på tio miljoner kronor

till samfunden i den kommande budgeten.

Passande nog mitt i en halvfärdig

kyrka.

Den senaste tiden har regeringen

rest runt i Sverige och presenterat

budgetsatsningar, och

samfundsministern Stefan Attefall

fick göra sitt utspel bland

cement blandare, byggnadsställningar

och ortodoxa kors. Efter

att ha lotsats runt i kyrkbygget

samlas alla runt ministern i en

halvcirkel.

Ett skäl att komma hit var att

berätta om nyheten i nästkommande

års budget, säger Stefan

Attefall.

”Inte extremt mycket pengar”

Han förklarar att förra året

ökade organisationsbidragen till

samfunden med tio miljoner, och

i år är det dags att ta ytter ligare

två steg. Dels en satsning på tre

miljoner på ökat stöd till andlig

vård, vilket Dagen rapporterade

om i förra veckan. Dels tio miljoner

kronor till samfund som vill

bygga eller renovera lokaler.

10

Så många miljoner kronor

består det nya stödet av.

Tio miljoner är inte extremt

mycket pengar. Men det är bättre

än noll, säger Stefan Attefall.

Det fanns ett liknande stöd

fram till 1997, men på grund av

svåra ekonomiska tider togs

det bort. Då sa man att det var

tillfälligtvis. Nu, 16 år senare,

är jag glad att återinföra stödet

igen.

Kan söka från nästa år

Det är alltså 2013 som samfund

runtom i Sverige kan söka

bidrag för sina kyrkbyggen.

Myndigheten som fått i uppdrag

att sköta uppgiften är Nämnden

för Statligt Stöd till Trossamfund

(SST).

Som stödet ser ut i dag är det

max en miljon kronor per projekt.

Det löser inte alla problem,

men det är bättre än inga pengar.

Många kyrkor står i dag inför

beslutet att bygga nya lokaler eller

renovera gamla. Det här kan

hjälpa till. Vi gör det här för att

alla ideellt arbetande människor

Fakta: 30

procent av

kostnaden

◆ I kommande

budget ges tio

miljoner kronor

till stöd för lokalbidrag

för trossamfund.

◆ Det är ett stöd

som kan sökas av

alla samfund förutom

Svenska

kyrkan, som får

annat stöd.

◆ Bidraget fördelas

via Nämnden

för statligt

stöd till trossamfund.

◆ Stödet får enbart

upp till 30

procent av den

totala kostnaden

för ett projekt.

◆ Maxbeloppet

ett samfund kan

få för ett bygg-

eller renoveringsprojekt

är en miljon

kronor.

◆ Tidigare har

det funnits ett

stöd som enbart

var knutet till

handikappsanpassning.

Behöver

din kyrka

byggas om?

Svara på Dagen.se

Stefan Attefall med syriansk tv och

kyrkliga företrädare i Flemingsberg.

ska få ekonomisk hjälp att bygga,

och för att det ger signaler

till trossamfunden att vi tycker

att de är viktiga.

Gäller inte Svenska kyrkan

Stefan Attefall berättade att

Svenska kyrkan inte berörs av

stödet, utan de söker pengar på

annat håll. De som kan tänkas

vara intresserade är de traditionella

frikyrkorna, men även nya

svenska samfund, exempelvis

moskéer och invandrarkyrkor.

Ni är ett bra exempel på vilka

som skulle kunna få låna till

byggandet av kyrkolokaler, säger

han till församlingsmedlemmarna

som står mitt i det dragiga betongskalet

som är på väg att göras

fint.

Var det svårt att få igenom det här

i budgetförhandlingarna?

När man ska få fram mer

pengar finns det alltid ett motstånd,

svarar Stefan Attefall.

Vilka i Alliansen som skulle

kunna tänkas bromsa det här

stödet vill han dock inte in på,

utan menar att alla partier står

bakom.

Är det här första steget mot fortsatt

ökat statligt stöd?

Nu gör vi det här, sedan får vi

analysera ansökningarna vi får

in. Sen får vi återkomma i frågan.

När jag tog över ansvaret för de

här frågorna så hade inget hänt

på tio år, säger Stefan Attefall.

Sedan rabblar han upp alla reformer

som nuvarande regering

gjort för att underlätta samfundens

arbete, exempelvis

avdragsrätt för vor och de

ökade bidragen till samfund.

Spontant tacktal

Pressträffen avslutas med

tacksamma applåder från församlingens

medlemmar. En av

männen som står i närheten tar

tag i mikrofonen och håller på

rak arm ett tacktal

Vi är mycket glada att få bo i

en demokrati, och att ministern

söker sig hit till oss, det är något

som vi värderar mycket högt. Vi

känner oss som svenskar, vi är

mycket nöjda och glada att få

bygga vår kyrka.

jAcob ZettermAn

jacob.zetterman@dagen.se

08-619 24 15

BYGGHERRAR. Flera församlingsmedlemmar strömmade till när samfundsministern Stefan

Attefall besökte deras halvfärdiga syrisk-ortodoxa kyrkbygge i Flemingsberg. Budskapet minis-

”Vi har alltid drömt

Leyla Salibas.

med festlokal, perfekt vid bröllop.

Barnen ska också ha sitt utrymme,

får ministern reda på.

Vad är er budget, undrar

Attefall i sitt samtal med församlingens

ordförande Toni

Saliba.

Runt trettio miljoner, lyder

svaret.

Fattas tio miljoner

Stefan Attefall frågar då om

allt ideellt arbete som utförs,

och får reda på att utan dessa

krafter hade kyrkan troligtvis

kostat det dubbla.

Nu fattas det tio miljoner

innan hela projektet kan i

lås. Det vill säga lika stort som


DAGEN fredag 14 september 2012

Redigering: Jakob Ihfonrd

kyrkbyggen

syrisk-ortodox kyrka

tern hade med sig var att staten i sin kommande budget kommer att satsa tio miljoner kronor i stöd till samfund som

befinner sig i en liknande situation. foto: ChRistoffeR hjalmaRsson

om vår egen kyrka”

hela det statsstöd för kyrkbyggen

som ministern kommit hit

för att presentera.

Större än ministerbesök

Att ministerbesöket är stort

för församlingen märks. Men

ännu viktigare är nog själva

byggnationen. De senaste tjugo

åren har församlingen delat lokaler

med Svenska kyrkan i Flemingsberg,

två busshållplatser

bort. Samarbetet har varit bra,

men drömmen har alltid varit att

bygga sin egen kyrka, byggd utifrån

den syrisk­ortodoxa gruppens

önskemål.

Kyrkoherde Helen Hedlund

från Svenska kyrkan konstaterar

I vår tradition

så hjälper

alla till.

LeyLa SaLibaS

att det kommer att bli lite tomt

på söndagseftermiddagar, då allt

ljud och alla dofter kommer att

försvinna. Tanken är att den syrisk­ortodoxa

kyrkan flyttar till

sitt nya hem i april nästa år.

”De får låna lokal av oss”

Sedan kanske de kan få komma

och låna våra lokaler i framtiden,

säger Leyla Salibas med

glimten i ögat.

Hon är gift med församlingens

ordförande, och verkar minst

lika engagerad i kyrkbygget som

sin man.

Trots att det runt minister

Atte fall r en klunga slipsklädda

män menar hon att kvinnorna

får ta en stor plats, och har

bidragit med många idéer till

kyrkbygget. Hur omfattande de

ideella krafterna är i byggandet

av St Matti och St Behnans kyrka

kan hon inte ens uppskatta.

I vår tradition så hjälper alla

till, säger hon efter att ha redogjort

för bygglov, markköp och

hur man nu kraftsamlar för att få

ihop de sista tio miljonerna för

att kyrkbygget ska bli klart.

JAcob ZeTTerMAN

I korthet: Sverige

5

nyheter

”Tänk på dem som blir misshandlade,

som om det gällde er egen kropp.”

SMSA: OWT+ nAMn &

AdreSS Till 71 550

(ingen avgifT )

WWW.Open-dOOrS.Se/

OneWiThTheM

Tel: 019-31 05 00

Bilder på t-banerån

sprids i världen

n ■Rånaren

som lämnade sitt medvetslösa offer på tunnelbanespåret

i södra Stockholm upprör inte bara i

Sverige. Flera internationella nyhetsbyråer och sajter

världen över har plockat upp nyheten och bilderna

från övervakningskamerorna sprids nu över världen.

Söderortspolisen behandlar de tips som ringdes

in till programmet Efterlyst när bilderna från övervakningskamerorna

visats på tv på onsdagen.

Vi har fått in ett trettiotal tips men det finns inget

tips som pekar ut någon med namn, säger polisinspektör

Dan Östman till TT.

Trots alla tips har polisen ännu inte gripit någon

misstänkt. TT

Rätt med Dagen Vecka 37

Dagen rättar fel av betydelse och välkomnar läsarnas

iakttagelser. Mejla nyhetschefen@dagen.se eller skriv

till ”Dagen, Nyhets chefen, 105 36 Stockholm”. Ange

sida och artikelrubrik.

n Nyheter ...................... fredagen den 31 augusti, sid 89

De ber dygnet runt för familjen

Bertha Abelsson i Karlstad, en av medlemmarna i

nätverket Ständig bön för äktenskap och familj, är

62 år gammal, inte 52 som det felaktigt uppgavs i artikeln.

n Opinion .............................. onsdag 12 september, sid 3

Dags för KD-ledningen att agera

Artikelförfattaren, riksdagsledamoten Penilla

Gunther, heter just så i förnamn, inte med r.

n Nyheter ............................. torsdag 13 september, sid 6

Kardinalens utmaning …

Beskrivningen av ”Heliga stolen” blev fel. Det är

en kyrkorättslig benämning på påveämbetet och på

den romerska kurian, med vars hjälp påven utövar

sitt styrande.

Kampanjen pår åreT u T

Heb 13:3

TA STällning

bär vårT armbanD

gör SkillnAd

via vecK ouppD rag

AnMäl dig nu

bli eT T meD D em

Drottninggatan 11

Örebro, 019-31 05 00

sweden@od.org


6

nyheter

dagen Fredag 14 september 2012

Redigering: Martin Einald

Han kämpar för de

hörselskadade i kyrkan

Mikael Henning ny ordförande för internationellt nätverk för kyrka och hörsel

Hörselskadade har svårt att delta fullt ut i kyrkans

liv. Det är viktigt att kyrkor inser det och gör

något åt det. Det säger Mikael Henning, nybliven

ordförande för det internationella nätverket för

kyrka och hörsel, IVSS Churchear.

Hur många

har hört talas

om IVSS

Churchear?

Gissningsvis:

inte många.

Och hur

många i kyr-

Mikael Henning.

korna runt om

i vårt land har

funderat över att det kan vara

svårt för hörselskadade att delta

i kyrko- och församlingslivet?

Antagligen några fler, men inte

så många heller.

Det är lite med IVSS Churchear

som med de problem organisationen

vill komma till rätta

med, menar Mikael Henning. De

hörselskadades problem är osynliga.

I Sverige har drygt en miljon

människor fel på hörseln. Det är

väldigt många. Men det är tyvärr

inget man tar hänsyn till i samhället

och i kyrkorna, säger han.

Eftersom så många i kyrkan

är äldre finns det sannolikt fler

hörselskadade där än genomsnittligt

i samhället i stort. Därför

borde kyrkorna få upp ögonen

för det och arbeta för att

underlätta för de hörselskadade.

Mikael Henning är präst i

Svenska kyrkan och hörselskadad.

Han hade själv inte hört ta-

Fakta: IVSS Churchear

◆ IVSS Churchear

är ett

internationellt

ekumeniskt

nätverk som

arbetar för att

förbättra de

hörselskadades

situation i kyrkorna

och på så

sätt öka deras

delaktighet i

kyrka och samhälle.

◆ Den startades

1979 efter initiativ

från dåvarande

Öst- och

Västtyskland.

DagEn

las om IVSS Churchear förrän

han var på semester i Danmark

med familjen 1994. I en kyrka

såg han en broschyr med namnet

”Kyrkoblad för hörselskadade”.

Han blev förvånad och undrade

om ”hörehemmede” betyder

döva på danska. De dövas problematik

är nämligen väl känt i Sverige

de döva har Dövkyrkan.

Men nej. Det visade sig att

Danmark, i likhet med Tyskland

och i motsats till Sverige, har en

väl utvecklad organisation för

hörselskadade, med särskilda

hörselpräster och pastorer.

Den danska broschyren informerade

om IVSS Churchears

konferens. Mikael Henning besökte

konferensen. Det födde ett

brinnande engagemang som under

åren som följde ledde till flera

projekt om tillgänglighet för

hörselskadade inom Göteborgs

och Skara-stift, en styrelseplats

i IVSS Churchear och nu till

ordförandeposten.

Jag är väldigt glad över det

här förtroendeuppdraget. Jag

hoppas att jag kan bredda basen

här i Sverige och få med både frikyrkorna,

katolska kyrkan och

de ortodoxa kyrkorna i samarbetet.

Just nu finns det ingen i

de svenska kyrkorna som sysslar

särskilt med de hörselskadades

problematik. Och den enda kyrkan

från Sverige som finns representerad

i det internationel-

la nätverket är Svenska kyrkan.

Min förhoppning är att öka medvetenheten

om de här frågorna.

Avgörande skillnad

Han påpekar att det är en avgörande

skillnad mellan döv och

hörselskadad. Hörselskadade hör

i olika hög grad och talar, men har

svårt att hänga med och besväras

av vissa ljud och miljöer. De klarar

till exempel inte av att flera

människor talar samtidigt.

Vi är väldigt duktiga på att

använda mikrofon och andra

hjälpmedel under gudstjänster

och tal. Men mycket av den övriga

verksamheten i kyrkan är utformad

så att det är väldigt svårt

att hänga med om man är hörselskadad.

Vi behöver jobba på det.

anna BiEniaszEwski

sanDBErg

anna.sandberg@dagen.se

08-619 24 12


dagen Fredag 14 september 2012 7

Redigering: Helena Waern

Fritt fram för danska

affärer att ha öppet

även på vilodagen

Lagen som har reglerat öppettiderna försvinner

Från den 1 oktober får affärerna

i Danmark hålla öppet på söndagarna.

Då försvinner lukkeloven

stängningslagen som har

reglerat öppettiderna.

Självklart kommer det att öka

svenskarnas vilja att åka över till

Danmark på söndagarna, säger

Agneta Åstrand vid den danska

turistbyrån Visit Denmark.

Och valutakursen har ju förändrats

i svenskarnas favör.

Vana svenskar

I Sverige har vi under flera

decennier varit vana vid att affärerna

har öppet veckans alla

dagar. Lukkeloven i Danmark

har debatterats i årtionden.

Och den har luckrats upp efter

hand.

Senaste lättnaden kom 2010.

Då fick affärerna rätt att ha öppet

cirka 30 söndagar om året

mot 20 tidigare.

tre barytoner

bo Wallenberg Mikael Järlestrand Mikael JouMé

På Turné

Fredag 14 september kl. 19:00

Kungälvs Pingstkyrka

Lördag 15 september kl. 18:00

Vänersborgs Pingstkyrka

Söndag 16 september kl. 10:30

Tidaholms Pingstkyrka

Söndag 16 september kl. 19:00

Borås Pingstkyrka

Nu tillgängligt alla söndagar.

Foto: scanpix

Kapellmästare

Marcus Nielsen

med band

Fri entré

Insamling till

Barnmissionens verksamhet

Konserterna i

samarbete med

Trots att lukkeloven nu försvinner

så är det inte alla som

tänker hålla öppet under ”vilodagen”.

På Ströget finns det

många mindre butiker som inte

tycker att det lönar sig. Det kommer

helt enkelt inte tillräckligt

många kunder för att det ska betala

personalen.

Märks mest i mindre städer

Köpcentrat Fields i stadsdelen

Örestad tänker däremot hålla

öppet varje söndag.

Skillnaden på folklivet blir

kanske inte så stor i Köpenhamn,

säger Agneta Åstrand.

Men i mindre städer har det hittills

varit ganska dött på söndagarna.

tt

I korthet: Världen

nyheter

Barnadödligheten sjunker i världen

■ ■Barnadödligheten

har sjunkit med 41 procent sedan

1990, men fortfarande dör varje dag 19 000 barn

under fem år, visar den senaste rapporten från FN:s

barnfond Unicef. Miljontals barn dör av sjukdomar

som lätt skulle kunna förebyggas eller botas. Och

mer än en tredjedel av barnen som inte når fem års

ålder dör av undernäring.

Dessa liv skulle kunna räddas med vacciner, näring

och grundläggande medicinsk vård och mödravård.

Världen har teknologin och kunskapen att

klara det. Utmaningen är att göra den tillgängligt för

vart och ett av barnen, sade Unicef-chefen Anthony

Lake i en kommentar till rapporten.

20 länder där barnadödligheten varit mycket hög

har minskat den med mer än hälften sedan 1990

Men i några länder dör fler barn i dag än 1990. Det

gäller Kongo-Kinshasa, Tchad, Somalia, Mali, Kamerun

och Burkina Faso. Sverige och Slovenien har

den näst lägsta barnadödligheten i världen. Bara i

Singapore är den lägre. tt

Församlingsförsäkring

OSLAGBAR TRYGGHET FÖR DIN FÖRSAMLING!

Kontakta oss för mer information | www.samspar.se | 08-619 25 78

Uppdraget!

En helg om att dela din tro...

Kom och få inspiration! Bli utmanad, få nytt mod, tips och idéer

om att nå ut med det Glada budskapet om Jesus att få dela

med sig av sin tro, mitt i vardagen! Upptäck dina vor!

Möt Carl-Olov Hultby och nya evangelister som använder olika

”redskap” så som lastbilar, cafévagnar, bilar, MC, cafébussar,

båtar, och finns med på olika festivaler, marknader, torg,

gator och i hamnar.

VAR: Pingstkyrkan Arken Ö. Pumparegatan 20 Värnamo.

ARR: Värnamo Pingst tillsammans med olika missions- och

evangelisations organisationer.

Anmälan senast 17 september

till 073 99 77 600 eller ove@bussmissionen.se

Följ med Maud Andersson

till Kenya

Kenya är mer än vilda djur. Upplev Mauds Kenya! Hon var chef för

PMU och har bott i Kenya 25 år. Vi kommer som hennes vänner,

besöker flera av kyrkans projekt och möter många starka kvinnor

som gör skillnad i Kenya och Etiopien.

Gruppresa för kvinnor: 17 feb 4 mars 2013

Kontakta Lotta Borgiel på Gränslösa Resor om du vill veta mer!

www.granslosaresor.se

Tel 0151-209 00

28 30 September i

Värnamo

www.uppdraget12.se


8

nyheter

Kopter anklagas för

film om Muhammed

Lektor i islamologi: Men det här handlar mer om inrikespolitiska frågor

Fördömanden av en Muhammedfilm har inte

hjälpt. I r attackerades USA:s ambassad i Jemens

huvudstad Sanaa samtidigt som uppretade muslimer

demonstrerade i Irans huvudstad Teheran.

Enligt nyhetsbyrån AFP sköts en

demonstrant ihjäl av jemenitisk

polis i huvudstaden Sanaa när

hundratals demonstranter försökte

att storma den amerikanska

ambassaden. Ytterligare fem

personer ska också ha skadats.

Onsdagens våldsamheter i Libyen,

som bland annat krävde

den amerikanska ambassadörens

liv, har fördömts av bland annat

länder, kyrkor och USA:s största

muslimska människorättsorganisation.

Samtidigt är många också kritiska

till filmen ”Innocence of

Muslims”, som har rört upp

känslorna hos muslimer. Vatikanens

presstalesman Federico

Lombardi säger till exempel i ett

uttalade att påhoppen på mus-

limer ibland får tragiska konsekvenser

med ökad spänning och

mer hat som följd.

Andra anledningar

Jonas Otterbeck, lektor i islamologi

vid Lunds universitet,

är inte jätteförvånad över de

aggressiva reaktionerna i Libyen

och Jemen. Däremot säger han

att det ofta finns en feltolkning

i botten när man utr från att

våldet är en reaktion på islams

förbud mot att kränka profeten

Muhammed.

Protesterna har ofta andra

anledningar, till exempel ekonomiska

och politiska. Många muslimer

blir upprörda när Muhammed

kränks, men det gör inte att

man per automatik angriper en

Sorg. Minnesstund efter den amerikansek

ambassadöen Christopher

Stevens som dödades i Libyen.

Foto: scanpix

ambassad. Muhammedkarikatyrer

och den senaste filmen innebär

att vissa grupper får skäl till

att protestera.

Menar du att det blir en ursäkt för

våldet?

Ja, jag har svårt att tolka det

som något annat. Det finns mycket

frustration och då söker man

skäl för protester. Muslimer har

inte ett ryggmärgsmässigt beteende

att ut och slåss när de

känner sig kränkta och upprörda

utan man måste komma ihåg att

det här till stora delar handlar

om inrikespolitiska frågor.

Vem eller vilka som ligger bakom

filmen ”Innocence of Muslims”

är fortfarande inte klarlagt.

Ursprungligen talades det om att

en judisk man, Sam Bacile, skulle

vara filmens regissör, men nu

verkar det som att namnet är ett

pseudonym.

Nyhetsbyrån AP talade i onsdags

med en man i Los Angeles

som medgav att han har medverkat

i produktionen av filmen.

55-åringen, som enligt uppgift är

kristen kopt, har tidigare dömts

till fängelse för bedrägeri. Men

mannen nekar till att han skulle

vara Sam Bacile och filmens regissör.

Skådespelarna ”chockade”

Skådespelarna som medverkar

i ”Innocence of Muslims” verkar

inte ha känt till syftet med produktionen.

Enligt AP syns det

tydligt i flera scener hur skådespelarnas

munnar formar ett an-

dagen Fredag 14 september 2012

nat ord när det låter som att de

säger Muhammed, andra nger

syns ingen alls när Muhammed

nämns. I ett gemensamt uttalande

säger skådespelarna att dialogerna

har ändrats efter inspelningen.

”Vi är chockade över det

helt omskrivna manuset och lögnerna

som alla inblandande fick

höra. Vi är djupt bestörta över

tragedierna som har inträffat”,

står det enligt Los Angeles Times

i uttalandet.

De kristna kopterna i Egypten

utgör cirka tio procent av landets

befolkning. Ryktena om att kopter

skulle ligga bakom ”Innocence

of Muslims” har skapat oro

och på onsdagen fördömde kyrkans

ledning filmen. ”Att filmen

släpps just nu är en del av en ond

kampanj för att förtala religioner

i syfte att splittra människor,

framför allt de egyptiska

invånarna.”

Foto: scanpix

Redigering: Danne Sundell

johanneS otteStig

johannes.ottestig@dagen.se

08-619 24 75

Läs mer

på sid 2:

Hela världen

delar Obamas

huvudvärk

ilSKA. Hundratalsdemonstranter

försökte ir

storma den amerikanskaambassaden

i Jemens

huvudstad Sanaa.


dagen Fredag 14 september 2012 9

Redigering: Martin Einald

2 000 omborD. Med färjans personal blir det över 2000 personer som åker med färjan. Foto: tallink Silja

”Jesusbåten” lägger

ut från hamn i kväll

”Det här blir en udda konferens, lite kollektivkänsla”

I kväll lägger ”Jesusbåten” ut från

hamnen i Stockholm. Över 1 800

ungdomar ger sig ut på havet för

ett dygns intensivt konferensliv

med Gud och skolan i centrum.

När elev- och

studentorganisationen

Ny

generation

stod inför ett

tioårsjubileum

bestämde

de sig för att

fira rejält: De

bokade stora

Joakim

Lundqvist.

Silja Galaxy och inbjöd sina

medlemmar att åka med på ett

unikt dygn. I början av veckan

utbröt stort jubel på Ny generation-kontoret

när bokningen

stängde och det kunde konstateras

att det i stort sett var fullbokat,

med den egna personalen

blir det över 2000 personer som

i kväll tar sig ombord på en annorlunda

kryssning.

Det blir möten, konserter,

seminarium, events och mycket

mer, ett stort smörsbord att

välja mellan. Huvudförhoppningen

är att det här dygnet ska

få ge ungdomar ett gudsmöte i

starten av en ny termin samt inspiration

inför fortsatt satsning

på sina skolgrupper, säger Joakim

Lundqvist, Ny generations

ordförande.

Längtar efter ”hänget”

Dessutom ser han gärna som

bonus att församlingars ungdomsarbeten

får en energikick.

Ett stort antal ledare cirka 170

stycken åker med sina ungdomar

på båtkonferensen. Utöver

allt som är planerat och förberett

säger Joakim Lundqvist att

han ser fram emot atmosfären

ombord.

Jag längtar efter ”hänget”,

att vi ska få tid att hänga och ums,

prata. Det här blir en udda

konferens, det blir lite kollektivkänsla.

Ingen r hem efter mö-

En riktig placeringsrådgivare med fullt rådgivaransvar

Välkommen med frågor eller begär prospekt!

Stockholm 08-742 03 50 Luleå 0920-22 77 50

Ung? Var god dröj…

Unga utanför arbetslivet

ett gemensamt ansvar.

Höstkonferens Kyrka-Arbetsliv i Samverkan

3-4 okt 2012, Södra Vätterbygdens folkhögskola

En konferens där vi i kyrkor, arbetsliv och organisationer

möts i seminarier, idétorg och samtal kring ungas väg

in i arbetslivet. Välkomna!!

Anmälan och mer info: www.kyrka-arbetsliv.se

Arrangör: Kyrka-Arbetsliv i samverkan och temagruppen Unga i Arbetslivet

Medarrangörer: Bilda, Sensus, Södra Vätterbygdens Folkhögskola m fl

tena, nu kommer vi finnas tillsammans

ett dygn och uppleva

saker ihop och lära känna nya

människor.

Sju kyrkoledare

För konserterna svarar bland

annat Planetshakers, Emipre

nation och Indevotion. Joakim

Lundqvist är konferensens huvudtalare,

bredvid honom finns

andra medarbetare på Ny generation:

Emma Jonsson, Fredrik

Noreback och internationella

koordinatorn Brad Hawkes.

Vid avslutningsmötet finns sju

kyrkoledare med bland annat

Pelle Hörnmark från pingströrelsen,

Marie Willermark från

Frälsningsarmén och Oas-rörelsens

Berit Simonsson och ger

varsin kort hälsning till ungdomarna.

Carl-HEnrIC Jaktlund

carl-henric.jaktlund@dagen.se

08-619 24 94

Välkommen till ett av

Sveriges bästa äldreboenden!

nyheter

Torkan

i Afrika

Människor som knappt hunnit återhämta sig efter förra årets

katastrof riskerar nu att drabbas igen. För att förhindra en

förvärrad hungerkatastrof krävs akuta åtgärder.

PMU stärker sina insatser i Etiopien, Kenya och Mauretanien.

SMS:a AFRIKA100 för att skänka 100 kr.

Läs mer på www.pmu.se

PG 90 00 50-6 Märk din va ”AFRIKA”

I korthet: Sverige

Psykiater tog med

patient till ett medium

■ ■En

specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri

tog en flicka med ett bakomliggande trauma till

ett medium för att flickan skulle få kontakt med

en död anhörig. Planen var att behandla flickans

trauma med hjälp av psykoterapi, men så blev inte

fallet, skriver barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

i Örebro läns landsting som nu anmäler läkaren

till Socialstyrelsen. I stället etablerade läkaren

kontakt med ett medium och följde med flickan

dit.

Läkaren uppmanade dock flickan och hennes

familj att kontakten skulle hemlighållas för övrig

personal på den slutenvårdsavdelning där flickan

vårdades.

Kliniken skriver att detta var bara ett exempel av

flera på läkarens ”gränslösa agerande” under det senaste

året, men detta var första ngen som en patient

blev inblandad. tt

murdebatt ödesdiger för organist

Åsikter om en mur har lett till att en frilansade or-ganist i Varberg inte längre anlitas av Svenska kyrkan.

Han gjorde hundratals spelningar under 14 år,

men har nu fått återlämna sina nycklar till kyrkan.

Orsaken är att mannen skrivit en insändare, där

han var kritisk mot ett förslag om att riva Varbergs

kyrkas mur mot det närliggande torget. Kyrkorådet

anser att med så olika syn på verksamheten r det

inte att samarbeta, skriver Hallands Nyheter. tt

Nya Rosstorp i Rönninge straxt söder om Stockholm ligger

vackert med utsikt över sjön Flaten. Vården och omsorgen

präglas av en kristen värdegrund. Här erbjuds mat från eget

kök med kända kockar och en fantastisk miljö. Välkommen!

Tel 08-534 740 40 eller Annika 072-261 17 20

www.rosstorp.nu


10

dokument

Miljoner

kronor

200

150

100

50

0

Svenska kyrkan 181

Läkarmissionen 125

Erikshjälpen 71

Individuell Människohjälp 65

PMU 63

Hoppets Stjärna 59,7

Så mycket samlade de

kristna organisationerna

med 90-konton in under 2011

Svenska kyrkan samlar in mest pengar (181 miljoner kronor)

och ligger på femte plats bland samtliga välgörenhetsorganisationer

i Sverige. Endast Unicef (496 miljoner), Cancerfonden

(449 miljoner), Rädda Barnen (389 miljoner) och

Svenska Röda Korset (294 miljoner) samlar in mer.

Frälsningsarmén har 90-konto men hann inte fram med sin

redovisning i tid. källa: Frii

Ersta Diakonianstalt 33

Diakonia 29

Ge för livet 5,9

Sv. Bibelsällskapet 4,2

dagen Fredag 14 september 2012

Lepramissionen 2,6

KFUM 0,7

Hela människan 2

Foto: Hans-Jörgen ramstedt


dagen Fredag 14 september 2012 11

Redigering: Klaus Franken

Text:

HåKan

arenius

hakan.arenius

@dagen.se

08-619 24 00

Vi ger pengar

som aldrig förr

men vi vill gärna själva bestämma vart de ska

Vi ger allt mer pengar till välgörenhet. Branschen

växer. 20 nya biståndsorganisationer har sökt om

90-konto hittills i år och en stor kristen hjälporganisation

förbereder sin lansering i Sverige.

Allt fler gör anspråk på svenskarnas generositet.

Svensken är generös, i varje fall om han vet vart

pengarna r. Och givmildheten ökar när möjligheterna

att ge blir fler. Bara i år har ett tjugotal

nya organisationer ansökt om 90-konton, enligt

Svensk Insamlingskontroll.

Också Frivilligorganisationernas insamlingsråd,

FRII, bekräftar att det internationella intresset

ökar. Alla nya vänder sig dock inte till allmänheten,

en hel del söker sponsring från företag.

Och blandningen bland de nya är stor, från William

J Clinton Foundation till Mattecentrum.

Konkurrensen skrämmer ingen

Men de gamla organisationerna räds inte konkurrens.

Insamlingskakan ökar hela tiden, ju fler aktörer

det finns, desto mer ger folk, säger Mattias

Nihlrd, insamlingschef för Svenska kyrkans internationella

arbete.

Hans kollega på Läkarmissionen, Conny Sjöberg,

påpekar dock att en stor del av de senaste

årens ökning kommer från Postkodlotteriet, som

i år delade ut 945 miljoner kronor till sina förmånstagare,

bland dem Diakonia och Erikshjälpen.

Lotteriet etablerades i Sverige 2005, och är

ett exempel på hur kakan kan växa genom nya

grepp.

Biståndsorganisationerna ser det som en naturlig

del av globaliseringen att internationella aktörer

etablerar sig i Sverige, och de välkomnar dem.

Utrymme för nya aktörer

Charles Câmara, biståndsansvarig för katolska

Caritas, r längre än så:

Det finns utrymme för och behov av nya organisationer

i Sverige, det ger oss gamla en sporre

att konkurrera, säger han.

Han anser att det privata givandet kan öka betydligt.

Det finns en viss bekvämlighet bland oss etablerade

svenska organisationer, vi vänder oss till

våra vanliga målgrupper på våra vanliga sätt. Vi

borde vässa vårt material, våra hemsidor och

andra verktyg och bli bättre på att administrera

och genomföra projekt.

I relation till de statliga medlen uppstår en

verklig konkurrens, Sidas kaka ökar inte när allt

fler aktörer gör anspråk på den. Charles Câmara

tycker dock att de gamla organisationerna ska

tåla konkurrensen.

Om vi är dåliga på att administrera och ge-

Louise Nordlund

Isaksson.

Niclas Lindgren.

Conny Sjöberg.

Eva Christina

Nilsson.

Anders

Holmefur.

Nästa

uppslag:

Vems behov

ska styra?

nomföra projekt så skapar det möjligheter för nya

aktörer att etablera sig, och sedan får Sida välja,

säger han.

Aktörer med olika roller

Mattias Nihlrd på Svenska kyrkan tycker att

alla som vill göra gott är välkomna, och Erikshjälpens

insamlingschef Louise Nordlund Isaksson

menar att olika aktörer har olika roller och ser

med glädje att fler bryr sig. Anders Holmefur på

Ge för livet instämmer, men uttrycker möjligen

en viss rädsla för överetablering ”inom kyrksektorn”.

Oxfam, en av världens största biståndsorganisationer,

har sonderat den svenska marknaden,

men säger sig inte ha några planer på att etablera

sig här. Fast det händer att svenskar hör av sig och

vill ge till dem.

Kanske kan vi hitta sätt att erbjuda dem att

stödja Oxfam, till exempel genom att ge till våra

globala kampanjer, säger informationschefen

Matt Grainger från London.

Frågan är aktuell, bland annat sedan den amerikanska

organisationen Compassion beslutat

etablera sig i Sverige nästa sommar. De har en

tydlig kristen profil och arbetar med fadderbarn.

Leif Ingvald Skaug, med ett förflutet på Mentor

Medier och tidningen Dagen, har fått uppgiften

att lansera organisationen i Skandinavien.

Vi tror att Compassion kommer att komplettera

andra organisationer i Sverige på ett bra sätt,

säger han.

Det är tydligt att klimatet för nyetableringar

har förändrats genom åren. När den internationella

biståndsorganisationen World Vision försökte

etablera sig i Sverige på 1980-talet var mottagandet

från andra organisationer frostigt, för

att inte säga fientligt. World Visions helsidesreklam

i de stora morgontidningarna och kyrkornas

reaktioner fick genomslag såväl i teve som på nyhetsplats

i kvällstidningarna.

Vi var väl lite för tidigt ute med den typen av

offensiv annonsering, säger Willy Svahn, då ordförande

i World Visions Sverigestyrelse. Några

hundra tusen samlades in, men försöket avbröts

efter ett par år.

Manar till viss eftertanke

I dag ser också Svenska Missionsrådets generalsekreterare

Eva Christina Nilsson att det finns

utrymme för nya aktörer, men hon manar ändå

till en viss eftertanke.

De nya aktörerna gör för det mesta ett bra

jobb i samarbetsländerna, men i Sverige är de

renodlade insamlingsorganisationer, påminner

hon. Kan då deras givare få någon meningsfull

närhet till insatserna ute i världen?

Hon tycker sig också se att biståndsbranschen

rör sig allt mera i riktning mot ”företagande”.

dokument

Min stora fråga är vad som händer med folkrörelseorganisationerna,

de som är rotade i engagemang,

i att människor har tt samman för

förändring, säger hon. Det är viktigt att inte bara

samla ihop människors pengar, utan också ge givarna

röst och utrymme i det man gör. Det är faktiskt

på det sättet vi bygger samhället!

Pingstmissionens Utvecklingssamarbetes,

PMU: s, direktor Niclas Lindgren är inne på samma

spår.

Vi är medvetna om hur andra jobbar, men fokuserar

på vår folkrörelseanknytning, den är vår

bas och vår styrka, säger han.

Charles Câmara menar att katoliker i lokala

församlingar förvisso har ett ansvar för att Caritas

lever vidare, men inte på vilka villkor som

helst.

Caritas måste leva upp till deras förväntningar,

annars kommer de naturligtvis ge sina pengar

till den som gör ett bättre jobb.

Fokus på resultat och förtroende

Just kvaliteten och förtroendet återkommer

många till. Agneta Landqvist på Svensk Insamlingskontroll,

den förening som beviljar 90-konton,

stryker under detta.

Man måste fokusera på resultat och förtroende,

eftersom det som sker i en organisation spiller

över på alla andra i den här branschen, menar

hon.

Eller som Conny Sjöberg uttrycker det:

Den som gör bort sig kan ta hissen ner i källaren,

då slutar plötsligt även den som har gett i

20 år.

Samtidigt stryker han under att vi generellt har

mycket lite problem med fusk i Sverige.

FRII: s, tidning, Insamling nu, ger råd om hur

man ska få trogna givare: ”Var trogen och uppmärksam.

Tala alltid sanning och bli aldrig otrevlig.

Ge svar på alla samtal och brev. Utför det du

lovat och visa vad det är.” Råden ges av Adrian

Sargeant, som är professor i insamlingmetodik.

FRII: s ledord är för övrigt ”respekt, öppenhet,

trovärdighet och kvalitet”.

Mest äldre kvinnor som ger

De kristna organisationerna verkar trygga med

att deras givare har förtroende för dem. Men det

kan inte tas för givet. Snittvans storlek ökar,

men det är ett kritiskt och villkorat stöd. Enskilda

givare brinner mer för saken än för en given organisation.

Schablonbilden är att det är mest äldre kvinnor

som ger, men bistånd är faktiskt trendigt inte

minst bland unga i dag.

Pensionärer är inte så känsliga för konjunkturen,

eftersom de inte blir arbetslösa, men allt

eftersom givarprofilen ändras kommer vi att vara

mera konjunkturkänsliga, tror Conny Sjöberg.


12

dokument

Vi ger pengar

som aldrig förr

Behoven i världen förefaller omättliga, och biståndsorganisationerna

är kreativa när de samlar

in medel. Och visst finns det en risk att de

är så kreativa att det uppstår en spänning mellan

insamlingsmetod och hjälpinsats på mottagarsidan.

Givarna har också allt flera synpunkter.

Skolklasser, 50-åringar, motionärer och

andra är ytterst kreativa med att hitta på egna

sätt att ta in pengar, säger Anders Holmefur på

Ge för livet.

Det blir också allt vanligare att erbjuda människor

att ge till, eller ”köpa”, konkreta saker som

ett myggnät, en skolväska eller en get. Många organisationer

uppmuntrar till resor och volontärinsatser.

Louise Nordlund Isaksson på Erikshjälpen

talar om ungdomar som åker ut en vecka

eller mer för att hjälpa familjer i Rumänien, eller

praktikanter som är borta 36 månader för att sedan

komma hem och inspirera andra.

Ungdomar är väldigt engagerade. De kanske

också ger prylar till eller jobbar i någon av våra

Second hand-butiker, som de också ser som ett

miljöengagemang, säger hon.

Många långresenärer finner fattigdomsfickor

ute i världen där de vill göra en insats med hjälp

av vänner och bekanta. Ibland vill de blanda in

någon biståndsorganisation i efterhand.

Om äldre givare gav av trohet mot sin organisation,

så ger man oftare numera för att visa vem

man är, van säger något om givarens självbild,

menar Conny Sjöberg på Läkarmissionen.

Fadderbarnsverksamhet brukar diskuteras

utifrån den här aspekten. Kritikerna tycker att

det blir för stort fokus på givarens intressen

och att barnen ibland används på ett tveksamt

sätt i marknadsföringen.

Oöverträffad pedagogisk effekt

Det finns ett femtiotal organisationer som arbetar

med fadderbarn i Sverige. Organisationer

som Diakonia, Läkarmissionen, PMU och Svenska

kyrkan har valt bort fadderbarnsstöd, medan

fadderverksamhet har en central roll hos andra,

som Barnfonden, Erikshjälpen, Hoppets Stjärna

och SOS Barnbyar. Framför allt är fadderbarn en

omvittnat bra inkörsport till föräldrar som vill

lära sina barn solidaritet och ge dem vidare vyer.

Erikshjälpen har ett system för unga faddrar där

man kan ge så lite som 60 kronor i månaden som

avstamp till ett större engagemang.

De flesta som arbetar med fadderbarn försöker

finna vägar att använda pengarna till att även förändra

strukturer omkring det aktuella barnet.

dagen Fredag 14 september 2012

Vem ska bestämma vart

Givarna har allt fler synpunkter och det finns risk för att deras intressen inte alltid stämmer

Det blir allt vanligare att givarna vill bestämma

vart deras pengar ska . Ge bort en get eller stötta

ett fadderbarn? Listan kan göras lång.

Men vem ska ha makten? Och vems behov ska

styra?

Givarens eller mottagarens?

kronor ger vi

i snitt per hushåll

och år till ideella

ändamål.

Förra

uppslaget:

Så generös

är svensken

Foto: Lars KLingsbo

1 300

GIVMILDA. Många vill rikta sina pengar till något de själva brinner för.

Dagens stickkampanj inbringade 8075 stickade plagg på endast två månader.

Fadderverksamhet och hjälp till utsatta mammor är också något som

många vill skänka pengar till, liksom trädplantering och jordbrukshjälp.

Att handla på Second hand är också ett sätt att bidra till välgörenhet.

Att fokusera på behövande barn ger en oöverträffad

pedagogisk effekt. Det visar om inte annat

barnrättsorganisationen Plan, som gjorde en

rivstart i Sverige 1997 med hjälp av intensiv medieexponering.

De samlade förra året in en kvarts

miljon kronor. Allt bygger på faddrar. Det finns

röster som ifrågasätter om fadderbarnsverksamhet

borde sorteras in under Sidas mål, som handlar

om fattigdomsbekämpning och människorättsfrågor.

Risk för kommersialisering

Det finns en risk att kommersialiseringen av

branschen ökar när mediebruset kräver allt högre

röstläge. Givarna vill se ”sin” organisation i

teverutan, och det blir allt viktigare att bygga sitt

varumärke. Givarfokuset ökar.

Men många aktörer reagerar genom att förfina

sina kontakter med den egna målgruppen och

med trogna givare.

De gamla beprövade metoderna håller än, säger

Mattias Nihlrd på Svenska kyrkan. Om vi

kunde skicka elektroniska brev skulle förstås våra

kostnader minska drastiskt, men givarna verkar

vilja ha bilder och berättelser om det vi gör ute i

världen på papper. Brev sticker ut i dag!

Samtidigt noterar han att plus- och bankgiro,

kontanter eller andra långsamma inbetalningsformer

inte längre fungerar som förr. Folk vill

kunna skicka pengar direkt, gärna via mobilen.

Den nya tekniken kräver att organisationerna är


dagen Fredag 14 september 2012 13

Redigering: Klaus Franken

pengarna ska ?

överens med mottagarens behov

på tå. Det betyder också att de måste vara väldigt

transparenta med vad de gör.

Få säger sig dock ha ökat sina marknadsföringskostnader.

Den som har 90-konto förbinder

sig till att minst 75 procent av de insamlade medlen

används för det angivna ändamålet. Men för

en del år sedan var den procentsatsen 85 procent,

vilket väl tyder på att kostnaderna för att samla

in pengar generellt har ökat. Nu vill FRII, som

beviljar 90-kontona, finna former för att också

bedöma ordning och reda i styrelse och ledning,

och försöka utröna om en aktör gör den nytta han

säger sig vilja göra.

Allt vanligare med allianser

På makroplanet r trenden mot ökad samordning

av insatser i mottagarländerna, som nu ofta

dignar under alla motstridiga krav och önskemål

från tusentals givarorganisationer.

Det blir allt mer vanligt att organisationer knyter

ihop sig i allianser. Svenska kyrkan och Diakonia

är till exempel med i Action of Churches

Together, ett internationellt nätverk av cirka 130

biståndsorganisationer som är relaterade till kyrkor

som är medlemmar i Kyrkornas Världsråd.

Då blir man större, syns bättre och kan minska

den totala byråkratin.

I grunden är nog alla överens med Diakonias

insamlingschef Caroline Källner:

Det är mottagaren som ska styra biståndet,

inte givaren.

Foto: pRivAt Foto: KlAuS FRANKeN Foto: ChRiSteR DAhliN

Fakta:

Norrmän

ger mest i

Norden

◆ Månadsgivare/

faddrar i Norge

ger i snitt varje

år 2 304 kronor,

i Danmark är

siffran 1 849 och

i Sverige 1 731.

◆ Siffrorna är

från 2010 och

kommer från

Deloitte i Norge.

◆ Antalet månadsgivare

och

faddrar fortsätter

att öka och

de skänker mer

pengar än året

innan. Norge

ligger i topp.

Skatteavdrag för vor

får både ris och ros

Från årsskiftet kan privatpersoner

skattereduktion för vor under

vissa förutsättningar.

Reformen har kritiserats för

att reglerna är för krångliga,

ändamålen ”gammalmodiga”

och för snäva och att

den kräver för mycket

byråkrati. Några av

dem vi talat med håller

med om detta,

och avstår från

att registrera sig,

men andra har

goda erfarenheter.

Hos Erikshjälpen

vill

många ha skattereduktion,

och Diakonia,

som just anslutit

sig, tycker sig finna

att gamla givare ökar sin insats.

För oss har den varit jättebra,

säger Conny Sjöberg på Läkarmissionen.

Vi lever i stort sett på

änkans skärv, och ett avdrag

på 1 500 kronor är

mycket för en fattigpensionär.

Det finns

dock ett antal

som protesterar

högljutt

mot att staten

”lägger sig i

deras givande”.

De ringer

och ber att vi

inte ska meddelaskatteverket

vad de

gett, men det klarar vi

inte ut rent tekniskt, säger

Conny Sjöberg.

dokument

5,2

miljarder kronor skänkte

svenskarna till välgörenhet 2011.

4,9

miljarder kronor skänkte

svenskarna till välgörenhet 2010.

4,7

miljarder kronor skänkte

svenskarna till välgörenhet 2009.

4,9

miljarder kronor skänkte

svenskarna till välgörenhet 2008.

4,6

miljarder kronor skänkte

svenskarna till välgörenhet 2007.

KällA: SveNSK iNSAMliNgSKoNtRoll

Fakta:

Compassion

startar i

Sverige

◆ Startades i

Korea 1952 av den

amerikanske evangelisten

ewerett

Swanson.

◆ Samlar i dag in

pengar i 13 länder

och stöder barn i 26

länder, alltid genom

lokala församlingar

och i huvudsak

genom fadderprogram.

◆ lägger mycket

kraft på kontakten

mellan ett barn och

dess faddrar och

uppmuntrar kontakter

i olika former.

◆ tänker börja

samla in pengar i

Sverige sommaren

2013.


14

helgdagen

Redaktör: Therese Peterson 08-619 24 80 feature@dagen.se

Putte

Nelsson

Därför älskar

Vetlanda

sin egen

Putte

◆ Född: 1971

i Addis Abeba,

Etiopien.

◆ bor: i Stockholm.

◆ Familj: Hustrun

Johanna och

barnen Chatilla

(8 år), Melvin (6

år) och Benji (2

månader).

◆ aktuell: Som

en av körledarna

i TV4:s pående

musiktävling

”Körslaget”.

Är också sedan

några månader

tillbaka programledare

och

vinstutdelare i

”Postkodmiljonären”.

VeTlanda. Puttefebern har drabbat Vetlanda. Det serveras

Puttebakelser, Puttebuffé och själva stadshuset är draperat

i banderoller med hans porträtt.

Den enda som tar det hela med ro är Putte Nelsson själv.

när man ber någon beskriva

musikern Putte Nelsson är det

samma ord som återkommer

ng på ng: ödmjuk, omtänksam,

en i gänget, trovärdig och

äkta. I lördags gjorde han succé

med sitt gäng från Vetlanda i

TV4:s ”Körslaget”. I måndags

hade han terminsstart med sin

800-mannakör Sjung Nu.

och de närmaste veckorna

om tevepubliken fortsätter att

rösta på Team Putte kommer

han att behöva lämna familjen

i Stockholm åtskilliga nger

för att åka ner till Vetlanda och

repa med kören. Vilket tempo

för trebarnspappan Putte Nelsson.

Ja det är ganska intensivt,

men det är kul också. Jag har

svårt att tacka nej till grejer

som är roliga, men visst, det är

ju en bit för mig att åka ner till

Vetlanda jämfört med Gladys

del Pilar och Anders Bagge som

kan jobba med sina körer flera

nger i veckan.

När omröstningen var klar

efter premiären hade Team

Putte tagit hem flest röster.

Hur kändes det?

Haha, ja det är ju fantastiskt

såklart! Jättekul!

Han har svårt att sätta fingret

på vad som gjorde att Vetlandakören

vann tittarnas hjärtan,

men att låtvalet har en hel del

att göra med det är troligt.

Sen måste vi ha kul tillsammans,

och när vi har det så syns

Det måste

kännas äkta

det man gör och

vara välrepeterat.

det. Det måste kännas äkta det

man gör och vara välrepeterat.

Jag vet vilka nycklar jag ska

använda för att få kören att låta

som jag vill, säger Putte.

Putte har en lång gospelbakgrund

och den som lyssnade

noga i lördags kunde höra att

Team Putte valde att köra delar

av gospelartisten Kirk Franklins

arrangemang på låten ”September”,

där texten handlar

om hur Gud torkar våra tårar

och inte är längre ifrån oss än

en bön.

Kommer man att märka din gospelbakgrund

i låtvalet framöver?

På låtar där jag tycker att

det passar kommer man att

göra det. Men på låten till helgen

blir det inga gospelinfluenser,

säger Putte.

han är Pianist, låtskrivare

och kapellmästare. Och efter

premiären av ”Körslaget” i lördags

står det helt klart (också

för dem som inte lärt känna

Putte genom Sjung Nu kören)

att han har en stark förmåga att

förmedla energi och inspiration

till en kör.

Vad betyder körsång för människor?

Väldigt många tycker att

det är skönt befriande och socialt.

Det har till och med gjorts

studier som visar att det rent

fysiskt frigörs endorfiner när

du sjunger, att man kan må

bättre och göra sitt jobb bättre

om man sysslar med något som

körsång.

Sång och musik är fantastiskt,

och det bästa är att man

inte ens behöver utöva det

själv. Nästan alla konsumerar ju

musik, det finns musik för alla

dagen Fredag 14 september 2012

körledaren. ”Det är fantastisktl”, säger Putte Nelsson om

framngarna med Team Putte från Vetlanda i TV4:s ”Körslaget”.

9

år var Putte när

familjen flyttade

från Umeå till

Vetlanda.

Heter

inte Putte

Putte heter

egentligen Fredrick

nelsson.

”Det är mammas

fel att jag kallas

Putte. Hon började

kalla mig det

när jag var liten

och det har hängt

med. Jag lyssnar

över huvud taget

inte om någon

skulle kalla mig

Fredrick.”

typer av sinnesstämningar och

sammanhang, för alla människor,

säger Putte.

Kanske har han själv musiken

i blodet på ett särskilt sätt. Putte

föddes i Etiopien och adopterades

när han var ett par månader

gammal.

Min biologiska mamma var

16 år när hon fick mig, hon hade

träffat en musiker från Zambia,

berättar Putte.

För ett tiotal år sedan reste

han tillbaka till Etiopien och

lyckades med sina föräldrars

hjälp både hitta lite släktingar

och det barnhem där han själv

kom ifrån.

Men att söka sina rötter och

biologiska föräldrar hade aldrig

varit och är fortfarande ingen

stor grej.

Mina föräldrar bor i Vetlanda.

Jag har ingen relation till

Etiopien och inga känslor för

det mer än att jag är född där

och tycker att det är ett fantastiskt

land.

Jag har aldrig saknat något,

jag har mina föräldrar och min

syster och har växt upp i en fantastisk

familj, en trygg miljö.


dagen Fredag 14 september 2012

Redigering: Danne Sundell

bygdens son. Putte har en egen stjärna

på Vetlandas egen walk-of-fame.

Det finns ingenting mer att

leta efter, säger Putte.

de varma relationerna inom

familjen bekräftas när jag möter

Gudrun och Roland Nelsson på

ett av stadens caféer och de äter

förstås en Puttebakelse med

chokladmousse, ananaskompott

och cocos. Jag får höra berättelser

om en liten glad och förnöjd

Känd från ”Så ska det låta”

◆ Putte Nelsson

arbetar

som pianist,

låtskrivare,

körledare och

kapellmästare.

◆ Har bland

annat gjort fem

säsonger i SVT:s

”Så ska det låta”

och samarbetat

med kända

svenska och

internationella

artister.

◆ Hade 2009

en roll som

kaxig skivbolagsdirektör

i musikalen

”Buddy Holly”

på Göta Lejon.

egen bakelse. Stans caféer säljer två

olika Puttebakelser till Vetlandaborna.

FoTo: SVT

knatte som kunde sitta timvis i

mamma Gudruns knä och lyssna

till sagor. Och solskenshistorier

om hur 5-årige Putte får höra att

Gud svarar på bön och till mammas

fasa ber Gud om en cykel

eftersom han ingen hade.

Vi hade ju en så knaper predikantlön

så jag förklarade för

honom att det kunde ta lite tid

för Gud eftersom en cykel kostar

så mycket pengar, berättar

Gudrun.

Men redan nästa dag kom bönesvaret.

En kvinna i församlingen,

som också ägde en cykelaffär,

skänkte en cykel till Putte och

uppgraderade honom även med

en större modell två år senare.

Putte var 9 år gammal när

han och familjen flyttade från

Umeå till Vetlanda. Pappa Roland

höll i rodret för Erikshjälpen,

Putte själv började utveckla

sitt musikintresse och startade

karriären som trummis. Spelade

i kommunala musikskolan och i

Pingstkyrkan. Han fick så småningom

även en synth av sina

föräldrar och därtill hörlurar, så

där hemma var det ingen som

hörde hans framsteg. Inte för-

reklam På stadshuset. Kommunalrådet

Tommy Bohman håller tummarna för kören.

rän det en söndag i kyrkan saknades

pianist. Putte som då var i

tonåren erbjöd sig att spela men

Roland tvekade.

Du kan väl inte spela piano,

sa jag. Jodå, Putte satte sig vid

Sång och musik

är fantastiskt,

och det bästa är att

man inte ens behöver

utöva det själv.

pianot och spelade så hela kyrkan

häpnade och brast ut i dånande

applåder, berättar Roland.

Musiken har alltid varit närvarande

hemma hos familjen.

Roland spelar basun, Gudrun

själv spelar klarinett och mandolin.

Och även om hon inte lika

ofta får njuta av att ha Putte vid

pianot hemma i Vetlanda får

hon lyssna till sonen på bästa

sändningstid i teve.

Text och foto:

Gabriella MellerGårDh

redaktionen@dagen.se

08-619 24 00

Föräldrarna. Roland och Gudrun Nelsson på ett av stadens

caféer där de sitter och äter en Puttebakelse.

säljer Puttebakelser. ”Det här är jättekul! Stan behöver lite

sammanhållning och det här är ett bra sätt att skapa det” säger

Victoria (till höger) och Benii (till vänster).

Röster ur Vetlandakören om Putte Nelsson

linnéa von lako,

personlig assistent

Putte är verkligen en i

gänget. Han ums med

oss hela tiden.

omid alipoor,

sångare och planerare

linda sjöbladh,

vik förskollärare

Han är otroligt omtänksam

och en riktig glädjespridare.

stefan elg,

gymnasierektor

Putte har en tatuering, på

den står det ´believe´ och

det är Putte för mig ärlig,

trovärdig och äkta.

julia klingberg, restaurangbiträde

och danslärare

johan Cederholm,

butikschef

15

Putte på tv är bara toppen

av ett isberg, han är så duktig

och rolig. En komiker! Och

bestämd. Han vet hur han vill ha

det och ger sig inte i första taget.

Han är nog den mest härliga

människa jag har träffat,

och så ödmjuk. Lyssnar på

alla och gör något eget av det

och det blir jättebra!

Han är en jätteskön människa

som har sinne för

detaljer. Riktigt kramgo är han!


16

Helgdagen

Han

sprängde

fromhetsvallen

1912

◆ 1912 den

27 november,

John Hedlund

föds i Filipstad.

Hans far var

stationskarl

vid SJ.

John Hedlund kallades ”Snuskpastorn” i expressen

och ”den moderna dansens och filmens fiende

nummer ett” i aftonbladet.

Han var en av Sveriges genom tiderna mest omskrivna

predikanter.

evangelisten John Hedlund

var allmänt känd av svenska folket.

Massor av människor kom

till tro i hans möten. Han skrev

ett 50-tal böcker och startade i

sina ”Korståg” de partiledarutfrågningar

som kommit att bli en

institution i svenska valrörelser.

John Hedlund sprängde

verkligen fromhetsvallen ett

uttryck han själv myntade när

flyget ”sprängde ljudvallen”. Ett

typiskt sätt för honom att stå i

ständig och snabb dialog med

samhället.

när Povel ramel slog upp sitt

”Knäpp upp-tält” i Stockholm

slog John Hedlund upp sitt

”Väck upp-tält”. När knuttar

störde mötena med sitt motorsmatter

öppnade han tältet så

de fick köra rakt in med spättan

på pallen. Ämnet för predikan

var ”Ung vild kär”.

1946 myntades epitetet ”Nalenpastorn”,

sedan John Hed-

1919

◆ 1919.

Johns

mamma dör i

spanska sjukan.

Fadern gifte om

sig med Alida.

Hela familjen

var engagerad

i Forshaga

missionsför-

samling. Få

böcker fanns

i barndomshemmet,

men

Johns mormor

väckte ett livslångt

intresse

för böcker

lund inbjudits till danspalatset

Nalen. Olof Palme, Carl-Gustaf

Lindstedt och Kar de Mumma

var där. Dansen avbröts och

sångerna ”Jag knäppt mina

händer kring korset” och ”Si,

Jesus är ett tröstrikt namn” omramade

John Hedlunds appell.

Tidningarna skrev.

man måste minnas att motståndet

mot dansen och nöjeslivet

hade en liknande uppslutning

i samhället på 1940-talet

som kampen mot knark har i

dag. ”Dansbaneeländet” och

”ungdomsproblemet” diskuterades

allmänt i media, och det

var självklart i alla samfund att

en kristen inte kunde dansa eller

på bio.

John Hedlund vände sig mot

erotiseringen och kommersialiseringen

av den moderna dansen.

Hans föredrag drog fulla

hus och avfolkade ofta dansbanorna.

1929 1931 1933 1936 1937

och tidningar

hos honom.

Som ung sålde

han tidningen

Freden och höll

små föredrag i

ämnet vid dörrarna.

◆ 1929 kom

han till tro

under en mötesserie

i Forshaga.

I stället

för att bli präst,

som tänkt,

gick han en

evangelistkurs i

Linköping.

◆ 1931 var

han evangelist

i missionsförsamlingen

i

Svinhult med

tolv medlemmar.

Beteckningen ”Korståg”

användes första ngen i

Örnsköldsvik 1951, som blev

känt då Hedlund kastade ner

20 000 handaffischer från

ett flygplan.

”Korståg” var en direktöversättning

av Billy Grahams ”Crusades”,

och mötte motstånd

eftersom det lät krigiskt.I dag

skulle namnet säkerligen inte

ha övervägts.

John hedlund mötte Billy

Graham under en resa i USA

1947. Hemkommen beslutade

han sig för att överge det klassiska

”bänkfisket”, när predikanten

i slutet av mötet försökte

övertyga människor att bli

frälsta. Han skapade ett studiematerial

att ge till nyomvända,

formade ett team med sångare

och administratör och lade

kraft på spektakulära sätt att

göra reklam.

Det första Korståget efter den

◆ 1933 Under

värnplikten arrangerade

han

fredsmöten

där han själv

talade. Han

begärde att

få totalvägra,

eftersom

1947

vapenvägrarna

lydde under

militären. Den

första tidningsartikeln

om

honom berättar

att han fick

två månaders

fängelse för

100

Det är 100 år

sedan John Hedlund

föddes.

arbetsvägran

och rymning.

I cellen skrev

han sin första

bok, ”Allvarsord

i allvarstider”.

Han predikade

pacifism hela

sitt liv.

1959

◆ 1936 använde

han för

första ngen

ett tält. Han

predikade 200

nger på 200

dagar.

dagen Fredag 14 september 2012

modellen hölls i Sala 1955.

Extratåget ”Korstågspilen”

gick från Söderhamn. Artur

Eriksson sjöng och John

Hedlund höll en ”hjulpredikan”

från studiovagnen.

John hedlund var ofta först

med ny teknik, som grammofonskivor,

film, radio, teve, kabelöverföring

av gudstjänster

och bioreklam. Han var en flitig

skribent. 1949 startade han

veckotidningen Ny horisont,

som dock fick läggas ner efter

ett halvår. Han var kolumnist i

flera tidningar och från 1965 fast

medarbetare på Svensk Veckotidning.

Han blev vän med Olof Palme

och fick kunglig medalj ”för sina

framstående insatser inom folkrörelsearbetet”.

John Hedlund 1997.

◆ 193741

studerade han

på Missionsförbundetsteologiskaseminarium

i Lidingö.

Han trivdes

inte och var

nära ett nervsammanbrott.

En psykolog

rekommenderade

honom att

lämna predi-


dagen Fredag 14 september 2012

Redigering: Xxxxxxx Danne Sundell Xxxxxxxxxx

John Hedlund ställde brevfrågor

om tro till partiledarna

redan 1956. Han fick inga svar,

men mycket kritik för att han

frågade om något så personligt

som tro. Expressen kallade brevet

”en oförskämdhet”. År efter

år inbjöd han partiledarna, men

först 1968 kom de till tältet, som

det året stod i Karlskrona.

FEm StAtSmiNiStrAr frågade

han ut och ett otal partiledare.

Med humor avväpnade han sina

intervjuoffer. Etiska frågor blev

rumsrena i det offentliga rummet.

Partiledarna blev medvetna

om att det fanns en kraftfull

kristen opinion, och massor av

partifolk som annars aldrig gick

i kyrkan kom till korstågstältet

och fick höra evangeliet. Utfrågningarna

påverkade realpolitiken.

Olof Palme

lovade mildra sitt

partis stränga syn

på lokalradion och

Foto: CARL JoHAN ERIKSoN

kantbanan. Efter

seminariet

var han juniorsekreterare

i

Kalmar län, där

han mötte sin

fru, Britt.

Gösta Bohman stoppade en moderat

motion i alkoholfrågan.

Uttrycket ”enprocentsmålet”

för u-hjälpen tycks ha myntats i

korstågstältet.

1976 fällde Fälldin i Uppsala

för första ngen de berömda

orden: ”ingen statsrådspost är

så åtråvärd för mig att jag frånr

min uppfattning i fråga om

kärnkraften.”

tAGE ErlANdEr bjöd John Hedlund

till kanslihuset för personligt

samtal och Ingvar Carlsson

skickade 5 000 kronor till korstågskassan.

Olof Palme intervjuades

sex nger och John Hedlund

var inbjuden bland de nära

vännerna på Palmes begravning.

Partiledarutfrågningarna togs

över av Tor-Björn Bastås 1991

och av Torsten Åhman

2010.

Huvudsaklig källa: Korstågspastorn - porträtt av John Hedlund. per Östlin. Normans (1997)

◆ 1947 Reste i

USA i 15 månader,

där han

spelade in

en 90-minutersfilm

som

han sedan for

omkring och

visade i Sverige.

1986

◆ 1959 predikade

han

i den första

tevesända

gudstjänsten

i Sverige, från

Immanuelskyrkan

i Stockholm.

Håkan areniuS

hakan.arenius@dagen.se

08-619 24 00

◆ 1986 Mottog

Konungens

medalj i 8:de

storleken i Serafimerordens

band på Stockholms

slott.

Foto: DAGENS ARKIv

2004

◆ 2004 den

11 juni dog

John Hedlund.

Sagt av John Hedlund

Jesus är vägen

till livet inte en

rulltrappa till leksaksavdelningen.

’Kan man bli

frälst av en tunnelbaneskylt?’undrar

tidningen Se.

’Nej, men man kan

inte tvätta sig med

en tvålannons

heller’, svarar John

Hedlund.

Nya arbetsmetoder

Reklamfokus

◆ En tredjedel av budgeten

för John Hedlunds Korståg

användes till reklam som

anknöt till aktuella saker i

samtiden.

utfrågningar

◆ John Hedlund hade midnattsmöten,

dagmöten och

möten på konditorier och

biografer. Han hade specialmöten

för SJ-anställda och

för fackföreningsfolk.

◆ Lokaltidningar inbjöds

att fråga ut pastorn under

rubriken ”pressen pressar

prästen”. Ibland använde han

enbart järnvägare, idrottsmän

eller brandsoldater som

vaktmästare det drog folk!

◆ Han talade för 8 000

lyssnare i pausen i fotbollen

mellan Dynamo från Sovjet

och Malmö FF 1956.

ickekyrkliga

◆ I Borås hade han möte

22.22 med målet att nå 2222

ungdomar och att kollekten

skulle bli 2222 kronor. Bussar

med nummer 2222 hämtade

folk till mötena.

◆ I Nässjö hade han ett möte

endast för icke troende. 800

kom. Ingen korstågskör,

vaktmästarna var icke kyrkligt

anslutna. Ämnet: ”Dåliga

kristna och bra syndare.”

Sifferförsiktig

◆ Korståget i Blekinge hade

en sammanlagd publik på

40 000, varav fyra av tio

ickekristna.

◆ I Herrljunga dukades ”världens

längsta nattvardsbord”,

36 meter. Missionsförsamlingen

fick ta emot 85 nya

medlemmar. John Hedlund

var annars försiktig med statistik,

som han ansåg aldrig

kunde bli tillförlitlig.

Foto:

SCANpIX

Helgdagen

17

helgquiz

Visserligen säger Jesus i söndagens

evangelietext att vi inte ska

fråga efter mat och dryck. Men hänvisningar

till lekamlig föda saknas

inte i Bibeln. Konstruktör: Elisabeth Sandlund

1Vad bjöd Abraham på när han fick oväntat besök

av de män som berättar att hans hustru Sara

ska föda en son?

1) Lamm x) Killing 2) Spädkalv

2Och vad fick Esau av Jakob i ersättning för sin

förstfödslorätt?

1) En bägare vin

x) En skål linssoppa

2) En tallrik med köttgryta

4

När förstår Emmausvandrarna

att det är Jesus

själv som de har haft sällskap

med på vägen från

Jerusalem?

1) När de lägger sig till bords

x) När han höjer bägaren

2) När han bryter brödet

5 Var

3

Vad är det som Jonatan

förtär under

kampen mot filistéerna

trots att hans far Saul

uttalat en förbannelse

över var och en som äter

något under slaget?

1) Getmjölk

x) Bröd

2) Honung

befann sig Petrus när han genom en uppenbarelse

från Gud fick klart för sig att uppdelningen

i rena och orena djur är upphävd?

1) I Caesarea x) I Joppe 2) I Jerusalem

Rätt svar

Foto: SCANpIX

FråGA 1: 2. Läs 1 Mos 18:7. FråGA 2: X. Läs 1 Mos 25:29

33. Redan i 1917 års översättning står det ”linssoppa” i

stället för ”grynvälling” som lever kvar i talessättet ”att sälja

något för en grynvälling”. FråGA 3: 2. Läs 1 Sam 14:2430.

Jonatan räddas till livet genom att han friköps av folket.

FråGA 4: 2. Läs Luk 24:2831. FråGA 5: 1. Läs Ap 10:116.

Foto: SCANpIX


18

insikt FOTO:

Redaktörer: Inger Alestig 08-619 24 51, Urban Thoms 08-619 24 91 insikt@dagen.se

Scen

Kvinnliga dansare tar plats

När publikeN strömmar in i

S:t Jacobs kyrka får vi veta att

vi inte ska sitta i kyrkbänkarna.

Där ska det nämligen dansas. I

stället får vi sitta eller stå längst

fram, i koret, vända mot en just

nu inte närvarande församling.

”Oj!” ropar en kvinna i publiken,

överraskad över att det

plötsligt dyker upp huvuden

från kyrkbänkarna. Men sedan

tystnar publiken. Det är en

andäktig tystnad.

Vi följer i stället intensivt vad

som händer i kyrkbänkarna. De

sex dansarna försvinner helt

ibland, vi ser dem inte, men vet

ROLF SvenSSOn

nu att de finns där bakom det

tjocka träet. Så dyker de upp,

en och en, eller alla samtidigt.

De sätter sig ovanpå kyrkbänkarna,

de lutar sig över dem,

de tar rummet och bänkarna i

besittning, och det betyder inte

att sitta på kyrktantsvis, still

och fint i bänken.

”toomortal” är ett starkt och

intensivt verk, som gestaltar

längtan, ensamhet och gemenskap.

De sex kvinnorna som

dansar är långtifrån några eteriska

änglafigurer. Tvärtom

utstrålar de kvinnlig styrka och

konst om det som finns under ytan

■ Just nu pår konstutställningen ”Under

ytan” av konstnären Helena Svensson

i Lerum. Helena som också skriver

om böcker på Insikt undersöker i

sina målningar just det som finns under

kroppslighet, vilket också deras

röda kläder signalerar. Från

två punkter längst uppe under

taket kommer ljuset, det är ett

ljus som ibland lyser upp,

ibland fördunklar eller skapar

dimmor, genom de svaga ridåer

av rök eller dimma som läggs

ut. Just ljuset och hur detta

skapar rummet och påverkar

vårt seende är av vikt i föreställningen,

det är ett symbolrikt

och vackert sätt att gestalta

det ibland undflyende ljuset

från ovan.

kyrkbäNkarNa som sådana,

hopbundna men ändå med

enskilda bänkbås, inbjuder till

gestaltandet av det gemensamma,

det kollektiva, och det

individuella. Var börjar och

slutar ”jag”, hur mycket har

jag gemensamt med min nästa

på bänkraden framför eller

bakom?

I ”TooMortal” rör sig dansarna

ibland ifrån varandra, de

Fakta:

Shobana

Jeyasingh

◆ Född i Chennai,

Indien,

bosatt i London.

◆ Bildade Shobana

Jeyasingh

Dance 1988 och

har gjort ett stort

antal verk för

scen, teater och

kamera.

◆ Har fått ett

flertal priser,

bland annat

Time Out Dance

Awards, Digital

Dance och Asian

Woman of Achievement

för

sitt bidrag till

konsten i Storbritannien.

dagen Fredag 14 september 2012

ytan. ”Ofta kommer bilder till mig, som

jag tolkar som en va från Helig Ande”,

skriver hon om sin konst. Utställningen

hålls i Hillefors Grynkvarn i Stenkullen,

och visas under helgen.

aNNorluNda daNssceN. Dansföreställningen ”Too Mortal” är specialgjord för att dansas just i kyrkor. Dock sitter inte publiken i bänkarna, utan det är där dansen utförs. Koreografen Shobana Jeyasingh

Kyrkan som en vagga, en båt, eller en kista. Associationerna

är många när de sex kvinnliga dansarna rör sig ovanpå och

i kyrkbänkarna i S:t Jacobs kyrka i Stockholm. Dansverket

”TooMortal” av indisk-brittiska koreografen Shobana Jeyasingh

är specialgjord för att dansas just i kyrkor.

Kyrkan är en speciell plats, mycket rik på bilder och metaforer,

säger hon.

Shobana

Jeyasingh.

kämpar om utrymmet, men de

möts också och rör fysiskt vid

varandra i korta men laddade

och vackra möten. Som de möten

i verkliga livet, de ögonblick

av ömsinthet och närvaro, när vi

verkligen ser varandra och berör

varandra.

shobaNa JeyasiNgh är en av

Storbritanniens främsta koreografer,

och har skrivit verket

just för kyrkor. ”TooMortal” har

visats i flera europeiska städer,

bland annat på Venedigbiennalen.

Projektet inr i EU-projektet

Enparts, med stöd av EU:s

kulturprogram. Det visades onsdag

och torsdag vid tio tillfällen

i S:t Jacobs kyrka i Kungsträdrden

i Stockholm. Ett ovanligt

men spännande projekt för

kyrkan, där man satsar allt mer

på just kulturprojekt. Förberedelserna

med att bland annat installera

ljuset med rökmaskineri

pågick i flera dagar, berättar

kyrkans anställda när vi besöker


dagen Fredag 14 september 2012 19

Redigering: Helena Waern

”Big bang” i studion när simon ådahl gör ny soloplatta

■ Simon Ådahl har påbörjat arbetet med en uppföljare

till förra soloplattan ”Larm”. Nya skivan

”Big bang” beräknas komma i början av nästa år.

Den här ngen kommer jag att variera musiken

mycket mer. Det blir powerpopsånger blan-

i kyrkbänkarna

2

nger, på lördag och söndag,

ges en dubbelföreställning

av Shobana Jeyasinghs verk

”Configuration” och ”Dev

Kahan Hai/ Where is Dev?” på

Dansens Hus i Stockholm.

repetitionerna inför danspremiären

tidigare i veckan. Koreografen

själv finns också på plats.

Idén till projektet kom när

jag gjorde en dansföreställning

för en kyrkas välgörenhetsinsamling.

Jag tyckte att kyrkorummet

var en mycket spännande

lokal rent koreografiskt, och

jag fick många idéer om hur man

skulle kunna arbeta vidare med

det, säger Shobana Jeyasingh.

Shobana Jeyasingh är skolad

både inom klassisk indisk dans

dat med fler ballader, berättar Simon Ådahl från

Slow Beat Studio där han spelar in tillsammans

med producenten Jonas Strömberg.

”Big bang” kommer att innehålla tio låtar, ett

koncept från vinyltiden som Simon är väldigt för-

och modern dans. I ”TooMortal”

finns inga indiska influenser,

säger hon, men sådana kan

man ofta finna i hennes andra

verk. Hon finner också inspiration

i det urbana livet, i städer

där många kulturer blandas och

ibland krockar men där man

också finner det som är gemensamt,

grunden vi har i att vara

människor.

”TooMortal” är inte skrivet

för troende människor, det är

skrivet för alla människor, säger

hon. Men det är ett stycke

gjort för kyrkor. För kyrkorna

berättar en historia om just

detta, vad det innebär att vara

människa. Det handlar om den

mänskliga resan. Här finns metaforer

som vaggan, båten och

kistan. Kyrkorna är rika på sådana

bilder.

Många Människor upplever

också att det är något speciellt

med att in i en kyrka, byggnaden

påverkar en, säger hon.

”TooMortal r nu vidare

på turné till olika storstäder.

Hittills har publiken reagerat

mycket positivt på verket, säger

Shobana Jeyasingh. Hon tycker

att det är positivt att S:t Jacobs

kyrka öppnat sina dörrar för en

dansproduktion.

Dans brukar ha haft svårt

att få gehör i kyrkan. Därför är

det särskilt roligt att få göra den

här föreställningen, och även

att vi gör den med sex kvinnliga

dansare, säger hon.

kanske, hoppas hon, kommer

det att finnas plats inte bara för

musiken och konst inom kyrkans

ram, utan även för dansen,

i framtiden.

Kyrkan har ju varit en viktig

stöttepelare för kulturen i historien.

Kanske kommer den att

återta den rollen?

INgER ALEStIg

inger.alestig@dagen.se

08-619 24 51

tjust i. Fem låtar på varje sida på en LP var lagom,

tycker han.

Jag tycker skivor som har för mycket låtar blir

tröttsamma att lyssna på. Och så kan man hålla

ner priset lite grann, säger han.

är en av Storbritanniens främsta koreografer, och föreställningen har visats i flera europeiska städer. Foto: emma KJellquiSt

NY CD!

SÅNGEN I MITT LIV

Dans

”TooMortal”

Koreograf:

Shobana

Jeyasingh

Dansare:

Vanessa Abreu,

Emily Absalom,

Avatâra Ayuso,

Alejandra Lucretia

Bano Pelegrin,

Noora Kela,

Audrey Rogero

Ljudkonstnär:

Cassiel

Ljusdesign:

Yaron Abulafia

Kostymdesign:

Ursula

Bombshell

Nytt nummer ute 15 september

bland skribenterna:

Wilfrid Stinissen • Maria Küchen

• Peter Halldorf • Patrik Hagman •

Annika Spalde • Kjell Petterson •

John Sjögren m fl

beställ lösnummer

eller prenumeration:

www.tidskriftenpilgrim.se | 013-44025

PILGRIM

en tidskrift för andlig vägledning

nr 3 | årng 19 | 2012

Motstånd

SAMUELSON

9 nya sånger & välkända favoriter!

JARD PÅ TURNÉ I SEPTEMBER

19 Nianfors, 20 Ramsjö, 21 Grundsunda,

22 Skellefteå, 23 Luleå, 24 Haparanda, 25 Övertorneå,

26 Älvsbyn, 27 Lycksele, 28 Tärnaby,

29 Gäddede, 30 Hassela. Se lokala annonser

Beställ Din CD 160: inkl porto från:

PR Records, Hjortvägen 10, 239 34 SKANÖR

Tel: 040-47 33 08 www.jardsamuelson.se


20

åsikt

Redaktör: Hasse Boström 08-619 24 41 debatt@dagen.se

Skaparglädje är ett av de

vackraste ord som finns.

Jag tror att Gud håller med.

Fel syn på lokal

demokrati i kyrkan

Dagen verkar låtsas att

Svenska kyrkan inte är en självständig

kyrka, där församlingsmedlemmarna

väljer sina

förtroendevalda. Man kan diskutera

hur valsystemet ska se

ut i detalj, men själva principen

att församlingsmedlemmarna

direkt eller via sina valda ombud

utser alla de vill anställa är

viktig att slå vakt om. Den ordningen

är vanlig i protestantiska

kyrkor världen över.

Den 12 september skriver

tidningen att ”lokalpolitikerna

har fått för stor makt i Svenska

kyrkan” i ett reportage om en

uppsagd präst i Gnosjö församling,

Småland. En präst i en

närbelägen församling citeras.

Han säger att prästerna förut

var ”biskoparnas representanter”.

Någon representant för

synen att församlingsmedlemmarna

själva väljer sin präst

finns inte med i reportaget.

De ”lokalpolitiker” som Dagen

skriver om är församlingsmedlemmar,

som fått förtroende

att förvalta församlingen.

Kyrkorådet är ingen kommunal

nämnd för att bevilja bidrag.

Det är en levande del av församlingen.

Fungerar ett kyrkoråd

dåligt, beror det på att för-

Thomas Österberg:

Vi citerade präster och fack

erik linDberg är välkommen

att diskutera demokratifrågan

i Svenska kyrkan, men gör i sitt

inlägg grundfelet att tolka citat i

artiklarna som tidningen Dagens

åsikt. Det är distriktsprästen

Håkan Sunnliden som talar om

”systemfel” och att ”lokalpolitikerna

fått för stor makt i Svenska

kyrkan”. Sunnliden är dessutom

representant för nomineringsgruppen

Frimodig kyrka.

Röster på Dagen.se

Demokrati

är

aldrig ett

”systemfel”

som Dagen

skriver i

reportaget.

Dagens

åsikt

redovisas på

ledarsidan.

Det finns muslimer som är antisemiter,

men alla muslimer är inte

antisemiter.

Julia kuhlin kommenterar debattartikeln

”SEA: Om detta är vi överens” (13 sep)

Tidigare artikel

dagen den 12 september.

samlingsmedlemmarna valt

illa fungerande representanter.

får man verka för att

bättre lämpade personer nästa

ng blir församlingsmedlemmarnas

representanter.

svenska kyrkan har systemet

med nomineringsgrupper

för att utse de förtroendevalda.

Inte heller politiska

partier som vill delta i kyrkovalen

kan göra det automatiskt

utan måste bli godkända

som nomineringsgrupper av

kyrkostyrelsen. I dag ansöker

allt färre riksdagspartier om

att bli nomineringsgrupper

i Svenska kyrkan. Kyrkovalet

är inget allmänt val utan

ett medlemsval. Uttrycket

”lokalpolitiker” i Dagen är

missvisande därför att det

Det är de fackliga företrädarna

som talar om ”historiskt

vaga grunder” för det aktuella

avskedandet av en präst i Gnosjö.

Inte tidningen Dagen.

Däremot har vi valt att lyfta

fram konflikten, kritiken mot

vad som händer och att självklart

även låta kyrkorådets

ordförande ge sina bästa argument.

urban thoms, från dagen.se/bloggar

Mest läst på Dagen.se

för tankarna till kommunala

förtroendevalda som väljs av

medborgarna i allmänna val.

Svenska kyrkan är liksom

alla andra arbetsgivare underkastadearbetsrättslagstiftningen.

Den bärande tanken i

Lagen om anställningsskydd

(LAS) är att ingen ska sägas

upp utan saklig grund. Dagens

reportage ger intrycket

av att kyrkoråden nu kan avskeda

präster hur som helst,

på ”historiskt vaga grunder”.

En uppsägning kan verkställas

först efter en facklig förhandling.

Om den uppsagda

prästen i Gnosjö har så stort

stöd, kan väl de missnöjda i

församlingen bilda en lokal

nomineringsgrupp 2013 och

försöka få församlingen att

rösta på ett kyrkoråd som vill

återanställa den prästen.

Demokrati är alDrig ett

”systemfel” som Dagen skriver

i reportaget. Att medlemmarna

har makten i kyrkan är

sant kristet. Jesus var ju emot

hierarkier och förkunnade

alla människors lika värde.

Erik LindBErg

sekreterare i (S)-föreningen Solidaritet

i Västerort, ersättare i Stockholmsdistriktet

av Tro & Solidaritet

Dagens åsikt redovisas på

ledarsidan.

Här på debattplats öppnar

vi gärna för ett fortsatt samtal

kring kyrkorådens inflytande

över prästerna, demokratifrågan

och hur starka eller svaga

kopplingarna är till partipolitiken

bland de förtroendevalda.

THomas ÖsTErBErg

redaktionschef

1) Stort intresse kring nyandlighet

2) ”Det finns mycket gott i andra religioner ...”

3) SEA: Om detta är vi överens

4) Präst avskedad utan motivering

5) Kardinalens utmaning: Likgiltigheten

dagen Fredag 14 september 2012

Redigering: Helena Waern

Helgdagen

Inför

helgen

Carin Dernulf,

pastor i Centrumkyrkan,

Sundbyberg

Gud är här

och nu

sönDagens evangelietext, som hämtas ur Jesu

bergspredikan, berör ett ämne som är bekant för de

flesta nämligen oro. Forskare i socialvetenskap menar

att vår västerländska kultur är den mest ängsliga

som funnits, att den till och med bygger på oro. Vad

det får för konsekvenser såg vi inte minst i finanskrisens

utveckling. Ibland behöver man inte så långt

som till världsekonomin för att se det. Ibland räcker

det att till sig själv. För det tragiska är att oron

hämmar våra liv. Hur mycket längtan har inte stannat

i oro? Har du någon ng funderat på hur ditt liv

skulle sett ut om du inte låtit oron styra?

Visst kan det finnas anledningar att oroa sig. Livet

är inte enkelt. Men

Har du funderat

på hur

ditt liv skulle

sett ut om du

inte låtit oron

styra?

mitt i de situationer vi

står i utmanar Jesus

oss att inte bekymra

oss utan försöka hitta

en grundtillit i livet.

Och jag tror faktiskt

att det handlar om ett

dagligt val. I stället för

att in i orostankar

kan vi välja att göra en

liten öppning mot Någon som vi tror bär allt. Att helt

enkelt lita på att oavsett vad som möter oss har Gud

allt i sin hand. Jesus poängterar i texten att Gud inte

ser våra behov som oviktiga: ”Er himmelske fader vet

att ni behöver allt detta”. Bilden av Gud som en far

är en stark bild av Guds kärlek. Såsom ett litet barn

bekymmerslöst leker framför sina föräldrar och litar

på att de ska ge honom allt han behöver, så får vi vara

inför Gud. Vi får leva i tilliten att han har omsorg om

oss.

Jesus säger att när vi först söker Guds rike och

hans rättfärdighet så ska vi få allt det andra också.

Ändå är det så lätt, när oron sätter in, att tänka att

den här världens bekymmer och omsorg måste

först. Det där med Gud kan man ta tag i om man hinner,

det klarar sig alltid. Men Jesus visar oss på en annan

ordning: När vi lever våra liv i Guds hand och ur

Guds hand vill han också ge oss det vi behöver. Det

kanske inte alltid blir exakt som vi tänkt oss men det

är han som har den större bilden.

Värt att notera är att Jesus inte utlovar sina efterföljare

ett bekymmersfritt liv. ”Var dag har nog av sin

egen plåga” säger han. Livet är inte alltid en dans på

rosor. Det innebär också lidande. Något annat är vi

inte lovade. Men vad vi är lovade är att vi inte är ensamma.

Han r med och delar våra liv. Han har omsorg

om oss, mitt i allt. Oro handlar ofta om det som

varit eller det som kommer. Det sorgliga, när oron tar

över våra liv, är att vi faktiskt missar det som är just

nu. Men Jesus uppmanar oss att ta varje dag som den

kommer. Gud är här och nu. Gårdagen är förbi, morgondagen

har vi inte sett, men i dag hjälper Herren.

Veckans bibelord

Femtonde söndagen efter trefaldighet

Tema: Ett är nödvändigt

Gamla testamentet: Nehemja 9:19-21

Epistel: Apostlagärningarna 20:32-36

Evangelietext: Matteusevangeliet 6:31-34

Psaltaren: Psalm 123


ANNONS Denna sida är information från IRR-TV/MedieMission

ANNONS

Sörjande mänskor kom och lade ner blommor och tände ljus

för att ge uttryck för sorgen över sin förstörda kyrka.

Vi uppmanar nu till bön för de troende i Ryssland och vi vädjar

samtidigt om stöd för missionsarbetet i landet nu medan det

ännu är tid.

Kristna

i Moskva

chockade

Bara ruiner kvar av pingstkyrka

En pingstkyrka i Moskva har förstörts av ett ungdomsgäng, med polisens tysta medgivande. Gråtande kristna sörjer

sin kyrka och oroas av myndigheternas brutalitet. Människorättsgrupper hävdar att rivningen var beordrad av ryska

myndigheter och ett led i försöken att begränsa de kristnas inflytande, skriver tidningen Dagen tidigare i veckan.

Den heliga treenighetens pingstkyrka i

Moskva förstördes av en grupp ungdomar

med grävskopor natten till torsdagen

den 6 september. Vasili Romanjuk,

pastor för församlingen och ledare för

MedieMission Intl’s arbete i Ryssland, är

djupt upprörd över det som hänt.

Medlemmar misshandlades

Enligt ögonvittnen deltog 50 unga män i förstörelsen

av kyrkan. De bröt sig in strax efter

midnatt, klippte av telefonlinjerna och tog

vaktmästarens mobiltelefon. Vaktmästaren

fördes till polisstationen där hon hölls fängslad

och isolerad i tre timmar medan förstörelsen

av byggnaden pågick. Ungdomarna

ropade skällsord och misshandlade en del

församlingsmedlemmar som kom till platsen.

200 av kyrkans 300 medlemmar samlades utomhus till

bön vid ruinerna söndagen efter dådet.

Ge din va nu!

Nordea PlusGirot: 412041-6

Märk betalningen med ”RYSSLAND”

När pastor Vasili Romanjuk mitt i septembernatten

fick höra om vad som pågick

kallade han genast polisen till platsen. Polisen

anlände men ingrep inte.

Allt skedde under polisens beskydd,

så statsmakten hade absolut ett finger med i

spelet, konstaterar Romanjuk.

De totala skadorna beräknas upp till

hela tre miljoner kronor. Dessutom stals egendom

till ett värde av en halv miljon kronor.

”Det här är barbariskt”, dundrade Mihail

Odintsov, medhjälpare till Rysslands människorättsombud

i en intervju med nyhetsbyrån

Forum 18. ”Vi kan inte tolerera ett dylikt beteende

i dagens Ryssland.”

Pingstförsamlingen har stridit med myndigheterna

om kyrkobyggnaden i åratal och

vädjade skriftligen tidigare i år till självaste

Rysslands president, men utan framng.

Insamlingstillstånd 2020/2010/3595 beviljat av Polisstyrelsen i Finland. I kraft

1.1.2011-31.12.2012. Medlen används till Medie Mission Intl’s arbete i Ryssland.

Sörjande

kristna i

Moskva behöver

ditt stöd.

I den välkända ryska dagstidningen Izvestija

ger pingstbiskopen Grabovenko en intervju

ett par dagar efter händelsen i Moskvaförorten.

Där uttrycker han sin oro över att de

54 pingstförsamlingarna i Moskva måste hyra

den mark de byggt sina kyrkor på. Detta skapar

en ständig osäkerhet för församlingarna

och leder i flera fall till konflikter med myndigheterna

som i fallet med den rivna pingstkyrkan

i Moskva.

Gudstjänst vid ruinerna

Församlingen firade gudstjänst söndagen

den 9.9 klockan 11 vid kyrkoruinerna trots

hot från myndigheterna. Myndigheterna

störde inte gudstjänstfirarna, men förde pastor

Romanjuk till polisstationen efteråt och

krävde en förklaring på varför de firat gudstjänst

utomhus trots förbud.

Ett ungdomsgäng stal och förstörde kyrkans egendom.

Kyrkan krossades sedan med hjälp av grävskopor.

Biskop

Grabovenko.

Pingstunionens biskop Eduard

Grabovenko har begärt hjälp av

Medie- Mission International att

trycka en miljon småskrifter med

ett enkelt och vägledande budskap.

Situationen i Ryssland är på många sätt

skrämmande samtidigt som den andliga

hungern växer.

Vi står inför en ny skördetid. För tre

år sedan kunde vi ha cirka 10 personer på

mötena i byarna i trakterna kring Ural. Nu

fylls kyrkorna till bredden. Storstadskampanjerna

har mjukat upp jordmånen och

vi samlar massor med folk, säger Grabovenko.

Biskop Eduard Grabovenko har begärt

hjälp av MedieMission International

att trycka en miljon småskrifter med ett

enkelt och vägledande budskap. Vi i MedieMission

International vill på detta sätt

föra ut pingstbiskopens vädjan: Hjälp oss

trycka en miljon böcker som utsäde i de

ryska byarna och städerna!

MedieMission International

mediemission.se


22 dagen Fredag 14 september 2012

Helgkrysset

KNARK

KAN VA-

RA LÅST

SÖRJA

BEGÄRTS

KOPPLAS

TILL

CORPUS

TIRANA-

BO

LAG PÅ

PLAN

RAKT

UPPÅT

SVENSK

SERIE-

FIGUR

ÄR DOM

MAN KAN

JUSTERA

MÖRKA

I TONEN

STREDS

DET VID

KAN VARA

SÖVANDE

KANTAR

PLAN

SMÄRT-

SAMT

LANG-

STADEN

VILL

TRÖTTATENBIL

SJÖ I

NORR

Klipp ut sidan och skicka till:

dagen 105 36 Stockholm

DET ÄR

FÖR

RÖSTER

GER UPP-

FATTNING

OM OM-

FATTNING

GER

SÄLLAN

GOTT

RESULTAT

UN

GNAGARE

HELT

FRÅN

VETTET

Märk kuvertet: ”Helgkrysset 14/9”. De tre först öppnade

rätta lösningarna belönas med var sin bok eller cd.

Om jag vinner vill jag ha: ❑ bok ❑ cd

©Kryssmakaren Göran Bergquist/Europa Press-TT874

FÖR-

TALAR

SKÅ-

DISEN

LEONI

500

PÅSTÅR

KÄND

AFFÄR

STÄNGS

SÖMN-

LÖSHET

DIA-

LEKTALT

KRAFTIG

SPRICKA

VIGSEL-

PLATS

MUSIK-

THOM

BÅG-

ÄMNE

ÄR VÄL

FRISK

KAN

CELLER

VARA

RYSSJA

GADD

BREV-

AVGIFT

SVAVEL

KÄND

VINTER-

SPORT-

ORT

SJUK

SNABB-

MAT

DÅLIG

LANT-

LIGT

IHOP-

KLÄM-

NING

KAN VARA

OVÄL-

KOMMEN

STÖTTAR

DE ÄR

ADLIGA

Vi vill ha

din lösning

senast:

25 september

Namn: ____________________________________________________________________________________________

Adress: ___________________________________________________________________________________________

Postadress: ______________________________________________________________________________________

VAR

GD I WHO

DRAGIT

ÅT

©Kryssmakaren Göran Bergquist/Europa Press-TT872

STYRDE

GREKER

MOT

GIVARE

TYCKER

HÄFTIG

ATT

HAN ÄR

SHOW-

FORM

VÄTSKA

VÄNDA

SIG

UPPÅT

KAN

LÖFTEN

VARA

LOTTEN

Ö

D

E

T

R

R

A

N

I

A

S

K

Ö

N

T

O

C

H

A

N

A

D

E

F

R

A

M

A

L

S

T

R

A

R

SKAPAR

BUSKIS

TRÄSK

JORDANSK

DROTTNING

E

N

A

G

N

A

GÖRS

KROKAR

GLÖD O.

FLYKT

J

A

N

T

E

L

A

G

E

N

S

G

E

I

S

T

M

I

L

TACKAR VÄG-

GÄRNA STRÄCKA

BRITT SAKNAR

YES TILL SVANS

L

O

N

RYMMER

SJU

T

E

FÖRE

ÅRTAL

SOLDAT

E

E

L

A

G

Ä

R

N

A

R

E

R

O

T

A

V

I

S

K

O

L

A

S

V

A

C

K

E

R

T

H

I

E

R

O

E

A

S

G

A

M

E

T

T

O

R

S

A

A

L

V

A

T

T

E

N

T

A

N

K

A

R

N

E

A

N

K

A

N

E

R

T

S

S

E

P

T

E

T

T

E

R

N

A

D

O

T

T

G

A

R

D

I

S

T

A

N

N

VIPPAR

PÅ SIN

STJÄRT

O

Ä

R

L

A

K

L

A

BRUKAR

DET

EFTER

OVÄDER

RYMMER

DÖD

Y

R

O

A

K

N

E

B

E

T

A

G

N

A

K

I

N

N

N

A

R

R

K

Å

P

A

S

A

R

K

O

F

A

G

P

Å

S

T

O

KOM MED

SINA

ÅSIKTER

ANING

OM

NÅGOT

MOT-

STÅND

USA-

POLIS

BEHÅLL-

ARE

INLEDDE

SPELET

PRO-

NOMEN

D

S

U

S

N

I

N

DATOR-

TRÄFF

Ä

HÖGTID-

LIGARE

FLICKAN

ÄR VÄL

NÄRANDE

AKSEL-

REGELN

DES MOI-

NESSTAT

HAR FIN

TITEL

TÄNKER

SIG

©KGB

ÄR HET I

SMEDJAN

KÄRLEKS-

FIGUR

GER OSS

NAMNEN

KÄRA

L

A

N

P

HANS

SLAG TOG

EN

ÄR VÄL

PRIVAT

HAR SAM-

MA MÅL

HADE EN

KÄNSLA

AV NÅGOT

DASS

YOUR

RIGHTS

ONLINE

N

U

B

I

A

B

B

A

K

A

N

A

L

K

A

F

A

M

A

N

K

T

N

A

T

A

R

G

A

N

O

I

R

S

T

A

R

R

B

L

A

S

E

E

R

S

Ä

T

T

E

R

E

G

R

E

N

S

L

A

D

G

N

A

Ö

N

S

K

E

M

Å

L

KAN

ÖPPNAS

VID BERG

SLÄNGA

IVÄG

COLEUS-

VÄXT

SURT

KOMMER

JEREBKO

FRÅN

HÅLLA

PÅ MED

UTAN

DE ÄR

STIFT-

FÖR-

SEDDA

SPELAR

MUSIK

SATTE

SIG PÅ

MÄRKEN

©KGB

ALSTRA

LÄMNAT

ÖVER

MORDISK

MARIA

SÄNDER

NIVÅER

SLAPP

TRÖTTAR

KORT FÖR

OGIFT

DEN ÄR

EN SÄLL-

SYNT

MINERAL

KLOK

KAN DET

ANKRAS


JÄMT-

SJÖ

S

VARAR

EN TID

POST-

LAPP

KAN MAN

ÅSIKTER

HUD-

PROBLEM

TAPPA

KRULLET

LAGAT

ESKA-

LERADE

BÖR

JÄRNET

VARA

MYCKET

SNYGG

SVENSK

SERIE

FINNAS

TILL

RYMMER

VÄTSKA

MÅRD-

DJUR

DE KAN

FASTNA

VID FISKE

FIK

E

R

E

P

A

R

E

R

A

T

F Ö

Ö K

R A

D

TIDI-

GARE

MODELL

BLANDAR

FÖR-

BJUDEN

ORALT

LÄTE

L

SKALTON

HELIGT

SKRIN

OROLIG

SMÅSPIK

RÄNNA

KAN GE

SMAK ÅT

RÄTTEN

NYTTJAT

STRÄNG-

ARNA

GER

DIARRE

REN-

HÅLLARE

SKYDDAS

AV VITA

GLO

STELT

HOPPAR

IN

SJUNKA

SAKNAR

GLUTEN

MAUD

VÅNINGS-

PLANET

SKYDD

KAN HON

SITTA I

KLANDER

NÄSTAN

FRUSEN

NYKTER

ORDEN

USELT

BETYG

KRAMP

JAN I

LONDON

DE KAN

BÄRA

BLÅ BÄR

TYP AV

TILLÄGG

E

UNDER-

VISAS

EVEN-

TUELLT

KORT

GETT UT

BÖCKER

BRYGD

NOBBAS

GILLAR

ATT KÖ-

RA MC

ÄVEN

KOMMER

EN MORA-

EUS FRÅN

MJÖLK-

DJUR

KAN TU

BLI

BARA

KAN SE

RÖTT

FILM-

BEGREPP

Ö

L

D

U

R

R

A

S

SKOTTE-

DANS

BUNDY O.

PACINO

R

O

A

R

D

I

U

L

F

S

E

M

E

S

T

E

R

DESS

UPPGIFT

ÄR ATT

KURERA

ETT AV

DE SMÅ

LANDEN

BINDA

FAST

KLADDA

NER

KAN GE

SPRIT

LOCKAR

TILL SIG

HYENOR

ÄR SOM

SR

UNDER-

HÅLLER

GUD

GILLAR

ATT GÖDA

DE KAN

SKRÄNA

POJKE

GÅR LÄTT

SKÖR

PINNE

MÖRKER

SAMMA

BOKSTAV

KÄNNER

SIG

HEMMA

BARNMAT

I

KAN DET

I BRASAN

KLICKS

MATCH-

SERIE

PLATS

FÖR

FÖRARE

HÅLLER

ÅNGAN

UPP

©Kryssmakaren

HAR SIN

BANA

KLADD

ÄR HED-

RANDE SKÄNKA

SÅGAT

SNETT

ID EST

BLIR FUL

MED O

HYRES-

FORM

KOLLAR

VIKTEN

SEGEL

USA-STAT

KORT

KAN VA-

RA BLEK

VILO-

PLATS

HOPP-

HJÄLP

INITIALER

FÖR

LARS

GUNNAR

RYSK I

RYMDEN

HOVSTÖD

KOMPIS-

TILLTAL

ARMSTÖD

TUNNA

UT

PARDON

BAK-

STRÖM

KAN MAN

ÄVEN VA-

RA UPPE

KOKOR

SYMBOL-

TRÄD

FÖR-

SVARET

VANLIGT

I SKEDAR

KVINNAN

I FASTAN

ASTAT

BLEV

TILL EU

SNYGGT

I RING

RYMMER

STÄD

EXTRA-

NAMN


ESTBIL

TOLKAR

HEALARE

VAR IHOP

MED

Krysslösning:

31 augusti

Vinnare:

Sylvia Sundström, Örebro

Lars Brandt, Jönköping

Jannica Bergman,

Stockholm

YTMÅTT


NY I

STAN

TRÄFF

7 SEPTEMBER

FREDAG 19:00

16 SEPTEMBER

SÖNDAG efter

Gudstjänsten (11:00)

ryttargardskyrkan.se

SMYRNAKYRKAN

PRESENTERAR

NY I STAN-TRÄFFAR

EFTER GUDSTJÄNSTEN 11.00

ALLA SÖNDAGAR I SEPTEMBER

HOPPAS

VI SES!

LOVSÅNGSGUDSTJÄNST START 7/9

FREDAGAR 20.00 FÖR DIG I STUDENT-

ÅLDERN + NY I STAN-SPECIAL 7/9 & 14/9

KICK OFF-HELG

21-23/9 FÖR DIG I STUDENTÅLDERN

SMYRNA.SE

HAGA KYRKOGATA 2

NY I LINKÖPING?

Ny i stan-träffar

Måndag 10 sept kl 19.00 • Söndag 30 sept kl 11.00

Varje söndag efter 11-gudstjänsten träffas vi studenter/”unga vuxna” och äter lunch.

Välkommen till Pingstkyrkan

Kungsgatan 30 (mitt i stan) • www.pingstlinkoping.se

Hitta

din stil

hos oss

NY I GÖTEBORG

www.tabernaklet.se

Skapa din egen stil bortom trenderna. Eller skapa framtidens

trend! Vi har kläderna och heminredningen som bara längtar

efter en ny chans.

16/9 kl 11:00 Gudstjänst

”När Anden berör en församling.” Träff för nya.

16/9 kl 19:00 Öppet forum

ad 100005262-01

”Vad är sanning?” Föredrag och samtal.

22/9 kl 19:00 Knytkalas

Musik, mat och nya bekantskaper i avslappnad miljö.

23/9 kl 11:00 Gudstjänst

”Tillbaka till livets centrum.” Träff för nya.

28-30/9 Konferens: ”Tillbaka till samtiden”

Huvudtalare: Os Guinness. Mer information

och anmälan på www.apologia.se.

NY I

STA’N

PINGSTKYRKAN

ÖREBRO

Viksängsvägen 11, Södertälje.

Tel 08-55014059

www.shth.se

”...ett samhälle som genomsyras av kristen tro

och kristna värderingar...”

ny i STAN

25 SEP

KL. 18:35

30 SEP

KL. 16:00


24

familj Kom

Familjeredaktionen: 08-619 24 27 familj@dagen.se

Döda

Födelsedagar

■ 70 år

Alf Kyrö

Upplands Väsby, 17/9

■ 50 år

Gunnel Johansson

Tollarp, 18/9

Dagens bibelord

■ tillbaka, Herre,

rädda mitt liv, hjälp mig

i din godhet, ty ingen

åkallar dig bland de döda.

Psaltaren 6:56

Födda Guld bröllop Bröllop

En underbar Frank

Vera och Jacks lillebror

Matilda och Jakob Forssmed

Sollentuna 30 augusti 2012

Sorgtack

Ett varmt tack

till alla som visat omtanke

och deltagit i saknaden efter

vår kära pappa

Hans Thalén

bortng och begravning

med blommor och vor

till olika fonder.

Ett särskilt tack till personalen

på Tunastrand i Matfors

Barnen med familjer

Vackra Minnesblad

Ring oss på 08-620 02 00.

Vi ordnar allt åt dig, snabbt och

bekvämt. Mottagaren blir glad

för din omtanke och samtidigt

hjälper du människor i nöd.

lakarmissionen.se

pg 90 00 21-7

Min älskade Mamma,

Svärmor och allas vår kära

Irma Lambertsson

* 29 april 1922

✝ 5 september 2012

Hände 14 sep

1986 Polen utlyser amnesti för

politiska fångar.

2003 Sverige håller folkomröstning

om införadet av euron.

Källa: wIKIPeDIa.orG

har flyttat till himlens glädje efter ett liv fyllt

av kärlek och omsorg om oss alla.

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Barnbarnsbarnbarn

Sollefteå

Anita och Börje

Övrig släkt och vänner

Bror med familj

Pingstförsamlingen-Sollefteå

Minnet vår glädje, återseendet vårt hopp

Vi har fått en GIDEON!

Alexandra och Petrus Jakobsson

Danderyds sjukhus 7 sept 2012

Begravningsgudstjänsten äger rum i Resele kyrka

fredag 28/9 kl.11:00. Efter akten skiljs vi åt.

■ Kerstin och Göran Ivarsson firar

guldbröllop lördagen den 15

september. De vigdes i Landsbro

missionshus den 15/9 1962.

FoTo: B norDlUnD, VeTlanDa

Födda 14 sep

1838 Hanna Ouchterlony, Frälsningsarméns

grundare i Sverige.

1983 Amy Winehouse, brittisk

sångare. Källa: wIKIPeDIa.orG

Döda

Vår käre Pappa,

Svärfar och Farfar

Artur Karlsson

* 25 augusti 1923

har idag fått flytta till

sitt himmelska hem.

I sorgen och saknaden

deltar med oss släkt och

vänner samt Ludvika

Pingstförsamling

Ludvika 6 september 2012

Solveig och Valter

Ingvar och Margareta

Britt-Marie

Gunilla och Jan

Sven-Åke och Anna

Kenneth och Lena

Barnbarnen

Barnbarnsbarnen


Herren är min herde,

mig skall inget fattas,

han låter mig vila på

gröna ängar,

han för mig till vatten

där jag finner ro.

Begravningsgudstjänsten äger rum

i Pingstkyrkan fredag 28 september

kl 11.00. Efter akten inbjudes till

minnesstund. Anmäl vänligen

deltagande till Malte&Maries

begr. byrå tel 023-506 50 senast

21 september. Tänk gärna på

Läkarmissionen pg 90 0021-7.

dagen Fredag 14 september 2012

Kommentar: Psalmisten bär på ett minne av Gud. Många har ett

sådant minne inbränt i hjärtats hud, svårare att utplåna än en

tatuering. Det minnet kan vara det dyrbaraste du har. I det kan

fröet till en ny gemenskap med Skaparen vara inneslutet, om

du ber en ärlig bön.

■ Lucas Holm och Martina Israelsson

vigdes i Ohs kyrka, Värnamo,

11 augusti 2012. Vigselförrättare

var Anders Ahlenius. Brudgummen

är son till Annette och Göran

Holm, bruden är dotter till Ingela

och Sören Israelsson. Brudparet

är bosatt i Malmö.

FoTo: PeTer JoHanSSon elPIx aB

Vår kära

Gerd Granö

* 11 januari 1937

har stilla insomnat i tron

på vår Herre,

sörjd och saknad.

Örebro 5 September 2012

Åke

Mats och Ylva

Syster med familj

Övrig släkt och vänner

Baptistförsamlingen Immanuel


I himlen är jag väntad

den dag jag r där in

Det är er änglaskara

som fattar handen min

Där står Han

som har räddat

mitt liv till sång och glans

och sluter mig i famnen

och säger jag är hans

Begravningsgudstjänsten Äger rum

i Immanuelkyrkan Örebro fredagen

den 21 september kl 14.00. Efter

begravningsakten inbjudes till

minnesstund i kafe Immanuel.

Svar om deltagande till Fonus

begravningsbyrå tel 019-13 00 45

senast tisdagen den 18 september

Tänk gärna på Immanuelkyrkan

pg 364147-9

Grattis

■ Vi vill

fira vår goa

kille Edvin

Georgsson,

Bankeryd,

som fyller

7 år den 17

september.

Vi som grattar

är farmor

Ruth och farfar Gösta, mormor

Sonia och morfar Pälle i Taberg.

■ Vi vill

gratulera JonathanBurman

i Hisings

Backa

som fyller

11 år den 15

september.

Varma grattiskramar

från mamma

och pappa

och syskonen Sara och David.

Min älskade Maka

Vår underbara Mamma

Lisbeth Zetterman

* 8 augusti 1960

har för tidigt lämnat oss i

stor sorg och saknad

Hudiksvall

5 september 2012

DAVID

Cecilia, Andreas

Pappa och Syskon

Övrig släkt och vänner

Allt vad Du lidit vi nog ej förstått

Men tåligt Du kämpat

och vilan nu nått

Vi ville så gärna behålla Dig kvar

Men Ditt livsverk på jorden

nu avslutat var

Vi unnar Dig vilan Du nu har fått

Tack kära Maka och

Mor för allt gott.

Alla är välkomna att närvara vid

begravningsgudstjänsten som äger

rum i Hudiksvalls kyrka fredagen

den 28 september kl. 13.00.

Minnesstunden äger rum i kretsen

av de närmaste.

Tänk gärna på barnen, Cecilia och

Andreas, genom Karins begr. byrå

tel. 0653-15301 Bg. 379-7396.


dagen Fredag 14 september 2012 25

Redigering: Klaus Franken

dagens namnFredag

■ Ida är ett kvinnonamn av forntyskan och

betyder ”den flitiga”, ”den vackra”, ”den

vältrogna” eller ”den verksamma” och ”den

idoga”. Ida kan också komma från Idê som

var en nymf i grekisk mytologi.

14

september

Ida

dagen för 40 år sedan: Aborter ger problem

■ Aborterna blir ett allt större problem för sjukvårdens planerare.

Inte bara pengar behövs utan resurser slukas, som borde

komma den reguljära sjukvården till godo. Överläkare Bruno

Kaplan kommer att inom kort lägga fram sina bekymmer i en

skrift.

Jubilaren

Ljuset och värmen

lockar dem till Spanien

Efter Gösta arvidssons 80-årsfest reser han och hustrun Ingvor till lägenheten i Estepona

Efter en regnig, men ändå bra sommar

i Sverige, reser Gösta Arvidsson

och hans fru Ingvor inom kort tillbaka

till sin lägenhet i Spanien. Men

först ska Gösta fylla 80 år.

Jag firar med öppet hus hemma,

berättar han.

I mIttEn av 1990-talet började

Gösta och Ingvor att spendera

vinterhalvåret i Spanien. Numera

bor de i en lägenhet i Estepona

på Spanska solkusten

från oktober till maj. Där ums

de med goda vänner. Dessutom

åker de minst en ng per vecka

till Skandinaviska kyrkan i Fuengirola

som ligger fem mil från

Estepona.

Vi har varit engagerade där

hela tiden. Det är möten alla

dagar utom måndag och lördag,

säger Gösta Arvidsson.

Men sammantaget lever de

ändå ett väldigt lugnt liv och på

frågan vad de gör på dagarna så

svarar Gösta ”ingenting precis

detsamma som när vi är i Sverige”.

Gösta arvIdsson berättar att

det framför allt är ljuset och värmen

i Spanien som lockar. Han

konstaterar att både han och

Ingvor har älskat den svenska

vintern, men att de nu föredrar

utlandet. När det vankas svensk

sommar återvänder de dock till

Sverige och huset i Mullsjö där

de har bott sedan 1958. Sommaren

2012 r långt ifrån historien

som en av de bästa. Många

har klagat på vädret, men Gösta

Arvidsson säger att regnet inte

har så hemskt stor betydelse för

dem.

Det är ändå en osannolik

grönska här i Sverige och vi har

ju dessutom flera månader med

sol varje år i Spanien.

På 1950-talEt var Gösta Arvidsson

med om att bygga upp

konfektionsföretaget Damella i

Mullsjö. Senare kom han även

att engagera sig i flera av pingst-

Gösta

Arvidsson

Aktuell: Fyller

80 år den 14

september.

Bor: I Mullsjö

och Estepona,

Spanien.

Familj: Frun

Ingvor, sönerna

Torbjörn, Mats,

Conny och

Christoffer med

respektive. 13

barnbarn.

Firar: Med öppet

hus på lördag.

Önskar: Varken

blommor eller

presenter. Däremot

får gästerna

gärna skänka

pengar till PMU:s

arbete med

getter till fattiga

familjer i Afrika.

Jag har

fått

leva ett

lyckligt liv

med en

underbar

hustru.

tacksam för lIvEt. Gösta Arvidsson, 80 år i dag, säger att han har tt igenom tunga perioder i livet, men han konstaterar samtidigt

att han är ”ytterst tacksam för sitt liv”. Här tillsammans med hustrun Ingvor.

rörelsens bolag, bland annat

Mösseberg, Swedmedia och

inte minst Dagen som han satt i

styrelsen för under många år.

Gösta arvIdsson säger att

han har tt igenom tunga perioder

i livet, men han konstaterar

samtidigt att han är ”ytterst

tacksam för sitt liv”.

Jag har fått leva ett lyckligt

liv med en underbar hustru.

Visst möter man saker i livet

som man inte riktigt är beredd

på, men vi har stått fasta i tron

och alla våra barn och barnbarn

är också frälsta.

Hur känns det att fylla 80?

Jag har inte någon känsla

av att jag är 80. Tiden har bara

försvunnit och det verkar som

att den bara r fortare och

fortare.

Tidigare var besök på Nyhemsveckan

en självklar del

av Gösta Arvidssons svenska

somrar. Numera nöjer han sig

mest med Radio Nyhem, men

att hålla sig uppdaterad är ändå

viktigt. I Spanien finns både

SVT World (före detta SVT

Europa) och svenska tidningar

på nätet. Dessutom får de pappersversionen

av Dagen skickad

till sig.

Jag förstår faktiskt inte de

som inte har tidningen. Jag

skulle sakna den väldigt mycket

om vi inte hade den.

I slutEt av oktobEr reser

Gösta och Ingvor som sagt ned

till Spanien. Han berättar att sönerna

har vant sig vid att föräldrarna

bor utomlands stora delar

av året och att de också kommer

snabba:

❍ Golf

❍ Fotboll

❍ Arbetsliv

❍ Pensionärsliv

❍ Husmanskost

❍ Tapas

❍ Skor

❍ Sandaler

❍ Morgon

❍ Kväll

på besök då och då med sina familjer.

när jaG fråGar om Gösta saknar

Sverige när han är i Spanien

och Spanien när han är i Sverige

blir svaret nej.

Vi trivs bra på båda ställena

och känner inte ”oh

vad skönt det skulle

vara att komma iväg”.

Men när Gösta och

Ingvor kommer hem till Mullsjö

och barnbarnen, som bor i närheten,

reser bort då känns det

lite tomt.

Ett av våra barnbarn sa för

några år sedan att ”då får ni se

hur det är när ni åker

till Spanien”.

joHAnnes ottestig

johannes.ottestig@dagen.se

08-619 24 75


26

jobbguiden

Dagen.se/jobbguiden

* SVARSGARANTI: Köp 3 annonser med 50% på 2:a och 3:e införandet. Om ni inte fått de

ansökningar ni önskar har ni möjlighet att få veckovisa införanden med 100% rabatt. (max

3 mån el. till sista svarsdatum). I paketet inr webbpublicering via dagen.se och lokus till

75% rabatt.

Platsannonsera MeD svarsgaranti*!

Kontakta EMMA FONSECA

ELOFSON 08619 24 50 eller

emma.elofson@dagen.se

Vill du synas här?

Kontakta Kundcenter 08-619 24 60 eller mejla annons@dagen.se

Swedmedia söker Ekonomi- och Administrativ Chef

dagen Fredag 14 september 2012

Swedmedia söker en ekonomi- och administrativ chef till huvudkontoret på Kungsholmen i Stockholm. Swedmedia är en mindre

mediekoncern med ledande varumärken och verksamheter inom sin nisch. Dagstidningen Dagen, Libris förlag och e-handelsbolaget

Improove är framtidsinriktade visionsdrivna arbetsplatser med engagerade och drivna medarbetare.

Du blir en viktig del i detta team.

Tills nu har ekonomifunktionen varit outsourcad och din uppgift blir att bygga upp en effektiv och serviceinriktad organisation tillsammans

med en redovisningsekonom och en ekonomiassistent.

Läs mer om tjänsten på www.swedmedia.se/jobb

Pastor / Evangelist

Strömnäskyrkan i Piteå söker dig med van att se och

möta människor i deras vardag.

Ledord: lärjungaskap, LP, evangelisation, undervisning

Mer info finns på

www.stromnaskyrkan.se/pastor

Strömnäskyrkan

Vi söker dig som vill jobba som

ungdomsledare på ca 20%

i Gamleby Missionskyrka

”Du som brinner för ungdomar och har lätt för att ta nya

kontakter”

Kontakta Ordf. Eva Karlsson Tel 070-5651295

för mer info.

Välkommen med din ansökan senast 5/10 till

Gamleby Missionskyrka, Hagagatan 39 59430 Gamleby.

Gamleby Missionsförsamling

Är du vår nya

förskolechef?

Pingstförsamlingen i Kristinehamn söker förskolechef till

förskolan Lustrden i det natursköna Kristinehamn.

Vill du veta mer om tjänsten se vår hemsida:

www.pingstkristinehamn.se

pingstkyrkan

Kristinehamn

För frågor kring tjänsten kontakta Mathias Wåhlberg på 070-560 60 72 eller mathias@swedmedia.se

Skicka in din ansöka så snart som möjligt, dock senast den 20 september.

Vi söker en medarbetare

med PEDAGOGISK KOMPETENS

I Söderhamns och Sandarne församlingar gör vi nu en rejäl satsning i vårt arbete

kring åldersgruppen 0-18 år.

Detta innebär att vi vill ta krafttag i vårt BARN- OCH FAMILJEARBETE.

Dit hör vardagsarbetet, men också vårt arbete med våra GUDSTJÄNSTER för

att de skall vara tillgängliga för familjer med barn. Vi firar mässa varje söndag.

Ett nyckelord för oss har blivit ”BARNMÖJLIGGÖRARE”.

Vi vill se ett målmedvetet och innehållsrikt arbete i våra församlingar där tron på

den uppståndne Herren alltid är centrum.

Utöver detta är vi självklart lyhörda för se hur dina vor och kompetenser i

övrigt kan få komma till sin rätt.

Läs mer på www.inikyrkan.nu

Vi söker

Nationell

koordinator

för det ekumeniska följeslagarprogrammet

i Palestina och Israel, SEAPPI 100%.

Sista ansökningsdag 30 september.

För mer information

www.skr.org


Swedmedia koncernen har ca 80 anställda och omsätter ca 100 Mkr. Swedmedia inr i den skandinaviska mediekoncernen Mentor

Medier AS som har ca 300 anställda och omsätter ca 500 miljoner norska kronor.


dagen Fredag 14 september 2012

Väx med

KRISTEN SAMVERKAN SMÅLAND-BLEKINGE

Del av Evangeliska Frikyrkan, Tel. 0380-418 90

Vi söker

Ekonomiansvarig

/administratör

på KSSB:s kontor i Aneby.

Se vår hemsida www.kssb.org för mer info.

Vi önskar din ansökan senast den 24 september 2012.

Vi söker barn- och ungdomsledare!!

mer info www.bergslagskyrkan.se

Sollebrunn väntar på dig!

Välkommen att vara vår

PASTOR i Pingstkyrkan,

minst 50%

Vi är en härlig församling som vill

inbjuda dig att arbeta med oss.

Kontakt: Anders Gredemark,

0705-313 946, gredemark@telia.com.

www.pingstkyrkansollebrunn.se

credo

Credos Fjällrd i Transtrand/Sälenfjällen

söker medarbetare inför vintersäsongen

27/12 -12 till 26/4-13

Säsongsarbetare sökes

Jobbet består av köksarbete samt vissa städuppgifter. Du får möjlighet

att vistas i en härlig fjällmiljö. Villkoren är delvis på volontärbasis.

Kontakt: Hervé eller Christel 073-962 21 80 eller fjallgarden@credo.nu

Se även Credos hemsida: www.credo.nu

Skälbyskolan är en fristående skola med förskola, 5 avdelningar och skola F-6.

Vår skola är belägen på Skälby i Västerås, nära skog och lekplatser. Vi startade

verksamheten 1995 och har fina ljusa lokaler och en rd med fina lekytor.

Skälbyskolans förskola i Västerås söker en aktiv

förskollärare

Du ska i samarbete med arbetslaget utveckla och driva verksamheten framåt.

Du ska gilla utmaningar och ha ett naturligt ledarskap. En förmåga att entusiasmera och

engagera både kollegor och barn. Vi vill också att du delar våra kristna värderingar.

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev.

Tillträde: enligt överenskommelse

anställningsform: Tillsvidare, 75100%

sista ansökningsdag: 28 september 2012

kontaktperson: Bronwen Andersson, Förskolechef, tel 021-15 61 63

Skicka in din ansökan via mail till bronwen.andersson@skalbyskolan.se

Rekrytera rätt!

Platsannonsera i JOBBguiden

Kontakta EMMA FONSECA ELOFSON 08619 24 50 eller emma.elofson@dagen.se

Dagen.se/jobbguiden

SkolkyrkokonSulent

Kontakta kundcenter 08-619 24 60

eller mejla annons@dagen.se

Allmän visstidsanställning

Fr. 2012-11-052013-12-31 (med möjlighet till förlängning)

För mer information se: www.skolkyrkan-ovik.nu

Svenska Alliansmissionen är en av de äldsta frikyrkoorganisationerna i

landet. Vi har 13 600 medlemmar i 174 församlingar. Vi arbetar också i ett

15-tal andra länder. Vi söker nu en

Fastighetsansvarig

Vi söker en ansvarig för våra fastigheter. Sista ansökningsdag 2012-09-30.

Läs mer på www.alliansmissionen.se > lediga tjänster

Möten

Konserter

Övrigt

Cd

nYHet

Elisabeth

Sandlund

medverkar i ett event

om och i Smålands Jerusalem

ad 100006344-01

Murphy’s, Jönköping

Måndag 17 september kl 18.00

Dagen Diakonin Dottern”

Obs! Anmälan sker till

joakim.j@4sound.se

Mer info: www.armetemplet.org

Ekumeniska skolkyrkan i Örnsköldsvik

är en samarbetsorganisation mellan frikyrkliga

och svenskkyrkliga församlingar för vårt

arbete på skolorna i Örnsköldsviks kommun.

Vi söker nu en spindel i vårt nät.

Läkedom i Kristus

50%

Själavårds- och förbönshelg 22-23 september

med Staffan Stadell, Sollentuna

i Grindtorpskyrkan i Täby.

Lördag 9.30 - ca. 16.30.

Drop-in-fika från 09.00. Söndag 11.00 Gudstjänst.

Ämnen: Andens vor i själavården/förbönen, att be för helande.

Vi inbjuder dig som står i själavårds-/förbönstjänst, har en ledarfunktion

i en församling eller bara är intresserad!

Anmälan omende (senast 19/9) till charlotte.nordling@grindtorpskyrkan.nu

Tel 08-792 33 30. Anmäl ev. matallergier!

Konsert

med bl. a. släpp av höstens spännande

cd-nyhet Vägmärken med texter av

Dag HammarskjölD

tonsatta av Stig AnderSSon

Medverkande:

aspnäskyrkans kör med solister

Dirigent Per-Henrik Holgersson

mats Widlund med saphirkvartetten

Trio con Brio (stockholm)

Lördag 22 september kL 17.00

aspnäskyrkan, Hästskovägen 65, Järfälla

entré: 150:- Välkommen!

27

annonser

Önskas hyra

Bostad i Jönköping

28-årig kristen tjej med stort

behov av bostad från nov/dec.

Gärna omöbl 2:a. Har fast tjänst

inom NEFAB. Är rök/djurfri.

Tel 070-209 39 73 Frida

Uthyres

Lgh i centrala Stockholm

Uthyres under hösten

veckovis eller helger.

Tel 076-213 07 22

Fritidshus med havsutsikt

Tillfälle att under längre period

hyra ett fantastiskt fritidshus

beläget i Skummelslövsstrand

med härlig havsutsikt. Ca 100

kvm, nyrenoverat, vinterbonat,

möblerat, 6 sovplatser. Balkong

och inglasat uterum mot havet,

öppen spis mm.

Tel 070-268 70 24

Önskar du hyra

eller hyra ut?

Resor

Hjortronen är klara

Björnen är borta

Bo på ÅreFjällsätra

0647 305 05 • urban@arefjallsatra.se

www.arefjallsatra.se

Besöker

Lördag 15 september

Huskvarna

12.00 och 16.00

Pingstkyrkan

Marcus Birro, Daniel Grahn


28

radio&tv

tv fredag

6.00 Nyheter [65066]

6.25 Gomorron Sverige

[94935375]

10.00 Go’kväll [5672733]

10.45 En utlandsfi nländare

berättar [7018066]

11.15 Debatt (R) [5040443]

12.00 Extrainsatt

Rapport: Presskonferens

med Martin

Schibbye och Johan

Persson [73950795]

15.00 Nya Landng (R)

[67288]

16.00 Rapport [64733]

16.05 Gomorron Sverige

[9254530]

16.55 Häckner: Dom små

grejorna (R) [6186733]

17.55 Sportnytt [2744578]

18.00 Rapport [35172]

18.10 Regionala nyheter

[5742337]

18.15 Go’kväll

Magasin. Skådespelerskan

Claire Wikholm bjuder

på fantasifull middag

för fyra. Även 15/9.

[7188207]

19.00 Kulturnyheterna

[53443]

19.15 Regionala nyheter

[1806578]

19.30 Rapport [998]

20.00 Doobidoo

Svensk underhållning från

2012. Del 4 av 12. Cecilia

Kallin och Per Andersson

tävlar mot Anne-Lie

Rydé och Johannes Brost.

Programledare: Lasse

Kronér. Även 15/9, 15/9,

18/9. [1172]

Anton Hysén är en av gästerna

hos Fredrik Skavlan.

21.00 Skavlan

Pratshow från 2012.

Även 15/9, 16/9. [25288]

22.00 Stay

¿ ¡¡¡ Amerikanskt

drama från 2006. Henry

hör obehagliga röster och

ser fruktansvärda syner.

[487578]

23.35 Rapport [4338462]

23.40 Paralympics:

avslutning [5062269]

0.20 The Missing

¿ ¡¡¡ Amerikansk

västern från 2003.

[9151573]

2.40 Plus. 3.40-3.45 Rapport. 4.15-

5.15 Nya Landng.

Radio

P1

6.00 Morgoneko. 6.32 Vetenskapsradion.

6.50 Tankar. 6.55

Landväder. 7.00 Morgoneko.

7.32 Ekonomieko. 7.36 Nyheter.

7.46 Kulturnytt. 7.55 Land-

och sjöväder. 8.00 Morgoneko.

8.32 Ekonomieko. 8.36 Vetenskapsradion.

9.00 Morgoneko.

9.20 Ring P1. 10.03 Stil. 11.03

Barnen. 11.35 Radioföljetongen.

12.00 Tolvslaget. 12.07

8.10 Brittiska brott (R)

[5045443]

9.00 SVT Forum [19858337]

12.00 Vem vet mest? (R)

[2917]

12.30 Korrespondenterna

(R) [3004]

13.0015.30 UR [5131085]

15.50 Uppdrag granskning

special: Johan

och Martin (R) [4216172]

16.50 Hockeykväll (R)

Från 13/9. [3186917]

17.20 Nyhetstecken

[2618462]

17.30 Oddasat [44356]

17.45 Uutiset [525882]

18.00 Rötter

NYTT Reportageserie.

Även 15/9, 16/9. [5207]

18.30 Nationalklenoder

NYTT Finsk dokumentärserie

från 2010. Även

15/9, 16/9. [2658]

19.00 Vem vet mest?

Svensk frågesport från

2012. Även 15/9. [5801]

Camilla Plum kryddar tillvaron

med alla möjliga kryddor.

19.30 Kryddigt med

Camilla Plum

Dansk matlagningsserie

från 2011. Del 4 av 10.

Även 16/9, 17/9. [4172]

20.00 Dance my heart

out

K special. Den världsberömda

koreografen Mats

Ek bestämmer sig för att

sätta upp dansföreställningen

”Apartement”

med ett ungt danskompani

på Kuba. Mats Ek tar

inte betalt för arbetet,

han menar att det är dags

att betala tillbaka för allt

vad dansvärlden gett honom.

Men språkförbistring

och knappa resurser

sätter käppar i hjulen.

Även 15/9, 16/9. [8838]

21.00 Aktuellt [92462]

22.00 Sportnytt [98191]

22.15 Huff

Amerikansk dramaserie

från 2006. Även 15/9.

[4946917]

23.05 Kulturnyheterna

(R) Från 14/9. [3717998]

23.20 Min sanning (R)

Från 11/9. [4831379]

0.20 Vetenskapens värld. 1.20 Trädrdsonsdag.

1.502.40 Brittiska

brott.

Meddelandetid. 12.10 Vetandets

värld. 12.30 Luncheko.

12.55 Land- och sjöväder.

13.03 Radiosporten. 13.05 Kulturnytt.

13.20 Vetenskapsradions

veckomagasin. 13.45 OBS.

14.03 Människor och tro. 14.50

Mitt i musiken. 15.03 Spanarna.

15.45 Dagens eko. 15.55

Sjöväder. 16.00 Studio ett.

16.45 Dagens eko. 17.45 Dagens

eko. 18.00 Ekonomieko.

18.10 Radiosporten. 18.15 Kul-

6.00 Rachael Ray [9177337]

6.55 Nanny [3064240]

7.25 Masterchef

Australia [8225379]

8.25 Alla älskar Raymond

[1263375]

8.55 Jims värld [2788269]

9.25 The real housewives

of Atlanta (R)

[3283207]

10.20 Våra bästa år

[5136085]

11.10 New Zealand’s

next top model (R)

[5667559]

12.05 Project runway (R)

[7426288]

13.05 Extreme home

makeover [609424]

14.00 How I met your

mother [812646]

15.00 The real housewives

of Atlanta

[267172]

16.00 New Zealand’s

next top model [278288]

17.00 Project runway

Amerikansk realityserie

från 2005. [254608]

18.00 Top model (R)

Amerikansk realityserie

från 2012. Modellerna visar

upp sig för potentiella

uppdragsgivare i Hong

Kong. [238761]

18.55 Keno [7141627]

19.00 Pan Am (R)

Amerikansk dramaserie

från 2011. Maggie berättar

för Ted om sina bekymmer

som rör Amanda.

[275066]

Jackson Curtis (John Cusack)

försöker rädda planeten.

20.00 2012

¿ ¡¡ Amerikansk

action från 2009. Mayaindianerna

förutspådde

för hundratals år sedan

att jorden ska drabbas av

stora naturkatastrofer

och slutligen under år

2012. I rollerna: John

Cusack, Amanda Peet,

Woody Harrelson.

[55516530]

23.10 Hämnden är ljuv

¿ ¡¡ Amerikansk

komedi från 1997. I rollerna:

Meg Ryan, Matthew

Broderick. [3847443]

1.15 Alien autopsy. 3.00 Serial mom.

4.305.20 Extreme home makeover.

5.306.00 Nanny.

turradion Kino. 19.03 Radioteatern.

20.35 Ring P1. 20.45 OBS.

21.03 Filosofi ska rummet.

21.45 Tankar för dagen. 21.50

Land- och sjöväder. 22.10 Radiosporten.

22.12 Studio ett.

22.55 Dagens dikt. 23.07 Vetandets

värld. 23.30 Radiopsykologen.

0.02 Meny. 1.02 Vetenskapsradion.

P2

5.50 Nyhetsmorgon

[80267998]

10.00 Doctors (R) [450820]

11.00 Leila på landet (R)

Även 16/9. [3761284]

11.35 Hem till rden

Även 17/9. [6543795]

12.45 Holby city [4708578]

14.00 Bygglov (R) [810288]

15.00 Plastikkirurgerna

(R) [265714]

15.55 Mitt stora feta

galna bröllop (R)

[1716240]

16.55 Äntligen hemma

(R) [3269004]

17.55 V75-klubben

[6893462]

18.00 112 på liv och

död (R)

Svensk dokumentärserie

från 2010. [256066]

19.00 Nyheterna [468269]

19.15 Lokala nyheter

[4302443]

19.20 Vädret [884849]

19.30 Postkodmiljonären

Svensk frågesport från

2012. [952004]

20.00 Fångarna på fortet

Svensk underhållning från

2012. Del 4 av 12. Barnkanalenlaget

med Ola Selmén,

Nic Schröder, Josefi

n Johansson och Nassim

Al Fakir ställs mot Lattjo

Lajbans Morgan ”Mojje”

Johansson, Mimmi Sandén,

Johanna Karlsson

och Tobbe Blom. [409117]

21.30 Natt på museet 2

¿ ¡¡¡ Amerikansk

actionkomedi från 2009.

Larry har tidigare jobbat

som nattvakt på Naturhistoriska

museet och är

nu en framngsrik affärsman.

I rollerna: Ben

Stiller, Amy Adams, Owen

Wilson. [552248]

22.00 Nyheterna [842207]

22.05 Vädret [9095356]

22.15 Natt på museet 2,

forts

¿ [278004]

Vi får veta om Vito Corleones

(Robert De Niro) unga år.

23.55 Gudfadern del II

¿ Amerikanskt kriminaldrama

från 1974.

[98156627]

4.00 Extreme makeover weightloss.

4.555.20 Kvinnor som mördar.

6.00 SR Sisuradio. 6.35 SR

Sameradio. 6.509.00 Aurora.

7.307.32 Ekonyheter. 8.30

8.33 Ekonyheter. 9.00 Önska i

P2. 10.00 Ekonyheter. 10.03

Klassisk förmiddag. 12.00 Mitt

i musikens veckomagasin.

13.00 SR på somaliska. 13.30

SR på romani. 14.00 SR på kurdiska.

14.30 SR på arabiska.

15.00 SR på engelska. 17.00 P2

Klassiskt. 18.00 Ekonyheter.

18.03 Rendezvous. 19.19 Mitt i

6.05 America’s funniest

home videos [9576820]

6.309.00 Vakna med

The Voice [4461795]

9.20 Losing it with Jillian

(R) [9168627]

10.10 Desperate housewives

[5778172]

11.05 Sjunde himlen

[3913153]

12.05 Real housewives

of New York [8721917]

13.05 Ellen DeGeneres

show [7346646]

13.55 The middle (R)

[686199]

14.25 Vänner (R) [456578]

14.55 Gossip girl (R)

[8243207]

15.50 Unga mödrar (R)

[9337207]

16.20 America’s funniest

home videos (R)

[4349917]

16.50 Arga snickaren (R)

[9581375]

17.50 The middle (R)

[169191]

Rachel väljer att anställa en

manlig barnfl icka.

18.20 Vänner (R)

Amerikansk komediserie

från 2002. [932085]

19.00 Färjan (R)

Svensk dokumentärserie

från 2012. [548424]

20.00 America’s funniest

home videos

Amerikansk underhållningsserie

från 2010. Del

5 och 6 av 48. [544608]

21.00 Criminal minds

Amerikansk thrillerserie

från 2010. Del 21 av 24.

Teamet åker till San Diego

i Kalifornien där tre mord

har inträffat på fem

dagar. Alla tre offer var

kvinnor, brunetter och

collegestudenter som

studerade barnrelaterade

ämnen. [182882]

22.00 Boogie nights

¿ ¡¡¡¡ Amerikanskt

drama från 1997.

Jack Horner producerar

”konstnärliga” pornografi

ska långfi lmer. I rollerna:

Burt Reynolds, Mark

Wahlberg. [43509849]

1.10 Fringe. 2.10 Breaking news med

Filip & Fredrik. 3.45 United States of

Tara. 4.10 Everwood. 4.55 Ellen DeGeneres

show. 5.356.00 Unga mödrar.

musiken. 19.30 P2 Live klassiskt:

Konsert. 21.45 P2 Live

klassiskt: Barbara Strozzi.

22.00 P2 Live jazz: Oz Noy trio.

0.006.00 Notturno.

P3

6.05 P3 musik. 6.30 Morgonpasset.

10.02 PP3. 12.05 Min

Spellista. 13.02 Torehammars

vecka. 14.02 Christer: din vän i

etern. 16.08 Lilla Al-Fadji. 18.06

dagen Fredag 14 september 2012

7.25 Lois & Clark. 8.20 Jims

värld. 8.50 Just shoot me.

9.2010.15 Chuck. (R) 10.45

Våra värsta år. 11.45 Stargate

Atlantis. 12.40 Stargate SG-1.

13.35 Chuck. 14.30 Simpsons.

(R) 15.30 Family guy. (R)

16.30 Spin city. (R) 17.00

Speeders. 18.00 Cops. 19.00

Family guy. 20.00 Simpsons.

21.00 Grimm. 22.00 Burn notice.

23.00 2 Fast 2 Furious.

1.10 NCIS Los Angeles. 2.10

Entourage. 2.40 Simpsons. (R)

3.10 Våra värsta år. (R) 4.05

Magnum. 4.55 Stargate Atlantis.

(R) 5.406.05 Speeders. (R)

6.45 En plats vid havet. 7.40

Masterchef goes large. (R) 8.15

Våra bästa år. 9.05 Property ladder.

(R) 10.0011.05 The

apprentice. (R) 11.35 Masterchef.

(R) 12.50 Masterchef

goes large. 13.25 En plats i solen

borta eller hemma bäst?

(R) 14.25 Heston’s feast.

15.25 Property ladder. 16.30

The apprentice. 17.45 Masterchef.

19.00 En plats i solen

borta eller hemma bäst? 20.00

The mentalist. 21.00 Morden i

Midsomer. 23.10 Law and order.

0.05 Bones. (R) 1.00

Brottskod: Försvunnen. (R) 1.55

Försvarsadvokaterna. 2.50 Bones.

3.40 Brottskod: Försvunnen.

4.30 Law and order. (R)

5.255.55 A cook’s tour. (R)

9.00 En bok, en författare:

Stockholms byggnader. (R) 9.30

Ingermanland: Flykten till folkhemmet.

(R) 10.00 Världen:

Kris ett grekiskt drama. (R)

11.00 Studio natur. (R) 11.30

Låtarna som förändrade musiken:

San Francisco och Seattle.

(R) 12.00 SVT Forum. 16.00

UR Samtiden. 19.00 En bok, en

författare: Ett kort uppehåll. Göran

Rosenbergs bok handlar om

hans fars väg från Auschwitz.

19.30 Barnen bakom rubrikerna:

Filippinerna. Vi möter två

ungdomar på Filippinerna som

under stor dramatik miste sin far

för tio år sedan. (R) 20.00 Mark

Zuckerberg mannen bakom Facebook.

I händerna på Mark

Zuckerberg förvandlas en oansenlig

studentsajt till ett socialt

medium som sprider sig som en

löpeld runt världen. 20.50 Duellen:

Drottning. Curlingspelarna

Anette Norberg och Sabina Kraupp

tävlar i ämnet drottning. Frågorna

handlar om sylt, After

Dark och hiphopdrottningar.

21.00 Destination New York.

21.45 Fartyg på specialuppdrag.

(R) 22.00 Dokument utifrån:

Tragedin i Mazar-i-Sharif. (R)

22.50 Konstverk berättar.

23.00 Heta världar: Skog i vulkanens

skugga. (R) 23.55 Jordens

skatter. (R) 0.00 En bok, en

författare: Ett kort uppehåll. (R)

0.301.00 Arkitektens hem:

Äventyrlig arkitektur. (R)

Musikguiden i P3 med Moeld.

20.06 Musikguiden i P3. 23.07

Hångla med P3. 0.02 Vaken.

P4

6.08 Lokala program. 13.05

Olsson & Sjöberg i P4. 15.03

Lokala program. 16.45 Dagens

eko kvart i fem. 17.45 Barnradion.

18.00 Klartext. 19.06 P4

premiär. 21.06 Orakat. 21.40

Karlavagnen. 0.02 Vaken.


dagen Fredag 14 september 2012

tv lördag

6.00 Fråga doktorn (R)

[9916979]

6.45 Sverige (R) [4235221]

7.15 Häckner: Dom små

grejorna (R) [2948931]

8.15 Go’kväll (R) [2626009]

9.00 Rapport [82912]

9.05 Debatt (R) [9426825]

9.50 Uppdrag granskning

(R) [8317399]

10.50 Genialt eller galet

(R) [1935009]

11.10 Bergmans video

(R) [5018844]

11.55 Rapport [6338776]

12.00 Engelska

Antikrundan (R) [98399]

13.00 Moraeus med

mera (R) [52937]

14.00 Lilyhammer (R)

[7175863]

14.45 Han tror han är

bäst (R) [1607554]

15.45 Rapport [6128134]

15.50 Handboll

SPORT Elitserien. [5531888]

17.50 Helgmålsringning

[2712979]

17.55 Sportnytt [2704950]

18.00 Rapport [23554]

18.15 Go’kväll [7155979]

19.00 Sverige

Svenskt kulturmagasin

från 2012. Även 17/9,

17/9, 22/9. [689]

19.30 Rapport [97009]

19.45 Sportnytt [496573]

20.00 Fridlyst

Svensk realityserie från

2012. Del 3 av 6. Programledare:

Mattias

Klum. Även 16/9 och

SVT24 18/9. [2757]

21.00 Intresseklubben

Svenskt humorprogram

från 2012. Även 16/9,

16/9, 19/9 och 20/9.

[825]

21.30 Inside men

Brittisk kriminalserie från

2012. Även 16/9. [64009]

22.25 Life’s too short

NYTT Brittisk komediserie

från 2011. Även 16/9.

[724009]

22.55 Rapport [8190554]

Carrie (Claire Danes) får ett

överraskande besked.

23.00 Homeland (R)

[7003318]

0.45 Injustice. 1.40 Skavlan. 2.45 Norge

i krig 3.15 Cirkus Maximum. 4.00

Doobidoo. 5.00 Go’kväll. 5.457.00

Minnenas television.

Radio

P1

5.55 Sjöväder. 6.03 Vid dagens

början. 6.14 Naturmorgon. 6.55

Landväder. 7.55 Land- och sjöväder.

8.05 Maries böcker. 8.50

Radioteatern 9.03 Konfl ikt.

10.03 Spanarna. 10.45 Klassikern.

10.55 Obs i veckan. 11.03

Medierna. 11.40 Ekonomiekot

lördag. 12.00 Tolvslaget. 12.05

Odla med P1. 12.30 Luncheko.

12.50 Land- och sjöväder.

9.25 Dokument inifrån

(R) [2505301]

10.25 Nationalklenoder

(R). [8540554]

10.55 Rötter (R) [8561047]

11.25 Trädrdsonsdag

(R) Även 17/9. [3961931]

11.55 Vem vet mest? (R)

Även 16/9. [5927973]

12.25 Babel (R) [8940365]

13.25 Uppdrag

Granskning Special

Johan och Martin. [9559641]

14.25 Vetenskapens

värld (R) [5455405]

15.25 Min sanning:

Maud Olofsson (R)

[4292592]

16.25 Korrespon

denterna (R)

Svenskt utrikesmagasin

från 2012. [3139009]

16.55 Elmo, en mupp full

av kärlek (R)

Amerikansk dokumentär

från 2011. En prisbelönt

dokumentär om Elmo,

barnserien Sesams vänligaste

docka. [4405776]

18.15 Merlin

Brittisk fantasyserie från

2012. [1438863]

Delar ur den psykadeliska

rockgruppen Pink Floyd.

19.00 Pink Floyd

Wish you were here

Musik special. I januari

1975 gick Pink Floyd in i

Abbey Road-studion för

att spela in albumet

”Wish You Were Here”.

[5979]

20.00 Säkert! & Klungan

hemvändarkväll

på Cirkus

Underhållning. Humorgruppen

Klungans föreställning

”Se oss fl yga

över scenen i fruktansvärda

hastigheter” och bandet

Säkert! i en hemvändarkväll

för vilsna själar.

[35358554]

22.40 Dr Strangelove

¿ ¡¡¡¡¡Brittisk

komedi från 1963. En galen

amerikansk general

ger order om ett kärnvapenanfall

mot Sovjet.

I rollerna: Peter Sellers,

George C Scott. [7274467]

0.15 Dance my heart out. 1.15 Huff.

2.05 Magnus och Petski. 2.353.25

Brittiska brott.

12.55 Ekots lördagsintervju.

13.30 Radioteatern. 14.03

Meny. 15.03 På minuten. 15.35

Publicerat. 15.55 Sjöväder.

16.03 Kropp & Själ 16.45 Ekot.

17.00 Människor och tro. 17.45

Dagens eko. 18.00 Helgsmål.

18.15 Vetenskapsradion Forum

special 18.40 Ekonomiekot lördag.

19.03 Ekots lördagsintervju.

19.35 Radioföljetongen

20.03 P1 Dokumentär 21.03

Naturmorgon. 21.45 Vid da-

6.00 Nanny [710931]

6.30 Ska du säga [728950]

7.00 I nöd och lust [736979]

7.30 Alla älskar Raymond

(R) [706738]

8.00 Jims värld (R) [707467]

8.30 Hot in Cleveland (R)

[173486]

9.00 Mad love [174115]

9.30 The bachelorette

[7142318]

Elka (Betty White) återförenas

med en gammal gamla fl flamma.

amma.

11.20 Hot in Cleveland

[9182486]

11.50 Kontakt

annonsen (R) [7879641]

13.50 Supersize vs superskinny

[7828509]

14.55 Dance moms

[1914973]

15.55 Project

accessory (R) [1785370]

16.55 Project runway (R)

[3238134]

17.55 Ensam mamma

söker (R) [2309979]

18.55 Keno [7118399]

19.00 Svenska Hollywoodfruar

(R). [719202]

20.00 Superstars celeb

Svensk underhållning från

2012. Del 8 av 10. Den

andra semifi nalen i Superstars

Celeb får deltagarna

att pusha sig till

den yttersta gränsen. På

gott och ont. [715486]

21.00 Pluras kök

Svenskt matlagningsprogram

från 2012. Del 5 av

8. Miss Li och Tommy

Körberg medverkar.

[360950]

22.00 Men in Black II

¿ ¡¡ Amerikansk

science fi ction-komedi

från 2002. Fyra år har

tt sedan agenterna Kay

och Jay lyckades avstyra

en stor rymdkatastrof.

I rollerna: Tommy Lee

Jones, Will Smith. [171283]

23.40 Danspalatset

Playa del Sol (R)

Svensk realityserie från

2012. [1128196]

0.45 Slagskott. Amerikansk dramakomedi

från 1977. 3.05 Madea’s family

reunion. Dramakomedi från 2006. 4.50

The Bill Engvall show. 5.10 Mad love.

5.356.00 Nanny.

gens slut. 21.50 Land- och sjöväder.

22.05 Konfl ikt. 23.07

Musikmagasinet 0.02 Radioteatern

1.12 Radioteatern 1.25

Radioteatern Efter föreställningen.

6.00 P2 Klassiskt. 8.00

Önska i P2. 9.00 Ekonyheter.

9.03 Klassisk förmiddag. 11.00

Eldeman i P2. 12.00 Ekot.12.03

Felicia. 13.0014.00 UR. 13.00

Anaconda Society. 13.07 Speakers’

corner. 13.17 My Secret

Land. 13.22 Nouvelles en

7.00 Barnprogram [970486]

7.58 Nyhetsmorgon

[375254738]

11.30 Fångarna på

fortet (R) [992689]

13.00 Kockarnas

kamp (R) [334660]

14.00 Trav

V75 direkt. [12813554]

17.30 New girl (R)

Amerikansk komediserie

från 2011-12. [995660]

18.00 Vinnare: V75

[798844]

19.00 Nyheterna [989554]

19.20 Vädret [302047]

19.30 Postkodmiljonären

Svensk frågesport från

2012. [554202]

20.00 Körslaget

Svensk underhållning från

2012. Del 2 av 7.

Programledare:

Gry Forssell. [506825]

21.30 Förtrollad

¿ ¡¡¡ Amerikansk

romantisk komedi från

2007. Den vackra

prinsessan Giselle blir

bannlyst av den elaka

drottningen Narissa från

hennes animerade magiska

sagoland. Plötsligt

befi nner sig Giselle

i nutida Manhattan.

I rollerna: Amy Adams,

Patrick Dempsey, James

Marsden. Regi: Kevin

Lima. [541738]

22.00 Nyheterna [353115]

22.05 Vädret [9062028]

22.15 Förtrollad, forts

¿ ¡¡¡ [791757]

Dwight (Mark Ruffalo) lider

av svåra skuldkänslor.

23.50 Reservation Road

¿ ¡¡¡ Amerikansk

dramathriller från 2007.

När Ethans son dödas i en

smitningsolycka beslutar

han sig för att hämnas på

den som körde bilen.

Samtidigt kämpar hans

fru med att försöka ha ett

vanligt vardagsliv trots

det hemska som hänt.

I rollerna: Joaquin

Phoenix, Mark Ruffalo,

Jennifer Connelly. Regi:

Terry George. [91223931]

1.55 Imaginary playmate. Kanadensisk

thriller från 2006. 3.50 I livmodern

kampen för att överleva. 4.505.15

Leila på landet.

français. 13.27 301 jours,

France. 13.34 Misión cocinar.

13.46 Nachrichten auf

Deutsch. 13.5113.58 301

Tage, Deutschland. 14.00 Sisu

15.00 P2 Live klassiskt 17.01

Mitt i musikens veckomagasin.

18.00 Ekot. 18.03 P2 Live klassiskt.

18.25 P2 Live klassiskt.

19.15 P2 Live opera. 19.30 P2

Live opera. 22.30 P2 Live klassiskt

22.55 P2 Live klassiskt.

23.15 P2 Live klassiskt. 23.20

6.00 America’s funniest

home videos (R)

[478738]

6.25 Shake it up [2487399]

6.50 Den lilla sjöjungfrun

[9529912]

7.158.05 Brothers &

sisters [3392912]

8.45 Gilmore girls [6420115]

9.40 Greek [5764979]

10.35 Chloe Kings nio liv

(R) [9021216]

11.30 So you think you

can dance (R)

[7609486]

13.10 Biggest loser (R)

[1888134]

14.10 Joey (R) [827196]

14.40 The middle (R)

[284467]

15.10 Breakthrough with

Tony Robbins [2943863]

16.10 Roomservice (R)

[411399]

17.10 Vänner (R) [517955]

17.50 Suburgatory (R)

[601979]

Lilla kycklingen och hans

vänner måste rädda världen.

18.20 Lilla kycklingen

¿ Amerikansk ani

merad komedi från 2005.

Lilla kycklingen tror att

himlen håller på att falla

ner. Han varnar alla och

paniken är ett faktum.

Men det visar sig vara

falskt alarm. [2159405]

20.00 America’s funniest

home videos

Amerikansk underhållningsserie

från 2011.

Programledare: Tom

Bergeron. [747414]

21.00 Pensionärsjävlar

USA med Betty White

Amerikansk komediserie

från 2012. Del 2 av 12.

[824573]

21.30 Miss Secret Agent

¿ ¡¡ Amerikansk

actionkomedi från 2000.

En terrorist ska slå till

mot en stor skönhetstävling.

I rollerna: Sandra

Bullock, Michael Caine.

[4647825]

23.40 Nikita [882047]

Amerikansk action

thrillerserie från 2010.

0.35 Paycheck. Actionthriller från

2003. 2.55 Breaking news med Filip &

Fredrik. 4.25 Kyle XY. 5.10 Pantertanter.

5.356.00 Pantertanter.

P2 Live klassiskt. 0.006.00

Notturno.

P3

6.03 P3 musik. 8.05 Christer:

din vän i etern. 11.03 Institutet.

12.03 Musikguiden i P3.

14.03 P3 star. 16.03 Carpe

Fucking Diem. 18.03 P3 planet.

20.03 P3 Dokumentär. 22.05

Musikguiden i P3: Rock. 0.02

Vaken.

29

radio&tv

7.30 Ska du säga. 7.55 Knight

rider. 9.45 Fear factor USA.

10.45 Storm riders. 11.15

Weatherproof. 11.40 The Bill

Engvall show. 12.10 Stargate

Universe. 13.05 Sky captain and

the world of tomorrow. 15.00

Motorsport. 16.15 Grimm. (R)

17.10 The Last Templar. 19.00

Simpsons. 20.00 Family guy.

21.00 The Big Bounce. 22.45

Analyze That Analysera ännu

mera. 0.40 The Astronaut’s

Wife. 2.45 Waterworld. 5.25

5.50 Storm riders. (R)

6.00 En plats på landet. 7.00

Drömhem vid havet. 8.00 A

cook’s tour. 9.00 Heston’s feast.

(R) 10.00 Bukowskis. (R)

10.55 En plats i solen. 11.25

En plats på landet. (R) 12.20

Mary queen of shops. (R)

13.35 Country house rescue.

14.35 The restaurant. 15.50

Masterchef. (R) 17.00 Celebrity

apprentice. (R) 20.00 Inspector

Lynley mysteries. 22.00 Mördare

okänd. 23.05 Law and order.

0.00 Rebus. (R) 1.35 Tigern

och snön. 3.35 Mördare okänd.

(R) 4.305.20 Law and order.

(R)

9.00 En bok, en författare: Ett

kort uppehåll. (R) 9.30 På de sju

haven: Hamnar. (R) 10.00

16.00 UR Samtiden. 10.00

Tällberg Forum 2012: Tekno

logins natur. 10.55 Tällberg

Forum 2012: Framtiden nanoteknik.

11.10 Tällberg Forum

2012: Framtiden visualisering.

11.30 Tällberg Forum 2012:

Nyskapande teknik. 11.45

Tällberg Forum 2012: Vad blir

det till middag? Mat till nio

miljarder. 13.30 Tällberg Forum

2012: Människa mot teknik

den hårda verkligheten. 14.35

Tällberg Forum 2012: Framtiden

bortom vår fantasi. 15.45 Sista

andetaget eller nystart transplantation.

16.00 Sex, lögner

och teckenspråk. (R) 17.00

Heta världar: Skog i vulkanens

skugga. (R) 17.55 Jordens skatter.

(R) 18.00 Livsfarligt uppdrag:

På höjden. (R) 18.50 Duellen:

Frihet. Finlandssvenskan Mikaela

Sonck tävlar mot sverigefi

nskan Sofi a Taavitsainen i ämnet

Frihet. 19.00 Destination

New York. (R) 19.45 Fartyg på

specialuppdrag. Pharos. (R)

20.00 Skogens magiska rike.

Filmen berättar bland annat om

de större krafter som påverkar

skogen (R) 20.50 Jag minns....

Solveig Hansson berättar för Olle

Häger om sin tid som telegrafi st

i Kominterns tjänst. (R) 21.00

Terrorismens historia. 21.55

Blommornas värld. (R) 22.00

Världen: Kris ett grekiskt

drama. (R) 23.00 Tecken

i skyn. (R) 23.50 Sten för sten.

(R) 0.00 Sommarmorgon i storstaden.

(R) 0.301.00 Sibirien

En arbetarstadsdel i Stockholm. (R)

P4

6.03 Da capo. 7.03 Ring så spelar

vi. 9.33 Junior i P4. 10.03

Melodikrysset. 11.03 UR: Barnaministeriet

dokumentär.

12.03 Kossornas planet. 13.03

P4 extra. 14.03 Sportextra.

16.45 Dagens eko kvart i fem.

18.30 P4 Rock. 20.03 P4 live.

21.03 Country. 22.05 Elfving &

Röör i P4. 0.02 Vaken.


30

radio&tv

tv söndag

7.00 Nya Landng (R)

[49264]

8.00 Plus (R) [47852]

9.00 Rapport [95603]

9.05 Landet runt (R)

[9320697]

9.50 Go’kväll (R) [5064332]

10.35 Par i terapi (R)

[1251993]

11.35 Intresseklubben

(R) [2345887]

12.05 Rapport [6627413]

12.10 Ung & bortskämd

(R) [1124351]

13.10 Paralympics

avslutning (R)

Från Paralympics avslutningsceremoni

i London

9/9. Från 14/9. [583581]

13.50 Skavlan (R) [4272968]

14.50 Indien ett land

i förändring (R) [1886697]

15.45 Rapport [6195806]

15.50 Handboll

SPORT Elitserien. [37170451]

17.55 Sportnytt [2771622]

18.00 Rapport [55326]

18.10 Regionala nyheter

[5606581]

18.15 Landet runt

Även 17/9. [7115351]

19.00 Sportspegeln [351]

19.30 Rapport [69448]

19.55 Regionala nyheter

[8966264]

20.00 Moraeus med mera

Svensk underhållning.

Del 3 av 8. I veckans avsnitt

medverkar Europe,

Laleh, Tommy Körberg

samt Dalarnas spelmansförbund.

Även 17/9. [6448]

Tuva Novotny spelar Sigrid

i den transmediala serien.

21.00 The spiral

Svensk dramaserie från

2012. Del 3 av 5. Ledaren

för ett konstnärskollektiv

planerar en konstkupp.

Även 17/9. [26210]

21.50 Akuten

Brittisk dokumentärserie

från 2011. Även 17/9.

[7464245]

22.40 Line of duty

Även 17/9. [5390413]

23.40 Rapport [4379719]

23.45 Fridlyst (R) [8119245]

0.45 Life’s too short. 1.15 Rapport.

1.20 Inside men. 2.15 Rapport. 2.20

Intresseklubben. 2.50 Sportspegeln.

3.20 Cirkus Maximum. 3.503.55

Rapport. 4.15 Uppdrag granskning.

5.156.00 Landet runt.

Radio

P1

5.55 Sjöväder. 6.03 Andliga

sånger. 6.45 Vid dagens början.

6.55 Landväder. 7.03 Vetenskapsradion

Språket. 7.30 Vetenskapsradionsveckomagasin.

7.55 Land- och sjöväder.

8.05 Stil. 9.03 Godmorgon,

världen! 11.03 Gudstjänst: Tid.

12.00 Kaliber. 12.30 Luncheko.

12.50 Land- och sjöväder.

12.55 Radiokorrespondenter-

9.30 Magnus och Petski

(R) [4790]

10.00 Gudstjänst

Ortodox liturgi i Uspenskij-katedralen,Helsingfors.

Även 17/9. [4944806]

10.45 Minnenas television:

Fred Wintermelodier

(R) [4585974]

12.00 Kryddigt med

Camilla Plum (R) [9055]

12.30 Dance my heart

out (R) [60245]

13.30 Vem vet mest? (R)

[5176158]

Roger Waters en av

medlemmarna i Pink Floyd.

16.00 Pink Floyd Wish

you were here (R)

Även 18/9. [29974]

17.00 UR [38622]

18.00 Muhammeds liv

NYTT Amerikansk dokumentärserie

från 2012.

Del 1 av 3. Sökaren. Även

17/9. [36210]

19.00 Nordisk vildmark

NYTT Tysk naturserie från

2011. Del 1 av 6. Finland.

Även 17/9. [24326]

19.55 Kulan (R)

Kortfi lm. [3575871]

20.00 Babel

Svenskt litteraturmagasin.

Del 3 av 12. Exklusiv

intervju med Salman

Rushdie om nya memoarerna.

Jeanette Winterson

och Bengt Ohlsson möts

i studion. Programledare:

Jessika Gedin. Även 17/9,

19/9 och 22/9. [2036]

21.00 Aktuellt [24871]

21.15 Agenda

Svensk samhällsprogram

från 2012. Även 17/9,

19/9 och SVT24 18/9.

[399158]

22.00 Sportnytt [80516]

22.10 Dokument utifrån

Politik. I al-Qaidas land.

Brittisk dokumentär från

2012. Jemen har blivit al-

Qaidas nya fäste. Även

Kunskapskanalen 18/9

och 21/9. [7471622]

23.05 Motorsport

SPORT Rally-VM. Deltävling

10. [3813239]

0.00 Korrespondenterna. 0.30 Uppdrag

granskning special: Johan och

Martin. 1.30 Rötter. 2.00 Nationalklenoder.

2.303.50 Elmo, en mupp full

av kärlek.

na. 13.30 På minuten. 14.03

Plånboken. 15.03 P1 Dokumentär:

En promenad på gott

och ont. 15.55 Sjöväder. 16.03

Kino: Xavier Dolan underbarnet.

16.45 Dagens eko. 17.00

Radiosporten. 17.03 Filosofi ska

rummet. 17.45 Dagens eko

kvart i sex. 18.00 Medierna.

18.35 Publicerat. 18.55 Dagens

Strindbergsbrev. 19.03 Barnen.

19.35 Vetenskapsradion Historia.

20.03 Radioteatern: Mor-

6.00 Nanny [243061]

6.30 Ska du säga [155852]

7.00 I nöd och lust [156581]

7.30 How I met your

mother (R) [406603]

8.30 Hot in Cleveland (R)

[615264]

9.00 Baggage [386055]

9.25 Drop dead diva

[7663806]

10.25 Parenthood [6110535]

11.25 Hot in Cleveland

[9158429]

11.55 Masterchef USA

(R) [7861622]

13.55 Djurakuten (R)

[9124974]

15.55 SOS Sommar (R)

[1689142]

16.55 Lyxfällan (R)

[3205806]

17.55 Superstars

celeb (R)

Svensk underhållning från

2012. [2369351]

18.55 Keno [7005871]

19.00 Unforgettable

Amerikansk dramaserie

från 2011. Kriminalpolis

Carrie Wells minns allting

hon upplever i detalj, men

i detta avsnitt verkar detaljerna

bara vilseleda

henne. [242332]

20.00 Bones

Amerikansk kriminalserie

från 2011. Del 10 av 22.

Resterna av ett lik upphittas

i skogen och teamet

måste utreda modet.

[248516]

21.00 Navy CIS

Amerikansk kriminaldramaserie

från 2011. Del

20 av 24. Tony och Ziva

reser till Columbia där de

möter Zivas mentor.

[706500]

Josh Hartnett spelar amerikansk

soldat i Somalia.

22.00 Black Hawk down

¿ ¡¡¡ Amerikanskt

krigsdrama från 2001.

Detta är den sanna historien

om slaget i Mogadishu

ett kapitel amerikansk

militärhistoria man

helst av allt vill glömma.

I rollerna: Josh Hartnett,

Ewan McGregor, Jason

Isaacs. [67259177]

0.50 Pluras kök. 1.50 A Man Apart.

Thriller från 2003. 3.40 Mercy. 4.30

5.15 Royal pains. 5.306.00 Nanny.

mors svarta ögon. 21.35 Klassikern.

21.45 Vid dagens slut.

21.50 Land- och sjöväder.

22.05 Godmorgon, världen!

23.05 Godmorgon, världen!

0.02 P1 Dokumentär. 0.45 SR

Minnen Radiofynd. 1.02 Radioteatern:

Attentatet.

P2

6.009.00 P2 Klassiskt. 7.00

7.08 SR Sisuradion. 9.00 Eko-

5.50 Jamie’s fi sh suppers

(R) [57214142]

5.557.58 Barnprogram

[38424697]

5.55 Chuggington (R)

[6477513] 6.05 Mumintrollens

äventyr (R) [9991245]

6.15 Tom & Jerry (R)

[39901806] 6.20 The looney

tunes show [5627719] 6.45

Batman [5538871] 7.10 Pokémon

(R) [9401974] 7.30

Dr Goja (R) [157210]

7.58 Nyhetsmorgon

[375141210]

11.30 Körslaget (R) [338239]

13.00 X Factor (R) [327734]

15.00 Underbart är kort

(R) [136852]

16.00 Bonde söker fru (R)

[8555535]

17.05 Vinnare: V64

[391142]

18.00 Dallas (R)

Amerikansk dramaserie

från 2012. [223332]

19.00 Nyheterna [421332]

19.20 Vädret [835177]

19.30 Sporten [990852]

Jurymedlemmen Marie

Serneholt bedömer talanger.

20.00 X Factor

Svensk underhållning från

2012. Del 3 av 21. Dagens

sökande är bland

andra gruppen Grit Licks,

Frida Sandén, gruppen

Cherry X och rapparen

Malcolm. [246158]

21.00 Beck:

I stormens öga

¿ ¡¡ Svenskt kriminaldrama

från 2009. När

ett bränt kvinnolik hittas

misstänker Säpo att Gunvald

Larsson har kopplingar

till mordet. I rollerna:

Peter Haber, MIkael

Persbrandt, Måns Nathanaelson.

[704142]

22.00 Nyheterna [706055]

22.05 Vädret [9959500]

22.15 Beck: I stormens

öga, forts

¿ [7617177]

23.10 Fotbollskanalen

Europa

Svenskt fotbollsmagasin

från 2012. [419993]

23.55 X Factor [1927852]

0.55 Två panka tjejer. 1.25 Wallander:

Firewall. Brittiskt kriminaldrama från

2008. 3.20 Mitt märkliga missbruk.

4.055.15 Hem till rden.

nyheter. 9.03 Alltid på en söndag.

11.00 Klingan. 12.00 Ekonyheter.

12.03 CD-revyn i P2.

14.00 P2 Dokumentär: Att

söka upprättelse. 15.00 SR

Sameradion. 16.00 SR Sisuradion.

17.00 Eldeman i P2. 18.00

Ekonyheter. 18.03 Swing! 19.00

Folke. 20.00 P2 Live Världens

liv på Umefolk 2012. 21.30 P2

Live klassiskt: Wagnerkonsert.

23.55 P2 Live klassiskt: Cole

Porter. 0.006.50 Notturno.

6.00 America’s funniest

home videos [929264]

6.25 Shake it up [2374871]

6.50 Den lilla sjöjungfrun

[9423784]

7.158.05 Brothers &

sisters [3296784]

8.50 America’s funniest

home videos (R)

[9914332]

9.15 Gilmore girls [9023500]

10.05 Greek [7974535]

11.00 Privileged [2958516]

11.55 The buried life

[5004210]

12.25 Secrets of Aspen

[963005]

12.55 Khloé & Lamar

[559264]

13.25 Losing it

with Jillian [1843061]

14.25 Biggest loser

Även 22/9. [5245887]

15.25 Ciao Bella

¿ ¡¡ Svensk dramakomedi

från 2007.

[8909429]

17.15 Hart of Dixie (R)

Amerikansk dramaserie

från 2011. [9436871]

18.15 Once upon

a time (R)

Amerikansk fantasyserie

från 2011. [2893264]

19.15 So you think

you can dance

Amerikansk tävlingsserie

från 2012. Del 12 av 15.

Åtta dansare ska bli sex.

Programledare: Cat Deeley.

Även 22/9. [4593852]

21.00 Partaj

NYTT Svensk humorserie

från 2012. Del 1 av 8.

Med Christine Meltzer

och Johan Petersson.

Även 22/9. [166448]

Derren Brown undersöker

hypnosens gränser.

22.00 Derren Brown:

The Experiments

NYTT Brittisk dokumentärserie

från 2012. Derren

Brown undersöker

hypnos och tar reda på

om någon kan bli hypnotiserad

till att döda en kändis.

[3448500]

23.05 CSI NY (R) [1436582]

0.05 CSI Miami. 1.00 Criminal minds.

2.00 Flashpoint. 2.45 Khloé & Lamar.

3.10 Secrets of Aspen. 3.30 Eli Stone.

4.15 Kyle XY. 4.55 Ugly Betty. 5.40

6.00 Pantertanter.

P3

6.03 P3 musik. 8.05 Christer.

11.03 Institutet. 12.03 Digilistan.

14.03 Korrerapporten.

16.03 Humorhimlen Lab. 18.03

P3 Browser. 20.03 Verkligheten

i P3. 22.05 Musikguiden i

P3: Soul. 0.02 Vaken.

P4

6.03 Country. 7.03 UR Miffora-

dagen Fredag 14 september 2012

7.30 Pitchmen. 8.25 Knight rider.

10.15 NYC Prep. 11.10

Amazing race. 12.05 Celebrity

fi t club USA. 13.05 Speeders.

13.35 Spin city. 14.30 Nu blåser

vi Sverige. 15.00 Erik &

Mackan hela och rena. 16.00

Simpsons. (R) 17.00 Family guy.

(R) 18.00 Fear factor USA. Realityserie

från 2003-04. 19.00

Amazing race. Realityserie från

2011. 20.00 How I met your

mother. Komediserie från 2009.

21.00 2 1/2 män. (R) 21.30

Anger management. (R) 22.00

Men at work. (R) 22.30 Dexter.

23.35 How I met your mother.

(R) 0.35 2 1/2 män. (R) 1.05

Driven to Kill. 3.05 Karatefylla.

3.35 Weeds. 4.05 Nu blåser vi

Sverige. 4.30 Amazing race. (R)

5.156.05 Celebrity fi t club

USA. (R)

6.00 En plats på landet. (R)

7.00 Drömhem vid havet. (R)

8.00 Bukowskis. (R) 8.55 Country

house rescue. (R) 9.50 Mary

queen of shops. 11.00 The

restaurant. (R) 12.10 En plats

på landet. (R) 13.00 Drömhem

vid havet. 14.00 Morden i

Midsomer. (R) 16.05 Kjelles

smakresa i Asien. (R) 17.00 Top

chef: Just desserts. 18.00 Bukowskis.

19.00 Masterchef

USA. 20.00 Morden i Midsomer.

Brittisk kriminalserie från 2009.

22.10 Mördare okänd. (R)

23.15 The closer. 1.15 Chase.

2.05 Fifth gear. 2.40 Curb your

enthusiasm. 3.505.30 The

closer. (R) 5.556.45 En plats

vid havet. (R)

9.00 Öarnas folk. (R) 9.55 Vattenliv.

(R) 10.0016.00 UR

Samtiden. 10.00 Tällberg Forum

2012: Att uppnå global tillit.

11.00 Tällberg Forum 2012: Så

förändras det fria ordet av teknologin.

12.20 Tällberg Forum

2012: Att gripa in och ta ansvar.

13.35 Livets ursprung och evolution:

Naturligt urval. 14.25 Tobias

Rawet: Att överleva förintelsen.

16.00 Tecken i skyn. (R)

16.50 Sten för sten. (R) 17.00

Skogens magiska rike. (R)

17.50 Jag minns.... (R) 18.00

Mark Zuckerberg mannen

bakom Facebook. (R) 18.50

Jag minns.... Hild Akre berättar

om sin idol hösten 1905. (R)

19.00 UR Samtiden Tema: Tällberg

Forum. Föreläsningar och

seminarier. 20.00 Får jag lov?

Den 11/11 klockan 11 börjar

festen i Wien och håller på till

fettisdagen. (R) 20.55 Blommornas

värld. (R) 21.00 Studio

natur. (R) 21.30 Låtarna som

förändrade musiken: San Francisco

och Seattle. (R) 22.00 Terrorismens

historia. (R) 22.55

Blommornas värld. (R) 23.00

Livsfarligt uppdrag: På höjden.

(R) 23.50 Duellen: Frihet. (R)

0.000.45 Destination New

York. (R)

dio. 8.05 UR: Sms från Soppero.

8.20 Mannheimer & Tengby.

10.45 Unga Radioteatern.

11.03 Svensktoppen. 12.03 Elfving

möter... 12.55 UR Barn

och musik: Ut och , ut och

. 13.03 P4 extra. 14.03

Sportextra. 16.45 Dagens eko

kvart i fem. 19.30 UR: Sms från

Soppero. 19.45 P4 Dans. 21.03

Da capo. 22.05 P4 Dokumentär:

GHB-Lindome. 23.05 P4

Musik. 0.02 Vaken.


dagen Fredag 14 september 2012

tv måndag

6.00 Rapport [25825]

6.05 Sportspegeln

[2865562]

6.25 Gomorron Sverige

[94866291]

10.00 Landet runt (R)

[5510949]

10.45 Familjebilder (R)

[9019630]

11.25 Sportspegeln (R)

[7968017]

11.55 Moraeus med

mera (R) [2292494]

12.55 Lilyhammer (R)

[1092524]

13.40 En historisk

trädrd (R) [4258388]

14.40 Kungsgatan

¿ ¡¡ Svenskt

drama från 1943.

I rollerna: Barbro Kollberg,

Sture Lagerwall. [7477017]

16.00 Rapport [80388]

16.05 Gomorron Sverige

[9192746]

16.55 Engelska

Antikrundan [6024949]

17.55 Sportnytt [2675494]

18.00 Rapport [68017]

18.10 Regionala nyheter

[5673253]

18.15 Fråga doktorn

Svenskt hälsomagasin

från 2012. [7019123]

19.00 Kulturnyheterna

[93678]

19.15 Regionala nyheter

[1737494]

19.30 Rapport [456]

20.00 Vem tror

du att du är

Svensk släktforskningsserie

från 2012. [5833]

Reglerna i norska bostadsrättsföreningar

upprör Frank.

21.00 Lilyhammer

Dramaserie från 2012.

Frank köper en lyxig takvåning

i centrala Lillehammer.

[54098]

21.45 Injustice

Kriminalserie från 2012.

Travers hittar bevis

rörande mordoffret

Lucy Wilson,. [882271]

22.30 Fabulous life

of Ana Gina [33369]

22.45 Rapport [8065814]

22.50 The event [4347678]

23.30 Engelska

Antikrundan [36340]

0.30 The spiral. 1.20 Rapport. 1.25

Line of duty. 2.25 Rapport. 2.30

Akuten. 3.203-25 Rapport.

Radio

P1

5.29 P1-morgon med Anna-Karin

Sivberg. 5.35 Ring P1. 5.45

Morgonandakt. 5.55 Sjöväder.

6.00 Morgoneko. 6.32 Nyheter

från Vetenskapsradion. 6.50

Tankar för dagen. 6.55 Landväder.

7.36 Nyheter från Vetenskapsradion.

7.46 Kulturnytt.

8.36 Nyheter från Vetenskapsradion.

9.20 Ring P1. 10.03

Kaliber. 10.35 Odla med P1.

Rageh Omaar berättar om

sin utvandring från Mekka.

8.00 Muhammeds liv (R)

[34456]

9.00 SVT Forum [19789253]

Personvalssystemet ett

meningslöst kryssande

12.00 Babel (R) [98630]

13.0015.28 UR [5062901]

13.00 Förorten brinner

om segregation (R) [34340]

13.48 Förorten brinner

till dig som pedagog (R)

[307058122] 13.55 När

barnet blev barn: Det

romantiska barnet (R)

[9621369] 14.00 Fatta

katastrofen (R) [5920]

15.35 Gudstjänst (R)

Ortodox liturgi i Uspenskij-katedralen,Helsingfors.

[1391098]

16.20 Nationalklenoder

(R) [3094982]

16.50 Trädrdsonsdag

(R) [3017833]

17.20 Nyhetstecken

[2556678]

17.30 Oddasat [51253]

17.45 Uutiset [969678]

18.00 Brittiska brott (R)

Brittisk dokumentärserie

från 2011. Repris från

22/1. [45949]

18.50 Glömda brott (R)

Reportageserie från

Go’kväll. [5397524]

19.00 Vem vet mest?

Svensk frågesport från

2012. Programledare:

Rickard Olsson. [3253]

19.30 Fritt fall

Komediserie från 2011.

Shoddy. Rick r från

klarhet till klarhet i jobbet

som presentatör på shoppingkanalen.

[2524]

20.00 Vetenskapens

värld

Svenskt vetenskapsmagasin

från 2012.

Del 4 av 18. Kriminalteknik

under luppen.

DNA, fi ngeravtryck och

annan kriminalteknisk bevisning

betraktas ofta

som facit i brottmål.

[7949]

21.00 Aktuellt [10814]

22.00 Sportnytt [12388]

22.15 Fotbollskväll 22.45 Kate! Så

skapas en ikon 23.40 Hex 0.30 Kulturnyheterna.

0.45 Agenda. 1.302.00

Kryddigt med Camilla Plum.

11.03 Tendens. 11.35 Radioföljetongen:

Giovannis rum.

12.00 Tolvslaget. 12.07 Meddelandetid.

12.10 Vetandets

värld. 13.05 Kulturnytt. 13.20

Vetenskapsradion Forum.

13.45 OBS. 14.03 Kulturdokumentären.

14.50 Mitt i

musiken. 15.03 Nordegren och

Epstein i P1. 16.00 Studio ett.

18.15 Lundströms bokradio.

19.03 Radioteatern. 19.35

Radioföljetongen. 20.03

6.00 Rachael Ray [9008253]

6.55 Nanny [3902456]

7.25 Masterchef Australia

[9679415]

8.25 Alla älskar Raymond

[1194291]

8.55 Jims värld [2619185]

9.25 The real housewives

of Atlanta (R)

[3114123]

10.20 Våra bästa år

[5067901]

11.10 New Zealand’s

next top model (R)

[5598475]

12.05 Project runway (R)

[7357104]

13.05 Extreme home makeover

[700938]

14.00 How I met your

mother [586104]]

15.00 The real housewives

of Atlanta

[826369]

16.00 New Zealand’s

next top model

[820185]

17.00 Project runway

[839833]

18.00 Revenge

Dramaserie från 2011.

[681185]

18.55 Keno [7072543]

19.00 Kontaktannonsen

[409456]

19.30 Djurakuten [408727]

20.00 Top model

Amerikansk realityserie

från 2012. I detta avsnitt

får vi följa med

och se höjdpunkter

från den gna säsongen.

[776765]

21.00 Ensam

mamma söker

Svensk realityserie från

2012. [301475]

22.00 Project accessory

Amerikansk realityserie

från 2011. Designerna

får i uppgift att skapa en

strandlook, inklusive

accessoar. [307659]

Abby håller ett föredrag om

fl ottans egna ordningsmakt.

23.00 Navy CIS

Amerikansk kriminalserie

från 2009. [412017]

23.55 Sex and the city

[5842272]

0.35 Jims värld. 1.05 Without a trace.

2.00 Bones. 2.50 Top chef. 3.40 Sex

and the city. 4.10 Alla älskar Raymond.

4.355.00 Funniest pets and people.

Tendens. 20.35 Ring P1. 20.45

OBS. 21.03 Radiokorrespondenterna.

21.35 Mitt i musiken.

21.45 Tankar för dagen.22.10

Radiosporten. 22.12 Studio ett.

23.07 Vetandets värld. 23.30

På minuten. 0.02 Odla med P1.

0.30 Kaliber. 1.02 Publicerat.

P2

6.00 Sisuradion. 6.35 Sameradion.

6.50 Aurora. 9.00 Önska

5.50 Nyhetsmorgon

[80198814]

10.00 Efter tio [2331291]

11.35 Hem till rden

Även 18/9. [6474611]

De lever ett stressigt liv på

Holby City General Hospitals.

12.45 Holby city [4639494]

14.00 Bygglov (R)

SE OM [468369]

15.00 Plastikkirurgerna

[817611]

16.00 Robinson [828727]

17.00 Äntligen hemma

[837475]

18.00 112

på liv och död (R)

SE OM Svensk dokumentärserie

från

2011. Magnus, polisman

i Gävle, åker på ett

larm om skadegörelse.

[831291]

19.00 Nyheterna [470524]

19.15 Lokala nyheter

[4240659]

19.20 Väder [280475]

19.30 Halv åtta hos mig

Svenskt matlagningsserie

från 2012. Del 17

av 60. Fyra stockholmare

ska turas om att bjuda

varandra på middag

och först ut är Robert.

Han bjuder bland annat

på nässelsoppa, tandoori-

och shanghaicurrymarinera

lax.

[406369]

20.00 X Factor

Svensk underhållning

från 2012. Del 4 av 21.

Den stilsäkra tjejgruppen

Fusion, den potentiella

kärleksduon Two Pieces

och norrländska Sara söker

till ”X Factor”. Dessutom

bjuder kantorn Hans

på en show juryn sent ska

glömma. [774307]

21.00 Underbart är kort

Svensk dokumentärserie

från 2012. Musikern Jonas

Hörnblads längd är

en meter vilket innebär

att han är kort bland de

kortvuxna. [309017]

22.00 Nyheterna [398901]

23.00 House (R) [410659]

23.55 X Factor (R)

[1994524]

0.55 The defenders. 1.50 Lie to me.

2.50 Arkiv X. 3.50 Kvinnor som mördar.

4.204.50 Hem till rden.

i P2. 10.03 Klassisk förmiddag.

12.00 Musikmagasinet. 13.00

SR på persiska. 13.30 SR på

romani. 14.00 SR på kurdiska.

14.30 SR på arabiska. 15.00 SR

på engelska. 15.30 Sameradion.

17.00 P2 Klassiskt. 18.04

P2 Klassiskt. 19.19 Mitt i musiken.

19.30 P2 Live klassiskt:

Konsert med Paris kammarorkester.

21.10 P2 Live klassiskt:

Jan Bark. 21.30 Nu! 22.30 Kalejdoskop.

0.006.50 Notturno.

6.05 The buried life (R)

[9414036]

6.30 Vakna med

The Voice [4392611]

9.35 Breakthrough

with Tony Robbins (R)

[9792185]

10.25 Desperate

housewives [5604543]

11.20 Sjunde himlen

[9317794]

12.20 Real housewives

of New York [5775475]

13.20 Ellen DeGeneres

show [7272017]

14.10 Losing it

with Jillian (R)

[6951123]

15.10 Gossip girl [5002543]

16.05 Unga mödrar

[4259340]

16.35 America’s

funniest home videos

[3681340]

17.05 Grey’s anatomy

[199098]

18.00 The middle [218291]

18.30 Vänner [293982]

19.00 2 1/2 män [766253]

19.30 The Big

bang theory

Amerikansk komediserie

från 2010. Del 9 av 24.

Penny vill att Leonard ska

låtsas vara hennes pojkvän

när hennes pappa

kommer på besök eftersom

pappan hatar alla

puckon hon träffat tidigare.

Howard, Raj, och Bernadette

tillbringar hela

natten med att titta i ett

teleskop. [765524]

20.00 Färjan

Svensk dokumentärserie

från 2012. [534302]

21.00 CSI NY

Amerikansk kriminaldramaserie

från 2011..CSIteamet

hamnar i den

hårda konkurrensen i tvspelsvärlden.

[660630]

Filip & Fredrik serverar

dygnets senaste händelser.

22.00 Breaking news

med Filip & Fredrik

[666814]

23.00 The Big bang

theory (R) [667123]

23.25 2 1/2 män [3605920]

23.55 CSI [8269185]

0.55 Färjan. 1.55 Fringe. 2.45 Kyle XY.

3.30 Everwood. 4.10 Ellen DeGeneres

show. 4.505.15 Unga mödrar.

P3

6.05 P3 musik. 6.30 Morgonpasset.

10.02 PP3. 12.05 Musikguiden

i P3. 13.02 P3 Nyhetsguiden.

14.02 Christer.

16.10 Tankesmedjan. 17.05

Carpe Fucking Diem. 18.06

Verkligheten i P3. 18.30 Musikguiden

i P3 med gästredaktör.

22.03 Musikguiden i P3 med

din playlist. 23.07 Ligga med

P3. 0.02 Vaken.

31

radio&tv

7.25 Lois & Clark. 8.20 Jims

värld. 8.50 Just shoot me. 9.20

Chuck. (R) 10.45 Våra värsta år.

11.45 Stargate Atlantis. 12.40

Stargate SG-1. 13.35 Chuck.

14.30 Simpsons. (R) 15.30 Family

guy. (R) 16.30 Scrubs. (R)

17.30 My name is Earl. 18.00

2 1/2 män. 18.30 How I met

your mother. 19.00 Family guy.

20.00 Simpsons. 21.00 Anger

management. 21.30 Men at

work. 22.00 2 1/2 män. 22.30

Outsourced. 23.00 Scrubs.

0.00 How I met your mother. (R)

0.30 My name is Earl. (R) 1.00

Spin city. 1.30 Skål. 2.00 Simpsons.

(R) 2.30 Våra värsta år. (R)

3.30 Magnum. 4.20 Burn notice.

5.055.55 Stargate Atlantis.

(R)

6.45 En plats vid havet. 7.40

Masterchef goes large. (R) 8.15

Våra bästa år. 9.05 Property ladder.

(R) 10.0011.05 The

apprentice. (R) 11.35 Masterchef.

(R) 12.45 Masterchef

goes large. 13.50 En plats i solen

borta eller hemma bäst?

(R) 14.50 Masterchef USA. (R)

15.45 Property ladder. 16.45

The apprentice. 18.00 Celebrity

masterchef. 19.00 Antiques roadtrip.

20.00 The mentalist.

21.00 Million dollar listing New

York. 22.00 Kjelles smakresa i

Asien. 23.00 Alla älskar Raymond.

23.30 Bones. (R) 0.25

Brottskod: Försvunnen. (R) 1.20

I lagens namn: Brottslig synvinkel.

2.15 Bones. 3.10 Alla älskar

Raymond. (R) 3.35

Brottskod: Försvunnen. 4.35

5.30 I lagens namn. (R)

9.00 En bok, en författare: Ett

kort uppehåll. (R) 9.30 Ingermanland:

Flykten till folkhemmet.

(R) 10.00 Destination New

York. (R) 10.45 Fartyg på specialuppdrag.

(R) 11.00 Mark

Zuckerberg mannen bakom Facebook.

(R) 11.50 Duellen:

Drottning. 12.00 SVT Forum.

12.00 EU-samtal. 12.30 EUsamtal.

13.00 Riksdagen: Utfrågning

om Sverige och den europeiska

terminen. 15.00 Från

Apelrydsseminariet: Varför så

stora skillnader i EU? 16.00 UR

Samtiden. 19.00 Öarnas folk.

Marquesa-öarna. Christian Karembeu

söker upp sina rötter på

öarna i Franska Polynesien. (R)

19.55 Vattenliv. Serie om naturlivet

i våra hav. (R) 20.00 Nordisk

vildmark. Finland. (R) 20.55

Vilda underverk Afrika. Upptäck

Afrikas rika djurliv och ekosystem

från Sahara till Godahoppsudden.

(R) 21.00 Världen:

Arrangerad lycka. 22.00

Får jag lov? (R) 22.55 Blommornas

värld. (R) 23.00 Terrorismens

historia. (R) 23.55 Blommornas

värld. (R) 0.00 Barnen

bakom rubrikerna: Förenta staterna.

(R) 0.301.00 Medialized:

Your place or mine? (R)

P4

5.59 Lokala program. 13.05

P4 extra. 15.03 Lokala program.

16.45 Dagens eko kvart

i fem. 17.45 Barnradion:

Vindrutetorkaren. 18.00 Klartext:

Nyheter på lätt svenska.

18.10 City Sisu. 18.15 Sisuuutiset.

19.00 Sportextra.

21.40 Karlavagnen. 0.02 Vaken.

Programmet för dig som är

vaken helst enkelt.


Tack för i dag

fredag den 14 september 2012

Se Piensohos

predikan på

Dagen.se

Niklas Piensoho, pastor

och föreståndare i Filadelfia

Stockholm, predikar

inför riksdagsmän, regeringen

och kungahus när Riksmötet

för 2012-2013 öppnar på tisdag.

Åtta minuters förkunnelse som vi

tror att många Dagenläsare är intresserade

av att följa.

Med stor Glädje kan jag berätta

att vi fått möjlighet att filma un-

dergudstjänsten i Storkyrkan

som äger rum

vid lunchtid. Undertisdagseftermiddagen

lägger

vi ut klippen på

webben, där de

sedan finns kvar

105 36 stockholm

Tfn: 08-619 24 00

Fax: 08-619 24 66

Thomas Österberg,

redaktionschef

en

god

tanke till politiker

som jobbar

hårt, men

sällan får uppskattning.

några dagar att in och titta/

lyssna. Förhoppningsvis också

med en del kommentarer från de

närvarande.

Arrangemanget har blivit möjligt

genom ett samarbete med

Tv Inter.

självklart koMMer vi att rapportera

i papperstidningen under

onsdagen, där det också r att

läsa om budskapet från predikstolen

till Sveriges ledande politiker.

Det är en viktig höst som ligger

framför. När kyrkan vänder sig

till det omgivande samhället är

det en självklarhet för oss att vara

med. Innehållet i den kristna tron

har aldrig varit tänkt att isoleras

till en begränsad krets.

Ansvarig utgivare:

Daniel Grahn

E-postadresser:

fornamn.efternamn

@dagen.se

POSTTIDNING A

Tipsa Dagen! Dagen på tisdag

■ Känner du till en nyhet

som Dagen borde skriva

om? Hör av dig!

Mejl: tips@dagen.se

Telefon: 08-619 24 24

Sms: 076-538 24 24

Redaktion

Redaktionschef: Thomas Österberg

Nyhetschef: rickard Alvarsson, David Wingren

Featurechef, utv. redaktör: Ann Jonsson

Opinionsredaktör: elisabeth sandlund

FoTo: Pierre eriksson

Marknad

Vd: Daniel Grahn

Marknadschef: Claes Parsmo

Annonschef:

Liselotte skoglund

Kundcenter

Prenumeration, utebliven tidning:

08-619 24 20, info@dagen.se

Annons:

08-619 24 60, annons@dagen.se

Mannen bakom

Gullbranna -

festivalen jubilerar

Andreas Joakimson.

Hockeylag får hjälp från kyrka

Pekar uPPåt. Timrå är inte favorittippat inför årets

säsong, men hoppas på att överraska.

Vädret för fem dagar framåt

I morgon

Söndag

Måndag

Timrå är inte direkt favorittippat

inför elitserien i ishockey som

har premiäromng i kväll. Men

kanske kan lite stöd från kyrkan

hjälpa laget.

Svenska kyrkan i Timrå stöttar

sitt lag Timrå IK. Det har blivit

en tradition att visa lagets bortamatcher

på Café Inbetween.

Häromdagen tog kyrkan ett nytt

initiativ och bjöd in spelare och

ledare till upptaktsträff med

fika, bön och andakt.

Prästen Tommy Wadebeck,

som hjälpt Tre Kronor med den

mentala träningen, peppade laget

inför årets säsong, skriver

Dagbladet.

Låt er inte styras av rädsla

att förlora. Använd den energi

som finns i rädslan och gör om

den till en vinnande kraft i stället,

sa han till spelarna.

Tisdag

Onsdag

Vi tror

på SMguld

och

laget behöver

all hjälp

det kan få.

Pernilla

eurenius

+25

+20

+15

+10

+5

0

5

10

15

Prenumeration

12 månader: 1 886 kr

6 månader: 1 018 kr

3 månader: 558 kr

Autogiro: 162 kr/månad

Timrå hör inte till de favorittippade

lagen och enligt experterna

får laget kämpa om att

slippa kvalserien. Men i Timrå

församling finns de som tror att

laget kan överraska och till och

med hela vägen.

Vi tror på SM-guld och laget

behöver all hjälp det kan få,

säger Pernilla Eurenius i Timrå

församling till SVT Mittnytt.

lovar inget guld

Tommy Wadebeck vill inte utlova

SM-guld men hoppas att

det ska bra.

Vår Herre bryr sig nog lika

mycket om Modo, Skellefteå och

alla de andra lagen. Men däremot

tror jag vi kan rikta uppmärksamheten

inåt också och

växa på insidan med hjälp av

kraften från ovan.

Solen upp

Luleå

Stockholm

Göteborg

Lund

Luleå

Stockholm

Göteborg

Lund

Solen ner

ThOMAs MANFREdh

dagens läsarresa

sista

chansen

ReseaRRangöR: Israel Tours.

Tid: Onsdag 31 oktober onsdag

7 november 2012. Direktflyg med

Norwegian Arlanda Tel Aviv.

PRis: Normalpris 14 745 kronor

1000 kronor i läsarrabatt.

Hotell, frukost, middag och alla

inträden inr i priset.

KaPlan: Elisabeth

Sandlund.

På PRogRammeT: Rundresa

FoTo: Jens L esTrADe, sCAnPiX

i Galiléen med båttur på

Gennesarets sjö. Besök på

Masada och bad i Döda

havet. Jerusalem och

Betlehem.

assd

extra

till det heliga landet » 31 okt - 7 nov

seminaRieR:

Docent Göran Larsson,

välkänd expert

på relationen mellan

judendom och kristen-

nyheter från två världar

dom, och Arne

Lapidus, Dagens

medarbetare i Israel,

besöker oss

var sin kväll.

elisabeth sandlund göran larsson

arne lapidus

infoRmaTion

och boKning:

Kontakta Israel Tours,

08-661 25 00. Ange kod ”Grupp

Dagen”. info@israeltours.se

anmäl

dig snarast,

senast 14

september!

05.54

06.17

06.43

06.39

18.59

19.08

19.30

19.23

Tryck: V-TAB,

Västerås, 2012

Dagen ansvarar

ej för obeställt

material.

More magazines by this user
Similar magazines