Konstbroschyr 2013.pdf

visitvarnamo.se

Konstbroschyr 2013.pdf

Den offentliga konsten i Värnamo

2013


Foto: Cecilia Gustavsson

Design och grafisk formgivning: Cecilia Gustavsson och Britt Gunnarsson

Text: Cecilia Gustavsson och Marlene Ulfsax

Ansvarig utgivare: Kulturnämnden Värnamo Kommun

Tryck: Vaktmästeriet Värnamo Kommun


Innehåll

Karta över Värnamo .......................................................................................................................................... 2

1. Virtuell spiral .................................................................................................................................................. 4

2. Ying-Yang Torso (replik) ................................................................................................................................. 5

3. Diagonal ......................................................................................................................................................... 6

4. Kattfot ............................................................................................................................................................ 7

5. Katedralskepp ................................................................................................................................................ 8

6. Utan titel ........................................................................................................................................................ 9

7. Stående ........................................................................................................................................................ 10

8. Folkrörelsekvinnan ...................................................................................................................................... 11

9. Värnamo Lilja ............................................................................................................................................... 12

10. Per och Kersti ............................................................................................................................................. 13

11. Löst konflikt ............................................................................................................................................... 14

12. Kopparkatedral .......................................................................................................................................... 15

13. Gemenskap (Turkens bänk) ....................................................................................................................... 16

14. Innocence .................................................................................................................................................. 17

15. Hanna Ouchterlony.................................................................................................................................... 18

16. Marknadsbilder ......................................................................................................................................... 19

17. Marknadsgycklare...................................................................................................................................... 20

18. Mäster Olof ................................................................................................................................................ 21

19. Olympia ...................................................................................................................................................... 22

20. Moder Jord med Adam och Eva ................................................................................................................ 23

21. Ornament .................................................................................................................................................. 24

22. Glädjerum .................................................................................................................................................. 25

23. Dans ........................................................................................................................................................... 26

24. Det stora fröet ........................................................................................................................................... 27

25. Tidsspegeln ................................................................................................................................................ 28

26. Riktning ...................................................................................................................................................... 29

Offentlig konst utanför Värnamo stad ............................................................................................................ 30

Karta över Värnamo med kringorter ............................................................................................................... 30

27. Åminnelse .................................................................................................................................................. 31

28. Hans (pojke) ............................................................................................................................................... 32

29. Båtbärarna ................................................................................................................................................. 33

30. Klotet ......................................................................................................................................................... 34

31. Kuben ......................................................................................................................................................... 35

32. Tetraeden .................................................................................................................................................. 36

33. Mellanrum ................................................................................................................................................. 37

34. Sluten bågform .......................................................................................................................................... 38

35. Kattfot ........................................................................................................................................................ 39

36. Malmtagaren ............................................................................................................................................. 40

37. Gårdfarihandlaren ..................................................................................................................................... 41

38. Sägnen om Enskälle ................................................................................................................................... 42

Konst på Gummifabriken ................................................................................................................................. 43

1


Karta över Värnamo

1

Räddningsstation

2

Halmstadsvägen

Trälleborgs skolan

3

2

4


8

Järnvägsstn

Kulturhuset

6,7

5

12

9-10

Storgatan

13-15

11

Stadshus

19

16-18

20-23

Finnvedens utbildningscentrum

3

Växjövägen

25

Vårdcentral

24

26

E4


1. Virtuell spiral

Räddningstjänsten

Set Söderholm

Född 1943 i Eksjö

Set Söderholm har gjort neonkonstverket på Räddningstjänstens fasad. Han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan

och arbetar med skulptur, installation, måleri, ljusprojekt mm. Set Söderholm vill i sin konst anknyta

till något allmängiltigt som är gemensamt för människor i alla tider och alla kulturer.

Namnet ”Virtuell spiral” syftar på den del av spiralen som kommer utanför fasaden och som i en av de olika

tändnings- och släckningssekvenserna antyds genom att uppehåll görs för de neonrör som inte finns.

Han fick idén efter att ha gjort ett ljusprojekt med nattliga fotografier av rörliga ljuskällor. Fotografierna

togs med väldigt lång exponeringstid som visade vackra färgsprakande virvlar av ljus i det mörka landskapet.

Efter projektet fick han idén att göra någon av bilderna till en permanent skulptur i neonljus.

Inköpt av Värnamo kommun 1995 Koordinater: X 6340161

Y 180527

4


2. Ying-Yang Torso (replik)

Mossleskolan

Arne Jones

Född 1914 i Borgsjö, Västernorrland

Död 1976 i Stockholm

Arne Jones utbildade sig på Konsthögskolan på 40-talet där han hade Eric Grate som lärare och senare

träffade han Bror Hjort som blev något av en läromästare. Han ingick i konstnärsgruppen 1947-års män

med bl.a. Lennart Rohde och Karl Axel Pehrson, vilka var pionjärer för den konkreta konsten i Sverige.

Senare utvecklades hans konst till en mer poetisk klassicism, där han hade en sorts önskan att kombinera

moderna material med ett klassiskt tema. Man kan ofta se inslag av gotisk stil i hans konst och han strävade

efter att försöka upphäva tyngdlagen i sina konstruktioner.

”Ying-Yang” (Yin-Yang) skulpturer finns i ett flertal svenska städer, bl.a. i Borås och Göteborg.

Hans utgångspunkt var den mänskliga kroppen och mycket inspiration kommer från den kinesiska vishetsläran

Taoism. Enligt denna är Yin och Yang tecknet för kvinnligt-manligt (och växlingen där emellan),

mörker-ljus och månen-solen. Bilden visar originalskulpturen som nu är ersatt av en replik i rostfritt stål.

”För fan, konsten föds inte av brist. Den föds av överflöd. Den föds när hjärna, hjärta och alla

sinnen flödar över och bär sig åt. Blodet rusar till händerna som börjar organisera med all

kunnighet de inhämtat under sitt liv - och glömt bort att de kan. Hela kroppen synkroniseras att

manifestera en idé.” (Arne Jones 1970)

Inköpt av Värnamo kommun 1973 Koordinater:

5


3. Diagonal

Trelleborgsparken, Sveavägen

Folke Truedsson

Född 1913 i Kristianstad

Död 1989

Folke Truedsson var slöjdläraren som bytte bana och utbildade sig till konstnär. Han gick på kungliga konsthögskolan

i Stockholm och studerade för Eric Grate. Först strävade han länge efter att finna en fulländad

naturalism i sin konst men ändrade sig och arbetade sedan i många år för att nå fram till en fri, abstrakt

form, och gick i bräschen för den ickeföreställande skulpturen i Sverige. Oftast använde han material som

brons, sten och betong i sina skulpturer. Från början målade han och det var först i mitten av 50-talet som

han övergick till att skulptera.

I Värnamo har han gjort skulpturen ”Diagonal” i förgyllt aluminium. Den står i ett bostadsområde vid Trelleborgsparken.

(Se även nr 34)

"Formerna skall uttrycka eller bidra till att skapa en atmosfär utanför formerna. Det är det som är

själva innehållet. Om man vill att det skall finnas en mening med konsten är det viktigt att skapa en

atmosfär som påverkar människan.” Folke Truedsson om sig själv, om formen och konsten.

Inköpt av Värnamo kommun 1968 Koordinater: X 6340966

Y 182049

6


4. Kattfot

Rondellen, Sveaplan

Kenneth Johansson

Född 1946 i Växjö

Kenneth Johansson väljer sten till sina skulpturer med stor noggrannhet som han sedan bearbetar med borr

och sliptrissor.

Kenneth beskriver sin konst som: ”Ett försök att närma sig det enkla. Jag vill att mina skulpturer ska bära

något oväntat, kanske förvånande i sitt sammanhang. Något som stämmer till eftertanke, men inte utan

humor och värme.”

Han finns bl.a. representerad på Konstmuseet i Göteborg, Lund samt Smålands konstarkiv.

Skulpturen ”Kattfot” i röd granit och corten (röd/brunt stål) står placerad i rondellen ovanför viadukten.

(Se även nr 7)

Inköpt av Värnamo kommun 2008 Koordinater:X 6340490

Y 182136

7


5. Katedralskepp

Västermogatan 9

Vivianne Geijer

Född 1941 i Värmland

Vivianne Geijer har en gedigen utbildning bl.a. Formlära vid Lunds universitet, Forum Målarskola samt flera

skulpturutbildningar med bl.a. svets för bronsgjutning och rakubränning, betonggjutning, ciselering och

patinering, hon arbetar mest i brons. Vivianne Geijer har kopplingar till Värnamo och ansåg därför att

skeppet hade seglat i hamn när Värnamo kommun köpte ”Katedralskepp”.

”När jag skulpterar en abstrakt skulptur är formen en konsekvens av en inre upplevelse, där

materialet är anpassat till den idé som jag önskar genomföra.”

Inspirationen kan vara upplevelsen av ett möte, ett spår i snön, musik eller poesi, texter i dagspressen eller

andra konstnärers utställningar. Upplevelser kan också vila i det undermedvetna i flera år och sen växa

fram som ett färdigt och nytt koncept.

Inköpt av Värnamo kommun 1998 Koordinater: X 6340348

Y 182551

8


6. Utan titel

Kulturhuset Cupolen

Gun Gordillo

Född 1945 i Lund

Gun Gordillo är skulptör och arbetar framför allt med neonljuset som uttrycksmedel i sin konst. Hennes

konstverk kännetecknas av lätthet och flyktighet. Hon är bosatt i Köpenhamn där hon är utbildad på Kungliga

Danska Konstakademin.

Konstverket på Kulturhuset Cupolens norrfasad är tillverkat i stål och neon.

”Jag önskade göra något på fasaden som kunde upplevas nere från stan och från viadukten.

Jag var glad för det typiska 50-talshuset med fina proportioner inomhus och vackert ärrat

koppartak över hela huset. Den stora stålformen målad i grönturkos färg associerar till

kopparfärgen på taket. Det blå neonljuset ger en aura kring formen.”

Inköpt av Värnamo kommun 1999 Koordinater: X 6340523

Y 182456

9


7. Stående

Kulturhuset Cupolen

Kenneth Johansson

Född 1946 i Växjö

Kenneth Johansson är känd för sina monumentala stenskulpturer, främst i diabas. Han är utbildad vid

Konstfack i Stockholm och har en bakgrund som målare. Man kan tydligt se ett samband mellan hans

skulpturer men samtidigt är varje skulptur en ny upplevelse och de manar till eftertanke och kan ibland

vara lite svårtolkade. Stenen har en ljusreflekterande ytbehandling som lockar fram ett färgspektra som

bildar spännande motpoler hos stenen (t.ex. det hårda blir mjukt och det tunga blir lätt).

Skulpturen ”Stående” i diabas står placerad utanför entrén till Kulturhuset Cupolen. Inne i biblioteket finns

även skulpturen ”Lyssna”.

Inköpt av Värnamo kommun 1989 Koordinater: X 6340510

Y 182468

10


8. Folkrörelsekvinnan

Järnvägsstationen

Lena Lervik

Född 1940 i Kristianstad

”Folkrörelsekvinnan” står placerad vid järnvägsstationen. Uppdraget Lena Lervik fick av Värnamo kommun

var att göra ett monument över de inom våra folkrörelser som har arbetat i det tysta. Kvinnan håller i ett

plakat där det står just: ”Hyllning till dem inom våra folkrörelser som verkar i det tysta”.

Lena valde att skildra kvinnan som bistod sin partner när hon inte själv hade rösträtt. Kvinnan som agiterade,

annonserade, eldade i möteslokalen, satte upp affischer och kokade kaffe. Här står hon omgiven av

den halva gjutformen av en röstande man.

(Se även nr 20)

Inköpt av Värnamo kommun 1993 Koordinater: X 6340734

Y 182443

11


9. Värnamo Lilja

Torget, Bruno Mathsson plats

Per-Erik Willö

Född 1921 i Husie, Malmö

Fontänen Värnamo Lilja är gjord i koppar och granit och pryder Centralplan i Värnamo. Dess skapare

Per-Erik Willö är målare och skulptör. Han har bl.a. gjort ett flertal predikstolar, fontäner och fasadreliefer

till olika platser i Sverige.

Han började med att tälja trägubbar i slöjden och fortsatte som bildhuggare på möbelindustri, innan han

studerade skulptur på Konstfack och Kungliga konsthögskolan (sammanlagt 7 år), där han gick samtidigt

som Bror Hjort.”Jag började redan i tolvårsåldern med att skära trägubbar i skolslöjden. Så jag har hållit på

non stop i hela mitt liv med skulptur." Sa han i en intervju inför sin 90-års dag. Per-Erik använder ofta en

mosaikstil i konstverken som han kallar ”Huseistilen” som tex Flora II på stora torget i Hässelby. Oftast är

mosaiken i många vackra färger, men i ”Värnamo Lilja” kan man också tydligt se mosaikformen i en lite mer

stram variant.

Inköpt av Värnamo kommun 1961 Koordinater: X 6340623

Y 182712

12


10. Per och Kersti

Flanaden

Karl Göte KG Bejemark

Född 1922 i Ovansjö, Gävleborg

Död 2000

Skulpturen Per och Kersti som står på Flanaden i Värnamo centrum hänvisar till den berömda dikten ”På

Värnamo marknad” av Carl Snoilsky, om kärleksparet som på 1700-talet möttes på Värnamo marknad men

som fick vänta många långa år innan de kunde gifta sig (se ovan).

KG Bejemark studerade vid Konstakademien och var professor där under åren 1971-78. Under 1950- och

60-talet arbetade han med abstrakta skulpturer samt plåtskulpturer som ger associationer till mänskliga

former. Mot slutet av 1960-talet gick han ifrån det abstrakta och på 70- och 80-talet gjorde han flera realistiska

skulpturer av kända svenskar, i brons och trä. KG Bejemark är främst känd för sina skulpturer på offentliga

platser.

Inköpt av Värnamo kommun 1990 Koordinater: X 6340584

Y 182736

13

”Vid Värnamo på marknaden

En aftonstund det var,

Då Per och Kersti bytte ring

Som troget fästepar

Sen skildes de att taga tjänst,

Envar med mod och hopp.

Om sex år ses vi här igen

Så hade de gjort opp. […]”


11. Löst konflikt

Hotell Tre Liljor

Rune Karlzon

Född 1930 i Bottnaryd

Död 2001

”Löst konflikt” står vid Åbrons västra brofäste, där Lundbergs möbelfabrik en gång låg. På skulpturen i

rostfritt stål och brons kan man läsa: ”Här låg Lundbergska fabriken. År 1904 bildade arbetarna fackförening.

En konflikt följde. Den löstes år 1911. Föreningsrätten var härmed erkänd.” (Se även nr 25)

Inköpt av Värnamo kommun 1986 Koordinater: X 6340584

Y 182736

14


12. Kopparkatedral

Rondell, Dr Lundskogs plats

Carl Magnus

Född 1943 i Getinge

”Kopparkatedral” är 6 meter hög och pryder rondellen på Dr Lundskogs plats. Skulpturen är ett landmärke

som samverkar med platsen, gatorna och husens olika arkitektur runt omkring. Den kan upplevas lika fint

på distans som på nära håll vilket var konstnärens avsikt. När man kör eller går runt den så förändras dess

form och uttryck av den ”veckade” formen och det förstärks ytterligare av ljuset som lyser kvällstid och som

skiftar färg. (Se även nr 21)

Inköpt av Värnamo kommun 2005 Koordinater: X 6340742

Y 182778

15


13. Gemenskap (Turkens bänk)

Åbroparken

Annika Heed

Född 1955, bosatt i Sollentuna

Annika Heed är utbildad i skulptur på Konstfack och på Kungliga konsthögskolan. Tecknande och skulpterande

har ofta en nära relation och i Annikas konst finns en tydlig växelverkan dem emellan. Kontakten med

musiken spelar också en viktig roll i hennes konst.

Turkens bänk är en mjukt modellerad bänk med ett avtryck efter en människa, som om någon vilat där och

just rest sig och gått. Bakom bänken finns en fristående relief som visar ett landskap, en turkisk by vid ett

hav till höger och ett svenskt landskap till vänster. Man kan använda reliefen som ryggstöd. Bänken är uppvärmd

och skön att sitta på även under vintern.

”Tanken är att om vi ser de goda avtryck vi människor gör i världen blir vi mindre uppgivna utan

upplever istället den gemensamma urkraften.” (Annika Heed)

Gåva till Värnamo kommun 2012 från Kadim Akca Koordinater: X 6340630

Y 182867

16


14. Innocence

Åbroparken

Carl Eldh

Född 1873 i Söderskogen, Uppland

Död 1954

Carl Eldh arbetade som ornamentbildhuggare när han vid 19 års ålder antogs till Tekniska skolan i

Stockholm, nuvarande Konstfack, med siktet inställt på en skulptörutbildning i Paris. Paristiden blev startpunkten

för Carl Eldhs liv som självständig konstnär. Han inspirerades av Auguste Rodin men utvecklade en

egen stil.

Under 1920- och 30-talen var Carl Eldh vid sidan av Christian Eriksson och Carl Milles den mest anlitade

skulptören i Sverige och hans verk finns än idag spridda över hela landet.

Innocence, som står placerad utmed Lagan i Åbroparken i Värnamo, är en replik av den skulptur som Carl

Eldh representerade Sverige med på världsutställningen i Paris år 1900. För den erhöll han ett hedersomnämnande

från franska staten.

Inköpt av Värnamo kommun 1950 Koordinater: X 6340612

Y 182884

17


15. Hanna Ouchterlony

Åbroparken

Sten Ericson

Född 1909 i Mariefred

Död 2001

Hanna Ouchterlony (1838-1924) växte upp i Värnamo. Hon arbetade som bokhandlare men reste till

England för att utbilda sig inom Frälsningsarmén. Hon startade dess arbete i Sverige 1882 och i Norge sex år

senare. Under en tioårsperiod var Hanna Ouchterlony ledare för Frälsningsarmén här i Sverige och därmed

en av landets främsta religiösa ledargestalter.

Sten Ericson gjorde 1958 denna byst i brons av Hanna Ouchterlony, placerad i Åbroparken. Runt sockeln

löper en bildfris med motiv föreställande Frälsningsarméns etablering i Sverige.

Sten Ericsson utbildade sig på Tekniska skolan i Stockholm och för Nils Möllerberg på konstakademien.

Hans skulpturer är oftast människor i helformat, som står enkelt och ledigt. De är okonstlat realistiska men

speglar också osäkerhet i kroppshållning och ansiktsdrag. Hanna Ouchterlony går mot strömmen, förutom

att hon är avbildad i en byst, ser hon också stram och självsäker ut. Sten Ericson har skapat ett antal

offentliga skulpturer i flera städer bl.a. i Stockholm, Linköping och Köpenhamn.

Inköpt av Värnamo kommun 1958 Koordinater: X 6340641

Y 182905

18


16. Marknadsbilder

Kyrktorget

Bror Marklund

Född 1907 i Husum, Ångermanland

Död 1977

Kyrktorget i Värnamo är helt och hållet utsmyckat av skulptören Bror Marklund. ”Marknadsbilder” och

”Marknadsgycklare” köptes in vid samma tillfälle och fyra år senare kompletterades utsmyckningen med

skulpturgruppen ”Mäster Olof”.

Men utsmyckningen rörde upp känslor hos Värnamoborna. Inte minst den gravida kvinnan i

”Marknadsbilder”. I Carl Snoilskys berömda dikt om kärleksparet Per och Kersti som träffades på Värnamo

marknad, antyddes nämligen inte att Kersti var gravid. Dock är kvinnan i skulpturgruppen officiellt okänd.

Även grisen upprörde folk, som hävdade att det bara är sjuka grisar som sitter på baken, som Bror

Marklunds gris gör.

Inköpt av Värnamo kommun 1970 Koordinater: X 6340478

Y 183148

19


17. Marknadsgycklare

Kyrktorget

Bror Marklund

Född 1907 i Husum, Ångermanland

Död 1977

De färgglada marknadsgycklarna i plåt lyser upp Kyrktorget. De köptes in samtidigt som ”Marknadsbilder”.

Bror Marklund blev på 20-talet ornamentbildhuggare i Stockholm och sedan elev till Carl Milles och Nils

Sjögren. Han utbildade sig vid Konsthögskolan, dit han sökte med några arbeten i trä och blev antagen

1928. Under 30-talet reste han som stipendiat till Italien och Frankrike och tecknade. Där hade Modernismen

kommit avsevärt längre än i Sverige och han tog intryck av bl.a. Henri Laurens, Pablo Picasso och Henry

Moore. Hans konst har beskrivits som eroticistisk primitivism. Själv sade han: "Att göra en vacker grunka,

det blev aldrig av". Under sin yrkesverksamma tid fick han otaliga utmärkelser och stipendier. Han var

skulptören som helst modellerade figurer i rörelse och vila och hans tre huvudmotiv var ”gycklare”, ”Mor

och barn” samt ”gestalt i storm”.

Inköpt av Värnamo kommun 1970 Koordinater: X 6340478

Y 183148

20


18. Mäster Olof

Kyrktorget

Bror Marklund

Född 1907 i Husum, Ångermanland

Död 1977

Bror Marklund gjorde scenografi och dräkter till Alf Sjöbergs uppsättning av August Strindbergs pjäs Mäster

Olof på Dramaten 1972. Han utförde rollfigurerna i litet format i lera och erbjöd generöst Värnamo

kommun avgjutningsrätten, för att komplettera utsmyckningen på Kyrktorget. Kommunen behövde bara

stå för själva gjutningen. I och med den massiva kritiken mot de tidigare skulpturgrupperna på Kyrktorget så

var det oklart in i det sista huruvida Värnamo kommun skulle tacka ja till Bror Marklunds erbjudande eller

inte. Men den 18 november 1974 kom Bror Marklunds omstridda Mäster Olof-skulpturer på plats i Kyrktorgets

nordvästra hörn och idag kan ingen tänka sig Kyrktorget utan sina tre skulpturgrupper av Bror

Marklund.

Gåva till Värnamo kommun 1974 Koordinater: X 6340455

Y 183142

21


19. Olympia

Tinas Ö

Françoise Ribeyrolles-Marcus

Född 1944 i Frankrike

De binära oppositionerna (dag-natt, ljus-mörker, yin-yang etc) spelar en mycket viktig roll i våra liv, inget

kan existera utan det andra, lika viktigt är det i Françoises konst. Kontraster och gränszoner framträder

ibland på oväntade sätt. Hon leder och bryter upp ljuset så det blir undflyende optiska fenomen.

Françoise Ribeyrolles-Marcus har gjort ”Olympia” som sitter på fasaden till sporthallen på Tinas Ö. Hon har

valt att uttrycka något som nästan alla idrottsgrenar har gemensamt: dynamik, kraft, smidighet och lätthet,

och hon vill att utsmyckningen ska uppfattas som ”ett kast i luften”. Styrkan ligger i de enkla formerna och

de koncentrerade färgerna. Det var färdigt lagom till de olympiska spelen och när de började såg hon sambandet

och döpte verket till ”Olympia”. Formerna kan härledas till imaginära bollar, diskusar och olympiska

ringar.

Inköpt av Värnamo kommun 2004 Koordinater: X 6340975

Y 183275

22


20. Moder Jord med Adam och Eva

Finnvedens Gymnasium

Lena Lervik

Född 1940 i Kristianstad

Lena Lerviks konstnärskap förknippas med madonnabilder, mytologiska mödrar, fruktbarhet och moderskap.

Så även denna bronsskulptur, placerad vid Finnvedens gymnasium. Detta är en ny tolkning för paradismyten

som ger kunskap om en sumerisk myt där Adam skapades ur den kvinnliga Gudomens revben. Här

står urmodern med Adam och Eva som ligger i kampberedskap runt brösten. Det är den eviga kampen

mellan könen som ska börja.

Lena Lervik arbetar oftast i traditionella material som terrakotta och brons men under 1990-talet gjorde

hon ett antal kvinnoskulpturer av gräs och torv.

Hon studerade vid Ecole des Beaux Arts i Geneve, skulpturlinjen på Konstfack samt studerade skulptur och

grafik på Konstakademien.

Inköpt av Värnamo kommun 1986 Koordinater: X 6340773

Y 183320

23


21. Ornament

Finnvedens Gymnasium

Carl Magnus

Född 1943 i Getinge

Carl Magnus är målare, grafiker och skulptör. Han målade till en början expressiva och kraftfulla målningar.

Han tog intryck av renässansarkitekturen när han en tid var bosatt i Toscana. I slutet av 60-talet förändras

hans formmönster mot ett mer stiliserat uttryck och efter att ha sett Lucas Cranach´s (d.ä) målning ”Der

Jungbrunnen” förändras hans färgval och motiv radikalt. Numera bygger hans konst på enkla geometriska

eller arkitektoniska motiv, såsom trappan, pyramiden och obelisken.

”Ornament” som hänger på fasaden till Finnvedens gymnasium (L-huset) är gjord i koppar. Formen återkopplar

till former som han arbetat med under flera år. Detta ”tecken” är en Egyptisk hieroglyf som betyder

vatten. Han har även varit inspirerad av åldermansslingan, som förr i tiden stämplades in i silverföremål.

Något som var viktigt för Carl Magnus var skapandet av en aktiv rörelse och man kan tydligt se vattenrörelsen

i formen.

Inköpt av Värnamo kommun 2006 Koordinater: X 6340745

Y 183342

24


22. Glädjerum

Finnvedens Gymnasium

Christian Immonen

Född 1962 i Värnamo

Christian Immonen är verksam i Värnamo och har ett brett konstnärsregister, han gör målningar, skulpturer,

fotokonst, installationer och videokonst. 2009 var han initiativtagare till konstmässan V.art09, som arrangerades

tillsammans med Värnamo kulturnämnd i Värnamo Gummifabrik. Han utvecklade det senare till

V.art11 tillsammans med kollegan Kristina Bergqvist och ur det arbetet växte sig V.art/Artist, som vill verka

för utbyten mellan olika konstnärskonstellationer och grupper.

Glädjerum, som är tillverkad i plåt, hänger på fasaden till Kulturskolan. Om verket säger han:

”Glädjerum är det rum man befinner sig i när man som konstnär är i ett flow. Tiden tar vägen

någonstans mellan tanke och handling utan att du är medveten om vad som sker. Som konstnär är du

i den värld där inget kan stå i vägen mellan dig och det verk som du skapar, konstverket talar till dig

och ger dig instruktioner hur du fullföljer det som påbörjats.”

Inköpt av Värnamo kommun 2000 Koordinater: X 6340763

Y 183418

25


23. Dans

Finnvedens gymnasium

Britt-Ingrid Persson (BIP)

Född 1938 i Gunnarn, Västerbotten

BIP studerade på Konstfack och hade sedan egen ateljé på Kungsholmen. Hon arbetade från början mest i

lera men övergick till betong ganska tidigt för att slippa skarvarna och ugnen. Det tog tid att lära sig hur

betongen fungerar och framförallt ha koll på vikten. 2012 blev hon utnämnd till årets betongdesigner.

Något som alltid intresserat henne är rytmen, störningar och gränser. Alla sinnen arbetar med rytmer och

rör sig mot ett allt större energiflöde som förhoppningsvis leder till förståelsen av sammanhanget. Den

uttalade tonen och pausen, båda är lika viktiga i skapandeprocessen och i det färdiga konstverket.

”Sammansmältningsprocessen i skulpturarbete är jordbunden, tar lång tid, kräver tålamod och

mycket hantverk. Det behövs en högre abstraktionsnivå som liknar poesi. Där måleriet har en fast

bakgrund, har skulpturen en rörlig bakgrund som konstnären själv är en del av. Och det är rätt

ensamt, man ska kunna roa sig själv!” (BIP efter utmärkelsen)

Brons har hon också arbetat en hel del med och ”Dans” är gjuten i brons.

Inköpt av Värnamo kommun 2010 Koordinater: X 6340767

Y 183386

26


24. Det stora fröet

Vråens centrum

Björn Selder

Född 1940 i Stockholm

Död 1999

Björn Selder var grafiker och skulptör, vars huvudsakliga material var järn, trä, brons och under senare år

sten. Han har gjort ett flertal fontäner i offentlig miljö. Till Värnamo gjorde han på 1970-talet ”Det stora

fröet” i rostfritt stål och marmor, som är placerad på torget i Vråens centrum. Björn Selder gjorde också, på

uppdrag av Kinesiska staten, en reliefutsmyckning i Kinesiska muren.

Inköpt av Värnamo kommun 1977 Koordinater: X 6340414

Y 184384

27


25. Tidsspegeln

Östboskolan

Rune Karlzon

Född 1930 i Bottnaryd

Död 2001

Rune Karlzon var mångfacetterad och arbetade bl.a. som skulptör, tecknare, träbildhuggare och grafiker.

Han utformade även ett flertal medaljer, däribland Vasaloppsmedaljer och 1971 års nobelpristagarmedaljer.

Från slutet av 60-talet och fram gjorde han mest skulpturer och reliefer i plåt, koppar och brons. Förutom

ett flertal museer och privata samlingar i Sverige så finns han också representerad utomlands på The

British Museum, Myntkabinettet Haag, Nationalmuseum Krakow, Affischmuséet Warszawa, Moderna

medaljmuséet i Wroclaw samt Kungliga Myntkabinettet, Stockholm.

”Tidsspegeln” gjorde Rune Karlzon i rostfritt stål i slutet av 1960-talet och den står placerad utanför

Östboskolan på Ringvägen i Värnamo.

Inköpt av Värnamo kommun 1970 Koordinater: X 6339640

Y 184038

28


26. Riktning

Rondell, södra infarten

Per Inge Bjørlo

Född 1952 i Ålesund, Norge

Per Inge Bjørlo är norsk skulptör och målare som utbildade sig på Bergen konsthantverksskola (1974-1977)

och Statens konstakademi (1977-1981). Han är en pionjär i norskt konstliv både vad gäller grafik och installationskonst.

Ända från början av sin karriär har han arbetat med industriavfall i sin konst. Han använder

gummi, glas och spegelbitar till sina installationer. Gemensamt i all hans konst, antingen det är målningar,

tryck, skulpturer eller installationer, är att de visualiserar ett inre, mentalt landskap och rymd som innehåller

minnen och erfarenheter. Men Bjørlos konst ska upplevas visuellt och inte bli förklarad med enbart

ord…

”Riktning” är gjord i syrabehandlat stål och har belysning inuti, den upplevs speciellt i mörker. Den kan

endast beskådas från bilen eller på håll. Man får inte gå ut till den utan speciellt tillstånd.

Inköpt av Värnamo Kommun 2003 Koordinater: X 6338515

Y 184480

29


Offentlig konst utanför Värnamo stad

Karta över Värnamo med kringorter

38

37

36

27

30

28-32

33-35


27. Åminnelse

Åminne

Kajsa Mattas

Född 1948 i Finland

Skulpturen i brons står utanför Åminne bruk, före järnvägsövergången vid korsningen Sjömalmsvägen, till

åminnelse av sjömalmsupptagningen i Vidöstern. Malmupptagningen skedde helt och hållet med handkraft,

i första hand under vinterhalvåret då isarna bar både arbetare och dragdjur. Det var ett tungt arbete i kyla,

blåst och snö.

Kajsa Mattas är född i Finland men bor numera i Stockholm. Hon är en av de mest namnkunniga skulptörerna

i Sverige. Sin konstnärliga utbildning fick hon på Konsthögskolan i Stockholm 1975 -1981. Sedan dess

har hon hunnit med många utställningar runt om i världen men här i Sverige är hon mest känd för sina

bronsskulpturer vid Sagerska palatset i Stockholm och för sin marmorskulptur i Stockholms Cityterminal.

Hennes verk kännetecknas av rena, sakrala former, de har en nedtonad rörelse och en rigorös vaksamhet i

detaljerna, som syns i det nertonade formspråket

2009 tilldelades hon Skulptörförbundets Sergelstipendium med följande motivering:

”Kajsa Mattas är en konstnär som med stor konsekvens och små medel ger sina skulpturer en

förbindelse mellan den inre och yttre verkligheten. Kajsa får ytan att leva. Där finns stillheten

som om den vore slipad av havet under lång tid, men också en yta så full av känslor, som om

den ville sprängas inifrån.”

Inköpt av Värnamo kommun 2000 Koordinater: X 6333769

Y 180794

31


28. Hans (pojke)

Norrhamra, Bor

Margareta Engström

Född 1935 i Bankeryd

Margareta Engström utbildade sig vid Acdémie Libre i Paris och Konstakademien i Stockholm och utmärkande

för hennes konst är lyriska, nästan sakrala, skildringar av människor och natur. Människorna är stillsamma

och står ofta med nedböjt huvud. Det har blivit ett flertal altartavlor och skulpturer till kyrkor och

kapell, samt utsmyckningar för bl.a. sjukhus, skolor och bibliotek.

Hon har skulpterat flera barn där hon har haft sina syskonbarn som modeller. Detta gäller också skulpturen

”Hans”, den meterhöga pojken i brons som står utanför äldreboendet Norrhamra i Bor.

Inköpt av Värnamo kommun 1979 Koordinater: X 6332734

Y 190608

32


29. Båtbärarna

Bor

Thomas Qvarsebo

Född 1947 i Stockholm

I en turistbok om Bor läste Thomas Qvarsebo meningen ”De kom bärande på sina smäckra farkoster”, och

tolkade det som att man bar båtar mellan vattendragen och färdades på det sättet.

”Nybyggarandan har jag försökt få fram genom att man ser båtkonstruktionen. Tillsammans bygger

de tre gestalterna en balanserad komposition som kanske kan påminna om gamla hällristningar.”

Thomas Qvarsebo arbetar mycket i stål, corten, koppar och brons. Hans mest kända skulptur är bronsbysten

av Olof Palme i Riksdagshuset i Stockholm, men han har gjort många skulpturer till offentliga platser

landet över. Många av skulpturerna har ett uppbrutet formmönster som drar åt kubismen, men en del är

mycket naturtrogna med ett starkt personligt uttryck (som t.ex. Olof Palme).

Inköpt av Värnamo kommun 1989 Koordinater: X 6332820

Y 190404

33


30. Klotet

Borbackaskolan, Bor

Pål Svensson

Född 1950 i Göteborg

De tre skulpturerna av Pål Svensson är placerade vid Borbackaskolan i Bor.

Pål Svensson utbildade sig på Valands konsthögskola i Göteborg och sedan dess har han utfört ett 30-tal

offentliga arbeten. Samtliga utgår från hans intresse för material, abstraktion och rumsliga förhållanden.

Han är mest känd för att skulptera i sten, men har även arbetat i bl.a. glas, rostfritt stål och brons.

”Jag söker stenens motsats, att ställa det mjuka mot det hårda, det fina mot det grova, det våta mot

det torra.”

Naturen är Pål Svenssons främsta inspirationskälla. Hans konstnärskap kännetecknas av ett stort engagemang

för konsten i det offentliga rummet och för samspelet mellan konst och arkitektur. Ofta gör han två

eller fler skulpturer som samspelar med varandra, så är fallet med konstverken vid Borbackaskolan.

”Klotet”, ”Kuben” och ”Tetraeden” står för de tre grundformerna. Klotet är cirkeln i tre dimensioner och

den är evig.

Inköpta av Värnamo kommun 1997 Koordinater: X 6332454

Y 190471

34


31. Kuben

Borbackaskolan, Bor

Pål Svensson

Född 1950 i Göteborg

Typiskt för Pål Svenssons konst är en ram med ett innehåll, den grova naturliga utsidan och den polerade

insidan som får all uppmärksamhet. Om utsidan är natur är insidan kultur, det yttre är inte så viktigt utan

det är insidan som räknas.

”Kuben” står för kvadraten (den andra av de tre grundformerna) och den är stabil.

Inköpta av Värnamo kommun 1997 Koordinater: X 6332264

Y 190336

35


32. Tetraeden

Borbackaskolan, Bor

Pål Svensson

Född 1950 i Göteborg

Pål Svensson själv tycker att den tredje grundformen, ”Tetraeden”, som står för triangeln är den mest

fascinerande, det är en dynamisk form!

Inköpta av Värnamo kommun 1997 Koordinater: X 6332312

Y 190370

36


33. Mellanrum

Marknadsplats, Rydaholm

Sonerud/Campanello

Lars Sonerud / Henrik Campanello

Född 1950 Född 1952

Mellanrum

Det var en gång,

faktiskt många gånger –

marknad.

Platsen här var densamma

från gång till gång,

men den såg olika ut

från gång till gång.

”Mellanrum” är inspirerat av Rydaholms historia som marknadsplats. Konstverket gestaltar en marknadsgata

med huskroppar i brons som slingrar sig uppåt, mot toppen av en kulle. Som åskådare kan man gå in i

skulpturen längs marknadsgatan och låta fantasin vandra.

Skulpturen bygger på ett omvänt perspektiv där byggnaderna blir större ju högre upp på kullen de står.

Lars Sonerud och Henrik Campanello arbetar tillsammans med gestaltningar under namnet Sonerud/

Campanello. De tycker om att få utmaningar som t.ex. när det är problem som andra inte kan lösa, då kan

de utmana sig själva och hitta okonventionella lösningar. Till skulpturen hör en dikt om marknaden och

mellanrummen, se ovan.

Inköpt av Värnamo kommun 2011 Koordinater: X 6318629

Y 198988

37

Utbudet varierade och

förväntningarna skiftade.

Vad hände i prången?

Vad avhandlades och

vad blev bestämt?

Vad hände i mellanrummen?


34. Sluten bågform

Järnvägsparken, Rydaholm

Folke Truedsson

Född 1913 i Kristianstad

Död 1989

Folke Truedsson strävade från början efter en fulländad naturalism, men sökte så småningom andra möjligheter

och slutligen landade han i en fri abstrakt form. Från början målade och tecknade han mest för att

först vid 44 års ålder börja med skulptur, i material som brons, sten och betong har de växt allt större till

monumentalkonstverk. De runda och ovala formerna är återkommande i hans skulpturer, som här i ”Sluten

bågform”. Den är gjord i Bronzetto rosa (marmor).

De sista åren av sitt liv återvände han till målandet, då skulpterandet blev för tungt.

”När man riktar sig inåt anmäler sig en för mig påtaglig verklighet, som jag aldrig kunnat

bortförklara. Jag upplever den som mystisk, som dynamisk kraft eller som en mäktig tystnad,

som ett tidlöst flöde av rörelse – liv. Bland mångfalden av upplevelser är det för min del dock

dessa immateriella värden, som jag är mest angelägen att ge uttryck åt.”

Inköpt av Värnamo kommun 1977 Koordinater: X 6318758

Y 199318

38


35. Kattfot

Rydaholms skola

Kenneth Johansson

Född 1946 i Växjö

”Kattfot” finns i flera olika varianter och storlekar, bla finns en mindre i stadshusets entré. Den här i

Rydaholm är uthuggen och polerad i röd granit, den är i mellanstorlek 2,70 m hög. När den stora skulpturen

i Sveaplansrondellen skapades fick man den här ”på köpet”. Tanken var att den skulle sättas upp i centrala

Värnamo men kringorterna behövde också lite fina utsmyckningar och den placerades då utanför skolan i

Rydaholm utmed vägen istället.

Inköpt av Värnamo kommun 2009 Koordinater: X 6318602

Y 199094

39


36. Malmtagaren

Kyrkan, Hånger

Lenny Clarhäll

Född 1938 i Timmersdala

Lenny Clarhäll studerade vid konstfackskolan i Stockholm och konstakademien i Köpenhamn. Till en början

skulpterade han i huvudsak i trä och stora träkonstruktioner blev hans specialitet. Med åren har han reducerat

sitt formspråk och gått alltmer mot abstrakta former och även arbetat i andra material. Lenny

Clarhälls konstverk är både engagerande och berättande för betraktaren. Det har blivit ett stort antal offentliga

verk, från minnesmärket i Ådalen 1981 till monumentala skulpturer för Göteborgsoperan. Han har

också skrivit en hel del texter som blivit publicerade bl.a. ”Under kurbitsen. Konsten är på väg att bliva

allas...” Staten Konstråd 1937- 1987. Stockholm 1987 och ”Mitt förhållande till trä är kluvet.” Tidningen

Hemslöjden. Sid.5. Nr.2 1987.

”Malmtagaren”, placerad utanför kyrkan i Hånger, är gjord i brons och gjutjärn. Den skildrar en av alla de

män som arbetade med att ta upp malm från sjöbotten.

Inköpt av Värnamo kommun 1994 Koordinater: X 6329517

Y 177933

40


37. Gårdfarihandlaren

Stationen, Forsheda

Gunnel Frieberg

Född 1919 i Malmö

Död 2010

Gunnel Frieberg har utbildat sig vid Zadigs Skulpturskola i Malmö, Fredrikbergs Tekniske Skole i Köpenhamn,

Konsthögskolan i Stockholm, Grafiska Skolan samt Mosaikskolan Ravenna. Hon har gjort ett flertal skulpturer

och reliefer för offentlig miljö och har alltid arbetat figurativt men material och tekniker har varierat.

Till största delen har hon arbetat med lera eller gips för brons, men har även arbetat i trä, sten, mosaik och

betong. Gunnel Frieberg var gift med den Halländske konstnären Felix Hatz.

”Gårdfarihandlaren” är gjuten i brons och står i järnvägsparken i Forsheda.

Inköpt av Värnamo kommun 1991 Koordinater: X 6338185

Y 170180

41


38. Sägnen om Enskälle

Torget, Bredaryd

Rune Karlzon

Född 1930 i Bottnaryd

Död 2001

Enskällebo berg i norra kanten av Bredaryds socken är en av de höga utsiktspunkterna i Västbo. Mitt på

berget finns det en grotta som kallas jättefärstan och enligt gammal folktro fanns det en jätte som hette

Enskälle som bodde i grottan. Han störde sig på kyrkklockornas klang och gjorde två misslyckade försök att

förstöra Bredaryds kyrktorn genom att kasta en jättestor sten mot den. Stenen finns kvar och ni kan också

besöka jätten Enskälles grotta strax under Enskällebobergets topp.

Den två meter höga skulpturen i bohusgranit på Bredaryds torg minner om denna sägen.

Inköpt av Värnamo kommun 1984 Koordinater: X 6339296

Y 164387

42


Konst på Gummifabriken

Det kommer att finnas offentliga utsmyckningar på Gummifabriken som kommer att tryckas i nästa omgång

av konstfoldern. Här är en kort presentation av dem.

”Paus” av Kajsa Mattas

Placering: vid entrén

Skulptur i brons och granit

Gestalt i stilla eftertanke sitter på hjulet som stannat upp mitt i en rörelse. Det är en kombination av rörelse

och stillhet som förstärker varandras uttryck.

Väggmålning av Stefan Johansson

Placering: På den genomgående hörsalsväggen, plan 2 och 3

Akrylfärg och vinylmedium på linneduk.

En stor svagt böjd målning som kan uppfattas även på långt håll. Penseldrag möts och korsar varandra i en

bred färgskala. Kompositionen kan associera till ett kopplingsschema.

Skulptur av Malin Bogholt

Placering: entrén och 2 våningar upp

Skulptur i trä, metall och gummi

Skulpturen gränsar till arkitektur och är en stor träkonstruktion som börjar vid entrén i en stor kon. På konen

balanserar en mängd träplankor upp mot taket, där en stor sugpropp suger sig fast mot fönsterrutan.

Verket får en början och ett slut samt en helhet som samverkar med rummet, men man ska även känna

obalansen.

Skulptur av Carl Richard Söderström

Placering: Entrétorget öster

Skulptur i brons, 4 m hög

Med influenser från naturen växer de olika formerna samman i en, men ändå uppdelad. Det ser ut som träd

som vuxit samman och slingrar sig runt, men samtidigt märker man att det verkar vara gummi….

”Recharge” av David Svensson

Placering: foajén till auditoriet

Stor ljuskrona

Tanken med konstverket är en mötesplats för alla, ett avslutat kapitel leder till början av ett nytt. Konstverket

är uppbyggt av äldre lampkupor i pressglas, han blåser nytt liv i gammalt glas och laddar dem med nytt

innehåll och ny mening. Ljuskronan kan beskådas både underifrån och ovanifrån.

43


0370-37 75 91

www.varnamo.se

kultur@varnamo.se

Similar magazines