Untitled - Elib

elib.se

Untitled - Elib

Löjtnant Jakobsson stod vid relingen och pissade ut i vattnet. Han

höll sin lem med den vanskapta handen.

Lars Tobiasson-Svartman ryckte undan kikaren. Bilden äcklade

honom. Han drog djupt efter andan.

Från och med nu skulle han känna motvilja mot löjtnant Jakobsson.

Varje gång de satte sig ner för att äta skulle han få slåss mot bilden

av den pissande mannen med sin vanskapta hand.

Han undrade vad som skulle hända om han i ett brev till sin hustru

skrev : ”Idag på morgonen överraskade jag fartygets befälhavare

med byxorna nere.”

Han satte sig i en klippskreva där marken var torr och slöt ögonen.

Efter ett ögonblick hade han framkallat doften av sin hustru.

Den var så stark att han slog upp ögonen och nästan trodde att hon

skulle fi nnas där på klippan, tätt intill honom.

En stund senare återvände han till jullen och rodde tillbaka.

Samma eftermiddag nådde de fram till Halsskär och började metodiskt

söka efter en tillräckligt djup segelränna på skärets västra sida.

32.

De tog dem sju dagar av hårt och envist arbete att konstatera att

det var möjligt att dra farleden på västra sidan av Halsskär. Samtliga

marinens fartyg, med undantag av de största pansarkryssarna

skulle kunna passera med betryggande marginaler.

Vid middagen bestående av kokt torsk med potatis och äggsås redovisade

han upptäckten för löjtnant Jakobsson. Han var inte alldeles

säker på vad han formellt hade rätt att berätta om sitt uppdrag.

Samtidigt kändes det egendomligt att inte kunna tala öppet med en

man som med sina egna ögon kunde se vad arbetet gick ut på.

– Jag är imponerad, sa löjtnant Jakobsson. Men jag har en fråga.

Visste du på förhand ?

– Vad ?

– Att djupet fanns där ? Att det var tillräckligt stort för de stora

örlogsfartygen ?

– Sjömätare som gissar sig fram blir sällan lyckosamma. Det enda

jag med säkerhet vet, är att det som döljer sig under havsytan är obe-

47

More magazines by this user
Similar magazines