Inbjudan hittar du här! - Örgryte IS

ois.se

Inbjudan hittar du här! - Örgryte IS

Göteborg 30 maj 2011

Lokal arrangör: Örgryte IS och Blodgivningsenheten i Göteborg

Mer info: blodomloppet.se och geblod.nu

Blodomloppet

En del av

Umeå 19 maj

Hudiksvall 23 maj

Malmö 24 maj

Karlskrona 25 maj

Linköping 26 maj

Göteborg 30 maj

Uppsala 31 maj

Luleå 7 juni

Stockholm 8 juni

Borlänge 9 juni

Jönköping 17 augusti

Örebro 18 augusti

Visby 24 augusti

Västerås 31 augusti

Huvudsponsor

Huvudsamarbetspartner


Över 76000 män och kvinnor

deltog i Blodomloppet 2010!

– Bli en vinnare du med!

Bara genom att delta i Blodomloppet blir

du en vinnare! Du visar att du bryr dig.

Inte bara om din egen hälsa – utan även

om andras. Blodomloppet syftar till att

öka uppmärksamheten kring blodgivning

och att få fler att lämna blod. Sjukvården

behöver ständigt blod. Idag finns ca 247

000 blodgivare i Sverige men det behövs

många fler. Bli blodgivare du med!

Gå, jogga eller spring

Blodomloppet är ett motionslopp som

arrangeras av en lokal idrottsförening

tillsammans med blodcentralerna på 14 olika

platser i Sverige. I Blodomloppet kan alla

delta. Du väljer själv om du vill gå ca 5 km,

jogga eller springa ca 5 eller 10 km. Alla blodgivare

och ICA-kortskunder får 40 kr i rabatt

på anmälningsavgiften. Företag kan använda

friskvårdspengarna och erbjuda sina anställda

att delta i Blodomloppet. Gör det till en trevlig

och nyttig aktivitet med arbetskamraterna!

Tidtagning

Tidtagning med engångschip, som är

monterat på nummerlappen, sker på alla

löpare i 5 och 10 km-klasserna. Löpare med

chip i nummerlappen filmas vid målgång.

Din målgång och tid kan du se på

blodomloppet.se. Ingen tidtagning på deltagare

i promenadklassen.

Anmälan om deltagande

Enklast är att anmäla sig och betala via

hemsidan blodomloppet.se. Till företag kan vi

skicka faktura.

Genom att anmäla dig till Blodomloppet ger

du ditt tillstånd att namnet offentliggörs

på internet och resultatlistor. Om du inte

vill synas i dessa listor, meddela arrangören

på din ort eller ange det i samband med

anmälan via internet. Allt deltagande sker på

egen risk.

Medalj och t-shirt till alla

Alla deltagare får en fin medalj och en specialdesignad

t-shirt som bevis på att ni fullföljt

loppet.

Anmäl dig som ny blodgivare

Blodcentralerna finns på plats vid alla

arrangemang för att informera om behovet

av blod och blodgivare. Du kan läsa mer om

blodgivning och anmäla dig som blodgivare på

www.geblod.nu eller ringa på tel:

020 - 390 390, dygnet runt.

Vi var drygt 247.000 som lämnade

blod 2010 och vi behöver bli fler.

Blodgivningen i Sverige är livsviktig och räddar

många människors liv varje år. Genom att delta i

Blodomloppet visar du att du bryr dig. Inte bara

om din egen – utan även andras hälsa.

Du behöver inte vara blodgivare för att delta och

2011 2011

det är inget tvång att du skall bli det heller. Dock

finns ett stort önskemål att vi blir fler blodgivare

i Sverige. Alla som är blodgivare och anger detta

vid sin anmälan får en fin gåva.

Picknick med ICA

Alla lag får en välfylld picknickkasse från ICA.

Ett lag består av 5 deltagare. Det är valfritt

inom laget att gå, springa eller jogga. Är ni fler

än 5, finns extra picknickkassar att köpa.

Mer information på:

blodomloppet.se

geblod.nu


Värdefullt att ge blod

– för mig också!

Johan Berggren blev

blodgivare redan när

han gick i gymnasiet.

- För mig är det självklart att ge blod,

säger Johan.

Det är inte bara som att jag ger –

jag får något tillbaka också.

Det tar inte lång tid och jag får en

liten hälsokontroll. Och så hjälper jag

sjuka människor.

Alla som får ge blod borde göra det!

Finland’s legendary running brand

Fast 2 fulcrum_ride

Mens Womens

www.karhu.com Moving forward since 1916


Gör Gör som som Johan, Johan, bli bli blodgivare blodgivare du du också! också!Är

Är

du

du

mellan

mellan

18-60

18-60

år?

år?Är

Är

du

du

frisk?

frisk?Väger

Väger

du

du

50

50

kilo

kilo

eller

eller

mer?

mer?Är

Är

svaret

svaret

ja,

ja,

kan

kan

du

du

antagligen

antagligen

också

också

bli

bli

blodgivare.

blodgivare.Fyll

Fyll

i,

i,

vik

vik

ihop,

ihop,

tejpa

tejpa

och

och

posta!

posta!Mer

Mer

information

information

hittar

hittar

du

duGeblod.nu

Geblod.nu

Jag

Jag

vill

vill

ha

ha

mer

mer

information

information

om

om

blodgivning

blodgivning

Jag

Jag

vill

vill

bli

bli

blodgivare!

blodgivare!

Namn

Namn

Gatuadress

Gatuadress

Postadress

Postadress

Telefon

Telefon

Mobiltel

Mobiltel

Postadress

Postadress

Personnummer

Personnummer

(10

(10

siror)

siror)

Frivillig

Frivillig

uppgift.

uppgift.

Jag

Jag

vill

vill

lämna

lämna

blod

blod

i

i

(ort)

(ort)

Namnunderskrift

Namnunderskrift

Blodcentralen

Blodcentralen

kommer

kommer

att

att

ta

ta

kontakt

kontakt

med

med

dig

dig

inom

inom

ett

ett

par

par

veckor!

veckor!

Vik

ik här

här

Vik

Vik

här

här

SVARSPOST

20589480

413 413 00 00 Göteborg

Föreningen Blodomloppet

c/o c/o Transfusionsmedicin

Frankeras

Frankeras

ej.

ej.

Mottagaren

Mottagaren

betalar

betalar

portot

portot


Välkommen till

Blodomloppet!

Blodgivningsenheten i Göteborg och

Örgryte IS Friidrott inbjuder för nittonde

året till detta motionsarrangemang.

Start och mål äger rum vid Björngårds-

villan, Slottsskogen. Man går, lunkar

eller springer 5 eller 10 km.

Starttider

10 km - kl: 18.00.

5 km - kl: 18.40 och 18.50.

OBS! 1:a startgrupp, löptid under 28 minuter.

Promenad kl: 19.00

Avgifter

Startavgiften är 200 kr. Om man är blodgivare

och/eller har ICA-kort har man 40

kr rabatt och betalar endast 160 kr.

Anmäl 5 deltagare, så är ni med i en

lagtävling där laget erhåller en picknickkasse

och deltager i en utlottning av

lagpriser. Laganmälan är 1 000 kr, men

för lag med minst 3 blodgivare och/eller

ICA Kortinnehavare är kostnaden 850 kr.

Blodgivare? Kryssa i på anmälan - få en gåva!

Samtliga deltagare får en t-shirt och

medalj.

Anställda inom Västra Götalandsregionen,

se särskild information på vår hemsida.

Anmälan

Gå in på www.blodomloppet.se. Klicka på

Göteborg och därefter på Anmälan.

Betala till bankgiro nr: 886-0017.

Vid betalning via internetbank är det

viktigt att ange namn och klass för

samtliga deltagare. Vid laganmälan av

flera lag, kan ni sända anmälan med namn

och klass till nedanstående e-postadress.

Ange då lagnamn på både anmälan och

betalning! Ingen information skickas hem

före start.

Ändring av anmälan kostar 50 kr.

Sista anmälningsdag är tisdag 3 maj!

– Göteborg

30 maj 2011

Efteranmälan

Kan göras på startplatsen mot förhöjd

avgift, 300 kr. OBS! Ej laganmälan.

Klasser

Kvinnor 5 km – K 5

Kvinnor 10 km – K 10

Män 5 km – M 5

Män 10 km – M 10

Promenad 5 km – Pr 5

Tidtagning på deltagare i

samtliga klasser utom Pr 5.

Upplysningar

ÖIS Friidrott kansli. Telefon: 031 – 41 57 75

Mail: goteborg@blodomloppet.se

arrangörer sponsorer

Nummerlapp

Nummerlapp och PM för dom som

anmält sig i tid kan hämtas på:

Droppen Nordstan, Götgatan 16

onsdag 25 maj kl: 7.30–19.00

torsdag 26 maj kl: 11.00–19.00

fredag 27 maj kl: 7.30–15.30

lördag 28 maj kl: 10.00–16.00

Team Sportia, Frölunda Torg

söndag 29 maj kl: 11.00–16.00

Man kan också hämta nummerlappen på

tävlingsplatsen vid Björngårdsvillan, Slottsskogen,

från kl: 15.30 på tävlings dagen.

OBS! Nummerlappsutdelningen slutar 30

minuter före respektive start! Information

och PM kommer även att finnas på vår

hemsida: www.blodomloppet.se där även

resultatlistan kommer att finnas.


LOD

SVETT

OCH TÅRTA!

För oss är en hälsosam livsstil lika viktigt som

mat, och den som tänker både på sin egen och

andras hälsa vill vi uppmärksamma. Därför är vi

sedan nio år huvudsponsor för Blodomloppet.

Så gå, jogga eller spring fem eller tio kilometer

ICA ÄR STOLT HUVUDSPONSOR AV BLODOMLOPPET

och hjälp till att lyfta fram den livsviktiga blodgivningen

samtidigt som du gör en insats för

din egen hälsa. Och bilda gärna ett lag så bjuder

vi på en smaskig picknick-kasse – välbefinnandet

ska ju också ha sitt, eller hur?

Vinnare i det

långa loppet

Effektiv reklam kräver

kompetens och uthållighet.

Vi erbjuder mer än 30 års erfarenhet

som ledande fullservicebyrå.

Annonser • Broschyrer • Kataloger

Kampanjer • Mediarådgivning • Tidningar.

Internet/webbdesign • PR

www.ccj.se

Hur får du det gjort?

2 000 broschyrer

70 böcker

två roll-ups

stora canvastavlor

variabeltryck

Lugn och ro från ett och samma ställe,

Wallin & Dalholm – ett mångsidigt tryckeri

Du får en extra gåva

om du är blodgivare!

Ange i din anmälan

om du är blodgivare.

Då får du en extra gåva som

du hämtar under Blodomloppet.

Du anmäler dig enklast till Blodomloppet på blodomloppet.se.


Årets vinnare

av Blodomloppet

…är alla de barn och vuxna som tack vare Blodomloppet får ökad tillgång

till livsviktig behandling. Från det blod som du lämnar kan vi ta till vara på

blodplasman och tillverka läkemedel så att personer med blödarsjuka eller

immunbrist kan leva ett aktivt liv. Dessutom räddas liv inom intensivvården.

Octapharma är Sveriges enda tillverkare av plasmabaserade

läkemedel och huvudsamarbetspartner till Blodomloppet.

www.octapharma.se

Similar magazines