Sägenbroschyr - Östra Göinge kommun

ostragoinge.se

Sägenbroschyr - Östra Göinge kommun

För dig som vill veta mer…

Många av sägnerna som du nu har läst upptecknades i slutet av 1800­talet. Då vandrade Eva Wigström

runt i Göinge, besökte bönder och fattigt folk och lyssnade till deras minnen och historier. Många av

hennes sagesmän­ och kvinnor var gamla och de hade i sin tur hört sägnerna av en äldre generation,

vilket innebär att många av berättelserna redan var kända på 1700­talet.

Eva Wigström föddes 1832 och dog 1901. Hon var född i ett bondhem i Asmundstorps socken utanför

Landskrona och var väl förtrogen med allmogens liv. Hon var verksam som journalist, författare och lärarinna.

I januari 1881 kom hon första gången till socknarna i Östra Göinge och dit återvände hon sedan

flera gånger och fick en rik skörd av sägner och skämtsagor. Sägnerna trycktes 1882 i Folkdiktning II.

Visor, folktro, sägner och en svartkonstbok. Sagorna återfinns i Sagor och äfventyr upptecknade i Skåne

som första gången utkom 1884. Hon har själv berättat om sitt insamlingsarbete i Göinge i Vandringar i

Skåne och Blekinge. Svenska Landsmål 1887.

En sentida traditionsbärare var Fritiof Karlsson i Örkened, född 1916. Han kallades för Fiskaren

och levde under många år i trakten av Immeln. Genom honom har den folkliga berättartraditionen från

1800­talet levt vidare. Han berättade många av de sägner som Eva Wigström skrev ner på 1800­talet, men

på ett eget personlig sätt så som berättare har gjort i alla tider. I slutet av 1900­talet tecknades hans historier

ner av Rune Aronsson i Osby och de finns publicerade i tidskriften Svenska landsmål 1999 under rubriken

Sägner från Immeln.

Skriftställaren och hembygdsforskaren Pehr Johnsson

(1873­1963) i Broby har outtröttligt dokumenterat och skrivit

om Göingebygdens historia. Han var särskilt intresserad av

att bevara sägentraditionen åt eftervärlden och har utgivit en

mängd skrifter med berättelser, som han dock ibland gav en

litterär utstyrsel. En bra samling med hans berättelser från

Göinge är Sägner från Nordöstra Skåne publicerad i Svenska

Landsmål 1913, häfte 3. Berättelser från Immeln finns i

Immeln. Sagornas sjö, 1911. De här böckerna och många andra

finns att låna och läsa på biblioteken i Östra Göinge.

Om sägenstenarna

Som sig bör i en sten­ och sägenkommun har vi fått hjälp av

vår fantastiska stenindustri med att producera sägenstenarna.

Ett särskilt tack därför till Naturstenskompaniet i Högsma

och dess personal. Tack också till alla markägare som lånat

mark till sägenstenarna.

Sägnerna i texten och på stenarna är berättade av

Per Gustavsson.

More magazines by this user
Similar magazines