Views
5 years ago

Sägenbroschyr - Östra Göinge kommun

Sägenbroschyr - Östra Göinge kommun

Tockarp och Svenarp

Tockarp och Svenarp Dopkällan och Glimåkras första kyrkplats Nordväst om Trollabackarna går en gammal landsväg förbi byarna Svenarp och Tockarp. Den sägs vara den äldsta vägen i hela Glimåkra socken. Alldeles söder om Tockarp ligger en mycket gammal källa som kallas för Dopkällan. Det berättas att en missonär som hette Vineman döpte de första kristna i Glimåkra i just denna källa. Förr i tiden samlades byborna här på midsommarafton för att dansa kring majstången och roa sig. Du hittar källan till vänster om vägen om du kommer söderifrån. Den är nästan alldeles rund och en och en halv meter i diameter. Källan kallas också för Prästakällan och det är det namnet som står på kartan. På andra sidan vägen finns en åker som heter Kyrkåker. Här byggdes enligt folktraditionen den första kristna kyrkan i trakten. Den stora stenen som ligger lite norr om källan har också fått ett eget namn. Den kallas för Talahall och den vänder sig varje gång den känner lukten av nybakat bröd. Vid Tockarp finns många stenar med hällgropar vilket tyder på att trakten har varit befolkad sedan länge. Sjunnagården En gång hände något märkligt i Svenarp som folk aldrig slutat att berätta om. En kvinnan hade dröjt med att gifta sig och äktade en man först i hög ålder. När hon sedan blev med barn, fick hon sju söner på en och samma gång, de sju barn som det var förutbestämt att hon skulle få. För så trodde man, att ödet redan i förväg hade stakat ut levnadsloppet. Barnen var inte större än att de alla sju las på ett tennfat. Sex av dem dog, men en överlevde. När han döptes fick han namnet Sjunne, till minne av att de varit sju från början. Från denna Sjune härstammar en ansedd bondsläkt i Östra Göinge och en av ättlingarna blev riksdagsman. Gården där detta hände fick efter denna händelse namnet Sjunnagården. Trollen skar säden Ibland hände det att folk i Svenarp fick besök av trollen. Klokast var att försöka hålla sig väl med dem. En bonde i byn brukade varje jul rulla en stor tunna med öl till Trollastugan. Som gentjänst skar trollen hans säd. Bonden var bra nyfiken på hur trollen gick till väga och en natt gömde han sig vid åkern. På natten kom trollen. Bonden såg inte något, men han hörde trollgubben ropa: – Kling, bing! Kladd, gör band och Knubb, sätt upp! Jag själv skär håll. Det lät lustigt och bonden började storskratta. Men efter den natten skar aldrig trollen mer hans säd. Mot Lönsboda, sväng vänster mot Tockarp, stenen står på vänster sida längs vägen efter ca 1 km (där Skåneleden går över vägen).

För dig som vill veta mer… Många av sägnerna som du nu har läst upptecknades i slutet av 1800­talet. Då vandrade Eva Wigström runt i Göinge, besökte bönder och fattigt folk och lyssnade till deras minnen och historier. Många av hennes sagesmän­ och kvinnor var gamla och de hade i sin tur hört sägnerna av en äldre generation, vilket innebär att många av berättelserna redan var kända på 1700­talet. Eva Wigström föddes 1832 och dog 1901. Hon var född i ett bondhem i Asmundstorps socken utanför Landskrona och var väl förtrogen med allmogens liv. Hon var verksam som journalist, författare och lärarinna. I januari 1881 kom hon första gången till socknarna i Östra Göinge och dit återvände hon sedan flera gånger och fick en rik skörd av sägner och skämtsagor. Sägnerna trycktes 1882 i Folkdiktning II. Visor, folktro, sägner och en svartkonstbok. Sagorna återfinns i Sagor och äfventyr upptecknade i Skåne som första gången utkom 1884. Hon har själv berättat om sitt insamlingsarbete i Göinge i Vandringar i Skåne och Blekinge. Svenska Landsmål 1887. En sentida traditionsbärare var Fritiof Karlsson i Örkened, född 1916. Han kallades för Fiskaren och levde under många år i trakten av Immeln. Genom honom har den folkliga berättartraditionen från 1800­talet levt vidare. Han berättade många av de sägner som Eva Wigström skrev ner på 1800­talet, men på ett eget personlig sätt så som berättare har gjort i alla tider. I slutet av 1900­talet tecknades hans historier ner av Rune Aronsson i Osby och de finns publicerade i tidskriften Svenska landsmål 1999 under rubriken Sägner från Immeln. Skriftställaren och hembygdsforskaren Pehr Johnsson (1873­1963) i Broby har outtröttligt dokumenterat och skrivit om Göingebygdens historia. Han var särskilt intresserad av att bevara sägentraditionen åt eftervärlden och har utgivit en mängd skrifter med berättelser, som han dock ibland gav en litterär utstyrsel. En bra samling med hans berättelser från Göinge är Sägner från Nordöstra Skåne publicerad i Svenska Landsmål 1913, häfte 3. Berättelser från Immeln finns i Immeln. Sagornas sjö, 1911. De här böckerna och många andra finns att låna och läsa på biblioteken i Östra Göinge. Om sägenstenarna Som sig bör i en sten­ och sägenkommun har vi fått hjälp av vår fantastiska stenindustri med att producera sägenstenarna. Ett särskilt tack därför till Naturstenskompaniet i Högsma och dess personal. Tack också till alla markägare som lånat mark till sägenstenarna. Sägnerna i texten och på stenarna är berättade av Per Gustavsson.

Östra centrum - Jönköpings kommun
Turistmagasin östra Värmland - Kristinehamns kommun
Översiktsplan del 3 - Östra Göinge kommun
Maritim entré - Karlskrona kommun
Återställningsplan för Ljustorpsån och Mjällån 2010 ... - Timrå kommun
En Stadsvandring på egen hand - Alingsås kommun
Avfallsguide - Kalmar kommun
Informationsbroschyr: Tomträtter för bostäder i ... - Gävle kommun
Fastighetsnytt jun 2011 - Ronneby kommun
Kallelse AU130910 med bilagor.pdf - Strömsunds kommun
Nyhetsbrevet kulturellt juni 2013 - Uppsala kommun
Kragenäs korsväg - Tanums kommun
Historisk vandring i Emmaboda - folder.pdf - Emmaboda kommun
Möte mitt i skärgården broschyr - Karlskrona kommun
Handbok5 maj.pdf - Älmhults kommun
höga ljudnivåer.pdf - Sotenäs kommun
Talangfabriken Vimmerby (3,75 MB) - Vimmerby Kommun
Samrådsredogörelse - Östra Göinge kommun
2010-06-15 - Östra Göinge kommun
Vill du bli deltidsbrandman ? - Östra Göinge kommun
Bidragsnormer för fritidsföreningar - Östra Göinge kommun
Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun
SÄRSKILT UTLÅTANDE - Östra Göinge kommun
Personlig assistans - Östra Göinge kommun
Måluppfyllelse vid rehabilitering - Östra Göinge kommun
Tekniska nämnden - Östra Göinge kommun
Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun