Papperslyktan 1858 - Helsinki.fi

sockom.helsinki.fi

Papperslyktan 1858 - Helsinki.fi

Papperslyktan

Joanna Österblom

&

Linnea Nordström

Tidningen grundas

Provnummret december 1858, tidningen

publicerades sedan fram till 1861 (en gång i

veckan)

August Schauman grundade Papperslyktan

Edvard Bergh och Robert Lagerborg jobbade som

redaktörer

Trycktes på J.C. Frenckell & Sons officin i

Helsingfors

Format & Innehåll

En blandning av tidning och periodisk

tidsskrift

Innehöll poesi, noveller, artiklar

ca 8 sidor per nummer

945 prenumeranter 1859, sjönk senare till

634

Suometar fredagen den 26 november 1858:

August ”Skägget”Schauman

Född 1826

Student 1842

Fil.mag. 1850

Död 1896

1


Schaumans pseudonymer

Kopisten skrev lokalkrönika

Metropolitanus skrev om kultur

Ultramarin behandlade utrikeshändelser

Caravaggio avhandlade livet i Helsingfors

Schauman höll inte med Snellman i att ett språk

är den enda möjligheten för Finland utan tyckte

att både svenskan och finskan borde förstärkas

De hade en litterär strid om Januariutskottet

vilket ledde till att Schauman avgick från

Helsingfors Dagblad men fick stöd av läsarna

och blev anställd pånytt

Förutom Papperslyktan grundade Schauman

också Hufvudstadsbladet 1864.

Lagerborg anhöll om avsked från

undervisningsbataljonen vid Finska gardet för

att kunna ansluta sig till liberalerna i kampen

mot Januariutskottet

Då jobbade han för Helsingfors Dagblad där

han fungerade som chefredaktör åren 1865-

1882

Schauman var en av de första i Finland som

gjorde arbetet på tidningar som sin

huvudsakliga arbetsuppgift

Han skrev för Helsingfors Morgonblad (vilken

Runeberg grundade), Helsingfors Tidningar

(där han efterträdde Topelius som redaktör)

och Helsingfors Dagblad

Han försökte genom en satirisk krönika

gömma åsikter i Papperslyktan som annars

skulle ha censurerats bort

Robert Lagerborg

redaktör på Papperslyktan

skrev under signaturen Rolf en artikelserie i

Papperslyktan om hjältarna i 1808-1809 års

krig

”Porträtter af Fänrik Ståls män”utgavs

också 1862 och 1868

Edvard Bergh

Medlem i Papperslyktans redaktion 1859-61

chefredaktör på Helsingfors Dagblad 1863-

64

Var dessutom redaktör på Morgonbladet

och Åbo Underrättelser

deltog i Tölömiddagen där det skålades för

kritik mot generalguvernören vilket ledde

till att han blev temporärt relegerad från

universitetet

2


Schauman lämnar Papperslyktan

Sista tidningen där Schauman medverkade

var nr 52 1860

Schauman flyttade till Helsingfors

Tidningar

”Behovet av en stark liberal tidning i

huvudstaden var akut och företaget kunde

genomföras endast genom att förena samtliga

liberala krafter. Därmed upphörde de liberala

Barometern och Papperslyktan, vilka uppgick

i nykomlingen.”

Citat ur Lars-Folke Landgrens avhandling För

frihet och framåtskridande - Helsingfors

Dagblads etableringsskede 1861 - 1864.

Papperslyktan läggs ner

Sista numret utkom den 30:de december

1861

Edvard Berg och Robert Lagerborg fortsatte

vid Helsingfors Dagblad

Källor

Lars Folke Landgrens bok om Helsingfors

Dagblad

Opinionens tryck: en studie över pressens

bildningsskede i Finland

Wikipedia (taget ur nordisk familjebok)

Biografiakeskus (http://www.kansallisbiografia.fi/)

Nationalbiblioteket (http://digi.lib.helsinki.fi/index.html)

Papperslyktan nr: 48 1859, 50 & 52 1860, 37 & 52 1861

Suometar: 26 november 1858

3

More magazines by this user
Similar magazines