stadens små byggnader - Malmö stad

xn..malm.8qa.se

stadens små byggnader - Malmö stad

2

BAKGRUND

Våra stadskärnor utsätts för en allt hårdare konkurrens från externa shoppingcentra.

Malmö är inget undantag. Hotet om ett utarmat city är påtagligt och

skrämmande. En levande stadskärna är inte bara trevlig, den är också en

förutsättning för en livskraftig stad. Den goda spiralen: intressant centrum -

mycket folk - Lockande - många vill bo nära centrum - goda skatteintäkter

- god kommunal ekonomi - kultursatsningar - nya företag etablerar

sig - o s v innebär att Malmö stad har ett direkt intresse av att göra

centrum mer attraktivt.

Stadsmiljöprogrammet arbetar med stadens byggda miljö. Stadens skönhet

döljs ofta bakom färgglada markiser, ombyggda fasader och skärmtak. Den

förloras bakom uteserveringarnas vita plastmöbler och parasoller. Skönheten

är svår att upptäcka när belysningen är bländande och gatuutrustningen stökigt

placerad.

1993 inleddes ett arbete med ett Stadsmiljöprogram i Malmö. Första etappen,

som nu avslutats våren 1998, har varit Malmös stadskärna. Projektet är ett

samarbete mellan Gatukontoret Malmö och Malmö Stadsbyggnadskontor:

Stadsmiljöprogrammets övergripande mål är att ge Malmö - som helhet

och de olika stadsdelarna - en tydlig och förstärkt identitet. Malmö

ska genom detta bli vackrare och mer lockande för boende och besökare.

Det ska synas att Malmö är Skånes huvudstad. Stadsmiljöprogrammet

ska skapa riktlinjer för stadens golv, rum, väggar och ljus.

Malmö stadsmiljöprogram

More magazines by this user
Similar magazines