stadens små byggnader - Malmö stad

xn..malm.8qa.se

stadens små byggnader - Malmö stad

Malmö stadsmiljöprogram

UTESERVERINGAR I MALMÖ

Uteserveringar i centrala Malmö innehåller riktlinjer för hur stadens uteserveringar

skall anordnas. Generellt kan sägas att uteserveringen inte får

dominera hus och gata. Uteserveringen skall vara så öppen som möjligt och

bidra till en trevlig sommarstämning.

Uteserveringens tak

Taken får inte vara fasta. Parasoller eller löst hängande markiser utan

stödben rekommenderas. Fasta markiser på stödben med sidoväggar gör

uteserveringen till en sommarveranda och en del av huset istället för en del

av gatan. Dessa markiser är därför bygglovpliktiga.

Uteserveringens “väggar”

Malmö stads inställning är att uteserveringen skall ha en så öppen karaktär

som möjligt. Om bord och stolar står placerade utan staket eller annan

avgränsning smälter uteserveringen bäst in i stadsmiljön. För att få utskänkningstillstånd

kräver dock kommunens tillståndsmyndighet en fast avskärmning.

Den fasta avskärmningen får inte vara högre än 1,10 m och den skall

ge ett så öppet intryck som möjligt.

Uteserveringens golv

Uteserveringen skall anordnas direkt på befintlig markbeläggning.

Inga upphöjda trädäck tillåts

Uteserveringens möbler

Vita plastmöbler tillåts ej. För övrigt förordas möbler i trä eller smide.

5

More magazines by this user
Similar magazines