Broschyr GARANT Bil

foretagarna.bussforsakring.com

Broschyr GARANT Bil

GARANT Bil

Exklusivt för dig som medlem i Företagarna

VIK IHOP OCH TEJPA

Företagarna Försäkringar

Svarspost 121720 600

110 43 Stockholm

SVERIGE

PORTO

BETALT

GARANT Bil:

✓ Gäller företagets personbilar och lätta lastbilar (ej yrkes-

mässig trafik)

✓ Kan även tecknas för kompanjonens bil

✓ Fria mil. Inga körsträckeklasser

✓ Inga bonusklasser

✓ Konkurrenskraftig premie och låga självrisker

✓ Hyrbil ersätts vid ersättningsbar skada

✓ Allrisk

✓ Självriskreducering vid viltolyckor

✓ Självrisk 100 kr vid reparation av ersättningsbar glasskada

Vi har försäkringar som gör ditt före tagande tryggare så

att du kan fokusera på rätt saker och ha ett bra skyddsnät

om något oförutsett skulle hända. Genom vår kunskap och

insikt i före tagarens villkor har vi tagit fram specialanpas‑

sade försäkringar för dig som företagare, dina anställda och

ditt företag. Du får möjlighet att teckna dessa försäkringar

till mycket förmånliga premier.

Försäkringen är ett samarbete mellan:

Företagarna Försäkringar www.forsakring.foretagarna.se

Postadress Box 9600, 117 91 Stockholm Tel. 08-406 17 77 Fax 08-663 57 05 E-post forsakring@foretagarna.se

GARANT Bil 2012-02

GARANT Bil


Bilförsäkringen som

för våra medlemmar

framåt

När bilen är mer eller mindre

ditt kontor, din verkstad eller

om du använder den för ren

transport, drabbas affärerna

hårt när något händer med

ditt fordon. En bra försäkring

ska inte vara krånglig och

dyr. Därför har vi tagit fram

GARANT Bil.

GARANT Bil är en försäkring anpassad

för företagare på väg, oavsett hur mycket

du kör. Du får ett heltäckande skydd som

gör att din verksamhet inte stannar om

bilen gör det. En komplett fordonsför‑

säkring med extra guldkant. Bland annat

ingår hyrbil, fri körsträcka och ingen

bonusförlust vid skada.

Du kan även teckna en tilläggs försäkring

för egendom och arbets material som

ligger i din bil. Och försäkringen kan

tecknas för både privat och företagsägd

bil. Tack vare Företagarnas styrka kan vi

erbjuda allt detta till en mycket förmån‑

lig premie och med låg självrisk.

Premien varierar beroende på om

fordonet är registrerat inom Stockholm,

Göteborg eller Malmö med kranskomu‑

ner alternativt på övrig ort i landet.

Har du frågor eller vill teckna GARANT

Bil, kontakta Företagarna Försäkringar

på telefon 08‑406 17 77 eller e‑post

garantbil@foretagarna.se. Du kan också

hitta information på hemsidan

www.forsakringar.foretagarna.se/bil.

Läs mer på www.forsakringar.foretagarna.se/bil

GARANT Bil

HALVFÖRSÄKRING

HELFÖRSÄKRING

Trafikförsäkring är obligatorisk och ersätter

• personskador och vissa egendomsskador.

Självrisk 5% av pbb 1)

Delkaskoförsäkring är frivillig och ersätter

• brand

• stöld

• glas (100 kr självrisk vid reparation)

• skadegörelse

• djurkollision (ersättning lämnas med upp

till 10% av pbb 1) )

• maskinskada (självrisk, se villkor)

Självrisk 5% av pbb 1)

Vagnskadeförsäkring är frivillig och ersätter

• skada på bilen vid trafikolycka, yttre olyckshändelse

Självrisk 10% av pbb 1)

1) Gällande prisbasbelopp. År 2013 = 44 500 kr

• räddning

• allrisk

• rättsskydd för fordonet (självrisk 20%

av kostnaden, lägst 5% av pbb 1) )

• kristerapi (ingen självrisk)

• hyrbil (självrisk 25% av hyrbilskostnaden)

• nyvärdesersättning

Tilläggsförsäkring tecknas separat som komplement till försäkringen

• trafikolycksfall (ingen självrisk)

• egendom i bil (5% av pbb 1) )

Villkor — Detta är endast en kortfattad beskrivning. Mer information och villkor finns på

www.foretagarna.se/forsakring/bil.


Registreringsnr:

Namn:

Företagsnamn:

Ja tack, jag vill ha offert på GARANT Bil

Organisationsnr/personnr: Telefonnummer:

Epost:

Adress:

Postnummer: Ort:

VIK IHOP OCH TEJPA

”Min personliga erfarenhet

av Företagarnas försäkringar

är att de är kundnära,

smidiga och väl anpassade

för mina behov som företagare.

Därför är GARANT Bil

ett välkommet tillskott för

oss företagare!”.

Mats Lundqvist

NextLevel Management AB i Karlstad

Förfallodag befintlig försäkring:

Similar magazines