HÄLSOVÅRD FÖR HUND OCH KATT - Lupus Foder AB

lupus.se

HÄLSOVÅRD FÖR HUND OCH KATT - Lupus Foder AB

HÄLSOVÅRD

FÖR HUND OCH KATT

•ALLMÄN HÄLSA •MAGE OCH TARM •HUD OCH PÄLS •MUNHYGIEN


Aptusserien erbjuder ett stort utbud av hälsovårdsprodukter för hund och katt, med syfte

att stärka och bibehålla ditt djurs hälsa. Serien är färgkodad efter användningsområde:

- GRÖN serie allmän hälsa

- ORANGE serie mage och tarm

- LILA serie hud och päls

- BLÅ serie munhygien

Var kan jag köpa Aptus?

Aptus egenvårdsprodukter finns att köpa i zoofackhandeln.

För närmaste återförsäljare se www.lupus.se

Distributör zoofackhandeln:

Lupus Foder AB

021-83 00 00

Aptus produkter marknadsförs av Orion Pharma,

ett finskt läkemedelsbolag som utvecklat och sålt

mediciner globalt sedan 1917.

De första Aptusprodukterna utvecklades av

Orion Pharma i Finland för mer än 10 år sedan.

Aptusserien kommer kontinuerligt att uppdateras

med nya funktionella produkter för

hälsovård till hund och katt.

3


ALLMÄN HÄLSA

Får ditt djur tillräckligt med

vitaminer och mineraler?

Behovet av vitaminer och mineraler hos hund

och katt varierar efter ålder och livssituation.

Aptus vitamin- och mineralprodukter baseras

på NRC:s* riktlinjer för hund och katt.

Aptus vitamin- och mineralprodukter för hund

är uppdelade efter vilken fas i livet din hund

befinner sig. Vissa hundar kan även ha specifika

behov beroende på ras och storlek.

Konsultera alltid veterinär om behovet av

kosttillskott för hundvalpar och kattungar.

För normal utveckling och hälsa

Förutom kalcium och fosfor är D-vitamin den

viktigaste faktorn för utvecklingen av hundens

skelett. Basen i hemlagat foder (rester)

är i allmänhet en kombination av spannmål

och kött. Fosfor i spannmål kan vara svårt för

hunden att tillgodogöra sig. Zinkbrist orsakar

hud och pälsproblem, främst mjällbildning,

dålig päls och eksem. A-vitamin behövs för

att ögonen, huden och slemhinnorna skall

fungera och bevara sin funktion. Brist kan göra

djuret mer mottagligt för infektionssjukdomar.

B-vitaminer behövs för hudens, slemhinnornas

och nervernas funktion. E-vitamin verkar

i kroppen som en antioxidant. När födan innehåller

en riklig mängd omättade fettsyror

kan det finnas ett extra behov av anti-

oxidanter.

Katten kan också behöva tillskott av vitaminer

och mineraler under olika perioder i livet.

Brist på taurin kan orsaka flera allvarliga

sjukdomar hos katt.

Aminosyran taurin är för katten livsnödvändig,

och kan ges som komplement när inte det ordinarie

fodret innehåller tillräcklig mängd.

Kosttillskott kan komplettera

fodret

Om djuret äter enbart hemlagat foder (rester),

eller hälften av ett fullfoder och hälften hemlagat

foder kan utfodringen behöva kompletteras

med ett tillskott av vitaminer och mineraler.

Vid dosering av produkter som innehåller

kalcium är det viktigt att ta hänsyn till det

kalcium som djuret får i sin totala mängd

föda. I fråga om vitaminerna bör man komma

ihåg att A- och D-vitaminerna är fettlösliga

och lagras i kroppen. En överdosering

av vattenlösliga vitaminer kan inte djuret

tillgodogöra sig och är därför onödig.

Kontakta alltid en veterinär, om du misstänker

att din hund eller katt har en utvecklingsstörning

i skelettet.

*National Research Council NRCs 2006 kommitté, till-

handahåller näringsrekommendationer för dagligt

bruk till hund och katt.

5


6

Aptus MuLtIpuppy

puLVER

Förpackning:

180 g pulver

Fodertillskott innehållande vitaminer och mineraler

till hundvalp. Innehåller cirka hälften av

valpens dagliga behov av vitaminer och mineraler,

baserat på NRCs* rekommendation.

Innehåll

Metionin, järn (Fe), kalcium (Ca), fosfor (P),

magnesium (Mg), A-vitamin, B1-, B2-, B6-

och B12-vitamin, C-vitamin, D3-vitamin, Evitamin,

pantotensyra, niacin, folsyra, biotin,

betakaroten, karnitin, zink (Zn), koppar (Cu),

jod (I), selen (Se), betain. Proportionen kalcium-fosfor

1.5:1. Multipuppy är laktosfri.

Användning

Valpar behöver fodertillskott då man misstänker

att valpen inte får i sig tillräckligt

med vitaminer och mineraler, t ex när den

inte äter som den bör eller då man utfodrar

med hemlagat foder (rester) istället för ett

komplett valpfoder.

*National Research Council NRCs 2006 kommitté, till-

handahåller näringsrekommendationer för dagligt

bruk till hund och katt.

Aptus MuLtIdOG

tABLEttER / puLVER

Förpackningar:

150 tabletter

180 g pulver

Fodertillskott innehållande vitaminer och mineraler

till hund. Innehåller cirka hälften av hundens

dagliga behov av vitaminer och mineraler,

baserat på NRCs* rekommendation.

Innehåll

Kalcium (Ca), fosfor (P), magnesium (Mg),

betain, karnitin, metionin, A-vitamin, B1-,

B2-, B6- och B12-vitamin, C-vitamin, Dvitamin,

E-vitamin, zink (Zn), järn (Fe), niacin,

pantotensyra, betakaroten, jod (I), folsyra,

selen (Se), koppar (Cu), biotin, niacin.

Proportionen kalcium-fosfor 1.8:1. Multidog

är laktosfri.

Användning

Hunden kan behöva ett kosttillskott då man

misstänker att det inte finns tillräckligt med

vitaminer och mineraler i fodret. Speciellt

viktigt om man utfodrar med hemlagat foder

(rester) istället för ett komplett hundfoder

eller när aptiten är nedsatt. Även tikar kan

behöva tillskott mot slutet av dräktigheten

och under digivningsperioden. Den rekommenderade

dosen bör inte överskridas eftersom

preparatet innehåller vitamin A-, D- och

E-vitamin som kan lagras i kroppen.


Förpackning:

100 tabletter

Aptus MuLtIdOG VItA tABLEtt

Fodertillskott innehållande vitaminer och

mineraler till den äldre hunden. Baserat på

NRCs* rekommendation.

Innehåll

A-vitamin, B1-, B2-, B6- och B12-vitamin,

C-vitamin, D-vitamin, E-vitamin, järn (Fe),

zink (Zn), niacin, mangan (Mn), folsyra, jod

(I), biotin, selen (Se), pantotensyra, karnitin,

taurin. Multidog Vita är laktosfri.

Användning

Multidog Vita kan ges som ett kosttillskott

för att tillgodose hundens behov av nödvändiga

vitaminer och mineraler. Den äldre

hunden kan ha ett sämre näringsupptag av

vitaminer och mineraler där Multidog Vita

bidrar till en bra balans. Den rekommenderade

dosen bör inte överskridas eftersom

preparatet innehåller A-, D- och E-vitamin

som kan lagras i kroppen.

Förpackning:

180 g pulver

Aptus CALphOsuM d puLVER

Fodertillskott för hund och katt. Innehåller

kalcium, fosfor samt vitamin D 3 .

Innehåll

Kalcium, fosfor och vitamin D 3 . Källorna till

kalcium och fosfor i Calphosum D är syntetiska

tri- och dikalciumfosfater. Calphosum

D innehåller kalcium och fosfor i proportionen

2:1. Calphosum D är laktosfri.

Användning

Hund och katt kan behöva tillskott av kalcium

och fosfor, då man misstänker att dessa

ämnen inte finns i tillräcklig mängd i fodret

t.ex. vid utfodring med hemlagad mat alt.

matrester. Vid tillväxt, dräktighet och digivning

ökar behovet av kalcium och fosfor.

7


8

Förpackning:

120 tabletter

Aptus MuLtICAt tABLEttER

Fodertillskott med laxsmak, innehållande

vitaminer och mineraler till växande och

fullvuxen katt.

Innehåller

Kalcium (Ca), taurin, metionin, niacin, pantotensyra,

zink (Zn), A-vitamin, B1-, B2-,

B6- och B12-vitamin, C-vitamin, D-vitamin,

E-vitamin, folsyra och biotin. Multicat är laktosfri.

Användning

Multicat används som näringstillskott för att

trygga kattens dagliga mineral- och vitaminbehov

samt behovet av viktiga aminosyror.

Taurin är för katten en livsnödvändig aminosyra

som den inte själv kan producera.

Taurin bör därför tillsättas genom foder eller

kosttillskott.

Multicat passar till katter som får en stor

del av sin kost från fisk och kött under

dräktighet och digivningsperioden, samt

till växande kattungar från 3 veckors ålder.

Den rekommenderade doseringen bör inte

överskridas eftersom preparatet innehåller

A-, D- och E-vitamin som kan lagras i kroppen.

För ytterligare produktinformation, se

förpackningens bipacksedel eller gå in på

www.aptuspet.com


10

MAGE OCH TARM

Vid förebyggande av mag- och tarmstörningar

är det viktigt att komma ihåg att djuren

inte har samma behov av omväxlande kost

som vi människor. När du har hittat ett

lämpligt foder, är det bäst att hålla sig till

det och undvika förändringar.

Mag- och tarmbekymmer tillhör en av de

vanligaste orsakerna till att djurägare söker

veterinär. Grundorsakerna till en störning i

mag- och tarmkanalen hos djuret kan vara

varierande.

Om ditt djur ofta får diarré, eller om det varar

i flera dagar bör veterinär konsulteras. Det

finns skäl till att omedelbart kontakta veterinär

då djuret har för låg temperatur, feber,

blod i avföringen, smärtor, kramper eller om

diarrén inte upphör inom några dagar.

Observera ditt djurs allmäntillstånd dag för

dag och diskutera med en veterinär, om det

är en hundvalp eller kattunge, äldre individ

eller om djuret har någon kronisk sjukdom.


Då diarré överraskar

En plötsligt insättande mag- och tarmstörning

kan orsakas av att djuret ätit något

olämpligt, druckit otjänligt vatten, smittats

av tarmvirus eller bakterier. Symtomen är

vanligtvis först kräkningar med delar av

maginnehåll som övergår till skumblandade

kräkningar. Efter några timmar kan

det ibland tillstöta vattentunna diarréer.

Vid tillfällig kräkning och diarré förutsatt att

djurets allmäntillstånd inte är kraftigt påverkat

kan man börja med att svälta hunden

under ett dygn och för katten ett halvt dygn.

Det är mycket viktigt att djuret får i sig vätska

i tillräcklig mängd.

I samband med fastan bör man se till att

djuret dricker tillräckligt, minst 0,5 dl/kg om

dagen. Tillsätt gärna Aptus elektrolytdryck

Nutrisal i dricksvattnet då saltbalansen lätt

rubbas vid diarrétillstånd. Det är även viktigt

för allmäntillståndet att tillgodose energibehovet

(Nutrisal innehåller glukos och maltodextrin).

Vätskan bör tillföras vid behov

genom att låta djuret dricka eller ge vätskan

med en plastspruta direkt i munnen.

Om inte fastan hjälper kan symtomen lindras

med hjälp av Aptus Attapectin som

bidrar till att bromsa diarrén samt Aptus

Aptobalance som stabiliserar tarmfloran på

längre sikt.

Dietförslag vid diarré, hund:

1:a dagen

Spad av kokt ris. Aptus Nutrisal och

Aptus Attapectin.

2:a dagen

Ris med kokt vatten. Aptus Nutrisal och

Aptus Attapectin. På kvällen: ge lite av den

vanliga hundmaten.

3:e dagen

Ris, köttfärs, Aptus Nutrisal och Aptus Atta-

pectin samt öka mängden något av den

vanliga hundmaten.

4:e dagen

Normal utfodring och Aptus Aptobalance.

Om avföringen endast är lite lös, behövs

det inte nödvändigtvis någon diet. I allmänhet

räcker det med att Aptus Attapectin

tillsätts i djurets vanliga hundmat.

Dietförslag vid diarré, katt:

- För katter rekommenderas inte att fasta

någon längre tid (max 12 timmar), eftersom

fasta kan orsaka leverskada hos katten.

- Anvisningen är försiktig utfodring: ris, kokt

kyckling eller kokt fisk, tonfisk i vatten,

Aptus Nutrisal och Aptus Attapectin.

- Diarréproblemen hos katter löser sig ofta

om man utesluter mjölkprodukter ur den

dagliga kosten.

11


12

Aptus AptOBALANCE pEt

Förpackning:

140 g pulver

Fodertillskott innehållande mjölksyrebakterier

för balansering av mag- och tarmaktivitet

hos hund och katt.

Innehåll

Pektin, havstångsmjöl, mikrokristallin cellulosa

och mjölksyrebakterier. Aptobalance

Pet är laktosfri.

Användning

Aptus Aptobalance Pet kan ges vid tarmstörningar

orsakade av t ex förändrad kost, i samband

med foderbyte, avvänjning, pågående

antibiotikabehandling (återställa tarmfloran)

och vid orolig mage i samband med resor.

Mjölksyrebakterierna i Aptobalance Pet

bidrar till att stärka den egna normalfloran

och de goda bakterierna i tarmen. I Aptobalance

Pet ingår även pektin som skyddar

tarmväggarna och havstången bidrar till att

säkerställa behovet av mineraler.

Aptus NutRIsAL puLVER

Förpackning:

180 g pulver

Vätskeersättning till hund och katt. För att

upprätthålla vätskebalansen.

Innehåll

Glukos, maltodextrin, kaliumklorid, natriumbikarbonat

och natriumklorid. Nutrisal

är laktosfri.

Användning

Aptus Nutrisal lämpar sig för att ersätta

vätskeförlust t ex i samband med tarmstörningar.

Vid diarré går stora mängder av vätska

förlorade ur kroppen. Om inte vätskan

ersätts, är det risk att djuret torkar ut. Enbart

vatten är då inte tillräckligt, utan djuret

behöver även elektrolyter. Aptus Nutrisal innehåller

även glukos samt maltodextrin som

kan bidra till en snabbare återhämtning efter

hård ansträngning t ex när du jagat, tränat

och tävlat med ditt djur eller för att återställa

vätskebalansen och allmäntillståndet.


Förpackning:

30 tabletter

Aptus AttApECtIN tABLEttER

Dietfoder för att bromsa akut diarré vid

tillfälliga störningar i mag- och tarmkanal

hos hund och katt.

Innehåll

Attapulgit, pektin samt cellulosa. Attapectin

är laktosfri.

Användning

Aptus Attapectin ges vid tillfälliga störningar

i matsmältningen. Samtidigt skall djuret

ges tillräckligt med vätska (minst 0,5 dl/

kg om dagen) d v s vatten eller elektrolytdryck

Aptus Nutrisal. Attapectins aktiva

ingredienser, attapulgit och pektin, skyddar

matsmältningskanalens väggar och

binder samt transporterar bort bakterie-

gifter och tarmjäsningsprodukter.

Vid långvarigt bruk kan attapulgit och pektin

även binda till sig nyttiga ämnen t ex läkemedel,

vitaminer och järn. Attapectin skall

därför ges tidigast tre timmar efter annan

medicinering.

13


14

hud och päls

En blank päls är ett tecken på

god hälsa

Det kan finnas många orsaker till problem med

djurets hud och päls. Ibland kan en förändring

i pälsen och huden vara symtom på sjukdom,

och det är därför viktigt att kontinuerligt iaktta

pälsen, huden och klornas utveckling.

Daglig vård och föda

Borsta djuret och avlägsna ev tovor i pälsen

varje dag. Hundar bör bada någon gång i

månaden och då de rullat sig i något eller ser

allmänt smutsiga ut. Använd alltid ett schampo

av god kvalitet anpassat för hund eller katt.

Val av foder har stor inverkan på pälsens

kondition. Omega-3 samt omega-6 är essentiella

fettsyror som påverkar många processer

i kroppen bl a pälskvaliteten. Brist

på essentiella fettsyror kan ge mjällbildning,

livlös päls och riklig hårfällning.

Hud, päls och tassar kan ses som djurets

skyddsbarriär mot omvärlden. Skador i barriären

såsom sprickor och sår kan ge upphov

till infektioner. Hudcellerna byts kontinuerligt

ut och ett tillskott av omega-3 har ofta en

mycket positiv inverkan.

Veterinären rekommenderar ofta tillskott

med essentiella fettsyror till hundar med

allergiska hudproblem för att minska behovet

av t ex cortison.

Djurets klor kräver kontinuerlig omsorg för

att må bra. Biotin och metionin bidrar till

att huden, pälsen och klorna bibehåller sin

kondition. Brist på dessa ämnen kan bl a ge

sköra och spruckna klor.

Hud- och pälsproblem

När den naturliga balansen i huden rubbas

kan det visa sig på olika sätt. Vanliga hudproblem

är allergiska reaktioner, mjäll och

hudinfektioner.

Anpassade schampon är ofta en del i ett

behandlingsprogram för ett djur med hudproblem.

Valet av schampo beror alltid på

vilken typ av hudproblem som ditt djur lider

av.

Kontakta veterinär om ditt djur har besvärande

klåda, utslag eller kraftigt håravfall.


Förpackningar:

60 kapslar

200 kapslar

Aptus EfORION fORtE kApsLAR

Fodertillskott innehållande essentiella fettsyror

för vård av hud, päls och klor hos hund och katt.

Innehåll

Linolsyra (omega-6), gammalinolensyra GLA

(omega-6), eikosapentaensyra EPA (omega-3),

dokosahexaensyra DHA (omega-3),

E-vitamin, zink, biotin.

Användning

Eforion Forte kapslar bidrar till att stärka

hudens barriär samt förbättra djurets pälskvalitet.

Produkten innehåller omega-3- och

omega-6-fettsyror speciellt anpassade för

hund och katt. Tillskott av fettsyror är värdefullt

när fodret har ett lågt innehåll av fett.

Aptus BIORION tABLEtt

Fodertillskott innehållande biotin och metionin

för tillväxt och vård av päls och klor

hos hund och katt.

Innehåll

Biotin samt metionin.

Förpackning:

60 tabletter

Användning

Biorion är verksamt vid vård av päls och

klor. Biotin främjar klokvaliteten samt jämnar

ut torra klosprickor. Metionin bidrar till

att förstärka effekten av biotinet.

15


Munhygien

Varför har djuret dålig andedräkt?

Normalt ryms det flera miljoner bakterier i

munhålan och varje gång hunden/katten

utfodras blir de fler. Att hålla efter bakterier

i munhålan är det effektivaste sättet att

motverka dålig andedräkt, plack, tandsten

samt inflammation i tandköttet som på sikt

kan leda till tandlossning.

Plack på tänderna

Plack består av gamla matrester, som med hjälp

av bakterier bryts ner till en bakteriebeläggning

och lägger sig som en hinna på tänderna. Mest

utsatta är kindtändernas utsidor. Plackbeläggningen

gör tandytan skrovlig och utgör en gro-

grund för ytterligare bakterier.

Tandsten

Plack som inte tas bort regelbundet förkalkas

(mineraliseras) efter en tid och bildar en

hård beläggning längs tandköttskanten

som kallas tandsten. Tandsten går inte att

borsta bort utan avlägsnas effektivast hos

veterinären under narkos.

Inflammerat tandkött kan leda

till tandlossning

Både plack och tandsten som ligger kvar

på tandytan bidrar till att tandköttet blir inflammerat.

Inflammationen som uppstår i

tandköttsfickan hjälper till att bryta ner de

fästen och tandben som håller tanden på

plats.

Bucadog och Bucacat stärker djurets eget

rengöringssystem i munnen och bidrar till

att minska uppkomsten av skadliga plackbeläggningar.

Bucadog samt Bucacat innehåller enzymer*

som påverkar djurets peroxidassystem genom

att höja halten hypotiocyanat i saliven. Hypotiocyanat

har en bakteriedödande effekt.

* Ett enzym är en biologisk katalysator – ett ämne som påskyndar

en process utan att själv förbrukas.

17


18

Aptus BuCAdOG tANdpAstA

Enzymbaserad pasta till hund.

Förpackning:

70 g tub

Innehåll

Bioenzymer (amylas, glukoamylas, glukosoxidas,

lactoferrin, laktoperioxidas, lysozym),

milt slipande beståndsdelar och smakämne.

Användning

Bucadog innehåller ett flertal enzymer som

stärker munnens eget rengöringssystem,

hämmar bakterietillväxten i munnen och

därmed tillväxten av plack. Detta reducerar

risken för att tandsten bildas och tänder och

tandköttet hålls friskt. Genom att hämma

bakterietillväxten i munhålan får hunden

även en bättre andedräkt.

Aptus BuCACAt tANdpAstA

Enzymbaserad pasta till katt.

Förpackning:

45 g tub

Innehåll

Bioenzymer (amylas, glukoamylas, glukosoxidas,

lactoferrin, laktoperioxidas, lysozym),

milt slipande beståndsdelar och smakämne.

Användning

Bucacat innehåller ett flertal enzymer som

stärker munnens eget rengöringssystem,

hämmar bakterietillväxten i munnen och

därmed tillväxten av plack. Detta reducerar

risken för att tandsten bildas och tänder

och tandkött hålls friskt. Genom att hämma

bakterietillväxten i munhålan får katten

även en bättre andedräkt.


Aptus BuCAdOG tuGGBItAR

sMALL

Enzymbaserade tuggbitar.

Till hundar mellan 5-20 kg.

ca 37 kcal per tuggbit.

Förpackning:

224 g (20-25 tuggbitar)

Innehåll

Bioenzymer (amylas, glukoamylas, glukosoxidas,

lactoferrin, laktoperioxidas, lysozym),

råmjölkspulver, kollagen och malt.

Användning

Aptus Bucadog tuggbitar innehåller ett flertal

enzymaktiverande substanser som bidrar till

att stärka munnens eget rengöringssystem

och samtidigt motverka dålig andedräkt.

Tuggbitarna är tillverkade av specialbehandlad,

torkad kohud som ger ett naturligt

tuggmotstånd och bidrar till mekanisk

rengöring.

Tuggbitarna finns i två storlekar och kan ses

som ett komplement till Bucadog pasta.

Aptus BuCAdOG tuGGBItAR

LARGE

Enzymbaserade tuggbitar.

Till hundar över 20 kg.

ca 45 kcal per tuggbit.

Förpackning:

141 g (7-10 tuggbitar)

För ytterligare produktinformation, se förpackningens

bipacksedel eller gå in på

www.aptuspet.com

19


Ett sjukt djur skall alltid vårdas av veterinär, men djurets allmänna kondition och

välbefinnande kan förebyggas och förbättras med hjälp av hälsovårdsprodukter.

Aptusserien, från läkemedelsföretaget Orion Pharma Animal Health,

har utvecklats för att du skall kunna ge din hund och katt

den bästa konditionen och hälsan i alla livets stadier.

Besök gärna Aptus hemsida:

www.aptuspet.com

Signalistgatan 7 I 721 31 Västerås I tel 021-83 00 00 I fax 021-83 00 01 I www.lupus.se

LUPUS/Ver1/07/2009 Print: Halmstad tryckeri 2009

Similar magazines