Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

gst.dk

Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

Sammanfattning av processen för vägar i Danmark

Processen är något olika beroende på om det är fråga om anläggning

av en huvudlandsväg eller en kommunväg (se även figurerna nedan).

I båda fallen ska en vägplan upprättas. Marken tas i anspråk med

äganderätt. Detta sker till övervägande del, i ca 95 % av fallen, genom

expropriationsförrättning. För huvudlandsvägarna sköts expropriationen

av den statliga expropriationskommissionen, för kommunvägarna

svarar kommunstyrelsen för expropriationen. Markägarna godtar som

regel, i ca 90-95 % av fallen, de förslag till ersättningar som expropriationsmyndigheten

presenterar vid förrättningen. I övriga fall beslutar

myndigheten själv om ersättningen. Överklaganden av ersättningarna

till taksationskommissionen görs i ca 70-75 % av de fall där

myndigheten beslutar om ersättningen. Vägarna registreras slutligen i

matrikeln och tingboken.

16

More magazines by this user