Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

gst.dk

Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

Ersättning

Jfr ovan samt avsnitt 2.4.

Tillträde

Se avsnitt 2.4.

Ersättningsprinciper

Se avsnitt 2.4.

Markbyten

Se avsnitt 2.4.

Inmätning och registrering

Jfr avsnitt 2.4. En skillnad mot vägar finns på så vis, att Jernbaneverket inte

har något avtal med kommunerna för inmätning av den mark de köper.

Kommunerna står för kart- och delningsförrättningen samt inmätningen.

En annan skillnad jämfört med vägar är att vissa järnvägfastigheter blir

inskrivna (tinglysta) som egna fastigheter med en fastighetsbeteckning i

inskrivningsregistret (grunnboken). Detta gäller särskilt fastigheter med

stationsbyggnader. Skillnaden mot vägar har historiska orsaker; från början

var marken ofta gratis för vägar men inte för järnvägar, som man var

tvungen att förvärva med äganderätt. Samtliga järnvägsfastigheter blir

dessutom registrerade i GAB (Grunneiendom-, Adresse- och Boligregister).

Sammanfattning av processen för järnvägar i Norge

Processen för järnvägar är i huvudsak samma som för allmänna vägar.

Järnvägens sträckning bestäms i detaljplanen (reguleringsplanen).

Marken tas i anspråk med äganderätt. I de allra flesta fall, med ca 90-

95 % av berörda markägare, träffas överenskommelse om att förvärva

marken och om ersättningen. I övriga fall tillämpas expropriation för att

komma åt marken och klara av ersättningsfrågorna. Järnvägfastigheterna

registreras i fastighetsregistret (GAB). En skillnad mot vägar är

att järnvägsfastigheter dessutom i vissa fall skrivs in som egna fastigheter

i grunnboken.

43

More magazines by this user