Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

gst.dk

Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

Överenskommelse

vid förrättningen,

ca 95 %

Beslut efter

officialutredning,

ca 5 %

JÄRNVÄGSPLAN

LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING

Markåtkomst,

äganderätt

50

Ersättning

Överklagande till

fastighetsdomstol,

ca 0,5 %

Järnvägsfastigheterna

registreras i

fastighetsregistret

Överenskommelse

vid förrättningen,

ca 95 %

Beslut efter

officialutredning,

ca 5 %