Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

gst.dk

Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

3 Jämförande sammanställning

I detta kapitel görs en sammanfattande jämförelse av processerna i tabellform.

Det säger sig självt att det blir mycket generaliseringar genom en

sådan

redovisning. Så tabellerna ska tas för vad de är, dvs. att enbart redo-

visa

huvuddragen.

3.1

Allmänna vägar

Vem tar initiativ

till vägbyggnad? Vejdirektoratet

eller kommunen

Vilket planstöd

etc. ger mark åtkomst?

Danmark Finland Island Norge Sverige

Vägförvaltningen Vejdirektoratet Statens vegvesen Vägverket

Vägplan (beslut av Vägplan Vägplan Detaljplan

expriationskommissionen)

(reguleringsplan)

Med vilken Äganderätt Äganderätt,

rättighet tas mark i

anspråk?

i vissa fall vägrätt

Hur och vem

beslutar om markåtkomst

när man

inte är överens?

Hur och vem

beslutar om

ersättningnär man

inte är överens?

Överenskommelse

om markåtkomst

träffas i

….% av fallen

Överenskommelse

om ersättning

träffas i …%

av fallen

Expropriation.

Beslut av

expropriations-

kommissionen

(kommunstyrelse)

Landsvägsförrättning,

beslut av

inlösningskommissionen

Expropriation. Landsvägs-

Beslut av

expropriationskommissionen

(kommunstyrelse),

besvär till

taksationskommissionen

I princip aldrig

(expropriation)

förrättning, beslut

av inlösningskommissionen

Förekommer

nästan aldrig,

förutom för byggnader

Ca 90 % Förekommer

nästan aldrig,

förutom för byggnader

70

Arbetsplan

Äganderätt Äganderätt Vägrätt = ej

tidsbegränsad

nyttjanderätt

Expropriation.

Beslut av

expropriations-

kommissionen

Beslut av

expropriations-

kommissionen

Expropriation.

Beslut av

tingsrätten

(skjönnsrätten)

Skjønnsprocess.

Beslut av

tingsrätten

(skjönnsrätten)

Fastställelse av

arbetsplan.

Vägverket

Beslut av domstol

(fastighetsdomstol)

Ca 90 % Ca 95 % I princip aldrig

(vägrätt)

Ca 90 % Ca 90-95 % Ca 98-99 %

More magazines by this user