Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

gst.dk

Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

3.2

Vem tar initiativ till

järnvägsbyggnad?

Järnvägar

Danmark

Vilket planstöd etc.

Detaljprojektering

ger markåtkomst? (beslut av exprop-

riationskommis-

sionen)

Med vilken rättighet

tas mark i anspråk?

Finland 3

Norge Sverige

Trafikstyrelsen Banförvaltnings-

Jernbaneverket Banverket centralen

Inlösenstillstånd

Detaljp lan

(Järnvägsplan)

(reguleringsplan)

Järnvägsplan

Äganderätt Äganderätt Äganderätt Äganderätt

Hur och vem beslutar

Expropriation. Beslut

Inlösensförrättning,

Expropriation.

Beslut Lantmäteriförrätt om markåtkomst när

av expropriations-

beslut av inlösnings

av expropriations-

ning, ofta fastighets

man inte är överens?

kommissionen

kommissionen

domstol

(skjönnsrätt) reglering. Beslut av

(Järnvägsförrättning,

beslut av inlösningskommissionen)

lantmäterimyndighet.

Hur och vem beslutar

om ersättning när

man inte är överens?

Överenskommelse

om markåtkomst

träffas i ….% av

fallen

Överenskommelse

om ersättning träffas i

…% av fallen

Överklagande av

ersättningar görs av

ca …% av berörda

markäg.

Beslut av exprop-

riationskommissionen

besvär till taksations-

kommissionen

I princip aldrig,

eftersom det sker

genom expropriation

Inlösensförrättning,

Skjønnsprocess. Normalt

beslut vid

beslut av inlösnings- Beslut av tingsrätten lantmäteriförrättning.

kommissionen (skjönnsrätten)

(Järnvägsförrättning,

beslut av inlösningskommissionen

Förekommer nästan

aldrig, förutom för

byggnader

Ca 90 % Förekommer nästan

aldrig, förutom för

byggnader

Skjønnsprocess.

Beslut av tingsrätten

(skjönnsrätten, ca 5

%

Minst 95 %.

Plankorsningar

mindre andel

Minst 95 % av fallen

Ca 95 %.

Plankorsningar

mindre andel

Ca 7-8 % Ca 1-2 % Ca 1 % Ca 0,5 %

3

Inom parentes anges vad som kommer att gälla i Finland efter det att den nya järnvägslagen

har trätt i kraft 2008-01-01-

72