Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

gst.dk

Markåtkomst och ersättning för infrastruktur i Norden - Kort

Ersättningsprinciper Full ersättning. Full ersättning. Full ersättning.

Marknads-,

Marknads-, Marknads-,

avkastnings-

eller avkastnings- eller avkastnings- eller

kostnadsvärde. kostnadsvärde. kostnadsvärde.

Skador på Skador på Skador på

restfastigheten. restfastigheten. restfastigheten.

Inmätning och

dokumentation

Görs av en privat

lantmätare

Registrering Järnvägfastigheterna

skrivs in i fastighetsregistret

(matrikeln)

All ekonomisk skada

ersätts. Marknadsvärde

och övriga

skador.

Görs av lantmäteri- Görs av kommunerna Görs normalt av

byrån eller en konsult

Lantmäteriet

Järnvägfastigheterna

Registrering

i GAB Järnvägfastigheterna

skrivs in i fastig- (fastighetsregistret) skrivs in som egna

hetsregistret och

fastigheter i

kartan

fastighetsregistret

73

More magazines by this user