Delrapport: Fortsatta insatser mot hedersrelaterat våld (pdf, 81 kb)

www9.ungdomsstyrelsen.se

Delrapport: Fortsatta insatser mot hedersrelaterat våld (pdf, 81 kb)

Seminarier under

Ungdomsstyrelsens rikskonferens 2007

Under Ungdomsstyrelsens årliga rikskonferens, som 2007 hade ungas hälsa och

utsatthet som tema, arrangerades fyra seminarier om hedersrelaterat våld, våld i

nära relationer och förebyggande arbete. Konferensen samlar framförallt de

yrkeskategorier som arbetar med ungdomar, till exempel fritidsledare och

ungdomssamordnare samt olika organisationer och politiker.

De seminarier som Ungdomsstyrelsen arrangerade hade följande innehåll:

Förtryck i hederns namn

Temat för seminariet (seminariet hölls två gånger samma dag) var hur man kan

stödja ungdomar som kränks och i värsta fall utsätts för våld. Vem ska göra det och

hur ska stödet se ut? Seminarierna hölls av Juno Blom, Länsstyrelsen Östergötland

och Azam Qarai, Linnamottagningen Stockholm.

Antal deltagare: 126

Våld i kärlekens namn

Seminariet handlade om samhällets ansvar att skydda utsatta. Våld i ungas

parförhållanden och inom familjen är inte ett privat problem. Margot Olsson,

Kvinnofridsprogrammet och Anna Gustafsson, Malmöpolisens familjevåldsrotel

föreläste om sitt arbete.

Antal deltagare: 94

Så jobbar vi förebyggande

Seminariet handlade om hur de ideella organisationerna Sharaf Hjältar och

tjejjourerna arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Arhe

Hamednaca, verksamhetsansvarig på Elektra/ Sharaf Hjältar samt Malin Lönnberg

och Maria Lööf från Tjejjouren på Lunarstorm höll i seminariet.

Antal deltagare: 80

Seminarierna samlade sammanlagt 300 deltagare av totalt 815 deltagare på

konferensen som helhet och den utvärdering som Ungdomsstyrelsen gjorde av

konferensen visade att seminarierna var väldigt uppskattade. De enskilda

seminarierna fick väldigt goda betyg av deltagarna. Det stora antalet anmälda till

de fyra seminarierna visar också att frågor som rör hedersrelaterat våld och

förtryck och våld i nära relationer är aktuella och att det finns ett behov av att

skaffa sig mer kunskap hos landets kommuner, till exempel bland fritidsledare och

kommunala tjänstemän.

6

More magazines by this user
Similar magazines