Tema Valfrågor Så tycker ditt parti om det enskilda vägnätet • Viltvett ...

revonline.se

Tema Valfrågor Så tycker ditt parti om det enskilda vägnätet • Viltvett ...

Bulletinen

Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 3 2006

Tema Valfrågor tycker ditt parti om det enskilda vägnätet Viltvett i jakttider

Trafiksäkerhet Minska olycksrisken vid skolbarnens hållplatser Vem ska ansvara för

broar? Tekniska nyheter – återfjädrande stolpar, transportabel tank, effektiva reflexer.


Ha en bra höst!

Lämna Din röst!

Nu har vi bara några dagar kvar till valet, eller valen för det är ju

faktiskt flera församlingar vi ska utse delegater till. Riksdag, landsting

och kommuner. REV har fokuserat på riksdagsledamöterna i

allmänhet och trafikutskottets medlemmar i synnerhet eftersom

statsbidraget är en väsentlig fråga för många av våra medlemmar.

Men vi ska inte glömma kommunpolitikerna! Där gäller det att vi

jobbar på lokal nivå, ställer frågor till kommunpolitiker, på torg och

i media. Frågan borde inte vara svår att svara på; ”Tänker Du och

Ditt parti jobba för ett höjt bidrag till de enskilda vägarna?” Frågorna

till och svaren från riksdagspartierna lovade jag att vi skulle

återkomma till och kommentera. Det gör vi nu och kan konstatera

att partierna egentligen inte skiljer sig så mycket när det gäller

den här viktiga frågan, men det finns skillnader. Läs och begrunda

innan Du går till vallokalen!

Vi får hoppas att riksdagsledamöterna var ute och åkte bil eller

buss under våren och sommaren. Då borde de nämligen ha insett

att vårt land har en unik resurs när det gäller att få rätt saker gjorda

på rätt sätt till låg kostnad. Jag har haft anledning att åka runt en

hel del under vårens och sommarens veckoslut, i Västergötland, Bohuslän,

Halland, ja stora delar av Sydvästsverige. Motivet för resandet

var att försöka hitta ett fritidsboende, så det blev småvägar och

säkert minst 60 samfälligheter jag hade nöjet att besöka. Jag kunde

konstatera att från vårens tjällossning, som var av en omfattning

som dessa delar av landet normalt brukar slippa, så dröjde det inte

många dagar – nåja veckor – från att vägkroppen började torka tills

vägarna var återställda och komfortabla. Då känner man sig stolt

över att få vara med i så effektivt och kompetent sällskap!

I vanliga fall skulle jag här ha avslutat med att påminna om och

inbjuda till vår årsstämma. Efter fjolårets stadgeändring dröjer det

nu till 2007 innan det är dags igen. Vi är i full färd med planeringen,

trots att det är ett drygt år kvar. Tiden går fort och vissa aktiviteter

kräver längre förberedelser. Förhoppningen är att dels få besök

av och debatt med olika beslutsfattare, produkt- eller metodinformation

från leverantörer och entreprenörer, dels sprida massor av

ny och nyttig information etc. Om vi kan hitta en ort för stämman

som ligger geografiskt bra till, klarar förläggnings- och lokalkraven,

har goda kommunikationer och som kan möjliggöra lokalt engagemang

från någon eller några av våra medlemmar,

så borde det bli bra! Vi jobbar vidare.

REV-Bulletinen utges av

Riksförbundet Enskilda Vägar

Adress: Riddargatan 35-37

114 57 STOCKHOLM

Telefon: 08- 0 7 50

Fax: 08- 0 74 78

E-post: kansliet@revriks.se

Postgiro: 35 77 63-

Bankgiro: 55 8-1109

REV-Bulletinen utkommer med 4 nr per år.

Citera gärna Bulletinen - men ange källan.

Ansvarig utgivare: Elwe Nilsson

Redaktör: Bengt Allfors

Form och original:

Misse N. Josefsson / st.ab

Annonser: Jan Ellström

REV tar inget ansvar för annonsörernas utlovade

förpliktelser m m.

Kansliet har telefontid:

Måndagar - onsdagar, fredagar 09:00 - 15:00

Torsdagar 09:00 - 1 :00

Lunchstängt 1 :00 - 13:00

På Kansliet f inns

Sven Ivarsson, vd 08- 0 7 6 , 070-396 95 59

Maria Sundström, administratör 08- 0 7 50

Jan Ellström, informatör 08- 0 7 50

Bengt Allfors, redaktör, tisdagar 08- 0 7 64

Anders Eriksson, lantmätare, fredagar 08- 0 7 64

Sture Källgården, lantmätare, fredagar 08- 0 7 6

Birgit Westlund, kassaförvaltare, torsdagar 08- 0 7 50

Valda funktionärer

Det går även att ringa direkt till styrelsens ledamöter

Ordinarie:

Elwe Nilsson, ordförande 070-687 77 41

Sven Ivarsson, 1.vice ordf, vägtekniker 070-396 95 59

Bengt Nydahl, .vice ordf, advokat 08-7 3 15 00

Bengt Allfors, sekreterare, ingenjör 070-595 98 30

Bengt Åke Andersson, miljörevisor 0303- 04 89

Karl-Erik Nyhof, utbildare 0 87-13044

Sture Källgården, lantmätare

Suppleanter:

08-773 18 45

Margareta Vikgren, ekonom 08-771 44 41

Jan Ellström, ingenjör 073-4 5 5 89

Lotta Thisell, företagare 013-61 1

Helge Johansson, vägtekniker

Revisorer:

070-645 95 89

Åke T Carlestam 08-511 748 95

Ulf Crona

Revisorssuppleanter:

08-715 85 40

Claes Norman 08-715 47 70

Berndt Wiklander

Valberedning:

060-3 1 36

Claes Ljunggren (sammankallande) 08-540 39 5

Curt Carleteg 08-771 44 41

Inger Strömberg 0303-89 80

Omslagsfoto: Gunilla Hellström

Bulletinen Nr 3 006


Innehåll

TRAFIKSÄKERHET

10 Viltvett vid väg. Att tänka på för jägare och

enskilda väghållare

12 Minska olycksriskerna vid skolbarnens

hållplatser

VÄGHÅLLNING

14 Brofrågan hänger i

JURIDIK

luften. Vem har

ansvaret för underhåll

av bron i Loddby?

9 Minskade statsbidrag skapar konflikter

9 Vägverket ser över regelverken om

enskilda vägar

9 Fråga advokaten

TEKNIK

16 Tekniska nyheter

ÖVRIGA ARTIKLAR

4 Tema Valfrågor De politiska partiernas

svar på REVs frågor om enskilda vägar

17 Kallviksvägen – eget arbete ger valuta

för pengarna

18 REVs ordförande presenteras

20 REVs populära kursverksamhet

Barn som åker skolskjuts

till skolan ska hämtas och

lämnas på vägar där hastigheten

är låg.

En nyhet på marknaden

– återfjädrande stolpsystem

för vägmärken, trafikanordningar,

trafikpollare m m.

Bulletinen Nr 3 006 3

More magazines by this user
Similar magazines