Views
4 years ago

MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM B 5819-10 2011-05-06 ... - upit

MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM B 5819-10 2011-05-06 ... - upit

MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM B 5819-10 2011-05-06 ... -

MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Per G Hansson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö Tilltalad Marcelo Magno, 861101-6893 Frihetsberövande: Häktad c/o Andersson Hermansgatan 9 212 11 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Per Öst Adacta Advokatbyrå AB Kalendegatan 7 211 35 Malmö DOMSLUT Påföljd m.m. 1. 2. DOM Mål nr B 5819-10 2011-05-06 meddelad i Malmö Begångna brott Lagrum 1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 § 2 st brottsbalken 2. Grovt skattebrott Fängelse 3 år Påföljden avser även brottsligheten i avgörandet 2010-03-16. Tidigare utdömd villkorlig dom undanröjs. (2010-03-16, MALMÖ TR AVD 1 ENHET 12, B11710/09 ) Andra lagrum som åberopas 34 kap 1 § 1 st 3 p brottsbalken 4 § skattebrottslagen (1971:69) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 265 Kalendegatan 1 040-35 30 00 040-611 43 10 måndag - fredag 201 22 Malmö E-post: malmo.tingsratt@dom.se 09:00 - 14:00 1

STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM B 6114-11 2012-06 ...
STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM B 10255 ... - Kunstnyt
STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM B 10768-08 2009-01 ...
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 3 DOM B 16542-10 ... - Motorrad
STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 10675-09 Avdelning 3 ...
LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 2 DOM B 590-12 2013-06 ... - fildirekt
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 2 DOM B 5217-11 ... - Avpixlat
VÄXJÖ TINGSRÄTT Enhet 1 DOM B 4461-12 2013-06-17 ... - fildirekt
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 1 DOM B 6963-09 2010 ... - Simka
HUDIKSVALLS TINGSRÄTT R1 DOM B 2220-11 2012-06-15 ...
Dom Stockholms tingsrätt Mål nr B 4018-12
2011-06-16 B 5412-10 Dom särskilt tillägg - Högsta domstolen
Mål nr T 8421-07 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2009-04 ...
ÖREBRO TINGSRÄTT Rotel 3 DOM B 5574-12 2013-06-11 ... - fildirekt
Avsiktsforklaring (rev 2011-10-06) (2).pdf
Avsiktsforklaring (rev 2011-10-06) (2).pdf
2011-06-29 B 5302-10 beslut skiljaktig - Högsta domstolen
ARBETSDOMSTOLEN DOM Dom nr 44/11 2011-05-25 Mål nr B 30 ...
GÖTA HOVRÄTT Avdelning 2 Rotel 27 2012-10-15 Jönköping Mål ...
YTTRANDE 1(2) 2011-06-30 01-994/2011 2011-05-31 2260-133 ...
2011-06-29 B 5302-10 beslut skiljaktig - Högsta domstolen
1 SKK/AF nr 2/2011 2011-06-21 § 32 - 67 Justerat ... - Hundfreestyle