iKarlskrona nr 2 2013, pdf, 4 MB - Karlskrona kommun

karlskrona.se

iKarlskrona nr 2 2013, pdf, 4 MB - Karlskrona kommun

N U M M E R 0 2 2 0 13

Karlskrona

56° 9´41´´N 15° 35´21´´E

Bejakar kajaker

Stadsmarina i förvandling

Unga vill bo kvar i Karlskrona

Björkholmsstugor renoveras

Så användes skattepengarna

Bäddat för ny skärgårdsfest

Båtfirman som lockar fler till sjöss


Tidningen ”i Karlskrona

ges ut av

Karlskrona kommun

för att ge information

om vad som sker inom

näringsliv och kommunal

verksamhet.

Finns som taltidning

på www.karlskrona.se

Utgivare:

Karlskrona kommun

371 83 Karlskrona

tel 0455-30 30 00

www.karlskrona.se

Ansvarig utgivare:

Ulla Nelson

Produktion:

Infab AB

Norra Smedjegatan 4

371 33 Karlskrona

www.infabab.se

Text:

Christer Carlbäck

Projektledare:

Ina Håkansson

Formgivning:

Ingrid Henell

Redaktion:

Ulla Nelson

Tina-Mari Eriksson

Sara Persson

Bengt Lingman

Sofia Kummel

Anna Wallin

Heléne Söderström

Hans Juhlin

Ina Håkansson

Christer Carlbäck

Foto:

Andreas Blomlöf

där inget annat anges

Tryckeri:

Printfabriken

Upplaga:

33 000 ex

Copyright:

Karlskrona kommun

2013

Det är vi som är Karlskrona

Den långa vintern med förlorade arbetstillfällen på bland annat Uniflex och Telenor var

en prövningens tid för Karlskrona, och jag skulle vilja rikta ett

stort tack till alla er medborgare och företagare som hört av sig

och engagerat sig för vår gemensamma utveckling och framtid.

Det ger hopp och kraft att se hur olika aktörer förenas för att

skapa fler jobb och locka hit fler människor.

När nu sommaren äntligen är här, pekar också prognoserna

på att vi återigen blir fler invånare. Jag har även träffat företagsledare

som i handling visar att de tror på Karlskrona. Rune

Andersson, som äger Roxtec, utökar sin forskning och utveckling

här, medan Dan Sten Olsson gör Verkö till ett nav i Stena Lines

verksamhet. Vi står också väl rustade för de ut maningar vi ställs

innehåll

inför, eftersom vi valt att satsa på en Science Park för högtekno-

logisk produktutveckling, på Karlskrona Baltic Port för effektiv

logistik och på besöksnäringen för en framtid full av möjligheter.

Det går att samarbeta för att skapa något nytt och bättre.

150 personer ligger till exempel bakom Karlskrona Skärgårdsfest

som kommer att bli en härlig ersättare till Sailet. Det är ett av de

glädjande initiativ som har tagits för att stärka vårt varumärke

och vår vi-känsla. Vi syns väl i vimlet?

Camilla Brunsberg

Kommunstyrelsens ordförande

Matz Arnström

16 Foto:

Karlskrona Skärgårdsfest har alla möjligheter

att bli sommarens hit.

18

Båtfirman 1852 har ett helhetskoncept

som får fler att bli båtägare.

3 Trivsamma lösningar lyfter stadsmarinan

4 Vi vill helst av allt bo kvar i Karlskrona

6 Kajaken – för bättre hälsa och turism

7 Kulturarvet bevaras på Björkholmen

8 Så användes dina skattepengar

10 Karlskrona och Polen – ett par i äss

11 I hetluften: Turismen kring Östersjön

12 Skärgårdstrafiken tar kurs på Brofästet

13 Karlskronahem bjuder till sommarvecka

14 Dricksvattnets väg från täkt till kran

15 I huvudet på: Kulturpedagogen

16 Premiär för Karlskrona Skärgårdsfest

17 I strålkastarljuset

18 Båtfirman som förenklar för båtfolket

19 i Karlskrona – in brief


Stadsmarinan välkomnar

till Karlskrona

Återvändande båtgäster lär förvånas

över den förvandling som sker i gäst-

hamnen. Nedgångna byggnader har

rivits och ersatts av servicepaviljonger.

Samtidigt byggs det för framtiden.

Karlskronas stadsmarina tar form – på sikt och inför

stundande högsäsong. Först blev fastigheten där

Länsstyrelsen finns klar, och på kajklaffen bygger nu

fastighetsbolaget Klövern på den andra av fem byggrätter.

När huset blir klart i höst ska övervåningen

hyras ut. På bottenvåningen ska hamnkontor och

Tallebryggans Båtklubb flytta in. En tredje byggnad

ska ersätta den gamla färjeterminalen och väntas stå

klar till nästa sommar. Där ska gästhamnsservice

med tvätt, dusch och toaletter finnas.

Fräscha paviljonger

Byggaktiviteten betyder dock inte att gästhamnsservicen

ska ligga lågt i väntan på ordinarie lokaler.

Kommunen har uppfört nya paviljonger som rymmer

hamnkontor, gästduschar och toaletter samt båtklub-

i Karlskrona nr 02 2013 | 3

Illustration: Lewis Jonsson arkitektkontor

bens lokal. Vidare har kajerna försetts med sittplatser

och blomkrukor.

– Paviljongerna är provisoriska, men det är en

lösning som är betydligt bättre för båtgästerna och

husbilsgästerna än den vi hade förra året, säger Johan

Stenér, projektchef på kommunens tekniska förvaltning.

På det här sättet blir det möjligt att ge bra

service i år.

Attraktivt kvarter

Karlskronas stadsmarina fortsätter således att utvecklas

till en skön stadsmiljö som välkomnar såväl

långväga besökare och lokala livsnjutare som långsiktiga

privata och offentliga etableringar. Tanken är

att stadsmarinan ska hysa en väl avvägd blandning

av båtar, kontor, butiker och restauranger.

Illustration: Lewis Jonsson arkitektkontor


4 | i Karlskrona nr 02 2013

Vi vill helst av allt bo kvar i

Sofie Tilving, 22 år, och Jesper Lilja, 20, är

två av alla de ungdomar i Karlskrona som

har satsat hårt för att få jobb på hemmaplan.

De trivs bra och vill gärna skapa sig en ljus

framtid i Karlskrona.

Sofie Tilving gillar Karlskrona – för att det är lagom stort.

Hon skulle aldrig vilja flytta till Stockholm, men har flera

vänner som har flyttat iväg till större städer eller Norge i

jakten på arbete.

– Det är svårt att få jobb här om man inte redan har

erfarenhet eller rätt kontakter, säger hon.

”Det behövs fler jobb”

Sofie Tilving har jobbat inom hemtjänsten och på Telenor.

Sedan gick hon arbetslös en period, vilket var ”fattigt”. Det

var ett evigt jobbsökande varvat med fest med kompisar

och fotboll med IF Trion.

– Jag bor hos min mamma i skogen i Flymen, så de

3 000 kronor jag fick i månaden räckte typ till bensin till och

från Arbetsförmedlingen, säger Sofie Tilving. Det kostar inte

så mycket att spela fotboll, men nu när jag har fått jobb på

Posten ska jag unna mig att träna på ett gym.

– Det är flytta eller plugga som gäller för den som är

arbetslös, fortsätter hon. Men alla vill ju inte ta lån och

studera. Först och främst behövs fler jobb, hur man nu

ska trolla fram dem?

Hoppas på ett storföretag

Jesper Lilja vill helst av allt bo kvar i Karlskrona – och gör

allt för att lyckas. Han har utbildat sig genom EU-projektet

Kompetensare 2.0 och på den vägen fått en praktikplats

på Intersport.

– Jag ger det en chans, för det kan leda till timanställning.

Det är ju här jag har släkt och vänner. Men visst, man måste

ha en inkomst och som ung är det lätt att dra till en storstad.

Jesper Lilja har arbetat på Telenor och Matsmedjan och

har goda erfarenheter av att hitta jobb i Karlskrona. Men

när han blev arbetslös insåg han att det behövs fler jobbmöjligheter

för unga.

– Det vore klockrent om Karlskrona kommun kunde få

ett riktigt stort företag att etablera sig här, en etablering

som omedelbart skulle betyda en mängd arbetstillfällen

för oss unga.


Karlskrona

Enat Karlskrona tacklar ungdomsarbetslösheten

De må vara oense i många frågor. Men när

varslen hos Telenor och Uniflex spädde på

en redan ansträngd arbetsmarknad för unga,

gjorde kommunalråd Camilla Brunsberg

(M) och oppositionsråd Patrik Hansson (S) i

Karlskrona enad front. Nu deltar de i en om-

fattande kraftsamling för Blekinge.

Direkt efter varslen tillsatte Karlskrona kommun en ungdomslots

och öppnade tillfälligt kontor mitt bland de drabbade

på Gräsvik. Dessutom åkte Camilla Brunsberg och Patrik

Hansson tillsammans till Stockholm för att uppvakta Telenor.

Vidare inleddes ett samarbete med Region Blekinge,

Blekinge Tekniska Högskola och länets kommuner under

ledning av landshövding Berit Andnor Bylund på Länsstyrelsen.

Camilla Brunsberg har även uppvaktat finansminister

Anders Borg för att få ett ökat stöd till Blekinge.

– Vi har alltid haft en hög ungdomsarbetslöshet att

kämpa mot i Blekinge, och ytterligare förlorade jobb var

ett hårt slag, säger Camilla Brunsberg. Därför ville vi kraftsamla

för att skapa bättre förutsättningar för unga inte bara

i Karlskrona, utan i hela Blekinge.

Kommunal satsning

Karlskrona kommun utökar i år sina ordinarie insatser

för fler möjligheter till utbildning och jobb:

• 300 personer får sommarjobb inom kommunen

• Det finns 150 praktikplatser inom kommunen

• 60 personer får beredskapsjobb inom kommunen

• 3 miljoner kronor extra (totalt 10 miljoner) läggs på

arbetsmarknadsåtgärder som på Bubbetorps Gård

• En permanent ungdomslots har tillsatts

av kommunen för att hjälpa ungdomar till arbete

Oppositionsråd Patrik Hansson och kommunalråd Camilla Brunsberg.

– Sysselsättningen är den viktigaste frågan av alla och

det känns bra att vi i den här situationen kan samarbeta

över blockgränserna för att lägga krutet på rätt ställe, säger

Patrik Hansson. Det kommer att vara mödosamt, men vi

ska göra vad vi kan för att nå en långsiktig lösning.

Gemensamma krav

Bland de krav som de lokala aktörerna är helt överens

om och därmed framför till regeringen märks:

• Arbetsförmedlingens resurser ska få användas för

unga på ett mer flexibelt sätt än förut

• Vuxenutbildningen ska återigen få möjlighet att ordna

yrkesutbildningar som leder till jobb

• Det ska investeras i fler högskoleplatser liksom i

verksamheter som skapar tillväxt i Blekinge.

i Karlskrona nr 02 2013 | 5

• 112 sommarvikarier får starta med betald praktik

redan under våren

• Det nya evenemangsstödet ska också

ge jobb för unga

– På ett år har 106 av 166 personer som deltagit i aktiviteterna

på Bubbetorp kunnat gå från försörjningsstöd till egen

försörjning. Vår satsning på gymnasiet ger också resultat,

för nu går fler ut med betyg i alla ämnen. Det är välinvesterade

pengar, säger Camilla Brunsberg.


6 | i Karlskrona nr 02 2013

Kajaken

– populär för turism och motion

– Jag tror att folk vill nå tillbaka till det enkla. Det är inte

mycket som kan slå en tur med kajaken en tyst och stilla

morgon eller kväll, säger Anders Holgersson, som driver

Verkö Kajak.

Verkö Kajak är en av de aktörer som svarat på suget

efter farkoster för smidig paddling. Anders Holgersson,

som till vardags arbetar som lärare, började själv paddla

i slutet av 1990-talet och startade sitt företag 2005. Idag

har han 25 hyrkajaker och en butik för försäljning av kajaker

och tillbehör.

Det är inne att paddla kajak. Det är inte

särskilt konstigt, eftersom utövaren själv

kan välja hur stor del av skärgårdsrundan

som ska vara träning respektive en still-

sam, vattennära naturupplevelse.

– Jag kan inte leva hela året på att sälja och hyra ut kajaker,

men intresset är stort från maj till oktober. Många trivs

med den här sortens behagliga motion, och återkommer

varje år. Jag vet själv hur underbart det är att paddla några

timmar när man är trött och sliten efter jobbet.

Klyv ytan själv

Om du vill börja paddla kajak, rekommenderas en nybörjarkurs.

Det räcker att du är simkunnig och känner dig

trygg med vatten. Väljer du rätt kajak och utrustning och

vädret är lämpligt, är det bara att ge sig ut och upptäcka

skärgården. Den är lika fin i österled som i västerled –

och lämpad för paddling.

Andra aktörer som bidrar till kajaktrenden är till

exempel Karlskrona Kajak och Kajakklubben Eskimå.


Björkholmsstugorna räddas

med gemensamma krafter

De har slitits och nötts av hampspinnare, kuskar, timmermän, matroser och

flaggskepparänkor. Idag fungerar de som korttidsbostäder för turister och

studenter. Äntligen renoveras de stiftelseägda Björkholmsstugorna.

Stiftelsen Björkholmsstugorna, som drivs av kommunen och

Lions Club, har fått sponsring för att bevara ett viktigt

inslag i Karlskronas kulturarv. Stiftelsen har fem stugor

på Nordenskjöldsgatan och Ehrensvärdsgatan som

vintertid hyrs ut till studenter eller gästarbetare och

sommartid till turister.

En del av stadens karaktär

När Karlskrona grundades 1680 fick timmermän och

varvsarbetare tomter på Björkholmen, medan officerare

och borgerskap fick slå sig ner på Trossö. Timmermännen

flyttade med tiden till Västerudd, varpå deras

söner, som i många fall blivit anställda vid flottan, tog

över de små stugorna.

Entreprenörer sponsrar

Fem av stugorna har sedan 1960- och 70-talen varit i

stiftelsens ägo. De är utrustade för uthyrning med grill

och cyklar, men hyresintäkterna har inte räckt till ett

kontinuerligt underhåll. Men tack vare att de entrepre-

Följande företag sponsrar kulturvårdsinsatsen på Björkholmen:

nörer som kommunen har avtal med nu ställer upp,

blir stugorna renoverade.

– Vi har bytt fönster och dörrar i samtliga stugor.

Vi har varit noga med att ta hänsyn till varje stugas

ursprungliga utformning av spröjsen. Alla stugor är

och ska förbli olika, säger Hans Johansson, underhållsplanerare

kommunens fastighetsavdelning.

Historiskt framtidsprojekt

Entreprenörerna ska på fem år byta dörrar och fönster

även till duscharna och toaletterna som återfinns på

de mysiga innergårdarna. De kommer att renovera ett

tegel- och ett papptak, se över hängrännor, stuprör

och övrig plåt samt putsa skorstenar och måla enligt

antikvariska råd som inhämtas från Blekinge museum.

Det är Blekinge Stugförmedling som hanterar uthyrningen

av de pittoreska Björkholmsstugorna.

Björkholmens byalag bidrar i sin tur till den dagliga

skötseln av dem.

Dynacon, Thörnquist Rör, Gullins Måleri/Golv, Nordströms Plåt, Elit, Karlskrona Markanläggningar

i Karlskrona nr 02 2013 | 7

”Det är viktigt att bevara

stugorna. De speglar vår

historia, men de ska också

vara levande och bebodda

i modern tid”

Mikael Johannesson,

ordförande i Björkholmens byalag

”Vi är med och utvecklar

Karlskrona genom att bygga

nytt. Då vill vi också medverka

till att bevara kulturarvet.”

Joakim Andersson,

VD, Dynacon


8 | i Karlskrona nr 02 2013

Så här användes

dina skattepengar

2012

Under 2012 betalade varje invånare i

Karlskrona kommun i genomsnitt 39 404

kronor i skatt till kommunen. För att få fram

det beloppet räknas alla invånare – även

barn och ungdomar samt andra grupper

som normalt inte betalar någon skatt.

Kommunen fick dessutom statsbidrag på

6 676 kronor per invånare, vilket innebar

att det totalt fördelades 46 080 kronor

per person till olika verksamheter.

Grundskola och förskola 15 480 kr

Kommunen bedriver förskoleverksamhet, skolbarnomsorg

och grundskola F-9 samt grundsärskola. Det finns också

allergiförskola, nattomsorg och resursskolor för elever med

behov av särskilt stöd. Under 2012 hade förskolan 3 500

barn och grundskolan 7 000 elever. Varje elev har en skolpeng

som följer dem oavsett om de går i en kommunal

eller fristående skola.

Gymnasieskola och vuxenutbildning 4 120 kr

Kommunen ansvarar för utbildning i gymnasieskola, gymnasiesärskola,

vuxenutbildning och svenska för invandrare

(SFI). Tillsammans hade de kommunala och fristående

gymnasieskolorna 2 300 elever. De fristående skolorna

finansieras med elevbidrag från kommunen.

Individ- och familjeomsorg 3 260 kr

Kommunen ger råd, stöd och insatser till barn, ungdomar

och familjer. Under 2012 fick 840 hushåll ekonomiskt

bistånd från kommunen för att klara sitt uppehälle.

Kommunen ansvarar också för budget- och skuldsanering,

konsumentrådgivning och familjerådgivning.

Handikappomsorg 5 280 kr

Kommunen ger stöd, service och omvårdnad till cirka 650

personer som har en funktionsnedsättning – fysisk, psykisk

eller intellektuell. Målet är att ge stöd och insatser så att en

person med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra.

Äldreomsorg 11 010 kr

Kommunen ger stöd, service och omsorg till personer från

65 år. Verksamheten omfattar särskilda boenden, hemtjänst,

dagverksamheter och trygghetslarm. Under året

utfördes 430 000 timmar i hemtjänsten, varav 92 000 av

privata utförare. Kommunen har 770 lägenheter i särskilt

boende och 1 470 personer hade trygghetslarm.

Idrott och fritid 1 070 kr

Kommunen driver anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet,

motionsspår och fritidsgårdar. Kommunen arbetar

också med folkhälsa, friluftsliv och ger ekonomiskt stöd till

föreningar.

Simhallen och varmbadhuset, som delvis finansieras

med avgifter, hade 108 000 badande under 2012.


Kultur, bibliotek och kulturskola 820 kr

Kommunen driver folkbibliotek, kulturskola, ger bidrag till

studieförbund och kulturföreningar samt ansvarar för konstverksamhet.

Tillsammans lånade biblioteken ut 502 000

böcker och media under året.

Gator, vägar, grönytor, lekplatser och

badplatser 1 290 kr

Kommunen äger och förvaltar fastigheter, gator och vägar,

park-, natur- och fritidsanläggningar.

Kommunen ansvarar för 220 km vägar, 60 km gångoch

cykelvägar, 63 broar och 14 500 gatlysen.

Hamnar, färjeterminal och småbåtsbryggor

80 kr

Kommunen står för drift och underhåll av bland annat

2 industrihamnar, 5 landningshamnar för fisk, 7 skärgårdshamnar/gästhamnar

och 40 fritidsbåtsbryggor. Drift och

underhåll finansieras delvis genom avgifter.

Vatten, avlopp och renhållning 0 kr

Kostnaderna för vatten, avlopp och renhållning täcks

av avgifter.

Av småhusägarna sorterar nästan alla, 99 procent,

sitt hushållsavfall. Motsvarande siffra för dem som bor

i fler familjshus är 91 procent.

Miljö och samhällsbyggnad 160 kr

Kommunen svarar för fysisk planering, bygglovshantering,

miljö- och hälsoskydd, riskhantering och tomtkö. Under

året har 9 nya detaljplaner antagits, bland annat för Bergåsa

centrum, Trummenäs udde och ABB:s utbyggnad på Verkö.

Skattemedlens fördelning på verksamheter 2012

Förskola, grundskola

och särskola 34 %

Äldreomsorg

24 %

Handi -

kapp-

omsorg

12 %

Stöd till kollektivtrafik 1 080 kr

Kommunen lämnar ekonomiskt stöd till buss- och båttrafik

samt färdtjänst.

Räddningstjänst 610 kr

Räddningstjänst utförs av ett kommunalförbund som ägs

av Karlskrona och Ronneby kommuner gemensamt.

Övriga verksamheter och utvecklingsprojekt

1 820 kr

I verksamheten ingår bland annat den demokratiska

beslutsprocessen som också omfattar val till kommun,

landsting, riksdag och EU. Här finns också kommunens

strategiska ledning, utvecklingsprojekt och internservice.

Siffror från året som gick…

Karlskrona kommuns befolkning minskade år 2012 med

524 personer och uppgick den 31 december till 63 691

invånare. Av befolkningen är 41,9 procent under 35 år och

det finns 139 nationaliteter representerade i kommunen.

Karlskrona är landets 33:e kommun i storleksordning,

beräknat efter antalet invånare

Karlskrona har lägst kommunalskatt i Blekinge,

21,19 procent

Karlskronas skulder var vid årsskiftet 686 miljoner

kronor, vilket betyder 10 771 kronor per invånare.

Låneskulden har ökat med 57 miljoner kronor jämfört

med tidigare år

• Antalet anställda i kommunen är cirka 5 200, av dem

är 80 procent kvinnor och 20 procent män

Gymnasieskola och

vuxenutbildning 9 %

Individ- och familjeomsorg 7 %

Kultur, bibliotek, idrott och fritid 4 %

Gator, grönytor, lekplatser, hamnar,

badplatser 3 %

Räddningstjänst 1 %

Kollektivtrafik 2 %

Sysselsättningsåtgärder 1 %

Övrigt 3 %

i Karlskrona nr 02 2013 | 9


10 | i Karlskrona nr 02 2013

Vad vore Polen utan Karlskrona

– och vice versa?

Marcus Fredriksson på Stena Line

tipsar om besöksmål.

I år åker över en halv

miljon människor färja

mellan Karlskrona och

Gdynia. Nära sju av tio

åker från Polen till Sverige,

men utbytet kring havet

är ömsesidigt.

1. Gdansk Zoo – en stor, omtyckt och välskött djurpark.

Den är lättillgänglig och håller öppet året runt.

2. Stranden i Sopot – njut av fin vit sand, ett stort

utbud av vattensport och ett myller av prisvärda

restauranger och barer. Flanera på Europas längsta

pir av trä.

3. Experyment i Gdynia – ett upptäckarcenter som

har allt från datateknik till psykologi, på engelska.

4. Shopping – Galeria Baltycka leder med 200 butiker.

En ännu större galleria byggs just nu.

5. Vinprovning – gå nöjesgatan Monte Casino upp

från Sopots strand och avnjut vin på Monte Vino.

POLEN SVERIGE

Ser man det hela ur ett större perspektiv, har vi alla

gemensam tillgång till ett kontinentalt storstadsområde

och en naturskön världsarvsstad.

– Vi ska inte jämföra Karlskrona med trestadsområdet

med Gdynia, Gdansk och Sopot och försöka mäta oss

med en region som har 1,2 miljoner invånare, säger

Marcus Fredriksson, produktchef på Stena Line. Istället

bör vi fokusera på vad respektive sida om Östersjön har

att bjuda på som den andra inte har.

Här följer Marcus Fredrikssons fem bästa tips för

nyfikna besökare i Polen respektive Karlskrona som är

redo att uppleva det bästa av två världar – från vågade

bad mitt i city till trendmedveten shopping.

1. Stumholmen – smyg bakom den lilla fyren på

nordöstra udden och bada så fridfullt näck du vågar.

2. Marinmuseum – känn historiens vingslag och låt

dig väl smaka av buffén med sill och husmanskost.

3. Skärgårdstrafiken – ladda batterierna för vintern

genom att tillbringa en dag med picknickkorg på en ö

i Östra skärgården. Det är lugnt, välgörande och lätt att

ta sig dit.

4. Bokskogarna – promenera och andas i vattennära

lövsalar av skir grönska på lättillgängliga Tromtö.

5. Aspö – gör en utflykt med cykel och gratis färja, bada

i en vik och ät en bit på Drottningskärs kastell.


hetluften

Vad är bäst med Polen

respektive Karlskrona?

De partystinna färjorna går i skytteltrafik och bidrar till tätare kontakter mellan Karlskrona

och Polens kuststräcka med trestadsområdet kring Gdynia, Gdansk och Sopot. Allt fler

polska besökare upptäcker Karlskrona, medan svenskarna drar söderut. Vi ställde följande

fråga till några Karlskronabor i farten: Vad är bäst med Polen respektive Karlskrona?

Vad tycker du själv?

Mikael Andersson, snickare på Dynacon,

Fågelmara:

– Jag har inte varit i Polen, men jobbade tillsammans

med en polack som berättade att de hade

fina sandstränder och undrade var vi i Blekinge

hade våra. Det skulle vara intressant att åka och

se stränderna. Det bästa med Karlskrona är det

gamla genuina kulturarvet. Jag gjorde till exempel

lumpen på Kungsholmen och tycker att det är

en riktigt fin ö som man bör besöka.

Sandra Andersson, undersköterska inom

Karlskrona kommun, Trossö:–

– Jag gillar stenstränderna vid Gdynia och all

den kultur som finns i Polen. Det bästa med

Karlskrona är skärgården, helt klart.

Catharina Rosenquist, näringslivsutvecklare

på Region Blekinge, Bergåsa:

– Jag har inte varit i Polen, men väntar på min

chans att få komma dit för jag vet att det finns

mycket att se där. Dessutom finns där en stor

potentiell marknad för blekingska företag och en

mängd möjliga besökare för Blekinge. Karlskrona?

Det är den mest solrika platsen i hela Sverige!

Björn Nyström, militär, Trossö:

– Vi har många historiska kopplingar och det

finns spännande svenska spår att följa i Polen.

Jag tycker om att vandra i den återuppbyggda

gamla stan i Gdansk. Dessutom lär det finnas

fina stränder. Det bästa med Karlskrona är vattnet,

att vi är kustnära. Här bor vi ju i skärgården!

i Karlskrona nr 02 2013 | 11

Mikael Andersson

Dela med dig av dina synpunkter på www.karlskrona.se/ikarlskrona Sandra Andersson

Catharina Rosenquist

Björn Nyström


12 | i Karlskrona nr 02 02 2013 2013

Styr mot

populära destinationer

Tidigare har M/F Wittus lagt till vid Skällöbron på sin rutt från

Fisktorget och ut i Östra skärgården. Från och med

denna sommar stannar skärgårdsbåten istället till

vid Möcklösundsbrons södra ände.

– Många turister frågar efter något att göra i

skärgården och Brofästet Senoren erbjuder många

olika aktiviteter, säger Tina Petersson, Affärsverkens

sektionschef för Skärgårdstrafiken. Man kan exempelvis

besöka vikingabyn eller stanna till för en bit

mat eller fika.

Fler turer till Säljö

I fjol började Skärgårdstrafiken köra till Säljö Udde,

som lockar med både bad och underhållning.

Konceptet var framgångsrikt, så i år utökas antalet

turer väsentligt.

Turen går från Fisktorget, förbi Brändaholm

och sedan österut. Brofästet Senoren är ett

väletablerat besöksmål för den som söker

nya och smakfulla upplevelser. Nu ansluter

Skärgårdstrafiken och angör platsen med

M/F Wittus i sommar.

– Vi kommer att köra sex turer per dag till Säljö,

tre i vardera riktningen med M/F Wittus, säger

Tina Petersson.

Förlänger sommaren

Den satsning som inletts för att utöka båtsäsongen

fortsätter. Såväl den stora rundtursbåten M/F Gåsefjärden

som den gamle trotjänaren M/F Axel är igång

sedan i maj ocwh kommer att vara så ända till i slutet

av september. Den öppna M/F Spättan kör två sightseeingturer

per dag i juni och augusti – och fyra turer

per dag i juli. I augusti och september kan alla skaldjursälskare

glädjas åt nya ”räkfrossor” ombord på

M/F Gåsefjärden. Båtarna går även att chartra både

för företag och privata evenemang.


Foto: Karlskronahem

Upplev naturligt stärkande yoga!

Sommartider betyder nya

upplevelser med Karlskronahem

Karlskronahems sommarvecka håller på

att bli en klassiker. Det är då som bostads-

bolaget bjuder in alla Karlskronabor till härliga

aktiviteter – oavsett om de är hyresgäster

eller inte.

Karlskronahem har tagit fasta på en studie som visar att

hyresgäster har 30 minuter mer fritid per dag än villaägare

som sliter med ogräs och reparationer. Tanken med

sommar veckan är att låta alla få uppleva känslan av att

ha tid för det lilla extra.

Vädra ditt inre rum

Veckan inleds den 12 juni med ett morgonpass yoga samt

frukost i Militärhemmet. Det är ett ypperligt tillfälle för dig

som vill komma ifrån vardagens stress och jäkt och stärka

din förmåga att förena kropp, sinne och själ.

Program 12 juni kl 8-10: Morgonyoga i Militärhemmet

13 juni kl 16:30: Duran och Mollans allsångsshow i Sparresalen

Samtliga aktiviteter är kostnadsfria. Av praktiska skäl krävs föranmälan till

vissa av dem. Läs mer på www.karlskronahem.se.

14 juni kl 11-14: Lunchmingel i Vedebylund

Mer tid med barnen

Den 13 juni blir det barnkonsert med Duran och Mollan

i Sparresalen. Före konserten, från klockan 16.30, bjuder

Karlskronahem på ett enklare mellanmål. Den 14 juni

blir det lunchmingel vid Pingishallen i Lyckeby.

Karlskronahem passar på att visa upp

Vedebylundprojektet – det vill säga

bygget av två nya hyreshus med

sammanlagt 49 lägenheter.

– Ta dig tid att

upptäcka något nytt

i sommar, välkomnar

Sofia Kummel,

informa tionsansvarig

Karlskronahem.

Kanske är yoga

någonting för dig.

i Karlskrona nr 02 2013 | 13

Skiss av möblerat vardagsrum i Vedebylund. Foto/bild: 3dVision

Foto: Karlskronahem


14 | i Karlskrona nr 02 2013

1.

Vattnets nya väg

från täkt till kran

Karlskrona hade varken en reservvattentäkt eller ett

dricksvatten att skryta om. Men 2015 – efter 20 år och

375 investerade miljoner – säkras försörjningen. Vattnet

blir bättre och svalare än någonsin.

Projektet har löpt över år av domstolsbeslut och

otaliga konkreta tester och försök. Bland annat har kommunen

pumpat runt vatten i Johannishusåsen för att se

Lyckebyån

4.

Mikrosil

Renat tvättvatten till

Lyckebyån

UV

Så här färdas vattnet

1.

Dynsandfilter

Lamellseparatorer

Kolfilter

1. Vattnet tas från Lyckebyån och passerar, som förut,

första halvan av vattenverkets reningsprocess.

2.

Lågreservoar Sandfilter

Blandning

Koholmen ARV

2. Nytt är att det därefter pumpas ut i Johannishusåsen

för att filteras i 14 dagar. Det innebär samtidigt att åsen

alltid rymmer en vattenreserv som täcker Karlskronas

behov i två veckor. Ledningarna korsar Nättrabyån

och ligger nära Listerbyån, vilket gör att dessa blir

reserver för Lyckebyån vid olycka eller sabotage.

Illustration: Ingrid Henell

3.

om den klarar 20 000 kubikmeter per dygn. Dessutom

har Karlskrona Vattenverk utrustats med den modernaste

vattenreningstekniken.

– Det viktigaste är att vi får en reserv, säger Kenneth

Johansson, VA-chef på Karlskrona kommun. Att dricksvattnet

blir av bättre kvalitet och får en jämnare temperatur

är en bonus.

Oxidationsbassänger

3.

Johannishusåsen

Nättrabyån

2.

3. Vattnet återvänder till vattenverkets fortsatta rening

med sand, kol och UV-ljus. UV-ljuset är ett nytt inslag

i processen som effektivt ersätter allt klor som förut

använts och orsakat en viss bismak.

4.

4. Vattnet pumpas därefter ut i ledningarna till användarna

och gör nytta vid allt från tvätt till matlagning

och törstsläckning.


huvudet på

Maria Holmqvist är kulturpedagog vid kultur-

förvaltningen i Karlskrona. Det är hon som ser

till att alla barn och ungdomar i förskolor och

skolor runt om i kommunen får uppleva minst

en musik- och en teaterföreställning om året.

Hur blev du kulturpedagog?

– Jag har gått från att vara fritidsledare till att bli kulturpedagog

för att jag brinner så för barnens och ungdomarnas

välfärd. Då menar jag varken pengar eller mobiltelefoner,

utan deras välmående. Jag är också nyfiken på vad som

driver ungdomar att satsa kreativt och vilja ställa sig på

scen och utsätta sig för andras kritik.

Vad går ditt jobb ut på?

– Jag väljer ut föreställningar tillsammans med våra lärare

och pedagoger samt sköter logistiken kring föreställningarna

så att det blir rätt teaterföreställning till rätt skola. Ofta får jag

även hjälpa till ute på skolorna. Vi väljer inte vilka föreställningar

som helst, utan det ska vara seriösa proffs. Ibland vet

man inte vad barnen ska säga, men de älskade till exempel

bröderna Jablonskis ”Carmen”.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att jag får göra det som jag är bäst på. Jag är bra på att

möjliggöra för barn och ungdomar att få tillgång till kultur.

Dels får de se bra föreställningar, dels får de prova på själva

och finna sina uttryckssätt, exempelvis under våra egna

kulturfestivaler. När det gnistrar i ögonen på barnen – då

är livet gott!

Maria Holmqvist

Kulturpedagog

Uppvuxen på Trossö

Bor på Trossö

Skolad vid Linnéuniversitetet i Växjö

År inom kommunen: 34

1

kulturpedagog

arbetar vid kulturförvaltningen

i Karlskrona.

9 800 150

barn i åldern 3-15 år får se minst två

proffsföreställningar per år. Den siffran visar att kommunen

är ovanligt bra på att erbjuda kulturupplevelser.

i Karlskrona nr 02 2013 | 15

yrken finns att välja på

på inom Karlskrona kommun.


16 | i Karlskrona nr 02 2013

Foto: Mats Kockum

Världspremiär för

Karlskrona Skärg

Missa inte den stora fest som ersätter det

insomnade Sailet. Flera gemensamma

satsningar gör att evenemanget har alla

förutsättningar att bli en succé.

Karlskrona Skärgårdsfest, den 1-3 augusti, ska bli en

påminnelse om alla de möjligheter som Karlskrona har. Det

blir en kombination av unik historia, modernt festformat och

inhemskt engagemang. Trossö blir hjärtat, men besökarna

välkomnas också ut i en livfull skärgård.

– Målet är att visa Karlskrona från stadens allra bästa

sida. Vi vill främst attrahera och inspirera Karlskronaborna,

men självklart även locka nationella och internationella

besökare. Nu inleder vi något som ska kunna växa, säger

Robin Åkerman på Leijon Event, ansvarig projektledare

som samordnar kommunens, föreningarnas och näringslivets

insatser.

– Istället för att fokusera på tillresta knallar, har vi satsat

på att få med oss så många lokala aktörer som möjligt. Det

blir nu främst butikerna själva som sätter färg och fart på

gatorna!

Båtluffa hela dagen

Festen bygger på bredd och olika teman. Världsarvsstaden

står i fokus på Marinmuseum, Lindholmen och Kungsholms

fort, men även Aspö och Drottningskärs kastell får sin stund

i rampljuset. Vidare kommer skärgårdsbåtar att knyta

samman nämnda öar med Sturkö, Tjurkö och Senoren.

– Alla ska få uppleva hur det kan vara när det går gratis

båtar mellan öarna. Det blir fri entré till mycket, men man

kan också köpa ett festivalpass som ger tillgång till scenområdet

på Stortorget, erbjudanden samt halva priset på

en rad upplevelser. Med några av landets mest populära

artister står vi för en av regionens bästa livemusikupplevelser,

säger Robin Åkerman.

Utöver storstjärnorna på Stortorget märks bland annat

musikfestivalen Live Green i Hoglands Park.

Vattennära nöjen

Ett dussintal krogar kommer att ordna en krogrunda med

speciellt framtagna mat- och dryckesmenyer. Vid Skeppsbrokajen

arrangeras småbåtsmingel och visionscenter

om nya stadsmarinan. Där ska festen ha en avslappnad

atmosfär, med visor och plats för dem som väljer att puttra

in med egen båt till Trossö. Fisktorget blir i sin tur centrum

för båtutflykter, blekingska smakupplevelser, vattensport

och idrottsevenemang. Det kryddas genom en tivoligata

längs Borgmästarefjärden och Barnens Piratland som

huserar på gården vid Blekinge Museum.

Foto: Sara Persson

Foto: Matz Arnström


Artister under Karlskrona Skärgårdsfest

Larz Kristerz

Playtones

Oskar Linnros

Darin

Eva Dahlgren

Sean Banan

Zara Larsson

årdsfest

Electric Banana Band

Ansiktet

Stefan Sundström

Dan Reed Vapenbröder

Skator

med flera

Kroppkakekalas

Invigningsbalunsen med fri entré och

kroppkakekalas samt underhållning,

dans och rock’n’roll infaller på Stortorget

torsdagskvällen den 1 augusti. Sedan är

det full fart på alla fronter i två dagar för

att visa hur fantastiskt Karlskrona kan

vara när alla samverkar för fest.

Foto: Mats Kockum

strålkastarljuset

Sveriges soligaste stad

Karlskrona kom förra året trea i sin debut i SMHI:s sommarsolliga,

men var faktiskt den soligaste staden i Sverige räknat på helåret.

SM-guldet i solljus kommer förstås besöksnäringen att dra nytta

av. Det finns nu till och med en logotyp framtagen för alla som vill

använda epitetet i sin marknadsföring.

– Det är en rolig grej att vara stolt över, säger Terje Pedersen,

turistchef i Karlskrona. Utländska turister söderifrån lär knappast

bry sig, men för nordiska turister är onekligen solen

oerhört viktig. Det är många campare som söker

sol och förflyttar sig utefter utsikterna för solsken.

Vill du använda logotypen som kvalitetsstämpel

för solsäkerhet? Kontakta marknadsavdelningen

på Utveckling i Karlskrona AB.

Sommarens 15 hetaste evenemangstips

31 maj – 6 juni Carlscrona Chamber Music Festival

6 juni Skogstokig

15 – 18 juni UKM-festival

20 juni Lövmarknaden på Stortorget

24 – 30 juni Barnens Roliga Karlskronavecka

30 juni – 7 juli Lyckå Kammarmusik Festival

2-7 juli – 5-7 juli Nordisk kustkulturfestival/

Veteranbåtshelg på Hamnplanen

4 juli – 7 augusti Karlsson på Taket i Konsthallen

12 – 13 juli Hasslöfestivalen

26 – 27 juli Musikfest på Blekinge museums bakgård

25 juli – 5 augusti Blekinge Operapelago Operafestival

1 – 3 augusti Karlskrona Skärgårdsfest

i Karlskrona nr 02 2013 | 17

6 – 9 augusti A Summer Christmas Show i Konserthuset

9 – 18 augusti Junior-SM i tennis på Rosenholm

7 september S:t Jacobi Marknad i Lyckeby centrum

Foto: Matz Arnström

Foto: Matz Arnström


18 | i Karlskrona nr 02 2013

1852

1852 Marin & Fritid erbjuder ett helhetskon-

cept som gör det lättare att vara båtägare.

Skärgårdsfantasterna bakom företaget vill

låta fler njuta av havets frihet och harmoni.

– Köper du båt hos oss ingår service, sjösättning, båtplats

och vinterförvaring, säger delägare Michael Säw. Vi ska

börja hyra ut också för dem som bara vill åka båt.

Han driver 1852 ihop med sina gamla långseglatskamrater

Arne och Lennart Borg. Trion startade i liten skala på

Hästö 2005, men har på kort tid utvecklat en omfattande

verksamhet vid Blå Port – på bägge sidor om infartsleden.

– Vi utökar i lagom takt och har gott om utrymme att

växa på, säger Michael Säw.

Komplett sortiment

1852, döpt efter distansminutens längd, har satsat på

försäljning, förvaring, reparation och service av motorbåtar.

Företaget säljer även motorer, flytbryggor, bojar

och tillbehör i form av allt från kläder och flytvästar till

elektronik för såväl musik ombord som busenkel naviga-

förenklar båtlivet –

året runt

tion. I försäljningshallen ligger innovativa

franska motorbåtar sida vid sida med

stilfulla italienska RIB-båtar och tuffa

amerikanska åk.

1852 säljer även finska båtar, japanska

gummibåtar och svenska roddbåtar

samt begagnat.

Snabbt och smidigt

I den klimatanpassade förvaringshallen

vilar vintertid omkring 200 båtar. Båtägare

slipper tömma sina ögonstenar

på dynor, flytvästar och kapell. Istället

slår de bara en signal när våren ropar

”sjösättning”. Några dagar därpå hämtar

de ut sin båt vid bryggan vid Blå Port.

– Båtägarna vill ha våra tjänster och

enkelheten resulterar i ännu fler nya

båtägare, konstaterar Michael Säw.

Folk vill inte ha båten hemma på garageuppfarten

i snö och blåst och de får dessutom billigare

försäkring om de lämnar in den för vinterförvaring.

– Vår kundkrets spänner över hela sydöstra Sverige och vi omsätter 18 miljoner kronor, säger Michael Säw. Vi är uppe i nio medarbetare, men anställer

bara dem som verkligen kan båtar.


– in brief

notiser

Viktig inventering

av enskilda avlopp

Det finns tusentals enskilda avlopp i Karlskrona

kommun. En del av dem klarar inte miljölagstiftningens

moderna krav, utan är bakteriehärdar

som orsakar omfattande utsläpp av näringsämnen

som fosfor. Detta bidrar i sin tur till övergödning

i sjöar och hav samt fruktad algblomning. För

miljöns skull kartlägger nu miljöinspektörerna

vid samhällsbyggnadsförvaltningen avloppen.

De avloppsanläggningar som är dåliga måste

framöver bytas ut.

– Vi vill nå en förbättring, men alla bör få tid

på sig att byta till en godkänd anläggning. Tiden

för bytet kan variera, men två år får anses rimligt,

säger miljöinspektör Johan Kristensen.

Rättelse

Det smög sig in ett faktafel i förra numret av

”i Karlskrona”. Korrekt information är att Susanne

och Anders Karlsson driver Nävraboden i Nävragöl

och även äger fastigheten och inventarierna.

• This magazine from Karlskrona municipality reflects both

municipal and business activities.

• “Thank you to everyone who has done their bit for the

future of Karlskrona in tough times. It gives us hope to see

how various parties are uniting to create jobs,” says Camilla

Brunsberg, chairman of the municipal executive board.

• The city marina has excellent temporary service facilities

in place while development work is under way.

• Many young people want to find jobs so that they can

remain here and make a future for themselves in Karlskrona.

Both the local authority and the opposition are now participating

in a focused joint initiative to create more jobs in Blekinge.

• Kayaking is popular with tourists and locals alike. Verkö

Kajak is one of several operators.

• Sponsors are helping Karlskrona Municipality and the

Lions Club to renovate five picturesque Björkholm cottages.

• In 2012 each resident of Karlskrona Municipality paid an

average of SEK 39,404 in municipal tax. The municipality also

received state subsidies of SEK 6,676 per resident, which

meant a total of SEK 46,080 per person allocated to a variety

of activities.

Karlskrona and Poland’s north coast offer access to a

continental metropolitan area and a picturesque world heritage

site. This is the perfect combination if you want the best of

two worlds.

i Karlskrona nr 02 2013 | 19

Boverket lyfter fram exemplet Karlskrona

Boverket vill att fler väljer att cykla eller gå till vardags.

Myndigheten lyfter fram Karlskrona som ett lärande exempel

på hur en stad kan förvandlas från utpräglad bilstad till

prisbelönt gångstad. Boverket menar att Karlskrona, som

har motorväg med havsutsikt in till centrum, håller på att bli

en välplanerad kollektivtrafikstad där promenerandet och

cyklandet gynnas. Redan 2010 utsåg ju FOT, Fotgängarnas

förening, Karlskrona till Sveriges gångvänligaste stad.

Boverket pekar särskilt på parkerna, omvandlingen av

Ristorgsbacken och Borgmästaregatan samt gångstråken

som anlagts längs vattnet.

• In summer, the Skärgårdstrafiken service calls in at

established tourist destination Brofästet Senoren.

Karlskronahem invites you to come and enjoy yoga,

children’s concerts and a buffet lunch party at Vedebylund

on 12-14 June.

• By 2015, Karlskrona will finally have a reserve water supply

and drinking water will be better than ever.

• Cultural educator Maria Holmqvist arranges lots of music

and theatre activities for schools in the municipality.

Karlskrona Skärgårdsfest, 1-3 August, will replace

the former Sailet festival. The event will be a combination

of unique history, a modern festival format and local

involvement.

Karlskrona was named the sunniest town in Sweden in

2012. This sunny accolade is used in marketing material.

• Numerous events take place in the summer. You can

experience everything from chamber music to national

junior championships in tennis!

• Boat company 1852 are expanding within sales, storage,

repairs and servicing of motor boats.

• The municipality’s environmental inspectors inspect

thousands of individual drains as part of efforts to protect

the environment.


Storstilad comeback

för Pottholmen

Världsarvsstadens nya välkomnande entré skapas i kvarteret

med det ovanliga namnet Pottholmen. Området antas ha fått

sitt egentliga namn, Pottmakareholmen, från stadens förste

pottmakare, eftersom man vet att det bodde en pottmakaränka

på platsen 1718. En pott makare var en krukmakare som var

medlem av kruk- och kakelugns makarnas skrå. Deras mästar-

prov gick oftast ut på att göra en kakelugn med handgjorda

kakelplattor, och brandsäkerhetsmässigt ansågs det bäst att

dylika yrkesmän höll till på en egen ö.

Ursprungligen fanns ön Ekeskär under dagens Strandgården

och ön Brittas berg under Lokstallarna, men under 1800-talet

fyllde man ut vattnet dem emellan. Pottholmen blev med tiden

ett kvarter för handel och bränneri.

1821 köpte staden en del av området och uppförde en

byggnad som skulle hysa fattigvården. Infarten till Karlskrona

centrum gick via träbroar över Pottholmen till 1839, och nu är

det alltså dags för kvarteret att åter bli stadens entré.

Källa: Blekinge museum

Tyck till om ”i Karlskrona

Gå in på: www.karlskrona.se/ikarlskrona eller

förmedla dina synpunkter och idéer till Karlskrona

kommun på Facebook.

More magazines by this user
Similar magazines