Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien - Norstedts

norstedts.se

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien - Norstedts

Norstedts

ordböcker

2010


avsnitt / sommar 2010 norstedts

2

Håkan Nygren

Redaktionschef och förläggare ordböcker

telefon: 08-769 89 51

hakan.nygren@norstedts.se

Mathias Thiel

Datalingvist och redaktör/lexikograf

telefon: 08-769 89 68

mathias.thiel@norstedts.se

Kundtjänst

8.30-16.30 (sommartid 1/6-31/8: 8.30-15.30)

Box 2052

103 12 Stockholm

fax: 08-769 87 55

e-post: order@norstedts.se

Norstedts

Tryckerigatan 4

Box 2052

103 12 Stockholm

telefon: 08-769 87 00

www.norstedts.se

Beställning av lärarexemplar: www.norstedts.se/rex

Författarfoton och omslag kan hämtas på

http://bilder.panorstedt.se/

ISBN: 16012824

Tryckt hos: Fälth & Hässler AB

Norstedts grundades 1823 och är Sveriges äldsta förlag, samt ett av de ledande. Vår

utgivning omfattar skönlitteratur och fakta och kännetecknas av kvalitet och

bredd. Förutom svensk och utländsk skönlitteratur publicerar vi memoarer, biografier,

debatt- och reportageböcker, samt faktaböcker inom historia, mat, trädgård, djur

och natur, ordböcker, kartor och akademisk kurslitteratur.

Norstedts ingår i Norstedts Förlagsgrupp där även Rabén & Sjögren ingår, landets

främsta utgivare av böcker, ljudböcker, musik och merchandise för barn och ungdomar.

Mona Wiman

Redaktör/lexikograf

telefon: 08-769 89 67

mona.wiman@norstedts.se

Britt-Marie Berglund

Redaktör/lexikograf

telefon: 08-769 89 69

britt-marie.berglund@norstedts.se


INNEHÅLL

NYHETER 2010 4

SVENSKA ORDBÖCKER 6

SVENSKA AKADEMIEN 12

ENGELSKA ORDBÖCKER 14

TYSKA ORDBÖCKER 18

FRANSKA ORDBÖCKER 20

SPANSKA ORDBÖCKER 22

ITALIENSKA ORDBÖCKER 24

PORTUGISISKA ORDBÖCKER 25

NORSKA, DANSKA, FINSKA OCH ISLÄNDSKA

ORDBÖCKER 26

ÖVRIGA ORDBÖCKER 28

PRISMAORDBÖCKER 33

SPRÅKHANDBÖCKER 34

VÅRA ORDBOKSSERIER

FÖR RESAN 36

FÖR SKOLAN 38

FÖR NYBÖRJAREN 39

FÖR DE MINSTA 40

ILLUSTRERADE ORDBÖCKER 41

TEKNISKA ORDBÖCKER 42

WWW.ORD.SE 43

3


nyheter / 2010 norstedts

Störst blir

ännu större

Från 270 000 ord och fraser till 276 000! Den välkända

Norstedts stora engelska ordbok är nu uppdaterad

och reviderad och har dessutom fått en ny

titel: Norstedts engelska ordbok – professionell. Det är

den största engelska ordboken till och från svenska

på den svenska marknaden, och här presenteras ett

ord- och frasförråd som speglar språken i hela deras

bredd.

Läs mer på sid 14

Variera ditt språk!

Omarbetad och uppdaterad upplaga av Norstedts

svenska synonymordbok

• Ger synonymer både till uppslagsorden och till

fraser och uttryck.

• Synonymerna kommer inte bara från normal-

språket utan även från vardagligt och ålder-

domligt språk.

• En guldgruva för alla som skriver texter och

vill uttrycka sig nyanserat och korrekt.

Läs mer på sid 9

4


nyheter / 2010 norstedts

Små barn är

nyfikna på siffror

Det är 5 fingrar på en hand, en spindel har 8 ben,

det är 11 spelare i ett fotbollslag, om man har 39

graders feber är man sjuk. Det är några exempel

på fakta som används för att illustrera talen

1–100 i denna inspirerande bok för barn.

Bläddra, titta tillsammans, peka och lek in nya kunskaper.

På köpet får man härliga stunder av värme

och närhet.

Läs mer på sid 10

Portugisiska – ett världsspråk

med rika litterära

traditioner

Författaren Alexandre Fernandes har gjort en kraftig bearbetning

och utökning av sin tidigare utgivna portugisisk-svenska ordbok.

Därmed aktualiseras den enda heltäckande moderna portugisisksvenska

ordbok som finns utgiven i Sverige.

Ordboken täcker ett stort område – den redovisar det

portugisiska språket som det talas och skrivs i olika länder i

Europa, Sydamerika och Afrika samt Östtimor. Både allmänspråk,

fackuttryck, vardagliga och ålderdomliga ord finns med. Även

många dialektala varianter redovisas.

Denna ordbok är ett oumbärligt hjälpmedel vid läsning av

portugisisk litteratur och tidningstext. Den tjänar också till att

fördjupa kunskaperna i portugisiska på mer avancerade nivåer.

Läs mer på sid 25

5


svenska ordböcker norstedts

Svensk ordbok utgiven av

Svenska Akademien

Svensk ordbok utgiven av

Svenska Akademien

—————————————————————————————————

Första upplagan, 3 736 sidor, hårdband

Två volymer i box

ISBN 978-91-1-302267-3

—————————————————————————————————

Denna ordbok är en ingående beskrivning av modern

svenska med tyngdpunkt på ordens betydelse och användning

i kombination med historiska uppgifter. Den är utformad

som ett hjälpmedel för att förstå orden i en text,

för att skriva en löpande text och för att få upplysning om

ordens härkomst.

6

Ordboken innehåller 65 000 uppslagsord illustrerade med

94 000 fraser och exempel jämte 25 000 sammansättningar

som inte är upptagna som egna uppslagsord. Den innehåller

också 1 100 belysande sentenser, ofta bevingade ord.

Därtill kommer ett stort antal stilrutor som ger råd i vanliga

språkvårdsfrågor, en nyhet i svenska ordböcker.

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien har utarbetats

av redaktionen för Svenska Akademiens samtidsordböcker

vid institutionen för svenska språket vid Göteborgs

universitet.


svenska ordböcker norstedts

Svenska Akademiens ordlista

—————————————————————————————————————————————

Trettonde upplagan, 125 000 uppslagsord, 1 130 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-419-8

—————————————————————————————————————————————

Svenska Akademiens ordlista brukar betraktas som

den inofficiella normen för stavning, böjning och

uttal av svenska ord. Exempel bland de ca 10 000

ord som lades till i denna upplaga är biffig, sunkig,

blogg, domänförlust, sudoku, dissa, flippa ur, pierca,

skatteväxla, sommarprata, överbelåna. Bland de ca

5 500 föråldrade ord som ströks finns t.ex. ehuruväl,

begråtansvärd, brackaktig, budoarstämning, förbrytarfysionomi,

herdinnedräkt, kuskpojke. SAOL har

även blivit mer normativ när det gäller behandlingen

av engelska lånord. Böjning av ordet shop ”försvenskas”

t.ex. till shoppen, shoppar.

Norstedts svenska ordbok

—————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 72 000 ord och fraser, 1 473 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-402-0

—————————————————————————————————————————————

Norstedts svenska ordbok är vad man brukar kalla

en definitionsordbok. Den visar framför allt ordens

betydelse, men här finns också mycket annat, t.ex.

uppgift om ordklass och böjning liksom om hur

orden bildar sammansättningar och fraser. Norstedts

svenska ordbok har utarbetats av Språkdata vid

Göteborgs universitet, i samarbete med Norstedts.

Svenska Akademiens ordlista – SAOL Plus

—————————————————————————————————————————————

Systemkrav Windows 95/98/NT 2000/XP/Vista

ISBN 978-91-7227-545-4

—————————————————————————————————————————————

Cd-versionen av Svenska Akademiens ordlista –

SAOL Plus har flera avancerade sökmöjligheter. Här

kan du hitta det ord du söker även om du skulle

skriva fel (skriv ”sjornalist” och du kommer ändå

till ”journalist”). Du kan också t.ex. ta fram alla ord

som slutar på ”miljö” (”arbetsmiljö”, ”närmiljö”), eller

alla ord som beskrivs som vardagliga respektive

högtidliga. Du får alla böjningsformer av samtliga

ord, inte bara ett urval som i pappersordboken. De

10 000 ord som är nya jämfört med föregående upplaga

av SAOL är särskilt markerade, liksom de 5 500

ord som är med i tolfte upplagan men inte i trettonde.

SAOL Plus innehåller allt som står i pappersordboken

och mycket, mycket mer.

Norstedts svenska ordbok. Studentutgåva

—————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 72 000 ord och fraser, 1 473 sidor, flexiband

ISBN 978-91-7227-408-2

—————————————————————————————————————————————

Studentutgåvan har samma innehåll som

Norstedts svenska ordbok. Skillnaden mellan

de båda böckerna är att studentutgåvan har mjukt

flexiband i stället för hårda pärmar. En ordbok i

ett prisvärt utförande – specialgjord för att passa

studentens behov och plånbok.

7


svenska ordböcker norstedts

Norstedts första svenska ordbok

Birgitta Ernby, Martin Gellerstam och

Sven-Göran Malmgren

Illustrationer av Thomas Fehrm

—————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 18 000 ord och fraser, 793 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-186-9

—————————————————————————————————————————————

Norstedts första svenska ordbok är i första hand en

ordbok för barn, och den har på många sätt en

enklare uppställning än andra ordböcker. Förklaringarna

är alltid hela meningar, där uppslagsordet

upprepas. Ofta finns enkla och tydliga exempel som

kompletterar förklaringen. Norstedts första svenska

ordbok är framför allt en ordbok, men den innehåller

också ett antal encyklopediska ord, alltså artiklar

om länder, städer, personer m.m. Vid flera hundra

ord finns teckningar som kompletterar ordförklaringen.

8

Svensk skolordlista

———————————————————————————————————————————————————

Fjärde upplagan, 35 000 ord och fraser, 985 sidor, mjukband

ISBN 978-91-1-302852-1

———————————————————————————————————————————————————

Svensk skolordlista bygger på Svenska Akademiens ordlista,

som är den inofficiella normen när det gäller bl.a. stavning

och böjning av svenska ord. Ordlistan är framtagen med

tanke på skolan, men den är en utmärkt ordbok även för

alla som behöver en mindre men ändå välmatad svensk

ordbok. Ordlistan har utarbetats av Svenska Språknämnden,

i samarbete med Svenska Akademien.

Norstedts svenska fickordbok

—————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 18 000 ord och fraser, 1 045 sidor, vinyl

ISBN 978-91-7227-509-6

—————————————————————————————————————————————

Norstedts svenska fickordbok tar upp det svenska

grundordförrådet. Här visas och förklaras ordens

betydelse, och deras böjning och uttal. Man får också

många exempel på hur orden används. Ordboken

fyller en viktig funktion för personer som inte har

svenska som sitt första språk, men den lämpar sig

lika bra för alla andra som vill ha en liten men ändå

innehållsrik svensk ordbok.


svenska ordböcker norstedts

Nyhet!

Norstedts svenska synonymordbok

—————————————————————————————————————————————

Femte upplagan, 196 000 synonymer, 908 sidor, hårdband

ISBN 978-91-1-302285-7

—————————————————————————————————————————————

Norstedts svenska synonymordbok är ett oumbärligt

hjälpmedel för alla som producerar text och vill variera

sitt språk, t.ex. författare, journalister, översättare,

studenter, bloggare.

Med synonymer menas ord som är olika till formen

men har närliggande betydelser, t.ex. använda –

begagna, lim – klister, klocka – ur. I denna bok har

dock begreppet synonym använts i vidaste bemärkelse

för att användaren ska kunna hitta det bästa

uttrycket för sin tanke.

Denna upplaga är kraftigt reviderad och omarbetad

jämfört med den föregående. Till uppslagsorden ges

mer eller mindre närliggande synonymer och ett

utförligt hänvisningssystem gör det lätt att hitta

det man söker. Synonymerna kommer inte bara

från normalspråket utan även från vardagligt och

ålderdomligt språk. Det sistnämnda förekommer i

större omfattning i denna bok jämfört med andra

synonymordböcker på marknaden och ger boken

ett mervärde, eftersom det finns situationer där

man vill hitta förslag på ord från äldre språkbruk.

Dessutom finns ett stort antal fraser upptagna och

för dessa ges synonyma fraser.

Svenskt språkbruk

Ordbok över konstruktioner och fraser

Svenska språknämnden

—————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 85 000 konstruktioner och fraser, 70 000 exempel,

1 433 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-346-7

—————————————————————————————————————————————

Svenskt språkbruk är ett oumbärligt redskap för professionella

språkanvändare, men den har en självklar

plats i bokhyllan även hos alla andra som då och då

ställs inför olika slags språkliga problem. Heter det

vara aktsam om eller vara aktsam med? Kan man

säga billigt pris likaväl som lågt pris? Vad betyder

frasen sitta som spindeln i nätet?

Svenskt språkbruk är en modern ordbok över konstruktioner

och fraser i svenskan. Ordboken ger

hjälp att hitta rätt preposition till ett specifikt uttryck,

man får veta hur vissa ord kan kombineras

med varandra, man hittar en mängd fasta fraser och

uttryck, kompletterade med upplysningar om vad

de betyder och i vilka sammanhang de normalt används.

Konstruktionerna och fraserna följs av belysande

exempel som bygger på autentiska texter.

9


svenska ordböcker norstedts

10

Norstedts etymologiska ordbok

Birgitta Ernby och Språkdata,

Göteborgs universitet

—————————————————————————————————————

Första upplagan, 20 000 ord och fraser, 792 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-429-7

—————————————————————————————————————

Norstedts etymologiska ordbok är den första

nyskrivna etymologiska ordboken på

svenska sedan 1960-talet. Ordboken härleder

ca 20 000 svenska ord tillbaka till deras

ursprung. Ibland blir det en resa långt

tillbaka i tiden och genom många olika

språk, ibland är det fråga om nyare ord.

Ett ganska nytt ord är ciabatta som vi har

hämtat från italienskan, och det betyder

”uttrampad sko”. Inte så dumt faktiskt –

brödet ser ju ut som en gammal toffel!

Norstedts ordbok för de minsta

————————————————————————————————————

Första upplagan, 80 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-523-2

————————————————————————————————————

Norstedts ordbok för de minsta är en ordbok,

men lika mycket en fin pek- och bilderbok.

Bläddra och läs tillsammans med

barnet och lek in bokstäverna. Alla ord

är illustrerade med färgglada bilder som

hjälper barnet att känna igen och komma

ihåg. I slutet av boken finns korta avsnitt

som visar t.ex. färger, former och motsatsord

på samma charmiga sätt. Boken

har vadderade pärmar och de färgglada

illustrationerna är gjorda av Inger Landsem.

Nyhet!

Norstedts sifferbok för de minsta

————————————————————————————————–––––––––––––––––––———————————————————

Första upplagan, 110 sidor, hårdband

ISBN 978-91-1-302674-9

—————————————————————————————————————–––––––––––––––––––——————————————

Norstedts sifferbok för de minsta innehåller 100 sidor, en om varje tal från

1 till 100, med intressanta fakta och kuriosa kring vart och ett av talen.

Till exempel vid 8 att spindlar har 8 ben, vid 11 att det är 11 spelare i ett

fotbollslag, vid 39 att man är sjuk om man har 39 graders feber. Det

handlar om tal i naturen, i det vi äter, i sport osv. På varje sida anger

ett pricksystem hur långt man har kommit i talföljden. Boken har vadderade

pärmar och den innehåller mängder av färgglada illustrationer

blandade med foton. Författare är Inger Landsem (som även gjort illustrationerna),

och hennes man Gunnar Nordberg, lärare.


svenska ordböcker norstedts

Svenska språknämndens uttalsordbok

Svenska språknämnden

—————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 67 000 ord, 848 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-309-2

—————————————————————————————————————————————

Svenska språknämndens uttalsordbok är en ordbok

för alla som behöver upplysningar om vad som är

svenskt standarduttal, t.ex. medarbetare inom radio

och tv, svensklärare, sfi-, lingvistik- och svenskstuderande

– men naturligtvis också den stora allmänheten.

Ordboken är rekommenderande, dvs.

användaren hittar uppgifter om vilka uttal som är

lämpliga i nutida svenska. Uttalsuppgifterna anges

med det internationella fonetiska alfabetet, IPA,

som är det system som normalt används i läromedel

för t.ex. engelska, franska och tyska, liksom i de

flesta större ordböcker.

Norstedts svenska baklängesordbok

Sture Allén och Christian Sjögreen

—————————————————————————————————————

Tredje upplagan, 400 000 ord, 1 165 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-498-3

—————————————————————————————————————

I Norstedts svenska baklängesordbok är orden

sorterade ordslutsvis, dvs. alfabetiskt från

sista bokstaven och framåt i ordet till dess

början. På så sätt kommer ord som slutar

på samma sätt att stå intill varandra, t.ex.

orden – vasaorden – borden och kaprifol – gol

– mongol – fiol. Detta är till nytta både för

allmänt språkintresserade och språkvetare.

En baklängesordbok blir också ett slags rimlexikon.

Den innehåller både egentliga rim

som lanterna – taverna, och oegentliga rim

som bommar – sommar. Dessutom är baklängesordboken

genom sin sorteringsordning

till stor hjälp för alla som löser korsord.

Uppslagsorden är grundformer eller böjningsformer

av ord.

Norstedts förkortningsordbok

Ralf Svenblad

—————————————————————————————————————————————

Andra upplagan, 12 000 förkortningar, 321 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-261-3

—————————————————————————————————————————————

Varför kallas den sifferkod som kassören använder

plu? Vad är sprint för sorts undervisning? Och vad

har egentligen en aha-utredning sysslat med? Sådant

får man svar på i Norstedts förkortningsordbok.

Förkortningar förekommer rikligt i bland annat

dagspress och facklitteratur och kan i många fall vara

svåra att förstå. I Norstedts förkortningsordbok finns

många olika typer av förkortningar: internationella

organisationer, statliga myndigheter, EU-termer,

fackliga organisationer, företag, mått och mynt, datatermer,

juridiska förkortningar, allmänna förkortningar

m.m.

11


svenska akademien norstedts

Svenska Akademien

Svensk metrik

Eva Lilja

—————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 654 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-421-1

—————————————————————————————————————————————

Svensk metrik är ett grundläggande verk i versteori,

vershistoria och verslära. Den handlar om antikens

retorik, klassisk vers, rimmens uppkomst i medeltidens

kultur, om rytm i annonstexter och ljudupprepningar,

om rapp, Poetry Slam och mycket,

mycket mera. Eva Lilja ger många exempel på och

analyser av äldre och modern dikt och erbjuder redskap

för egna analyser.

12

Svensk S ordbok utgiven

av a Svenska Akademien

——————————————————————————————


Första Fö upplagan, 3 736 sidor, hårdband

Två T volymer i box

ISBN IS 978-91-1-302267-3

——————————————————————————————


Denna D ordbok är en ingående beskrivning

sk av modern svenska med

tyngdpunkt ty

på ordens betydelse

och o användning i kombination

med m historiska uppgifter. Den är

utformad u som ett hjälpmedel för

att a förstå orden i en text, för att

skriva sk en löpande text och för att


upplysning om ordens härkomst.

Ordboken innehåller 65 000 uppslagsord

illustrerade med 94 000

fraser och exempel jämte 25 000

sammansättningar som inte är upptagna

som egna uppslagsord. Den

innehåller också 1 100 belysande

sentenser, ofta bevingade ord. Därtill

kommer ett stort antal stilrutor

som ger råd i vanliga språkvårdsfrågor,

en nyhet i svenska ordböcker.

Svensk ordbok utgiven av Svenska

Akademien har utarbetats av redaktionen

för Svenska Akademiens

samtidsordböcker vid institutionen

för svenska språket vid Göteborgs

universitet.

Svensk verslära

Eva Lilja

—————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 134 sidor, mjukband

ISBN 978-91-7227-553-9

—————————————————————————————————————————————

Svensk verslära är en praktisk handledning och lärobok

som förklarar metrikens grundläggande begrepp

på ett lättfattligt och åskådligt sätt. Olika

versmått presenteras, liksom en kortfattad vershistoria.

Boken lämpar sig väl för intresserade som har

begränsade förkunskaper och vill veta mer om diktens

och språkets klang och rytm. Svensk verslära

innehåller också mönster för analys och ger tips om

vidare studier i ämnet.


svenska akademien norstedts

Inledning till grammatiken

Ulf Teleman, Staffan Hellberg och

Erik Andersson

———————————————————————————————————————————————————

Andra upplagan, 86 sidor, mjukband

ISBN 978-91-1-302865-1

———————————————————————————————————————————————————

Detta är inledningskapitlet i Svenska Akademiens grammatik

men texten är i denna version lätt modifierad och

dessutom kompletterad med kortfattade litteraturtips efter

varje avsnitt och med ett litet lexikon med grammatiska

termer. Inledning till grammatiken kan läsas som en

introduktion till grammatik i allmänhet eller till studiet

av Svenska Akademiens grammatik.

Svenska Akademiens grammatik

Ulf Teleman, Staffan Hellberg

och Erik Andersson

———————————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 2 718 sidor, hårdband, fyra volymer i box

ISBN 978-91-7227-126-5

———————————————————————————————————————————————————

Svenska Akademiens grammatik är den svenska standardgrammatiken,

avsedd för universitetsstuderande, forskare,

lärare, professionella språkbrukare och en språkintresserad

allmänhet. En utförlig beskrivning av svenska

språket i tal och skrift med tonvikt på de gemensamma

dragen och med hjälp av en huvudsakligen traditionell

terminologi. Svenska Akademiens grammatik omfattar fyra

volymer: 1 Inledning, bibliografi, register; 2 Ord; 3 Fraser; 4

Satser och meningar.

Svenska Akademiens språklära

Tor G. Hultman

———————————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 342 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-351-1

———————————————————————————————————————————————————

Svenska Akademiens språklära är en mindre efterföljare

till den stora Svenska Akademiens grammatik. Det är en

populärt skriven översikt över svenskans grammatik. Den

följer i stort sett Svenska Akademiens grammatik i systematiken

men är inte så detaljrik och strävar efter en lätttillgängligare

framställningsform, bland annat genom att

använda svenska termer i största möjliga utsträckning, där

det inte finns vedertagna internationella sådana. Den tar

också tydligare ställning i språkriktighetsfrågor. Boken

har vuxit fram i samarbete med Akademiens språkkommitté

och granskats av en referensgrupp. Författare är

professor Tor G. Hultman.

13


engelska ordböcker norstedts

Norstedts engelska ordbok

Engelsk-svensk/Svensk-engelsk

—————————————————————————————————————————————

Fjärde upplagan, 152 000 ord och fraser, 2 034 sidor, hårdband

ISBN 978-91-1-302807-1

—————————————————————————————————————————————

Norstedts engelska ordbok är en modern och innehållsrik

ordbok avsedd för användare som har lämnat

det elementära stadiet bakom sig men ändå inte

behöver de mest avancerade ordböckerna. Urvalet

av ord och fraser är gjort för att skapa en ordbok

som passar de flesta, en ”allemansordbok”.

14

Nyhet!

Norstedts engelska ordbok – professionell

Engelsk-svensk/Svensk-engelsk

———————————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 276 000 ord och fraser, 3 008 sidor

Hårdband, två volymer i box

ISBN 978-91-1-302284-0

———————————————————————————————————————————————————

Norstedts engelska ordbok – professionell är den största engelska

ordboken till och från svenska på den svenska marknaden.

Det är den välkända Norstedts stora engelska ordbok

som har uppdaterats och reviderats. I ordboken presenteras

ett ord- och frasförråd som speglar språken i hela deras

bredd, från allmänspråk till fackspråk, från vardagligt till

formellt eller specialiserat.

Norstedts engelska ordbok – professionell är ett kraftfullt

verktyg vid översättning till och från engelska för avancerade

användare i såväl arbetsliv som i studier på universitet

och högskolor.

Säljs även som separata volymer:

Norstedts engelsk-svenska

ordbok – professionell

——————————————————————————

138 000 ord och fraser, 1 654 sidor

ISBN 978-91-1-302951-1

——————————————————————————

Norstedts svensk-engelska

ordbok – professionell

——————————————————————————

138 000 ord och fraser, 1 354 sidor

ISBN 978-91-1-302952-8

——————————————————————————

Norstedts engelska ordbok. Student’s Edition

Engelsk-svensk/Svensk-engelsk

—————————————————————————————————————————————

Fjärde upplagan, 152 000 ord och fraser, 2 034 sidor, flexiband

ISBN 978-91-7227-430-3

—————————————————————————————————————————————

Denna studentutgåva har samma innehåll som Norstedts

engelska ordbok. Skillnaden mellan de båda

böckerna är att studentutgåvan har mjukt flexiband

istället för hårda pärmar. En ordbok i ett prisvärt

utförande – specialgjord för att passa studentens behov

och plånbok.


engelska ordböcker norstedts

Norstedts lilla engelska ordbok

Engelsk-svensk/Svensk-engelsk

Vincent Petti och Kerstin Petti

————————————————————————————––———

Femte upplagan, 70 000 ord och fraser, 950 sidor,

mjukband. ISBN 978-91-7227-495-2

———————————————————————————––————

Norstedts lilla engelska ordbok är en

lättanvänd ordbok för alla som behöver

ett centralt och aktuellt ordförråd

i engelska. Den är väl lämpad

för skolan och annan engelskundervisning

på t.ex. vuxengymnasium

och studieförbund. I Norstedts lilla

engelska ordbok hittar användaren

extra information i anslutning till

många ordboksartiklar beträffande

t.ex. grammatik, realia och kulturella

skillnader, typiska fällor för svensken

och ”falska vänner”. Syftet med detta

är att användaren ska kunna fördjupa

sina kunskaper i det engelska språket,

om seder och bruk och övrigt om de

engelskspråkiga länderna. I den engelsk-svenska

delen finns uttalsangivelser

till alla uppslagsord.

Norstedts första engelska ordbok

Engelsk-svensk/Svensk-engelsk

Vincent Petti och Kerstin Petti

Illustrationer av Thomas Fehrm

—————————————————————————––——————

Första upplagan, 33 000 ord och fraser, 790 sidor,

hårdband. ISBN 978-91-7227-050-3

———————————————————————————––————

Norstedts första engelska ordbok är i

första hand en ordbok för barn. Informationen

är uppställd som i en

”riktig” ordbok med fraser och språkexempel,

samtidigt som den på

många sätt har en enklare och mer

pedagogisk utformning än andra ordböcker.

Boken är rikt illustrerad med

informativa och humoristiska teckningar.

Dessutom finns ett avsnitt

med t.ex. namnen på kända engelska

och svenska barnböcker, seriefigurer

m.m.

Norstedts engelska fickordbok

Engelsk-svensk/Svensk-engelsk

———————————————————————————————––––

Andra upplagan, 32 000 ord och fraser, 787 sidor, vinyl

ISBN 978-91-1-302786-9

————————————————————————————––————

Norstedts engelska ordbok

för de minsta

——————————————————————————––—————

Första upplagan, 77 sidor, hårdband,

ISBN 978-91-7227-588-1

———————————————————————————––————

Att små barn är nyfikna på ord och

bokstäver är inget nytt. Att titta i en

bok tillsammans med barn, peka och

prata och njuta av fina bilder är en

speciell upplevelse. Barnets vetgirighet

och öppenhet för nya kunskaper

känner inga gränser. Att de välbekanta

tingen kallas något annat av barn

i andra länder är spännande och roligt

– låt ambitionsnivån bli den som

känns rätt och avspänd och njut av

boken och gemenskapen med barnet.

Boken har vadderade pärmar och de

färgglada illustrationerna är gjorda av

Inger Landsem.

Norstedts amerikanska fickordbok

Amerikansk-svensk/Svensk-amerikansk

—————————————————————————————––———

Andra upplagan, 32 000 ord och fraser, 858 sidor, vinyl

ISBN 978-91-7227-534-8

————————————————————————————––————

Engelska är det språk vi generellt sett har mest nytta av vid utlandsresor. Det

fungerar inte bara i engelskspråkiga länder, utan också som kontaktspråk världen

över. Norstedts engelska fickordbok är en aktuell och informativ liten ordbok

som passar perfekt för resan. Den är enkel att använda även för den som

inte har så stor ordboksvana. Krångliga förkortningar har undvikits och uttal

anges med ett förenklat system. I den innehållsrika parlördelen finns användbara

fraser samt ordlistor för restaurangbesök, shopping, hotellvistelse m.m.

Boken innehåller också en minigrammatik och ett avsnitt om hur man kan

berätta om Sverige för en engelsktalande. Norstedts amerikanska fickordbok är

uppbyggd på samma sätt men redovisar genomgående amerikansk engelska

vad gäller stavning, uttal och ordval.

15


engelska ordböcker norstedts

Business

Engelsk-svensk-engelsk

——————————————————————————————————————————————

Andra upplagan, 25 000 ord och fraser, 637 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-174-6

——————————————————————————————————————————————

I fackordböckerna Business och Medicine är uppslagsord och uttryck försedda med engelska definitioner, vilket

inte bara preciserar ordens betydelse utan också ger en ökad kännedom om det område varje ordbok speglar.

Dessutom finns uttalsangivelser och, naturligtvis, svenska översättningar. Man kan också gå från svenskan och

finna engelska översättningar. För att man snabbt ska hitta rätt ord är det som vanligen är två ordboksdelar här

samsorterat – alltså ingen risk att man letar i fel del!

16

Engelsk bildordbok

—————————————————————————————————————————–––––––––––––––––––––––––——————————

Första upplagan, 20 000 ord, 3 600 bilder, 600 sidor, flexiband

ISBN 978-91-1-302549-0

—————————————————————————————————————————–––––––––––––––––––––––––——————————

En bild säger mer än tusen ord! När det gäller att översätta ord från ett språk

till ett annat ger bilden en överlägsen precision: de olika partierna i en dörr,

en viss sorts bladgrönsak, delarna som kometer består av – bildordboken ger

på ett ögonblick ett exakt svar. Svenska och engelska register gör det enkelt

att hitta i boken. Engelsk bildordbok är uppdelad i ca 80 ämnesområden under

17 rubriker, från Astronomi till Sport. Det här är en suverän kunskapskälla

och en härlig blädderbok.

Svensk-engelsk fackordbok

Ingvar E. Gullberg

—————————————————————————————————————————–––––––––––––––––––––––––——————————

Tredje upplagan, 200 000 ord och fraser, 2 158 sidor, hårdband, två volymer i box.

ISBN 978-91-7227-093-0

—————————————————————————————————————————–––––––––––––––––––––––––——————————

Svensk-engelsk fackordbok är sammanställd för att passa avancerade användare

som översättare, tolkar, specialister inom teknik, näringsliv och förvaltning.

Svensk-engelsk fackordbok är ett bra komplement till Norstedts engelska

ordbok – professionell.

Medicine

Engelsk-svensk-engelsk

——————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 22 000 ord och fraser, 684 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-049-7

——————————————————————————————————————————————


engelska ordböcker norstedts

Engströms tekniska ordböcker är de största och mest heltäckande tekniska ordböckerna

på den svenska marknaden. De har under lång tid varit självklara hjälpmedel inom näringsliv,

industri, forskning, undervisning och förvaltning.

Engelsk-svensk teknisk ordbok

Einar Engström

——————————————————————————————————————————————

Fjortonde upplagan, 150 000 termer, 1 014 sidor, hårdband

ISBN 978-91-971372-9-4

——————————————————————————————————————————————

Engelsk teknisk ordbok

Svensk-engelsk/Engelsk-svensk

Einar Engström

——————————————————————————————————————————————

Fjärde upplagan, 14 000 termer, 191 sidor, mjukband

ISBN 978-91-973256-3-9

——————————————————————————————————————————————

Engströms tekniska pocketordböcker innehåller

det centrala tekniska ordförrådet och de viktigaste

facktermerna från många olika tekniska områden.

De är viktiga hjälpmedel för resande tekniker, exportsäljare,

mässbesökare, biståndsarbetare, journalister,

studerande m.fl.

Svensk-engelsk teknisk ordbok

Einar Engström

——————————————————————————————————————————————

Elfte upplagan, 150 000 termer, 1 012 sidor, hårdband

ISBN 978-91-1-302805-7

——————————————————————————————————————————————

Engelsk medicinsk ordbok

Svensk-engelsk/Engelsk-svensk

Einar Engström och Edwin Richard Nye

——————————————————————————————————————————————

Andra upplagan, 16 000 termer, 240 sidor, mjukband

ISBN 978-91-973256-4-6

——————————————————————————————————————————————

Engströms medicinska ordbok i pocketutförande är

ett behändigt medicinskt referensverk som alltid

kan finnas till hands i fickan. Den vänder sig till alla

som sysslar med eller kommer i kontakt med medicinsk

verksamhet.

17


tyska ordböcker norstedts

Norstedts lilla tyska ordbok

18

Norstedts stora tyska ordbok

Tysk-svensk/Svensk-tysk

———————————————————————————————————————––––––––––––————————————

Tredje upplagan, 70 000 ord och fraser, 960 sidor, mjukband

ISBN 978-91-7227-403-7

—————————————————————————————————————————––––––––––––——————————

Norstedts lilla tyska ordbok är en lättanvänd ordbok för alla som behöver

ett centralt och aktuellt ordförråd i tyska. Den är väl lämpad

för skolan och annan tyskundervisning på t.ex. vuxengymnasium

och studieförbund. I Norstedts lilla tyska ordbok hittar användaren

extra information i anslutning till många ordboksartiklar beträffande

t.ex. grammatik, realia och kulturella skillnader, typiska

fällor för svensken och ”falska vänner”. Syftet med detta är att

användaren ska kunna fördjupa sina kunskaper i det tyska språket,

om seder och bruk och övrigt om de tyskspråkiga länderna.

Tysk-svensk/Svensk-tysk

———————————————————————————————————————––––––––––––——––––––––––——————————

Första upplagan, 140 000 ord och fraser, 1 498 sidor

Hårdband: ISBN 978-91-7227-321-4

Mjukband: ISBN 978-91-7227-486-0

———————————————————————————————————————––––––––––––—————––––––––––———————

Norstedts stora tyska ordbok räcker mycket långt vid översättning till och

från tyska och den vänder sig till såväl avancerade användare som studerande.

Den är ett aktuellt och innehållsrikt, men ändå lätthanterligt, referensverk.

I Norstedts stora tyska ordbok presenteras ett ord- och frasförråd

som speglar språken i hela deras bredd, från allmänspråk till fackspråk,

från vardagligt till formellt eller specialiserat. Användaren får i hela boken

rikligt med uppgifter om grammatik, stilnivå och konstruktioner. I

den svensk-tyska delen har alla uppslagsord som är substantiv, adjektiv

och verb försetts med böjningsuppgifter. Ordboken är en vidareutveckling

av Norstedts tyska ordbok från 1998.

Norstedts första tyska ordbok

Tysk-svensk/Svensk-tysk

———————————————————————————————————————————–––––––––––————————

Första upplagan, 5 000 ord och fraser, 250 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-499-0

————————————————————————————————————————–––––––––––———————————

Norstedts första tyska ordbok innehåller de ord som nybörjaren behöver,

och genom sitt lättsamma och pedagogiska upplägg underlättar

den inlärningen av nya ord. Många artiklar är illustrerade

med färgglada bilder som hjälper användaren att känna igen och

komma ihåg. På ett antal uppslag finns bilder med olika vardagssituationer

eller teman, t.ex. kroppen, motsatser, skolan. Ett annat

inslag i ordboken är rutor med intressant information om viktiga

ord inom vissa områden: husdjur, färger, familjen, frukter, veckodagarna

m.m.


tyska ordböcker norstedts

Norstedts tyska fickordbok

Tysk-svensk/Svensk-tysk

————————————————————————————––———

Tredje upplagan, 32 000 ord och fraser, 840 sidor,

vinyl. ISBN 978-91-7227-535-5

————————————————————————————––———

Tyskland, Österrike och Schweiz tillhör

de länder som vi svenskar gärna

besöker året om. Norstedts tyska fickordbok

är en aktuell och informativ liten

ordbok som passar perfekt för resan.

Den är enkel att använda även för

den som inte har så stor ordboksvana.

Krångliga förkortningar har undvikits.

I den innehållsrika parlördelen

finns användbara fraser samt ordlistor

för restaurangbesök, shopping,

hotellvistelse m.m. Boken innehåller

också en minigrammatik och ett

avsnitt om hur man kan berätta om

Sverige för en tysktalande.

Tysk teknisk ordbok

Tysk-svensk/Svensk-tysk

Einar Engström

————————————————————————————–————

Första upplagan, 20 000 termer, 275 sidor, mjukband

ISBN 978-91-973256-1-5

————————————————————————————————

Engströms tekniska pocketordböcker

innehåller det centrala tekniska

ordförrådet och de viktigaste facktermerna

från många olika tekniska

områden. De är viktiga hjälpmedel

för resande tekniker, exportsäljare,

mässbesökare, biståndsarbetare, journalister,

studerande m.fl.

Tysk bildordbok

————————————————————————————––——— ––———

Första upplagan, 20 000 ord, 3 600 bilder, 599 sidor,

flexiband. ISBN 978-91-7227-624-6

———————————————————————————––————

En bild säger mer än tusen ord! När

det gäller att översätta ord från ett

språk till ett annat ger bilden en

överlägsen precision: de olika partierna

i en dörr, en viss sorts bladgrönsak,

delarna som kometer består av

– bildordboken ger på ett ögonblick

ett exakt svar. Svenska och tyska register

gör det enkelt att hitta i boken.

Tysk bildordbok är uppdelad i ca

80 ämnesområden under 17 rubriker,

från Astronomi till Sport. Det här

är en suverän kunskapskälla och en

härlig blädderbok.

Svensk-tysk teknisk ordbok

Einar Engström

————————————————————————————

Åttonde upplagan, 130 000 termer, 713 sidor,

hårdband. ISBN 978-91-973256-6-0

————————————————————————————

Tysk-svensk teknisk ordbok

Einar Engström

————————————————————————————

Åttonde upplagan, 130 000 termer, 730 sidor,

hårdband. ISBN 978-91-973256-5-3

————————————————————————————

Engströms tekniska ordböcker är de största och mest heltäckande tekniska

ordböckerna på den svenska marknaden. De har under lång tid varit självklara

hjälpmedel inom näringsliv, industri, forskning, undervisning och

förvaltning.

19


franska ordböcker norstedts

Norstedts lilla franska ordbok

Fransk-svensk/Svensk-fransk

———————————————————————————————————————————————————

Tredje upplagan, 70 000 ord och fraser, 890 sidor, mjukband

ISBN 978-91-7227-367-2

———————————————————————————————————————————————————

Norstedts lilla franska ordbok är en lättanvänd ordbok för

alla som behöver ett centralt och aktuellt ordförråd i franska.

Den är väl lämpad för skolan och annan franskundervisning

på t.ex. vuxengymnasium och studieförbund.

I Norstedts lilla franska ordbok hittar användaren extra

information i anslutning till många ordboksartiklar beträffande

t.ex. grammatik, realia och kulturella skillnader,

typiska fällor för svensken och ”falska vänner”. Syftet

med detta är att användaren ska kunna fördjupa sina kunskaper

i det franska språket, om seder och bruk och övrigt

om de franskspråkiga länderna. I den fransk-svenska delen

finns uttalsangivelser till alla uppslagsord.

20

Norstedts stora franska ordbok

Fransk-svensk/Svensk-fransk

———————————————————————————————————————————————————

Andra upplagan, 142 000 ord och fraser, 1 685 sidor

Hårdband: ISBN 978-91-7227-603-1. Mjukband: ISBN 978-91-7227-604-8

———————————————————————————————————————————————————

Norstedts stora franska ordbok räcker mycket långt vid översättning

till och från franska och den vänder sig till såväl

avancerade användare som studerande. Den är ett aktuellt

och innehållsrikt, men ändå lätthanterligt, referensverk.

I Norstedts stora franska ordbok presenteras ett ord- och

frasförråd som speglar språken i hela deras bredd, från

allmänspråk till fackspråk, från vardagligt till formellt eller

specialiserat. Användaren får i hela boken rikligt med

uppgifter om grammatik, stilnivå och konstruktioner. I

den svensk-franska delen har alla uppslagsord som är substantiv,

adjektiv och verb försetts med böjningsuppgifter.

I den fransk-svenska delen finns uttalsangivelser till alla

uppslagsord.

Norstedts första franska ordbok

Fransk-svensk/Svensk-fransk

———————————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 5 000 ord och fraser, 256 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-410-5

———————————————————————————————————————————————————

Norstedts första franska ordbok innehåller de ord som nybörjaren

behöver, och genom sitt lättsamma och pedagogiska

upplägg underlättar den inlärningen av nya ord.

Många artiklar är illustrerade med färgglada bilder som

hjälper användaren att känna igen och komma ihåg. På

ett antal uppslag finns bilder med olika vardagssituationer

eller teman, t.ex. kroppen, motsatser, skolan. Ett annat inslag

i ordboken är rutor med intressant information om

viktiga ord inom vissa områden: husdjur, färger, familjen,

frukter, veckodagarna m.m.


franska ordböcker norstedts

Norstedts franska fickordbok

Fransk-svensk/Svensk-fransk

———————————————————————————————————————————————————

Andra upplagan, 32 000 ord och fraser, 860 sidor, vinyl

ISBN 978-91-7227-536-2

———————————————————————————————————————————————————

Frankrike är ett favoritland för många semestrande

svenskar. Norstedts franska fickordbok är en aktuell och informativ

liten ordbok som passar perfekt för resan. Den

är enkel att använda även för den som inte har så stor ordboksvana.

Krångliga förkortningar har undvikits och uttal

anges med ett förenklat system. I den innehållsrika parlördelen

finns användbara fraser samt ordlistor för restaurangbesök,

shopping, hotellvistelse m.m. Boken innehåller

också en minigrammatik och ett avsnitt om hur man

kan berätta om Sverige för en fransktalande.

Fransk teknisk ordbok

Svensk-fransk/Fransk-svensk

Einar Engström

——————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 16 000 termer, 245 sidor, mjukband

ISBN 978-91-973256-2-2

——————————————————————————————————————————————

Engströms tekniska pocketordböcker innehåller

det centrala tekniska ordförrådet och de viktigaste

facktermerna från många olika tekniska områden.

De är viktiga hjälpmedel för resande tekniker, exportsäljare,

mässbesökare, biståndsarbetare, journalister,

studerande m.fl.

Fransk bildordbok

———————————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 20 000 ord, 3 600 bilder, 596 sidor, flexiband

ISBN 978-91-7227-623-9

———————————————————————————————————————————————————

En bild säger mer än tusen ord! När det gäller att översätta

ord från ett språk till ett annat ger bilden en överlägsen

precision: de olika partierna i en dörr, en viss sorts bladgrönsak,

delarna som kometer består av – bildordboken

ger på ett ögonblick ett exakt svar. Svenska och franska

register gör det enkelt att hitta i boken. Fransk bildordbok

är uppdelad i ca 80 ämnesområden under 17 rubriker, från

Astronomi till Sport. Det här är en suverän kunskapskälla

och en härlig blädderbok.

Fransk-svensk teknisk ordbok

Einar Engström

——————————————————————————————————————————————

Tredje upplagan, 50 000 termer, 412 sidor, hårdband

ISBN 978-91-971372-5-6

——————————————————————————————————————————————

Engströms tekniska ordböcker är de största och

mest heltäckande tekniska ordböckerna på den

svenska marknaden. De har under lång tid varit

självklara hjälpmedel inom näringsliv, industri,

forskning, undervisning och förvaltning.

21


spanska ordböcker norstedts

Norstedts lilla spanska ordbok

Spansk-svensk/Svensk-spansk

———————————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 70 000 ord och fraser, 1 016 sidor, mjukband

ISBN 978-91-1-302806-4

———————————————————————————————————————————————————

Norstedts lilla spanska ordbok är en lättanvänd ordbok

för alla som behöver ett centralt och aktuellt ordförråd i

spanska. Den är väl lämpad för skolan och annan spanskundervisning

på t.ex. vuxengymnasium och studieförbund.

I Norstedts lilla spanska ordbok hittar användaren

extra information i anslutning till många ordboksartiklar

beträffande t.ex. grammatik, realia och kulturella skillnader,

typiska fällor för svensken och ”falska vänner”. Syftet

med detta är att användaren ska kunna fördjupa sina kunskaper

i det spanska språket, om seder och bruk och övrigt

om de spanskspråkiga länderna.

22

Norstedts stora spanska ordbok

Spansk-svensk/Svensk-spansk

———————————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 130 000 ord och fraser, 1 572 sidor

Hårdband: ISBN 978-91-1-302271-0

Mjukband: ISBN 978-91-1-302277-2

———————————————————————————————————————————————————

Norstedts stora spanska ordbok räcker mycket långt vid

översättning till och från spanska och den vänder sig till

såväl avancerade användare som studerande. Den är ett

aktuellt och innehållsrikt, men ändå lätthanterligt, referensverk.

I Norstedts stora spanska ordbok presenteras

ett ord- och frasförråd som speglar språken i hela deras

bredd, från allmänspråk till fackspråk, från vardagligt

till formellt eller specialiserat. Användaren får i hela boken

rikligt med uppgifter om grammatik, stilnivå och

konstruktioner. I den svensk-spanska delen har alla uppslagsord

som är substantiv, adjektiv och verb försetts med

böjningsuppgifter. Ordboken är en vidareutveckling av

Norstedts spanska ordbok från 1999.

Norstedts första spanska ordbok

Spansk-svensk/Svensk-spansk

———————————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 5 000 ord och fraser, 250 sidor, hårdband

ISBN 978-91-1-302278-9

———————————————————————————————————————————————————

Norstedts första spanska ordbok innehåller de ord som nybörjaren

behöver, och genom sitt lättsamma och pedagogiska

upplägg underlättar den inlärningen av nya ord.

Många artiklar är illustrerade med färgglada bilder som

hjälper användaren att känna igen och komma ihåg. På

ett antal uppslag finns bilder med olika vardagssituationer

eller teman, t.ex. kroppen, motsatser, skolan. Ett annat inslag

i ordboken är rutor med intressant information om

viktiga ord inom vissa områden: husdjur, färger, familjen,

frukter, veckodagarna m.m.


spanska ordböcker norstedts

Norstedts spanska fickordbok

Spansk-svensk/Svensk-spansk

———————————————————————————————————————————————————

Andra upplagan, 32 000 ord och fraser, 817 sidor, vinyl

ISBN 978-91-7227-537-9

———————————————————————————————————————————————————

Spanien är sedan många år ett av svenskarnas mest populära

semestermål. Norstedts spanska fickordbok är en aktuell

och informativ liten ordbok som passar perfekt för resan.

Den är enkel att använda även för den som inte har så

stor ordboksvana. Krångliga förkortningar har undvikits

och uttal anges med ett förenklat system. I den innehållsrika

parlördelen finns användbara fraser samt ordlistor

för restaurangbesök, shopping, hotellvistelse m.m. Boken

innehåller också en minigrammatik och ett avsnitt om

hur man kan berätta om Sverige för en spansktalande.

Spansk bildordbok

———————————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 20 000 ord, 3 600 bilder, 598 sidor, flexiband

ISBN 978-91-7227-622-2

———————————————————————————————————————————————————

En bild säger mer än tusen ord! När det gäller att översätta

ord från ett språk till ett annat ger bilden en överlägsen

precision: de olika partierna i en dörr, en viss sorts bladgrönsak,

delarna som kometer består av – bildordboken

ger på ett ögonblick ett exakt svar. Svenska och spanska

register gör det enkelt att hitta i boken. Spansk bildordbok

är uppdelad i ca 80 ämnesområden under 17 rubriker, från

Astronomi till Sport. Det här är en suverän kunskapskälla

och en härlig blädderbok.

23


italienska ordböcker norstedts

Norstedts italienska fickordbok

Italiensk-svensk/Svensk-italiensk

———————————————————————————————————————————————————

Andra upplagan, 32 000 ord och fraser, 860 sidor, vinyl

ISBN 978-91-7227-538-6

———————————————————————————————————————————————————

Mat och dryck, kultur, bad – det är mycket som gör Italien

till ett perfekt semesterland. Norstedts italienska fickordbok

är en aktuell och informativ liten ordbok som passar

perfekt för resan. Den är enkel att använda även för den

som inte har så stor ordboksvana. Krångliga förkortningar

har undvikits och uttal anges med ett förenklat system.

I den innehållsrika parlördelen finns användbara fraser

samt ordlistor för restaurangbesök, shopping, hotellvistelse

m.m. Boken innehåller också en minigrammatik och

ett avsnitt om hur man kan berätta om Sverige för en italiensktalande.

24

Norstedts italienska ordbok

Italiensk-svensk/Svensk-italiensk

———————————————————————————————————————————————————

Andra upplagan, 111 000 ord och fraser, 1 606 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-012-1

———————————————————————————————————————————————————

Norstedts italienska ordbok är den största och mest heltäckande

ordboken till och från italienska. Tyngdpunkten

ligger på det moderna allmänspråket, men ordboken

innehåller även äldre språk, vardagligt språk och vanliga

regionala varianter. Här finns också fackbetonade ord

och uttryck inom ekonomi, data, medicin, teknik, musik,

sport etc. samt ett rikhaltigt frasmaterial.

Italiensk bildordbok

———————————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 20 000 ord, 3 600 bilder, 616 sidor, flexiband

ISBN 978-91-1-302551-3

———————————————————————————————————————————————————

En bild säger mer än tusen ord! När det gäller att översätta

ord från ett språk till ett annat ger bilden en överlägsen

precision: de olika partierna i en dörr, en viss sorts bladgrönsak,

delarna som kometer består av – bildordboken

ger på ett ögonblick ett exakt svar. Svenska och italienska

register gör det enkelt att hitta i boken. Italiensk bildordbok

är uppdelad i ca 80 ämnesområden under 17 rubriker,

från Astronomi till Sport. Det här är en suverän kunskapskälla

och en härlig blädderbok.


portugisiska ordböcker norstedts

Nyhet!

Norstedts portugisiska fickordbok

Portugisisk-svensk/Svensk-portugisisk

———————————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 32 000 ord och fraser, 709 sidor, vinyl

ISBN 978-91-1-302266-6

———————————————————————————————————————————————————

Portugal och Brasilien är populära resmål för oss svenskar.

Norstedts portugisiska fickordbok är en aktuell och informativ

liten ordbok som passar perfekt för resan. Den är enkel

att använda även för den som inte har så stor ordboksvana,

t.ex. genom att krångliga förkortningar har undvikits. Boken

innehåller också en minigrammatik och ett avsnitt

om portugisiskt uttal. I den portugisisk-svenska delen ges

uttal till alla uppslagsord.

Norstedts portugisisk-svenska ordbok

Alexandre Fernandes

———————————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 55 000 ord och fraser, 400 sidor, hårdband

ISBN 978-91-1-302286-4

———————————————————————————————————————————————————

Författaren Alexandre Fernandes har gjort en kraftig

bearbetning och utökning av sin tidigare utgivna

portugisisk-svenska ordbok. Därmed aktualiseras den

enda heltäckande moderna portugisisk-svenska ordbok

som finns utgiven i Sverige.

Ordboken täcker ett stort område – den redovisar det

portugisiska språket som det talas och skrivs i olika länder

i Europa, Sydamerika och Afrika samt Östtimor. Både

allmänspråk, fackuttryck, vardagliga och ålderdomliga ord

finns med. Även många dialektala varianter redovisas.

Vid många uppslagsord anges även portugisiska synonymer

med annan stilnivå eller från en annan portugisisktalande

region. Ett stort antal fraser med översättningar samt

mängder med oöversatta språkexempel visar hur det

portugisiska språket används.

Portugisiska är ett världsspråk med rika litterära traditioner.

Denna ordbok är ett oumbärligt hjälpmedel vid läsning av

portugisisk litteratur och tidningstext. Den tjänar också till

att fördjupa kunskaperna i portugisiska på mer avancerade

nivåer.

25


norska, danska, finska och isländska ordböcker norstedts

Norstedts norsk-svenska ordbok

——————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 54 000 ord och fraser, 547 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-003-9

——————————————————————————————————————————————

Norstedts norsk-svenska ordbok är den enda moderna

och mer omfattande ordbok från norska till svenska

som finns på marknaden. Den tar upp de båda officiella

norska skriftspråken, bokmål och nynorska,

och innehåller framför allt ord och uttryck som kan

vara svåra att förstå för svenskar. Uttal eller betoning

anges för alla uppslagsord och det finns rikligt

med uppgifter om böjning av norska ord. Ordboken

är utarbetad av Birgitta Fowler och Kjell Ivar

Vannebo i samarbete med Lena Moberg vid Svenska

språknämnden.

Norstedts dansk-svenska ordbok

Bertil Molde

——————————————————————————————————————————————

Tredje upplagan, 50 000 ord och fraser, 726 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-002-2

——————————————————————————————————————————————

Norstedts dansk-svenska ordbok är standardverket för

den som vill förstå danska. Uttal, böjning och fraseologi

redovisas fylligt. Ordboken är utarbetad på

uppdrag av Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

och Svenska språknämnden, under medverkan av

Niels Ferlov.

26

Norstedts norska fickordbok

Norsk-svensk/Svensk-norsk

——————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 32 000 ord och fraser, 658 sidor, vinyl

ISBN 978-91-1-302534-6

——————————————————————————————————————————————

Trots sitt lilla format kan denna ordbok ge mycket

hjälp i kontakter med våra grannar i väster. Våra

språk är både lika och olika, och det finns gott om

så kallade ”falska vänner” – ord som ser lika ut men

betyder helt olika saker: en norsk ”landmåler” målar

inga landskapsmotiv utan ägnar sig åt lantmäteri,

om affärerna går ”ikke så værst” är det direkt fel att

uttrycka deltagande, och vad i all sin dar är ”frynsegode”?

Ordboken visar detta och mycket annat.

Norstedts danska fickordbok

Dansk-svensk/Svensk-dansk

——————————————————————————————————————————————

Andra upplagan, 28 000 ord och fraser, 660 sidor, vinyl

ISBN 978-91-1-302602-2

——————————————————————————————————————————————

Trots sitt lilla format ger Norstedts danska fickordbok

mycket hjälp i kontakter med våra grannar på andra

sidan sundet. Våra språk är både lika och olika, och

det finns gott om så kallade ”falska vänner” – ord som

ser lika ut men betyder helt olika saker: en dansk tjur

är något helt annat än en svensk, ”purløg” betyder

inte ”purjolök”, ”opphidset” inte ”upphissad”, utan –

ja vad då? Ordboken ger svar på detta och mycket

annat. I en parlördel finns bland annat vanliga fraser

och uttryck samt ord för olika maträtter och drycker

på båda språken. De evigt gäckande danska räkneorden

återfinns i en snabblista på pärmens insida.


norska, danska, finska och isländska ordböcker norstedts

Norstedts skandinaviska ordbok

Danska-norska-svenska

——————————————————————————————————————————————

Andra upplagan, 12 000 ord, 379 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-306-1

——————————————————————————————————————————————

Släcker en dansk ”brandmand” bränder? Ska man

bli glad om man blir kallad ”raring” av en norrman?

Svaren får man i denna ordbok, som innehåller ord

som kan vålla bekymmer vid kontakter mellan de

skandinaviska länderna. Det kan vara ord som bara

finns i ett av språken, eller ord som är mer eller

mindre likformiga men har helt olika betydelser.

Norstedts skandinaviska ordbok har utarbetats av

Birgitta Lindgren vid Svenska språknämnden tillsammans

med Allan Karker, Skirne Bruland och

Ståle Løland.

Norstedts isländsk-svenska ordbok

——————————————————————————————————

Sjunde upplagan, 52 000 ord och fraser,

437 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-363-4

———————————————————————————————————

Norstedts finska ordbok

Finsk-svensk/Svensk-finsk

——————————————————————————————————————————————

Andra upplagan, 121 000 ord och fraser, 1 144 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-595-9

——————————————————————————————————————————————

Norstedts finska ordbok är en allmänspråklig ordbok

med ett basordförråd hämtat ur dagstidningar, tidskrifter

och modern litteratur. Den innehåller också

moderna tekniska och medicinska termer samt

en hel del samhällstermer från Finland och Sverige.

Norstedts svensk-isländska ordbok

———————————————————————————————————

Fjärde upplagan, 76 000 ord och fraser,

849 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-362-7

———————————————————————————————————

Det isländska språket kan te sig både bekant och främmande för en svensk. Norstedts isländsk-svenska

ordbok och Norstedts svensk-isländska ordbok ger fyllig information om isländsk ordbildning och om

böjning och uttal.

27


övriga ordböcker norstedts

Rysk bildordbok

——————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 20 000 ord, 3 600 bilder, 616 sidor, flexiband

ISBN 978-91-1-302552-0

——————————————————————————————————————————————

En bild säger mer än tusen ord! När det gäller att

översätta ord från ett språk till ett annat ger bilden

en överlägsen precision: de olika partierna i en dörr,

en viss sorts bladgrönsak, delarna som kometer består

av – bildordboken ger på ett ögonblick ett exakt

svar. Svenska och ryska register gör det enkelt att

hitta i boken. Rysk bildordbok är uppdelad i ca 80

ämnesområden under 17 rubriker, från Astronomi

till Sport. Det här är en suverän kunskapskälla och

en härlig blädderbok.

28

Norstedts ryska ordbok

Rysk-svensk/Svensk-rysk

———————————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 141 000 ord och fraser, 1 811 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-140-1

———————————————————————————————————————————————————

Norstedts ryska ordbok är den enda stora moderna ordboken

mellan svenska och ryska på marknaden. Eftersom

den riktar sig till såväl svenska som ryska användare får

användaren mycket information om båda språken, t.ex.

uppgifter om böjning, genus och konstruktioner. I den

svensk-ryska delen ges uttal till alla uppslagsord. Dessutom

finns det en kort vägledning till svensk och rysk

grammatik.

Ordboken innehåller förutom ett aktuellt och centralt

allmänspråkligt ordförråd även ett brett urval av facktermer

från olika ämnesområden. Många kulturspecifika ord,

äldre termer och geografiska namn är också medtagna.

Norstedts ryska ordbok är ett modernt och mycket innehållsrikt

standardverk för båda språkområdena.

Norstedts grekiska ordbok

Nygrekisk-svensk/Svensk-nygrekisk

——————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 40 000 ord och fraser, 490 sidor, hårdband

ISBN 978-91-1-302603-9

——————————————————————————————————————————————

Sedan årtionden är Grekland ett av de länder vi

helst turistar i. Förtjusningen i landet och kulturen

gör att många börjar studera grekiska, på kvällskurs

eller vid universitet. Norstedts grekiska ordbok är en

modern och aktuell grekisk ordbok. Nygrekiska

är det språkvetenskapligt korrekta namnet på det

språk som talas i det moderna Grekland – men i

dagligt tal brukar man säga grekiska. Ordboken

innehåller även översikter över grammatik och uttal

i både svenska och grekiska.


övriga ordböcker norstedts

Norstedts latinsk-svenska ordbok

Axel W. Ahlberg m.fl.

——————————————————————————————————————————————

Andra upplagan, 30 000 ord och fraser, 941 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-322-1

——————————————————————————————————————————————

Norstedts latinsk-svenska ordbok är den enda utförliga

latinsk-svenska ordbok som finns i Sverige.

Den är självklar för alla som studerar latin, och ett

viktigt hjälpmedel för dem som studerar främmande

språk, allmän språkvetenskap, lingvistik eller

liknande. Även den som är allmänt intresserad av

ordbildning och ords etymologier har stor glädje av

denna klassiker bland ordböcker.

Norstedts nederländska fickordbok

Nederländsk-svensk/Svensk-nederländsk

————————————————————————————————————————––––––––––––––——–––––––——–——

Första upplagan, 20 000 ord och fraser, 588 sidor, vinyl

ISBN 978-91-7227-642-0

———————————————————————————————————————––––––––––––––———–––––––——–——

Nederländerna är ett populärt mål för minisemestern och ett land

vi stannar till i på väg genom Europa. Norstedts nederländska fickordbok

är en aktuell och informativ liten ordbok som passar perfekt

för resan. Den är enkel att använda även för den som inte har så

stor ordboksvana. I den innehållsrika parlördelen finns användbara

fraser samt ordlistor för restaurangbesök, shopping, hotellvistelse

m.m. Boken innehåller också en minigrammatik.

Norstedts nederländsk-

svenska ordbok

—————————————————————————

Andra upplagan, 120 000 ord och fraser,

1 021 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-569-0

—————————————————————————

Norstedts svensk-latinska ordbok

Ebbe Vilborg

——————————————————————————————————————————————

Andra upplagan, 28 000 ord och fraser, 660 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-572-0

——————————————————————————————————————————————

Latinet lever och utvecklas – Norstedts svensk-latinska

ordbok dokumenterar vår tids latin. Mottot är

”omnia dici Latine possint”, allt ska kunna sägas på

latin. I denna ordbok hittar du de klassiska orden,

men också nyheter som blogg, Eurovision, höjdskräck,

kreditupplysning, ljudbok och spam. Kort

sagt, latin för vår tid!

Norstedts svensk-

nederländska ordbok

—————————————————————————

Andra upplagan, 100 000 ord och fraser,

907 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-568-3

—————————————————————————

Norstedts nederländsk-svenska ordbok och Norstedts svensk-nederländska ordbok är standardverk för översättning mellan

svenska och nederländska. Ordböckerna är utvecklade i Nederländerna av ett team med svensk- och nederländskspråkiga

redaktörer. Ordböckerna omfattar modernt allmänspråk, ord från olika stilnivåer, fackspråk och kulturspecifika

ord och uttryck. Här redovisas t.ex. den svenska som talas i Finland och den nederländska som talas i

Belgien. Ordböckerna är avsedda att vara lika användbara för svenskspråkiga som för nederländskspråkiga användare.

29


övriga ordböcker norstedts

Norstedts baltiska ordbok

Svenska-estniska-lettiska-litauiska

———————————————————————————––––––––––––––––––––––––———

Första upplagan, 18 000 ord och fraser, 512 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-480-8

———————————————————————————––––––––––––––––––––––––———

De baltiska länderna – Estland, Lettland och Litauen

– är ett högintressant område för både turism

och affärer. Visst kan man i Baltikum som på andra

håll i världen ofta använda engelska, men det är

praktiskt att ha tillgång till ett grundläggande ordförråd

på landets språk. Norstedts baltiska ordbok har

en tydlig uppställning i spaltform, vilket gör att det

är lätt att gå mellan svenska, estniska, lettiska och

litauiska i alla kombinationer.

Norstedts tjeckiska ordbok

Tjeckisk-svensk/Svensk-tjeckisk

————————————————————————————–————

Första upplagan, 60 000 ord och fraser, 703 sidor,

hårdband

ISBN 978-91-7227-432-7

————————————————————————————–————

Tjeckien har under de senaste åren

utvecklats till att bli ett populärt turistmål

för många svenskar. Norstedts

tjeckiska ordbok är en ny och modern

ordbok mellan tjeckiska och svenska.

Ordboken kan användas av både

svensktalande och tjeckisktalande.

30

Norstedts svensk-katalanska

ordbok

Dan Nosell

————————————————————————————–——

Första upplagan, 46 000 ord och fraser, 825 sidor,

hårdband. ISBN 978-91-7227-300-9

————————————————————————————–——

Norstedts polska ordbok

Polsk-svensk/Svensk-polsk

———————————————————————————––––––––––––––––––––––––———

Första upplagan, 45 000 ord och fraser, 568 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-431-0

———————————————————————————––––––––––––––––––––––––———

Kontakterna med Polen har under det senaste decenniet

blivit tätare för många svenskar. Norstedts

polska ordbok är en nyskriven ordbok med ett modernt

och aktuellt centralt ordförråd. Ordboken kan

användas av både svensktalande och polsktalande.

Norstedts katalansk-svenska

ordbok

Dan Nosell

————————————————————————————–——

Första upplagan, 39 000 ord och fraser, 713 sidor ,

hårdband. ISBN 978-91-7227-285-9

————————————————————————————–——

Norstedts katalansk-svenska ordbok och Norstedts svensk-katalanska ordbok

bildar ett unikt ordbokspar. Ordböckerna är framtagna i ett samarbete mellan

Dan Nosell, Uppsala universitet, och förlaget Enciclopèdia Catalana i

Barcelona. Förutom fraser och fasta uttryck finns också exempel där översättningarna

visas i ett kortare sammanhang.


övriga ordböcker norstedts

Norstedts pekordbok för resan

———————————————————————————————————————————————————

Första upplagan, 500 illustrationer, 80 sidor, flexiband

ISBN 978-91-1-302269-7

———————————————————————————————————————————————————

Det finns många situationer på en resa där man blir tvungen

att uttrycka sig utan ord. I den här behändiga hjälpredan

pekar du på det du vill säga. Aktiviteter som bogsering, incheckning

och valutaväxling visas med stiliserade ”skyltar”,

konkreta saker som korkskruv, solglasögon och sovsäck visas

med färgfoton. Norstedts pekordbok för resan är lika användbar

var i världen du än befinner dig. Öppna boken, peka och

bli förstådd!

Amerikansk slangordbok

———————————————————————————––––––––––––––––––––––––———

Första upplagan, 335 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-596-6

———————————————————————————––––––––––––––––––––––––———

Genom åren har amerikansk slang beskrivits i ett

antal lexikon, men så här en bit in på 2000-talet är

det dags för en ny, bred beskrivning av detta kreativa

område. Här finns ett stort ord- och frasmaterial,

ofta kompletterat med förklaringar eller etymologiska

upplysningar. Boken innehåller också ett antal

kåserande betraktelser kring den märkliga och

roliga språkvärld vi kallar amerikansk slang.

Norstedts kluriga korsordslexikon

Korsordsblommor och tulipanarosor

Erik Hoppe

———————————————————————————––––––––––––––––––––––––———

Första upplagan, 248 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-570-6

———————————————————————————––––––––––––––––––––––––———

I de flesta korsordslexikon slår man upp ”hårda

fakta”, medan fantasin och kreativiteten lyser med

sin frånvaro. Det här lexikonet ägnar sig i stället åt

just det som många vana korsordslösare tycker är

roligt: mystiska ledtrådar som blir begripliga först

när man kommit på lösningen. Det är helt enkelt

den perfekta presenten till dig själv eller någon annan

korsordsfrälst.

Lärda ord för alla

Allmänvetenskaplig ordbok

Olof Gunnarsson

———————————————————————————––––––––––––––––––––––––———

Första upplagan, 344 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-449-5

———————————————————————————––––––––––––––––––––––––———

Med sin blandning av ordförklaringar, etymologi

och lärda sidosprång vänder sig denna bok till alla

vetgiriga. Lärda ord för alla kan vara till nytta – och

nöje – för de som vill fördjupa sin allmänbildning,

för korsordslösare, talskrivare, blivande och nyblivna

studenter, tekniker med humanistisk bildningstörst

och humanister som vill veta mer om naturvetenskapliga

termer.

Vilda växter

Wandrille Micaux

———————————————————————————––––––––––––––––––––––––———

Första upplagan, 197 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-515-7

———————————————————————————––––––––––––––––––––––––———

Den perfekta boken för den språkintresserade

blomsterentusiasten och den blomsterintresserade

språkentusiasten. Intresset för växter och trädgårdar

har nog aldrig varit så stort. I den här blomsterordlistan

får vi reda på vad några hundratal av våra

mest kända vilda växter heter på hela fjorton språk.

Boken är illustrerad med 16 underbara blomsterakvareller

i färg.

31


övriga ordböcker norstedts

{Illustration 11 på

lämpligt ställe}

32

Medicinsk terminologi

Bengt I. Lindskog

——————————————————————–––––––––––––––––––––––––—————————————

Femte upplagan, 25 000 uppslagsord, 704 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-557-7

——————————————————————–––––––––––––––––––––––––—————————————

Medicinsk terminologi är den mest anlitade större medicinska

ordboken på svenska. Den ger upplysningar om ordens

betydelse, ursprung och uttal. Till många ord finns

dessutom kulturhistoriska notiser samt språkliga exempel

som belyser ordens användning. Detaljerade illustrationer

kompletterar framställningen.

Medicinsk terminologi vänder sig till vård- och medicinstuderande,

läkare, sjuksköterskor, läkarsekreterare, sjukgymnaster,

arbetsterapeuter och många andra som arbetar

inom vården. Den lämpar sig också för andra grupper som

kan behöva förstå eller använda medicinsk terminologi,

som jurister, försäkringstjänstemän och journalister.

Medicinsk miniordbok

Bengt I. Lindskog

——————————————————————–––––––––––––––––––––––––—————————————

Sjätte upplagan, 15 000 uppslagsord, 492 sidor, mjukband

ISBN 978-91-7227-440-2

——————————————————————–––––––––––––––––––––––––—————————————

Medicinsk miniordbok är ett modernt ficklexikon i medicinsk

terminologi för den som söker snabb och tillförlitlig

information. Ordboken presenterar på ett lättbegripligt

och pedagogiskt sätt det centrala medicinska ordförrådet.

Boken innehåller även ett antal illustrationer som täcker

väsentliga områden, t.ex. centrala nervsystemet, huden,

blodet, skelettet, matspjälkningen, hjärtat.


prismaordböcker norstedts

Prismaordböckerna passar

de flestas behov och plånbok

De tvåspråkiga ordböckerna – Prismas engelska, tyska,

franska och spanska ordbok – innehåller mellan 85 000 och

95 000 ord och fraser och innehåller utöver det centrala

ordförrådet en hel del ord och uttryck från olika fackområden.

Tack vare att uppslagsorden är i färg är det lätt att

hitta de ord man söker efter. Betydelserna är tydligt uppdelade

med siffror och förklaringar som leder fram till rätt

översättning. De många fraserna och exemplen ger ytterligare

upplysningar om hur orden används i språket.

Prismas engelska ordbok

Engelsk-svensk/

Svensk-engelsk

———————————————–––––––––––———

Andra upplagan, 95 000 ord och fraser,

1 460 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-575-1

———————————–––––––––––———————

Prismas tyska ordbok

Tysk-svensk/Svensk-tysk

———————————–––––––––––———————

Andra upplagan, 95 000 ord och fraser,

1 241 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-576-8

———————————–––––––––––———————

Prismas franska ordbok

Fransk-svensk/Svensk-fransk

———————————–––––––––––———————

Andra upplagan, 85 000 ord och fraser,

1 080 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-577-5

———————————–––––––––––———————

Den enspråkiga ordboken, Prismas svenska ordbok, är vad

man brukar kalla en definitionsordbok. Den ger framför

allt besked om ordens betydelse, men här finns också

mycket annat, t.ex. uppgift om ordklass och böjning liksom

om hur orden bildar sammansättningar och fraser.

Den har utarbetats av Språkdata vid institutionen för

svenska språket vid Göteborgs universitet, i samarbete

med Norstedts.

Prismas spanska ordbok

Spansk-svensk/

Svensk-spansk

———————————–––––––––––———————

Andra upplagan, 85 000 ord och fraser,

1 250 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-578-2

———————————–––––––––––———————

Prismas svenska ordbok

———————————–––––––––––———————

Första upplagan, 80 000 ord och fraser,

1 388 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-347-4

———————————–––––––––––———————

33


språkhandböcker norstedts

Handbok i lexikografi

Bo Svensén

——————————————————————————————————————————————

Andra upplagan, 624 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-269-9

——————————————————————————————————————————————

Handbok i lexikografi är en bok om ordböcker. De

teoretiskt orienterade avsnitten tar upp olika typer

av ordböcker och deras uppbyggnad. I de mer praktiskt

inriktade delarna behandlas frågor som: Vad

ska man ta med i en ordbok? Hur formulerar man

definitioner? Och hur väljer man översättningar i

tvåspråkiga ordböcker? Andra aspekter som tas upp

är insamling och urval av material.

Handbok i spanska

Johan Falk och Yvonne Blank

——————————————————————————————————————————————

535 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-476-1

——————————————————————————————————————————————

Handbok i spanska är utarbetad enligt samma modell

som Handbok i engelska. Den fungerar för alla

som har grundkunskaper i spanska och tar särskilt

upp sådant som man kan få svårigheter med som

svensktalande, till exempel hälsningsfraser, begrepp

som halv och hälften, lagom och roliga uttryck som

hacerse el sueco ”göra sig svensk” = spela dum.

34

Handbok i engelska från A till Ö

Jan Svartvik och Rikard Svartvik

——————————————————————————————————————————————

560 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-493-8

——————————————————————————————————————————————

Hur ska man inleda brev till ett företag? Hur ger

man en komplimang utan att låta sliskig? Och hur

uttalar man 3x8=24? Handbok i engelska från A till

Ö är till för alla som förgäves har letat i ordböcker

och grammatikböcker efter svaren på frågor av

detta slag. Boken fungerar som en uppslagsbok där

man kan söka på ett specikt ord eller område där

man behöver hjälp.

Bättre engelska

Carl-Axel Axelsson, Per Jonason,

Michael Knight och Kerstin Sundin

——————————————————————————————————————————————

363 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-502-7

——————————————————————————————————————————————

Bättre engelska är en kombination av ordbok och

referens-bok. Under ett 30-tal teman samlas fakta,

ord och uttryck, exempel och korta texter. Exempel

på teman är ”Politics and Government”, ”Energy

and the Environment” och ”Clothes and Fashion”.


språkhandböcker norstedts

Språkriktighetsboken

Svenska språknämnden

——————————————————————————————————————————————

413 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-381-8

——————————————————————————————————————————————

En modern, utförlig och resonerande handbok i

språkriktighetsfrågor. Här hittar man både moderna

klassiker som större än mig eller större än jag

och nyare språkriktighetsfrågor som satsradning

och könsneutrala pronomen. Varje artikel inleds

med en kort formulering av problemet, sedan följer

faktabakgrund och resonemang och till sist en avslutande

rekommendation.

Latinska citat

Ebbe Vilborg

——————————————————————————————————————————————

186 sidor, hårdband

ISBN 978-91-1-302503-2

——————————————————————————————————————————————

Stort mått av igenkänning även för dig som inte tror

att du kan ett ord latin. Här finns alla de välkända

citaten: Alea iacta est; Dum spiro, spero; Amor vincit

omnia; Veni, vidi, vici m.m, i sällskap med ett

stort antal mindre kända citat.

Handbok i svenska som andraspråk

Claes Garlén och Gunlög Sundberg

——————————————————————————————————————————————

400 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-507-2

——————————————————————————————————————————————

Den här boken är tänkt för alla nya svenskar som

ska ta sig fram i samhället, i arbetslivet och i olika

utbildningar. Här får man konkreta råd, tips och

exempel på hur man ska uttrycka sig i olika situationer,

till exempel vid en anställningsintervju eller

på möten.

Rena grekiskan

Ebbe Vilborg

——————————————————————————————————————————————

200 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-479-2

——————————————————————————————————————————————

I uppföljaren till Latinska citat slår Ebbe Vilborg hål

på våra fördomar om grekiskan som ett obegripligt

språk och visar att vi använder en mängd ord som vi

har lånat från just grekiskan.

35


våra ordboksserier norstedts

För resan

Norstedts fickordböcker är enkla att använda även för den som inte har så stor ordboksvana.

De är aktuella och informativa, passar perfekt för resan eller för studier

på nybörjarnivå.

Norstedts svenska

fickordbok

———————————–––––––––––––––———–––––

Första upplagan, 18 000 ord och fraser,

1 045 sidor, vinyl. ISBN 978-91-7227-509-6

———————————–––––––––––––––———–––––

Norstedts tyska

fickordbok


———————————–––––––––––––––———–––––

Tredje upplagan, 32 000 ord och fraser,

840 sidor, vinyl. ISBN 978-91-7227-535-5

———————————–––––––––––––––———–––––

36

Norstedts engelska

fickordbok

Engelsk-svensk/Svensk-engelsk

———————————–––––––––––––––———–––––

Andra upplagan, 32 000 ord och fraser,

787 sidor, vinyl. ISBN 978-91-1-302786-9

———————————–––––––––––––––———–––––

Norstedts franska

fickordbok

Fransk-svensk/Svensk-fransk

———————————–––––––––––––––———–––––

Andra upplagan, 32 000 ord och fraser,

860 sidor, vinyl. ISBN 978-91-7227-536-2

———————————–––––––––––––––———–––––

Norstedts amerikanska

fickordbok———————————–––––––––––––––———–––––

Andra upplagan, 32 000 ord och fraser,

858 sidor, vinyl. ISBN 978-91-7227-534-8

———————————–––––––––––––––———–––––

Norstedts spanska

fickordbok


———————————–––––––––––––––———–––––

Andra upplagan, 32 000 ord och fraser,

817 sidor, vinyl. ISBN 978-91-7227-537-9

———————————–––––––––––––––———–––––


våra ordboksserier norstedts

Norstedts italienska

fickordbok

Italiensk-svensk/Svensk-italiensk

———————————–––––––––––––––———–––––

Andra upplagan, 32 000 ord och fraser, 860

sidor, vinyl. ISBN 978-91-7227-538-6

———————————–––––––––––––––———–––––

Norstedts danska

fickordbok

Dansk-svensk/Svensk-dansk

———————————–––––––––––––––———–––––

Andra upplagan, 28 000 ord och fraser,

660 sidor, vinyl. ISBN 978-91-1-302602-2

———————————–––––––––––––––———–––––

Norstedts portugisiska

fickordbok

Portugisisk-svensk/

Svensk-portugisisk

———————————–––––––––––––––———–––––

Första upplagan, 32 000 ord och fraser,

709 sidor, vinyl. ISBN 978-91-1-302266-6

———————————–––––––––––––––———–––––

Norstedts norska

fickordbok

Norsk-svensk/Svensk-norsk

———————————–––––––––––––––———–––––

Första upplagan, 32 000 ord och fraser,

658 sidor, vinyl. ISBN 978-91-1-302534-6

———————————–––––––––––––––———–––––

Norstedts nederländska

fickordbok

Nederländsk-svensk/

Svensk-nederländsk

———————————–––––––––––––––———–––––

Första upplagan, 20 000 ord och fraser,

588 sidor, vinyl. ISBN 978-91-7227-642-0

———————————–––––––––––––––———–––––

Norstedts pekordbok

för resan

———————————–––––––––––––––———–––––

Första upplagan, 500 illustrationer,

80 sidor, flexiband. ISBN 978-91-1-302269-7

———————————–––––––––––––––———–––––

37


våra ordboksserier norstedts

För skolan

Ordböckerna i Norstedts ”lilla-serie” innehåller ett centralt och aktuellt ordförråd.

De är lätta att använda och lämpar sig för såväl grundskolan som vuxengymnasium

och studieförbund.

38

Norstedts lilla

engelska ordbok

Engelsk-svensk/Svensk-engelsk

———————————–––––––––––––––———–––––

Femte upplagan, 70 000 ord och fraser,

950 sidor, mjukband

ISBN 978-91-7227-495-2

———————————–––––––––––––––———–––––

Norstedts lilla

franska ordbok

Fransk-svensk/Svensk-fransk

———————————–––––––––––––––———–––––

Tredje upplagan, 70 000 ord och fraser,

890 sidor, mjukband

ISBN 978-91-7227-367-2

———————————–––––––––––––––———–––––

Norstedts lilla

tyska ordbok

Tysk-svensk/Svensk-tysk

———————————–––––––––––––––———–––––

Tredje upplagan, 70 000 ord och fraser,

960 sidor, mjukband

ISBN 978-91-7227-403-7

———————————–––––––––––––––———–––––

Norstedts lilla

spanska ordbok

Spansk-svensk/Svensk-spansk

———————————–––––––––––––––———–––––

Första upplagan, 70 000 ord och fraser,

1 016 sidor, mjukband.

ISBN 978-91-1-302806-4

———————————–––––––––––––––———–––––


våra ordboksserier norstedts

För nybörjaren

Ordböckerna i Norstedts ”första-serie” är i första hand riktade till barn. De har ett

pedagogiskt upplägg men är ändå uppställda som ”riktiga” ordböcker. De är rikligt

illustrerade, vilket underlättar förståelsen av orden.

Norstedts första

svenska ordbok

———————————–––––––––––––––———–––––

Första upplagan, 18 000 ord och fraser,

793 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-186-9

———————————–––––––––––––––———–––––

Norstedts första

franska ordbok

Fransk-svensk/Svensk-fransk

———————————–––––––––––––––———–––––

Första upplagan, 5 000 ord och fraser,

256 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-410-5

———————————–––––––––––––––———–––––

Norstedts första

engelska ordbok

Engelsk-svensk/Svensk-engelsk

———————————–––––––––––––––———–––––

Första upplagan, 33 000 ord och fraser, 790

sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-050-3

———————————–––––––––––––––———–––––

Norstedts första

spanska ordbok

Spansk-svensk/Svensk-spansk

———————————–––––––––––––––———–––––

Första upplagan, 5 000 ord och fraser,

250 sidor, hårdband

ISBN 978-91-1-302278-9

———————————–––––––––––––––———–––––

Norstedts första

tyska ordbok

Tysk-svensk/Svensk-tysk

———————————–––––––––––––––———–––––

Första upplagan, 5 000 ord och fraser,

250 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-499-0

———————————–––––––––––––––———–––––

39


våra ordboksserier norstedts

För de minsta

Små barn är också nyfikna på bokstäver och siffror. Bläddra och läs tillsammans

med barnet och lek in bokstäverna och siffrorna med hjälp av böckerna i Norstedts

”minsta-serie”!

Norstedts ordbok

för de minsta

———————————–––––––––––––––———–––––

Första upplagan, 80 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-523-2

———————————–––––––––––––––———–––––

40

Nyhet!

Norstedts tedts sifferbok

för de e minsta

Norstedts engelska ordbok

för de minsta

———————————–––––––––––––––———–––––

Första upplagan, 77 sidor, hårdband

ISBN 978-91-7227-588-1

———————————–––––––––––––––———–––––

———————————–––––––––––––––———–––––

——————–––––––––––––––———–––––

Första upplagan, 110 sidor, hårdband

ISBN 978-91-1-302674-9

———————————–––––––––––––––———–––––


våra ordboksserier norstedts

Illustrerade ordböcker

En bild säger mer än tusen ord! Norstedts bildordböcker visar på ett ögonblick något

som annars skulle kräva mångordiga förklaringar.

Engelsk bildordbok

———————————–––––––––––––––———–––––

Första upplagan, 20 000 ord, 3 600 bilder,

600 sidor, flexiband

ISBN 978-91-1-302549-0

———————————–––––––––––––––———–––––

Spansk bildordbok

———————————–––––––––––––––———–––––

Första upplagan, 20 000 ord, 3 600 bilder,

598 sidor, flexiband

ISBN 978-91-7227-622-2

———————————–––––––––––––––———–––––

Tysk bildordbok

———————————–––––––––––––––———–––––

Första upplagan, 20 000 ord, 3 600 bilder,

599 sidor, flexiband

ISBN 978-91-7227-624-6

———————————–––––––––––––––———–––––

Italiensk bildordbok

———————————–––––––––––––––———–––––

Första upplagan, 20 000 ord, 3 600 bilder,

616 sidor, flexiband

ISBN 978-91-1-302551-3

———————————–––––––––––––––———–––––

Fransk bildordbok

———————————–––––––––––––––———–––––

Första upplagan, 20 000 ord, 3 600 bilder,

596 sidor, flexiband

ISBN 978-91-7227-623-9

———————————–––––––––––––––———–––––

Rysk bildordbok

———————————–––––––––––––––———–––––

Första upplagan, 20 000 ord, 3 600 bilder ,

616 sidor, flexiband

ISBN 978-91-1-302552-0

———————————–––––––––––––––———–––––

41


våra ordboksserier norstedts

Tekniska ordböcker

Engströms tekniska ordböcker är de största och mest heltäckande tekniska ordböckerna

på den svenska marknaden. De har under flera decennier varit självklara hjälpmedel

inom näringsliv, industri, forskning, undervisning och förvaltning.

Engelsk-svensk

teknisk ordbok

———————————–––––––––––––––———–––––

Fjortonde upplagan, 150 000 termer,

1 014 sidor, hårdband

ISBN 978-91-971372-9-4

———————————–––––––––––––––———–––––

Svensk-tysk teknisk ordbok

———————————–––––––––––––––———–––––

Åttonde upplagan, 130 000 termer, 713 sidor,

hårdband. ISBN 978-91-973256-6-0

———————————–––––––––––––––———–––––

Tysk teknisk ordbok

Tysk-svensk/Svensk-tysk

———————————–––––––––––––––———–––––

Första upplagan, 20 000 termer, 275 sidor,

mjukband. ISBN 978-91-973256-1-5

———————————–––––––––––––––———–––––

42

Svensk-engelsk

teknisk ordbok

———————————–––––––––––––––———–––––

Elfte upplagan, 150 000 termer, 1 012 sidor,

hårdband. ISBN 978-91-1-302805-7

———————————–––––––––––––––———–––––

Fransk-svensk

teknisk ordbok

———————————–––––––––––––––———–––––

Tredje upplagan, 50 000 termer, 412 sidor,

hårdband. ISBN 978-91-971372-5-6

———————————–––––––––––––––———–––––

Fransk teknisk ordbok

Fransk-svensk/Svensk-fransk

———————————–––––––––––––––———–––––

Första upplagan, 16 000 termer, 245 sidor,

mjukband. ISBN 978-91-973256-2-2

———————————–––––––––––––––———–––––

Tysk-svensk

teknisk ordbok

———————————–––––––––––––––———–––––

Åttonde upplagan, 130 000 termer,

730 sidor, hårdband.

ISBN 978-91-973256-5-3

———————————–––––––––––––––———–––––

Engelsk teknisk ordbok

Svensk-engelsk/Engelsk-svensk

———————————–––––––––––––––———–––––

Fjärde upplagan, 14 000 termer, 191 sidor,

mjukband. ISBN 978-91-973256-3-9

———————————–––––––––––––––———–––––

Engelsk medicinsk ordbok

Engelsk-svensk/Svensk-engelsk

———————————–––––––––––––––———–––––

Andra upplagan, 16 000 termer, 240 sidor,

mjukband. ISBN 978-91-973256-4-6

———————————–––––––––––––––———–––––


övrigt norstedts

www.ord.se

• Innehåller tvåspråkiga ordböcker till och från engelska, tyska,

franska och spanska samt en enspråkig svensk ordbok.

• Uppdateras löpande med nya ord och fler språk.

• Utarbetad av Norstedts, Sveriges ledande ordboksförlag.

”Att flytta från ett medium till ett annat är ju inte det lättaste. Men Norstedts

ordböcker darrade aldrig på handen. Lika självklara i våra digitala liv som

tidigare de välbekanta randiga ryggarna i våra analoga bokhyllor.”

(Ur Internetworlds motivering då ord.se

kvalade in på listan över Sveriges 100 bästa sajter.)

Välkommen till ord.se – ditt ordförråd på nätet!

43

More magazines by this user
Similar magazines