Beskrivning - lagnebo.se

lagnebo.se

Beskrivning - lagnebo.se

Tillverka en högtalare

Mål: Att förstå hur en högtalare fungerar utifrån kunskaper om ljud och elektromagnetism.

Följ laborationens instruktioner och säkerhetsanvisningar.

Läs igenom anvisningarna noga innan du utför laborationen.

Ställ tillbaka allt använt materiel på sina respektive platser i fint skick.

Högtalaren demonteras efter bedömning.

Labbrapport

Skriv rapport. Överst skall alltid laborationens namn stå. I högerkanten sätter du ditt namn

och datum. Därefter följer följande rubriker:

Syfte – Att förstå hur en högtalare fungerar utifrån kunskaper om ljud och elektromagnetism

Materiel – Vad behöver man?

Hypotes – Vad tror du resultatet blir och varför?

Utförande – Beskriv hur man gör med ord och eventuellt bilder

Resultat – Vad hände? Vad såg du? Vad hörde du?

Slutsats – Förklara hur du tror högtalaren fungerar

Utvärdering och felkällor – Skriv hur arbetet fortskred. Vad gick bra/dåligt?

Materiel: 6 m lackad koppartråd, 2 st A4-papper, ett metallband, en liten magnet, tejp, lim,

sax, ett batteri och en tändsticka.

Byggbeskrivning:

1. Högtalarlådan - För över måtten från ritningen till papperet. Rita ut

de streckade och heldragna linjerna. Rita också ut konturerna av

cirkeln och kvadraten.

2. Klipp längs de heldragna linjerna. Klipp ut hålen, de skuggade

områdena klipps bort.

3. Tryck så hårt att det blir spår längs de streckade linjerna och vik

papperet längs de spår som du gjort.

4. Högtalartratten – Rita en cirkel med radien 56 mm på ett nytt papper.

Se mall på nästa sida.

5. Rita en sektor med medelpunktsvinkeln 60 grader.

6. Forma tratten och limma eller tejpa ihop den.

7. Klipp en pappersremsa 25 x 60 mm. Linda pappersremsan

runt batteriet. Lägg en tändsticka mellan papperet och

batteriet (för att du lättare ska få av röret efter att du

lindat den med koppartråd). Limma ihop pappersröret.

Jörgen Lagnebo


8. Gör en spole genom att linda ca 140 varv koppartråd på röret. Lämna 5 mm fritt vid

ändarna på pappersröret och de första och sista 15 cm av tråden lindas inte på. Röret

skall sitta på batteriet när du lindar.

9. Tvinna trådändarna nära spolen, så att inte tråden rullar upp sig igen. Sätt ev lite lim

på spolen.

10. Klipp och vik ut ca 5 mm långa flikar i ena änden av pappersröret. Stryk lim på dessa

och sätt fast spolen på trattens spets.

11. Limma högtalaren enligt bilden.

12. Trä igenom koppartrådarna och fäst dem på högtalarens

yttersida.

13. Tejpa fast metallbandet över det kvadratiska hålet. Sätt

magneten på bandet så att den hamnar mitt i spolen när

locket viks över lådans underdel.

14. Limma eller tejpa ihop lådan.

15. Skala bort lacken från koppartrådens båda ändar med en sax.

16. Koppla koppartrådarna, via sladdar och krokodilklämmor, till en tongenerator.

Extrauppgift:

Koppla trädändarna till en sockerbit och anslut till t ex en mobiltelefon eller mp3-spelare.

Fungerar den?

Mall för högtalartratt:


KLIPP BORT

KLIPP

BORT

More magazines by this user
Similar magazines