Uppgifterna för gymnasiediplomet i bildkonst 2011-2012 - Edu.fi

edu.fi

Uppgifterna för gymnasiediplomet i bildkonst 2011-2012 - Edu.fi

6. HÖRA MED ÖGONEN, SE MED ÖRONEN

Olika konstarter har alltid tagit intryck av varandra. Det har också uppstått helt

nya konstarter genom kombination av gamla. Estetiken som vetenskap och forskningsområde

kan sägas förena alla konstarter. Den tvärkonstnärliga forskningen

fokuserar på växelverkan mellan olika konstarter, exempelvis hur olika konstarter

tar intryck av varandra eller hur en ny konstart har uppkommit. Förhållandet

mellan bildkonst och musik har fascinerat fi losofer, forskare och konstnärer under

olika tider. Man har i synnerhet funderat över och forskat mycket i det inbördes

förhållandet mellan färger, toner och harmoni.

Typiskt för modern konst är sökandet efter nytt, användandet av fl era sinnen

och fria uttrycksmedel, vilket syns och hörs i form av multikonstnärliga verk,

produktioner och föreställningar. En installation, en performance, ett mediekonstverk

eller ett gemensamt konstverk kan till exempel kombinera många, både

traditionella och nyare, konstarter.

Uppgift: Skapa ett tvärkonstnärligt verk som kombinerar bildkonst

och musik. Konstverket kan också anknyta till

andra konstarter.

Namnge ditt verk.

Tillvägagångssätt: Fritt

Mål för bedömningen: Genomförandet och förmedlandet av tvärkonstnärlighet

Vi rekommenderar att gymnasierna utnyttjar gymnasiediplomen i bildkonst i

samband med behandlingen i skolan av Världens designhuvudstad 2012 Helsingfors

(World Design Capital Helsinki 2012). WDC 2012:s teman är ” Öppen stad

förutsättningar för bättre liv för stadsbor”, ” Globalt ansvar – designens nya

roll” och ” Grunden till ny tillväxt – Embedded Design”. Du kan bekanta dig med

programmet för året på Världens designhuvudstad 2012 Helsingfors webbsidor på

adressen http://wdc2012helsinki.fi /

7

More magazines by this user
Similar magazines