1 A. Var du bor spelar roll - Ungdomsstyrelsen

www9.ungdomsstyrelsen.se

1 A. Var du bor spelar roll - Ungdomsstyrelsen

Den svenska storstadspolitikens mål

* att ge storstadsregionerna goda

förutsättningar för långsiktigt hållbar tillväxt;

storstadspolitiken bör därmed kunna bidra till

att nya arbetstillfällen skapas såväl inom

storstadsregionerna som i övriga delar av

landet.

* att bryta den sociala, etniska och

diskriminerande segregationen i

storstadsregionerna och att verka för jämlika

och jämställda levnadsvillkor för

storstädernas invånare.

Målbeskrivningen står kvar efter

regeringsskiftet 2006.

More magazines by this user
Similar magazines