Läs eller ladda ned boken (.pdf) - Jarl Hjalmarson Stiftelsen

hjalmarsonstiftelsen.se

Läs eller ladda ned boken (.pdf) - Jarl Hjalmarson Stiftelsen

© 2012 Jarl Hjalmarson Stiftelsen

Denna bok är tryckt med bidrag från Sida. Texterna i boken

uttrycker författarnas åsikter.

Tryck: Hallvigs, 2012

Omslag: Henrik Sundbom

www.hjalmarsonstiftelsen.se

ISBN 978-91-979315-2-6

More magazines by this user
Similar magazines