Fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom - NetdoktorPro

arkiv.reumatikerforbundet.org

Fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom - NetdoktorPro

MOTIONSFORSKNING 2008

Janne Bagge

Den livsviktiga träningen

Med handen på hjärtat vet vi att vi ska röra på oss för att må bra. Det har visat sig vara

särskilt viktigt när man har en reumatisk diagnos.

Här hopar sig frågetecknen. Hur mycket kan jag som reumatiker träna? Hur intensivt?

Hur långa pass? Är det något som kan vara direkt farligt?

Syftet med denna skrift är att ge bästa tänkbara teoretiska underlag för reumatiker i

Sverige att öka sin motion och träning. Vi på Reumatikerförbundet har därför bett några

av landets främsta experter på området att hjälpa till att skriva vad de vet om träning

och motion för reumatiker. Experterna är sjukgymnaster som har flera års erfarenhet av

behandling av patienter med olika reumatiska sjukdomar Och de är aktiva forskare.

Tyvärr kan vi inte redogöra för alla 80 reumatiska diagnoser. Det finns inte tillräckligt

med forskning än. Men forskningen pågår så vi kommer löpande att skriva i Reumatikertidningen

om nya rön när det gäller fysisk träning och motion. Det inledande

kapitlet av professor Christina H Opava beskriver forskningsläget och ger tips som bör

läsas av alla med en reumatisk sjukdom.

Beroende av att det är olika författade och att kunskapen om de olika diagnoserna

kommit olika långt så ser avsnitten lite olika ut. Vi hoppas att det kan finnas intressanta

aspekter och tips att fundera över även om man har en annan diagnos än den som

beskrivs.

Mycket av den vetenskapliga forskningen som presenteras i denna skrift har blivit

möjlig tack vare ekonomiska bidrag till Reumatikerfonden, bg 900-3195 eller pg 90 03

19-5. För att påskynda dessa kunskaper som kommer oss reumatiker till godo behöver

fonden ständig påfyllning med slantar.

Ett stort tack till alla medverkande sjukgymnaster; Marie Andrè, Helene Alexandersson,

Carina Boström, Nina Brodin, Kaisa Mannerkorpi, Christina Opava, Emma Swärdh

och Carina Thorstensson.

”Från forskning till rörelse”

utges av Reumatikerförbundet och medföljer

som bilaga i Reumatikertidningen. Ett varmt

tack till våra samarbetspartners som stödjer vårt

temaår 2008, Reumatikerförbundet i rörelse!

Schering-Plough

More magazines by this user
Similar magazines