Delårsrapport - Landstinget i Östergötland

wssext.lio.se

Delårsrapport - Landstinget i Östergötland

2010-04-22 sidan 5 av 20

I länet har FHVC bidragit med sin kunskap och kompetens till den pågående

folkhälsoprocessen.

I dialog med länets kommuner har de första resultaten från den nationella

kartläggningen av barn- och ungdomars psykiska hälsa tagits emot. Senare

under våren kommer i ett regionalt seminarium resultaten att diskuteras.

I början på 2010 har även ”Hälsowebben” presenterats på landstingets

hemsida, vilken beskriver olika hälsoaspekter på ett mer lättillgänglig sätt för

medborgarna.

Den nyckelindikator som landstingsledningen fastställt som obligatorisk för

produktionsenhetens styrkort har inte bedömts som relevant för FHVC.

Analys och reflektion

Intresset för folkhälsofrågor såväl på lokal, regional och nationell nivå ledde

till en ökning av efterfrågan på våra produkter och samarbete, både inom

Landstinget i Östergötland, i länets kommuner, regionförbundet, länsstyrelsen

och olika nätverk, vilket är en mycket positiv utveckling.

Indelning av kundperspektiv i medborgare, patient och landstinget är nytt för

FHVC. Den interna ”omorganisation” för att stödja detta har inte än hittat

formerna och flera områden lämnar därmed utvecklingspotential.

5

More magazines by this user
Similar magazines