Delårsrapport - Landstinget i Östergötland

wssext.lio.se

Delårsrapport - Landstinget i Östergötland

Ur landstingsperspektiv

2010-04-22 sidan 7 av 20

Strategi 3: Vara kunskaps- och kompetenscentrum inom folkhälsa, hälsofrämjande och

sjukdomsförebyggande arbete och statistik i Östergötland

Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan

uppföljning

Kommunicera kunskap Antal gånger kunskap

kommuniceras genom aktivt

deltagande i föreläsningar,

workshops, dialoger, m.fl.

Verksamhet och

produkter är

behovsstyrda och

kunskapsbaserade

Remissinstans för

folkhälsofrågor i

Östergötland

Antal träffar internt och

externt på FHVCs Aktuelltsida

Antal träffar på FHVCs

startsida

Antal uppdateringstillfällen av

FHVCs Aktuellt-sida

Målvärde Utfall

Senast

föreg.

utfall

Ökar 13 Nytt

inför

2010

Ökar Internt 205

besök,

externt 172

besök

Internt 456

besök,

externt 900

besök

Nytt

inför

2010

Mättidpunkt

Mars 2010

Mars 2010

Ökar 12 Mars 2010

Antal träffar internt och Ökar 641 besök

externt på Hälsowebben (HW)

(Obs! HW

startade 20 feb

2010)

Andel av vår verksamhet som

är uppdragsbaserad i

förhållande till den andel där

FHVC tar fram

utvecklingsområden

Andel relevanta

behovsanalyser eller

motsvarande FHVC bidrar till

med sin kompetens

Antal interna och externa

remisser

70/30% 40/60% Nytt

inför

2010

Mars 2010

Mars 2010

100% 80% Mars 2010

Ökar 2 0 Mars 2010

7

More magazines by this user
Similar magazines