REGLEMENTE FÄKTNING - Domare.net

domare.net

REGLEMENTE FÄKTNING - Domare.net

FMIF FÄKTSEKTION

FMIF är huvudorganisation för alla militära tjänsteidrotter i Sverige där fäktning är en av de

mer aktiva idrotterna. FMIF Fäktsektion är ansvarig för alla officiella nationella och

internationella mästerskapstävlingar som hålls i landet. De är dessutom ansvariga för

uppdatering och utgivning av det Officiella Svenska Militära Tävlingsreglementet.

FM Fäktreglemente är sammanställt i en reglementssamling i tre delar och baserat på de olika

reglementena som styr militär fäktning. Del 3 är det nationella ”FM Nationellt

Fäktreglemente” utgivet av Fäktsektionens Domarkommitté, under Försvarsmaktens Idrotts

och Friskvårdsenhet, FMIF. Detta nationella reglemente har under många år varit ett eget

reglemente och är först nu komplett i samband med utgivandet av denna

reglementssammanställning.

FIE TÄVLINGSREGLEMENTE

FM Fäktreglemente, Del 1, innehåller den Svenska Militära översättningen av ”Règlement

pour les Epreuves de la FIE” utgivet av FIE, Fédération Internationale d’Escrime. Det är i

sin helhet översatt så korrekt som möjligt och i den anda som originalutgåvan håller. Viss

utseendemässig skillnad finns av redaktionell art.

MILITÄRA FÄKTREGLEMENTEN

De militära reglementet ”Reglement Specifique D’Escrime du CISM” utgivet av CISM,

Conseil International du Sport Militaire är i Svensk översättning publicerat i Del 2 och

överrider FIE Tävlingsreglemente i tillämpliga delar. ”Nationellt Fäktreglemente” är utgivet i

del 3 och överrider i tillämpliga delar Del 1 och Del 2. ”Nationellt Fäktreglemente Del 3”

Tolkningsföreträde

Vid tvist om tolkning av reglementet gäller alltid originalutgåvan ”FIE

REGLEMENT POUR LES EPREUVES” före denna översättning.

Reglementet är publicerat av FMIF i samarbete med

FMIF fäktsektion under sakkunnig ledning av fäktsektionens domarkommitté.

Fäktsektionens domarkommitté: Ove Larsson, F7 och Göran Hällnert, HKV

Ingår i FM Fäktreglemente M7739-353000

More magazines by this user
Similar magazines